Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEDICINU RADA HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ Predlažemo nadopunu članka 7. stavak (1) prijedloga Pravilnika s točkom f) : "osposobljavanje za pružanje prve pomoći." Obrazloženje: osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu obveza je poslodavca sukladno članku 56. Zakona o zaštiti na radu. Pružanje prve pomoći na moru ima brojne specifičnosti vezane za radni okoliš, vremenske uvjete, uvjete rada, opasnosti i štetnosti kojima su izloženi članovi posade ribarskih plovila. Oprema i sredstva za pružanje prve pomoći, lijekovi koji se nabavljaju za potrebe članova posade ribarskih plovila zahtijevaju uporabu na siguran i stručan način, zbog čega je potrebno obaviti posebno osposobljavanje iz prve pomoći u svrhu unaprjeđenja zaštite zdravlja na radu članova posade ribarskih plovila." Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi koje je moguće sufinancirati u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ propisani su Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/531 od 24. studenoga 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem troškova prihvatljivih za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u cilju poboljšanja higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara, zaštite i obnove morske bioraznolikosti i ekosustava, ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila (u slučaju iz vašeg prijedloga člankom 4. navedene Uredbe). Slijedom navedenoga, u Pravilnik su prenesene odredbe/troškovi koji se mogu financirati te nije moguće na nacionalnoj razini propisivati druge, dodatne troškove kao prihvatljive.