Izvješće o provedenom savjetovanju - Prethodna procjena učinaka propisa za Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Sambol OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ujednačen i regionalni razvoj Republike Hrvatske možete osigurati tako da se Glavni grad Republike Hrvatske mjenja svakih 5 godina. Prijedlozi redom: Karlovac, Požega, Rijeka, Osijek, Split, Varaždin, Pula, Bjelovar, Zadar... Smanjiti broj županija u RH na 5-7. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Glavni grad Republike Hrvatske određen je Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010 i 5/2014). Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USHR, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) određuje se područno ustrojstvo Republike Hrvatske te se određuju područja svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, njihovi nazivi i sjedišta, način utvrđivanja i promjene granica općina i gradova, postupak koji prethodi promjeni područnog ustrojstva i druga pitanja od značaja za područno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave. Navedena materija nije predmet uređivanja Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.