Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. „Zaštita javnog zdravlja –COVID -19“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ALEN KRKIĆ PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. „ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID 19“ Riba-Mljet d.o.o. Prijedlozi za poboljšanje pravilnika kako slijedi: PRILOG I. Kriteriji za odabir - u točci 2. održavanje broja zaposlenih dodati kriterij POVEČANJE BROJA ZAPOSLENIH što iznosi 8 bodova. PRILOG II. Izračun potpore - pored postojećih kriterija za izračun potpore potrebno je dodati još jedan kriterij: PAD CIJENA PROIZVODA NA TRŽIŠTU, uzrokovan pandemijom COVID-19, odnosno razliku između prodajnih cijena u referentnom razdoblju 2020. godine i prodajnih cijena u referentnom razdoblju 2019. godine (ili prosjek za prethodne 3 godine). Budući da ne postoji adekvatna statistika (prodaja je ostvarena na raznim tržištima) predlažemo da referentne cijene budu knjigovodstveni podatci kao što je i slučaj i kod dva postojeća kriterija. Veliki broj tvrki koje su u ovoj industriji je bio prisiljen prodavati ribu koja je dostigla konzumnu veličinu tijekom 2020. godine po znatno nižim cijenama u odnosu na 2019. i na prethodne godine, zbog održavanja tehnološkog ciklusa i izbjegavanja dodatnih troškova uzrokovanih bolestima i uginućima radi prevelike gustoće ribe u kavezima. Također, izlov i prodaja ribe su se morali održavati u kontinuitetu radi oslobađanja prostora za nasad nove generacije mladi, te održavanja likvidnosti tvrtki. Končno, potrebno je dodati kriterij PADA CIJENA u 3. članak pravilnika. Sa poštovanjem, Alen Krkić Riba-Mljet d.o.o. Nije prihvaćen Prijedlog vezan za Prilog I. Pravilnika: Kriterije za odabir iz Priloga I. Pravilnika je na temelju članka 113. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo prethodno odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. te isti nisu podložni izmjenama. Odluke odbora za praćenje dostupne su na internet stranicama https://euribarstvo.hr/odluke-odbora-za-pracenje/. Prijedlog vezan za Prilog II. i članak 3. Pravilnika: Osnovni uvjeti, kriteriji i predmet odnosno opseg potpore u okviru ove mjere propisani su člankom 55. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo odnosno njene izmjene (Uredba (EU) br. 560/2020). U skladu sa navedenim, potporu je moguće dodijeliti za radni kapital te zbog privremene suspenzije ili smanjenja proizvodnje i prodaje ili dodatnih troškova skladištenja. Slijedom navedenoga, dodjela potpore radi smanjenja cijena i primjena kriterija pada cijena kod izračuna potpore nisu prihvatljivi.
2 ALEN KRKIĆ PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. „ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID 19“ , I. OPĆE ODREDBE Riba-Mljet d.o.o. Prijedlozi za poboljšanje pravilnika kako slijedi: PRILOG I. Kriteriji za odabir - u točci 2. održavanje broja zaposlenih dodati kriterij POVEČANJE BROJA ZAPOSLENIH što iznosi 8 bodova. PRILOG II. Izračun potpore - pored postojećih kriterija za izračun potpore potrebno je dodati još jedan kriterij: PAD CIJENA PROIZVODA NA TRŽIŠTU, uzrokovan pandemijom COVID-19, odnosno razliku između prodajnih cijena u referentnom razdoblju 2020. godine i prodajnih cijena u referentnom razdoblju 2019. godine (ili prosjek za prethodne 3 godine). Budući da ne postoji adekvatna statistika (prodaja je ostvarena na raznim tržištima) predlažemo da referentne cijene budu knjigovodstveni podatci kao što je i slučaj i kod dva postojeća kriterija. Veliki broj tvrki koje su u ovoj industriji je bio prisiljen prodavati ribu koja je dostigla konzumnu veličinu tijekom 2020. godine po znatno nižim cijenama u odnosu na 2019. i na prethodne godine, zbog održavanja tehnološkog ciklusa i izbjegavanja dodatnih troškova uzrokovanih bolestima i uginućima radi prevelike gustoće ribe u kavezima. Također, izlov i prodaja ribe su se morali održavati u kontinuitetu radi oslobađanja prostora za nasad nove generacije mladi, te održavanja likvidnosti tvrtki. Končno, potrebno je dodati kriterij PADA CIJENA u 3. članak pravilnika. Sa poštovanjem, Alen Krkić Riba-Mljet d.o.o. Nije prihvaćen Prijedlog vezan za Prilog I. Pravilnika: Kriterije za odabir iz Priloga I. Pravilnika je na temelju članka 113. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo prethodno odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. te isti nisu podložni izmjenama. Odluke odbora za praćenje dostupne su na internet stranicama https://euribarstvo.hr/odluke-odbora-za-pracenje/. Prijedlog vezan za Prilog II. i članak 3. Pravilnika: Osnovni uvjeti, kriteriji i predmet odnosno opseg potpore u okviru ove mjere propisani su člankom 55. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo odnosno njene izmjene (Uredba (EU) br. 560/2020). U skladu sa navedenim, potporu je moguće dodijeliti za radni kapital te zbog privremene suspenzije ili smanjenja proizvodnje i prodaje ili dodatnih troškova skladištenja. Slijedom navedenoga, dodjela potpore radi smanjenja cijena i primjena kriterija pada cijena kod izračuna potpore nisu prihvatljivi.
3 ORADA ADRIATIC d.o.o. PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. „ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID 19“ , I. OPĆE ODREDBE Smatramo da u članak 3. treba unijeti i uvjet pada prodajnih cijena tijekom 2020. godine, Taj bi prosjek trebalo uspoređivati s prosjekom prodajnih cijena prethodne tri godine. Naime, nepravilno bi bilo uspoređivati samo period 01.03-.30.06. s prethodnom godinom, jer to ne odražava realno stanje. Uzgajivači često moraju snižavati cijene u pojedinim razdobljima zbog veće količine ribe u kavezima, a u pojedinim razdobljima se cijene dižu zbog povoljne tržišne situacije. Iz tog razloga smatramo da je trogodišnji prosjek prodajne cijene realan pokazatelj usporedbe s cijenama u 2020. Nije prihvaćen Osnovni uvjeti, kriteriji i predmet odnosno opseg potpore u okviru ove mjere propisani su člankom 55. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo odnosno njene izmjene (Uredba (EU) br. 560/2020). U skladu sa navedenim, potporu je moguće dodijeliti za radni kapital te zbog privremene suspenzije ili smanjenja proizvodnje i prodaje ili dodatnih troškova skladištenja. Slijedom navedenoga, dodjela potpore radi smanjenja cijena i primjena kriterija pada cijena kod izračuna potpore nisu prihvatljivi.
4 MARINEX & Co d.o.o. PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. „ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID 19“ , I. OPĆE ODREDBE U okviru ovog Pravilnika dio I. Opće odredbe, Predmet i namjena potpore, u Članku 3.potrebno je uzeti u obzir kriterij pada cijena proizvoda na tržištu, s tim da referentne cijene budu temeljene na knjigovodstvenim izvještajima. Naime zbog održavanja likvidnosti tvrtke i odvijanja nesmetanog tehnološkog procesa uzgoja, većina nas je zbog pandemije Covid-19 ,te pada potražnje osobito turističkog sektora ,bila prisiljena prodavati ribu konzumne veličine po znatno nižoj cijeni u odnosu na prethodnu 2019.godinu. Nije prihvaćen Osnovni uvjeti, kriteriji i predmet odnosno opseg potpore u okviru ove mjere propisani su člankom 55. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo odnosno njene izmjene (Uredba (EU) br. 560/2020). U skladu sa navedenim, potporu je moguće dodijeliti za radni kapital te zbog privremene suspenzije ili smanjenja proizvodnje i prodaje ili dodatnih troškova skladištenja. Slijedom navedenoga, dodjela potpore radi smanjenja cijena i primjena kriterija pada cijena kod izračuna potpore nisu prihvatljivi.
5 IVAN KURTOV PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. „ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID 19“ , I. OPĆE ODREDBE U članku 3 pored postojećih kriterija za izračun potpore potrebno je dodati još jedan kriterij: PAD CIJENA PROIZVODA NA TRŽIŠTU, uzrokovan pandemijom COVID-19. Nije prihvaćen Osnovni uvjeti, kriteriji i predmet odnosno opseg potpore u okviru ove mjere propisani su člankom 55. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo odnosno njene izmjene (Uredba (EU) br. 560/2020). U skladu sa navedenim, potporu je moguće dodijeliti za radni kapital te zbog privremene suspenzije ili smanjenja proizvodnje i prodaje ili dodatnih troškova skladištenja. Slijedom navedenoga, dodjela potpore radi smanjenja cijena i primjena kriterija pada cijena kod izračuna potpore nisu prihvatljivi.
6 IVAN KURTOV PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. „ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID 19“ , III. FINANCIRANJE Molimo dodatno pojašnjenje članka 6. stavka 7. Primljeno na znanje Navedeno predstavlja najviši iznos potpore koji se može isplatiti, neovisno o izračunu i iznosu prema veličini poduzeća, ako je primjenjivo u skladu sa Prilogom II. Pravilnika.
7 IVAN KURTOV PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. „ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID 19“ , Prilog I. Kriteriji za odabir U točki 2. Održavanje broja zaposlenih dodati kriterij POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH što iznosi 8 bodova. Nije prihvaćen Kriterije za odabir iz Priloga I. Pravilnika je na temelju članka 113. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo prethodno odobrio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. te isti nisu podložni izmjenama. Odluke odbora za praćenje dostupne su na internet stranicama https://euribarstvo.hr/odluke-odbora-za-pracenje/.
8 IVAN KURTOV PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.11. „ZAŠTITA JAVNOG ZDRAVLJA – COVID 19“ , Prilog II. Izračun potpore Pored postojećih kriterija za izračun potpore potrebno je dodati još jedan kriterij: PAD CIJENA PROIZVODA NA TRŽIŠTU, uzrokovan pandemijom COVID-19, odnosno razliku između prodajnih cijena u referentnom razdoblju 2020. godine i prodajnih cijena u referentnom razdoblju 2019. godine (ili prosjek za prethodne 3 godine). Budući da ne postoji adekvatna statistika (prodaja je ostvarena na raznim tržištima) predlažemo da referentne cijene budu knjigovodstveni podatci kao što je i slučaj i kod dva postojeća kriterija. Veliki broj tvrki, koje su u ovoj industriji, bio je prisiljen prodavati ribu koja je dostigla konzumnu veličinu tijekom 2020. godine po znatno nižim cijenama u odnosu na 2019. i na prethodne godine, zbog održavanja tehnološkog ciklusa i izbjegavanja dodatnih troškova uzrokovanih bolestima i uginućima radi prevelike gustoće ribe u kavezima. Također, izlov i prodaja ribe su se morali održavati u kontinuitetu radi oslobađanja prostora za nasad nove generacije mlađi, te održavanja likvidnosti tvrtki. Nije prihvaćen Osnovni uvjeti, kriteriji i predmet odnosno opseg potpore u okviru ove mjere propisani su člankom 55. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo odnosno njene izmjene (Uredba (EU) br. 560/2020). U skladu sa navedenim, potporu je moguće dodijeliti za radni kapital te zbog privremene suspenzije ili smanjenja proizvodnje i prodaje ili dodatnih troškova skladištenja. Slijedom navedenoga, dodjela potpore radi smanjenja cijena i primjena kriterija pada cijena kod izračuna potpore nisu prihvatljivi.