Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu, Prometna tehnika i Praktična nastava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Biljana Kuhar ODLUKU Poštovani, Slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru promet i logistika, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima matematika i fizika, uz davanje prednosti pri zapošljavanju profesorima nastavnih predmeta (matematike i fizike) koji su za rad u školi studirali. Lp. Biljana Kuhar, prof.mentor Nije prihvaćen Radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se s osobom koja ispunjava uvjete iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).
2 ZORANA BAČELIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene kadrovskih uvjeta u nastavnom predmetu Praktična nastava. Vezano za nastavni predmet Propisi u cestovnom prometu, diplomirani pravnik i magistar prava odgovarajuća su izobrazba samo ukoliko osoba ima i dodatno formalno obrazovanje (poslijediplomski stručni studij ili doktorat znanosti povezan s istraživanjem u području propisa u cestovnom prometu), dugogodišnje radno iskustvo u području propisa u cestovnom prometu ili drugačiju potvrdu uže specijalizacije u navedenom području propisa u cestovnom prometu. Iako nije predmet ovih Izmjena i dopuna, s obzirom na ishode, mišljenja sam da je: - za izborni predmet Komunikologija , uz navedene, odgovarajući stupanj izobrazbe i mag. oec. kao i dr.sc. ekonomije (naime, stručnjaci iz područja ekonomije odgovarajući su stupanj izobrazbe za predmete Poslovne komunikacije, Poslovno dopisivanje i slične predmete, unutar sektora Promet i logistika i šire -Turizam i ugostiteljstvo, Ekonomija i dr., pa nema razloga da i ovdje ne budu na listi odgovarajućih stručnjaka) - za izborni predmet Statistika, uz navedene, odgovarajući stupanj izobrazbe i profesor matematike (i ostali stupnjevi izobrazbe usklađeni s nastavnim predmetom Matematika) - za nastavni predmet Prijevoz tereta (4.razred) uz navedene, odgovarajući stupanj izobrazbe i mag. oec. kao i dr.sc.ekonomije - za izborni predmet Psihologija rada, uz navedene, odgovarajući stupanj izobrazbe i mag.oec. s dodatnim formalnim obrazovanjem (poslijediplomski stručni studij ili doktorat ekonomskih znanosti povezan s istraživanjem u području upravljanja ljudskim resursima odnosno psihologije rada), dugogodišnje radno iskustvo ili drugačija potvrda uže specijalizacije u navedenom području upravljanja ljudskim resursima odnosno psihologije rada. S poštovanjem, dr.sc. Zorana Bačelić, prof. savjetnik Nije prihvaćen U dijelu kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu, dodana je kvalifikacija dipl. pravnik s obzirom da je tako propisano točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999). Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnih predmeta Komunikologija, Statistika, Prijevoz tereta i Psihologija rada nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo iste razmotriti.
3 DRAGO FRANIĆ ODLUKU Poštovani, Slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
4 LOVORKA VIDIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog prometa u obrazovnom sektoru promet i logistika, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete za nastavnika predmeta Praktična nastava. Nastavni sadržaji predmeta Cestovna vozila i Praktična nastava se međusobno nadopunjuju i nadograđuju stoga smatram da bi i kadrovski uvjeti potrebni za izvođenje tih predmeta trebali biti jednaki odnosno da ih mogu izvoditi dipl. ing. strojarstva. Srdačan pozdrav, Lovorka Vidić Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnog predmeta Cestovna vozila nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti.
5 Mladenka Berović ODLUKU Poštovani, Budući da već gotovo 30 godina predajem računalstvo učenicima prometnih usmjerenja, smatram da sam kompetentna komentirati izobrazbu predavača tog nastavnog predmeta. Najprije bi se osvrnula na to da se računalstvo uči samo jednu godinu, a ne kao u većini tehničkih škola, barem dvije, a sad ni stupanj naobrazbe predavača nije definiran. Dakle, potpuno iste uvjete za predavača zadovoljava i prvostupnik i magistar. Smatram da je to nepošteno prema kandidatima s višim stupnjem obrazovanja. S poštovanjem, Mladenka Berović, prof.savjetnik Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnog predmeta Računalstvo nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti.
6 Adriana Turić Erceg ODLUKU Poštovani, slažem se kako su izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog prometa, ali mislim da je popis navedenih izobrazbi pojedinih nastavnika preširoko obuhvaćen. Smatram kako za određene strukovne predmete za koje postoji školovani kadar uvijek pri zapošljavanju treba dati prednost profesoru toga predmeta, a ne nekim drugim strukama poput inženjera i slično. Ukoliko pravnik može predavati strukovni predmet, čini se nepravda profesoru školovanom za upravo to radno mjesto. Srdačan pozdrav, Adriana Turić Erceg Nije prihvaćen U dijelu kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu, dodana je kvalifikacija dipl. pravnik s obzirom da je tako propisano točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999).
7 Renata Heljić ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjene kadrovskih uvjeta u predmetu Praktična nastava. Budući da su ishodi učenja i nastavne cjeline predmeta Praktična nastava u 2.razredu, te većim dijelom u 3.razredu sadržajno nadograđuju na sadržaje u predmetu Cestovna vozila smatramo da bi i kadrovski uvjeti potrebni za izvođenje tih predmeta trebali biti isti tj. da ih, kao i do sada, mogu izvoditi diplomirani inžinjeri strojarstva. Iako nije predmet ovih Izmjena i dopuna mišljenja sam da je za predmet Prva pomoć u cestovnom prometu potrebno uz doktora medicine dodati i završen studij sestrinstva: - stručni prvostupnik/ca sestrinstva (bacc. med. techn.) - ili magistar/magistra sestrinstva (mag. med. techn.) Prema programu studija sestrinstva stječu se kompetencije potrebne za predavanje nastavnih sadržaja ovog predmeta, a doktora medicine uistinu je teško dobiti za rad u Školi. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnog predmeta Prva pomoć nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti.
8 Ante Vučković ODLUKU Poštovani, U iščekivanju Novog strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324), ponadali smo se pozitivnom pomaku u razvoju navedenog zanimanja, s ciljem da isto postane zanimljivije tržištu rada, odnosno da učenici konkretnije i jednostavnije usvoje potrebna znanja i vještine. Ne mislim da nije moglo bolje, ali mora se priznati da Novi kurikulum obećava. Budući da, rad na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu svakim danom jača kompetencije svojih studenata, a samim time i budućih nastavnika u srednjim školama koje provode programe za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324), smatram da ne postoji nikakav opravdani razlog da se proširuju kadrovski uvjeti Novog strukovnog kurikuluma. Ako bi se s vremenom na burzi rada pojavio manjak magistara cestovnog prometa, tada bi bilo razloga posezati za nekim alternativnim rješenjima, ali za sada za to ne postoji nikakva potreba. Predložena izmjena i dopuna u kojoj se odobrava da diplomirani pravnik predaje Propise u cestovnom prometu u najmanju ruku izgleda kao eksperiment. Prometnu tehniku kao nastavni predmet ne može uspješno predavati nitko osim magistara i diplomiranih inženjera cestovnog prometa. Praktična nastava je ključan predmet u kojem su planski napravljene značajne izmjene u odnosu na stari strukovni kurikulum, stoga vjerujem da su autori Novog strukovnog kurikuluma dobro razmislili kad su predložili nove kadrovske uvjete koje bi sad netko na brzinu želio izmijeniti. Bez uvrede prema bilo kome, razvidno je da se želi pomoći pojedincima da napune satnicu s predmetima za koje nisu kompetentni. S ciljem da se pomogne pojedincima u popunjavanju satnice, moguće je, nastavnicima strojarske grupe predmeta dozvoliti da predaju Praktičnu nastavu u drugoj godini za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324), jer za to imaju znanje i uvjete. Srdačan pozdrav! Ante Vučković mag.inž. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
9 DARIA PINJUH BUDISAVLJEVIĆ ODLUKU Poštovani, Slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru promet i logistika, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu, Prometna tehnika i Praktična nastava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
10 JASNA VUJČIĆ ODLUKU Poštovani, Slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
11 Dubravka Scharmitzer ODLUKU Poštovani! Čitajući kadrovsku zastupljenost za predmet KEMIJA, želim napomenuti da sa znanjem kemije rame uz rame diplomiranim inženjerima kemijske tehnologije mogu stati i diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije. Zašto su oni izostavljeni? Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnog predmeta Kemija nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti.
12 Mirjana Car Stojković ODLUKU Poštovani kao vjeroučiteljica (diplomirani kateheta) smatram se kompetentna komentirati samo rubriku za Katolički vjeronauk. Tu se slažem s Vašom Odlukom o kadrovskim uvjetima za održavanje nastave Katoličkog vjeronauka. Ostale predmete ne mogu komentirati jer nisam kompetentna za njih. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
13 RENATO VINKO ODLUKU Poštovani, nikako se ne slažem s Odlukom. Dojma sam da je cilj definiranja kadrovskih uvjeta zbrinjavanje djelatnika koji nemaju punu normu što nikako ne može biti dobro. Pravnik ne može predavati predmet Propisi u cestovnom prometu. To može jedino magistar inženjer cestovnog prometa. Prijevoz tereta je isključiva domena magistra inženjera cestovnog prometa. Predmetu Statistika bi trebalo dozvoliti predavača profesora matematike. Smatram da bi kod pojedinih strukovnih predmeta trebalo uskladiti kadrovske uvjete tehničara cestovnog prometa sa vozačima motornog vozila jer se u pravilu radi o istim nastavnim programima pa nema smisla da kadrovski uvjeti budu različiti. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen U dijelu kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu, dodana je kvalifikacija dipl. pravnik s obzirom da je tako propisano točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999). Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnih predmeta Prijevoz tereta i Statistika nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti.
14 Ana Graša ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o izmjena i dopunama strukovnog kurikuluma. Ppozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
15 BOJAN PETRAN ODLUKU Poštovani, nikako se ne slažem s određenim prijedlozima rješenja vezano za kadrovske uvjete, a naročito iz nastavnog predmeta Propisi u cestovnom prometu i nazivima titula bez navedenih smjerova. PRIJEDLOG: Kadrovski uvjeti za nastavni predmet Propisi u cestovnom prometu treba izuzeti ponuđenu opciju da predaje diplomirani pravnik ili magistar prava. OBRAZLOŽENJE: Nastavni predmet Propisi u cestovnom prometu nalazi se unutar zakonskih okvira jednako kao što su i druge struke regulirane određenim zakonima, pravilnicima. Drugim riječima svaka struka ima svoje specifičnosti, obveze, odgovornosti i prava unutar kojih djeluje. To ne znači da svaku struku može zamijeniti pravnik. Npr. za predmet Prva pomoć u cestovnom prometu potreban je doktor medicine, no medicinska struka podliježe zakonima npr. Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko biokemijskoj djelatnosti itd. pa tom logikom može li pravnik zbog mnoštvo zakona kojima podliježe medicinska struka predavati Prvu pomoć u cestovnom prometu?! Pravnici ne znaju i ne razumiju prirodu ovog nastavnog predmeta, niti ne moraju jer to nije njihova struka. Pravnici na fakultetu nisu imali matematiku, fiziku, mehaniku i dr. kako bi bili stručni predavati takav sadržaj. Onaj tko je to predložio mora imati na umu štetu koja bi bila nanesena svim učenicima kojima bi predavao zapravo nestručni kadar. PRIJEDLOG: Diplomirani inženjer prometa-cestovni smjer; magistar inženjer prometa-cestovni smjer. OBRAZLOŽENJE: Uz navedenu titulu potrebno je navesti i cestovni smjer zato što ima više različitih smjerova. U području cestovnog prometa može predavati samo onaj tko je završio cestovni smjer, a svaki je smjer prilično različit, zato i postoje. Dodirnih točaka u različitim smjerovima ima jako malo i nikako se ne mogu međusobno izjednačiti. Nije prihvaćen Člankom 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999), propisana je odgovarajuća stručna sprema za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi iz područja rada: cestovni, pomorski, riječni, željeznički, zračni promet i PTT promet.
16 Sanja Tirić ODLUKU Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu, Prometna tehnika i Praktična nastava. Srdačan pozdrav, Sanja Tirić, prof.mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
17 Monika Žganec ODLUKU Poštovani ne slažem se za izmjenama u vezi kadrovskih uvjeta za osobe koje mogu predavati Propise i Praktičnu nastavu. Ti su predmeti vrlo kompleksni i smatram da ih isključivo trebaju predavati osobe prometne struke nikako strojari ili pravnici. Nije prihvaćen U dijelu kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu, dodana je kvalifikacija dipl. pravnik s obzirom da je tako propisano točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999).
18 MARICA BARAĆ ODLUKU Poštovani ,ne slažem se sa izmjenama i dopunama strukovnog kurikulumaza stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika ,u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu,Prometna tehnika i Praktična nastava.. Predmet Propise u cestovnom prometu treba predavati isključivo diplomirani inženjer cestovnog promete,nikako diplomirani pravnik. Predmet Prometnu tehniku treba predavati isključivo diplomirani inženjer cestovnog prometa jer je taj predmet osnova struke, drugi vidovi prometa uopće ne slušaju taj predmet na fakultetu ,bar nisu u tolikom obimu . Predmet Praktičnu nastavu u drugom razredu može predavati inženjer strojarstva ali nikako u trećem i četvrtom razredu nego isključivo diplomirani inženjer cestovnog prometa. Marica Barać,dipl.inž. Nije prihvaćen Točkom 13. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999), propisano je da je za izvođenje nastave predmeta Prometna tehnika odgovarajuća stručna sprema dipl. ing. prometa, a točkom 18. da je za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu odgovarajuća stručna sprema dipl. pravnik. Promjena kadrovskih uvjeta za nastavni predmet Praktična nastava odnosi se samo na 2. razred s obzirom da se sadržaj nastavnoga predmeta Praktična nastava za 2. razred podjednako odnosi i na motore i na cestovna vozila.
19 PETRA NOVAK MLINARIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa u obrazovnom sektoru Promet i logistika u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima propisi u cestovnom prometu, prometna tehnika i praktična nastava. Također kao profesor kemije u potpunosti podržavam kadrovske uvjete kako su navedeni za predmet Kemija. S poštovanjem, Petra Novak Mlinarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
20 Snežana Markan ODLUKU Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu, Prometna tehnika i Praktična nastava. Lijep popzdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
21 SANJA ŠKRABIĆ ODLUKU Poštovani,smatram da bi predmet Propisi u cestovnom prometu kod Tehničara cestovnog prometa trebao predavati isključivo dipl.ing.prometa. Lijep pozdrav Nije prihvaćen U dijelu kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu, dodana je kvalifikacija dipl. pravnik s obzirom da je tako propisano točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999).
22 Suzana Maranić Bošnjak ODLUKU Poštovani, mišljenja sam da bi tako zahtjevan predmet kao što su "Propisi u cestovnom prometu" trebao predavati isključivo stručnjak cestovnog prometa, nikako pravnik. S poštovanjem Suzana Maranić Bošnjak Nije prihvaćen U dijelu kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu, dodana je kvalifikacija dipl. pravnik s obzirom da je tako propisano točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999).
23 Snježana Marić ODLUKU Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. S poštovanjem, Snježana Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
24 Danijel Mustafa ODLUKU Poštovani, Slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
25 Denis Peloza ODLUKU Ministarstvo znanosti i obrazovanja je predloženom odlukom otvorilo određene suštinske probleme i neriješena pitanja. Stjecanje Početnih kvalifikacija i Periodične izobrazbe za vozače u nadležnosti su MPPV, a osposobljavanje kandidata za vozača i provedba ispita iz nastavnih predmeta PPSP i PP u autoškolama (NKD P 85.53), u nadležnosti su MUP. U sklopu svojih nadležnosti spomenuta ministarstva donose odnosno propisuju kadrovske uvjete i kriterije koje mora zadovoljiti stručno osoblje u radnom odnosu isključivo putem ugovoru o radu. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama u jednom dijelu umanjuje kriterij specijaliziranosti strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TCP. Komentatori Kerekeš , Budić i Soldo dobro primjećuju, pa se tako Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i proizlazećim podzakonskim / provedbenim aktima u resornoj nadležnosti MUP, propisuje ovlašteno/licencirano stručno osoblje-predavači i ispitivači iz nastavnih predmeta PPSP i PP, točnije ispunjenje kadrovskih uvjeta. Iz navedenoga proizlazi kako resorna ministarstva MPPV i MUP imaju zahtjevnije odnosno usko specijalizirane, strože kriterije, unatoč činjenici kako se radi o srodnim ili vezanim programima izvan javnog srednješkolskog obrazovanja koji nisu financirani proračunski već naplatom usluga od korisnika-građana. Kako osposobljavanje u djelatnosti autoškola obavljaju pravne osobe izložene na otvorenom tržištu i prema načelu konkuretnosti, valjano je zaključiti kako dio javnih srednjih škola za cestovni promet u ima registriranu djelatnost autoškola i slijedom toga pružaju te usluge građanima uz naplatu, na neki način iste izravno ali nelojalno konkuriraju na tržištu i to kao pravna osoba srednja škola, kao što to čine neka javna učilišta ili centri za obrazovanje u sastavu JLS. Takvo je stanje imalo smisla kao nekakav oblik hibridnog rješenja i temeljem nekakvih ranije stečenih prava, ali nije prihvatljivo nakon što je RH ispunila zahtjeve i preporuke EK preko MINGO, MVPEI, pri čemu se od RH kao članice odnosno MUPa kako resornog ministarstva zahtjevalo uspostavljanje i prilagodba propisa EU Direktivi o uslugama, kroz eliminaciju nepotrebnih ograničenja, sa ciljem uspostave slobodnog pružanja usluga na otvorenom tržištu (liberalizacija). Srednjim školama koje posjeduju odnosno imaju licenciranu djelatnost za obavljanje poslova autškola na tržištu usluga treba dati primjereni rok za pravno gospodarsko usklađenje u roku od 12-18 mjeseci sa sljedećim izbornim opcijama: zatvaranje, ukidanje ili vlasničku, organizacijsku i pravnu prilagodbu djelatnosti i licencija za osposobljavanje kandidata za vozače sukladno prema NKD P 85.53 Primljeno na znanje Nema prijedloga izmjena i dopuna.
26 Ištvan Kerekeš ODLUKU Poštovani, Pročitao sam prijedlog za izmjenu strukovnog kurikuluma Tehničar cestovnog prometa u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete za nastavni predmet „Propisi u cestovnome prometu“, te došao do zaključka da želimo ići unazad, na praksu koja se već davno prije pokazala izuzetno lošom i opasnom. S jedne strane imate Nacionalnu strategiju kroz koju svi zajedno zaista nastojimo smanjiti broj prometnih nesreća, unesrećenih i poginulih. S druge strane želimo, zbog tko zna kojih razloga, progurati na mala vrata nepromišljene loše ideje osoba za koje se nadam da nisu u ovoj našoj struci. Pod tim mislim da nisu inženjeri/diplomirani inženjeri prometa CESTOVNOG smjera, jer jedino ta struka može i mora držati nastavu iz stručnih predmeta u zanimanju Tehničar cestovnog prometa. Hoće li idući potez biti da će pilot obučavati vozače teretnih vozila jer promet je promet!? Ja osobno ne bih volio predavati bilo što stručno iz poštanskog, vodnog ili zračnog prometa. Osobno imam želju gledati kako pravnici objašnjavaju npr. zaustavni put, akceleraciju ili utjecaj bočnih sila na vozilo u zavoju. Na kraju ova predložena odredba nije u suglasju sa Zakonom o sigurnosti u prometu na cestama. Ištvan Kerekeš, prof. savjetnik Nije prihvaćen U dijelu kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu, dodana je kvalifikacija dipl. pravnik s obzirom da je tako propisano točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999).
27 Miroslav Budić ODLUKU Poštovani, ukoliko se pogleda nastavni plan i program za predmet Propisi u cestovnom prometu i prelista literatura (T. Kišić, HAK) nije mi jasno kako se može dopustiti da tako zahtjevan predmet predaje diplomirani pravnik ili dipl. ing prometa bilo koji smjer. Učenicima treba objasniti prednost prolaska na raskrižju, zaustavni put, put kočenja, pneumatike, centrifugalnu silu, vožnja u otežanim vremenskim prilikama ... Uspoređivati se sa uvjetima koje ima predavač Prometnih propisa u autoškoli i prijedlogom kurikuluma za zanimanje Tehničar cestovnog prometa je degradacija struke. Ispada da u autoškoli 30 sati mora raditi stručna osoba, a u Srednjoj školi 70 sati baš i ne mora. Prometne propise treba predavati isključivo cestovni smjer. Da li treba posjedovati licencu HAK-a kao i u autoškoli, to je pravo pitanje. Miroslav Budić, prof mentor Nije prihvaćen Točkom 18 članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999), propisano je da je za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu odgovarajuća stručna sprema dipl. pravnik i dipl. ing. prometa.
28 BORO SOLDO ODLUKU Poštovani, Potaknut Prijedlogom za izmjenu strukovnog kurikuluma „Tehničar cestovnog prometa“ u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete za nastavni predmet „Propisi u cestovnome prometu“, imam potrebu izraziti svoje mišljenje. 1. Želim podsjetiti da kad sam počeo raditi kao nastavnik stručnih predmeta u Srednjoj tehničkoj prometnoj školi u Splitu 1988 godine „Propise u cestovnome prometu“ su mogli predavati dipl. ing. prometa ili diplomirani pravnik.Bio sam više puta u prilici pomagati kolegici diplomiranoj pravnici, koja je predavala predmet „Propisi u cestovnome prometu“ i objašnjavati joj neke tehničke pojedinosti, koje su za njezinu struku bile nepoznanica (npr. zaustavni put vozila, stabilnost vozila u zavoju, sile koje djeluju na vozilo itd.) I sada nakon 30 godina nešto što je onda bilo prepoznato kao loše rješenje, ponovo se želi vratiti nazad kao nešto novo i progresivno. Kakvoga li apsurda! 2. U kurikulumu za zanimanje „Vozač motornog vozila“ predmet „Propisi u cestovnome prometu „ može predavati isključivo dipl. ing. prometa. 3. U autoškolama gdje se održavaju tečajevi „Propisa u cestovnom prometu“ u sklopu polaganja vozačkoga ispita u trajanju od 30 sati Propise mogu predavati osobe sa završenim stručnim studijem više ili visoke stručne spreme prometnog smjera (cestovnog) i položenim stručnim ispitom (tzv. LICENCA). Iz toga proizlazi da je kvalifikacija predavača u autoškoli stručno primjerenija od predloženih izmjena za zanimanje predavača Propisa u zanimanju „Tehničar cestovnoga prometa“. U „Zakonu o sigurnosti u prometu na cestama“ članak 203. stoji da predmet Propisi u cestovnom prometu u autoškoli može predavati samo osoba koja je završila preddiplomski stručni studij ili stručni studij prometnog cestovnog smjera te ima položen stručni ispit za predavača „Prometnih propisa i sigurnosnih pravila“. Zar je četverogodišnje srednjoškolsko zanimanje “Tehničar cestovnog prometa“ manje bitno od polaganja vozačkog ispita u autoškoli ??? Uostalom, ova predložena odredba je u nesuglasju sa „Zakonom o sigurnosti u prometu na cestama“. Srdačan pozdrav ! Boro Soldo , prof. savjetnik Nije prihvaćen U dijelu kadrovskih uvjeta za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu, dodana je kvalifikacija dipl. pravnik s obzirom da je tako propisano točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999).
29 Jasminka Kuzle ODLUKU Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. Predložila bih da općeobrazovni predmet Hrvatski jezik predaje i stručnjak s diplomom naziva profesor hrvatskog jezika i književnosti i južnoslavenskih filologija te se slažem s mišljenjem da nastavni predmet Prva pomoć u cestovnom prometu predaju i nastavnici stručno-teorijskih sadržaja iz reda onih koji su završili studij sestrinstava, a ne samo medicinski fakultet. Srdačno Jasminka Kuzle Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnih predmeta Hrvatski jezik i Prva pomoć nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlozima te ćemo iste razmotriti.
30 SANDRA SAMOŠĆANEC ODLUKU Poštovani, Slažem se s izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA i predložila bi da se u nastavni predmet Prva pomoć u cestovnom prometu postave i nastavnici stručno-teorijskih sadržaja iz reda onih koji su završili studij sestrinstava a ne samo medicinski fakultet. S poštovanjem Sandra Samošćanec Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnih predmeta Hrvatski jezik i Prva pomoć nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlozima te ćemo iste razmotriti.
31 Alta Pavin Banović ODLUKU Poštovani, uz doktora medicine kao nastavnika stručno-teorijskih sadržaja bilo bi dobro staviti i sve koji su završili studij sestrinstva tri ili pet godina jer imaju jako puno znanja o pružanju prve pomoći i hitnim medicinskih postupcima. Također u predmetima Komunikologija i Psihologija rada kao nastavnik stručno-teorijskih sadržaja bilo bi dobro staviti i diplomirane teologe ili magistre teologije jer imaju jako široki spekatra znanja koji su stekli kroz kolegije na studiju. Hvala. Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnih predmeta Prva pomoć, Komunikologija i Psihologija rada nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlozima te ćemo iste razmotriti.
32 Snježana Kovač ODLUKU, I. I. Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune strukovnog kurikulum za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA, u dijelu koji se odnosi na kadrovske uvjete u nastavnim predmetima Propisi u cestovnom prometu, Prometna tehnika, Praktična nastava, Komunikologija i Psihologija rada. Primljeno na znanje Nema prijedloga niti komentara.
33 Željka Dijanić ODLUKU, III. Poštovani, u kadrovske uvjete za nastavni predmet Statistika treba dodati sve kombinacije kao za nastavni predmet Matematika. Naime, statistika (zajedno s teorijom vjerojatnosti) je grana u znanstvenom polju matematike. Također kurikulum predmeta Statistika obiluje matematičkim ishodima i sadržajima čak i više nego sadržajima iz ekonomije. Moram dodati da govorim iz vlastitog iskustva. Profesorica sam matematike i informatike i predavala sam predmet Statistika u srednjoj školi nešto više od 10 godina. Ekonomske sadržaje, koji se odnose na primjenu matematičkih metoda za analizu, prikazivanje i tumačenje prikupljenih podataka savladala sam bez problema i vrlo uspješno prenosila učenicima na njima prihvatljiv i zanimljiv način. Smatram da i "ekonomist" i "matematičar" zaslužuju ravnopravan odnos u mogućnosti predavanja nastavnog predmeta Statistika. Srdačan pozdrav, dr. sc. Željka Dijanić, Srednja škola Čazma Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnog predmeta Statistika nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlogu te ćemo isti razmotriti.
34 DARKO KANJUH III., Kadrovski uvjeti Strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovano općinstvo, uglavnom se slažem s Odlukom o izmjena i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog prometa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
35 Mario Brčić III., Kadrovski uvjeti Strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, Ukazao bih na nekoliko stvari. 1. Propise u cestovnom prometu bi predao diplomirani pravnik i magistar prava, što se ne slažem. U autoškoli taj isti predmet samo drugačiji naziv može predavati osoba koja ima fakultet cestovni promet barem 3 g., barem B kategoriju, dozvolu instruktora i dozvolu predavaču. A u školi po prijedlogu ne treba imati ni vozačku dozvolu! Kod tehničara za logistiku i špediciju postoji predmet Prometno pravo i to je stvarno za pravnike. Propisi u cestovnom prometu nemaju nikakve veze s Prometnim pravom. Propisi u cestovnom prometu zahtjevaju poznavanje najmanje prava, a najviše prometne tehnike i pravila u prometu, ponešto cestovnih vozila, prijevoza putnika i tereta. Pravnici tih znanja nemaju, niti o tome uče na Pravnom fakultetu. 2. Praktičnu nastavu u drugom razredu ne mogu predavati nikakve titule s prometnog fakulteta, nego strojari a to isto gradivo u praktičnoj nastavi kod vozača (1 i 2 razred) prometaši mogu. Suludo! Također, u trećem razredu kod Tehničara za cestovni promet prometaši mogu predavati i strojarski dio praktične nastave, a strojari ne mogu. Treba staviti da prometaši mogu predavati praktičnu nastavu od 2. do 4. razrada, a strojari 2. i djelomično 3. razred. 3. stručni specijalisti inženjeri prometa-studentski zbor se bori i boriti će se da se to nikada ne izjednači s mag., zbog toga jer je na takvim fakultetima puno lakše položiti ispite i puno manje znanja se traži od studenata. Kvaliteta takvog kadra je niska i vrlo upitna. Oni ako žele ipak postati mag. moraju upisati na Fakultetu prometnih znanosti jednu razlikovnu godinu, što automatski znači da nisu u rangu mag. Imaju minimalno osam kolegija, od kojih su min. 4 stručna, a 4 ih je općih. Tako da ih treba izbrisati s popisa izobrazbe. Također, sve titule za strukovne prometne predmete moraju sadržavati cestovni promet. Lp, Mario Brčić, mag. ing. traff. Nije prihvaćen Točkom 18. članka 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999), propisano je da je za izvođenje nastave predmeta Propisi u cestovnom prometu odgovarajuća stručna sprema dipl. pravnik. Promjena kadrovskih uvjeta za nastavni predmet Praktična nastava odnosi se samo na 2. razred s obzirom da se sadržaj nastavnoga predmeta Praktična nastava za 2. razred podjednako odnosi i na motore i na cestovna vozila.
36 Snježana Kovač III., Kadrovski uvjeti Strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (140324) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA Poštovani, U kadrovske uvjete za nastavne predmete Komunikologija i Psihologija rada potrebno je dodati "profesor psihologije". Naime, studenti koji su završili sveučilišni dodiplomski studij psihologije prije akademske godine 2005./2006., odnosno prije bolonjskog procesa, su završetkom studija stekli naziv "profesor psihologije" ili "diplomirani psiholog", ovisno o vrsti upisanih izbornih kolegija. Srdačno, mr. Snježana Kovač, profesor psihologije Primljeno na znanje Kadrovski uvjeti za izvođenje nastavnih predmeta Komunikologija i Psihologija rada nisu predmet ovih Izmjena i dopuna, ali se zahvaljujemo na prijedlozima te ćemo iste razmotriti.