Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nenad Starc PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Utvrđivanje učinaka je logički neodrživo. Osim u jednom jedinom slučaju navedeno je NE što znači da učinci nisu ni neznatni ni mali ni veliki. Jedini mogući zaključak je da učinaka nema (nisu čak ni neznatni) ili da su toliko ogromni da ne spadaju ni u rubriku Veliki. Predlažemo zakon za koji predlagač tvrdi da nigdje neće imati nikakve učinke? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem komentaru. Izmjene i dopune Zakona o otocima predlažu se s ciljem usklađivanja pojedinih odredbi Zakona u odnosu na novi zakonski okvir o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Pored toga, dodatno se uređuju odredbe Zakona na kojima se zasniva provedba mjera, s obzirom na to da su prilikom izrade podzakonskih akata uočeni određeni nedostatci. Slijedom navedenog, izmjenama i dopunama Zakona predvidjeli smo socijalne učinke i učinke na zaštitu ljudskih prava dok su sve ostale odredbe ostale u okvirima učinaka osnovnog Zakona o otocima.
2 OPĆINA SALI PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U odnosu na izmjenu članka 26. Zakona - svakako da Zakon o otocima treba uskladiti s propisima o strateškom planiranju, ali pritom treba paziti da ne stvorimo sustav u kojem će se ponoviti priča s indeksom razvijenosti, odnosno sustav u kojem će se planovi razvoja otoka izrađivati za više otoka sa različitim razvojnim problemima, pa bi problemi "razvijenijih" otoka lako mogli zasjeniti probleme "nerazvijenijih" otoka. S poštovanjem, Vladimir Radulić, dipl.iur., pročelnik Općine Sali Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem komentaru. Odredbe članka 26. mijenjaju se sa svrhom njihovog usklađivanja u okviru propisanog sustava strateškog planiranja i upravljanja Republikom Hrvatskom koji podrazumijeva racionalizaciju strateških i planskih dokumenata i time njihovu veću efikasnost. Obveza izrade vizije razvoja, razvojnih potreba i razvojnih potencijala svakog pojedinog otoka te posebnih ciljeva i prioriteta javne politike prema otocima ovime se ne ukida već navedeni sadržaj postaje obvezni dio plana razvoja svake pojedine obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave. Također, zadržava se članak 14. Zakona koji definira ustrojavanje otočnih prioritetnih područja koja obuhvaćaju nerazvijene otoke, otoke sa specifičnim položajem i pučinske otoke te koji predviđa da se razvojne potrebe otočnih prioritetnih područja ugrađuju u Nacionalni plan razvoja otoka i planove razvoja otoka.
3 Nenad Starc PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Članak 11. Zakona se može brisati ali uz jači argument od navedenog. ZRR naime određuje urbana područja prema veličini a ne prema tome da li su na otoku ili na kopnu. Otočna urbana područja i urbana područja prema ZRR ni po čemu nisu u koliziji (aditivna su). Jači argument proizlaze iz jednog od glavnih načćela Nacionalog programa razvitka otoka i Zakona o otocima prema kojem je otok cjelina kojom se upravlja na osnovi jednog dokumenta. Ostane li Članak 11., otoci koji imaju urbano područje (to ne može biti cijeli otok) imali bi dva razvojna dokumenta: Plan razvoja otoka i Strategiju urbanog područja (čl. 15. ZRR). Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem komentaru te isti prihvaćamo uz dodatnu argumentaciju. Članak 11. se briše iz razloga što ni po jednom važećem zakonu ne postoji osnova za izradu strategije otočnog urbanog područja i time definiranje strateških ciljeva otočnog urbanog područja. Otočna urbana područja ne mogu se smatrati urbanim područjima kako ih definira ZRR, pa se na njih niti ne odnosi obveza izrade Strategije urbanog područja. S druge strane, donošenje zasebnog strateškog dokumenta za razvoj otočnog urbanog područja ne bi bilo u skladu sa ZSSPURRH i, dodatno, otežalo bi planiranje, usklađivanje i provedbu politike otočnog razvoja, što je u direktnoj suprotnosti sa svrhom ustrojavanja otočnih urbanih područja iz stavka 1. ovog članka.
4 Nenad Starc PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Članak 25. ZSSPURRH eksplicitno i implicitno dopušta izradu planova JLS s dovoljno specifičnim razvojnim karakteristikama. Specifičnost otoka priznaje čak i Ustav RH na čijoj je osnovi donesen Zakon o otocima. Izbrišemo li Članak 26. Zakona negirat ćemo otočne posebnosti i utopiti otočne planove u županijske. Zašto ukudati planove razvoja otoka pozivajući se na ZRR koji ih dopušta? Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem komentaru. Odredbe članka 26. se ne brišu već mijenjaju sa svrhom njihovog usklađivanja u okviru propisanog sustava strateškog planiranja i upravljanja Republikom Hrvatskom koji podrazumijeva racionalizaciju strateških i planskih dokumenata i time njihovu veću efikasnost. Obveza izrade vizije razvoja, razvojnih potreba i razvojnih potencijala svakog pojedinog otoka te posebnih ciljeva i prioriteta javne politike prema otocima ovime se ne ukida već navedeni sadržaj postaje obvezni dio plana razvoja svake pojedine obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave.
5 OPĆINA SALI PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Svakako da Zakon o otocima treba uskladiti s propisima o strateškom planiranju, ali pritom treba paziti da ne stvorimo sustav u kojem će se ponoviti priča s indeksom razvijenosti, odnosno sustav u kojem će se planovi razvoja otoka izrađivati za više otoka sa različitim razvojnim problemima, pa bi problemi "razvijenijih" otoka lako mogli zasjeniti probleme "nerazvijenijih" otoka. S poštovanjem, Vladimir Radulić, dipl.iur., pročelnik Općine Sali Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem komentaru. Odgovor smo dali u sklopu Vašeg prethodnog komentara.
6 OPĆINA SALI PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 4.UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Svakako da Zakon o otocima treba uskladiti s propisima o strateškom planiranju, ali pritom treba paziti da ne stvorimo sustav u kojem će se ponoviti priča s indeksom razvijenosti, odnosno sustav u kojem će se planovi razvoja otoka izrađivati za više otoka sa različitim razvojnim problemima, pa bi problemi "razvijenijih" otoka lako mogli zasjeniti probleme "nerazvijenijih" otoka. S poštovanjem, Vladimir Radulić, dipl.iur., pročelnik Općine Sali Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem komentaru. Odgovor smo dali u sklopu Vašeg prethodnog komentara.
7 Nenad Starc PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Utvrđivanje gospodarskih, a kasnije i ostalih učinaka je logički neodrživo. Svugdje osim na jednom jedinom mjestu navedeno je NE što će reći da učinci nisu ni neznatni ni mali ni veliki. Jedini mogući zaključak je da učinaka nema (nisu čak ni neznatni) ili da su toliko ogromni da ne spadaju čak ni u rubriku Veliki . Zašto donositi zakon za koji sam predlagač navodi da nigdje neće proizvesti ni jedan učinak? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem komentaru. Izmjene i dopune Zakona o otocima predlažu se s ciljem usklađivanja pojedinih odredbi Zakona u odnosu na novi zakonski okvir o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Pored toga, dodatno se uređuju odredbe Zakona na kojima se zasniva provedba mjera, s obzirom na to da su prilikom izrade podzakonskih akata uočeni određeni nedostatci. Slijedom navedenog, izmjenama i dopunama Zakona predvidjeli smo socijalne učinke i učinke na zaštitu ljudskih prava dok su sve ostale odredbe ostale u okvirima učinaka osnovnog Zakona o otocima.