Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o službenom registru specijaliziranih subjekata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' II. REGISTAR, Članak 7. U st. (2), vezano za stručnu osobu tražimo da stručna osoba za biljno zdravstvo mora biti zaposlena - u radnom odnosu kod specijaliziranog subjetka na puno radno vrijeme te imati položen modul Savjetnik po Zakonu o održivoj upotrebi pesticida. Stručna osoba treba biti dipl.ing. ili mag. agronomije ili šumarstva sa minimalno tri godine radnog iskustva u proizvodnji itd. te zaposlena - u radnom odnosu na puno radno vrijeme. Molimo predlagatelja Pravilnika da u obzir uzme zaštitu digniteta agronomske struke i pridonese dodatnom zapošljavanju stručnih osoba. Nije prihvaćen Stručna osoba kod specijaliziranog subjekta upisanog u Registar treba posjedovati određena znanja iz područja biljnog zdravstva odnosno potrebna znanja za preglede bilja koja se odnose na štetne organizme bilo da su to karantenski štetni organizmi, karantenski štetni organizmi zaštićenih područja, regulirani nekarantenski štetni organizmi, a koji bi mogli negativno utjecati na bilje, biljne proizvode i druge predmete. Potrebno znanje o najboljoj praksi, mjerama i aktivnostima za sprječavanje širenja štetnih organizama, stručna osoba koja nije dipl. ing. agronomije/šumarstva imati će obvezu edukacija i polaganja ispita koje će za Ministarstvo poljoprivrede organizirati Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski šumarski institut, ovisno o potrebi specijaliziranog subjekta. Kako se ne bi diskriminirali proizvođači koji se godinama bave proizvodnjom te da se izbjegne dodatno opterećivanje proizvođača u smislu troška za plaću osobe (dipl. ing. agronomije/šumarstva) s punim radnim vremenom, Povjerenstvo za izradu Pravilnika odlučilo se za ovakav pristup. Edukacije stručnih osoba kod specijaliziranih subjekata provoditi će nadležna tijela, a biti će usko specijalizirane tako da pruže potrebno znanje o najboljoj praksi. Specijalizirani subjekt odnosno stručna osoba kod specijaliziranog subjekta biti će odgovorna i trebati će jamčiti da su bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti slobodni od štetnih organizama. Nadalje, provedbom propisa iz područja biljnog zdravstva predviđena je i kontrola specijaliziranih subjekata od strane nadležnog tijela u smislu udovoljavanju svim relevantnim zahtjevima koje specijalizirani subjekt mora ispunjavati.