Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM I POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Važeći Zakon o osiguranjima (NN 30/2015, 112/2018 i 63/2020) uređuje poslove osiguranja i reosiguranja na području Republike Hrvatske, propisujući kako te poslove smiju obavljati samo društva za osiguranje, društva za reosiguranje te društva za uzajamno osiguranje. Prijelazinim odredbama dozvoljen je nastavak djelatnosti obrtima registriranim za poslove zastupanja u osiguranju, registriranima prije stupanja na snagu Zakona. Međutim, ovakvim noramtivnim uređenjem onemogućeno je otvaranje novih obrta za djelatnosti osiguranja što predstavlja ograničenje poduzetničke slobode u pogledu mogućnosti izbora između zakonski reguliranih oblika gospodarskog poslovanja. Pri tome nisu razvidni razlozi koji bi, sukladno članku 50. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske zahtijevali takvo ograničenje. Naime, ograničenje poduzetničkih sloboda i prava vlasništva moguće je propisati zakonom, ali samo iznimno i to radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Kod poslova osiguranja nije jasno o kojem bi se od propisanih i iznimno dopuštenih razloga radilo. Stoga predlažemo Zakon o osiguranjima izmijeniti na način da se propiše mogućnost obavljanja poslova osiguranja i kao djelatnost obrta, kako bi se ponovno omogućilo otvaranje novih obrta za poslove osiguranja. Prihvaćen Poštovani, upućujemo vas na članak 405. i članak 412. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 112/18 i 63/20), koji propisuje osnivanje i poslovanje obrta. Također na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u rubrici Tržište osiguranja, Tehničke upute i obrasci, postoje ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole obrtu za zastupanje u osiguranju i ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole obrtu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju. Nastavno na navedeno, i dalje se osnivaju predmetni obrti, a Hrvatska agencije za nadzor financijskih usluga na svojoj internetskoj stranici u rubrici Sjednice, objavljuje rješenja o izdanim dozvolama vlasnicima tih obrta.