Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za psihodramu OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, podržavam inicijativu Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i Hrvatske komore psihoterapeuta za sadržajnim izmjenama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije u ime Centra za psihodramu, stručne udruge ovlaštene za zastupanje pšihodramske psihoterapije, Srdačan pozdrav, Vedran Korušić, predsjednik Centra za psihodramu Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje
2 Jelena Vrsaljko OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, podržavam inicijativu Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i Hrvatske komore psihoterapeuta za sadržajnim izmjenama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije. Jelena Vrsaljko, Učitelj i supervizor transakcijske analize (PTSTA) Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje
3 BORIS VIDOVIĆ OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, u ime Instituta za logoterapiju i egzistencijalnu analizu podržavamo inicijativu Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i Hrvatske komore psihoterapeuta za sadržajnim izmjenama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije. Predsjednik dr.sc. Boris Vidović Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
4 DOBRO - Institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, nastavno na poziv za očitovanje o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o djelatnosti psihoterapije, obavještavamo Vas da Udruga DOBRO - Institut za logoterapiju, obrazovanje i savjetovanje u svoje ime i kao udruga članica Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske podržava inicijativu za izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije s time da pritom ističemo nužnost ugrađivanja specifičnosti logoterapije u postojeći odnosno budući zakonski okvir. Naime, moramo istaknuti da je logoterapija kao psihoterapijski pravac uvrštena i priznata od strane Europske udruge za psihoterapiju (EAP) te se od svih drugih pravaca psihoterapije razlikuje po duhovnoj dimenziji koja predstavlja nadogradnju postojećih psihoterapijskih pravaca. Imajući u vidu činjenicu da je utemeljitelj logoterapije Viktor Frankl logoterapiju kao psihološki pravac i psihoterapijsku metodu utemeljio na teologiji i filozofiji te dijelom i sociologiji, a poštujući i uvažavajući već postojeće psihoterapijske pravce i ne smatrajući ju njihovom zamjenom i samostalnim sustavom, već njihovom nadopunom, apsolutno je nužno u postojeći zakonski okvir uključiti i filozofe, teologe, sociologe i druge znanstvenike, a koji su do sada potpuno neopravdano bili isključeni i nepozvani. Uime DOBRO instituta, Diana Benković Predsjednica Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
5 Josip Bošnjaković OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, u ime Hrvatskoga društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja (HRD BiOS), podržavamo inicijativu Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i Hrvatske komore psihoterapeuta za sadržajnim izmjenama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije. Predsjednik Udruge, doc. dr. sc. Josip Bošnjaković Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
6 Ljiljana Bastaić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, u ime Društva Imago terapeuta Hrvatske – DITH, podržavamo inicijativu Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i Hrvatske komore psihoterapeuta za sadržajnim izmjenama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije. Tajnica: Dr Ljiljana Bastaić Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
7 Iva Mikulić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, u ime Udruge za realitetnu terapiju Republike Hrvatske – HURT, podržavamo inicijativu Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i Hrvatske komore psihoterapeuta za sadržajnim izmjenama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije. Predsjednica, Dubravka Stijačić Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
8 Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   U ime Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije, podržavamo inicijativu za sadržajnim izmjenama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije. Predsjednica Udruženja, Prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
9 Nataša Barolin Belić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   u ime Udruge Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, podržavamo inicijativu Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske i Hrvatske komore psihoterapeuta za sadržajnim izmjenama postojećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije. Tajnica udruge Nataša Barolin Belić Primljeno na znanje Kometar primljen na znanje.
10 Društvo gestalt i intergrativnih psihoterapeuta Hrvatske OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, smatramo da je u radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije potrebno uključiti i psihoterapeute kao zainteresirane i stručne predstavnike psihoterapijske profesije. U ime Društva Gestalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrvatske Tomislav Rončević, predsjednik Društva Gestalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrvatske Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
11 Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske - SPUH OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE   Poštovani, pozdravljamo inicijativu izmjene Zakona o djelatnosti psihoterapije (dalje Zakon) u svrhu usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, unošenja suvremenijih zakonskih rješenja, jednako kao i u svrhu njegovog jezičnog i nomotehničkog uređivanja. Ono na što bismo htjeli skrenuti pozornost Stručnog nositelja ovog procesa, jest činjenica da se u Zakon ugrađeni neopravdani ograničavajući uvjeti za rad u reguliranoj profesiji ne odnose samo na neusklađenost Zakona sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, već u jednom dijelu proizlaze iz samog sadržajnog izričaja postojećeg Zakona. Promatrajući djelovanje Zakona na psihoterapijsku djelatnost unatrag dvije godine od njegova donošenja, postalo je bjelodano da iz ponekad nedovoljno široko ili nedovoljno precizno definiranih odredbi, također proizlaze određeni neopravdani ograničavajući uvjeti za rad u reguliranoj profesiji, a koji se protive logičnom i zdravorazumskom razmišljanju te odudaraju od uobičajenih pravila struke. Jednako tako, neki su dijelovi u odnosu na stavove Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP) čije temeljne odredbe u definiranju djelatnosti psihoterapije slijede i Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske i Hrvatska komora psihoterapeuta, neopravdano ograničavajući i/ili nelogični. Ovi uočeni problemi u trenutno važećem Zakonu o djelatnosti psihoterapije, osim što izazivaju pravnu nesigurnost radi nemogućnosti jednoznačnog tumačenja i donošenja provedbenih akata niže razine, tj. pravilnika Hrvatske komore psihoterapeuta, izravno su povezani s procjenom izravnih gospodarskih učinaka iz točaka 5.1.2., 5.1.4. i 5.1.6. objavljenog Obrasca prethodne procjene za nacrt prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije. Mišljenja smo da u prijedlogu trenutno važećeg Zakona o djelatnosti psihoterapije, nije dovoljno pažnje poklonjeno razumijevanju i uvažavanju situacije u djelatnosti psihoterapije kakva je zatečena u trenutku donošenja Zakona. Samim time su manjkave prijelazne i završne odredbe Zakona i ta manjkavost je oštetila jedan značajan broj osoba koje su se u tom trenutku bavile psihoterapijom duži niz godina. Činjenica jest da su se oni skoro tri desetljeća bavili psihoterapijskom djelatnošću okviru profesionalnih standarda koja je tada regulirao Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske, kao krovna nacionalna asocijacija akreditirana od strane Europske asocijacije za psihoterapiju – EAP. Zbog manjkavih i neosjetljivih prijelaznih i završnih odredbi narušeno je načelo pravičnosti i jednakopravnosti zakonskog rješenja te je većem broju ljudi onemogućeno slobodno kretanje roba, usluga, rada i kapitala, onemogućeni su im jednaki uvjeti za poslovanje tržištu i postavljene su im prepreke za razmjenu dobara i usluga, a što je protivno kako Ustavu RH tako i normativnim aktima Europske unije. Ukoliko se u Zakon unesu samo, za sada, predviđene izmjene, postoji velika vjerojatnost da navedeni Zakon neće proći provjeru na Ustavnom sudu (a radi povrede normi Ustava RH i akata EU) te da će Ustavni sud navedeni zakon „rušiti), a što bi bila velika pljuska našoj profesiji. Većina problema koje ovdje navodimo proizlazi iz tri glavna područja važećeg Zakona, a to su: nedovoljno razrađena definicija djelatnosti psihoterapije, ispušten zakonski okvir za jasno definiranje psihoterapijskih pravaca koji potpadaju ili ne potpadaju pod važeće zakonske odredbe, te na kraju iz neopravdano restriktivne definicije tko i pod kojim uvjetima može pristupiti školovanju za psihoterapijsku djelatnost, a koja je u suprotnosti sa stavovima Europske asocijacije za psihoterapiju – EAP, Hrvatske komore psihoterapeuta te stavovima Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske – SPUH, a koji je djelatnost psihoterapije u profesionalnom pogledu regulirao skoro pa tri desetljeća prije donošenja Zakona. Zbog svega navedenog, molimo Stručnog nositelja ove inicijative da istu proširi izvan prvotne namjere objavljene u Obrasca prethodne procjene za nacrt prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije i predvidi mogućnost da se kroz institut Članka 24. Zakona o djelatnosti psihoterapije u kojemu je navedeno: „da Komora daje prijedloge i stručna mišljenja kod pripreme propisa koji imaju utjecaj na razvoj psihoterapijske djelatnosti' osnuje radna skupina u kojoj će se naći i predstavnici Hrvatske komore psihoterapeuta te pristupi izradi nacrta prijedloga nove, kvalitetnije inačice Zakona o djelatnosti psihoterapije. Naime, svima nam je u cilju donijeti Zakon koji će obuhvatiti i razraditi djelatnost psihoterapije na najbolji i najpravedniji način, a sve u cilju zaštite, kako naših klijenata tako i osoba koje se bave ili će se baviti psihoterapijom. U ime Hrvatske komore psihoterapeuta – predsjednik Jadran Morović i potpredsjednica Dubravka Stijačić U ime Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske – predsjednik Vedran Korušić Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.