Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dario Tomasic OPĆE ODREDBE, Pojmovi i kratice RADIONICA Manjka obrazloženje što je složeni zrakoplov. S današnjim tehnologijama ta stipulacija moze biti nepotrebna. Prihvaćen Utvrđeno je da pojam „složeni zrakoplov“ nije potreban te je isti brisan je iz odredbi nacrta pravilnika.
2 David Gerhardinger OPĆE ODREDBE, Pojmovi i kratice Članak 2. stavak (1) na radionici na ovu temu, održanoj 19.10.2020 spomenut je problem definicije 51% samogradnje. Ovaj se postotak u praksi različito interpretira, zavisno o državi i agenciji. Radni sati, kao isključiv kriterij, nisu primjereni. Moguće da proizvođač dijelova ("kit-a") definira radne sate bojanja iznad stvarne norme. U tom slučaju graditelj izbjegava složeniji dio gradnje i samim time nadzor stručnog tijela, što otvara pitanje kvalitete dijelova proizvedenih od strane proizvođača. Krajnja sigurnost uporabe je time narušena. Primljeno na znanje 51% zadataka izrade i sastavljanja amaterski građenog zrakoplova određivat će se prema pojedinačnim slučajevima. U obzir će se uzimati sve dostupne informacije, uključujući popis kompleta dijelova koje za je FAA utvrdio da je pri njihovom sastavljanju udio rada amatera veći od 51% https://www.faa.gov/aircraft/gen_av/ultralights/amateur_built/kits/media/amateur_built_kit_listing.pdf
3 Aviotehnika doo OPĆE ODREDBE, Pojmovi i kratice članak 2.stavak(35,39,41) točka 2. potisak iznosi više od 260 kg/N---nerazumljivo od kuda je podatak i na što se odnosi? Prihvaćen Ispravljeno u nacrtu pravilnika, 0,26 kg/N.
4 Dario Tomasic OPĆE ODREDBE, Mjesto provođenja nadzora RADIONICA Tradicija je pri FAA (DAR inspektori) i TC (MD-RA inspektori) da se mogućnost nadzora može obavljati i izvan granica, u ovom slučaju Republike Hrvatske. Predlaže se tu opciju dozvoliti, uz to da sve troškove pokriva vlasnik zrakoplova. Nije prihvaćen Resursi Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo namijenjeni su prvenstveno za fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj, stoga je ugrađena barijera kojom će se djelomično ograničiti inozemne fizičke i pravne osobe.
5 Dario Tomasic OPĆE ODREDBE, Dokumentacija zrakoplova i/ili komponente RADIONICA Na kraju rečenice treba nadodati (Jedne ili više). Neki od dokumenata nisu dostupni, pa treba imati to u vidu. Stavka (2) pokriva to, ali kontradiktno. Nije prihvaćen U članku 6. je navedeno od čega se može sastojati dokumentacija zrakoplova i/ili komponente, kao i postupanje u slučaju da izvorna dokumentacija nije dostupna.
6 Mladen Hekic OPĆE ODREDBE, Oznake u kabini zrakoplova - svakako bez oznake ili bitno manjih dimenzija / čemu na 2 jezika ? - za probu isprintajte ovu oznaku u fontu 10 mm na oba jezika kako ste predložili u članku pa zaljučite gdje je postaviti u kabini Djelomično prihvaćen Obavezu upozorenja putnika da lete zrakoplovom koji ne udovoljava standardnim zahtjevima za sigurnost zrakoplova prebacit će se u propise koji reguliraju izvođenje letačkih operacija, Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova i Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.
7 Dario Tomasic OPĆE ODREDBE, Oznake u kabini zrakoplova RADIONICA Oznaka upozorenja u kabini nije potrebna. Obavezu upozorenja putnika prebaciti u zahtjeve za izvođenje letačkih operacija. Prihvaćen Obavezu upozorenja putnika da lete zrakoplovom koji ne udovoljava standardnim zahtjevima za sigurnost zrakoplova prebacit će se u propise koji reguliraju izvođenje letačkih operacija, Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova i Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.
8 Aviotehnika doo OPĆE ODREDBE, Replike zrakoplova dodati članak 8.a (Radovi u/iz zraka) (1) S zrakoplovom se mogu izvoditi sljedeći radovi u/iz zraka: - fotografiranje iz zraka, snimanje i oglašavanje, - vuča jedrilica, - vuča reklamnih natpisa, - rasipanje pepela iz zraka u more u pogrebne svrhe, - izvođenje letova za znanstvena istraživanja, - zračne operacije u svrhu inspekcije / istraživanja, uključujući kartografiju i kontrolu onečišćenja, - letovi na zračnim priredbama, uključujući demonstracijske i natjecateljske letove Nije prihvaćen Izvođenje letačkih operacija nije područje primjene ovog pravilnika. Navedeno je razrađeno u Pravilniku o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, Pravilniku o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova i Pravilniku o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139. Nacrti pravilnika su trenutno u postupku komentiranja i mogu se naći na niže navedenim linkovima. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14942 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14819 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14513
9 Mladen Hekic STANDARDI KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI, Odgovornosti S obzirom da je valsnik odgovoran za kontinuiran plovidbenost - kako sam niže kometirao, predlažem da Agencija vrši pregled svake tri godine uz uvijet da vlasnik dostavi traženu dokumentaciju o radovima, pregledima, itd.. Primljeno na znanje Po uzoru na Part-M, uvedena je olakšica u odnosu na postojeći sustav na način da se provjera plovidbenosti provodi svake treće godine za zrakoplove koji se nalaze u kontroliranom okruženju.
10 Mladen Hekic STANDARDI KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI, Odstupanja od preporuka proizvođača kada se radi o preporuci - (pa i sama riječ kaže PREPORUKA), ne vidim zašto nebi bilo odstupanja ? Primljeno na znanje U nacrtu pravilnika izmijenjeno u „upute proizvođača“.
11 Dario Tomasic STANDARDI KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI, Čuvanje evidencije RADIONICA Potrebno je navesti gdje i koja se evidencija čuva, te da nipošto ne može biti transportirana u predmetnom zrakoplovu. Primljeno na znanje Nacrtom pravilnika propisani su minimalni zahtjevi za čuvanje evidencije.
12 Zdenko Šuker STANDARDI KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI, Knjižica zrakoplova - predlažem da Agencija tiska adekvatne knjižice za sve što je potrebno i da ih korektno naplati Primljeno na znanje Podaci koji se upisuju u knjižicu zrakoplova sastavni su dio sustava kojim se osigurava kontinuirana plovidbenosti zrakoplova i sljedivost. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je knjižicu zrakoplova u kojoj je na jednostavan način osigurano udovoljavanje propisanim zahtjevima. Knjižica zrakoplova može se kupiti u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.
13 Mladen Hekic STANDARDI KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI, Knjižica zrakoplova - neke knjižice nemaju polja za upis svih podataka koje tražite ( moja nema ) - osobno ne vidim smisao ni svrhu CRS-a te njegove pristunosti u knjižici - nisam ga vidio u knjižicama aviona annex 2 do sada Primljeno na znanje Podaci koji se upisuju u knjižicu zrakoplova sastavni su dio sustava kojim se osigurava kontinuirana plovidbenosti zrakoplova i sljedivost. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je knjižicu zrakoplova u kojoj je na jednostavan način osigurano udovoljavanje propisanim zahtjevima. Knjižica zrakoplova može se kupiti u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.
14 Mladen Hekic PROGRAM ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA, Opće odredbe - Molim provjerite podatak : njemački LBA NE odobrava programe održavanja Primljeno na znanje Članak 20. propisuje da se program održavanja zrakoplova može proglasiti i kao takav ne podliježe odobrenju.
15 Mladen Hekic PROGRAM ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA, Opće odredbe Članak 20 / Stavak 3 - zašto "iznimno" ? - odobrenje vlasnika NE može biti iznimno Primljeno na znanje Iznimke su standardan dio propisa.
16 Dario Tomasic PROGRAM ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA, Proglašavanje programa održavanja zrakoplova RADIONICU MTOM treba povećati sa 1200kg na 2730kg, jer vlasnik amaterski građenih zrakoplova mora imat mogućnost servisiranja i održavanja vlastitog zrakoplova. Prihvaćen Ispravljeno u nacrtu pravilnika, ograničenje MTOM povećano na 2730 kg.
17 Zdenko Šuker PROGRAM ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA, Minimalna lista radova - interval od 100 sati bio bi sasvim dovoljan bez vremenskog ograničenja,eventualno dodati broj ciklusa Nije prihvaćen Propisana ograničenja odnose se samo kada se za izradu programa održavanja zrakoplova, umjesto uputa proizvođača, koristi Minimalna lista radova.
18 Mladen Hekic PROGRAM ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA, Minimalna lista radova - na što mislite pod "pregledom najmanje jednom godišnje" : funkcionalna provjera transpondera / pito sustava / magneta - molim opišite procedure - pretpostavljam da niste mislili na : provjera u letu ili sa kontrolom leta ( transponder ) - nije mi jasno što mislite pod provjerom funkcionalnosti magneta jednom godišnje ( pa svatko tu vrstu funkcionalnosti provjerava kod svakog leta ) - zaista mislim da pretjerujete u puno i previše detalja ... Primljeno na znanje Minimalna lista radova može se koristiti umjesto uputa proizvođača kako je propisano stavkom e) članka 22. Sadržaj programa održavanja zrakoplova, uz primjenu proporcionalnosti kako je propisano člankom 3.).
19 David Gerhardinger PROGRAM ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA, Minimalna lista radova Članak 23. stavak (2) d) - broj okretaja u jedinici vremena (obično minuta) ili skraćeno brzina vrtnje motora. Korištenje naziva "broj okretaja" je ubičajeno ali neispravno. Ekvivalentan problem bilo je miješanje MTOW i MTOM kod kojega se prvi mjeri u N a drugi u kg. Prihvaćen Ispravljeno u nacrtu pravilnika.
20 David Gerhardinger PROGRAM ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA, Evaluacija programa održavanja zrakoplova Članak 24. - nije definirano tko i kako evaluira program održavanja zrakoplova. Nije prihvaćen Za evaluaciju programa održavanja odgovoran je vlasnik, operator ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost. Člankom 9. propisano je tko je odgovoran za kontinuiranu plovidbenosti, a člankom 11. na koji način se osigurava kontinuirana plovidbenost, dok je točkom d) propisana evaluacija programa održavanja zrakoplova.
21 Zdenko Šuker POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA, Izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti - možda bi dvije godine bila prihvatljivija opcija za sve "strane" i naravno bez naplate izlaska na teren Nije prihvaćen Svrha provjere plovidbenosti je osiguravanje minimalne razine standarda sigurnosti. Period od 3 godine već je implementiran za zrakoplove koji se nalaze u kontroliranom okruženju. Provjeru plovidbenosti može provoditi Agencija ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost. Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova propisano je da u slučaju organiziranog pregleda plovidbenosti većeg broja zrakoplova koji se koriste za nekomercijalne operacije, a u svrhu redovnog produženja Svjedodžbe o plovidbenosti ili jednakovrijednog dokumenta, podnositelji zahtjeva za pregled plovidbenosti zrakoplova oslobođeni su plaćanja troškova na ime dnevnica i troškova putovanja ovlaštenim osobama. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_5_65.html
22 Mladen Hekic POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA, Izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti - ovo mi baš nije jasno - čemu uz Svjedožbu izdavati i potvrdu o provjeri plovidbenosti sa rokom valljanosti od 1 godine? - koja je svrha i smisao ako Agencija (opet) svake godine dolazi u provjeru i ( naravno ) naplati - iskreno, a o tome smo već nekoliko puta razgovarali i slao sam neke promjere iz EU, koja je svrha da Agencija svake godine "izlazi" na teren i provjerava avion ( koji obično u godini naleti 30-tak sati ) kad već postoji dokumentacija o kontinuiranoj plovidbenosti ? - pa ne radi se o komecijalnoj ni o generalnoj avijaciji - moj bi prijedlog bio da to bude svake 3 godine ( vrlo realan period ) - time ćete pilotima smanjiti troškove ( iako mi nije jasno zašto uopće plaćamo vaše izlaske na teren ), i sebi smanjiti obaveze po tom pitanju Prihvaćen Svrha provjere plovidbenosti je osiguravanje minimalne razine standarda sigurnosti za zrakoplove kojima se izvode komercijalne i nekomercijalne letačke operacije. Period od 3 godine već je implementiran za zrakoplove koji se nalaze u kontroliranom okruženju. Provjeru plovidbenosti može provoditi Agencija ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost. Pravilnikom o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova propisano je da u slučaju organiziranog pregleda plovidbenosti većeg broja zrakoplova koji se koriste za nekomercijalne operacije, a u svrhu redovnog produženja Svjedodžbe o plovidbenosti ili jednakovrijednog dokumenta, podnositelji zahtjeva za pregled plovidbenosti zrakoplova oslobođeni su plaćanja troškova na ime dnevnica i troškova putovanja ovlaštenim osobama. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_5_65.html
23 Mladen Hekic POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA, Produženje valjanosti Potvrde o provjeri plovidbenosti - koliko ima tih organizacija u HR i gdje se nalaze, odnosno na koji će način organizacija iz npr. Osijeka voditi brigu o avionu na Grobniku ? - treba se svesti na realne okvire u HR i tome prilagoditi Primljeno na znanje Popis organizacija za kontinuiranu plovidbenost objavljen je na službenim stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. http://www.ccaa.hr/file_inline.php?file=690661e6aa27fb88615430b97141c7c651c Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo podupire osnivanje što većeg broja organizacija, pa je tako omogućeno da se izdaju odobrenja i organizacijama koje posjeduju odobrenje izdano u skladu s posebnim propisima ili propisima druge države. Lokacija nije limitirajući faktor kada organizacija za kontinuiranu plovidbenost vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, važna je razmjena informacija.
24 Dario Tomasic POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA, Produženje valjanosti Potvrde o provjeri plovidbenosti RADIONICA 1. a. Produženje valjanosti Potvrde u kontroliranom okruženju ne bi trebali ograničavati brojem puta koliko se moze produžiti. Nije prihvaćen Po uzoru na Part-M i Part-ML, uvedena je olakšica u odnosu na postojeći sustav da se za zrakoplove koji se nalaze u kontroliranom okruženju valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti može produžiti dva puta uzastopno, dok se provjera plovidbenosti provodi svake treće godine, čime se osigurava minimalna razine standarda sigurnosti.
25 Dario Tomasic PROVJERA PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA, Postupak provjere plovidbenosti RADIONICA (c) Treba referirati na dokument koji opisuje što probni let mora sadržavati. (Dodatak 3.) uz dodatak pri MTOM. Nije prihvaćen Probni let u svrhu provođenja provjere plovidbenosti ili nakon izvršenih radova održavanja zrakoplova nije isto što i ispitivanje u letu nakon gradnje ili obnove.
26 Mladen Hekic PROVJERA PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA, Nalazi provjere plovidbenosti - kao da u najmanju ruku letimo Airbus ... 😕 Primljeno na znanje Člankom 32. je propisana standardizacija utvrđenih nesukladnosti i postupanja s nesukladnostima. Područje primjene pravilnika pokriva od najjednostavnijih do složenih zrakoplova, stoga podsjećamo na primjenu proporcionalnosti kako je propisano člankom 3. Primjeri: - https://www.europa-aircraft.co.uk/ - https://superconstellation.org/de/
27 Dario Tomasic STANDARDI ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA I KOMPONENTI, Održavanje zrakoplova koje izvršava pilot-vlasnik RADIONICA (6) Treba promijeniti na: Pilot-vlasnik, osim zrakoplova izgrađenih u amaterskoj kategoriji, ne smije izvršavati: Nije prihvaćen Sposobnost da pilot-vlasnik izvršava navedene radove održavanja nije povezana s time što je zrakoplov amaterski građen. Međutim, u članku 35. prepoznata je sposobnost graditelja ili obnovitelja za izvršavanje radova održavanja u širem opsegu od pilota-vlasnika.
28 Dario Tomasic STANDARDI ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA I KOMPONENTI, Održavanje zrakoplova koje izvršava pilot-vlasnik RADIONICA (1) MTOM treba podignuti na 2730kg zbog zrakoplova amaterske gradnje Prihvaćen Ispravljeno u nacrtu pravilnika, ograničenje MTOM povećano na 2730 kg.
29 Aviotehnika doo STANDARDI ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA I KOMPONENTI, Održavanje zrakoplova koje izvršava pilot-vlasnik Članak 34. stavak (7) Iznimno od stavka 6.točke d) ovog članka ,pilot-vlasnik smije izvršavati radove moment ključem i alatom za spajanje električne instalacije. Prihvaćen Ispravljeno u nacrtu pravilnika.
30 Aviotehnika doo STANDARDI ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA I KOMPONENTI, Održavanje zrakoplova koje izvršava pilot-vlasnik članak 34.stavak(7) namjesto stavka 5. treba biti stavak 6. i alatom za spajanje žica-na što se odnosi? Prihvaćen Ispravljeno u nacrtu pravilnika.
31 David Gerhardinger STANDARDI ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA I KOMPONENTI, Popravci Članak 37. - Ostaje nejasno jesu li potrebna dva dokumenta ili samo jedan. Dokument koji propisuje način evaluacije/popravka i dokument koji prezentira rezultat evaluacije/popravka. Prihvaćen Brisana obaveza dokumentiranja evaluacije popravka.
32 Dario Tomasic STANDARDI ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA I KOMPONENTI, Potvrda o otpuštanju u upotrebu zrakoplova ili komponente RADIONICA Nije objašnjen oblik potvrde. Standardno je da je takva potvrda upisana u Knjigu o Zrakoplovu i tamo ovjerena. Primljeno na znanje Članak 40. propisuje sadržaj, postupak i obavezu izdavanja Potvrde o otpuštanju u upotrebu zrakoplova ili komponente. Također, člankom 19. propisana je obaveza da se Potvrda o otpuštanju u upotrebu zrakoplova ili komponente upisuje u Knjižicu zrakoplova.
33 Mladen Hekic PRAVILNIK, DIO ŠESTI - bio sam na radionici, uglavnom kolege piloti, graditelji, vlasnici, itd. svi smo odreda 50+ da se netko ne uvrijedi ( FPZ ne računam ), dugim riječima, nema mladosti, samo su stari maheri sa iskustvom, znanjem i puuuno prakse na sceni - predlažete propise kao da imamo 50 miliona stanovnika i barem 100 stručnjaka/kontrolora/nadzora u zrakoplovstvu - realnost je da je svega par ljudi u HR stručni u ovom području .. teorija je nešto drugo .. Primljeno na znanje Sustav je kreiran da se razvija u skladu s mogućnostima zajednice.
34 Dario Tomasic PRAVILNIK, DIO ŠESTI RADIONICA Najrazvijenija amaterska gradnja zrakoplova se odvija u SAD-u i Kanadi. Premda se propisi izmedju FAA i Transport Canada razlikuju u nekim detaljima Kontrolori Radova i Zrakoplovni Stručnjaci ne postoje, barem ne u obliku ovog zakonika. Djelomično to je bazirano na puno većoj rasprostranjenosti amaterske gradnje i znatno većeg broja zrakoplova, ali i samom svrhom amaterske gradnje u promociji aerospace industrije i kulture. Nadalje, velika je razlika amaterska gradnja iz postojećeg i FAA/TC 51% kitova od novih, neispitanih i neisprobanih ideja, projekata i dizajna. U tu svrhu smatram da Šesti Dio nije primjenjiv na vec postojece i odobrene kitove, a na slijedecoj listi: https://www.faa.gov/aircraft/gen_av/ultralights/amateur_built/kits/media/amateur_built_kit_listing.pdf Za zrakoplove na toj listi uloge, ovlaštenja I zadaci Kotrolora Radova I Zrakoplovnog Stručnjaka, te kvalifikacije za iste, treba drugačije definirati. Nije prihvaćen Nacrtom pravilnika definirani su minimalni zahtjevi za gradnju ili obnovu zrakoplova koje će neovisno od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo provesti graditelj ili obnovitelj uz pomoć i nadzor kontrolora radova i zrakoplovnog stručnjaka, onda kada je njihova pomoć potrebna (vidi članak 76. i članak 78.). Po okončanoj gradnji ili obnovi i uspješno provedenoj provjeri zrakoplova, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će izdati Dopuštenje za letenje u skladu s propisanim zahtjevima. Popis kompleta dijelova na listi https://www.faa.gov/aircraft/g en_av/ultralights/amateur_built/kits/media/amateur_built_kit_listing.pdf FAA nije odobrio u smislu plovidbenosti, već ih je samo evaluirao i utvrdio da je pri njihovom sastavljanju udio rada amatera veći od 51%.
35 David Gerhardinger POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA, Obaveze i odgovornosti Članak 64. stavak (5) c) - nije uvijek moguće provjeriti točnost podataka iz dnevnika gradnje. U članku nije navedena obaveza graditelja prema stručnjaku o dogovoru provedbe određenih radnji na način koji omogućava stručnjaku provjeru točnosti. Nije prihvaćen Člankom 64. propisane su obaveze i odgovornosti osoba uključenih u gradnju ili obnovu, pa tako i obaveza graditelja ili obnovitelja da osigura neometan i neovisan nadzor gradnje ili obnove. Također, članak 75. propisuje da se mora provjeriti točnost podataka samo radova nad kojima je obavljen nadzor.
36 Mladen Hekic POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA, Odobrenje gradnje ili obnove zrakoplova - nije se puno zrakoplova do sada izgradilo , a uz ovakve propise čini mi se da ni neće ... brdo papira i procedura Nije prihvaćen Obzirom da je znatno smanjen administrativni teret gradnje ili obnove, a uvođenjem posebno reguliranih zrakoplova potpuno je liberalizirana gradnja zrakoplova, čim su postavljene pretpostavke za razvoj ove grane zrakoplovstva.
37 David Gerhardinger POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA, Zahtjev za odobrenje gradnje zrakoplova Članak 68. stavak (2) c) i d) - evaluaciju sukladnosti izvršenih radova moguće je provesti nakon izvršenih radova. Radovi bi se trebali obavljati nakon izdanog odobrenja za gradnju zrakoplova, osim u iznimnim slučajevima. Nije prihvaćen Člankom 67. propisani su zahtjevi za odobrenje i moguća izuzeća. Člancima 68. i 69. propisana je obavezna dokumentacija koja se mora priložiti uz zahtjev za odobrenje gradnje ili obnove. Pojašnjena je veza članaka 68., 69. i 70. s člankom 67.
38 David Gerhardinger POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA, Zahtjev za odobrenje obnove zrakoplova Članak 69. stavak (2) c) i d) - evaluaciju sukladnosti izvršenih radova moguće je provesti nakon izvršenih radova. Odobrenje za obnovu trebalo bi prethoditi radovima. Nije prihvaćen Člankom 67. propisani su zahtjevi za odobrenje i moguća izuzeća. Člancima 68. i 69. propisana je obavezna dokumentacija koja se mora priložiti uz zahtjev za odobrenje gradnje ili obnove. Pojašnjena je veza članaka 68., 69. i 70. s člankom 67.
39 David Gerhardinger POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA, Program radova gradnje amaterski građenog zrakoplova Članak 71. stavak (1) i) i j) - zrakoplovni stručnjak i odobrena projektna organizacija ovdje imaju istu ulogu a nisu navedeni kao međusobno isključivi. Primljeno na znanje Zrakoplovni stručnjak i odobrena projektna organizacija nisu međusobno isključivi. Graditelj ili obnovitelj može koristiti više zrakoplovnih stručnjaka i odobrenih projektnih organizacija, ovisno o potrebama gradnje ili obnove.
40 David Gerhardinger POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA, Program radova gradnje amaterski građenog zrakoplova Članak 71. stavak c) - očekivane mase ili očekivanu masu? Ako nije moguće definirati masu prije završetka gradnje onda bi trebalo navesti očekivani interval vrijednosti mase. Nije prihvaćen Pod očekivane mase smatraju se, primjerice, masa praznog zrakoplova, najveća dopuštena masa pri uzlijetanju i dr.
41 David Gerhardinger POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA, Program radova gradnje istraživačkog, eksperimentalnog i znanstvenog zrakoplova Članak 72. stavak (1) j) i k) - zrakoplovni stručnjak i odobrena projektna organizacija ovdje imaju istu ulogu a nisu navedeni kao međusobno isključivi. Primljeno na znanje Zrakoplovni stručnjak i odobrena projektna organizacija nisu međusobno isključivi. Graditelj ili obnovitelj može koristiti više zrakoplovnih stručnjaka i odobrenih projektnih organizacija, ovisno o potrebama gradnje ili obnove.
42 David Gerhardinger POSTUPAK GRADNJE I OBNOVE ZRAKOPLOVA, Program radova obnove zrakoplova Članak 73. stavak (1) i) i j) - zrakoplovni stručnjak i odobrena projektna organizacija ovdje imaju istu ulogu a nisu navedeni kao međusobno isključivi. Primljeno na znanje Zrakoplovni stručnjak i odobrena projektna organizacija nisu međusobno isključivi. Graditelj ili obnovitelj može koristiti više zrakoplovnih stručnjaka i odobrenih projektnih organizacija, ovisno o potrebama gradnje ili obnove.
43 Dario Tomasic PROVJERA I ISPITIVANJE ZRAKOPLOVA, Postupak ispitivanja zrakoplova RADIONICA Treba nadodati 4.c. Mogu se prihvatiti odobreni zrakoplovi u listi 51% gradnje zrakoplova FAA/TC Nije prihvaćen U stavku 4. članka 78. uvrštena je nova točka kojom je prihvatljivo da umjesto ispitivanja čvrstoće zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija utvrdi da je ranije provedenim ispitivanjima ili iskustvom u upotrebi zrakoplova istog tipa dokazana zadovoljavajuća čvrstoća. Popis kompleta dijelova na listi https://www.faa.gov/aircraft/g en_av/ultralights/amateur_buil t/kits/media/amateur_built_kit _listing.pdf FAA nije odobrio u smislu plovidbenosti, već ih je samo evaluirao i utvrdio da je pri njihovom sastavljanju udio rada amatera veći od 51%. (This listing is only representative of those kits where the kit manufacturer or distributor requested an evaluation by the Federal Aviation Administration (FAA) for eligibility and should not be construed as meaning the kit(s) are FAA “certified,” certificated,” or “approved.”)
44 Dario Tomasic PROVJERA I ISPITIVANJE ZRAKOPLOVA, Postupak ispitivanja zrakoplova RADIONICA Na kraju Stavke 3.a. treba nadodati: u svim uvijetima leta pri deklariranom MTOM Nije prihvaćen Zrakoplovni stručnjak ili odobrena projektna organizacija osigurat će da se programom ispitivanja obuhvati sve potrebno da bi se utvrdila sposobnost zrakoplova za sigurnu zračnu plovidbu. Razradu programa ispitivanja nije potrebno propisivati pravilnikom.
45 Dario Tomasic PROVJERA I ISPITIVANJE ZRAKOPLOVA, Postupak ispitivanja zrakoplova RADIONICA Pod Stavkom 3. stavio bi: Program ispitivanja na tlu i u letu mora sadržavati najmanje: Nije prihvaćen Detaljnije razrađen stavak 5. članka 78. te je brisan Dodatak 3. Elementi programa ispitivanja u letu, čime se ostavlja veći prostor graditelju ili obnovitelju da u suradnji sa zrakoplovnim stručnjakom ili odobrenom projektnom organizacijom izradi i provede program ispitivanja.
46 VJEKOSLAV SRAGA FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE UKLJUČENE U NADZOR SUKLADNOSTI, GRADNJU ILI OBNOVU ZRAKOPLOVA, Uvjeti za odobrenje zrakoplovnog stručnjaka Članak 80., stavak (2) te čl. 82, st. (2): uz navedene studije (ili umjesto zrakoplovne tehnike) dodati i studij zrakoplovstva koji se izvodi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i vrlo detaljno izučava projektiranje (osnivanje) i održavanje zrakoplova (aerodinamika, mehanika leta, upravljanje, pogon, oprema...) Primljeno na znanje Nije potrebno jer se pod studijem zrakoplovne tehnike podrazumijevaju svi studiji na kojima se izučavaju projektiranje i održavanje zrakoplova. Međutim, prepoznato je da se prihvatljive kvalifikacije mogu proširiti na završeni studij brodogradnje.
47 Dario Tomasic FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE UKLJUČENE U NADZOR SUKLADNOSTI, GRADNJU ILI OBNOVU ZRAKOPLOVA, Uvjeti za odobrenje zrakoplovnog stručnjaka RADIONICA U skladu s gore navedenim preporučio bih: - Promijeniti i iskustvom u ili znatnim iskustvom, podižući time rang iskustva na isti rangu teoretskog znanja strojarstva ili zrakoplovstva - izostaviti Stavku (2) a. u cijelosti. Nije prihvaćen Različite razine iskustva nije moguće propisivati bez jasnih granica. Također, iskustvo ne može zamijeniti teorijsko znanje potrebno za kvalifikacije zrakoplovnog stručnjaka ili odobrene projektne organizacije.
48 Dario Tomasic FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE UKLJUČENE U NADZOR SUKLADNOSTI, GRADNJU ILI OBNOVU ZRAKOPLOVA, Uvjeti za odobrenje zrakoplovnog stručnjaka RADIONICA Zrakoplovni Stručnjak - Je osoba sa iskustvom u gradnji sličnog aviona te je potrebna za dvije inspekcije u gradnji: ▪ Prije zatvaranja oplata ▪ Pri probnom letu te davanju dozvole o plovidbenosti Premda je poželjno da Zrakoplovni Stručnjak ima i školovanje u avio industriji ili strojarstvu, ti zahtjevi ograničavaju amatersku gradnju aviona. Posebno uz to, zahtjev da Zrakoplovni Stručnjak mora imat projektno iskustvo zrakoplova je nedostupan nivo čak i na Sjeverno- Američkom kontinentu. Nije prihvaćen Predloženi uvjeti odgovarajući su za kontrolora radova, kako je propisano člankom 84. Zrakoplovni stručnjak može imati iskustvo u samo jednom od navedenog: projektiranju, nadziranju ili izvršavanju radova. Nacrtom pravilnika definirani su minimalni zahtjevi za gradnju ili obnovu zrakoplova koje će neovisno od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo provesti graditelj ili obnovitelj uz pomoć i nadzor kontrolora radova i zrakoplovnog stručnjaka, onda kada je njihova pomoć potrebna.
49 Dario Tomasic FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE UKLJUČENE U NADZOR SUKLADNOSTI, GRADNJU ILI OBNOVU ZRAKOPLOVA, Uvjeti za odobrenje kontrolora radova RADIONICA Kontrolor Radova - Je kolega sa iskustvom u gradnji sličnog tipa aviona i to je dobro u svrhu duple provjere radova. Primljeno na znanje Nacrtom pravilnika definirani su minimalni zahtjevi za gradnju ili obnovu zrakoplova koje će neovisno od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo provesti graditelj ili obnovitelj uz pomoć i nadzor kontrolora radova i zrakoplovnog stručnjaka, onda kada je njihova pomoć potrebna.
50 Dario Tomasic ODOBRENJE ZA POSEBNE LETOVE, Zahtjev za izdavanje Odobrenja za posebne letove RADIONICA Pod Stavku 2.c. treba nadodati: Vlasnik zrakoplova, što je u neku ruku stavljeno u Stavci 2.a. ali nije posebno specificirano. Nije prihvaćen Pravna ili fizička osoba odgovorna za kontinuiranu plovidbenost tog zrakoplova koja može podnijeti zahtjev za izdavanje Odobrenja za posebne letove definirana je člankom 9., a može biti vlasnik, operator ili organizacija za kontinuiranu plovidbenost.
51 Dario Tomasic PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE , ELEMENTI PROGRAMA ISPITIVANJA U LETU c) treba maknuti ili ograničiti na zrakoplove/helikpotere/žiroplane s manje od 2 do 3 sata autonomije. Pri nekim zrakoplovima u kitu, autonomija leta moze biti 10 do 12 sat a i više sati, te istim time ispitivanje je nepraktično. Djelomično prihvaćen Detaljnije razrađen stavak 5. članka 78. te je brisan Dodatak 3. Elementi programa ispitivanja u letu, čime se ostavlja veći prostor graditelju ili obnovitelju da u suradnji sa zrakoplovnim stručnjakom ili odobrenom projektnom organizacijom izradi i provede program ispitivanja.