Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Safić PRAVILNIK Prema meni na referntnoj stranici GFI-ja treba biti: 1. podataka o revizoru za tekuću godinu Izvještaj revidiran: DA/NE OIB revizora: Vrsta mišljenja: a) Pozitivno mišljenje b) Mišljenje s rezervom c) Negativno mišljenje d) Suzdržanost od mišljenja Revizijska naknada: 2. Podatak o revizoru za prethodnu godinu Izvještaj revidiran: DA/NE OIB revizora: Vrsta mišljenja: a) Pozitivno mišljenje b) Mišljenje s rezervom c) Negativno mišljenje d) Suzdržanost od mišljenja Revizijska naknada: Predloženo bi omogućilo za zakonske obveznike revizije provjeru primjene: Čl.17.st.1.,2.,3., ZOR-a kako poduzetnici sastavljaju i prezentiraju godišnje financijske izvještaje primjenom HSFi-ja ili MSFI-ja sukladno odredbama ZOR-a. čl. 36.st.1 ZOR-a MINFIN, PU može obavljati nadzor poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova radi provjere obavlja li poduzetnik računovodstvene poslove u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu. Čl.5.st.1. Zakona o porezu na dobit a vezano uz utvrđivanje osnovice poreza na dobit prema računovodstvenim propisima čl.76.st.1. ZoReviziji-a temeljem koje će se jednostavnije napraviti analiza i procjena rizika radi odluke kojem će se revizorskom društvu ili ovlaštenom revizoru doći u nadzor. … i poštivanje drugih zakonskih odredbi Nije prihvaćen Navedeno nije predmet uređenja ovoga Pravilnika
2 Sanja Safić Članak 1., Članak 6. Smatram da bi se na poziciju II.2. trebala upisivati pod a) bruto knjigovodstvena vrijednost a pod b) kumulativni iznos ispravka vrijednosti kako je nekad bilo jer u bilješkama koje su trenutno nestandardizirane ne tako rijetko nalazimo u objavljenim izvještajima da društva ne objavljuju kretanje imovine kako je propisano točkom 6.70 HSFI 6 - Dugotrajna materijalna imovina. Drugi razlog je što se za građevinske objekte najčešće ne procjenjuje ostatak vrijednost uopće a ne barem jednom svake godine kako je propisano točkom 6.46 HSFI-ja 6 pa uz korištene porezno dozvoljene amortizacijske stope, imovina i kapital u financijskim izvještajima poduzetnika su podcijenjeni te nije ispunjen uvjet fer prezentacije financijskih izvještaja. Primljeno na znanje Navedeno uređenje predstavlja prijenos pravne stečevine