Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Eko-Monitor d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA Poštovani, U čl 24 navedeno je : (1) Snimke gradiva smiju se naknadno obrađivati (mijenjanje kontrasta, boje i slično) samo radi poboljšanja čitljivosti. (2) Svaka promjena u okviru naknadne obrade koja je utjecala na sadržaj snimke mora biti provjerena i dokumentirana. Po našem mišljenju bilo bi potrebno dodati stavak s uputom prema kojoj se u postupcima obrade izvorni sken (negdje nazivan kao "master") treba sačuvati. U dokumentiranom i kontroliranom procesu mogu se izraditi obrađeni izvodi zbog bolje čitljivosti, optičke dopadljivosti ili veličine datoteke, ali izvorni sken, ukoliko je pravilno proizveden u skladu s preporukama za arhivske formate, ima maksimum informacija. S poštovanjem, Silvester Kmetić Eko-Monitor d.o.o. ekomonit@eko-monitor.hr www.eko-monitor.hr Nije prihvaćen Prijedlog nije predmet ovog Pravilnika.
2 Ivana Cvetkovski PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA, Članak 3. Poštovani, Slažem se sa svim dopunama pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja. Smatram prikladnim da Predsjednik i članovi Povjerenstva, kao i tajnik Povjerenstva, mentori, izvjestitelji i ispitivači iz ovog Pravilnika imaju pravo na naknadu po svakom pristupniku i kandidatu. S poštovanjem Ivana Cvetkovski Primljeno na znanje Nije iznesen konkretan prijedlog.