Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH  , „Članak 10. Kao i prilikom očitovanja na izmjene i dopune navedenog Pravilnika 2019., iskazali smo neslaganje s dijelom članka koji regulira uhićenje u slučaju hitne potrebe te mogućnost odgode obavještavanja branitelja i obitelji ili druge osobe koju uhićenik odredi, u najduljem trajanju 12 sati. Smatramo da se odgoda obavještavanja roditelja/skrbnika ne bi trebala odnositi na maloljetnike, jer bi u tom slučaju navedeno bilo suprotno načelima zaštite prava maloljetnika u sukobu sa zakonom, na koju obvezuju međunarodni standardi i ratificirani dokumenti. Smatramo da je neprihvatljivo da se dijete uhićuje, a da se o tome odmah ne obavijeste osobe (roditelj ili centar za socijalnu skrb) koje mogu poduzeti mjere za djetetovu zaštitu. Osobito zato što je to kao zakonska obveza propisano Zakonom o policijskim postupanjima i ovlastima. U tom smislu ponovo predlažemo da se maloljetnici u Pravilniku isključe iz ovog postupanja, budući da ovaj naš prijedlog nije ušao u Pravilnik iz 2019. (NN 50/19). Primljeno na znanje Mogućnost odgode obavještavanja branitelja i obitelji ili druge osobe koju uhićenik odredi, u najduljem trajanju 12 sati, odnosi se na rijetke, a u odnosu na maloljetne uhićenike u praksi iznimno rijetke situacije u kojima postoje okolnosti iz članka 108. b st. 1. Zakona o kaznenom postupku. Ističemo da se navedena odredba ne odnosi na odgodu obavještavanja nadležnog centra za socijalnu skrb o uhićenju maloljetnika, te se u opisanoj situaciji smisleno primjenjuju odredbe članka 18. st. 4. i 5. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, a čime se osigurava dodatna zaštita najboljeg interesa maloljetnika i obazrivog postupanja sukladno relevantnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima odnosno smjernicama o pravosuđu prilagođenom djeci.