Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu i obrascima prethodne procjene učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivica Škriljevečki PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA ZA 2021. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Koliko vidim ne uzima se u obzir EN 15565:2008-05 (E), te EN13809:2003 Trpanjem problematike povrata novca za otkazane aranžmane i vouchera u istu izmjenu zakona s 'defragmentacijom' ispita za turističke vodiče u procjenama učinka zakonskih promjena se nedovoljno uvažavaju učinci na domaće turističke vodiče. U procjeni gospodarskih učinaka nigdje se ne vidi da će domaći vodiči imati pad prihoda jer će dio tržišta prezeti strani turistički vodiči kojima se nacionalnom licencom olakšava masovno djelovanje na teritoriju RH. U procjeni tržišnog natjecanje ne uzima se u obzir da će strane agencije preferirati svoje turističke vodiče koji će zakonskim odredbama dobiti neograničenu slobodu djelovanja u RH, te svojom brojnošću lako potisnuti i istisnuti hrvatske/lokalne vodiče. Socijalni učinci su da će se povećati nezaposlenost domaćih turističkih vodiča u RH koji su velikim dijelu u tom zanimanju našli alternativu zbog nemogućnosti zapošljavanja u struci (povjesničari umjetnosti, profesori jezika, zemljopisa, povijesti itd.). Učinci na tržište rada jest da će doći do prezasićenosti tržišta na štetu domaćih turističkih vodiča i gubitak posla. Posebno će jaki učinci biti na pitanja: 5.3.1. jer će uvođenje licence imati dodatan negativni učinak na demografske trendove kroz nemogućnost rada, te posljedično osnivanje obitelji i podizanje djece, 5.3.2. domaći turistički vodiči, koji su mahom visoko-obrazovane osobe, će se u situaciji pretjerane konkurencije i ugrožene egzistencije vrlo vjerojatno odlučiti za migraciju u druge zemlje gdje će se njihova znanja i sposobnosti više cijeniti. Nije prihvaćen Uvođenje norme za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče razmotrit će se u okviru radne skupine koja je sastavljena i od predstavnika sektora. Sloboda pružanja usluga jedna je od četiri temeljnih tržišnih sloboda Europske unije, koje predstavljaju osnovu unutarnjeg tržišta Europske unije, a kojem je Republika Hrvatska pristupila 1. srpnja 2013. godine. Pristupanjem Republike Hrvatske unutarnjem tržištu Europske unije omogućeno je prekogranično pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi, odnosno ostvarivanje poslovnog nastana. Turistički vodiči iz drugih država članica mogu pružati usluge u Republici Hrvatskoj, kao i turistički vodiči iz Republike Hrvatske u drugim državama članicama od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te u tom smislu smatramo da neće biti novih učinaka.