Izvješće o provedenom savjetovanju - Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Erdutski vinogradi d.o.o. IZMJENE I DOPUNE, U dijelu A., točki 9., podtočki i. podpoglavlju s naslovom Potpora, mijenjaju se prvi, drugi i treći odlomak i glase: Potpora za mjeru Destilacija vina u kriznim slučajevima po usvojenim Izmjenama i dopunama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina prvotno je bila 5,00 kn/l (za 11% vol.alk.), a potpora za mjeru Krizno skladištenje bila je 1,80 kn/l za 90 dana skladištenja. Po ovom prijedlogu potpora za mjeru Destilacija vina u kriznim slučajevima podignuta je za 30%, na 6,5 kn/l (za 11% vol.alk.). Potpora za mjeru Krizno skladištenje vina povećana je za 100%, na 3,60 kn/l za 60 dana. Zašto je kod korekcije primijenjen različit koeficijent povećanja potpore? Primljeno na znanje Potpora za destilaciju vina u kriznim slučajevima je imala primjerenu razinu potpore već kod postavljanja mjere.