Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ - provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bitoraj NATJEČAJ EVPG svih partnera u operativnoj skupini minimalno 2 000-50 000 €.Imamo mogućnost formiranja operativne skupine kojoj bi na čelu bili Zadruga koja nema niti jednog zaposlenog koja je upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstva i koja bilježi u zadnje dvije godine manju gospodarsku djelatnost. Zadruga ima prema EVPG ekonomsku veličinu ispod 2 000 €. Zanima nas dali kao takva Zadruga može biti nosioc aktivnosti osnivanja manjeg opskrbnog lanca u kojem bi bilo više OPG-a gdje neka od njih imaju ekonomsku veličinu ispod 2 000 €. Primljeno na znanje Prihvatljivi partneri operativne skupine propisani su Prilogom 1 ovoga Natječaja. Operativna skupina koja ima veći broj partnera ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 50.000 EUR-a ostvaruje veći broj bodova u skladu s kriterijima odabira iz Priloga 2 ovoga Natječaja. Zadruga kao pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika može biti odgovorna osoba operativne skupine pod uvjetom da ispunjava sve uvjete prihvatljivosti propisane ovim Natječajem, a za partnera koji ima organizacijski oblik zadruge se ne dokazuje ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva. Član zadruge/proizvođačke organizacije i zadruga/proizvođačka organizacija ne smatraju se zasebnim partnerima u istoj operativnoj skupini.