Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Graša ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
2 ANA-MARIJA BOGDANOVIĆ ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem sa svime, međutim čini mise kako nije u redu da se učenicima kod upisa u učeničke domove vrednuju samo najbolji rezultati sa natjecanjav (članak 6, stavak 5). Mišljenja sam da bi trebalo uzeti u obzir sva natjecanjana kojima je učenmik sudjelovao i osvojio jedno od prva tri mjesta. Također, bilo bi dobro da, isto kao i kod upisa u srednje škole ili na fakultete, važi pravilo direktnog upisa ukoliko je učenik osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
3 Dona Prović ODLUKU Podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021., ali smatram kako bi u čl. 6. (5) trebalo posebno bodovati svako natjecanje, a ne najpovoljniji rezultat te bi valjalo uzeti u obzir i prva tri mjesta sa županijskih natjecanja. Pohvaljujem čl. 2. (3) da na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te druge polaznike, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
4 IRENA SPASOJEVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
5 Melita Todorović ODLUKU Podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
6 Sanja Bosak ODLUKU Poštovani, uglavnom podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2020./2021. godini. Smatram da bi u članku 6 (stavak 5) trebalo uzeti u obzir sva natjecanja, od županijskih do međunarodnih i svjetskih, na kojima je učenik ostvario jedno od prvih triju mjesta, ali ne samo najpovoljniji rezultat već ostvareni rezultati (jedno od prvih triju mjesta) sa svih natjecanja. U stavku 6 istoga članka trebalo bi dodati uspjehe s natjecanja u umjetničkim školama (glazbenim, plesnim) uz natjecanja školskih sportskih društava. S poštovanjem, Sanja Bosak OŠ Malešnica, Zagreb Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
7 Mirta Lulić ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Predlažem da se učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, boduje rezultat svakog natjecanja gdje je ostvario jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju. Odličan prijedlog da se slobodna mjesta objave 31.7.2020. nakon upisa, a ne 3.8.2020. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće. S obzirom da nastavna godina završava 26.6.2020. , tj. 12 dana kasnije u odnosu na 2019. godinu, predloženo je da datumi u ljetnom upisnom roku budu pomaknuti za jednak broj dana.
8 IVICA OPAČAK ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
9 Snežana Markan ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
10 PETRA NOVAK MLINARIĆ ODLUKU Poštovani, Slažem se s komentarima kolega koji su prethodno objavljeni i također naglašavam važnost uzimanja u obzir svih vrsta natjecanja i osvojenih bodova prilikom bodovanja i stvaranja rang ljestvice pri upisu u učenički dom. Ako neki od učenika imaju jednak broj bodova tada bi se moglo pogledati i njihov doprinos lokalnoj sredili kao što je npr. volontiranje. S poštovanjem, Petra Novak Mlinarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
11 ĐURĐA IVKOVIĆ-MACUT ODLUKU Poštovani, Slažem se s Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./21., ali bih dodala u Članku 6. (1) Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom iz članka 4. ove odluke ostvaruje se na sljedeći način: „učenici koji su u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prvih triju mjesta na državnome i/ili međunarodnome natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih sportskih društava ...i/ili smotrama ostvaruju dodatnih šest (6) bodova“. Smatram kao i mnogi kolege da bi se trebao bodovati uspjeh ( prva tri mjesta) i na županijskom natjecanju. Predlažem i promjenu u istom članku,stavak 5 : (5) „Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.“ „Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduju mu se prva tri osvojena mjesta.“ Srdačan pozdrav, Đurđa Ivković –Macut stručna suradnica knjižničarka mentorica Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
12 Suzana Maranić Bošnjak ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Suzana Maranić Bošnjak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
13 Snježana Marić ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020/2021 uz jednu izmjenu. S poštovanjem, Snježana Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
14 Branka Merlacchi ODLUKU Poštovani, Sukladno prethodno objavljenim komentarima slažem se s kolegama te podržavam odluku uvjeta za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020/2021. uz prijedlog izmjene kako bi učenicima trebalo uzeti u obzir rezultati svih natjecanja, a ne samo najpovoljniji rezultat. Mišljenja sam da bi se trebalo nagraditi i županijsko natjecanje kako bi se jasnije postavila ljestvica poretka. Volonterski rad treba biti vidljiv i cijenjen, stoga se može uzeti u obzir kao prednost kod kandidata koji imaju jednak broj bodova, ali samo ako je navedeno u odluci i prethodno dostavljena pravovaljana dokumentacija. Podržavam i prijedlog kako se objava konačne ljestvice poretka učenika treba objaviti što žurnije, po mogućnosti ranije od objavljenog datuma 3. kolovoza 2020. Sa štovanjem, Branka Merlacchi Građevinska tehnička škola Rijeka Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće. S obzirom da nastavna godina završava 26.6.2020. , tj. 12 dana kasnije u odnosu na 2019. godinu, predloženo je da datumi u ljetnom upisnom roku budu pomaknuti za jednak broj dana.
15 Slavka Vuletić Šagarjelo ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020/2021 uz jednu izmjenu tj. učeniku bi se trebali uzeti u obzir rezultati svih natjecanja, a ne samo najpovoljniji rezultat. Sa štovanjem, Slavka Vuletić-Šagarjelo Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
16 Snježana Janković ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem se s nacrtom Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Osvrnula bih se na članak 8, stavak 1. gdje smatram i podržavam kolegicu Kencel da 25.7. nije potrebno objaviti konačne ljestvice poretka učenika jer učenici i roditelji, nakon ove specifične i zahtjevne školske godine žele što prije informaciju koja se može objaviti nekoliko sati nakon prijava, 24.7.2020. Također, podržavam prijedlog da se slobodna mjesta objave 31.7.2020. nakon upisa, a ne 3.8.2020. Smatram da se volonterski rad i humanitarne akcije ne trebaju bodovati jer to ulazi u posebnu kategoriju i utječe na osobi rast pojedinca. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće. S obzirom da nastavna godina završava 26.6.2020. , tj. 12 dana kasnije u odnosu na 2019. godinu, predloženo je da datumi u ljetnom upisnom roku budu pomaknuti za jednak broj dana.
17 DIANA BRATIČEVIĆ ODLUKU Poštovani, uglavnom podržavam nacrt Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Osvrnula bih se na članak 6, stavak 5, ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, da mu se boduje rezultat svakog natjecanja gdje je ostvario jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju, a ne samo najpovoljniji rezultat. Poštujem mišljenje kolegica oko nagrađivanja volonterskoga rada. A opet, ako se za volontiranje očekuje nagrada, ne gubi li ono svoj smisao. Lijepo je da se učenici uče davanju bez direktnog nagrađivanja. Svatko dajući drugom, daje sebi. I tu je ta nagrada koja im otvara sva, a ne samo vrata učeničkih domova. Uostalom, ostavimo Bogu njegov posao. Nek' nagrađuje sve koji se nesebično davaju potrebitima. A njegova je nagrada nemjerljiva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
18 DRAGICA KOŠTARIĆ ODLUKU Poštovani! Slažem se s sadržajem nacrta Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Podržavam kolege koje predlažu da se i rezultati županijskih i međužupanijskih natjecanja boduju kao i sam plasman na državno natjecanje te da se eventualna prazna mjesta u učeničkim domovima popunjavaju sa studentima koji zadovoljavaju zadane uvjete. Predlažem da se vrednuje, osim volonterskog rada, što predlaže kolegica Laginja i humanitarni rad kroz humanitarne akcije koje organiziraju škole s određenim brojem bodova. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
19 Ljiljana Kencel ODLUKU Poštovani, Posebno bih se osvrnula na članak 8, stavak 1. Subota, 25.7. nije potrebna za objavu konačne ljestvice poretka učenika jer učenici i roditelji žele žurnu informaciju koja se može objaviti nekoliko sati nakon prijava, 24.7.2020. U istom stavku, predlažem da se slobodna mjesta objave 31.7.2020. nakon upisa, a ne 3.8.2020. Nadopuna teksta članka 8, stavka 2, da se prijavnica i dokumenti, osim na e-adresu doma, mogu slati i putem obrasca na mrežnoj stranici doma. S poštovanjem Ljiljana Kencel Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje. S obzirom da nastavna godina završava 26.6.2020. , tj. 12 dana kasnije u odnosu na 2019. godinu, predloženo je da datumi u ljetnom upisnom roku budu pomaknuti za jednak broj dana. Način dostave dokumentacije usklađen je s načinom dostave dokumentacije propisanim Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.
20 Mirjana Laginja ODLUKU Poštovani! Podržavam sadržaj Nacrta Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Posebno vrijednom smatram odredbu u članku 2. stavak 4 koja otvara mogućnost da učenički dom na nepopunjena mjesta primi studente hrvatskih visokih učilišta. Predlažem da se članak 6. stavak 1 u dijelu koji se odnosi na rezultate natjecanja dopuni na način da dodatne bodove donosi i plasman na državno natjecanje, smotru i susret, kao i postignuto prvo, drugo i treće mjesto na županijskoj razini natjecanja, ali i da se ( s dodatnih 5 bodova) vrednuje volonterski rad (uključenost u odgojno-obrazovne aktivnosti odgoja za volontiranje) što se dokazuje potvrdom o volontiranju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
21 Ankica Živić ODLUKU Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Podržavam mogućnost da se eventualna prazna mjesta u učeničkim domovima popunjavaju sa studentima koji zadovoljavaju zadane uvjete. Srdačni pozdravi! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje.
22 Irena Pehar Miklenić ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2020./2021. godini. Osvrnula bih se na stavak 5, Članka 6.u kojemu bih promijenila način bodovanja, tj. učeniku bi se trebala bodovati i županijska natjecanja uz državna i međunarodna natjecanja na kojima je ostvario jedno od prvih triju mjesta, a u obzir bi se trebali uzeti rezultati sa svih natjecanja, a ne samo najpovoljniji rezultat. S poštovanjem, Irena Pehar Miklenić OŠ Malešnica, Zagreb Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
23 Katica Vareševac ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020/2021. Pozdravljam usklađenost datuma prijava za prijem i upisivanje u učeničke domove u šk. god. 2020./2021.s datumima upisa učenika u prve razrede srednjih škola. Smatram da su članci odluke jasni naročito čl. 4, 5 i 6 iz kojih je vidljivo koji učenici imaju pravo prvenstva prijma u učeničke domove. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
24 Sandra Šutalo ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o uvjetima za prijem učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Posebno podržavam članak 2. stavak (3) da se nepopunjena mjesta u učeničkim domovima popune studentima koji zadovoljavaju propisane uvjete. Srdačan pozdrav, Sandra Šutalo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
25 Ivana Jukić Matijević ODLUKU Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Posebno pohvaljujem članak 8, stavak 2. U ovoj, za učenike, roditelje i učitelje veoma teškoj nastavnoj godini, nužnost je olakšati učenicima sve što možemo i na taj ih način nagraditi za trud iskazan u ovoj nastavnoj godini. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
26 Marina Ninković ODLUKU Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Pohvala za mogućnost da se eventualna prazna mjesta u učeničkim domovima popunjavaju sa studentima koji zadovoljavaju zadane uvjete. Lp, Marina Ninković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
27 SANDRA SAMOŠĆANEC ODLUKU Poštovani, U potpunosti se slažem odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020/2021. S poštovanjem Sandra Samošćanec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
28 Eva Jurčić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s nacrtom Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
29 Jasminka Kuzle ODLUKU Poštovani, slažem s Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Odluka je napisana precizno i jasno, no mislim da bi više u obzir trebalo uzeti učeničke uspjehe i bodovati sva natjecanja (od županijske razine nadalje) na kojima je učenik osvojio jedno od tri prva mjesta. Podržavam i ideju da se slobodna mjesta u učeničkim domovima popune studentima koji zadovoljavaju propisane uvjete. Srdačan pozdrav Jasminka Kuzle Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
30 Anto Jurić ODLUKU Poštovani, U potpunosti se slažem s Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Naročito ističem članak 2., stavak (3): (3) Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te druge polaznike, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu. To treba uvijek koristiti, na dobrobit svih i učeničkih domova i studenata. Lijep pozdrav, Anto Jurić, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
31 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK ODLUKU U potpunosti se slažem s Odlukom o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
32 Marija Istenić ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2020./2021. godini. Mislim da bi se više trebala bodovati postignuća koja učenici ostvare svojim radom i trudom, stoga bi svakako izmijenila stavak 5, Članka 6. koji glasi: “ Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.” Ako je učenik, uz sve svoje redovne obveze, sudjelovao na nekoliko natjecanja, smatram da bi se učeniku trebala bodovati sva natjecanja na kojima je osvojio jedno od prva tri mjesta. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
33 Nensi Araminčić ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. i uočavam da su rokovi upisa usklađeni s potvrdom upisa učenika u 1. razred srednje škole. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
34 Biljana Horvat ODLUKU Podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2020./2021. godini. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
35 Tatjana Tuđa ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020/2021- Primljeno na znanje Zahvaljujem na komentaru.
36 Alta Pavin Banović ODLUKU Pohvalno je što su naši učenički domovi otvoreni za primanje svih učenika iz RH, izvan RH, iz EU kao i učenici strani državljani te posebno učenike strane državljane iz zemalja izvan EU. Izvrsno je što postoji mogućnost popuniti mjesta u učeničkom domu sa studentima hrvatskih visokih učilišta, ako ostane mjesta u učeničkom domu. Svaki učenički dom pretpostavljam da ima svoj Statut i/ili Pravilnik o radu s čime trebaju biti upoznati svih korisnici i smatram da nije ništa sporno ako se takva pravila poštuju. Prihvatljivo je sklapanje Ugovora sa svakim pojedinačnim korisnikom doma jer se time naglašava ozbiljnost, odgovornost samih korisnika. Kriteriji primanja u učenički dom, ako ima više prijavljenih, smatram da je već dugo godina uhodano u svim učeničkim domovima. Smatram da su bodovi za prijem učenika u učenički dom iz članka 6 detalno razrađeni i objašnjeni. Datum objavljivanja Natječaja za prijem učenika u učenički dom je dovoljno rano objavljeno jer ovogodišnji upisi u prve razrede srednjih škola traju do kraja srpnja. Datumi prijava za prijem i upisivanje u učeničke domove u šk. god. 2020./2021. su usklađeni s datumima upisa učenika u prve razrede srednjih škola. Hvala našim učeničkim domovima što su jako dobro organizirani i pružaju svoju uslugu našoj djeci kako bi se mogla školovati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
37 Martina Mikulaš ODLUKU, Članak 3. Poštovani! Podržavam sadržaj Nacrta Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. Slažem se sa člankom 3. i navedenim uvjetom da učenici uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenog ugovora. Članak 6.(7) Smatram da bi o posebnim uvjetima prijma u učenički dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva trebalo odlučivati odabrano povjerenstvo a ne samo ravnatelj uz suglasnost županijskog upravnog odjela. Srdačan pozdrav! Martina Mikulaš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje.
38 Zoran Zelić ODLUKU, Članak 5. ◊ učenici na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata imaju pravo na izravan smještaj u učeničke domove, ako im prihod po članu kućanstva ne prelazi 60% proračunske osnovice i pod drugim uvjetima određenim posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti i način smještaja u učeničkim i studentskim domovima. Nije mi jasno kako bi ova djeca mogla ići u školu ako je domovinski rat završio prije 25 godina. Ja sam također sudionik domovinskog rata od 1991-1994. da ne bi netko krivo protumačio i mislio da ja imam nešto protiv djece branitelja, samo mi ovaj stavak člamka 5 nije baš jasan, na koje učenike se to odnosi. Ovdje bi trebalo izbaciti (djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata), jer takvi branitelji više nemaju školsku djecu. Srdačan pozdrav Zoran Zelić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje. S obzirom na navedenu odredbu članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) uvjete ostvarivanja prava te kategorije učenika određuje Ministarstvo branitelja.
39 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ODLUKU, Članak 6. Komentar na članak 6 al. 5 toč1.: U kategoriji učenika s posebnim socijalnim statusom učenici koji žive u jednog i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, odnosno težim/teškim invaliditetom, potrebno je preciznije definirati isprave kojim se dokazuje teži/teški invaliditet. Napominjemo da ne postoji rješenje o utvrđenom postotku invaliditeta već rješenje o postotku tjelesnog oštećenja ili postotka oštećenja organizma, odnosno rješenja kojima se dokazuje teži/teški invaliditet su rješenja centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na doplatak za pomoć i njegu ili pravu na osobnu invalidninu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Primljeno na znanje. Natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem se oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjeti za prijam u školskoj godini 2020./2021., javno objavljuju učenički domovi, na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama. Preporučamo da se u vezi dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz članka 6., stavka 1. obratite upisnom povjerenstvu.
40 Ondina Mesar ODLUKU, Članak 6. Poštovani, smatram da je u članku 6. st. 3. Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u šk. godini 2020./2021. nepravedno izostavljeno bodovanje postignuća učenika koji su se natjecali u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Time su učenici strukovnih srednjih škola stavljeni u nepovoljniji položaj, obzirom da strukovna natjecanja i smotre na državnoj razini organizira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Molim da se to uvrsti u tekst Odluke. S poštovanjem, Ondina Mesar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
41 Marija Istenić ODLUKU, Članak 6. Poštovani, podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2020./2021. godini. Mislim da bi se više trebala bodovati postignuća koja učenici ostvare svojim radom i trudom, stoga bi svakako izmijenila stavak 5, Članka 6. koji glasi: “Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.” Ako je učenik, uz sve svoje redovne obveze, sudjelovao na nekoliko natjecanja, smatram da bi se učeniku trebala bodovati sva natjecanja na kojima je osvojio jedno od prva tri mjesta. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
42 Nataša Boj ODLUKU, Članak 6. Mišljenja sam kako bi trebalo bodovati sva natjecanja na kojima je pojedini učenik ostvario 1., 2. ili 3. mjesto., na državnoj ili međunarodnoj razini. Naime, praksa je da pojedini učenici sudjeluju na više srodnih natjecanja (matematika, informatika, fizika i sl.) i podjednako su izvrsni u više područja. Na ovaj predloženi način bodovanja ih se ne nagrađuje. Nataša Boj, Čakovec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
43 Dragutin Migles ODLUKU, Članak 6. Pohvalno je što se boduju rezultati iz natjecanja. Međutim, smatram da je loše što ej to ograničeno samo na jedna rezultat. Smatram da bi to ograničenje, ako mora postojati, trebalo biti na barem tri rezultata. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15 i 47/17), a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
44 TONI ERDFELD ODLUKU, Članak 8. Poštovani/a, Predlažem izmjenu članka 8., stavak 2, na način da se iz članka brišu riječi "na e-adresu učeničkog doma" te da on glasi: (2) Prijavnica i dokumenti koji su uvjet za upis u učeničke domove dostavljaju se elektroničkim putem (skenirano ili slikano) u predviđenim rokovima iz članka 8. stavka 1. ove odluke. Obrazloženje: Učenički dom može umjesto prikupljanja dokumenata na e-adresu izraditi elektronički obrazac i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama te na taj način prikupljati i pohraniti potrebnu dokumentaciju u oblaku. Smatram da je dovoljno naznačiti da se dokumenti dostavljaju elektroničkim putem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Način dostave dokumentacije usklađen je s načinom dostave dokumentacije propisanim Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.