Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Tehničkog propisa o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Logomatika d.o.o. TEHNIČKI PROPIS Poštovani, u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, u prilogu I (Popis norma za projektiranje građevinskih konstrukcija), u podtočki 1.8 (Projektiranje potresno otpornih građevinskih konstrukcija) svakako treba uključiti normu HRN EN 16681:2016 (Čelični nepokretni sustavi za skladištenje – Prilagodljivi sustavi polica za palete – Načela protupotresnog projektiranja). Ova hrvatska norma bavi se svim relevantnim i specifičnim pitanjima seizmičkog dizajna za izradu čeličnih regalnih konstrukcija i sustava temeljeno na kriterijima EN 1998-1: 2004, Eurocode 8, a zbog toga što nije eksplicitno navedena u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije najčešće se pri projektiranju u praksi zaobilazi na štetu sigurnosti ljudi i robe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba se ne prihvaća iz razloga što su normom HRN EN 1998 obuhvaćene sve vrste građevinskih konstrukcija, čime su obuhvaćene i čelične konstrukcije (u konkretnom slučaju čelični regali i police).
2 Ivica Šaban TEHNIČKI PROPIS, Članak 2. Ovim se propisom dozvoljavaju niže razine sigurnosti samo za zgrade? Što je s ostalim građevinskim konstrukcijama? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Potresna otpornost ostalih građevinskih konstrukcija projektira se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i normama za projektiranje na koje isti upućuje.
3 Ivica Šaban TEHNIČKI PROPIS, Članak 3. Smjernice se odnose na: "Područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije". Planiraju li se donijeti smjernice i za ostatak RH (za građevine oštećene potresom, doduše ne ovogodišnjim)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Člankom 24.a ostavljena je mogućnost da se razine obnove, po potrebi, reguliraju i za druga područja Republike Hrvatske.
4 Ivica Šaban TEHNIČKI PROPIS, PRILOG III. Općenito: Smjernice (kako ime kaže) mogu biti dio strateškog dokumenta, a ne "izvršnog" (propis) gdje bi upute trebale biti precizne. Tablica se odnosi samo na zgrade i samo na određeno područje RH. Što je s ostalim konstrukcijama i s ostalim područjem RH? Tablicu sam već komentirao detaljnije kad je bila prilog Zakonu o obnovi, gdje je, po mom mišljenju, bila primjerenija, iako vjerojatno suvišna. Primjeri nepreciznosti: Red 2. Stupac 2.: greškom se daju dva opisa postupka za iste elemente (...dimnjaci). Također, ako se za razinu 1 za "primjerice" dimnjake i tavanske zidove zahtjeva poštivanje HRN EN 1998-1 (100% otpornosti), što se traži za razine 2 i 3 (50%, 75% ili ipak 100%)? Za razine 2 i 3 zaobilazno se smanjuje razina sigurnosti preko povratnih perioda. Ističe se da je, ovisno o postupku, ovo nedovoljno precizna uputa kojom se ne štiti ni investitor ni projektant ni "javni interes". Npr. za razinu 2 i pretpostavljenu poprečnu silu u podnožju određenu preko elastičnog spektra od npr. 100kN, ovisno o metodi, projektant zakonski (HRN EN 1998) tu poprečnu silu može uzeti kao 100kN, 67kN ili 50kN. Logično je za pretpostaviti da svaka od ovih razina utjecaja (poprečnih sila u podnožju) zahtjeva drugačiju razinu intervencije, a opet su u istoj razini obnove i svrstane u isti red? Dakle, ili je popravak (povratak u prvobitno stanje uz uklanjanje lokalnih nestabilnosti) ili je ojačanje, tj. poboljšanje mehaničke otpornosti i stabilnosti (bez jednoznačno definiranih alata i metoda upitno je iskazivanje nosivosti u odnosu na "nešto", pa tako i klasifikacija u međurazine) ili je rekonstrukcija (100% HRN EN 1998-3). Može se intervenirati u propis, ali na temelju provedenih analiza i mora se biti puno precizniji. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Primjedba se prihvaća u dijelu izmjene naziva Priloga III. Vezano uz dio primjedbe koja se odnosi na ostale građevinske konstrukcije i potresnu otpornost istih na ostalim područjima Republike Hrvatske, odgovor je dan pod točkom 3. ovog Izvješća. Također, s tim u vezi napominjemo da su Prilog izradili stručnjaci Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku te inženjeri iz Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatskog inženjerskog saveza. U izradi Priloga korištena su osim stručnih znanja i iskustva iz obnove u sličnim situacijama u nedavnim potresima u drugim državama. Nadalje, vezano uz detaljniju analizu razina potresne otpornosti građevina na području cijele Republike Hrvatske, napominjemo da će ista biti provedena u sklopu izrade izmjena nacionalnog dodatke norme HRN EN 1998-3.