Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DARIO GAUŠ PRAVILNIK Promijeniti naziv pravilnika: …“koji je prouzročio smrt pripadnika vatrogasne postrojbe“. Nije prihvaćen Odredbe članka 106. Zakona o vatrogastvu propisuju da glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom određuje koje podatke mora sadržavati izvješće o događaju koji je prouzročio smrt radnika, pa je samim time i naziv sukladan s odredbama Zakona o vatrogastvu.
2 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 1. Što je sa događajem koji nije vezan uz vatrogasnu intervenciju, a rezultirao je smrtnim slučajem? Nije prihvaćen Odredbe članka 106. Zakona o vatrogastvu propisuju obveze inspektora vatrogastva, obvezu obavljanja nadzora u slučaju smrtne i teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji, odmah nakon primitka obavijesti o nastanku takvoga događaja od poslodavca, vatrogasca, policije ili liječnika koji je vatrogascu pružio prvu medicinsku pomoć. Nadalje, drugi događaji nisu predmet ovog Pravilnika ni nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice.
3 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 3. Pažljivo pročitati točku d) i razmisliti kako se sve može tumačiti. Preformulirati da se ne bi tumačilo da je smrtno stradali radnik (kojega iz nekog razloga ne želimo nazvati vatrogasac ili pripadnik vatrogasne postrojbe) otišao sa mjesta događaja. Primljeno na znanje Nejasna je mogućnost interpretacije odredbe na naveden način, već se misli da je događaj bio na jednom mjestu, a smrt se dogodila na drugom mjestu (primjerice, stradali radnik je preminuo u bolnici). Razlog zašto radnika ne zovemo vatrogasac ili pripadnik vatrogasne postrojbe je već objašnjen (člankom 106. stavak 3. Zakona o vatrogastvu propisano je „O događaju koji je prouzročio smrt radnika…“, dakle pojam „radnika“ određen je Zakonom.
4 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 3. Točka c) "– vatrogasna vozila, uređaje, opremu, sredstva za gašenje, alate, vatrogasnu opremu i druga sredstva koja su se koristila na vatrogasnoj intervenciji" Što ako smrtni slučaj nastane unutar kruga postrojbe, na vježbi, pri obavljanju nekih drugih aktivnosti nevezanih uz intervenciju? Nije prihvaćen Člankom 106. stavak 1. Zakona o vatrogastvu propisano je „Inspektor vatrogastva dužan je obaviti nadzor u slučaju smrtne i teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji..“. Sukladno odredbi članka 36. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br.: 66/19) pravilnikom se detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene.
5 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 3. Točka c) Kojeg drugog tijela? Definirajte negdje tko može obavljati uviđaj u okviru djelokruga rada vatrogasne postrojbe. Primljeno na znanje Ne misli se na „uviđaj u okviru djelokrugu rada vatrogasne postrojbe“, nego na mjesto događaja i druge okolnosti. Primjerice, smrtna ozljeda može nastati prilikom vatrogasne intervencije u specifičnoj situaciji ili lokaciji kada i drugo tijelo državne uprave sukladno posebnom zakonu ima nadležnost utvrđivati činjenično stanje iz svoje nadležnosti, nevezano za samo djelovanje vatrogasne postrojbe.
6 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 3. U točki b) 2– uzrok i način nastanka ozljede" Smrti ili ozljede? Primljeno na znanje Uzrok i način nastanka ozljede, sukladno članku 106. stavak 1. Zakona o vatrogastvu: „Inspektor vatrogastva dužan je obaviti nadzor u slučaju smrtne i teške ili druge ozljede nastale na vatrogasnoj intervenciji …“.
7 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 3. Naslov pravilnika sugerira smrtni događaj, a u točki b) se postavlja pitanje o težini ozljede??? Nije prihvaćen Naziv pravilnika određen je sukladno članku 106. stavak 3. i stavak 5. Zakona o vatrogastvu, a primjenjiv je i na ozljede sukladno članku 106. stavak 1. Zakona.
8 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 3. Riječ radnik svugdje promijeniti sa "pripadnik vatrogasne postrojbe". Nije prihvaćen Članak 106. stavak 3. Zakona o vatrogastvu odredio je „O događaju koji je prouzročio smrt radnika…“. Pravilnik je podzakonski akt i mora biti u skladu sa Zakonom. Člankom 6. Pravilnika je predviđeno da se Pravilnik jednako primjenjuje na sve vatrogasce vatrogasnih postrojbi koji neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost.
9 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 3. Naslov pravilnika sugerira smrtni događaj, a pod točkom b) se spominje ozlijeđeni radnik??? Nije prihvaćen Naziv pravilnika određen je sukladno članku 106. stavak 3. i stavak 5. Zakona o vatrogastvu, a primjenjiv je i na ozljede sukladno članku 106. stavak 1. Zakona.
10 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 4. Članak 2 kaže da mora sastaviti izviješće. Članak 3 kaže da se izviješće sastavlja na propisanom obrascu u prilogu pravilnika. Članak 5 kaže da je dužan dostaviti cjelovito izviješće. A članak 4 kaže da se obrazac izviješća može koristiti?!? Nije prihvaćen Donošenje pravilnika kojim se uređuje izvješće o događaju koji je prouzročio smrt radnika obligatorno je sukladno članku 106. stavak 3. i stavak 5. Zakona o vatrogastvu, a isti pravilnik s obrascem primjenjiv je i može se koristiti i na ozljede sukladno članku 106. stavak 1. Zakona.
11 DARIO GAUŠ PRAVILNIK, Članak 4. Opet razmimoilaženje sa nazivom pravilnika. Kao i u samom obrascu Nije prihvaćen Naziv Pravilnika određen je sukladno članku 106. stavak 3. i stavak 5. Zakona o vatrogastvu, a primjenjiv je i na ozljede sukladno članku 106. stavak 1. Zakona.