Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA Promijeniti naziv pravilnika. Treba glasiti: PROGRAM I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI VATROGASNIH POSTROJBI. Na taj način obuhvatiti će se sva nastava vatrogasnih postrojbi uključujući i onu izvan postrojbe, na stvarnim objektima u realnoj situaciji. Nije prihvaćen Odredbe članka 120. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.: 125/19) propisuju da će Glavni vatrogasni zapovjednik donijeti „Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama“. Nadalje, vatrogasne postrojbe su javna vatrogasna postrojba, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu, županijska vatrogasna postrojba i intervencijska vatrogasna postrojba, koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost. Slijedom navedenog, vatrogasne prostrojbe nisu mjesto u navedenom kontekstu.
2 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 1. Sa poprilično starim programom nastave kao sastavnim dijelom pravilnika nije moguće govoriti o održavanju operativne spremnosti, a kamoli o podizanju operativne spremnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 2. Birokracija. Neprovedivo. Plan nastave potrebno je izrađivati mjesec za mjesec, a moguće i tjedno u zavisnosti o specifičnostima područja djelovanja neke vatrogasne postrojbe. Godišnje planiranje nastave svesti će se na copy/paste tehniku koja će zadovoljiti formu i kojoj će inspektori pljeskati kada navrate. Postrojbe imaju svoj raspored dnevnih aktivnosti sastavni dio kojega je i vrijeme predviđeno za nastavu. Može li zapovjednik/zamjenik na početku kalendarske godine ocijeniti kada će biti neka intervencija/događaj koji će zahtijevati analizu koju će provesti sa sve četiri smjene i to upravo u terminu predviđenom za nastavu? Može li predvidjeti točan datum isporuke neke opreme koju će uvoditi u operativu, opet kroz termin za nastavu pa ga kao takvog uvrstiti u godišnji plan nastave? Ovo treba preformulirati i navesti da se nastava pravodobno planira od strane za to zaduženih osoba unutar vatrogasne postrojbe. Ovdje zanemarujemo da imamo i veće postrojbe koje će nastavu planirati na razini vatrogasne postaje i plan možda neće raditi niti zapovjednik niti zamjenik postrojbe. Nije prihvaćen Dobrovoljna vatrogasna društva nemaju raspored dnevnih aktivnosti obzirom dobrovoljna vatrogasna društva rijetko imaju zaposlene djelatnike te se osnivaju sukladno odredbama Zakona o udrugama, a kojem je temelj članstvo, a ne zapošljavanje članova. Nadalje, donose se i financijski i operativni planovi koji su tokom godine također podložni promjenama te se ne postoji zapreka za izmjenom Plana nastave. Također, ukoliko neka intervencija zahtjeva posebnu analizu, ovim Pravilnikom se ne onemogućava analiza niti ograničava zapovjednika da isto izvrši. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vatrogasne postrojbe, zastupa vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje vatrogasne postrojbe. Zapovjednik je odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada javne vatrogasne postrojbe. – čl. 33. ZOV Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva zastupa i predstavlja dobrovoljno vatrogasno društvo u okviru ovlasti utvrđenih statutom, odgovoran je za organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području za koje je odgovorno dobrovoljno vatrogasno društvo, odgovoran je za operativni rad dobrovoljnog vatrogasnog društva gradskom, područnom odnosno općinskom vatrogasnom zapovjedniku, obavlja sve poslove utvrđene ovim Zakonom, statutom dobrovoljnog vatrogasnog društva i odlukama nadležnih tijela dobrovoljnog vatrogasnog društva. – čl. 39. ZOV Načelno, zapovjednici su odgovorni za organiziranost i osposobljenost.
4 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 3. Stavak 2: Čemu? Da bi inspektor vidio da je nastava održana? Ako želite kontrolirati, propišite da su postrojbe dužne dostaviti raspored radnog vremena pojedine postrojbe. Tada neka inspektor cilja vrijeme održavanja nastave, a zapovjednik odnosno zamjenik neka objašnjavaju zašto se nastava toga trenutka ne održava. Zapravo me čudi da ovdje ne piše da se mora unositi u vatronet. Zadržite nas na razini operativaca. Nemojte raditi birokrate od nas. Nije prihvaćen Dobrovoljna vatrogasna društva nemaju raspored dnevnih aktivnosti obzirom dobrovoljna vatrogasna društva rijetko imaju zaposlene djelatnike te se osnivaju sukladno odredbama Zakona o udrugama, a kojem je temelj članstvo, a ne zapošljavanje članova. Napominje se da je zapovjednik odgovoran za organiziranost i osposobljenost, za zakonitost, operativnost i stručnost rada javne vatrogasne postrojbe pa samim time ga se ne birokratizira već obvezuje da bude upoznat sa provedenom nastavom i praktičnim vježbama odnosno da na ovaj način izvršava obveze koje proizlazi iz Zakona o vatrogastvu.
5 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 3. Stavak 1: Ukoliko je to moguće? Kvalitetno obavljanje praktičnih zadataka nije moguće bez teorijske podloge. Sjediti satima u učioni i slušati teorijska predavanja kojima ne slijedi praktični dio neće dati odgovor na problem na terenu. Svrha nastave u vatrogasnoj postrojbi je priprema vatrogasca da pruži adekvatan odgovor na problem koji je pred njega postavljen. Primljeno na znanje Formulacije, ukoliko je to moguće je korištene zbog činjenice da sve vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj nisu istovjetne, niti su vatrogasne postrojbe isključivo javne vatrogasne postrojbe koje se kapacitetom i opremom razlikuju od vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalne vatrogasne postrojba u gospodarstvu i vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu te se ne želi nametati obveza za koji objektivno postoji mogućnost da se ponekad neće moći izvršiti. Nesporno je da po savladavanju predmetne teorije iz navedenog je potrebno provesti praktične vježbe.
6 Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 4. Komentar na članak 4. Pravilnika. Pojedine teme sigurno mogu kvalitetno odraditi vatrogasni kadrovi koji nisu vatrogasci sa posebnim ovlastima i odgovornostima, zašto na taj način ograničiti broj osoba uključenih u provođenje nastave i vježbi. Prihvaćen usklađeno u tekstu
7 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 4. Stavak 2: Odgovorna može biti i osoba koju zapovjednik zaduži. Nije prihvaćen Zapovjednik je odgovoran za organiziranost i osposobljenost, za zakonitost, operativnost i stručnost rada javne vatrogasne postrojbe, a temeljem ovog Programa ima obvezu izraditi Plan nastave u vatrogasnoj postrojbi te je analogno tome odgovoran za provedbu istog.
8 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 4. Stavak 1: Loše. I tek zaposleni vatrogasac ima što reći o nekoj temi i treba ga saslušati. Predavanja grade zapovjedni kadar. Dajte vatrogascu priliku da svoj autoritet stekne znanjem. Omogućite formiranje lidera neformalnih grupa koji će se isticati znanjem. Ovdje treba maknuti iskustvo i ovlasti i odgovornosti. Nadalje, zašto netko izvana ne može održavati nastavu u vatrogasnoj postrojbi? Imali smo predstavnike raznih firmi koji su nas učili o onome sa čime ćemo se sutra sresti na terenu. Tko će vas primjerice učiti o zmijama otrovnicama? Vatrogasac? Teško. Želite to ovim pravilnikom zabraniti? Loše! Nije prihvaćen Odredbe ovog Programa ne sprječavaju da se u vatrogasnim postrojbama održe seminari, edukacije te drugi oblici upoznavanja vatrogasaca sa određenim materijama. Nadalje, Zakono o vatrogastvu ne poznaju nikakve lidere neformalnih grupa. Suprotno tome člankom. 2. točkom 34. propisano je sljedeće: „vatrogasne postrojbe su javna vatrogasna postrojba, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu, županijska vatrogasna postrojba i intervencijska vatrogasna postrojba, koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost“. člankom. 2. točkom 41. propisano je sljedeće: „zapovijedanje je oblik vođenja postavljen na principima hijerarhijske nadređenosti i podređenosti u dodjeljivanju zadaća vatrogasnim organizacijama i vatrogasnim postrojbama“.
9 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 5. Stavak 3: Mikroklima i radna okolina. Za aklimatizaciju radnika na nepovoljne vremenske uvjete potrebno je i do dva tjedna. Mi ta dva tjedna nemamo. Vatrogasac mora biti vani za 60 sekundi (nepisano pravilo kojeg se iz nekog razloga još uvijek držimo iako sam ja prvi za to da se isto mijenja u korist nečeg drugog). U narednih pola sata je na Gornjem Jelenju na temperaturi od -12oC. Zar držimo da vatrogascu radimo korist ukoliko ga poštedimo nastave vani na temperaturi ispod 0oC? Upravo suprotno. Ovo treba izostaviti i navesti da se nastava održava u svim vremenskim uvjetima te u zavisnosti o logističkim kapacitetima vatrogasne postrojbe da vatrogascu osigura zamjensku OZO. Prihvaćen Usklađeno u tekstu
10 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 5. Stavak 2: U nebrojeno puno navrata smo vani na otvorenom crtali po ploči i razrađivali zamišljene praktične zadatke. Zašto se teorijska nastava mora odvijati isključivo u zatvorenom prostoru i u učioni? Pomalo gubimo one koji su nastavu u stanju održati iz glave, koristeći komad papira i olovku. Uvjetujmo da prostor za nastavu mora biti opremljen projektor i izgubit ćemo ih sve. Prihvaćen Usklađeno u tekstu
11 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 5. Pravilnik treba kao zasebni termin prepoznati i termin teorijsko-praktična nastava. Nije prihvaćen Odredbe članka 120. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.: 125/19) propisuju da će Glavni vatrogasni zapovjednik donijeti „Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama“ samim time sadržaj Programa sadrži navedene termine.
12 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 6. Stavak 3: Vezano kasnije uz program. Vježbovna pravila su na intervenciji neprovediva. Maknite vježbovna pravila i negdje navedite da se praktične vježbe provode u sukladnosti sa specifičnostima pojedine vatrogasne postrojbe. Te se specifičnosti odnose na raspoložive ljudske i tehničke resurse kao i na područje djelovanja. Nije prihvaćen Ideja Programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama nije usmjerena na osposobljavanje za specifičnosti vatrogasne postrojbe već da osoba savlada propisanu teorijsku nastavu i praktične vježbe koje će moći primijeniti i u postrojbama koje nemaju navedenu specifičnost. Navedeno je minimum znanja koji se sukladno potrebama nadograđuje odnosno ne sprječava vatrogasce na usavršavanje+i osposobljavanje.
13 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 6. Stavak 3: Da li ovo isto vrijedi i za taktičke zadatke? Članak 6 brisati u cijelosti. Primljeno na znanje Primljeno na zananje
14 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 6. Stavak 2: Zašto? Da li ćemo i vatrogasne intervencije planirati sa maksimalnim brojem od 15 vatrogasaca? Što je sa složenijim taktičkim zadacima, združenim vatrogasnim vježbama, vježbama na kojima sudjeluju različite službe? Maknuti ograničenje. Primljeno na znanje Svrha Programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama je održavanja i podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi. Određena znanja i vještine se lakše savladaju ukoliko se provoditelj može posvetiti svakom vatrogascu ponaosob i objasniti određeni sadržaj, pomoći u provođenju vježbe što je lakše osigurati ukoliko je prisutan manji broj polaznika. Nadalje, Program propisuje osnovne (temeljne) vježbe koje postrojbe moraju provesti kroz godinu, ne sprječava postrojbu, ili više postrojbi da izvedu vježbu koja je po stupnju složenosti iznad onih koje su Programom navedene, ali se ne propisuju kao osnovne (temeljne) vježbe, poradi toga što druge postrojbe nemaju takve kapacitete.
15 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 6. Stavak 1: Zašto? Zašto postrojba ne može, u slučaju da ima veću salu, na nastavu pozvati susjednu vatrogasnu postrojbu ili postrojbe na kojoj će održati analizu intervencije koju su zajednički odradile? Ovdje izbaciti ograničenje. To funkcionira sa odjeljenjem vatrogasne škole, sa postrojbom ne. Primljeno na znanje Svrha Programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama je održavanja i podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi. Određena znanja i vještine se lakše savladaju ukoliko se provoditelj može posvetiti svakom vatrogascu ponaosob i objasniti određeni sadržaj, pomoći u provođenju vježbe što je lakše osigurati ukoliko je prisutan manji broj polaznika. Nadalje, Program propisuje osnovne (temeljne) vježbe koje postrojbe moraju provesti kroz godinu, ne sprječava postrojbu, ili više postrojbi da izvedu vježbu koja je po stupnju složenosti iznad onih koje su Programom navedene, ali se ne propisuju kao osnovne (temeljne) vježbe, poradi toga što druge postrojbe nemaju takve kapacitete.
16 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 7. Oprezni budimo s ovime. Da li se ovdje želi reći da pri svakoj vježbi, primjerice ljestva kukača na tornju, voditelj nastave treba vatrogascu reći da može pasti i da ga uputi u mjere zaštite? To je vježba koju je on savladao u školi i koju je nebrojeno puta odradio i nakon pristupanja postrojbi (osim ako postrojba nema toranj i uvjete ili ako je zapovjedni kadar poravnan sa načelom „gdje ga ostaviš tamo ćeš ga i naći“). Članak 7 stavak 1 u smislu sigurnosti ograničiti na novoprimljene vatrogasce i na nove operativno taktičke radnje i postupke koje se uvode u vatrogasnu postrojbu. Stavak 2 staviti kao stavak 1 i obrnuto. Dodati stavak 3 u kojemu će se navesti: „ Sudionici praktične nastave dužni su se pri izvođenju iste pridržavati propisanih mjera ZNR te operativno taktičke radnje i postupke obavljati na propisan način“ Nije prihvaćen Odredbe članka 2. stavka 1. točka 29. propisuje da je vatrogasac zajednički pojam za profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca. Slijedom navedenog, svaki vatrogasac nije osoba koja je „u školi“ savladala neku vježbu, obzirom dobrovoljni vatrogasci nisu obvezni imati stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera već dobrovoljni vatrogasac u vatrogasnoj postrojbi, sukladno odredbama članka 41. Zakona o vatrogastvu može biti osoba s navršenih osamnaest godina, koja ima propisanu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, koja je osposobljena sukladno odredbama ovoga Zakona, koja nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.), koja nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) i koja je osposobljena za obavljanje tih poslova. Iz sigurnosnih razloga, provoditelj je dužan pripadnike vatrogasne postrojbe upoznati s mogućim opasnostima te propisanim mjerama zaštite obzirom se navedeno može zaboraviti, možda je nejasno shvaćeno te se ne vidi zapreka za stavka navedenog sadržaja u Programu.
17 Petar Prpić PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 7. Dodati: provoditelj je dužan evidentirati provedene vježbe u računalnim aplikacijama HVZ-a Sukladno članku 9. zakona o vatrogastvu. Prihvaćen Uvršteno u tekst
18 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 8. Zavezati kosu??? Ovo maknite van i negdje strogo propišite da kosa mora biti uredno podšišana do iza uha. Mogao bih nabrojati niz situacija gdje će ta kosa ugroziti vatrogasca/vatrogaskinju, ali umjesto toga stavljam samo jedan link na video. https://vsshr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dgaus2_vss_hr/ESudtW4fmhpErope5-ZHrf8BMjiI5vuAbguMBJ5tWxFKaw?e=jNZoeD Stavak 2 obavezno maknuti iz pravilnika ili još bolje i ovdje navesti da kosa mora biti uredno podšišana do iznad uha. Ne, gumice, rajf niti bilo koje drugo sredstvo nije rješenje. Isto će ispasti ili što je češći slučaj slučajno biti zaboravljeno. Povezano sa tim, propišite i izgled brkova i brade. Proizvođači maski preporučuju da nikakve dlake ne budu na području nalijeganja maske na lice. Slijedom takve preporuke, propišite da se mogu imati isključivo uredno podšišani brkovi koji ne dosežu područje nalijeganja maske na lice. Vatrogasac kojemu zrak ne "curi" iz maske ima duže vrijeme autonomije i sigurniji je od onoga sa bradom. Nije prihvaćen Svrha Programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama je održavanja i podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi te se o navedenom vatrogasci educiraju, kao i o mogućim opasnostima, no sukladno odredbi članka 36. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br.: 66/19) pravilnikom se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene, a odredbe zakona o vatrogastvu ne propisuju obvezu da “ da kosa mora biti uredno podšišana do iza uha.“ Nadalje, predmetno se rješava unutarnjim aktima postrojbe. Vatrogasci koji idu na intervenciju te za obavljanje intervencije vatrogasac mora biti u stanju koristiti zaštitnu opremu sukladno uputi proizvođača opreme. Zapovjednici u postrojbama su odgovorni za navedeno.
19 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, Članak 10. Pravilnik je neinventivan, ne pruža mogućnosti za razvoj postrojbe i osobni razvoj pojedinca unutar postrojbe. Ne sagledava ključne stvari kao što je nastava izvan postrojbe, na području djelovanja, kako samostalna tako i ona sa drugim vatrogasnim postrojbama odnosno drugim službama. Ne sagledava nastavu na specijaliziranim vatrogasnim vježbalištima izvan vatrogasne postrojbe odnosno u drugim postrojbama i ustanovama. Ne sagledava niti potrebu za periodičnim usavršavanjima vatrogasca po različitim sferama. Najispravnije za napraviti bi bilo odgoditi stavljanje pravilnika u primjenu i izradi istog prionuti ozbiljnije. Ovim putem to i predlažem. Primljeno na znanje Podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o vatrogastvu, koje donosi glavni vatrogasni zapovjednik mogu se, sukladno utvrđenim potrebama mijenjati i dopunjavati
20 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, NASTAVNE CJELINE/TEME PROGRAMA TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U JAVNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA I INTERVENCIJSKIM VATROGASNIM POSTROJBAMA     Dva detalja: Sa kojom svrhom je uvrštena natjecateljska vježba? Osim ako će postrojba sudjelovati na natjecanju, što je hvalevrijedno, koliko vatrogasnih postrojbi u HR ima vozilo sa kojim će izaći 9 vatrogasaca? Koja će HR Vatrogasnih postrojbi od tih 9 vatrogasaca izdvojiti jednog kao teklića? Mi si ne možemo priuštiti puno korisniju stvar kao što je RIT tim, a traži se ovdje da izdvojimo teklića?!? • produkti gorenja poliuretana, poliakrila, vune i svile. U kojoj mjeri će spoznaja o produktima gorenja vune i svile pridonijeti cjelovitosti vatrogasca u rafineriji? Samo jedna stavka rješava ovo pitanje: „specifičnosti djelatnosti pravne osobe“. Primljeno na znanje Programom su propisana osnovna znanja i vježbe za vatrogasne postrojbe.
21 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, NASTAVNE CJELINE/TEME PROGRAMA TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U JAVNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA I INTERVENCIJSKIM VATROGASNIM POSTROJBAMA     Što je sa nastavom izvan postrojbi? Što je sa implementiranjem postojećih simulatora i vježbališta širom Hrvatske u program nastave? Samo zato što ih ne želimo prihvatiti ne znači da ne postoje! To je svjetski trend koji vam je došao Bogom dan, a vi ga ne želite koristiti. Predlažem da se raspitate o trošku izgradnje jednog i onda ih prebrojite širom Hrvatske. To su novci koje vi niste uložili. To su simulatori koji sada postoje, niste ih platili, a ne želite ih koristiti. I još jednom šteta! Imamo simulator u školi u Zagrebu sa apsurdnom odredbom da ga može prolaziti tek vatrogasac koji je završio školu, a dok ide u školu ga ne smije koristiti. Zapravo se postavlja pitanje tko ga uopće niti koristi? Ovakvim pravilnikom potrebno je između ostalih stvari propisati periodično usavršavanje SVIH vatrogasaca kroz različite vidove obuke: gašenje požara u zatvorenom prostoru, tehnička služba, spašavanje iz ruševina kao zasebna grana tehničke službe, HAZMAT, promet, šumski požari… I da, to treba biti obaveza i to za vatrogasca treba biti besplatno. No, za takav pristup potrebni su nam ljudi sa širokim vidicima, ljudi koje ja kroz ovaj prijedlog pravilnika ne prepoznajem. Nije prihvaćen Navedeno u komentaru se odnosi na osposobljavanja koja će provoditi Državna vatrogasna škola te na daljnja usavršavanja, ponovno se ističe kako Program ne ograničava osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i djelovanja postorojbe.
22 Dario Gauš PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, NASTAVNE CJELINE/TEME PROGRAMA TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U JAVNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA I INTERVENCIJSKIM VATROGASNIM POSTROJBAMA     Program je neinventivan i ne pruža prostora kako za razvoj postrojbe tako niti za individualan razvoj pojedinca unutar postrojbe. Program ne uzima u obzir razvoj zajednice niti potrebu evolucije kako postrojbe tako i vatrogasca u sukladnosti sa razvojem zajednice. Nema sumnje da ne treba zaboraviti osnove i da na njima treba raditi, ali ovakav program zatvara nas u zidove postrojbe. Jednom kad se zatvorimo u svoja četiri zida i radimo po ovakvom programu nemamo što drugo nego misliti da smo dobri. I onda ćemo izaći na teren na kojemu nećemo imati odgovor na postavljeni problem. Odgovor se ne može pronaći unutar zidova postrojbe već ga treba tražiti vani. I to kroz inovativni i fleksibilni program koji će gledati unaprijed i poticati svakog vatrogasca na sudjelovanje u njemu te prvenstveno na osobni razvoj. Kroz ovaj prijedlog pravilnika prepoznajem tek nekome nametnutu obavezu da stvori pravilnik. Prepoznajem tek pristup linijom manjeg otpora. Šteta! Da ne trošimo energiju, možda je bolje donijeti odluku da pravilnici iz 94. i dalje ostaju na snazi. Nije prihvaćen Programom su propisana osnovna znanja i vježbe za vatrogasne postrojbe. Osposobljavanje i usavršavanje je predviđeno odredbama Zakona o vatrogastvu te navedeno između ostalog provodi i Državna vatrogasna škola, dakle ovim Programom se postavljaju temelji koji se kroz druge programe "nadograđuju".
23 PAVAO TOMIĆ PROGRAM  I NAČIN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA, NASTAVNE CJELINE/TEME PROGRAMA TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U POSTROJBAMA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA Predlažem da se Nastavne cjeline/teme programa teorijske i praktične nastave u postrojbama dobrovoljnih vatrogasnih društva u potpunosti izjednače sa Nastavnim cjelinama/temama programa teorijske i praktične nastave u javnim vatrogasnim postrojbama i intervencijskim postrojbama. Naime, određene teme terijske i praktične nastave za postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društva, u odnosu na teme za javne i intervencijske vatrogasne postrojbe izostavljene su. Obzirom na odgovornost svih vatrogasnih postrojbi na području svoje jedinice lokalne samouprave, smatram potrebnim da teme budu identične. Primljeno na znanje Programom se propisuju osnove teorijske nastave i praktičnih vježbi te se zbog posebnosti dobrovoljnih vatrogasnih društva koja nisu u svemu istovjetna javnim vatrogasnim postrojbama Program dijela u dva dijela.