Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PAVAO TOMIĆ PRAVILNIK U članku 4. stavku 3. točkama 8. i 10. umjesto "Brojčana oznaka" staviti "Klasifikacijska oznaka". Zapisnici i Rješenja koje donosi inspektor za vatrogastvo prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora kao akti u upravnom postupku označavaju se klasom, stoga je primjereniji naziv Klasifikacijska oznaka. Primljeno na znanje Pod naslovom „Temeljni pojmovi uredskog poslovanja“, člankom 4. alineja 12. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 07/09) propisano je da se brojčana oznaka sastoji od klasifikacijske oznake i urudžbenog broja, citirano: „brojčana oznaka je identifikacija predmeta odnosno pismena i sastoji se od klasifikacijske oznake i urudžbenog broja“. Slijedom navedenoga, klasifikacijska oznaka je sastavni dio brojčane oznake.