Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama - koćama za rujan/listopad 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK, II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA U čl. 4 st. 1 u točci g) brisati predloženi tekst i zamijeniti ga tekstom „U odobrenju za gospodarski ribolov na moru mora biti upisana pridnena povlačna mreža koća za rad u ribolovnim zonama C, D i E“ . Obrazloženje: Kako veći broj ribara ima odobrenje za rad u nekoliko ribolovnih zona, iako u proteklom vremenskom razdoblju imaju dostatnu ribolovnu aktivnost, nemaju ostvarene ribolovne dane u u ribolovnoj zoni E, pa time ni uvjete prihvatljivosti za dodjelu potpore. Nije prihvaćen Privremena obustava koja je predmet financiranja na temelju ovoga Pravilnika je obustava koja podrazumijeva ograničenje obavljanja ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom u zonama C, D i E (uz izuzetak dijela zone E). Slijedom toga se definiraju i uvjeti koji su izravno vezani za navedene zone, a kako bi se osiguralo da potporu ostvaruju ona ribarska plovila koja su u praksi i obuhvaćena tim ograničenjem. Naime, namjena potpore je ovlaštenicima i članovima posade nadoknaditi gubitke koje imaju radi nemogućnosti obavljanja ribolova u zonama C, D i E u kojima ga inače obavljaju te se uvjetom iz članka 4. stavka 1. točke g) osigurava da se potpora i dodjeljuje tim plovilima odnosno plovilima koja obavljaju/obavljala su u prethodnim godinama ribolov u predmetnim zonama.