Izvješće o provedenom savjetovanju - Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu s obrascima prethodne procjene

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tanja Šebalj-Kocet PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH Poštovani, pregledavajući Obrazac prethodne procjene NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH uvidjela sam da ste detektirali problem kako zakonski okvir nije precizno definirao ulogu i djelokrug rada savjeta mladih u lokalnoj zajednici. Budući da radim u školi već 20 godina i od toga sam 8 godina provodila projekte vezane uz Građanski odgoj i obrazovanje, uvidjela sam kako je mladima aktivan politički život daleko od realnosti i najčešće ga ne doživljavaju kao svoje pravo pa su stoga i nezainteresirani za uključivanje u politiku. U slučaju da mladima ne pokažete konkretnu efektivnost i funkcionalnost nekog tijela, oni neće vidjeti njegov smisao i neće se niti uključivati u rad tog tijela. Iako mladi posjeduju potrebna znanja, politika kao način rješavanja problema u zajednici nije element njihovog interesa jer su rijetki primjeri kada im lokalna vlast doista pruži priliku za djelovanje i financijski ih podupire. U razgovoru s bivšim učenicima, nekadašnjim članovima savjeta mladih, dobila sam povratnu informaciju kako većina prijedloga koje predsjednik savjeta mladih podnese ostane samo kao prijedlog i rijetko kada se realizira. Obično se na gradskim vijećima raspravlja o "ozbiljnijim" temama. Iz svih navedenih razloga, smatram da je potrebno u članku 6. Zakona o savjetu mladih dodati stavak kojim će se lokalna vlast obvezati na administrativnu pomoć mladima u sastavljanju programa i projekata te im dati uvid u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i EU. Kada bi lokalna vlast jasnije definirala svoje obveze prema savjetu mladih (npr. promjena članka 6. Zakona o savjetu mladih gdje bi se lokalna vlast obvezala osigurati prostorije i administrativnu podršku za rad savjeta mladih) i pružila im konkretne ovlasti (npr. promjena članka 10. Zakona o savjetu mladih gdje bi se uveo stavak o postojanju foruma za mlade na službenom web sjedištu lokalne vlasti gdje bi mladi iznosili svoje probleme i prijedloge, a čiji moderatori bi bili predsjednik i zamjenik savjeta mladih). Apsolutno se slažem s prijedlogom da se promjeni članak 7. u Zakonu o savjetima mladih prilikom raspisivanja javnih poziva u slučaju da se ne prijavi dovoljan broj kandidata za savjet mladih. To je posebice problematično u manjim sredinama i manjim lokalnim zajednicama gdje je mali broj udruga mladih ili čak ne postoji srednja škola, a time ni učeničko vijeće srednje škole. U članku 7. Zakona o savjetima mladih spominje se najmanja kategorija lokalne zajednice do 10.000 stanovnika. Tu kategoriju je potrebno raščlaniti na najmanje dvije kategorije: lokalne zajednice do 5.000 stanovnika (3-5 članova) i lokalne zajednice od 5.000 do 10.000 stanovnika (5-7 članova) jer male općine i mali gradovi primjerice u Gorskom kotaru imaju probleme pri sastavljanju savjeta mladih. Podržavam vaš prijedlog o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih jer su nam dosadašnja iskustva pokazala da je efektivnost i suvislost postojanja takvog tijela vrlo slaba. Savjet mladih trebao bi pokazati da funkcionira pravna država i da mladi mogu imati povjerenje u nju. Savjet mladih je potencijal znanja i ideja koji lokalna vlast premalo iskorištava. To je tijelo koje bi trebalo iznjedriti kvalitetne mlade građane i kvalitetne buduće političare koji će raditi za dobrobit društva. Tanja Šebalj-Kocet, prof. Primljeno na znanje Zaprimljeni komentari predstavljaju osobne stavove i razmišljanja te ne uključuju primjedbe na Obrazac prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih.