Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Matetić PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU Poštovani, Uopće je smiješno raspravljati gdje Vi unaprijed diskriminirate određene građane sa visokim stupnjem oštećenja, i ne dajete im ono šta bi bilo pravićno i pošteno. Način na koji to pravo priznajete samo za " 9. osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % i više, a nisu priznata ni slijepima osim 100 % oštećenja, gluhoslijepima 100 %, kao ni ostalim invalidima sa stupnjem oštećenja večim od 80 % i više, pa i onima bez gornjih ekstremiteta, je apsurdan, neljudski nehuman. Pored ovoliko uhljeba općenito, raznih žicara, Vi dijelite na kategorije, i diskriminirate invalide sa više od 80 % tjelesnih oštećenja ! Gospodo, uozbiljite se, i to pravo priznajte svim invalidima sa tjelesnim oštećenjima od 80 % i više! Svim invalidima je podjednako teško, dosta im je i njihove muke, bez obzira na vrstu invaliditeta, stvarno utvrđenu Liječničkom komisijom. ! Ili bi Vi htjeli biti " posebna lječnička komisija ", i odokativno utvrđivati kome dati, a kome ne ! Ili, nama ostalim invalidima, sa stvarnim visokim stupnjem invalidnosti, preporučate prijavu boravka na otoku.... !!!??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog Pravilnika je usklađen sa člankom 5. točkom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine, broj 121/19) gdje su definirane kategorije osoba s invaliditetom koje imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu, a koje nisu u mogućnosti samostalno pristupiti salonu za putnike, jer postojeći trajekti nemaju osiguran niti prilagođen pristup za osobe s invaliditetom u svim svojim prostorima na način kako je to omogućeno svima ostalim putnicima. Slijedom navedenog, ovim Prijedlogom Pravilnika nije moguće proširiti pravo besplatnog prijevoza u javnom pomorskom prijevozu i na ostale kategorije osoba s invaliditetom.
2 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU, Članak 1. U članku 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu u kojem se u stavku 1. dodaju izmjene za točke 9. i 10. nabrojene su osobe s invaliditetom kojima je utvrđeno 100% tjelesno oštećenje i koje imaju pravo na povlasticu ovim Pravilnikom. Na žalost, izostavljene su gluhe osobe. Gluhe osobe također imaju 100% tjelesno oštećenje te ulaze u 3. stupanj funkcionalnog oštećenja. Gluhe osobe, isto kao i slijepe osobe obuhvaćene ovim Pravilnikom, osobe su s osjetilnim oštećenjem. Molimo prilagodbu teksta jer po ovom Pravilniku osobe vještačene starom metodologijom po kojoj nisu stavljeni stupnjevi oštećenja nego samo postotci, nemaju pravo korištenja povlaštenog prijevoza. Želimo apelirati na donositelje odluka da te osobe (još) nisu vještačene po novoj metodologiji vještačenja iz razloga sporosti sustava na provedbu revizije vještačenja. Time su osobe, koje još nisu prošle novo vještačenje, diskriminirane te tako nemaju pravo korištenja ove pogodnosti, a imaju jednak stupanj oštećenja. Molimo da se u Pravilnik ubaci tekst: …„9. osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalidi sa 100 % tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 %, OŠTEĆENJA OSJETILA SLUHA OD 100% i gluhoslijepe osobe sa 100% tjelesnog oštećenja…“ Prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom koje je RH potpisnica, osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Dakle, prema definiciji, gluhe osobe su također osobe s invaliditetom kojima je također potrebna prilagodba kako bi u potpunosti ravnopravno sudjelovale u društvu. Kako bi na jednak način s čujućim osobama sudjelovale u društvu, gluhim osobama su uz prilagodbu potrebne i usluge rehabilitacije, habilitacije, profesionalnog osposobljavanja, rada te ostalih obveza koje su nastupile kao posljedica gluhoće. Odrasle gluhe osobe i gluha djeca s otoka vrlo često putuju na kopno radi korištenja navedenih usluga te im je itekako potreban besplatan prijevoz. Plaćanjem istoga, gluhe se dovodi do diskriminacijskog troška uzrokovanog njihovim invaliditetom te ih tako stavlja u nejednak položaj s čujućim i ostalim osobama s invaliditetom koje su obuhvaćene ovim Pravilnikom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U članku 1. točki 9. navedene su osobe koje imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu. Između ostalog, među navedenim kategorijama korisnika tog prava su i osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. i IV. stupanj funkcionalnog oštećenja. Slijedom navedenog i gluhe osobe koje ulaze u kategoriju III. stupnja oštećenja, imaju pravo na besplatan prijevoz.
3 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU, Članak 6. Članak 18.e stavak (3) se briše. Obrazloženje - OSI koje imaju pravo na iskaznicu su osobe s najvišem stupnjem tjelesnog oštećenja čije se stanje s godinama može samo pogoršati. Djeca s teškoćama u razvoju su u kategorijama III i IV tj u najvišim i kod njih isto nije moguće smanjenje te kategorije. Kako trošak izrade pada na teret korisnika iskaznice, smatramo da nema potrebe ograničavati njezin rok. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Iskaznice za OSI ne izdaju se sa rokom trajanja zbog mogućnosti promjene stanja korisnika, već zbog osjetljivih tehnoloških komponenti na čipu kartice, a čija je trajnost ograničena.