Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hinko Mance PRAVILNIK Radna i zaštitna oprema, odjeća i obuća inspektora vatrogastva trebala biti identična po obliku, kroju, tehničkim zahtjevima kao i za vatrogasce jer se poslovi inspekcije mogu obavljati i za vrijeme intervencija, vježbi itd. Nema razloga da bude drugačija, osim što bi inspektori trebali imati vidljive oznake dužnosti da se radi o inspektoru. Predlažem da se ovaj Pravilnik ne donosi dok se ne donese pravilnik koji regulira odjeću i obuću za vatrogasce, naročito sada kad su inspekcija i vatrogastvo pod "istim krovom" Nije prihvaćen Članak 3. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) propisuje da su poslovi državne uprave provedba državne politike, neposredna provedba zakona, inspekcijski nadzor, upravni nadzor te drugi upravni i stručni poslovi. Člankom 21. istoga Zakona propisano je što obuhvaća inspekcijski nadzor, te da inspekcijski nadzor neposredno provode službene osobe ovlaštene sukladno posebnom zakonu, odnosno inspektori. Nadalje, državne upravne organizacije ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave i drugih poslova čije obavljanje zahtijeva osobitu samostalnost u radu. Slijedom navedenoga, inspektori su državni službenici, službene osobe sa određenom samostalnošću u radu, te iako mogu obavljati poslove inspekcije za vrijeme intervencije, poslovi inspekcijskog nadzora nisu poslovi vatrogasca te time nije osnovano da zaštitna oprema bude ista. Stoga i jeste posebnim člankom određeno da se donese zaseban pravilnik kojim se uređuje minimalna radna i zaštitna oprema, odjeća i obuća inspektora vatrogastva, konkretno članak 99. stavak 3. Zakona o vatrogastvu.