Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Denis Peloza Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, Članak 2. Ovaj prijedlog izmjene i dopune je sasvim u redu obzirom da se radi o izuzeću zbog posebnih okolnosti, pa se tako ne radi o uobičajeno neoporezivim isplata radniku , nego o očekivanim uplatama troškova u korist radnika ili drugih fizičkih osoba kako ugovornih izvšitelja na teret poslodavca odnosno naručitelja u svojstvu isplatitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 KARLO MURATAGIĆ Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, Članak 2. Ovaj članak treba staviti u Pravilnik o porezu na dohodak, čl. 7. naslova: "Neoporezive naknade, potpore i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada" kako bi se sve neoporezive isplate nalazile na jednom mjestu. Takvim pristupom postiže se jednostavnost, konciznost te lakše snalaženje u zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Kada su neoporezive isplate navedene u više podzakonskih akata teže je saznati i naći iste. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.