Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Karla Golja Milevoj PRILOG 1. Poštovani, Slažem s Prijedlogom plana o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Elektroničko vođenje matičnih knjiga znatno bi olakšalo rad razrednicima. Isto tako, potpuno podržavam prijedlog upućivanja nastavnika na rad u Europske škole gdje bi stekli nova znanja i iskustva. S poštovanjem, Karla Golja Milevoj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2 Mirela Horvat PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam informatizaciju pedagoške dokumentacije kako bi se olakšalo vođenje iste. Što se tiče napredovanja trebalo bi ukinuti stručno-pedagoški nadzor pri obnovi zvanja. Uvid u bodove bi trebao biti dovoljan za obnovu jednom stečenog zvanja. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
3 sayonara mršić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Za obnovu već stečenog zvanja smatram da je dovoljno samo sakupiti određeni broj bodova te da treba ukinuti stručno-pedagoški nadzor pri obnovi statusa. Jednom stečeno zvanje trebalo bi vrijediti .trajno Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
4 SNJEŽANA ZUBČIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Također smatram da je potrebno izmijeniti sadašnji Pravilnik o napredovanju te sam postupak napredovanja pojednostaviti. Uz ovakav način napredovanja rad nastavnika se nerijetko svodi na „lov“ na bodove i umjesto da se bave nastavom, učitelji i nastavnici se bave aktivnostima koje se boduju. Isto tako, Pravilnik treba učiniti pravednijim i uzeti u obzir da nisu u svim školama jednaki uvjeti rada. Učitelji i nastavnici koji rade u malim područnim školama, u strukovnim školama, s malim grupama, u kombiniranim odjeljenjima i sl. su, ne svojom krivnjom, u neravnopravnom i nepovoljnijem položaju i teško mogu napredovati unatoč velikom trudu i radu i to bi svakako trebalo uvažiti. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
5 Irena Futivić PRILOG 1. Poštovani Pravilnik o napredovanju treba doraditi. Članak 18 koji govori o stjecanju trajnog zvanja mislim da se nikako ne smije vezati uz godine staža jer mnogi nisu od prvog dana radili u obrazovanju te smatram da su zbog toga zakinuti prvenstveno nastavnici u strukovnim školama koji su radili u privredi. Za one nastavnike koji idu u imenovanje u zvanje drugi ili treći puta nije potreban uvid u stručni pedagoški rad tročlanog povjerenstva već smatram da je priložena dokumentacija dovoljna. U dokumentacija koja se traži za napredovanje dovoljan je dokaz kreativnosti i cjelokupnog rada pojedinca. Poveznice na stranice škole djelatnika također su dokaz vidljivosti njegovog rada koja nužno ne treba biti u učionici. Svakako nastavnici koji imaju 5 godina do mirovine, treba im omogućiti da bez obnove zadrže ranije stečeno zvanja u napredovanju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se – ovo nije tema izmjene Zakona koji je stavljen na javnu raspravu
6 Ivona Trtanj Šneler PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svakako treba preciznije propisati što je učitelj dužan voditi od pedagoške dokumentacije, u e-dnevniku te e -Matici i provesti sustavnu edukaciju. Osobito je važno voditi računa o učenicima s teškoćama te prilagoditi obrasce za vođenje evidencije u e-Dnevniku i Posebnih razrednih odjela u redovnim školama (kombinirani razredni odjeli). Mišljenja sam da anonimne prijave ne treba uzimati u razmatranje, nadležni inspektori moraju znati tko je pisao podnesak. Potrebno je mijenjati i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da je uvid u stručno-pedagoški rad potreban samo kod prvog napredovanja u zvanje i napredovanja u više zvanje. Za obnavljanje zvanja bilo bi dovoljno predati prikupljenu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje bodove i ostvarenost uvjeta. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
7 ŽELJKA KAJMAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju jer mislim da sustav elektroničkih upisa treba uskladiti te izbjeći unošenje istih podataka na više mjesta. Vezano za Pravilnik o napredovanje, smatram da se treba ukinuti stručno-pedagoški nadzor pri obnovi statusa. Prikupljena dokumentacija bi trebala biti dovoljan dokaz o stručno-pedagoškom radu nastavnika koji obnavlja status. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
8 Valentina Prtenjača PRILOG 1. Poštovani, podržavam informatizaciju pedagoške dokumentacije jer će to olakšati vođenje iste te dati pregled potrebnih podataka. Prijave i upisi elektroničkim putem olakšat će same upise i bit će transparentni. Novi pravilnik o napredovanju u zvanje ima stavki koje su primjerenije visokoobrazovnim ustanovama nego srednjoškolskim. Srednjoškolski nastavnici nemaju sredstva niti uvjete za ostvarivanje pojedinih zadaća propisanih kao uvjete za napredovanje ili obnovu napredovanja. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
9 VIRGIL JUREŠKIN PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Informatizacijom cjelokupne pedagoške dokumentacije uz razvoj nove e-Matice bi se zasigurno riješio problem duplih i pogrešnih unosa. Također smatram kako je nužno jasnije definirati načine vođenja e-Dnevnika i pedagoške dokumentacije. S poštovanjem, Virgil Jureškin. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
10 Madlen Zubović PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam informatizaciju pedagoške dokumentacije ako bi ona smanjila obim posla razrednika. Pravilnik o napredovanju treba korekcije. Mišljenja sam da nije potreban uvid u stručno pedagoški rad dolaskom čak tročlanoga povjerenstva i održavanjem oglednih satova, pogotovo kada je u pitanju obnova napredovanja u zvanje. Dolazak savjetnika/ce nužan je kod prvog napredovanja, a kod obnove trebalo bi dokumentirati rad ("sakupiti bodove"). Pojedini savjetnici/e nisu baš najbolje shvatili svoju ulogu u procesu napredovanja ili obnove pa nerijetko omalovažavaju i degradiraju nečiji rad u jedinom nastojanju da uštede Ministarstvu taj simbolični iznos koji djelatnik napredovanjem ostvaruje. Smeta me i terminologija u hijerarhiji napredovanja. Što znači "izvrstan savjetnik" znači li to da je onaj "samo" savjetnik manje vrijedan, "niš koristi" ili "ne pravi"? Čemu to? Isto tako, prosvjetni djelatnik koji po treći puta obnavlja napredovanje trebao bi ga steći trajno. S poštovanjem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
11 JASNA KRALJIĆ-CMRK PRILOG 1. Poštovani,u potpunosti podržavam informatizaciju cjelokupne pedagoške dokumentacije i razvoj nove ematice kojim bi se ukinula potreba vođenja papirnate matične knjige. Time bi se znatno smanjilo opterećenje razrednika na kraju nastavne godine i smanjila mogućnost pogrešnih upisa. Sukladno tome, treba i propisati sadržaj te način i vrijeme čuvanje ednevnika. Ukratko, uskladiti svu zakonsku regulativu vezano uz informatizaciju upisa, vođenja i čuvanja cjelokupne pedagoške dokumentacije. Nadalje, smatram da je potrebno ukinuti anonimne prijave te jasno propisati postupak u slučaju primjedbi na stručno pedagoški nadzor. Isto tako, Pravilnik o napredovanju, Članak 18 koji govori o stjecanju trajnog zvanja ne bi vezala isključivo uz 35 godina rada u obrazovanju, nego 35 godina ukupnog staža, a od toga barem 25 ili 30 u obrazovanju. Radi se o izuzetno dugom vremenskom razdoblju, neki nisu mogli odmah dobiti posao u školi, a u strukovnim školama postoji velik broj nastavnika koji su došli iz privrede, dokazali se u nastavi i sukladno tome napredovali, a ne mogu ispuniti ovaj uvjet. Također, smatram da uvid u stručno pedagoški rad kod ponovnog izbora u zvanje nije potreban čime bi se smanjili troškovi i vrijeme cjelokupnog postupka, a učitelj/nastavnik dokazao bi svoju izvrsnost priloženom dokumentacijom. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
12 Đurđica Lucek PRILOG 1. Poštovani, nužne su izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvođenje informatizacije u škole s naglaskom na administrativno vođenje je nužno. Također podržavam upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole s naglaskom na stjecanju novih znanja i vještina. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
13 Darija Grgić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da će se uvođenjem elektroničkog vođenja matične knjige i provođenje upisa u škole i učeničke domove nastaviti daljnji proces jednostavnijeg i učinkovitijeg rada škola. Upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole je izuzetna prilika za stjecanje novih iskustava i znanja te se to svakako treba omogućiti svakom zainteresiranom učitelju, ali mu i omogućiti nastavak rad pri povratku u školsku ustanovu u Hrvatskoj. Također podržavam kolegice i kolege u raspravi o Pravilniku za napredovanje i smatram da se treba ukinuti stručno-pedagoški nadzor pri obnovi statusa te se status treba obnavljati slanjem dokumentacije ili popunjavanjem jedinstvenog obrasca kroz koji se dokazuje zadovoljavanje kriterija iz Pravilnika o napredovanju. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
14 Mirjana Car Stojković PRILOG 1. Poštovani, Slažem se da je potrebno urediti dio zakona kojim je propisana pedagoška dokumentacija, evidencija i javne isprave u školskim ustanovama (uskladiti s Općom Uredbom o zaštiti podataka) kao i upućivanje učitelja na privremeni rad (sekondiranje) u Europske škole te područje stručno-pedagoškog nadzora. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
15 Mirjana Slavić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Informatizacija je važna, ali nam nije donijela smanjenje administrativnih poslova koji se sve više gomilaju. Pravilnik bi više trebao dati prostora kreativnom radu učitelja u razredu, a ne nepotrebnim poslovima u administraciji. Jednom stečeno zvanje trebalo bi vrijediti trajno. Za obnovu već stečenog zvanja smatram da je dovoljno samo sakupiti određeni broj bodova. Demotivirajuće je svakih pet godina dokazivati stečeno zvanje uvidom u nastavu. S poštovanjem, Mirjana Slavić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
16 Sandra Botunac PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene promjene i uvođenje digitalizacije pedagoške dokumentacije, posebno odlazak učitelja i nastavnika na privremeni rad u inozemstvo. To bi svakako doprinijelo kvaliteti nastave i rada škole. Isto tako smatram da bi trebalo promijeniti Pravilnik o napredovanju. Smatram da nije potreban stručno-pedagoški uvid kod osoba koje su već stekle zvanje. Uvid u rad nastavnika nužan je kod osoba koje napreduju prvi puta. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
17 IVKA NEVISTIĆ PRILOG 1. Poštovani, obzirom na brojne izmjene i dopune, smatram da je potrebna izrada novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam elektroničko vođenje matične knjige. Vođenje evidencije o odgojno-obrazovnom radu, upisnik učenika i upisnik radnika nije potrebno voditi i u pisanom i elektroničkom obliku. Digitalizacija sustava bi uvelike pomogla u rasterećenju vođenja pedagoške dokumentacije. Potrebno je zakonski regulirati vođenje i čuvanje pedagoške dokumentacije kroz e-Dnevnik i e-Matičnu knjigu. Podržavam projekt Informatizacije procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove. Također, potrebno je pojednostaviti postupak upisa u srednje škole. Postojeći Zakon o stručno pedagoškom nadzoru je zastario i podržavam prijedlog da se Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora i ukinuti anonimne prijave. Smatram da bi se trebao dodati novi članak kojim bi se uredilo upućivanje učitelja i nastavnika na privremeni rad u Europske škole i njihov povratak na radno mjesto u školskoj ustanovi jer bi stečenim iskustvom i primjerima dobre prakse unaprijedili i obogatili odgojno-obrazovni sustav. Potrebno je mijenjati i Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Mišljenja sam da je uvid u stručno-pedagoški rad potreban samo kod prvog napredovanja u zvanje i napredovanja u više zvanje. Za obnavljanje zvanja bilo bi dovoljno predati prikupljenu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje bodove i ostvarenost uvjeta. Smatram da bi ravnateljima trebalo priznati zvanje koje su stekli dok su bili nastavnici, a koje nisu mogli obnoviti jer starim Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu ravnateljima to nije bilo omogućeno. Srdačan pozdrav. Ivka Nevistić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
18 Vanja Perković PRILOG 1. Apsolutno se slažem sa digitalizacijom kompletne pedagoške dokumentacije. Potrebno je također prilagoditi Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru. Mišljenja sam da za obnavljanje napredovanja nije potreban stručno pedagoški nadzor. Nadalje smatram da bi se zvanje "izvrsnog savjetnika" trebalo zadržati do mirovine za sve starije od 60. godina bez obzira na radni staž u školi. Naime u strukovnim školama ima dosta izuzetnih nastavnika (praktičara) koji nisu svoj radni vijek počeli u sustavu obrazovanja i godine staža u školi ne smatram dobrim kriterijem. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
19 KATE PRSKALO PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Put ka cjelovitoj elektroničkoj usluzi u odgojno – obrazovnim ustanovama vodi ka boljoj povezanosti samog sustava. Propisima bi se trebali definirati svi nedostaci u smislu ovlasti i obveza korištenja e – matične knjige i e – dnevnika. Upotpunosti podržavam i upućivanje nastavnika na privremeni rad u Europske škole. S poštovanjem, Kate Prskalo Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
20 SANDRA BAČIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pozdravljam uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige kao i zakonsko propisivanje e-Dnevnika (definirati sadržaj, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku) što će znatno olakšati administrativne poslove razrednicima. Podržavam upis u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove elektroničkim putem, kao i donošenje Pravilnika kojim bi se reguliralo upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole. S poštovanjem, Sandra Bačić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
21 Mario Turić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju. Mislim da je informatizacija važna u smislu smanjenja administrativnih poslova. .Također mislim da bi u Pravilniku o napredovanju trebalo više istaknuti rad nastavnika u razredu ne na način samo nadzora nastavnika već uključiti i ocjene učenika roditelja i kolega nastavnika. Isto tako mislim da bi za obnovu već stečenog zvanja bilo dovoljno skupiti određene bodove u zadnjih 5 godina i na taj način obnoviti zvanje. Lijep pozdrav! Mario turić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
22 Ines Jančula PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Potrebno je utvrditi načine i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Bilo bi izvrsno kada bi se uvele e-matične knjige i zamijenile papirnate. Podržavam upućivanje učitelja i nastavnika na privremeni rad u Europske škole. Smatram da je izuzetno važno onemogućiti anonimne roditeljske prijave. Smatram da je potrebno u što skorije mijenjati zakon o napredovanju. Bilo bi izvrsno kada se jednom stečeni status ne bi morao obnavljati, a ako to ostane, onda bi bilo dobro da se barem produži broj godina za obnavljanje. Osobito nepotrebnim i degradirajućim smatram stručno-pedagoški nadzor kod obnavljanja već stečenog zvanja. S poštovanjem, Ines Jančula Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
23 Orijana Tenčić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2021. godinu. Smatram da bi elektroničko vođenje matičnih knjiga uveliko unaprijedilo i olakšalo rad nastavnika. Važno je propisati točan način vođenja e-dnevnika. Potrebno je mijenjati Zakon o prosvjetnoj inspekciji te ukinuti anonimne prijave. Upućivanje nastavnika na privremeni rad u Europske škole u potpunosti podržavam. Također, smatram da je potrebno mijenjati Pravilnik o napredovanju, pogotovo u dijelovima vezanim uz ponovnu obnovu zvanja. S poštovanjem, Orijana Tenčić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
24 TATJANA PRANJIĆ-PETROVIĆ PRILOG 1. Poštovani! Podržavam pokretanje izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je važno zakonom propisati elektroničko vođenje matične knjige jer uz e-dnevnik i e-maticu pojednostavljuje rad i omogućava digitalno čuvanje podataka koji se onda mogu lakše koristiti. Također smatram da je potrebno zakonom propisati e-Dnevnik koji se već duže vrijeme koristi u školama. Uz to slažem se da je važno propisati sadržaj e-Dnevnika te način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. S obzirom da se školske godine 2021./2022. planira upis u osnovne i srednje škole te učeničke domove provoditi elektroničkim putem slažem se da je potrebno to zakonom propisati. S poštovanjem, Tatjana Pranjić-Petrović Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
25 SANJA ZOLIĆ NERALIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od 25.8.2020. Smatram potrebnim urediti i ujednačiti pedagošku dokumentaciju, propisati sadržaj te utvrditi načine i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Podržavam upućivanje učitelja i nastavnika na privremeni rad u Europske škole jer je to dobra praksa koja može naše školstvo unaprijediti i obogatiti novim idejama i projektima. Napominjem da bi se radno mjesto tim učiteljima i nastavnicima trebalo određeno vrijeme čuvati. Slažem se da treba urediti i jasno propisati postupanje u slučaju primjedbi na nalaz savjetnika i onemogućiti anonimne roditeljske prijave. Demotivirajuće je za profesora koji je izabran u zvanje mentora/savjetnika ili višeg savjetnika svakih pet godina obnavljati stečeni status. Morao bi se pronaći neki drugi način uvida u njegov rad (analiza priložene dokumentacije, stručno usavršavanje ), a nepotrebnim smatram stručno-pedagoški nadzor kod obnavljanja već stečenog zvanja. Trebalo bi odrediti donju granicu za napredovanje (npr. 15 godina radnog staža u nastavi), a 30 godina neprekinutog rada u razredu zaista je dovoljno za zadržavanje stečenog zvanja bez potrebne provjere. Smatram da bi bilo dobro razmisliti o pripremi novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer je postojeći nepregledan zbog čestih izmjena i dopuna. S poštovanjem, Sanja Zolić Neralić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
26 Mirna Coljak PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram da je informatizacija važna i da bi se uveliko smanjila administracija da se uvedu E - matične knjige koje bi bile povezane sa E - dnevnikom. Također, trebalo bi razmisliti o promjeni Pravilnika o napredovanju i to pogotovo u dijelovima Pravilnika vezanim uz ponovnu obnovu zvanja. Srdačan pozdrav, Mirna Coljak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
27 Milivoj Crvak PRILOG 1. Poštovani, podržavam elektroničko vođenje matičnih knjiga kao i njihovo povezivanje s e-dnevnicima i e-maticom s ciljem da se nastavnici rasterete administrativnih poslova i više posvete svom stručnom i pedagoškom radu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
28 ANELA KRALJEVIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedene razloge za izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da bi elektroničko vođenje matičnih knjiga uvelike olakšalo i unaprijedilo rad nastavnika. Upućivanje nastavnika na privremeni rad u Europske škole u potpunosti podržavam. Također smatram da je potrebno mijenjati Pravilnik o napredovanju. Naročito kod obnavljanja zvanja koje je prilično degradirajuće za nastavnike. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
29 Krešimir Mikuš PRILOG 1. Poštovani, suglasan sam s nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Proces digitalizacije mora se nastaviti u svim segmentima kako bi se svi procesi automatizirali i tako vrijeme koje se sada troši na administraciju moglo koristiti na nastavni proces. Tu svakako treba uključiti i elektroničko vođenje matične knjige. Što se tiče napredovanja u zvanje proces treba pojednostaviti tj. u obzir uzimati samo provjeru ostvarenih uvjeta (bodova) bez dodatnog stručnog nadzora. Svrsishodnije bi bilo da savjetnici provode savjetodavne posjete kroz koje bi mogli izvršiti i potrebne provjere. I sam postupak prikupljanja i dostave dokumentacije trebao bi biti jednostavniji. Korak u dobrom smjeru je izmjena Zakona o stručnom-pedagoškom nadzoru. Izuzetno korisnim i potrebnim smatram upućivanje nastavnika na rad u Europske škole. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
30 ADRIJANA ROŽDIJEVAC PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je potrebno zakonski regulirati e-Dnevnik i njegov sadržaj, kao i elektronsko prikupljanje i čuvanje podataka. Također, smatram da je potrebno izmijeniti način napredovanja u zvanje i obnavljanja statusa, odnosno, kod obnove istog zvanja umjesto novog uvida u nastavu i održavanja oglednih sati, predlažem obnovu samo na temelju skupljenih bodova u zadnjih 5 godina i uvida u svu potrebnu dokumentaciju. S poštovanjem, Adrijana Roždijevac Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
31 Monika Markota PRILOG 1. Smatram da su neophodne izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, budući da se okruženje i uvjeti u kojima radimo i djelujemo mijenjaju velikom brzinom te je potrebna prilagodba. Slažem se s izmjenom Zakona o stručno - pedagoškom nadzoru. Prije svega smatram da se treba stati na kraj anonimnim prijavama jer se na taj način narušava dostojanstvo i dignitet nastavnika/ca. Često nastavnik/ca u takvim situacijama nema pravo na iznošenje vlastitog stajališta i viđenja cjelokupne situacije. Podržavam izmjenu Zakona o napredovanju. Poseban naglasak bi dala na obiman posao pripreme dokumentacije za napredovanje koja zahtjeva puno vremena, kao i na veliki broj bodova koji je teško prikupiti u ovim izvanrednim okolnostima. Smatram da je dovoljno poslati jednog savjetnika u stručni nadzor, a ne tim od čak tri savjetnika ili kada se obnavlja napredovanje da isto nije niti neophodno, jedino ako se prijavljujemo za daljnje napredovanje. Podržavam svaku izmjenu i dopunu koja će mojim kolegicama i kolegama olakšati rad. S poštovanjem! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
32 Irena Sremić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2021. godinu. Smatram da je potrebno mijenjati i Zakon o prosvjetnoj inspekciji, odnosno ukinuti anonimne prijave, kao i mijenjati Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Smatram da uvjeti za napredovanje po prvi put u zvanje ne može biti gotovo jednakih uvjeta kao obnova zvanja. Također i postojeći Pravilnik o napredovanju zahtijeva ispunjenje raznih obveza u mnogobrojnim kategorija čime se zapravo zanemaruje neposredan rad s učenicima. S poštovanjem, Irena Sremić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
33 Anita Matić PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam namjeru izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Slažem se kako je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno ukinuti jer je zastario i poprilično nejasan te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Smatram da je nedopustivo da nastavnik koji se natječe za savjetnika ili izvrsnog savjetnika, a ne zadovolji brojem bodova automatski gubi status i savjetnika i mentora (umjesto da ga se svrsta u nižu kategoriju). Predlažem da se jednom stečeno zvanje može trajno zadržati nakon dvaju uzastopnih napredovanja. Nadalje, predlažem da se nastavnicima koji već treći put napreduju u isto zvanje ukine stručno-pedagoški nadzor. Predlažem i da se pojednostavi način prikupljanja i prilaganja dokumentacije jer se troši jako puno vremena. Svakako treba onemogućiti anonimne prijave i omogućiti argumentirano suočavanje obje strane. Nadalje, slažem se s uvođenjem digitalne matične knjige kao načina rasterećenja učitelja. Podržavam i smatram potrebnim i upućivanje učitelja na rad u Europske škole. Srdačno, Anita Matić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
34 Gordana Rokolj PRILOG 1. Poštovani, smatram opravdanim izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Jako je važno nastaviti s informatizacijom u sustavu pa tako omogućiti i potpune elektronske upise. Također važno je propisati sve vezano za e dnevnik. Osobito je važno točno propisati način vođenja istog. Za e matice vrijedi isto. Smatram izvrsnom idejom upućivanje učitelja na rad u Europske škole. Također je važno promijeniti način napredovanja u zvanje i obnavljanja statusa. Smatram da je nedopustivo da se učitelju koji je napredovao nakon 5 godina ukida status koji je s razlogom dobio. Takva praksa nije u europskim školama. Treba omogućiti više stupnjeva napredovanja kako bi učitelji koji žele mogli nakon 5 godina dalje trajno.napredovati. Za prvi stupanj napredovanja predlažem najmanje 15 godina radnog iskustva,a ne 5 kao do sada. Također treba ukinuti anonimne prijave. S poštovanjem, Gordana Rokolj Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
35 Vesna Vujasin Ilić PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, posebno Zakon o elektroničkom vođenju matične knjige. Također, podržavam donošenje Pravilnika o upućivanju učitelja na privremeni rad u Europi. Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno je unaprijediti te bi se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebali propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Smatram da bi za obnovu zvanja bilo dovoljno predati potrebnu dokumentaciju uz precizno definirane bodove čime bi se potvrdila kvaliteta rada i stručnost nastavnika. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
36 Martina Tunuković PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedene razloge za izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je nužno zakonski regulirati uporabu e-Dnevnika, te točno precizirati njegov sadržaj (s naglaskom na ono što je obvezno), način i vrijeme čuvanja podataka. Također pozdravljam uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige te smatram nepotrebnim vođenje dvostruke dokumentacije. Nadam se rasterećenju administrativnih poslova. S poštovanjem, Martina Tunuković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
37 Draženka Jančić PRILOG 1. Poštovani, podržavam namjeru izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i smatram da će to pridonijeti rasterećenju administrativnih poslova učitelja i nastavnika jer neće biti potrebe nekoliko puta unositi jedne te iste podatke. Podržavam i promjenu postojećeg Zakona o stručno - pedagoškom nadzoru koji je svakako nejasan i ne ide u korak s vremenom i korjenitim promjenama rada struke. Svakako treba onemogućiti anonimne prijave i omogućiti argumentirano suočavanje obje strane. Smatram da bi trebalo unijeti i izmjene u Pravilniku o napredovanju koji još uvijek nije sasvim usklađen sa ovim novim okolnostima gdje su neke obaveze kao npr. održavanje predavanja pred kolegama trenutno onemogućene. Podržavam i smatram potrebnim i upućivanje učitelja na rad u Europske škole. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
38 Ivana Godec-Vinceković PRILOG 1. Poštovani, podržavam sve navedeno u obrascu procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Napravljena je detaljna analiza stanja i izmjene su nužne. Posebno podržavam upućivanje učitelja na rad u Europske škole. Kao i mnogi kolege, smatram da nužno treba unijeti promjene u Pravilnik o napredovanju. Srdačni pozdravi! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
39 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRILOG 1. Slažemo se da je potrebno mijenjati niz odredbi u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to ne samo ove koje su navedene nego i sve odredbe vezane uz izbor i reizbor ravnatelja te reguliranja radnog statusa ravnatelja (promijeniti sadašnji rad na određeno vrijeme, riješiti status nakon što ravnatelj nije izabran i nema više mogućnosti povratka na staro radno mjesto). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
40 Svjetlana Komić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2021. godinu. Podržavam elektroničko uvođenje e-Matice te izmjene Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji. Također, smatram da je vrlo važno mijenjati Pravilnik o napredovanju s jasnijim pojašnjenjima. Podržavam ukidanje postojećeg Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru. Smatram da je nedopustivo da nastavnik koji se natječe za savjetnika ili izvrsnog savjetnika, a ne zadovolji brojem bodova automatski gubi status i savjetnika i mentora (umjesto da ga se svrsta u nižu kategoriju). Moj je prijedlog da se jednom stečeno zvanje može trajno zadržati nakon dvaju uzastopnih napredovanja. Predlažem i da se pojednostavi način prikupljanja i prilaganja dokumentacije jer se troši jako puno vremena. Hvala! Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
41 SUZANA PRACAIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam unaprjeđivanje i daljnji razvoj projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove, uz zakonsko reguliranje načina i čuvanja pedagoške dokumentacije, evidencije i javnih isprava te izradu duplikata i prijepisa javnih isprava (e-Matica, e-Dnevnik…). Pozdravljam upućivanje nastavnika na privremeni rad u europske škole, te njegov povratak na radno mjesto u školsku ustanovu u kojoj su radili. Slažem se da je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru zastario te ga treba ažurirati. Svakako smatram da treba definirati kada treba ići u nadzor, treba razmotriti anonimne prijave i imaju li osnove za nadzor. Ukoliko se utvrdi nepravilnost rada nastavnika, kako utvrditi promjenu i poboljšanje rada istog djelatnika, jer nakon stručnog mišljenja povjerenstva, sve ostaje samo na papiru. U našem sustavu samo se kontrolira i ocjenjuje rad nastavnika koji napreduju u zvanju. Koji su minimumi za sve nastavnike i što ako ih ne zadovoljavaju tj. ostvaruju?! Definiraju se samo uvjeti i bodovi za napredovanje. Iz čl. 116. i 117. vezano uz napredovanje, PRAVO i DUŽNOST obnavljati je licenciju svakih 5 godina. Napredovanje i stalno usavršavanje je nužno, no, to trebaju potkrijepiti bodovi, a ne uvid u 1 nastavni sat. Predlažem da se kod ponovne obnove zvanja, ne vrši uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika, u smislu oglednog sata, već da je dovoljno popuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti te da se bodovi potkrijepe dokazima kroz 5 godina rada. Uvid u rad nastavnika nužan je samo kod prvog napredovanja ili eventualno kod prelaska u viši stupanj. U članku 55., nedostaje tko radi u knjižnicama jer se događa da u knjižnicama rade nastavnici kojima je radna sposobnost smanjena, a nemaju adekvatno obrazovanje: (1.) Knjižnica u sastavu (školska knjižnica) je ustrojstvena jedinica ustanove ili druge pravne osobe koja uz odgojno-obrazovnu djelatnost, obavlja i knjižničnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019). (2.) Knjižnicu vodi stručni suradnik – školski knjižničar. Sukladno čl. 31. Zakona o knjižnicama, u školskim knjižnicama radi stručni knjižničarski djelatnik koji je stekao odgovarajuća stručna knjižničarska i odgojno-obrazovna zvanja te obavlja poslove stručnog suradnika školskog knjižničara (nastavno i na čl. 100. i 101. Zakona o odgoju i obrazovanju) S poštovanjem, Suzana Pracaić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
42 Sanela Đurđević PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ. Smatram da je nužno zakonski regulirati vođenje e-Dnevnika te propisati i uskladiti njegove sastavnice. Također je osobito važno voditi računa o učenicima s teškoćama te prilagoditi obrasce za vođenje evidencije u e-Dnevniku s obzirom na to školuje li se učenik po redovitom programu (kurikulumu) uz individualizaciju postupaka ili se školuje po redovitom programu (kurikulumu) uz prilagodbu sadržaja i individualizaciju postupaka. Pritom bi trebalo uzeti u obzir naputke i primjere razrađene u dokumentu Smjernice za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama. Također podržavam uvođenje vođenja matičnih knjiga u digitalnom obliku i rasterećenje razrednika dvostrukog vođenja evidencije (u papirnatom i digitalnom obliku). Sanela Đurđević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
43 Vedrana Kasalo PRILOG 1. Poštovani Iznimno je važno promijeniti način napredovanja u zvanje i obnavljanja statusa i to pogotovo ako je učitelj već napredovao u zvanje. Jednom stečeno zvanje trebalo bi biti moguće obnoviti na temelju stečenih bodova koji su propisani. Bodovi koje je učitelj sakupio zorno pokazuju njegovu aktivnost i djelovanje kako u školi tako i u zajednici. Potpuno je nepotrebno svakih pet godina ponavljati stručni nadzor i to sada još u timu od tri člana. U slučaju napredovanja u više zvanje umjesto stručnog nadzora mislim kako je korektnije uvesti savjetodavni posjet savjetnika. Predlažem ukidanje anonimnih prijava na rad učitelja, ta praksa se koristiti i kad treba i kad ne treba. Slažem se s izmjenom Zakona i nadam se konkretnim izmjenama. Lp Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
44 Ivana Lovrić PRILOG 1. Poštovani! Podržavam nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Naime, Zakonom je svakako potrebno propisati način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, evidencije i javnih isprava te izradu duplikata i prijepisa javnih isprava budući da Zakonom nije propisan e-Dnevnik koji se kao elektronički oblik razredne knjige koristi u školama te nije propisan sadržaj e-Dnevnika, zatim način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Također, svakako treba dodati članak kojim bi se uredilo upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole te mogućnost vraćanja na rad u matičnu ustanovu. Podržavam ukidanje postojećeg Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru. No smatram da bi se uredbom trebalo omogućiti učiteljima/nastavnici koji su već jednom napredovali da daljnje napredovanje ostvaruju isključivo putem dokumentacije te da dolazak na nastavu kao dio procesa nije potreban. Također napravljena je velika greška prilikom donošenja novog Pravilnika o napredovanju na način da on retrogradno vrijedi i za one koji su napredovali po starom Pravilniku (i po njemu "odradili" gotovo čitav mandat) te su na taj način stavljeni u nepovoljni položaj budući da je nemoguće retrogradno odraditi neke obveze. To bi se svakako trebalo izbjeći ubuduće. S poštovanjem, Ivana Lovrić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
45 Jasna Milički PRILOG 1. Poštovani, slažem se s nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podržavam pokretanje izmjena Zakona, posebno vezano za regulaciju pedagoške dokumentacije i dvostruki posao koji se trenutno radi u smislu vođenja e-Matice i matičnih knjiga i registara. Na neki način bi trebalo uskladiti upute savjetnika o ispunjavanju i vođenju pedagoške dokumentacije. Isto tako bih htjela naglasiti razmatranje mogućnosti uvođenja postupaka prijave i upisa učenika u prvi razred osnovne škole. Jasno, što se tiče informatizacije (a nije dio ovog nacrta), trebalo bi poboljšati i nadograđivati sustave sukladno uputama i prijedlozima učitelja. Podržavam ukidanje postojećeg Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru i u novom zakonu jasno treba odvojiti provođenje nadzora zbog nedostataka ili nepravilnosti rada od uvida u rad djelatnika kod napredovanja ili obnove. Istina je da se Pravilnikom o napredovanju nije predvidjelo prijelazno razdoblje kojim bi se regulirale neke odluke i uvjeti koji se retrogradno ne mogu izmijeniti. S poštovanjem. Jasna Milički Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
46 LIDIJA BLAGOJEVIĆ PRILOG 1. Cijenjeni! Pohvaljujem promjenu Zakona o pedagoškom nadzoru i predlažem da se njime onemoguće anonimne prijave kako bismo dobili na trasparentnosti u postupku pedagoškog nadzora. Također predlažem da se, kad se već "ozakonjuje" e-dnevnik, i e-matica, također napravi i e-matična knjiga kako nastavnici ne bi morali upisivati podatke u nju, nego bi se podaci automatski prenosili iz e-matice. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
47 Marina Šego PRILOG 1. Poštovani, Podržavam pokretanje izmjena Zakona, posebno vezano za regulaciju pedagoške dokumentacije i dvostruki posao koji se trenutno radi u smislu vođenja e-Matice i matičnih knjiga i registara. Voljela bih da se usklade kriteriji stručno pedagoškog nadzora razredne u odnosu na predmetnu nastavu. Trenutno vlada opći kaos u uputama savjetnika o vođenju dokumentacije, naročito dnevnika rada u e-dnevniku. Bez konkretnih i unificiranih uputa za sve učitelje osnovnih i srednjih škola nema korektnog i poštenog stručno pedagoškog nadzora. Marina Šego Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
48 Moreno Vinceković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona uz nadu da su predložene izmjene samo prvi dio cjelovite i kompleksnije revizije mnogih nedorečenih, odnosno nejasnih regulativa. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
49 Marcella Vidmar PRILOG 1. Poštovani, slažem se s nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U potpunosti podržavam proces informatizacije u školstvu te smatram kako sve navedeno treba i zakonom regulirati. Elektroničko vođenje matične knjige uz pravovaljanu pohranu podataka trebalo bi napokon osloboditi nastavnike nepotrebnog posla prepisivanja svih podataka koji već postoje u e-Matici. Lijep pozdrav, Marcella Vidmar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
50 Ana Huzjak PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebno digitalizirati svu dokumentaciju u školi pa tako i matične knjige. Također, omogućavanje odlazaka učitelja na rad u druge Europske škole bi kao oblik stručnog usavršavanja doprinijelo kvaliteti nastave. Srdačno, Ana Huzjak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
51 IVICA BORIĆ PRILOG 1. Poštovani, elektroničko vođenje matične knjige je nešto što je trebalo davno uvesti. Pozdravljam iumjene zakona u tom smjeru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
52 NADA RATKOVIĆ PRILOG 1. Podržavam predložene izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. U potpunosti podržavam prijedlog za osiguravanjem kvalitete i informacijske potpore sustavu odgoja i obrazovanja, te podržavam daljnju digitalizaciju pedagoške dokumentacije posebice matične knjige. Uvođenje e-Matične knjige bi bilo veliko rasterećenje razrednicima. Svakako treba zakonski omogućiti svakom nastavniku odlazak na privremeni rad u Europske škole i to tako da ga odobri ravnatelj u dogovoru sa školskim odborom. Također sam stava da prilikom napredovanja u zvanje, stručno-pedagoški nadzor nije potreban. Slanje potrebne dokumentacije i izvršene propisane obveze, kao takve, morale bi biti dovoljan dokaz izvrsnosti. Mišljenja sam da bi nakon tri uzastopna imenovanja, zvanje trebalo ostati trajno. Srdačan pozdrav, Nada Ratković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
53 BRANKA POLLAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Budući da se radi na projektu informatizacije procesa upisa u odgojne i obrazovne ustanove, svakako je potrebno isti i zakonski regulirati i omogućiti. Također, e-Dnevnik je u praksi prisutan već duže vrijeme i nužno je zakonom precizirati sadržaj i način čuvanja podataka. Pritom sam mišljenja da u e-Dnevniku za pojedina područja (glazbene škole recimo) postoji još dosta prostora za tehnička i funkcionalna poboljšanja, te za optimizaciju i usklađivanje sadržaja sa stvarnim potrebama nastavnika u nastavnom procesu. Nadalje, slažem se s brojnim kolegama koji su komentirali postupak napredovanja i smatraju da je prilikom ponovnog izbora u isto zvanje nepotrebno i suvišno ponovno vršiti i uvid u neposredan rad s učenicima te da bi proces prikupljanja i dostave potrebnih dokumenata i dokaza o uspjesima u radu trebalo pojednostavniti i ukloniti nelogičnosti prisutne u Pravilniku o napredovanju. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
54 Marina Vajagić PRILOG 1. Poštovani, podržavam brigu i potrebu za promjenama i dopunama u postojećem Zakonu o odgoju i obrazovanju. U potpunosti se slažem i podupirem ideju o elektoničkom vođenju matične knjige. Osim toga, smatram da je potrebno i važno Zakonom propisati e-Dnevnik kao elektronički oblik razredne knjige. Posebno je važno staviti naglasak na sadržaj e-dnevnika, način i vrijeme čuvanja kako ste i naveli. Kao dodatak tomu, razmislite o propisivanju načina bilježenja nastavnih jedinica i ishoda jer bi bilo dobro da svi predmeti ili barem na razini predmeta upisujemo nastavne jedinice na isti način. Upisivanje bilježaka u e-imenik uz ocjenjivanje i kao samostalnu bilješku, također, smatram potrebnim objasniti i propisati Zakonom. Dogodi se da pojedini učitelji upisuju i obrazlažu sve ishode i razradu aktivnosti kod vrednovanja i pisanih provjera, a neki upišu samo broj bodova. Osim toga, potrebno je definirati i propisati kriterije vrednovanja koji bi bili na razini predmeta svima isti i propisani. Potrebno je naznačiti što je minimum kod upisa ocjena. Što se tiče elktroničkih upisa učenika osmih razreda u srednju školu, odgovornost bi trebala biti na roditeljima, a ne na učiteljima razrednicima. Dalje, podržavam izmjene i dopune postojećeg Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru. Savjetnici bi trebali na isti način tumačiti trenutni Zakon prilikom dolaska u nadzor. Dogodi se da neki prelete dokumentaciju i uvjete, a neki pregledaju detaljno i predano. Osim toga, smatram da bi učitelji koji obnavljaju trenutno zvanje trebali samo poslati traženu dokumentaciju na uvid bez nadzora u školi, a oni koji polažu viši stupanj imati uvid u sate. Trenutni Pravilnik o napredovanju je donio puno novosti i smatram da je bilo potrebno uvesti prijelazni period koji bi se odnosio na nas učitelje koji ove godine obnavljamo trenutni status i koji bi nam dao vremena za prilagodbu. Pojedine uvjete nemoguće je retrogradno nadoknaditi. Podržavam prijedlog upućivanja učitelja na privremeni rad u Europske škole. Lijep pozdrav, Marina Vajagić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
55 Jasenka Kolarić Barač PRILOG 1. Poštovani, smatram da je u skladu s duhom vremena uvesti elektroničko vođenje matične knjige. Slažem se da je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru zastario i da ga treba mijenjati te je pri donošenju novoga Zakona potrebno uvažiti iskustva i prijedloge učitelja i nastavnika (te ostalih dionika u sustavu odgoja i obrazovanja) pa, ako je potrebno, modificirati i postojeći Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
56 Tina Parać PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjenu zakona i evidentiranje dokumentacije u elektronskom obliku. Smatram nepotrebnim pisati podatke na kraju školske godine u e- maticu, ali i u Matičnu knjigu. Nužno je zakonski treba regulirati status e -dnevnika. Također je vrlo važno uskladiti svu pedagošku dokumentaciju s Općom Uredbom o zaštiti podataka. Lijep pozdrav, Tina Parać Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
57 MAJA BURGER PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog jer smatram da je važno imati sve u obliku zakona ili pravilnika kako bi svim dionicima u sustavu odgoja i obrazovanja sve bilo jasno te da su pravila jednoznačno napisana. Također smatram da bi se ovim prijedlozima o e-dnevniku trebale obuhvatiti i odrednice za učenike manjinskih jezika posebice po Modelu C koji tu nastavu često pohađaju izvan matične škole te još uvijek dolazi do nedoumica upisivanja zaključne ocjene; učenici često nemaju upisanu ocjenu, imaju upisan kriv naziv predmeta, vrstu predmeta itd. Smatram da bi trebalo omogućiti učiteljima u Modelu C da ulaze u e-dnenik svih učenika i da im se omogući direktan upis ocjena i zaključne ocjene (što je moguće putem tokena, odnosno OIB-a učitelja) jer obrazac evidencije učenika u manjinskom jeziku i kulturi počesto ne funkcionira, službe matičnih škola učenika često ne prosljeđuju obrazac razrednicima i slično, procedura je dulja (papirnato se šalje u matične škole), a direktnim upisivanjem u e-dnevnik izbjegle bi se razne nedoumice te kasni upis ocjene. Srdačno, Maja Burger Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
58 Adriana Turić Erceg PRILOG 1. Poštovani, imam primjedbu na jednu gramatičku i pravopisnu grešku kaju sam uočila čitajući ove dokumente, a za koje smatram kako se nikako ne bi smjela potkrasti u službenim dokumentima Republike Hrvatske. Nikako nije u duhu hrvatskoga jezika upitne rečenice počinjati s Da li već sa Je li ili Glagol pa čestica li. nadalje, smatram da su izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi potrebne i u potpunosti ih podržavam. Zakon je potrebno osuvremeniti, uskladiti pedagošku domumentaciju i načine elektroničkoga upisa učenika u srednje škole, osnovne škole i učeničke domove. Anbaliza postojeća stanja je izvrsno opisala trenutno stanje u školama i definirala potrebne izmjene. Srdačno, Adriana Turić Erceg Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
59 Miranda Jovanović PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Provođenje upisa u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove elektroničkim putem je pozitivan pomak. Smatram da roditelji trebaju voditi računa o upisu djeteta u srednju školu i da to ne može biti odgovornost učitelja razrednika. Uvođenje e-Matične knjige bi bilo veliko rasterećenje razrednicima. e-Dnevnik treba zakonom propisati i definirati. Stručno-pedagoški nadzor treba jasnije definirati i ukinuti anonimne prijave. Treba ponovno mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim će se omogućiti da jednom stečeno napredovanje bude trajno, isto tako trebalo bi prilikom napredovanja uzeti u obzir trenutne okolnosti u kojima se nalazimo i iznimno otežavajuće ostvarivane bodova za napredovanje zbog nemogućnosti realizacije svega što je planirano u situaciji u kojoj se svi nalazimo. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
60 Nikolina Mišić PRILOG 1. Poštovani, podržavama prijedlog promjena koje se tiču duplificiranja unosa podataka kros sustave e-Matice i E-dnevnika čime bi se, konačno, smanjilo bezrazložno višestruko upisivanje podataka. Podržavam i prijedlog promjena vezanih uz Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru. Promjene vezane uz Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su nužne i nadam se kako će te promjene rezultirati jednostavnijom procedurom i jednostavnijim načinom prikupljanja podataka, dnosno dokaza o uvjetima za napredovanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
61 Sandra Podrug PRILOG 1. Poštovani, podržavam što skorije izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi posebice vezano uz vođenje e-Matice, e-Dnevnika i ostale pedagoške dokumentacije na način da se izbjegne dupliranje i upisivanje istih podataka na više mjesta. Podržavam projekt informatizacije upisa u odgojno-obrazovne ustanove te ukidanje i promjene vezane uz postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru. Slažem se s većinom kolega o tome da su potrebne promjene vezane uz Pravilnik o napredovanju učitelja nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima u smislu pojednostavljivanja same procedure i prikupljanja dokumentacije te ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za određeno zvanje da se omogući, prema broju bodova, pokretanje postupka u niže zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
62 Mirjana Rajić PRILOG 1. Podržavam donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjpj školi. Podržavam uvođenje e-matičnih knjiga. Što se tiče napredovanja nastavnika, smatram da je potrebno izvršiti uvid u nastavu samo kod prvog napredovanja u zvanje. Kod obnove zvanja ili prelaska u više zvanje, smatram da nije potrebno vršiti uvid u nastavu nego se pregledom dokumentacije može utvrditi zadovoljava li kandidat kriterije prelaska u više zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
63 Marija Čupić PRILOG 1. Podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sednjoj školi. pozdravljam evođenje e matičnih knjiga i njihovo povezivanje s e dnevnikom. Smatram da je potrebno jasnije zakonski odrediti sadržaj e dnevnika i opohranu i pristup e maticnim knjigama buduči je to javna isprava. Zakonom je potrebno stimulirati rad nastavnika posebice u napredovanju tako da se proceduralno drugačije tretiraju nastavnici koji rade više godina u sustavu i već imaju postignuča i napredovanja, Potrebno je Zakonom urediti i razmjenu učitelja i nastavnika unutar obrazovnih sustava EU/ po uzoru na razmjenu studenata/ što bi koristilo kvaliteti sustava obrazovanja i doprinjelo profesionalnom razvoju mladih nastavnika Srdačno. Marija Čupić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
64 Lilijana Radobuljac PRILOG 1. podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ali samo ako će on biti nedvosmislen i jasan. Nedopustivo je da svaki članak i svaki stavak ima nekoliko tumačenja i onda svaka škola radi po svom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
65 Ivana Maruna PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi u dijelu koji se odnosi na digitalizaciju pedagoške dokumentacije. Digitalizacijom bi se rasteretilo odgojno - obrazovne djelatnike i na taj način im se ostavilo potreban vremenski prostor da se posvete svom primarnom cilju - odgoju i obrazovanju. Također treba imati na umu da se daljnjom digitalizacijom sustava omogući jednostavnija prijava za napredovanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Lijepi pozdrav, Ivana Maruna, prof. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
66 Silvana Vulas PRILOG 1. Poštovani, podržavam elektroničko vođenje matične knjige. Također podržavam regulaciju e-Dnevnika u zakonodavnom okviru kao i dijelove koji se odnose na stručno-pedagoški nadzor. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
67 Ljiljana Plazek-Bogojević PRILOG 1. Poštovani, Podržavam donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da se, pored ostaloga, Zakonom o izmjenama i dopunama... trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Što se tiče Pravilnika o napredovanju učitelja, …. mislim da je neposredan uvid u nastavne sate kod obnavljanja jednom osvojenog statusa nepotreban. Štoviše, smatram da bi jednom osvojen status mentora trebao ostati trajan, a za obnavljanje viših statusa mislim da bi trebala biti dostatna dokumentacija koja se šalje. Srdačan pozdrav, Ljiljana Plazek-Bogojević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
68 Jelena Barbarić - Gaćina PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Digitalizacija vođenja pedagoške dokumentacije i mogućnost elektroničke usluge upisa u školu je pozitivan pomak. Što se napredovanja tiče, svakako bi trebalo smanjiti broj izlazaka Povjerenstva na način da nastavniku koji obnavlja stečeno zvanje ne treba dolaziti na sat, nego samo kod prvog napredovanja čime bi se postigle i znatne uštede. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
69 Ana Martinčević PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam uvođenje digitalnih matičnih knjiga i njihovo povezivanje s e- Dnevnicima i e-maticom što bi trebalo smanjiti nepotrebno prepisivanje određenih podataka od strane razrednika, ali pri tome bi trebalo voditi računa o dobrom čuvanju pedagoške dokumentacije i javnih isprava. Potrebno je točno propisati sadržaj e-Dnevnika. Što se tiče napredovanja smatram da je stručno-pedagoški nadzor potreban, ali kod osoba koje se prvi puta kandidiraju, i to sukladno ovom novom Pravilniku, ali od onih koji obnavljaju i imaju više od 10 godina staža ne bi trebao poseban nadzor već samo dokumentacija kojom se dokazuje da je osoba aktivno sudjelovala i doprinosila razvoju odgoja i obrazovanja, zapravo dokaz - Uvjeti izvrsnosti. Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
70 Martina Krajnović PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, provođenje informatizacije procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa učenika u osnovne i srednje škole, elektroničko prikupljanje i čuvanje podataka, zakonsku regulaciju e-Dnevnika i njegova sadržaja, kao i potpunije povezivanje e-Dnevnika i e-Matice. Podržavam prijedloge i dopune postojećeg Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru. Vezano uz postupak napredovanja, smatram da bi za zadržavanje, odnosno obnovu statusa postignutoga zvanja trebao biti dovoljan uvid u potrebnu dokumentaciju te utvrđivanje ostvarenosti zadanih uvjeta. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
71 Jadranka Jurić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s analizom postojećeg stanja i navedenim argumentima u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Vođenje pedagoške dokumentacije nužno je osuvremeniti i učiniti praktičnim za korištenje te zakonski regulirati. Svakako treba odrediti i najbolji način čuvanja istog kroz više desetaka godina ukoliko samo elektronički zapisi ne garantiraju mogućnost za pregled i prijepis dokumenata u daljoj budućnosti. Podržavam i promjene Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru kojima će se uvesti obaveza rješavanja primjedbi po zaprimanju stručnog mišljenja povjerenstva za provođenje postupka i mogućnost da se nalaz stavi izvan snage ukoliko su primjedbe ocijenjene kao opravdane. Srdačan pozdrav, Jadranka Jurić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
72 Sanja Jug PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svakako podržavam mogućnost uvođenja u Zakon elektroničkog vođenja matične knjige. Ukoliko postoji potreba za čuvanjem evidencije i u "papirnatom" obliku, na kraju svake školske godine ispisujemo e-imenik, što možemo činiti i s podatcima iz matične knjige i osigurati čuvanje istih i u takvom obliku. Također se slažem da se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Osvrnula bih se i na Pravilnik o napredovanju učitelja,... te istakla da bi pri obnovi zvanja trebala biti dostatna dokumentacija kojom se dokazuju potrebni bodovi, a da je neposredan uvid u nastavne sate nepotreban. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
73 Aurika Matković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam uvođenje digitalnih matičnih knjiga i njihovo povezivanje s e- Dnevnicima i e-maticom što bi trebalo smanjiti nepotrebno prepisivanje određenih podataka od strane razrednika, ali pri tome bi trebalo voditi računa o dobrom čuvanju pedagoške dokumentacije i javnih isprava. Potrebno je točno propisati sadržaj e-Dnevnika. Što se tiče napredovanja smatram da je stručno-pedagoški nadzor potreban, ali kod osoba koje se prvi puta kandidiraju, i to sukladno ovom novom Pravilniku, ali od onih koji obnavljaju i imaju više od 20 godina staža ne bi trebao poseban nadzor već samo dokumentacija kojom se dokazuje da je osoba aktivno sudjelovala i doprinosila razvoju odgoja i obrazovanja, zapravo dokaz - Uvjeti izvrsnosti. Poštivati učitelja prije svega! Podržavam i izmjenu Zakona time da se doda članak kojim bi se uredilo upućivanje učitelja na privremeni rad u EU škole kako bi se pridonijelo njihovom, još boljem, profesionalnom i osobnom razvoju. Pozdrav, Aurika Matković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
74 Anita Mustać PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kao dugogodišnjica razrednica, podržavam uvođenje digitalnih matičnih knjiga i njihovo povezivanje s e-dnevnicima i e-maticom. Smatram da je dosadašnje vođenje matičnih knjiga relikt prošlosti i nepotreban dodatni rad razrednika. Za obnovu napredovanja u zvanje smatram da je stručno-pedagoški nadzor nepotreban. Slanje potrebne dokumentacije i izvršene propisane obveze trebale bi biti dovoljne kao dokaz izvrsnosti jer dokumentacija potvrđuje stručnost, kreativnost i kvalitetan rad nastavnika i stručnog suradnika. Također, podržavam mišljenje kolega da bi nakon tri uzastopna imenovanja, zvanje trebalo ostati trajno. Nastavnicima kojima je ostalo 5 godina do mirovine trebali bi bez obnove zadržati već ranije stečeno zvanje u napredovanju. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
75 Snježana Horvatić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju. Podržavam upis u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove elektroničkim putem, smatram da je potrebno i uvesti u zakon elektroničko vođenje matične knjige kao i propisati način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, evidencije i javnih isprava te izradu duplikata i prijepisa javnih isprava. Smatram da je nepotrebno dvostruko vođenje matične knjige (elektronski i u papirnatom obliku). Također da je nužno Zakonom propisati e-Dnevnik koji se kao elektronički oblik razredne knjige već koristi u školama te da je nužno propisati sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Pozdravljam i izmjenu Zakona na način da se doda novi članak kojim bi se uredilo upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole jer to pridonosi profesionalnom i osobnom razvoju. Srdačan pozdrav, Snježana Horvatić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
76 JULIJA VEJIĆ PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti MZO za 2021. godinu. Smatram kako bi Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama trebalo doraditi. Predlažem da se proces napredovanja u zvanje za kandidate koji to traže prvi put obavi sukladno trenutno propisanom procesu, dok bi za obnavljanje zvanja trebalo samo proučiti i ocijeniti Pravilnikom traženu dokumentaciju kojom kandidat za obnavljanje zvanja dokazuje kako je aktivno sudjelovao i doprinosio razvoju obrazovnog procesa sukladno svom statusu. Time bismo postigli usklađenost postupka napredovanja u zvanje sa sličnim postupcima u drugim resorima odnosno strukama i zaštitili dignitet učitelja koji se svojim radom i rezultatima izdižu iznad prosjeka. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
77 Vesna Malatestinić PRILOG 1. Poštovani , u potpunosti se slažem s predloženim dopunama i izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Smatram da je već krajnje vrijeme da se e-Dnevnik uvede kao elektronički oblik razredne knjige , te da se uvede elektroničko vođenje matične knjige . Time će se postojeći Zakon osuvremeniti , a ujedno će se razrednicima znatno olakšati i smanjiti obim poslova na kraju nastavne godine. Srdačan pozdrav , Vesna Malatestinić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
78 Ana Graša PRILOG 1. Poštovani, slažem se u s prijedlogom donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi radi umjesto donošenja Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi radi bolje preglednosti i razumijevanja. Podržavam elektroničko uvođenje e-Matice te izmjene pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
79 Biljana Kuhar PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju. Dijelim mišljenje da je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno ukinuti jer je zastario i da se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
80 Snežana Markan PRILOG 1. Poštovani, slažem se s potrebom donošenjem novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pozdravljam uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga. Za napredovanja u zvanje smatram da je (kod obnove ili napredovanja u više zvanje) stručno-pedagoški nadzor nepotreban. Slanje potrebne dokumentacije (prikupljeni bodovi i izvršene propisane obveze) trebalo bi biti dovoljan dokaz izvrsnosti. Podržavam prijedloge da se Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru izmijeni. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
81 Tatjana Bandera-Mrakovčić PRILOG 1. Poštovani, postojeći Zakon doživio je već puno dopuna i smatram da je zbog toga nepregledan i da bi trebalo pristupiti izradi novog Zakona. U svakom slučaju nužno je u Zakon uvrstiti e-dnevnik i dobro pojasniti sastavnice istoga. Također mislim da anonimne prijave ne treba uzimati u razmatranje. Nadležni inspektori moraju znati tko je pisao podnesak. Mislim da smo jedina služba u kojoj stečeno zvanje (napredovanje) treba obnavljati redovito. Prilikom prvog napredovanja potreban je detaljniji uvid, a prilikom obnove trebalo bi priložiti dokaze o postignućima u prethodnom razdoblju. S poštovanjem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
82 SANJA ARAMBAŠIĆ PRILOG 1. Poštovani, vezano za predložene promjene posebno vezano za dokumentaciju, isto podržavam, jer sam mišljenja da će nam takav način vođenja dokumentacije olakšati dupli posao koji sada radimo. Stručno-pedagoški nadzor i uvid u rad trebalo bi regulirati ako je na zahtjev/prijavu da on ne smije biti anoniman i to je svakako potrebno ispraviti. Vezano za rad zaposlenika koji se upućuje u Europske škole, smatram da bi umjesto prijedloga da ravnatelj uz suglasnogt Školskog odbora može omogućiti nastavniku ... trebalo preformulirati u ... da ravnatelj uz suglasnost Školskog odbora obvezno treba omogućiti radniku obavljanje poslova u Europskim školama. Formulacija može znači da se u praksi, u provođenju u školama, nekim nastavnicima može, a nekima ne mora nužno to isto omogućiti. Srdačan pozdrav. Sanja Arambašić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
83 Jasminka Kuzle PRILOG 1. Cijenjeni slažem se s potrebom izmjene Zakona kojim se regulira upućivanja učitelja na privremeni rad u Europske škole. Isto tako se slažem s potrebom da se uredi postupak prijava i upisa u pojedinu školsku ustanovu elektroničkim putem i da se uredi dio zakona kojim je propisana pedagoška dokuentacija, evidencija i javne isprave u školskim ustanovama (u skladu s Uredbom o zaštiti podataka) te da se, svakako, jasnije definira područje stručno-pedagoškog nadzora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
84 Sanja Pavlović Šijanović PRILOG 1. U potpunosti podržavam prijedlog za osiguravanjem kvalitete i informacijske potpore sustavu odgoja i obrazovanja, te podržavam daljnju digitalizaciju pedagoške dokumentacije posebice matične knjige. Također sam stava da prilikom napredovanja u zvanje, stručno-pedagoški nadzor nije potreban. Slanje potrebne dokumentacije i izvršene propisane obveze, kao takve, morale bi biti dovoljan dokaz izvrsnosti. Mišljenja sam da bi nakon tri uzastopna imenovanja, zvanje trebalo ostati trajno. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
85 GABRIJELA BOSNAR PRILOG 1. Poštovani, podržavam potrebu za izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ. Ukazala bih na potrebu prilagodbe i usklađivanja pedagoške dokumentacije i Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije s e Dnevnikom i e Imenikom koje koristimo. Razredne knjige sadržavale su upute, a e Dnevnik nije identičan. U javnoj ispravi, svjedodžba za OŠ, ne bi trebala biti komponenta izvanškolske aktivnosti budući da se ne provodi u školi. Pohađanje tih aktivnosti ne potvrđuje se zapisom na školskoj svjedodžbi već potvrdama/uvjerenjima voditelja tih aktivnosti(klubova). Uz pozdrav, Gabrijela Bosnar Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
86 Marijana Blažević PRILOG 1. Poštovani, s obzirom na brojne dosadašnje i buduće izmjene, smatram kako bi bolja opcija bila izrada novog Zakona u kojem bi bilo uvršteno i vođenje e-dokumentacije kao i usklađenost s novim načinima rada. Smatram kako je uvid u neposredni rad potreban samo prilikom prvog napredovanja. S poštovanjem, Marijana Blažević. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
87 Anita Grbić PRILOG 1. U potpunosti podržavam procjenu i prijedlog za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja, te daljnju digitalizaciju pedagoške dokumentacije uključujući i matične knjige. Naime, u vremenu digitalizacije pedagoške dokumentacije, koja se provodi svakodnevno putem e-dnevnika i e-matice, postoji potreba za formiranjem i nove digitalne pedagoške dokumentacije e-matične knjige jer više ne postoji potreba za pisanim zapisom u matičnoj knjizi, kad se vodi e-dnevnik, koji omogućuje automatsko prebacivanje podataka iz jedne baze podataka u drugu. Time bi se ujedno olakšao posao razrednika, ali i tajništva škole, prilikom izdavanja prijepisa ocjena i duplikata svjedodžbi. Također, kad bismo mogli otići korak dalje, takva digitalna dokumentacija omogućila bi i primjenu u sustavu e-građani, za preuzimanje prijepisa ocjena građanima za njihove potrebe, npr. zapošljavanja, upisa na studije, studentske domove i sl. S poštovanjem, Anita Grbić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
88 Toni Prusina PRILOG 1. Poštovani, podržavam većinu prijedloga dopuna i izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju..Smatram kako bi malo veći naglasak trebalo dati odgojnoj komponenti. U tom smjeru predlažem da se vrednovanje odgojnih rezultata uzima u obzir prilikom upisa na višu razinu školovanja. Mislim da postoji i potreba elemente odgojnih rezultata preinačiti s namjerom da primjerice lošije vrednovanje odgojnih rezultata nije samo posljedica neopravdanih izostanaka, kako je najčešće slučaj. Također, slažem se da je uvid u rad učitelja pred komisijom poželjan kod prvog napredovanja, ali za obnovu zvanja mislim da bi trebalo sniziti kriterije u tom smislu. S poštovanjem, Toni Prusina Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
89 GORAN ŽIVKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, smatram kako je zbog čestih promjena Zakon u ovom trenutku nepregledan i u određenim dijelovima zastario i neusklađen sa odgojno-obrazovnom stvarnošću u našim školama. Dojma sam da bi bolje rješenje bilo donošenje novih zakona o odgoju i obrazovanju, odvojenih za osnovne i posebno za srednje škole. Navedeni problemi u analizi postojećeg stanja samo su dio Zakona koji treba uskladiti. Novi zakon(i) trebali bi biti usklađeni s trenutnim procesom kurikuralne reforma koji je u tijeku. Srdačan pozdrav, Goran Živković Stručni suradnik pedagog mentor OŠ Martijanec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
90 Nikolina Mandić Gregić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam uvođenje digitalne matične knjige koja bi bila povezana s e-dnevnikom i e-maticom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
91 EDITA POSZER PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kao dugogodišnji razrednik, podržavam uvođenje digitalnih matičnih knjiga i njihovo povezivanje s e-dnevnicima i e-maticom tako da se već time svi relevantni podatci povežu i budu korisni razrednicima i stručnoj službi. Pedagoški je nadzor svakako potreban, ali i rad savjetnika prema učiteljima treba također biti normiran. Mi nastavnici svjedočimo svakakvim slučajevima na terenu. Za napredovanja u zvanje smatram da je stručno-pedagoški nadzor nepotreban. Slanje potrebne dokumentacije i izvršene propisane obveze trebale bi biti dovoljne kao dokaz izvrsnosti jer dokumentacija potvrđuje stručnost, kreativnost i kvalitetan rad učitelja. Smatram da bi nakon tri uzastopna imenovanja, zvanje trebalo ostati trajno. Učitelji kojima je ostalo 5 godina do mirovine trebali bi bez obnove zadržati već ranije stečeno zvanje u napredovanju. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
92 RUŽICA SOLDO PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, posebno uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga. Za napredovanja u zvanje smatram da je stručno-pedagoški nadzor nepotreban. Slanje potrebne dokumentacije i izvršene propisane obveze trebale bi biti dovoljne kao dokaz izvrsnosti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
93 Kristina Đeri PRILOG 1. Poštovani, uključujem se u e savjetovanje kako bih iznijela javno svoje mišljenje. Kao dugogodišnji razrednik, smatram da bi se digitalnim uređenjem matičnih knjiga svakako olakšao posao razrednika u osnovnim i srednjim školama. Rad u e-dnevnicima savršeno funkcionira i odlično je povezan s e-maticom tako da je već time učiteljima prilično olakšan posao, a tako i roditeljima koji su sada puno informiraniji. Svakako je potrebno zakonom propisati sadržaj e-dnevnika te vrijeme čuvanja tih podataka. Moje mišljenje o pedagoškom nadzoru da je u nekim slučajevima svakako potreban kao i u svim poslovima, ali se rad savjetnika prema učiteljima treba ujednačiti kako u slučajevima napredovanja tako i u slučaju primjedbi ravnatelja i učitelja na njihov nalaz. Svakako treba zakonski omogućiti svakom učitelju, koji dobije priliku, odlazak na privremeni rad u Europske škole i to tako da ga odobri ravnatelj u dogovoru sa školskim odborom. S poštovanjem, Kristina Đeri Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
94 Biljana Knežević PRILOG 1. Biljana Knežević, Poštovani, podržavam donošenje izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pozdravljam uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga. Zbog preopterećenosti i obima poslova učitelja, zakonski treba regulirati elektroničko vođenje matične knjige. Izmjena bi trebala znatno olakšati administrativne poslove učitelja. Zakon o odgoju i obrazovanju treba također propisati sve dijelove provedbe stručno-pedagoškog nadzora, odnosno za obnavljanje zvanja trebala biti dovoljna prikupljena potrebna dokumentaciju čime bi se potvrdila stručnost, kreativnost i kvalitetan rad učitelja. Uvid u rad učitelja pred komisijom poželjan je samo kod prvog napredovanja. Učitelji kojima je ostalo 5 godina do mirovine trebali bi bez obnove zadržati već ranije stečeno zvanje u napredovanju. S poštovanjem uz pozdrav, Biljana Knežević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaćaju jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
95 Senija Komić PRILOG 1. S obzirom da web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkome obliku već godinama postoji i odlično je prihvaćena, pregledna je i dostupna svim zainteresiranim stranama, nepotrebno je voditi dvostruku evidenciju i dokumentaciju. E-dnevnik sadrži i mogućnost povratne informacije, tj. mogućnost trenutačnoga ispisa svih potrebnih izvješća. Zbog preopterećenosti i obima poslova nastavnika, zakonski treba regulirati elektroničko vođenje matične knjige. U svezi Pravilnika o napredovanju mišljenja sam da nastavnik kojemu je do umirovljenja ostalo manje od pet godina rada, a trebao bi obnoviti postojeće zvanje koje je do tada stekao najmanje tri puta, to zvanje treba i zadržati. Srdačan pozdrav Senija Komić . Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
96 DIJANA DRŽAIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o odgoja i obrazovanju. Prvenstveno smatram da je dokumentaciju potrebno voditi u e-obliku. Ono što je također potrebno izmijeniti jest da postoje nagrade i sankcije za učitelje s obzirom na njihovo ispunjavanje obveza i odgovornosti. Također, postoji mogućnost smanjenja pedagoške dokumentacije. S poštovanjem, Dijana Držaić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
97 Karmen Mott Bingula PRILOG 1. Poštovani, podržavam uvođenje elektroničke matične knjige kao i zakonsko propisivanje e-Dnevnika. Propisom bi trebalo točno definirati ovlasti i obveze korisnika e-Matične knjige i e-Dnevnika. Smatram da bi oba dokumenta trebala ići u smjeru smanjenja unosa istih podataka te maksimalnog korištenja unesenih podataka za stvaranje automatskih izvještaja. Trenutno postoje određeni podaci koji se koriste isključivo za npr. ispis svjedodžbe, ali ne i za potrebnu statistiku. Tako razrednici često moraju ručno unositi npr. broj učenika koji uči engleski, etiku, računati koliko je učenika završilo prethodni razred s kojom ocjenom, prebrojavati učenike po županijama ili nacionalnosti, iako se ti podaci već nalaze u bazi. Slažem se da je izuzetno potrebno savjetodavno tijelo (metodika, pripreme, primjeri dobre prakse) koje će biti podrška i pomoć svim nastavnicima. Nadzor pretpostavlja vrlo loše nastavne metode koje već traju dulje vrijeme prije dolaska stručno-pedagoške službe. Smatram da bi bilo učinkovitije omogućiti nastavnicima stručnu povratnu informaciju o njihovom radu te savjete koji će pomoći nastavniku prije nego dođe do potrebe za nadzorom. Vidim da dosta kolega daje ponovni osvrt na napredovanje iako su svjesni da to nije tema. Pravilnik o napredovanju nije sam sebi svrha, trebao bi poslužiti nastavnicima. Često pisanje o tom problemu u ovom savjetovanju ukazuje da nastavnici nisu zadovoljni. A Pravilnik se tiče njih. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
98 Gordan Premuš PRILOG 1. Poštovani, slažem se s potrebom donošenjem novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pozdravljam uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga. Za napredovanja u zvanje smatram da je (kod obnove ili napredovanja u više zvanje) stručno-pedagoški nadzor nepotreban. Slanje potrebne dokumentacije (prikupljeni bodovi i izvršene propisane obveze) trebalo bi biti dovoljan dokaz izvrsnosti. Smatram da bi nakon tri uzastopna imenovanja, zvanje trebalo ostati trajno. Podržavam prijedloge da se Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru izmijeni. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
99 Anica Vragović PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, te naročito Zakon o elektroničkom vođenju matične knjige zbog jednostavnijeg rada razrednicima i sigurnije pohrane važnih podataka. Smatram da bi se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebali propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora i da bi za obnavljanje zvanja trebala biti dovoljna prikupljena potrebna dokumentaciju čime bi se potvrdila stručnost, kreativan i kvalitetan rad učitelja. Uvid u rad učitelja pred komisijom poželjan je kod prvog napredovanja, a za obnovu bi trebala biti dovoljna prikupljena dokumentacija. Pozdrav. Anica Vragović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
100 Gordana Katarina PRILOG 1. Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Podržavam i prijedlog da sva dokumentacija koja se koristi u školama, odnosno koja je propisana Pravilnicima izradi u e-obliku. Svakako podržavam promjene i oko Pravilnika o napredovanju. Za prvo napredovanje predlažem da ostane uvid u neposredni rad, no za sva ostala dovoljni su i bodovi te dokazi o istim. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
101 Marinka Burić PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, posebno Zakon o elektroničkom vođenju matične knjige. Mislim da vođenje e-dnevnika mora biti precizno definirano, a tome mora prethoditi funkciji prilagođeno pojednostavljivanje njegove strukture, npr. spojiti tablicu vremenika s tablicom provedenih pisanih provjera. Nadalje smatram da treba nadopuniti Pravilnik o napredovanju pojašnjavanjem pojedinih članaka, kao npr. Članak 18. kada, kako i precizno čime sve odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina staža stečeno zvanje zadržava trajno. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
102 Diana Selman PRILOG 1. Poštovani,podržavam predložene promjene. Smatram da bi se trebala digitalizirati kompletna školska administracija te izbaciti ručno pisanje Matične knjige. Također smatram da se pri obnovi napredovanja u stečeno zvanje treba promijeniti postupak te izvršiti obnovu bez dolaska komisije na uvid u nastavu. Dodala bih još i da smatram kako se treba zainteresiranim roditeljima omogućiti školovanje djece kod kuće tzv. homeschooling te da se to treba regulirati zakonom kao u drugim zemljama. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
103 JASNA SLOKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, te naročito Zakon o elektroničkom vođenju matične knjige (pojednostavnjen rad razrednicima i bolja pohrana trajno važnih podataka). Na taj način izbjeći će se dvostruki posao: vođenje e-Matice i matične knjige. Također se slažem da bi postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru bilo potrebno ukinuti jer je zastario te bi se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebali propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora.. Za obnavljanje zvanja bilo bi dovoljno predati prikupljenu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje bodove čime se potvrđuje stručnost i kvaliteta rada nastavnika. Podržavam isto tako i donošenje Pravilnika o upućivanju učitelja na privremeni rad u Europi. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
104 Dubravka Protić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam predložene dopune i izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i sasvim podržavam elektronsko uvođenje matične knjige. Izmjena bi trebala znatno olakšati administrativne poslove nastavnika. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
105 Danijel Pranić PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa predloženim promjenama. Također smatram da bi se dodatno trebao regulirati i dopuniti Zakon o odgoju i obrazovanju na način da se: a) jasno i precizno definiraju uvjeti napredovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u viša zvanja b) regulira ponovni izbor u više zvanje na način da se provjere uvjeti za napredovanje (bodovi, stručna usavršavanja,..) a da se izbaci stalna evaluacija kroz dolaske na satove komisije za procjenu jer je takva praksa diskriminirajuća i kao takva ne postoji u drugim državnim i javnim službama Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
106 Krunoslav Kovačević PRILOG 1. Poštovani, smatram da je potrebno uvesti elektroničko vođenje matične knjige jer postojeća e matica već sadrži informacije koje su se do sada upisivale u matičnu knjigu. Samim upisom učenika prvog razreda sam dolazio do različitih podataka koje sami roditelji mogu riješiti uvidom u e građanin, a i povezivanjem s ostalim državnim institucijama automatizirale bi se radnje kako učitelj ne bi trebao provjeravati i povlačiti podatke u e maticu (promjena adrese stanovanja) . Također, smatram da je potrebno zakonom propisati jedinstvene načine vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, evidencije i javnih isprava na razini cijele države koji će biti dovoljno konkretni i jasni i neće podlijegati različitim tumačenjima pojedinaca. U svezi s napredovanjem u zvanje slažem se s većinom kolega da bi bilo dovoljno elektronički pratiti napredak nastavnika kroz postignute bodove i odslušani broj sati stručnog usavršavanja, te na osnovu toga realizirati promoviranje u određeno zvanje. Umjesto stručno- pedagoškog nadzora bilo bi dobro to tijelo transformirati u savjetodavno tijelo koje će biti dostupno nastavnicima te povremeno izlaziti na teren s novim idejama, metodičkim pripremama, primjerima dobre prakse, rješavanjem dilema. Srdačan pozdrav, Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
107 SANDRA JEŽIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam uvođenje u zakon elektroničko vođenje matične knjige (i nadam se da će time završiti ručno pisanje istih), zakonsko propisivanje e-Dnevnika, njegovog sadržaja, načina i vremena čuvanja podataka u e-Dnevniku, a bilo bi dobro urediti i propisati i tko sve ima pristup i kojim podatcima iz e-Dnevnika kako bi se izbjeglo pisanje istih informacija na više mjesta. Slažem se da je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora, a njegovim izmjenama i dopunama mogu se regulirati potrebne izmjene u sustavu. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je nepregledan s obzirom na brojne izmjene i dopune pa bi bilo dobro pripremiti novi. Lijep pozdrav, Sandra Ježić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
108 Helena Kudra PRILOG 1. Poštovani, podržavam Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam digitalizaciju cjelokupne školske dokumentacije. Podržavam donošenje Pravilnika o upućivanju učitelja na privremeni rad u Europi. Podržavam izmjenu zastarjelog Zakona o stručno pedagoškom nadzoru. Vjerujem da će izmjene biti pozitivne za sve. Srdačan pozdrav! Helena Kudra Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
109 Nina Stričević PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da vođenje e-dnevnika i pedagoške dokumentacije mora biti preciznije definirano. U potpunosti se slažem s nužnošću digitalizacije kompletne dokumentacije, pa tako i matične knjige. Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika ne bi trebao svakih pet godina iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti to dokazima. Uvid u rad nastavnika pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom opravdan je i potreban samo kod prvog napredovanja. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
110 SANJA STEVANOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, Slažem se s nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je potrebno doraditi i Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i izraditi jedinstvene obrasce. Podržavam uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga. Potrebno je stvoriti bogatu bazu podataka koja će biti umrežena i s ostalim institucijama kako bi i učenicima i roditeljima omogućila brži pristup dokumentima. Također smatram da treba propisati što je učitelj dužan voditi od pedagoške dokumentacije, tako da se ne prepušta slobodnoj volji škola. e-Dnevnik treba zakonom propisati i definirati, te obratiti posebnu pozornost na sve vrste škola (pogotovo često zaboravljene umjetničke!). Smatram da treba dopuniti Pravilnik o napredovanju. Mišljenja sam da nije potreban ponovni uvid u nastavu prilikom produljenja zvanja. Smatram to degradirajućim jer u brojnim ostalim službama to nije slučaj.Isto tako, nastavnici moraju stalno potvrđivati svoj status, iako je vidljivo da ako se ne usavršavaju i ne obavljaju sve što im je propisano ne bi mogli obavljati svoj posao. Slažem se s većinom kolega o elektroničkom praćenju napretka nastavnika kroz postignute bodove i odslušani broj sati stručnog usavršavanja, te na osnovu toga istoga promovirati u određeno zvanje. Također se slažem sa mišljnjima da umjesto stručno- pedagoškog nadzora bude savjetodavno tijelo koje će biti dostupno nastavnicima te po potrebi izlaziti na teren s novim idejama, metodičkim pripremama, primjerima dobre prakse... Svakako smatram da bi se prosvjetnim djelatnicima koji žele napredovati u više zvanje, a kojima se nakon uvida u njihovu dokumentaciju utvrdi kako ipak nemaju dovoljno bodova za viši stupanj, trebalo omogućiti obnovu postojećega zvanja, a ne kao što to sadašnji Pravilnik nalaže - vratiti ga na početnu poziciju nastavnika/učitelja, bez naznaka napredovanja. Anonimne prijave ne bi smjele postojati, ako ne uključuju odgovornost pojedinca koji prijavljuje, ukoliko se pokaže da je prijava bila lažna. Treba ih ukinuti kao relevantnu stavku za procjenu rada. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
111 Tamara Vidović PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Zaista je potrebno regulirati status eDnevnika te ga uvrstiti u Zakon s obzirom da se koristi već godinama. Također podržavam vođenje Matične knjige u digitalnom obliku. Mislim da nije potrebno voditi Matičnu knjigu i u "papirnatom" obliku jer to znači dvostruki posao, dakle gubitak vremena. Pravilnik o napredovanju bi po mome mišljenju trebalo djelomično promijeniti. Jednom stečeno zvanje bi trebalo produživati na temelju stečenih bodova kojima bi se dokazala izvrsnost, bez ponovnog i ponovnog uvida u stručno-pedagoški rad nastavnika. Lijep pozdrav, Tamara Vidović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
112 Magdalena Miočić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Slažem se da je potrebno promijeniti Pravilnik o napredovanju. Podržavam tvrdnju "Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora.". Za obnavljanje zvanja bilo bi dovoljno predati prikupljenu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje bodove čime se potvrđuje stručnost i kvaliteta rada nastavnika. Pozdravljam digitalizaciju , stoga smatram da je nužno Zakonom regulirati status e-dnevnika kao elektroničkog oblika razredne knjige kao i elektroničko vođenje matične knjige. Lijepi pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
113 Snježana Golubić PRILOG 1. Poštovani, smatram da je potrebno uvesti elektroničko vođenje matične knjige jer postojeća e matica već sadrži informacije koje su se do sada upisivale u matičnu knjigu. E matica se može nadograditi dodavanjem samo matičnog broja. Samim upisom prvašića nailazila sam na različite podatke koje sami roditelji mogu riješiti uvidom u e građanin, a i povezivanjem s ostalim državnim institucijama automatizirale bi se radnje kako učitelj ne bi trebao provjeravati i povlačiti podatke u e maticu (promjena adrese stanovanja, zapisano djevojačko prezime a majka ga udajom promijenila…). Potrebno je nadograditi i e dnevnik kako bi se mogli povući i podaci za roditelje, njihove adrese koje se upisuju ručno. Vrijeme utrošeno na provjere i prepisivanje istih podataka učitelji bi kvalitetnije utrošili u drugim segmentima svoga posla. Potrebno je doraditi i Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i izraditi jedinstvene obrasce. Mobilnost učitelja podržavam, ali kroz projekte. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
114 Kristina Lučić Andrijanić PRILOG 1. Podržavam predložene izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju. Provođenje upisa u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove elektroničkim putem je korak koji se sam po sebi podrazumijeva u današnje vrijeme. Ono što vidim kao poteškoću kod takvog načina upisa je nedostatak informatičke pismenosti zainteresiranih stranaka, roditelja, pa veliki dio posla ponovno padne na leđa učitelja koji iznova i iznova moraju educirati roditelje što, gdje i kako moraju napraviti da dijete upišu u željenu školu. Uvođenje e-Matične knjige bi bilo veliko rasterećenje razrednicima. Svakako treba propisati što je učitelj dužan voditi od pedagoške dokumentacije, a ne pustiti na volju ravnateljima i pročelnicima da učitelje obasipaju nepotrebnom hrpom dokumentacije koja se svodi na prepisivanje šifri iz kurikuluma. e-Dnevnik treba zakonom propisati i definirati obraćajući pozornost na sve vrste škola (uključujući umjetničke koje se često zaborave). Stručno-pedagoški nadzor svakako treba jasnije definirati i konačno ukinuti anonimne prijave. I znam da ćete mi napisati da to nije u dosegu ovog savjetovanja, ali za kvalitetnije obrazovanje trebamo motivirane učitelje koji su cijenjeni u društvu. Konstantno preispitivanje njihovog rada i traženje da iznova i iznova potvrđuju svoju izvrsnost to nije. Treba ponovno mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim će se omogućiti da jednom stečeno napredovanje bude trajno. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
115 Esma Sarajčev PRILOG 1. Poštovani! Slažem se s nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga kao i slanje učitelja u Europske škole. Smatram da treba dopuniti Pravilnik o napredovanju. Mišljenja sam da nije potreban ponovni uvid u nastavu prilikom produljenja zvanja. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
116 Branka Marcelić Panjak PRILOG 1. Poštovani, Na početku moram istaknuti da ove izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju smatram dobrodošlim i nužnim. Podržavam elektroničko vođenje matičnih knjiga i smatram da bi to jako olakšalo rad razrednicima koje u ovoj eri digitalizacije treba osloboditi ručnog piskaranja. Isto tako smatram da roditelji trebaju voditi računa o upisu djeteta u srednju školu i da to ne može i ne treba biti odgovornost učitelja razrednika. Ono što također držim važnim je da se napokon ukinu anonimne prijave u školama koje su često služile obračunima s pojedinim učiteljima i bile neutemeljene, ali su izazivale kolegama velike neugodnosti. Smatram također da jednom stečeno zvanje mentora ili savjetnika ne treba više preispitivati uvidom u neposrednu nastavu već bi trebalo biti dovoljno slanje dokumentacije kojom se dokazuje da učitelj i dalje zadržava pravo na status kojeg već ima. Nadam se da će se nešto učiniti po ovom pitanju jer se i time štiti dignitet naše struke. Lijepi pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
117 Pina Žilić PRILOG 1. Poštovani, nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi podržavam no predlažem i manje promjene. Smatram da je dovoljno digitalno vođenje svih dokumenata osim u posebnim slučajevima. Mislim da treba mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim se nepotrebno traži dodatna provjera i uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika. Kao i kod prelaska na isti posao u drugu školu nakon više godina radnog iskustva. Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika svakih pet godina ne bi trebao iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Uvid u rad nastavnika pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom opravdan je i potreban samo prvi put kod napredovanja. Svakako treba promijeniti stavku da u slučaju neuspjelog pokušaja napredovanja u više zvanje nastavnik gubi ranije stečeno zvanje. Također me zanima status učitelja u Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje EU. Mislim da ta tema zaslužuje ući u raspravu jer učitelji u Hrvatskoj imaju određena prava ali ako želi raditi u nekoj drugoj zemlji npr. Njemačkoj gube se određena prava i diplome se ne priznaju. Učiteljski studiji ne prate promjene u školstvu te vertikala reforme se gubi. Novi učitelji početnici koji dolaze na posao nisu niti čuli za mnoge poslove i digitalne alate, projekte i sl. a kamoli da ih je itko pripremao za rad u stvarnoj školi 21. stoljeća. Lijep pozdrav Pina Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
118 Mirjana Šutalo Vulić PRILOG 1. Poštovani, slažem se i podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju. Podržavam elektroničko vođenje matičnih knjiga kao i upis elektroničkim putem u osnovne, srednje škole i učeničke domove. Smatram da postupak i brigu oko upisa učenika u srednju školu trebaju preuzeti roditelji. Iz vlastitog iskustva znam da razrednici imaju odgovornost i vode brigu o cijelom postupku od prijave do upisa u srednju školu i u vrijeme kad su na godišnjem odmoru. Smatram da odgojno-obrazovni djelatnik jednom promoviran u zvanje mentora ili savjetnika ne bi trebao prolaziti uvide u sat, već bi trebala biti dovoljna dokumentacija kojom će se utvrditi njegova aktivnost. Smatram da treba ukinuti anonimne prijave. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
119 Zorica Bruketa PRILOG 1. Poštovani Podržavam prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Mišljenja sam da bi bilo potrebno promijeniti odnosno doraditi Pravilnik o napredovanju, jer je u sadašnjem obliku vrlo nedorečen. Posebno se slažem sa kolegama da je stručno pedagoški nadzor nepotreban, jer ako učitelj, nastavnik ili profesor ima dovoljno bodova iz svih potrebnih stavki, mislim da je dovoljan sam uvid u dokumentaciju, jer natjecanja i sve ostalo, samo govori o stručno pedagoškom radu. Od velike važnosti bilo bi i ukidanje anonimnih prijava, jer smo i sami svjedoci do kakvih je situacija dolazilo. S obzirom da radim u glazbenoj školi, trebalo bi poraditi na svim dokumentima i prijedlozima, te pravilnicima koji bi se odnosili isključivo i samo na umjetničke škole, jer je puno postojećeg neprimjenjivo u istim. Ove godine i mi smo u školi započeli sa e dnevnicima, za koje također smatram da bi se mogli doraditi za glazbene škole i ostale umjetničke škole. Srdačan pozdrav Zorica Bruketa, prof.savjetnik Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
120 IRA BECK PRILOG 1. Poštovani, promjene su nužne, konkretne i sažete upute koje ne ostavljaju prostora za raznolika tumačenja iznimno potrebne u svim segmentima. Svi podatci koji se nalaze u digitalnom obliku mogu se u slučaju potrebe isprintati te to automatski ukida potrebu zapisivanja i prepisivanja istih ručno. Time bi se ne samo rasteretili nastavnici nego bismo i odgovorno postupali prema prirodi (nepotrebno je sve printati!) Još kad bi svi sustavi bili povezani tako da se protok podataka nesmetano omogući nastavnicima bi bilo ostavljeno vrijeme za kvalitetno obavljanje onog posla kojemu su temeljno posvećeni, a to je rad s učenicima, pa onda i s njihovim roditeljima, skrbnicima itd. Što se tiče anonimnih prijava, njih svakako treba ne samo ukinuti kao relevantnu stavku za procjenu rada, nego i istražiti tko su eventualni pošiljatelji. Nastavnika se za svaku izgovorenu riječ koju netko snima, ili interpretira na neki drugi način često i izvan konteksta odmah optužuje, imenom i prezimenom, dok svi ostali imaju pravo na nekažnjeno komentiranje pa makar i lažno. Nastavnik ne može naplatiti duševnu bol kao neki ostali javni djelatnici. Jednako tako nastavnici moraju stalno potvrđivati svoj status, iako je sasvim razvidno da ako se ne usavršavaju i ne obavljaju sve što im je propisano ne bi mogli obavljati svoj posao. A način na koji se mogu skupljati bodovi ne ovisi samo o njima, nemaju svi jednake uvjete ili podršku u radnoj sredini. Tim više trebalo bi cijeniti postignuća koja su ostvarili. Naravno, ne bi se trebalo spavati na lovorikama, no mislim da bi jednom stečeni status napredovanja u zvanju trebalo održavati u smislu da se promatra održava li se nivo rada u segmentu za kojeg je odgovoran samo nastavnik bez obzira na okolnosti u kojima radi (inovativni načini rada, izrada nastavnog materijala, neposredan rad s učenicima itd.) Mobilnost nastavnika svakako podržavam, ne samo u ostalim zemljama EU ili šire već i po RH, nisu sva područja jednako razvijena i ima velikih razlika i kod nas, a učenici se iz ostalih dijelova zemlje često sele u veće gradove radi nastavka školovanja. Trebalo bi možda razmisliti o tjednim/mjesečnim razmjenama, naravno ne kao obvezi. To bi se prema mom mišljenju isto moglo uzimati u obzir prilikom napredovanja. Ira Beck, prof. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
121 Antonija Bukša PRILOG 1. Poštovani, Mislim da ne treba uvoditi novi sustav već da se postojeća e-matica može nadograditi jer ona već sadrži informacije koje su se do sada upisivale u matičnu knjigu. Na taj će se način olakšati i ubrzati unos podataka razrednicima, te pojednostaviti čuvanje pedagoške dokumentacije ali i olakšati rad kod pronlaženja i prijepisa duplikata dokumenata.Također, smatram da je potrebno zakonom propisati jedinstvene načine vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, evidencije i javnih isprava na razini cijele države koji će biti dovoljno konkretni i jasni i neće podlijegati različitim tumačenjima pojedinaca. Zakonom treba jasno odrediti sadržaj i način vođenja e-Dnevnika kao i način i vrijeme čuvanja podataka. Bilo bi dobro omogućiti razrednicima veću slobodu po pitanju administracije e dnevnika jer za svaku pogrešku moraju tražiti pomoć administratora. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
122 Ivila Dender PRILOG 1. Poštovani , U potpunosti podržavam predložene dopune i izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izmjene u Zakonu koji propisuje način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije svakako će olakšati administrativne poslove učitelja . Iznimno je važno definirati Zakon koji će omogućiti i potaknuti veću mobilnost učitelja na privremeni rad u Europske škole , te nadopunom odredbe članka 99. osigurati radniku povratak na radno mjesto u školskoj ustanovi . Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
123 Irena Posavec PRILOG 1. Podržavam prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, posebno što se tiče vođenja matične knjige u digitalnom obliku. Mišljenja sam da ne treba uvoditi novi sustav već da se postojeća e-matica može jednostavno nadograditi jer ona već sad sadrži informacije o svakom učeniku koje su se do sada upisivale u matičnu knjigu. I danas tajnici mogu izdati duplikate svjedodžbe iz e-matice ukoliko su izdane u vremenu od kad se koristi e-matica. Potrebno je predložiti kvalitetne izmjene Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, vezano uz ovaj prijedlog izmjene Zakona i regulirati sadržaj e-dnevnika, kao i priložiti sve obrasce tako da budu jednaki za sve škole. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
124 ROMANA kUTLAČA PRILOG 1. Poštovani. mišljenja sam da nakon 30 godina radnog staža doživljavam uvijek istu stvar nikada se dobro ne ostavlja i nadograđuje se već uvijek sve kreće od početka. Mišljenja sam da bi zaista trebalo sjesti i sve dobro pročitati, pročistiti a zatim mijenjati. Novi pravilnik napredovanja je demotivirajući , e-dnevnik izvrstan sad ne bi bio obavezan... Vrijeme je da realno sažmemo što valja a što bi trebalo poboljšati. Radujem se svakom danu provedenom u razredu. Nadam se da s novim izmjenama koje nužno ne moraju uvijek biti "u elektronskom obliku" nećemo izgubiti informacije koje se čuvaju u papirnatom obliku. Nadam se da sve buduće izmjene će zahtijevati manje rada s papirima a da ću više uživati u pripremi za rad, poučavanje malih pametnih glavica. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
125 Marija Miličević PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanja u RH. Slažem se s namjerom upisivanja elektronički putem u pojedinu odgojno obrazovnu ustanovu. To se i ove godine pokazalo jako korisno. S obzirom na poboljšanu informatizaciju u školama, podržavam u potpunosti elektroničko vođenje matične knjige. Ako je potrebno lako se isprinta i pohrani, a učiteljima je veliko rasterećenje. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
126 Melita Adany PRILOG 1. Poštovani, slažem se s nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Postupak prijava i upisa u pojedinu školsku ustanovu elektroničkim putem uvelike će poboljšati kvalitetu sustava odgoja i obrazovanja te dati jasniji uvid u situaciju. Podržavam digitalizaciju sve pedagoške dokumentacije koja se meni, kao učitelju, pokazala vrlo korisna. Sadržaj E-Dnevnika koji se kao elektronički oblik razredne knjige koristi u školama treba doraditi. Uvesti jasnije upute o načinu unosa informacija. Poboljšati ga. Na nekim mjestima u E-dnevniku piše - Unos podataka u ovu cjelinu nije obavezan, a vrlo je koristan. Kada se upisuje nastavna jedinica, pomaknuti kvadratić kako bi se u pozadini vidio nadnevak itd. Sitnice koje se lako mogu doraditi. Vjerujem da bi i drugi učitelji imali korisne prijedloge. Anonimne prijave često su zlouporabljene i osobno mislim da ih treba ukinuti. Podržavam slanje učitelja na privremeni rad u Europske škole. Prilikom napredovanja učitelja, ukoliko je došlo do nesporazuma u bodovima , treba ostaviti prostor za napredovanje ili ostanak na dosadašnjoj poziciji a ne vraćanje učitelja dva koraka unazad. Učitelje je potrebno poticati a ne deprimirati. U pozadini zahtjeva za napredovanje stoji puno rada, ljubavi i odricanja. Pohvaljujem vaš rad i veselim se novim, pozitivnim promjenama. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
127 Ajlin Andreis Sarun PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa prijedlogom nacrta zakona, posebno u dijelu koji e se odnosi na digitalizaciju. Ono što je nužno promijeniti je Pravilnik o napredovanju, posebice dio koji se odnosi na obvezu držanja predavanja u trajanju od 5/7 sati godišnje. Smatram da je to poprilično neizvedivo. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
128 Marija Blažević PRILOG 1. Poštovani, molim Vas izmijenite dijelove teksta gdje se navode čestične skupine "da li" te ih prilagodite i promijenite u "je li". Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
129 Marija Blažević PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam digitalizaciju sve pedagoške dokumentacije, a posebno e-Maticu. No, smatram kako je potrebno doraditi Pravilnik o napredovanju. Stručni suradnici i učitelji nemaju iste uvjete za prikupljanje bodova te treba na tomu poraditi u Pravilniku. Također, primarna djelatnost stručnog suradnika nije rad u nastavi, kao što je to učitelju, već samo povremeno, a pri dolasku Povjerenstva za utvrđivanje bodova potrebno je odraditi nastavni blok sat. Isto tako, moje mišljenje je da bi se kod obnavljanja statusa trebao samo provjeriti broj stečenih bodova. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
130 Olivera Meter PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u RH. Uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga olakšati će vođenje pedagoške dokumentacije. Slažem se s kolegama da je stručno-pedagoški nadzor nepotreban kod obnavljanja statusa u već stečenog zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
131 Josipa Barr PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ. Smatram kako je za profesora koji je izabran u zvanje mentora/savjetnika degradirajuće i demotivirajuće svakih pet godina obnavljanje statusa. Mislim da je dovoljan uvid u dokumentaciju i prikupljene bodove. Od velike je važnosti ukidanje anonimnih prijava. Smatram da će uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga olakšati vođenje pedagoške dokumentacije. S poštovanjem, Josipa Barr Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
132 Nataša Kletečki PRILOG 1. Poštovani, slažem se s donošenjem novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pohvalno je vođenja Matične knjige u papirnatom obliku i potpuni prelazak na digitalni oblik e-Matice.Posebnu pozornost treba obratiti na arhiviranje kopija dokumenata. No, svakako bi trebalo provesti i sustavnu edukaciju djelatnika škole. Iskorak u novom Zakonu svakako predstavlja i članak kojim bi se uredilo upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole, na način da ravnatelj školske ustanove može, uz suglasnost školskog odbora, omogućiti radniku školske ustanove obavljanje poslova u Europskim školama te njegov povratak na radno mjesto u školskoj ustanovi. Potrebno je unijeti izmjene i u Pravilnik o napredovanju i uskladiti ga sa sličnim Pravilnicima koji se odnose na zaposlenike državnih, javnih službi, predavača/višeg predavača visoke škola, te stručnih suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Novim Pravilnikom zaposlenici u osnovnom i srednjim školama nalaze se u nepovoljnijem položaju u odnosu na gore navedene. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
133 Jasminka Prstec PRILOG 1. Poštovani, slažem se s nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s razvojem nove e - Matice i elektroničkim vođenjem matične knjige kao i potrebom za propisivanjem načina vođenja pedagoške dokumentacije koja se u nekim slučajevima/područjima popunjava različito od škole do škole. Također podržavam slanje učitelja na privremeni rad u Europske škole. S poštovanjem, Jasminka Prstec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
134 Lidija Puškarić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da će uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga olakšati vođenje pedagoške dokumentacije. Podržavam slanje učitelja u Europske škole radi edukacije i zakonsko uređivanje istih. Mišljenja sam da u zakon treba uvrstiti mogućnost odbacivanja nalaza stručnog nadzora, ukoliko je povjerenstvo odlučilo da je opravdana primjedba na provedeni nadzor. Smatram da treba dopuniti i Pravilnik o napredovanju: važeći Pravilnik nalaže obnovu zvanja svakih pet godina, uz skupljanje bodova, i uvid u stručno - pedagoški rad. Smatram da se jednom stečeno zvanje može produžiti, tako da se ispuni Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti, uz dokaze o stečenim bodovima. Mišljenja sam da bi dokaz o trideset godina radnog staža bio dovoljan za automatsko produljenje stečenog statusa (prema sadašnjem Pavilniku, nastavnik koji je s 24 godine počeo raditi, i napredovati, sedam puta treba obnavljati stečeno zvanje (uključujući i prvo napredovanje)). Lijep pozdrav, Lidija Puškarić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
135 Svjetlana Tucman PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u RH. Smatram da je nužno omogućiti elektroničko vođenje matične knjige koja bi bila umrežena s e-Dnevnikom i e-Maticom kako bi se pojednostavilo vođenje pedagoške dokumentacije. Također smatram da nije potreban ponovni uvid u nastavu prilikom produljenja zvanja mentora ili savjetnika. Dovoljno bi bilo samo provjeriti stečene bodove. Također bi trebalo omogućiti da nakon 30 godina staža više nije potrebno obnavljati zvanje već ono postane trajno. Srdačan pozdrav Svjetlana Tucman Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
136 Ištvan Kerekeš PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da vođenje e-dnevnika i pedagoške dokumentacije mora biti preciznije definirano Nastavnicima treba omogućiti mobilnost, tj. rad u školama EU kako bi prikupili što više primjera dobre prakse i na taj način unaprijedili naše školstvo. Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika ne bi trebao svakih pet godina iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti to dokazima. Uvid u rad nastavnika pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom opravdan je i potreban samo kod prvog napredovanja. Također mislim da je 30 godina staža dovoljno za zadržavanje trenutnog statusa. Srdačan pozdrav! Ištvan Kerekeš Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
137 IVANA BLAŽIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da će elektroničko vođenje matične knjige uvelike olakšati vođenje pedagoške dokumentacije ali i olakšati pristup i pretraživanje podataka posebice razrednicima. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
138 MIRJANA ŠPOLJAR PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da vođenje e-dnevnika i pedagoške dokumentacije mora biti preciznije definirano, čini mi se da svaka škola ima svoja pravila. Nastavnicima treba omogućiti mobilnost, tj. rad u školama EU kako bi prikupili što više primjera dobre prakse i na taj način unaprijedili naše školstvo. Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika ne bi trebao svakih pet godina iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti to dokazima. Uvid u rad nastavnika pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom opravdan je i potreban samo kod prvog napredovanja. Također mislim da je 30 godina staža dovoljno za zadržavanje trenutnog statusa. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
139 Marica Brzica PRILOG 1. Poštovani! Mislim da bi trebalo ukinuti postojeće matične knjige te i njih voditi u elektroničkom obliku. Također bi bilo dobro modificirati postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru te definirati redoslijed rješavanja bilo kakvog problema u školi prije no što prosvjetna inspekcija iziđe na teren (razrednik-predmetni učitelj-stručna razvojna služba-ravnatelj i tek onda prosvjetna inspekcija). Smatram da odgojno-obrazovni djelatnik jednom promoviran u neko zvanje ne bi trebao prolaziti uvide u sat, već bi trebala biti dovoljna dokumentacija kojom će se utvrditi njegova aktivnost. Trebalo bi pojednostaviti skupljanje i prilaganje dokumentacije potrebne za napredovanje u zvanju. Hvala! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
140 Ružica Ivanković Ciotti PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Budući da će se od školske godine 2021/2022. upis u osnovne i srednje škole te učeničke domove provoditi elektroničkim putem, potrebno je zakonom propisati postupak prijave i upisa u određenu školsku ustanovu. Smatram da će elektroničko vođenje matične knjige bez ručnog upisivanja podataka u matične knjige uvelike olakšati vođenje pedagoške dokumentacije te općenito smanjiti ionako previše administrativnih poslova učitelja, a posebice razrednika. Također smatram da je potrebno zakonom propisati jedinstvene načine vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, evidencije i javnih isprava na razini cijele države koji će biti dovoljno konkretni i jasni i neće podlijegati različitim tumačenjima pojedinaca. Zakonom treba jasno odrediti sadržaj i način vođenja e-Dnevnika kao i način i vrijeme čuvanja podataka. Mišljenja sam da svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora trebaju biti dio Zakona o odgoju i obrazovanju. Slažem se s kolegama da je stručno-pedagoški nadzor nepotreban kod obnavljanja statusa u zvanje. Upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole (na principu dobrovoljnosti) je izuzetna prilika za stjecanje novih znanja i iskustava, no to je potrebno zakonom i pravilnicima regulirati kao i njihov povratak na radno mjesto u školskoj ustanovi. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
141 IVICA OPAČAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da će se uvođenjem elektroničkog vođenja matične knjige i provođenje upisa u škole i učeničke domove nastaviti daljnji proces jednostavnijeg , bržeg i učinkovitijeg rada škola. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
142 HEIDI CIPRIŠ MADUNIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u RH. Elektroničko vođenje matične knjige pozitivan je element informatizacije procesa unutar školske ustanove. Omogućava olakšan pristup i pretraživanje podataka te njihovu jednostavniju analizu kao i upravljanje procesima. Pojednostavljuje razredničke poslove u tom segmentu te štedi resurse s ekološkog i prostornog aspekta. Vjerujem da će i izmjene propisanog načina čuvanja pedagoške dokumentacije ići u smjeru digitalne pohrane. Pozdravljam i definiranje sadržaja e-Dnevnika te načina i vremena čuvanja podataka u e-Dnevniku. Srdačan pozdrav. Heidi Cipriš Madunić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
143 Janja Škraba-Stanešić PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam ove izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju. Potrebno je zakonom propisati način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije. Nepotrebno je dvostruko vođenje e-Matice i Matične knjige. Što se tiče stručno-pedagoškog nadzora oko obnavljanja statusa u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika, smatram da je dovoljno provjeriti stečene bodove priložene kao dokaz usavršavanja. Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
144 Melanija Miodrag PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, naročito podržavam digitalizaciju pedagoške dokumentacije, matične knjige. Slažem se s većinom kolega da je potrebno doraditi Pravilnik o napredovanju. Nastavniku koji obnavlja već stečeno zvanje, dovoljan je dokaz o broju stečenih bodova, a na sam uvid bi se trebalo ići ako isti nastavnik želi napredovati u više zvanje. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
145 Snježana Lovrinić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u RH. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
146 Sanja Ivanovic PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom o elektronskom vođenju matične knjige.Dvostruko vođenje evidencije potpuno je nepotrebno.,a pisanje podataka rukom u matičnu knjigu zaista više nema smisla. Također mislim da treba zakonom regulirati sadržaj i način vođenja e-Dnevnika. Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru svakako treba osuvremeniti.Mislim kako je omalovažavanje učitelja i njegove profesije da svakih pet godina moramo pred komisijom dokazivati kako radimo s učenicima u razredu. Puno je prihvatljivije da učitelji koji obnavljaju napredovanje samo dokazom o svom radu i stručnom usavršavanju mogu obnoviti svoje zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
147 Vlatka Jeras PRILOG 1. Poštovani, slažem se s već napisanim od strane drugih kolega po pitanju e-Dnevnika i napredovanja. Mišljenja sam da je potrebno propisivanje sadržaja e-Dnevnika jer trenutno vlada kaos. Što se tiče napredovanja smatram da je nepotreban izlazak u nadzor za učitelje koji obnavljaju zvanje ili napreduju u više zvanje. Njihova dokumentacija govori sve, baš kao i za nagrađivanje. Također, mišljenja sam da bi neovisno o godinama staža koje učitelj ima trebalo biti da nakon što dva puta bude imenovan u neko zvanje - ono mu ostaje trajno. Ono što bi htjela još dodati je da bi bilo potrebno poraditi na statusu darovitih učenika koji su trenutno na margini i zaboravljeni. Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
148 Marija Pustišek PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u RH. Smatram i da uvođenje e-Matice doprinosi pojednostavljivanju i digitalizaciji administrativnih poslova u školi i u tom slučaju doista ne treba nastaviti s ručnim upisivanjem podataka u matične knjige. Svakako treba promijeniti i izgled svjedodžbi i prilagoditi ih različitim programima. I ja smatram da bi trebalo vratiti zaključivanje ocjena na kraju prvog polugodišta jer bi učenici imali objektivniju sliku svog uspjeha i sigurno bi ranije krenuli s ispravljanjem ocjena. Smatram da je upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole je izvrsna prilika za stjecanje novih iskustava i treba se omogućiti svakom učitelju koji to želi i svakako mu osigurati radno mjesto pri povratku natrag u školu. Također podržavam kolegice i kolege u raspravi o Pravilniku za napredovanje i smatram da se treba ukinuti stručno-pedagoški nadzor pri obnovi statusa. Status treba obnavljati slanjem dokumentacije ili popunjavanjem jedinstvenog obrasca kroz koji se dokazuje zadovoljavanje kriterija iz Pravilnika o napredovanju. Također smatram da učitelji i nastavnici s trideset i više godina staža mogu zadržati svoje stečeno zvanje zauvijek bez dodatnih obnavljanja zvanja ili pak samo na temelju prikupljanja bodova. Osim toga također predlažem da se osobama koje nisu uspjele napredovati u više zvanje, na temelju prikupljenih bodova dopusti „obrana“ stečenog zvanja. Naime učitelji svojim radom, sudjelovanjem ili vođenjem radionica i projekata, kao i primjerima dobre prakse pokazuje svoje usavršavanje u radu. Susret sa savjetnikom bi trebao biti samo savjetodavan. Predlažem da se jednom stečeno zvanje može trajno zadržati nakon dvaju uzastopnih napredovanja ili nakon trideset godina staža. Srdačan pozdrav Marija Pustišek Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
149 Vesna Kovačević-Tomić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ali imam i neke prijedloge: 1) Zakonom je propisano da u osnovnoj školi rade učitelji, a u srednjoj školi nastavnici. Praksa pokazuje drugačije. U dosta osnovnih škola učitelji se nazivaju nastavnicima, a u srednjim školama nastavnici se nazivaju profesorima. Ta je praksa postala pravilo, s čim se izrazito ne slažem. Svi smo po zvanju profesori i mislim da bi se titule trebale bolje pojasniti u samom Zakonu. Ovako u javnosti prevladava mišljenje da su „profesori“ u srednjoj školi obrazovaniji od „običnih“ učitelja u osnovnoj. 2) Smatram da bi trebalo vratiti zaključivanje ocjena na kraju prvog polugodišta jer mislim da bi se učenici više trudili od početka godine. 3) Podržavam prijedloge kolegica i kolega o potpuno nepotrebnom stresu pri napredovanju te također predlažem da se, kao pri nagrađivanju učitelja, prilože traženi dokumenti, a uvid se obavi samo kad se prvi put napreduje. Izuzetno je ponižavajuće kad se pri obnovi napredovanja na temelju jednoga ili dva sata procjenjuje kvalitet rada. Osim toga, svakako podržavam ukidanje stavke da se osobe koje ne uspiju napredovati npr. za savjetnika ili izvrsnog savjetnika (viša razina) vraćaju na status „običnog“ učitelja ili nastavnika i predlažem da se takvim osobama (na temelju prikupljenih bodova) dopusti „obrana“ stečenog zvanja. Moj je prijedlog da se jednom stečeno zvanje može trajno zadržati nakon dvaju uzastopnih napredovanja. 4) Slažem se s kolegicom Jasminkom Vrban koja je primijetila da se u tekstu Zakona nalaze rečenice s „da li“ koje treba izbjegavati u hrvatskom standardnom jeziku. Srdačan pozdrav! Vesna Kovačević-Tomić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
150 Marija Istenić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Slažem se s kolegama da je kod obnavljanja statusa u zvanje stručno pedagoški nadzor nepotreban. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
151 NUSRETA MURTIČ PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da će se uvođenjem elektroničkog vođenja matične knjige i provođenje upisa u škole i učeničke domove nastaviti daljni proces jednostavnijeg , bržeg i učinkovitijeg rada škola.Upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole je izuzetna prilika za stjecanje novih iskustava i znanja te se to svakako treba omogućiti svakom učitelju i pri tom mu omogućiti daljni rad pri povratku u školsku ustanovu u Hrvatskoj.Također podržavam kolegice i kolege u raspravi o Pravilniku za napredovanje i smatram da se treba ukinuti stručno-pedagoški nadzor pri obnovi statusa te se status treba obnavljati slanjem dokumentacije ili popunjavanjem jedinstvenog obrasca kroz koji se dokazuje zadovoljavanje kriterija iz Pravilnika o napredovanju. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
152 Mirjana Čubaković PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Zakona. Napomenula bih da je kod e-dnevnika potrebno voditi računa na koji način će stručni suradnik školski knjižničar evidentirati nastavne sate međupredmetnih tema koje održi zajedno s predmetnim učiteljem (integrirani sat - suradnička nastava). Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višeg savjetnika svakih pet godina ne bi trebao iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti ga dokazima (priložiti potrebitu dokumentaciju) kako je to slučaj s nagrađivanjem. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
153 Sandra Gretić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako je vođenje dvostruke evidencije (e-dnevnik i matične knjige) nepotrebno. Podržavam upućivanje nastavnika na rad u Europske škole što je za svaku pohvalu, jer se time stječu nova znanja i iskustvo. Slažem se s većinom kolega i smatram da je kod obnavljanja statusa u zvanje stručno pedagoški nadzor nepotreban. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
154 Bozana Tenji PRILOG 1. Poštovani, slažem se kako je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Nastavnik bi trebao moći zadržati stečeno zvanje bar u godini u kojoj navršava 35 godina staža, ako ne i prije. Sada, po postojećem Pravilniku mora obnavljati zvanje i ako mu nedostaje par dana do 35 godina staža te mu dolazi Povjerenstvo na sat vidjeti zna li s 35 godina staža održati nastavni sat, što smatram nedopustivim. Isto tako bi trebalo normu u neposrednoj nastavi smanjiti nastavniku mentoru za jedan sat, nastavniku savjetniku za dva i za tri onome tko uspije postati viši savjetnik jer nastavnici koji su napredovali u zvanje imaju obveze koje moraju ispuniti po Pravilniku, kao što su predavanja, educiranje kolega i sl., a moraju odraditi i punu normu u razredu kao početnici. Isto tako nije regulirano ni plaćanje putnih troškova, a kamoli dnevnica za nastavnike savjetnike koji educiraju kolege jer je to sad kao njihova obveza pa čak kad se ide i u druge županije to nitko ne plaća i sve ostaje na dobroj volji njihovih ravnatelja. Ta predavanja najčešće ne donose ni bodove jer teme moraju biti različite, a ako u više županija i škola govorite o jednoj temi to se sve boduje kao jedno predavanje. Govorim i iz osobnoga iskustva jer sam ove godine radi potrebe organiziranja nastave na daljinu govorila o tome na svim razinama ne znam koliko puta jer se tom temom bavim godinama i htjela sam pomoći, a za Pravilnik je to jedna tema bez obzira educirali deset ili deset tisuća ljudi. Slažem se s kolegicom koja je već spomenula da se samo kontroliraju nastavnici koji žele napredovati pa tako sve češće vidimo kolege koji se ne žele uopće usavršavati jer kažu kako ne žele napredovati, što je isto tako nedopustivo kao i ono pretjerano praćenje do mirovine onih koji su napredovali. Hvala. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
155 Marija Jurišić Šarlija PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da uvođenje e-Matice doprinosi poboljšanju i digitalizaciji administrativnih poslova u školi. Izbaciti dvostruki zapis e- Matice (pisani i digitalni). U vezi svjedodžbi također treba uvesti promjene, mijenjati obrasce koji su isti za sve učenike (redovan i prilagođeni program). Veliku pažnju treba usmjeriti na novi Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru. Također smatram da treba mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim se /nepotrebno/ traži dodatna provjera i uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika. Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika svakih pet godina ne bi trebao iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti to dokazima. Uvid u rad nastavnika pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom opravdan je i potreban samo prvi put kod napredovanja. Ako Povjerenstvo za napredovanje utvrdi kako kandidat nema dovoljno bodova za viši stupanj bilo bi prihvatljivo obnoviti mu postojeće zvanja, a ne kao što to sadašnji Pravilnik nalaže - vratiti ga na početnu poziciju nastavnika bez ikakvoga zvanja što je vrlo frustrirajuće. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
156 Nikola Lovrinić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Slažem se i s koleg(ic)ama o nepotrebnosti ponovnog stručno-pedagoškog nadzora kod obnavljanja statusa u zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
157 Renata Mihaljević PRILOG 1. Poštovani, podržavam Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Potrebno je zakonom regulirati elektroničko vođenje matične knjige i nepotrebno ju je voditi i u pisanom i elektroničkom obliku. Posebno pozdravljam izmjenu Zakona na način da se doda novi članak kojim bi se uredilo privremeni rad nastavnika u školama EU. Osim toga, podržavam prijedlog uređivanja postojećeg Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru, a posebno prijedloge iskazane u komentarima „zainteresirane javnosti“ o postupku napredovanja, točnije zadržavanja zvanja ukoliko se pregledom dokumentacije utvrdi da su zadovoljeni svi uvjeti bez stručnog nadzora. Svakako treba promijeniti stavku da u slučaju neuspjelog pokušaja napredovanja u više zvanje nastavnik gubi ranije stečeno zvanje. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
158 Marijana Zaninović PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju. Nužno je zakonski regulirati načine vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije kroz e-Dnevnik i e-Matičnu knjigu. Slažem se s većinom kolega i smatram da je kod obnavljanja statusa u zvanje stručno pedagoški nadzor nepotreban. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
159 Elvira Špelić Vidović PRILOG 1. Podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju.Smatram da je nužno jasno definirati načine vođenja e-Dnevnika i pedagoške dokumentacije elektoničkim putem. Podržavam uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige. Smatram da se rad i napredovanje učitelja treba redovito pratiti putem portfolija i da kod obnavljanja statusa u isto zvanje ili napredovanje u viši status stručno pedagoški nadzor nije potreban. Također nastavnicima koji imaju kompetencije za rad u školama europskih zemalja, potrebno je isti rad omogućiti te isto regulirati zakonom. Radom u školama europskih zemalja omogućuje se profesionalni razvoj. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
160 Ljubica Kostanić PRILOG 1. Poštovani poboljšanje u oblikovanju e-dnevnika je već vidljivo, posebno u e-dnevniku za učenike. Osvrt na nadzor: slažem se da je došlo do stanovitog napretka vezanog za prikupljanje dokumentacije. Godinama smo suočeni sa izdavanjem potvrda na kojem nije vidljivo vremensko trajanje, a onda tražimo od učitelja upravo to, ( 100 sati, 150 sati, 200 sati). Ukoliko se već krenulo u to , učiteljima je trebalo omogućiti način kako doći do potrebnih podataka. Živimo u vremenu elektroničkih podataka a istodobno moramo čuvati sve dokumente i potvrde u papirnatom obliku. Mišljenja sam da nastavnici s duljim radnim vijekom, koji zadržavaju stečeni status, trebaju samo upotpunjavati svoju dokumentaciju i na taj način potvrditi ispunjenje obaveza predviđenih Pravilnikom o napredovanju. Razmislite i o tome da se dokine pravilo koje se odnosi na napredovanje u više zvanje i gubitak statusa npr. mentora ako se kojim slučajem ne potvrdi promaknuće u status savjetnika. Čemu kažnjavati i degradirati mentore koji iz (možda objektivnih, možda subjektivnih razloga) nisu uspjeli dobiti promaknuće. Lijep pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
161 Ivana Sedlar PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Posebno mi se sviđa ideja o informatizaciji administrativnih poslova. Elektronički upisi trebali bi postati pravilo u svim poljima odgojno obrazovnog procesa. Bilo bi dobro omogućiti razrednicima veću slobodu po pitanju administracije e dnevnika jer sada za svaku manju pogrešku moramo tražiti pomoć glavnog administratora. Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru vrlo je važno što prije osuvremeniti i prilagoditi ga novim uvjetima u školstvu. Smatram da su uvidi u dva školska sata nedovoljni za točnu procijenu uspješnosti pedagoškog rada jer ta dva promatrana sata ovise o cijelom nizu nepredvidivih faktora, a uz to izazivaju ogroman stres kod učitelja. Mišljenja sam da nastavnici s duljim radnim vijekom, koji zadržavaju stečeni status, trebaju samo upotpunjavati svoju dokumentaciju i na taj način potvrditi ispunjenje obaveza predviđenih Pravilnikom o napredovanju. Isto tako, ne podržavam ideju da se jednom stečen status mentora, nakon 5 godina i neuspjelog pokušaja napretka u viši status savjetnika, u slučaju neuspijeha u potpunosti izgubi. Lijep pozdrav, Ivana Sedlar Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
162 Hrvatka Kuko PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, posebno prijedlog informatizacije u administrativnim poslovima. Prijeko je potrebno uvesti elektroničko vođenje matične knjige i zakonski propisati sadržaj e-Dnevnika te način i vrijeme čuvanja podataka. U administraciji e-Dnevnika veće ovlasti trebao bi imati razrednik, u smislu korekcije povremenih pogrešaka pri unosu podataka. Slažem se kako je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno osuvremeniti i prilagoditi ga novim uvjetima u školstvu. Uvid u nastavu u trajanju od dva školska sata nepotreban je trošak vremena i novca, a nedovoljno realan prikaz nečijega pedagoškoga rada. Posebno pozdravljam izmjenu Zakona na način da se doda novi članak kojim bi se uredilo upućivanje učitelja na privremeni rad u europske škole u svrhu njihova stručnoga usavršavanja. Srdačan pozdrav, Hrvatka Kuko Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
163 Kristina Čičak PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju, ali vezano za učitelje koji su već promovirani u zvanje ne bi trebali ponovno, nakon isteka mandata od 5 godina, prolaziti isti postupak već samo prikupiti dokumentaciju i ispuniti sve propisane uvjete koje Komisija/Povjerenstvo provjerava. Osobni i profesionalni rast i razvoj kompetencija učitelja može se pratiti elektroničkim putem. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
164 Tina Težak PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Gledano s pravnog stajališta potrebno je regulirati e-dnevnik pravim normama, s obzirom da sadrži kompletni dnevnik rada te imenik odnosno ocjene i bilješke o napredovanju učenika. Nastavnici nisu referenti koji bi se trabali baviti prepisivanjem ocjena u matičnu knjigu osobito ne u doba digitalizacije i mogućnosti prebacivanja ocjena te stvaranja baze podataka o obrazovanju svakog učenika gdje će se na pregledan način moći isprintati duplikati dokumenata koje osobe eventualno izgube. Nastavnicima koji imaju kompetencije za rad u školama drugih europskih zemalja, potrebno je isti rad omogućiti te pravno regulirati zakonskom normom. Radom u drugim školama europskih zemalja omogućuje se osobni i profesionalni rast i razvoj niza kompetencija. Vezano uz napredovanje u zvanje nastavnika, smatram da nastavnici koji su stekli određeno zvanje, ne bi trebali ponovno, nakon isteka mandata od 5 godina, prolaziti isti postupak već samo prikupiti dokumentaciju i ispuniti sve propisane uvjete koje Komisija/Povjerenstvo provjerava. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
165 Dražena Glamuzina Perić PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju. Na taj način bi informatizacija obrazovog procesa koja je uhvatila zamah u vrijeme prošle šk. godine došla do punog izražaja (spletom nesretnih COVID okolnosti). Elektronički upisi u sve razine odgojno obrazovnih ustanova bi trebao ostati pravilo, e-dnevnik kao oblik razredne knjige bi trebalo doraditi i pojednostaviti. Napredak u slaganju e-dnevnika je već vidljiv, posebno u e-dnevniku za učenike. Osvrt i na nadzor: slažem se da je došlo do stanovitog napretka vezanog za prikupljanje dokumentacije ali je još uvijek baza na kojoj se temelji postojeći Pravilnik o napredovanju zastarjela. Tim više što danas postoji mogućnost u nastavnički portfolio direktno unositi sva postignuća koja bi bila automatski vidljiva i lako bodovana. Mišljenja sam da nastavnici s duljim radnim vijekom, koji zadržavaju stečeni status, trebaju samo upotpunjavati svoju dokumentaciju i na taj način potvrditi ispunjenje obaveza predviđenih Pravilnikom o napredovanju. Razmislite i o tome da se dokine pravilo koje se odnosi na napredovanje u više zvanje i gubitak statusa npr. mentora ako se kojim slučajem ne potvrdi promaknuće u status savjetnika. Čemu kažnjavati i degradirati mentore koji iz (možda objektivnih, možda subjektivnih razloga) nisu uspjeli dobiti promaknuće. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
166 Irena Bilić PRILOG 1. Poštovani, smatram kako je vođenje dvostruke evidencije (e-dnevnik i matične knjige) nepotrebno jer se nastavnici pretvaraju u administrativne radnike koji prepisuju podatke koji se mogu pronaći u e-matici i e-dnevniku. Glede napredovanja u zvanje, smatram kako rad i rezultati nastavnika trebaju biti dovoljni. Uvid u 2 nastavna sata definitivno ne može biti kriterij za odluku o napredovanju. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
167 Marija Roško PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Informatizacijom možemo još više poboljšati administrativne poslove i uvođenje e-Matice sigurno će to omogućiti. Jako je bitno zakonski propisati sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Posebno mislim da treba novi Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru preoblikovati i dati veći pijetet učiteljima koji su već promovirani, olakšati daljnji tijek obnavljanja jer ovime smo dobili veliki presing na samog učitelja, a svojim radom i samim mentorstvom te dalje savjetništvom; dokazao je svoje kvalitete. Ne vidim razlog zašto provjere poslije jedenom promoviranog savjetništva, stalno obnavljanje. Također smatram da treba mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim se /nepotrebno/ traži dodatna provjera i uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika. Prikupljeni bodovi za napredovanje dovoljno govore o kvaliteti rada i stručnosti nastavnika, a dolasci na uvid u školu nastavnika samo stvaraju dodatne troškove nakon što je već promoviran u savjetnika/ savjetnicu.. Mislim da se time narušava vjerodostojnost i integritet učitelja koji mukotrpno radi na aktivnostima za izvrsnost. Stručna povjerenstva i viši savjetnici trebali bi preusmjeriti svoj rad na stvaranje radnih materijala kao podlogu za što bolji rad svih nastavnika. To bi bio njihov stvarni doprinos kvaliteti obrazovanja. Posebna stavka je postizanje svake sljedeće obnove jer ispada da ako ideš za izvrsnog da ako nemaš priznate sve bodove, možeš biti vraćen na stupanj profesora, da ti ukinu i mentorstvo i savjetništvo. Čini mi se to jako brutalno i neljudski. Najmanje afirmativno. LP. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
168 Tatjana Gajger PRILOG 1. Poštovani, slažem se s tim da je potrebno zakonski regulirati vođenje pedagoške dokumentacije putem e-dnevnika. Smatram da je nepotrebno podatke upisivati u e-maticu i rukom u matičnu knjigu jer je to kao da koristimo papirnate dnevnike i imenike uz e-dnevnik. Što se tiče napredovanja u zvanje, smatram da ako nastavnik jednom stekne zvanje mentora ne bi trebao biti obvezan ponovo prolaziti kroz isti postupak tj. da je dovoljno dostaviti dokumentaciju o broju bodova i izvršenju obaveza koje zvanje nosi sa sobom.U slučaju napredovanja u više zvanje, postupak bih ponovila. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
169 Franjo Barić PRILOG 1. Poštovani, Što se tiče napredovanja u zvanje, slažem se s većinom kolega da bi bilo dovoljno ( poput Slovenskog modela ) elektronički pratiti napredak nastavnika kroz postignute bodove (još jasnije definirane) i odslušani broj sati stručnog usavršavanja, naročito nastavnika koji su već prije napredovali, te ih na osnovu toga istoga automatski promovirati u određeno zvanje. Slažem se s potrebom elektroničkog uvođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije poput e dnevnika ili e matice, jer bi to bio napredak. Osobno ne smatram velikim problemom vođenje matične knjige u pisanom obliku, jer to radim već 25 godina, ali s vremenom bi trebalo uvesti Zakon o elektroničkom vođenju i čuvanju matične knjige. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
170 Mirjana Bogdanović PRILOG 1. Poštovani, potrebno je zakonom regulirati elektroničko vođenje matične knjige i nepotrebno ju je voditi, odnosno pisati i u pisanom i elektroničkom obliku. Nastavnici su ionako (pre)opterećeni vođenjem administracije, koja se povećava iz dana u dan. Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru nije potrebno ukinuti, već ga doraditi i poboljšati i jasno definirati način provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Od nastavnika se uporno traži i očekuje da se dokazuje i to potkrepljuje bodovima. Ponekad imam osjećaj da se premalo cijeni rad nastavnika u razredu, a da je važnije svoj doprinos unapređenju sustava dokazivati projektima i (uglavnom) izvannstavnim radom. Svakom je nastavniku potrebno omogućiti napredovanje u više zvanje i Pravilnikom ga poticati na stalni napredak, a ne njegov rad omalovažiti na način da se vrati na početno zvanje, ako nije uspio opravdati zvanje za koje se prijavio. Po sadašnjem bi Pravilniku o napredovanju značilo da se prijašnji iscrpljujući rad nastavnika ne vrednuje. Previše je kategorija u kojima nastavnik treba skupiti potrebne bodove. Nisu svi nastavnici u jednakom položaju: neki savjesno i odgovorno rade, ali nemaju zainteresirane učenike za npr. natjecanja, nisu svi u mogućnosti biti voditelji stručnih vijeća ili raznih povjerenstava. Također, frustrirajuće je koliko vremena treba potrošiti na način prilaganja dokumentacije. Postupak bi trebao biti prohodniji. Srdačan pozdrav Mirjana Bogdanović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
171 Nikola Koceić-Bilan PRILOG 1. PEDAGOŠKE KOMPETENCIJE U Čl. 105 . St. 6 b) Zakona se po prvi puta spominju Pedagoške kompetencije i definiraju kao „potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS bodova“. Dosadašnje tumačenje, koje proizlazi iz ovakve definicije, nije uključivalo predmetnu metodiku kao obavezni dio pedagoških kompetencija. Na takav način su se pedagoške kompetencije mogle steći kroz dodatno obrazovanje na ustanovama koje nemaju odgovarajući studij nastavničkog usmjerenja i koje izvode samo opće predmete bez predmetne metodike koja je ključna za kompetencije potrebne za rad u nastavi iz pojedinog predmeta. Time se dopustio popriličan nered u visokom obrazovanju u kojem pojedina učilišta izvode dodatno obrazovanje bez premetne metodike i izdaju univerzalne potvrde o stjecanju pedagoških kompetencija za rad u bilo kakvoj vrsti nastave u školama. Puno veći je problem da se na takav način dopušta ulazak u sustav ljudima koji nemaju odgovarajuće kompetencije iz pojedinog premeta. Zamislimo nastavnika kemije, biologije, fizike ili matematike koji radi na mjestu nastavnika/učitelja tih predmeta bez da se ikada upoznao sa specifičnostima metodike i nastave iz tih predmeta. Predmetna metodika je ključna za svakog budućeg nastavnika, a pojedine metodike (pogotovo u prirodnim znanostima) se toliko međusobno razlikuju da ih je nemoguće sve strpati pod istu kapu jedne univerzalne metodike (to bi zapravo bila didaktika). Stoga je na sastanku u ožujku ove godine održanom u Ministarstvu, u kojem su sudjelovali dekani prirodoslovno-matematičkih fakulteta u Zagrebu i Splitu, te pročelnici odjela s osječkog i riječkog sveučilišta, skupa s Ministricom i državnim tajnicima dogovoreno da se u Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN_6_19) ubaci pojašnjenje da pedagoške kompetencije moraju uključiti i predmetne metodike (što je i bila intencija predlagača zakona, a to je vidljivo i iz definicije obrazovanja koja se u praksi tumačila na način koji je nepovoljan za struku). Unatoč dogovorenom i potpori akademske zajednice prijedlog nije uvažen ni uvršten u izmjene navedenog Pravilnika uz obrazloženje dano na e-savjetovanju da se Pravilnikom ne mogu mijenjati odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Budući da je u planu mijenjati ovaj Zakon pravi je trenutak da se dogovoreno implementira u buduće izmjene. Tek tim izmjenama i dopunom (pojašnjenjem) vezanom za predmetne metodike će se ostvariti puni smisao odredbe da svaki predmetni nastavnik mora imati i pedagoške kompetencije. U protivnom, zadržat ćemo nesređenu situaciju a potvrda o ispunjenju pedagoških kompetencije će ostati tek formalan papir kojim dopuštamo dijelom nekompetentnim osobama da rade na mjestima predmetnih nastavnika do mirovine. Prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan, dekan PMF-a Sveučilišta u Splitu Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
172 Jasmina Lizačić Martinović PRILOG 1. Poštovani, osim upisa u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove koji bi se trebali provoditi elektroničkim putem te da je potrebno to zakonom omogućiti i jednoobrazno propisati, mislim da je potrebno jednoobrazno propisati i sve ostalo (poput Potvrda, Odluka, Rješenja) što izlazi iz tih institucija. Razvijanjem nove e-Matica nadam se da će doći do jednoobraznog pisanja matičnih brojeva, a ne da se dogodi da se neki brojevi pišu s točkom, neki bez, različitim rimskim brojevima i slično. Bilo bi dobro osigurati server koji može podržati rad velikog broja ljudi jer upisi i ispisi se ne mogu razvući na par mjeseci već su vezani za period kada se to MORA napraviti. Kod e-Dnevnika, kao elektroničkog oblika razredne knjige koji koristimo u školama prvo bih predložila da razrednik ima veće ovlasti oko ispravaka greškom upisanih opravdanih ili neopravdanih te mogućnost ispravka ostalih tipfelera i predložila bih da Ministarstvo da predložak primjerenih i onih drugih sadržaja kakve bi takav jedan dokument trebao sadržavati. Voljela bih da imamo dostupniju podršku u vezi tumačenja bilo čega iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja. Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
173 Zrinka Radanović PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama jer je nepregledan s obzirom na to da je imao brojne izmjene i dopune. Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno je osuvremeniti i prilagoditi ga novim uvjetima u školstvu, a ne ukinuti. Prilikom napredovanja učitelja u zvanje, prvi puta je do poželjan i uvid savjetnika u rad u nastavi i u školi. Pri obnovi zvanja nije potreban ponovni stručno- pedagoški nadzor. Svojim radom, primjerima dobre prakse, radionicama, predavanjima, projektima dokazuje napredak i nastavak svoga dodatnog rada. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
174 Sunčica Sabljak PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam Obrazac, slažem se s analizom postojećega stanja, smatram da je dvostruko vođenje i čuvanje podataka nepotrebno troši vrijeme i resurse. Također se slažem s komentarima kolega koji su stava da je pri napredovanju u zvanja postojeći stručno-pedagoški nadzor u sadašnjemu obliku nepotreban. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
175 Nikola Milanović PRILOG 1. S obzirom da bi se od školske godine 2021./2022. upis u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove trebao provoditi elektroničkim putem, slažem se da je to potrebno zakonom regulirati i jednoobrazno propisati, tim prije što se zakonom može regulirati i elektroničko vođenje matične knjige. Slažem se s kolegama koji drže da se treba provesti i zakonska regulacija e-dnevnika te s konstatacijom da su potrebne izmjene (ili čak ukidanje) Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru jer je zastario, a da se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Držim, također, kao i veći broj komentatora, da je pri napredovanju u zvanju, uz sve druge instrumente, nepotreban stručno-pedagoški nadzor u dosadašnjem obliku. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
176 Maja Ilić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nepregledan s obzirom na to da je imao brojne izmjene i dopune pa bi bilo dobro pripremiti novi, ali ne na štetu nekih hitnih promjena. Među njima su svakako cjelovita informatizacija koja bi ukinula besmisleni dvostruki posao (pisano i elektroničko prikupljanje i čuvanje podataka), zakonska regulacija e-Dnevnika i njegova sadržaja te potpunije povezivanje e-Dnevnika i e-Matice. Osim toga, podržavam prijedlog uređivanja postojećeg Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru, a posebno prijedloge iskazane u komentarima „zainteresirane javnosti“ o postupku napredovanja, točnije zadržavanja postignutoga zvanja ukoliko se pregledom dokumentacije utvrdi da su zadovoljeni svi uvjeti. Maja Ilić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
177 Zdenka Krokar PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu i dopunu Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ. Bitno je uvrstiti e-Dnevnik kao propisani način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije. Bitno je precizirati sadržaj e-Dnevnika, kako i koliko pohraniti i čuvati podatke, na koji način će biti dostupni podaci te tko može biti administrator e-Dnevnika. Iako smo u eri digitalizacije bilo bi dobro uz e-Matice sačuvati i Matične knjige u papirnatom obliku. Prilikom napredovanja učitelja u zvanje, prvi put je dobro upoznavanje i uvid savjetnika u rad učitelja u nastavi i u školi. Pri obnovi zvanja nije potreban ponovni stručno- pedagoški nadzor. Učitelj svojim radom, primjerima dobre prakse, radionicama, predavanjima, projektima itd. dokazuje napredak u svome radu. Susret sa savjetnikom bi trebao biti savjetodavan. Pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
178 DRAGICA KOŠTARIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebno uvesti u Zakon precizne definicije načina elektroničkog uvođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije (E-dnevnika, E-matice). Smatram da bi svakako trebalo ukinuti vođenje matične knjige u pisanom obliku i da se u korak s vremenom uvede Zakon o elektroničkom vođenju i čuvanju matične knjige. Što se tiče napredovanja u zvanje slažem se s većinom kolega da bi bilo dovoljno elektronički pratiti napredak nastavnika kroz postignute bodove i odslušani broj sati stručnog usavršavanja, pogotovo nastavnika koji su već prije napredovali te ih na osnovu toga istoga promovirati u određeno zvanje. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
179 Nina Ivin PRILOG 1. Poštovani, slažem se i podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju.Smatram da je nužno jasno definirati načine vođenja e-Dnevnika i pedagoške dokumentacije na nivou države. Podržavam uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige. Slažem se s većinom kolega i smatram da je kod obnavljanja statusa u zvanje stručno pedagoški nadzor nepotreban. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
180 REGINA VUKASOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, mislim da bi pedagoška dokumentacija trebala biti uniformna u svim kako osnovnm ,tako i srednjim školama,Trebalo bi bit jasno što moramo,a što možemo.Na nedavno održanom ŽSV kolegica nas je upućivala kako ispunjavati plan Individualnog stručnog usavršavanja,većina kolega je reagirala da više nemamo obavezu plan predavati na početku nastavne godine,ali neki očito nisu..Mislim da ni e-dnevnik ne ispunjavamo na isti način,tu bi trebala biti točno određena pravila. Nadam se i e-matičnoj knjizi,jer smo prepuni administracije.Ispunjavamo i tablicu dolaska u školu i odlasku iz nje,a to ne rade sve škole. Kod održavanja edukacija kolegama,nekad je primjetno da ne postoji interes.I na kraju mogu reći da obnavljam savjetništvo i nikad više vremena nisam potrošila na prikupljanje silnih potvrda od ovoga puta.Hvala. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
181 Svjetlana Bebić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebno uvesti u Zakon precizne definicije načina elektroničkog uvođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, stvoriti bogatu bazu podataka koja će biti umrežena i s ostalim institucijama kako bi i učenicima i roditeljima omogućila brži pristup dokumentima u traženju npr. raznih subvencija ( prijevoz, udžbenici, stipendije,prelazak iz škole u školu), nastavnicima također veću mobilnost, možda čak i lakšu pohranu dokumentacije za napredovanje, a u svezi s time bi bilo dobro precizirati opis poslova administratora e dnevnika, dakle otvoriti novo radno mjesto za takve poslove ili u opisu o tjednoj satnici nastavnika, ako već nije moguće imati jednu osobu koja će se samo o tome brinuti, uvesti u satnicu točno određeni broj tjednih sati koje će odabrani nastavnik utrošiti u takve poslove. Što se tiče napredovanja u zvanje slažem se s većinom kolega da bi bilo dovoljno elektronički pratiti napredak nastavnika kroz postignute bodove i odslušani broj sati stručnog usavršavanja, te na osnovu toga istoga promovirati u određeno zvanje. Umjesto stručno- pedagoškog nadzora dobro bi bilo da se preoblikuje u savjetodavno tijelo koje će biti dostupno nastavnicima te povremeno izlaziti na teren s novim idejama, metodičkim pripremama, primjerima dobre prakse, rješavanjem nedoumica. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
182 GABRIELA ŽOKALJ PRILOG 1. Poštovani, Zakon o odgoju i obrazovanju zaista treba izmjene i dopune. Iako se stalno govori o smanjivanju administrativnih poslova učitelja, prisutna je velika neusklađenost u vođenju e-dnevnika i pedagoške dokumentacije pa tako svaka škola ima svoja nepisana pravila kako i što treba pisati. Tu je i niz administrativnih poslova na kraju školske godine, unošenje istih podataka u matičnu knjigu i e – maticu te različita izvješća koji na kraju postaju sami sebi svrha. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
183 ANČICA SLAVIČEK PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Također, slažem se s kolegama koji predlažu da je nužno dogovoriti jasna pravila vođenja e-dnevnika. Neobično je da se vođenje e-dnevnika u jednoj školi vrši na jedan način, a u drugoj na drugi način. Smatram da je prilikom napredovanja učitelja potrebno jasno, nedvosmisleno i precizno odrediti na što se sve mogu dobiti bodovi, detaljno pregledati je li dostavljena valjana dokumentacija koja dokazuje bodove i da se na temelju tih bodova učitelju dodijeli status. Osim prvi puta kada se savjetnik upoznaje s učiteljem, smatram nepotrebnim ponovni stručno-pedagoški uvid u nastavu. S poštovanjem, Ančica Slaviček Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
184 Josip Vranjković PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svakako podržavam ideju informatizacije u administrativnim poslovima. Posebno pozdravljam izmjenu Zakona na način da se doda novi članak kojim bi se uredilo upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole. Ovaj nedostatak dugo je bio velika barijera u stručnom usavršavanju učitelja koji su za to izrazili volju i želju. S poštovanjem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
185 SANDRA ŠANGO PRILOG 1. Poštovani, smatram da kod ponovnog napredovanja učitelja i nastavnika u više zvanje uz dokumente kojima se dokazuje neophodan broj bodova ne bi trebalo provoditi stručno pedagoški nadzor na nastavnom satu. Budući da se radi o učiteljima i nastavnicima za koje je isti već bio proveden. S poštovanjem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
186 Kristina Najcer Bračevac PRILOG 1. Poštovani, podržavam projekt Informatizaciju procesa i uspostavu cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove. Smatram nepotrebno vođenje dvostruko vođenje matične knjige kad ona već postoji u elektroničkom oblik. Također smatram da postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru treba osuvremeniti i prilagoditi. Slažem se s kolegama i kolegicama koje navode kako je nepotrebno za obnavljanje napredovanja ponovno se dokazivati. Dovoljno bi bilo provjeriti stečene bodove. Isto tako, mišljenja sam, da ukoliko Povjerenstvo utvrdi kako nema dovoljno bodova za više zvanje, da bi bilo potrebno omogućiti napredovanje u zvanje za koje se ima dovoljno bodova. S poštovanjem Kristina Najcer Bračevac Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
187 SUZANA MATKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se da bi stvarno trebalo definirati pravila vođenja e-dnevnika, a isto tako i načine vođenja pedagoške dokumentacije, kako ne bi dolazilo do različitosti kod popunjavanja pedagoške dokumentacije u školama. Isto tako smatram da je potrebno urediti i Zakon o prosvjetnoj inspekciji, posebno dio koji se odnosi na anonimne prijave, kojima su prosvjetni djelatnici često izoženi. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
188 Ivo Žikić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Smatram da bi svakako trebalo ukinuti vođenje matične knjige u pisanom obliku i da u korak s vremenom se uvede zakon o elektroničkom vođenju matične knjige. Postojeći Zakon o stručno - pedagoškom nadzoru potrebno je ukinuti jer je kao takav zastario i nije pravedan. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
189 Snježana Kolak PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Nužno je zakonom regulirati brojnu pedagošku dokumentaciju, pa tako je nesvrsishodno dvostruko vođenje Matične knjige - u pisanom i elektroničkom obliku. Što se tiče stručno - pedagoškog nadzora slažem se s kolegama da je degradirajuće vratiti učitelja koji nije obnovio napredovanje u zvanju na početnu poziciju, kao što je i degradirajuće za učitelja da mora svoju stručnost dokazivati svakih 5 godina. Mislim da je nepotreban uvid u nastavu u svrhu napredovanja, osim kod prve prijave. Trošimo brdo energije, koju bi svakako bilo pametnije iskoristiti u kvalitetan rad s učenicima. Također kod izrade novog zakona o stručno - pedagoškom nadzoru treba razmotriti ukidanje anonimnih prijava, jer su često izvor izuzetnog gubitka resursa, jer su neosnovane. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
190 Katica Radačić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam ove izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svakako je potrebno zakonom propisati način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije. Što se tiče stručno-pedagoškog nadzora slažem se s kolegama koji imaju primjedbu oko obnavljanja statusa u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika. Smatram da je dovoljno provjeriti stečene bodove priložene kao dokaz usavršavanja, osim kod prve prijave statusa. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
191 Vanja Selak PRILOG 1. Poštovani, podržavam ove izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju. Naravno da je potrebno zakonom regulirati elektroničko vođenje matične knjige jer je vođenje iste u pisanom i elektroničkom obliku suvišno. Kada bi se reguliralo elektroničko vođenje matične knjige, smanjilo bi se opterećenje učitelja, osobito razrednika. Osim toga, treba se i regulirati na nivou države i ostalo što se tiče pedagoške dokumentacije - što i kako pisati. Često nam e-Dnevnik ne "povuče" sve iz e-Matice, i obratno. Bilo bi nam lakše kada bi se sve reguliralo pravilnicima i zakonom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
192 Tonka Brailo PRILOG 1. Poštovani, potrebno je zakonom regulirati elektroničko vođenje matične knjige jer je vođenje iste u pisanom i elektroničkom obliku suvišno. Sve što radimo u digitalnom te istovremeno ponavljamo i pisanim načinom je povećanje administracije i opterećenja učitelja. Veselilo bi me da osoba nije iznad pravilnika i zakona jer često čujemo: "U našoj školi tako moramo." Ponovno dokazivanje jednom stečenog statusa je degradirajuće. Smatram da je dovoljno provjeriti broj stečenih bodova jer tijekom tih pet godina sve potvrde koje prilažemo su dokaz rada, usavršavanje i sl. Kvaliteta rada u učionici ne ovisi o uvidu u ta dva sata. Podržavam takav uvid samo kod prve prijave statusa. Bilo bi dobro da barem jednom netko posluša mišljenje učitelja kada je u pitanju napredovanje kao i svega ostalog što se tiče rada u školi. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
193 Bojan Lazić PRILOG 1. Svakako bi trebalo definirati pravila vođenja e-dnevnika, a smatram kako bi bilo dobro propisati i načine vođenja pedagoške dokumentacije, kao i izrade GIK-ova, makar i nekakvim pravilnikom, budući da se i dalje pedagoška dokumentacija popunjava različito od škole do škole, što uglavnom ovisi o (osobnim) prohtjevima pojedinog ravnatelja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
194 Danijela Valenta PRILOG 1. Poštovani, kako god da piše u zakonu, uvijek će biti pitanja i nedorečenosti i potrebe za dodatnim tumačenjem. Ali probajmo se maksimalno približiti stvarnosti u kojoj radimo. Zakonom urediti e-dnevnik, da. Zakonom urediti e-upise, da. No, postavlja se pitanje jesu li potrebna tri upisna kruga, s tim da prvi traje predugo. Na taj način je gotovo nemoguće pripremiti se za novu školsku godinu jer ona prethodna ne završava. Upisni rokovi su stresni i za učenike i za roditelje (a naravno i za srednje škole), bilo bi dobro skratiti ih jer svakodnevno klikanje, provjera stanja na listama uzrokuje stres. Neka počnu odmah nakon završetka nastavne godine. Radimo na tome da učenike i roditelje rasteretimo, to bi bio jedan od načina. Srdačno, Danijela Valenta Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
195 Dario Österreicher PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam daljnju digitalizaciju pedagoške dokumentacije što se odnosi i na matične knjige, ali nužnim smatram i zakonsko reguliranje e dnevnika kao elektroničkog zapisa razrednih knjiga, budući da je to već i sad najčešći njihov format. Također se slažem s jasnim definiranjem provedbe stručno-pedagoškog nadzora unutar Zakona o odgoju i obrazovanju. Pritom je vrlo važno da odredbe koje će regulirati taj postupak budu vrlo jasne, osobito u dijelu koji regulira ulogu pojedinih sudionika koji su izravno ili neizravno uključeni u takav postupak. U tome smislu čini mi se važnim jasno istaknuti kakva je uloga stručnih suradnika u školi s obzirom na različita iskustva iz nastavne prakse. Hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
196 Dinko Marin PRILOG 1. Poštovani, podržavam plan koji obuhvaća propisivanje sadržaja e- Dnevnika. Naime, trenutno se u njemu nalazi svega i svačega pa se isto uzima zdravo za gotovo da se treba i mora ispunjavati. Također vrlo jasno i precizno propisati načine žalbi na nalaze savjetnika, te propisati detaljno ingerencije savjetnika, kako bi rad istih bio zadovoljavajući gledano sa strane učitelja, a onda i samih savjetnika. Potrebno je doraditi Pravilnik o napredovanju, kao i pravilnik o obvezama učitelja koje se široko tumače. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
197 Alta Pavin Banović PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Informatizacija i digitalizacija je doista potrebna u sadašnjem trenutku u školstvu u RH jer doista je neophodno uklopiti se u društvo 21. stoljeća. Svakako bi se postupci prijave i upisa u školske ustanove elektroničkim putem olakšale uz uvjet usklađivanja pedagoške dokumentacije i evidencije s Općom uredbom o zaštiti podataka. To je potrebno provesti na svima razinama obrazovanja. Hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
198 Tomislav Špoljar PRILOG 1. Poštovani, u cijelosti se slažem s izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da će digitalizacija pridonjeti jednostavnosti obavljanja administrativnih poslova. Kao kolegice Bujas-Grubar i Kajganić, imam primjedbu na činjenicu da profesori koji su izabrani u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika svakih pet godina iznova moraju dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Kao i kolegice smatram to degradirajućim jer u brojnim ostalim službama to nije slučaj. U redu je možda samo prikazati svoj posao u proteklim godinama na neki način, ali ne da se proces napredovanja ponavlja. Nužno je omogućiti prosvjetnim djelatnicima koji žele napredovati u više zvanje, a kojima nakon uvida u njihovu dokumentaciju savjetnik i Povjerenstvo za napredovanje utvrde kako ipak nemaju dovoljno bodova za viši stupanj, obnovu postojećeg zvanja, a ne kao što to sadašnji Pravilnik nalaže - vratiti ga na početnu poziciju nastavnika/učitelja bez ikakvoga zvanja. Osim što je degradirajuće za nekoga tko se dokazao radom je i demotivirajuće te držim kako će zbog tog propusta sustav izgubiti mnoge vrijedne kolege. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
199 Jelena Bujas-Grubar PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam digitalizaciju kompletne dokumentacije, naročito matične knjige. Isto tako slažem se sa konstatacijom kolegice Kajganić da je ponovno dokazivanje jednom stečenog statusa degradirajuće. Smatram da je dovoljno provjeriti broj stečenih bodova ukoliko nastavnih obnavlja isti status, a na uvid bi se trebalo ići samo ako nastavnik želi napredovati u više zvanje. Srdačan pozdrav, Jelena Bujas-Grubar Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
200 SANJA MARKUŠ PRILOG 1. U potpunosti se slažem s nužnošću digitalizacije kompletne dokumentacije, pa tako i matične knjige. Slažem se i s konstatacijom kolegice Kajganić da je ponovno dokazivanje jednom stečenog statusa degradirajuće. Pretpostavlja se da su napredovale u zvanju najstručnije, ali također i moralne osobe. Velikoj većini nastavnika rad u školi je životni poziv koji su odabrali zbog želje prenošenja znanja mladima. Ukoliko su se u određenom periodu trudili dodatno raditi, trebalo bi vjerovati da će tako i dalje nastaviti. I nositi to zvanje je čast. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
201 Kristina Čobanković PRILOG 1. Poštovani, za mene je provođenje projekta Informatizacija procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove vrlo pozitivno. Priliku da se uvede u zakon elektroničko vođenje matične knjige podržavam u potpunosti i objeručke podržavam. Srdačan pozdrav Kristina Čobanković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
202 Ivica Gregurec PRILOG 1. Poštovani, u cijelosti podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, o elektroničkom vođenju matične knjige kao preduvjeta za uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa. Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno mijenjati jer je zastario. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
203 Đurđica Petrović PRILOG 1. Smatram vrlo pozitivnim provođenje projekta Informatizacija procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji bi stupio na snagu sljedeće školske godine. Podržavam u cijelosti uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige čime bi se zaokružilo digitalno vođenje pedagoške dokumentacije. Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno je prilagoditi. Nadalje, imala bih primjedbu na činjenicu da ravnatelji koji su bili u zvanju bilo mentora ili savjetnika prije imenovanja, imenovanjem gube svoje zvanje kao da zvanje nije vezano za veliki dio ravnateljskih poslova. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
204 Ivana Smolčić Padjen PRILOG 1. Poštovani, u cijelosti podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju. Izdvajam najavu te zakona o elektroničkom vođenju matične knjige kao preduvjeta za uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa. Dijelim mišljenje da je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno ukinuti jer je zastario i da se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
205 Josip Matković PRILOG 1. Apsolutno podržavam (ako zaista do toga dođe i to bude uvod u ukidanje anonimnh prijava inspekciji): "Potrebno je jasno propisati postupanje u slučaju primjedbi ravnatelja i učitelja te stručnih suradnika na nalaz savjetnika agencije. Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora." Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
206 Josip Matković PRILOG 1. "S obzirom da se projektom INFORMATIZACIJA PROCESA I USPOSTAVA CJELOVITE ELEKTRONIČKE USLUGE UPISA U ODGOJNE I OBRAZOVNE USTANOVE razvija nova e-Matica prilika je uvesti u zakon elektroničko vođenje matične knjige" - ako će ovo značiti konačno ukidanje matične knjige objeručke podržavam. To struka traži već godinama. Nepotrebno je voditi dvostruku evidenciju: e-maticu i matičnu knjigu. Nadam se konačnom ukidanju "papirnate" matične knjige (debele knjižurine). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
207 Đani Žufić PRILOG 1. Pozdravljam pokretanje izmjena zakona, pogotovo dio vezan uz regulaciju pedagoške dokumentacije. Na taj način izbjeći će se dvostruki posao: vođenje e-Matice i matične knjige. Nadam se da će izmjene dovesti do optimalizacije vremena i uštede resursa. Srdačan pozdrav Đani Žufić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
208 Željka Ćaleta Car PRILOG 1. Poštovani, Podržavam pokretanje izmjena Zakona, osobito uz regulaciju pedagoške dokumentacije i dvostruki posao koji se trenutno radi (vođenje e-Matice, matičnih knjiga i registara). Potrebno je zakonski propisati e-Dnevnik koji se već dulje koristi kao elektronska razredna knjiga. Također, podržavam propisivanje Zakona o provedbi stručno-pedagoškog nadzora te Zakona koji će definirati uvjete odlaska odlaska učitelja na edukacije u europske zemlje. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
209 Vesna Kajganić PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam projekt Informatizacija procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji bi stupio na snagu školske godine 2021./2022. te smatram kako to zakonom treba regulirati. Isto tako, podržavam uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige jer smatram neprimjerenim u 21. stoljeću (a pored e-Dnevnika i e-Matice) da učitelji i nastavnici na kraju nastavne godine satima prepisuju podatke koji već negdje u elektroničkom sustavu postoje. Nadalje, e-Dnevnik znatno nam je olakšao i ubrzao rad u prosvjeti te omogućio roditeljima pravodobni uvid u to kako njihovo dijete u školi napreduje te ga svakako treba zadržati i zakonom propisati njegovu uporabu. Isto tako, potpuno se slažem kako je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno osuvremeniti i prilagoditi ga novim uvjetima u školstvu, Nadalje, imala bih primjedbu na činjenicu da profesori koji su izabrani u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika svakih pet godina iznova moraju dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Smatram to degradirajućim jer u brojnim ostalim službama to nije slučaj. Svakako smatram da bi se prosvjetnim djelatnicima koji žele napredovati u više zvanje, a kojima nakon uvida u njihovu dokumentaciju savjetnik i Povjerenstvo za napredovanje utvrde kako ipak nemaju dovoljno bodova za viši stupanj, trebalo omogućiti obnovu postojećega zvanja (ukoliko za njega imaju dovoljno bodova), a ne kao što to sadašnji Pravilnik nalaže - vratiti ga na početnu poziciju nastavnika/učitelja bez ikakvoga zvanja. Lijep pozdrav Vesna Kajganić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
210 Nikša Kondić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, te naročito Zakon o elektroničkom vođenju matične knjige (pojednostavnjen rad razrednicima i bolja pohrana trajno važnih podataka). Nadalje podržavam upućivanje nastavnika na rad u Europske škole što je za svaku pohvalu, jer se time time stječu nova znanja i iskustvo, te se promovira RH. S poštovanjem, Nikša Kondić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
211 Sandra Juran PRILOG 1. Poštovani, slažem se da bi zakonom trebalo propisati načine vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije te zakonski propisati e-Dnevnik koji se već duže koristi kao elektronska razredna knjiga. Učitelji koji žele otići na privremeni rad u Europske škole moraju to moći na transparentan i zakonom uređen način. Lijepi pozdrav, Sandra Juran. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
212 Renata Duran PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene zakona o obrazovanju koje se odnose na elektronički upis učenika u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove, ali uz uvjet da se paralelno s njegovom provedbom osiguraju informatički resursi za učenike slabijeg imovinskog stanja. Također, podržavam i elektronički upis i vođenje matične knjige koji bi razrednicima uvelike olakšao obim administrativnih poslova. Čuvanje matične knjige i izdavanje duplikata svjedodžbe bilo bi jednostavnije ako su u e obliku kako zakon predlaže. Podržavam da se način vođenja e dnevnika propiše zakonom kako bi se uskladili podatci na razini države. Tekst zakona bi se trebalo uskladiti s normama hrvatskog jezika. Srdačan pozdrav, Renata Duran Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
213 Neva Strizrep PRILOG 1. Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju jer mislim da sustav elektroničkih upisa treba uskladiti te izbjeći unošenje istih podataka na više mjesta. Smatram da bi uvođenje elektroničko matične knjige podatke učinilo dostupnijim i vidljivijim svima kojima su isti potrebni. Također podržavam propisivanje Zakona o provedbi stručno-pedagoškoga nadzora te Zakona koji će definirati uvjete odlaska odlaska učitelja na edukacije u europske zemlje. Srdačan pozdrav Neva Strizrep Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
214 ANA-MARIJA BOGDANOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam da kod uvođenja e-upisa u osnovne i srednje škole treba biti oprezan, odnosno treba voditi računa i o onim učenicima koji nemaju mogućnost upisati se elektroničkim putem. Razvoj e-Matice i konačno zakonsko reguliranje E-Dnevnika je nužno potrebno. Dapače, u tom kontekstu već lagano i kasnimo. Što se tiče članka kojim bi se definirao i regulirao odlazak nastavnika na rad u Europske škole prijeko je potreban. I sama sam se našla u situaciji kad sam trebala otići na rad u inozemnu školu. Na žalost, to nije bilo moguće organizirati na duže razdoblje pa sam kao gost nastavnik sudjelovala u nastavnom procesu u Francuskoj samo dva tjedna (kroz ERASMUS projekt). Iako mnogi kolege misle da bi stručno-pedagoški nadzor trebalo ukinuti, ja se s tim mišljenjem ne slažem. Definitivno ga ne treba ukinuti već regulirati drugačije. Srdačno, Ana-Marija Bogdanović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
215 SAŠA PERIČAK PRILOG 1. Poštovani, Podržavam pokretanje izmjena Zakona, posebno vezano za regulaciju pedagoške dokumentacije i dvostruki posao koji se trenutno radi u smislu vođenja e-Matice i matičnih knjiga i registara. Nadam se da će izmjene dovesti do optimizacije i uštede resursa. Srdačan pozdrav Saša Peričak Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
216 Darko Mihoković PRILOG 1. Podržavam dopune i izmjene zakona o obrazovanju, koje se odnose na elektroničke upise, a pogotovo za zakon o elektroničkom vođenju matične knjige jer će se na taj način olakšati, ubrzati unos podataka razrednicima, te pojednostaviti čuvanje pedagoške dokumentacije ali i olakšati rad stručnim suradnicima pri lakšem pronalasku i izradi i prijepisu raznih duplikata javnih dokumenata. Također je potrebno detaljno analizirati, te zakonski regulirati propise o provedbi pedagoško stručnog nadzora (razlog kada, tko i zbog čega se provodi), ali zakonski regulirati osobu tj. povjerenstvo koje će zaprimati primjedbe na provedeni stručni nadzor (djelatnika i ravnatelja), te odlučivati o opravdanosti primjedbe. U zakon također uvrstiti mogućnost odbacivanja nalaza stručnog nadzora, ukoliko je povjerenstvo odlučilo da je primjedba na provedeni nadzor opravdana. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
217 Jasminka Vrban PRILOG 1. Poštovani! Što skorija izmjena Zakona o odgojui obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ovim Zakonom o izmjenamai dopunama bio bi velik korak prema praćenju vanjskih trendova i pojednostavljivanju vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije. Svakako podržavam prijedloge. Imam samo malu jezičnu zamjerku. S obzirom da je ovo dokument važan kako za RH, tako i za prosvjetne djelatnike, svakako izmijenite nehrvatski upit "Da li..." pod 1.5., 1.6., 5.2.17., 5.3.21., 5.4.27., 5.5.24., 5.6.24., 6.2., 6.3., 6.4. Srdačan pozdrav, Jasminka Vrban Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
218 Martina Sesar PRILOG 1. Poštovani, podržavam sve navedeno u obrascu procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Već duže vrijeme podaci se unose elektronskim putem i koriste se digitalne tehnologije te je isto potrebno regulirati i zakonom. Napravljena je detaljna analiza stanja i promjene i izmjene potrebno je napraviti. Posebno podržavam upućivanje učitelja na rad u Europske škole , te se na taj način još više promovira prosvjetna struka na europskom tržištu, a samim time i država, te se omogućava educiranje učitelja na vanjskom tržištu Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
219 Lidija Zonjić PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam promjenu zakona i regulaciju dokumentacije u elektronskom obliku, s obzirom da već godinama, pišemo podatke u e- maticu, ali i u Matičnu knjigu. Slažem se da zakonski treba regulirati status e -dnevnika, te uskladiti sve pedagošku dokumentaciju i evidenciju s Općom Uredbom o zaštiti podataka. Također slažem se da je potrebno i regulirati Zakon o nadzoru, a nadam se da će se on i promijeniti prema zahtjevima i obećanjima datim prošle školske godine. Podržavam slanje učitelja u Europske škole radi edukacije i uređivanje tih postupaka zakonom. Lijepi pozdrav Lidija Zonjić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
220 Marko Žerjav PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama te se slažem se s digitalizacijom kompletne dokumentacije. Što se tiče napredovanja u zvanje, apsolutno mislim da bi bilo dovoljnoo elektronički pratiti napredak nastavnika kroz postignute bodove i odslušani broj sati stručnog usavršavanja, pogotovo nastavnika koji su već prije napredovali te ih na osnovu toga istoga promovirati u određeno zvanje. Copyright © 2020 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Izjava o pristupačnosti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
221 JELICA PARADŽIK-LAZAREVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Također, pozdravljam projekt informatizacije procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove kao i uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige jer smatram nepotrebnim pored e-Dnevnika i e-Matice. Ručno vođenje matične knjige je prepisivanje podataka iz e matice gdje je mogućnost pogrešaka jako velika. Podržavam prijedloge da se Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru izmijeni. Predlažem da se proces napredovanja u zvanje za kandidate koji to traže prvi put obavi sukladno trenutno propisanom procesu, a kod obnove napredovanja ili napredovanje u više zvanje smatram da je stručno-pedagoški nadzor nepotreban. Prikupljeni bodovi , izvršene propisane obveze te slanje potrebne dokumentacije, mislim da bi trebali biti dovoljan dokaz. Pozdrav, Jelica Paradžik-Lazarević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
222 NENSI LUČIĆ KINKELA PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Slažem se da je potrebno urediti dio zakona kojim je propisana pedagoška dokumentacija, evidencija i javne isprave u školskim ustanovama. Podržavam upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole s naglaskom na stjecanju novih znanja i vještina. Za obnovu već stečenog zvanja smatram da je dovoljno samo sakupiti određeni broj bodova te da treba ukinuti stručno-pedagoški nadzor pri obnovi statusa. Jednom stečeno zvanje trebalo bi vrijediti trajno. Pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
223 Doroteja Vojedilov PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, ovim putem bih se osvrnula na gramatički oblik u priloženom obrascu. Struktura "Da li je..." nije u duhu hrvatskog jezika, a javlja se više puta u ovom tekstu. Predlažem da ovakvi obrasci, kao i svi drugi dokumenti, prođu lektorsku provjeru prije objavljivanja kako bi tekst bio čist od pravopisnih i gramatičkih grešaka. Srdačan pozdrav, Doroteja Vojedilov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
224 Marija Plentaj PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam svaku promjenu zakona na bolje, a posebno onu vezanu uz školstvo. Smatram kako se ista mora provesti što prije, posebice za glazbene škole, jer postojeće stanje je u potpunom raskoraku s današnjim vremenom i djecom koja se ne mogu nositi s prastarim programima koji nisu prilagođeni ovom stoljeću. Žao mi je što su umjetničke škole općenito bile zapostavljene u svakoj dosadašnjoj reformi, a zadnji primjer je online nastava koja se jednostavno nije mogla izvoditi na način pisanih pitanja i odgovora, već je zahtjevala video nastavu u realnom ili posrednom vremenu. S poštovanjem, Marija Plentaj, prof. mentor Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
225 Gordana Grah PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Važno je utvrditi kako i na koji vremenski rok se treba čuvati dokumentacija u školama, a također i propisati elektroničko vođenje matične knjige jer takvo vođenje pojednostavnjuje rad nastavnicima i omogućuje digitalno čuvanje podataka (bez gomilanja papira) Također smatram da je izuzetno važno onemogućiti anonimne prijave roditelja. Podržavam donošenje Pravilnika o upućivanju učitelja na privremeni rad u Europi, te da se nastavnike potakne na stjecanje iskustva, novih spoznaja, znanja i vještina, a ujedno da im se omogući povratak na radno mjesto u ustanovi. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
226 Milvana Pavletić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti se slažem da je potrebno urediti dio zakona kojim je propisana pedagoška dokumentacija, evidencija i javne isprave u školskim ustanovama kao i upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole te područje stručno-pedagoškog nadzora. Informatizacija je nužna i dobrodošla. Također, zbog brojnih dopuna i izmjena Zakona, smatram da bi bilo bolje pripremiti novi. Lijepi pozdrav Milvana Pavletić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
227 Natalija Imbrišak PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. E-dnevnik trebalo bi ozakoniti - njegova velika prednost je dostupnost informacija u svakom trenutku i učeniku i roditelju. Podržavam i upućivanje učitelja u Europske škole, ako se regulira zagarantiran povratak na radno mjesto i zamjena za vrijeme odsustva učitelja. Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima trebalo bi doraditi u mnogim segmentima. Novi Pravilnik stupio je na snagu datumom objave – razumljivo je da se primjenjuje od toga datuma, ali je neshvatljivo kako se neki dokument može primjenjivati retrogradno (i zahvaćati veći dio trajanja nečijeg zvanja, te tako onemogućiti ili znatno otežati obnove zvanja u propisanim kategorijama za koje se nije znalo da će postojati, odnosno aktivnosti koje će se tražiti). Uvid u nastavu i održavanje oglednih sati smisleni su samo u prilici prvog napredovanja u zvanje. Kod obnove zvanja ili napredovanja u više zvanje on nema svrhe – ukoliko je netko sakupio dovoljan broj bodova/rezultata za napredovanje, pretpostavka je da je dokazao da zna kvalitetno raditi. U tom slučaju trebala bi biti dovoljna dokumentacija dostavljena pravovremeno na uvid. Ispunjenje raznih obaveza u mnogobrojnim kategorijama ne bi trebalo uvjetovati inzistiranjem na određenim kategorijama (sve one imaju veliku vrijednost čim su se našle na popisu kriterija vrednovanja). Nisu svi djelatnici u jednakim okolnostima, prilikama i mogućnostima – neki su „jači“ u jednoj kategoriji, neki u drugoj, što ne bi smjelo umanjivati vrednovanje njihovih postignuća. Ukoliko netko u određenoj kategoriji nema bod, možda u nekoj drugoj ima mnogo više od traženog. Broj sati traženog profesionalnog razvoja je prevelik u odnosu na mogućnosti usavršavanja koje se pružaju u određenim strukama ili područjima. Gdje su u tome sistemu Obrtničke ili Umjetničke škole? (Umjetničke škole gotovo da i nisu postojale u sistemu za vrijeme „nastave na daljinu“, nitko ih nije ni spominjao, već su upute za svoje djelovanje morale iščitavati iz uputa za Obrtničke škole, iako su njihove djelatnosti i načini sprovođenja sasvim različiti i specifični.) Nedopustivo je da nastavnik koji se natječe za napredovanje u savjetnika ili izvrsnog savjetnika, a ne zadovolji broj bodova, gubi status, umjesto da mu se prizna niža kategorija ako to zaslužuje rezultatima svog rada. To je ponižavajuće za struku. Ako je obrazovanje nositelj napretka u društvu, trebali bismo pripaziti čiji rad obezvrjeđujemo. Isto tako, ukoliko je netko zavrijedio viši status od onoga za koji se prijavio (jer zbog bojazni od trajnog gubitka statusa nije se usudio prijaviti za viši, ili nije znao koji bodovi će mu biti priznani ili ne), trebalo bi ga nagraditi višim statusom. S poštovanjem, Natalija Imbrišak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
228 Melita Ivanac PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da će uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga olakšati vođenje pedagoške dokumentacije. Srdačan pozdrav, Melita Ivanac Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
229 Lidija Lovrić - Vidiš PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama jer doprinose boljem reguliranju upisa u osnovne i srednje škole, zakonom propisuju vođenje i čuvanje pedagoške dokumentacije (što nam je hitno potrebno) te omogućavaju jasnije uvjete razmjene učitelja unutar EU i postupanja kod pedagoškog nadzora. Budući da već ima puno izmjena i dopuna smatram da bi bilo svrsishodnije i preglednije pripremiti novi zakon. Srdačan pozdrav Lidija Lovrić - Vidiš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
230 Marica Ursić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osobito uspostavu cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove i elektroničko vođenje matične knjige. Što se tiče napredovanja smatram da je stručno-pedagoški uvid potreban, ali kod osoba koje se kandidiraju u viša zvanja . Za obnovu zvanja smatram da je dovoljna dokumentacija kojom se dokazuje da je osoba aktivno sudjelovala i doprinosila razvoju odgoja i obrazovanja, zapravo dokaz - Uvjeti izvrsnosti. Napominjem da uslijed specifične situacije Covid 19, nastavnici neće moć skupiti bodove koje bi inače mogli, što također treba uzeti u obzir u novom Pravilniku. Potrebno je izmijeniti postojeću regulativu i to u smislu da se stečeno napredovanje u zvanju nastavnika uslijed manjeg broja bodova ne može izgubiti vraćajući nastavnika na početak napredovanja, već da stečeno napredovanje u zvanju koje je nastavnik svojim radom bar tri puta dokumentacijom potvrdio trajno ostane ukoliko ne napreduje na više. Podržavam da nastavnik koji je svojim radom i napredovanjem u svom radu više puta dokazao svoju izvrsnost, nakon 30 godina staža zadržava svoj stečeni status bez potrebe obnove zvanja. Srdačan pozdrav, Marica Ursić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
231 DEJAN IVANEK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Moj prijedlog je da se umjesto izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, donesu dva zakona: jedan za osnovne i jedan za srednje škole. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
232 Jolida Klarić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Slažem se s nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona. Smatram da je potrebno ići u korak s vremenom te unaprijediti, informatizirati i uskladiti svu pedagošku dokumentaciju kao i upise od prvog razreda. Također je potrebno i zakonski regulirati čuvanje iste. Što se tiče obnove napredovanja, smatram nepotrebnim nadzor od tri člana komisije. U nekim europskim zemljama (susjedna Slovenija) kad se jednom napreduje, zvanje se ne obnavlja nego je trajno pa ne vidim razlog zašto to ne bi bilo i kod nas. Uvid savjetnika u rad prema bodovima i stručnim usavršavanjima je sasvim dovoljan. Također podržavam upućivanje učitelja na rad u EU. Prijave bi također trebale biti transparentne a ne anonimne. Nadam se jasnijem i preciznijem Zakonu. Srdačan pozdrav! Jolida Klarić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
233 Ivan Ilišević PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Velika prednost ovoga zakona će biti reguliranje pedagoške dokumentacije, jer se do sada isti posao radio više puta. Podržavam predložene promjene vezane za Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru, ali smatram da stečeni status napredovanja treba ostati trajan, jer u ostalim strukama se status napredovanja ne oduzima nakon isteka. Pri izradi novog zakona o stručno - pedagoškom nadzoru treba ukinuti anonimne prijave, jer su mnoge poslane iz obijesti i nisu osnovane. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
234 Ivana Ljubimir Dobroslavić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Digitalizacija matične knjige uvelike bi olakšala administrativni dio posla razrednicima. Slažem se s kolegama da je nužno jasno definirati načine vođenja e-Dnevnika i pedagoške dokumentacije na nivou države, a isto tako ih uskladiti s europskim regulativama. Podržavam predložene promjene vezane za Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru te naglašavam, kao i većina kolega, nužnost promjene određenih stavki Pravilnika o napredovanju. Naime, mišljenja sam da nastavnik koji je već napredovao u zvanje i samo ga obnavlja može dokaze o svojoj izvrsnosti dokazati priloženom dokumentacijom o stručnom napredovanju i postignućima te da je neposredan uvid na dva školska sata suvišan. Jednom stećeno zvanje trebalo bi biti trajno, a nastavnik da bi ga obnovio svakako treba priložiti potvrde o svom radu i usavršavanju. Srdačno, Ivana Ljubimir Dobroslavić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
235 Štefica Erdec PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Smatram da su izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi neophodne te se slažem s prethodnom procjenom. Svjedoci smo toga da se ne postupa jednoobrazno vezano uz puno aktivnosti i postupaka u školama zbog toga jer nisu zakonom uređeni ili su nedovoljno jasno uređeni. Osim toga svaki zakon pa i taj treba ići u korak s vremenom i dati konkretne odgovore na promjene u društvu. Nužno je jasno urediti upis u škole elektroničkim putem, propisati elektroničko vođenje matične knjige i propisati način vođenja i čuvanja dokumentacije u školama na način da je to u skladu s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
236 Kajo Tukić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam predložene dopune i izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izmjene bi trebale olakšati administrativne poslove nastavnika. Smatram da bi za obnavljanje zvanja bilo dovoljno predati prikupljenu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje bodove i izvršenje obaveza kandidata za određeno zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
237 Grozdana Matanović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam cjelovito donošenje novog Zakona. Brojne promjene uvedene u praksi nisu obuhvaćene/regulirane Zakonom, a zahtijevaju izmjene/dopune većine njegovih sastavnica i odredbi. Slažem se da je potrebno uskladiti i unaprijediti postupak rješavanja primjedbi i urediti na način da se uzmu u razmatranje i daljnje postupanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
238 Darija Jurič PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s donošenjem novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da će uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga olakšati i unificirati vođenje pedagoške dokumentacije. Podržavam upućivanje učitelja na sekondiranje u škole europskih zemalja radi edukacije i profesionalnog razvoja, ali i važnost zakonskog reguliranja istog radi usklađivanja zakonodavstva naše države s pravnom stečevinom Europske unije. Kod napredovanja u zvanje smatram da je (kod obnove ili napredovanja u više zvanje ) stručno-pedagoški nadzor nepotreban. Slanje potrebne dokumentacije (prikupljeni bodovi i izvršene propisane obveze) trebalo bi biti dovoljan dokaz izvrsnosti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
239 Nikola Vuković PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Za svaku pohvalu je ovaj prijedlog izmjene i nadam se da će radna skupina ustrajati na izmjenama Zakona. Konačno je došlo vrijeme da se sva dokumentacija koja se koristi u školama, odnosno koja je propisana Pravilnicima izradi u e-obliku. Svakako podržavam promjene i oko Pravilnika o napredovanju. Za prvo napredovanje predlažem da ostane uvid u neposredni rad, no za sva ostala dovoljni su i bodovi te dokazi o istim. Isto tako treba konkretizirati bodovanje i dokaz o istima. Apsurdno je da nakon 20 godina od prvog napredovanja i četiri puta obnove statusa ponovno dolazi povjerenstvo i vrši uvid u neposredni rad (dva školska sata). To treba izmjeniti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
240 MARIJA BARIČEVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram da je nužno Zakonom regulirati status e-dnevnika kao elektroničkog oblika razredne knjige kao i elektroničko vođenje matične knjige. Vođenje matične knjige u papirnatom obliku pripada prošlom vremenu, a obrazovanje kao i vođenje pedagoške dokumentacije bi trebalo biti korak ispred vremena. Slažem se da je potrebno promijeniti Pravilnik o napredovanju. Smatram da bi za obnavljanje zvanja bilo dovoljno predati prikupljenu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje bodove i izvršenje obaveza kandidata za određeno zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
241 Dubravka Protić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam predložene dopune i izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Izmjene bi trebale olakšati administrativne poslove nastavnika. U potpunosti podržavam prelazak na digitalni oblik vođenja Matične knjige. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
242 Nada Marguš PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi. Slažem se da je e-Dnevnik potrebno zakonski definirati i podržavam ukidanje vođenja Matične knjige u papirnatom obliku te potpuni prelazak na digitalni oblik e-Matice. Slažem se s kolegicama i kolegama da bi se prosvjetnim djelatnicima koji žele napredovati u više zvanje, a kojima nakon uvida u njihovu dokumentaciju Povjerenstvo za napredovanje utvrdi nedovoljan broj bodova, trebalo omogućiti obnovu postojećega zvanja (ukoliko za njega imaju dovoljno bodova), a ne kao što to sadašnji Pravilnik nalaže - vratiti ga na početnu poziciju nastavnika/učitelja bez ikakvoga zvanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
243 Ivana Cvetkovski PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram da je nužno i nadasve neophodno zakonom urediti vođenje E dnevnika te se slažem u potpunosti s prijedlogom digitalizacije matične knjige. U današnje doba kada je digitalizacija prisutna u svim segmentima društva, nužno je imati tako važne dokumente u digitalnom obliku, a ujedno smatram da će se digitalizacijom matičnih knjiga prosvjetni djelatnici postupno administrativno rasteretiti. Osobito pozdravljam predložene promjene vezane za Zakon o stručno - pedagoškom nadzoru koji u sadašnjem obliku provođenja ne slijede europske trendove načina napredovanja prosvjetnih djelatnika. Smatram da bi za djelatnike koji već zvanje imaju te ga obnavljaju dovoljno bilo da se vrši samo uvid u dokumentaciju o prikupljenim potrebnim bodovima za napredovanje te da dodatni uvid u nastavni sat nije neophodan. Uvid u nastavni sat ostavila bih samo prilikom odabira u zvanje. Također bi trebalo pojednostaviti skupljanje i prilaganje dokumentacije potrebne za napredovanje u zvanju. Ivana Cvetkovski Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
244 MIRELA MARKOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti se slažem sa izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju. Nužno je zakonom urediti vođenje E dnevnika, te pozdravljam digitalizaciju matične knjige. To će dovesti do administrativnog rasterećenja prosvjetnih djelatnika. Također, smatram pozitivnim pomakom promjene vezane za Zakon o stručno - pedagoškom nadzoru. Ovdje bih htjela dodati da se slažem sa ostalim kolegama kako kod obnavljanja zvanja nije potreban uvid u sat već samo uvid u dokumentaciju o skupljenim bodovima. Uostalom, tako bi se izjednačili sa sa ostalim javnim službama kod napredovanja. Srdačan pozdrav, Mirela Marković. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
245 Olivera Tadić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se i podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju.Smatram da je nužno jasno definirati načine vođenja e-Dnevnika i pedagoške dokumentacije na nivou države. Podržavam uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige. Slažem se s većinom kolega i smatram da je kod obnavljanja statusa u zvanje stručno pedagoški nadzor nepotreban. Srdačan pozdrav Olivera Tadić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
246 BILJANA ILKOSKI PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Načelno se slažem sa nacrtaom prijedloga uz sugestiju da bi bilo dobro modificirati postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru te definirati redoslijed rješavanja bilo kakvog problema u školi prije no što prosvjetna inspekcija iziđe na teren (razrednik-predmetni nastavnik-stručna razvojna služba-ravnatelj i tek onda prosvjetna inspekcija). Odgojno-obrazovni djelatnik jednom promoviran u neko zvanje ne bi trebao prolaziti uvide u sat, već bi trebala biti dovoljna dokumentacija kojom će se utvrditi njegova aktivnost. Trebalo bi pojednostaviti skupljanje i prilaganje dokumentacije potrebne za napredovanje u zvanju. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
247 Ika Pejanović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, U potpunosti podržavam mišljenje da je potrebno provoditi upis u osnovnu i srednju školu elektroničkim putem. Također podržavam da se uvede elektroničko vođenje matičnih knjiga. Što se tiče Pravilnika o napredovanju, vrijeme mu je isteklo već odavno; smatram da je važno pratiti koliko i kako se nastavnici usavršavaju što bi u potpunosti trebalo upućivati na njihovu spremnost i sposobnost da opravdaju stečenu licencu. S poštovanjem! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
248 Maja Puhač PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam prijedlog da se uvede elektroničko vođenje matične knjige i da se zakonski propiše sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
249 Željka Ćaleta Car PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, U potpunosti se slažem s izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u RH te da se zakonom propiše elektroničko vođenje matične knjige kao i upis elektroničkim putem u osnovne, srednje škole i učeničke domove. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
250 Martina Vukičević PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Informatizacijom možemo još više poboljšati administrativne poslove i uvođenje e-Matice sigurno će to omogućiti. Jako je bitno zakonski propisati sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevnik. Ne vidim razlog zašto poslije jednom promoviranog mentora/savjetnika, stalno obnavljanje. Smatram da treba mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim se nepotrebno traži dodatna provjera i uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika. Prikupljeni bodovi za napredovanje dovoljno govore o kvaliteti rada i stručnosti nastavnika i nepotreban je uvid na dva sata tog učitelja kojega se treba promovirati u mentora/ savjetnika.. Mislim da se time narušava vjerodostojnost i integritet učitelja. LP Martina Vukičević Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
251 Vesna Rubeša PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Cijenjeni, podržavam ideju da se zakonom propiše elektroničko vođenje matične knjige kao i upis elektroničkim putem u osnovne, srednje škole i učeničke domove. Slažem se i s tvrdnjom "Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora." Predlažem da se isključivo pregledom dokumentacije (uvidom u „opće uvjete“ i „uvjete izvrsnosti“) utvrdi ima li nastavnik i dalje uvjete za isto zvanje, dok je ponovno prisustvovanje komisije oglednom satu nepotrebno. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
252 Olgica Nikolić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Nužne su promjene, Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
253 Silvana Šebalj-Mačkić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Iznimno je važno unijeti izmjene i dopuniti Zakon o odgoju i obrazovanju u republici Hrvatskoj. Promjene u svim sustavima su brze i traže nova učinkovita rješenja. Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove je neizbježna jer su elektronički sustavi učinkoviti (ako su umreženi funkcionalno). Uvijek postoji mogućnost da u populaciji ima onih kojima će to biti teško ili nepristupačno te za takve situacije treba predvidjeti kontakte za pomoć. Pri upisu u srednje škole razrednici učenika osmih razreda imaju veliku odgovornost i obvezu. Predlažem da se više odgovornosti i zaduženja prebaci na roditelje/skrbnike , osobito nakon završetka upisnog postupka. E-dnevnik daje izvrsne mogućnosti te i ga trebalo odrediti i Zakonom. Dobra su opažanja kolega da bi on mogao sadržavati i Matičnu knjigu (u elektronskom obliku). Anonimne prijave i pritužbe na rad učitelja/škole nisu uvijek opravdane, uglavnom oduzimaju energiju školi i vrijeme savjetnicima iz AZOO. Nakon uvida, škola je ta koja mora riješiti probleme, stoga bi bilo prihvatljivo da se u obzir uzimaju primjedbe i prijave za koje se zna izvor (množe biti poznat samo savjetniku/nadzoru). Slažem se d gospođom Đurđicom Petrović oko primjedbe o statusu učitelja koji je napredovao u zvanju ( mentor, savjetnik) , a kao ravnatelj gubi sve to. Ipak su ti ljudi uložili u svoj rad puno i to dokazali svojim postignućima te bi im se trebalo to i priznati ( barem dio). Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
254 KRISTINA KRALJ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam promjene Zakona o obrazovanju. Zaista nije potrebno voditi e-maticu i matičnu knjigu ručno pisati te se nadam da će se zakonom to i izmjeniti. Veseli me ako će se konačno Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ukinuti jer je zastario. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
255 Gordana Kučinić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se da je potrebno propisati i urediti postupak prijava i upisa u pojedinu školu i školske domove elektroničkim putem. kao i dio kojim je propisana pedagoška dokumentacija, evidencija i javne isprave u školskim ustanovama budući da e-Dnevnik kao oblik razredne knjige nije propisan zakonom. Smatram da sadržaj e-dnevnika treba jasno definirati zakonom i odrediti koji se podaci iz e-dnevnika čuvaju i na koje vrijeme. Mišljenja sam da bi trebalo izraditi novi Zakon o odgoju i obrazovanju s obzirom da je sadašnji zbog brojnih dopuna postao nepregledan. Slažem se da je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno ukinuti i izraditi novi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
256 Violeta Odorčić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, o elektroničkom vođenju matične knjige kao preduvjeta za uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa kako bi se smanjilo opterećenje razrednika te smanjilo vođenje papirnate dokumentacije. Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno mijenjati jer ne razlikuje specifičnosti osnovnih škola, gimnazija te strukovnih srednjih škola. Mišljenja sam kako uvid u stručno pedagoški rad kod ponovnog izbora u zvanje nije potreban čime bi se smanjili troškovi i vrijeme cjelokupnog postupka, a učitelj/nastavnik dokazao bi svoju izvrsnost priloženom dokumentacijom. S poštovanjem Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
257 Nada Kegalj PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Postojećim Zakonom nije propisan eDnevnik , eImenik, e Matica. e Spomenica. Isto tako sam mišljenja da treba propisati sadržaj Dnevnika i revidirati vrijeme čuvanja informacija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
258 Mirela Petković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je potrebno donijeti izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Posebno podržavam uvođenje elektronskog vođenja matične knjige, zakonsko reguliranje e-Dnevnika i njegovog sadržaja te ukidanje postojećeg Zakona o stručno pedagoškom nadzoru. Smatram da je neophodno dopuniti i Pravilnik o napredovanju na način da se veća važnost prida radu nastavnika u razredu. Srdačan pozdrav, Mirela Petković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
259 Gordana Bertović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam predložene dopune i izmjene u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Što se tiče informatizacije pedagoške dokumentacije slažem se da je potrebno uvođenje elektroničkog oblika radi olakšavanja razredničkih poslova, a prijave i upisi elektroničkim putem olakšat će same upise. Napredovanje izvrsnih savjetnika trebalo bi razmotriti kao mogućnost trajnog zvanja bez obnavljanja svakih pet godina. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
260 Anela Prkić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam predložene izmjene u Zakonu o Odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer postojeći ne obuhvaća potrebe rada u školi. Potrebno je regulirati elektroničko vođenje matične knjige te način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije posebno e-Dnevnika koji je već nekoliko godina u primjeni u školama.. Stručnost i kvaliteta rada nastavnika za obnavljanje zvanja jasno je vidljiva iz prikupljene potrebne dokumentacije koja potvrđuje bodove uz preciznije definirano bodovanje. Srdačan pozdrav, Anela Prkić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
261 Barbara Turin PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, informatizacija obrazovnog sustava na svim razinama je nužna i kao takvu je treba pravno dobro pripremiti i pokriti.U vremenu kada smo mogli održati cijelu nastavu online, može se i sva školska administracija prebaciti u digitalni oblik pazeći pri tome i na sigurnost tih podataka.Svaka zastarjelost akata je nešto što se treba promijeniti.Isto trebalo bi ujednačiti kriterije prilikom polaganja stručnih ispita kako bi komisije za sve predmete postupale, ako ne isto, onda barem slično. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
262 Gordana Sokol PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osobito uspostavljanje elektroničkog vođenje matične knjige koja će olakšati razredničke poslove te smanjiti moguće pogreške u pisanju matičnih knjiga. Smatram da bi samo uvid u dokumentaciju trebao biti dovoljan kada se osoba prijavljuje za napredovanje u Izvrsnog savjetnika. Nadalje, jednom stečeno zvanje Izvrsnog savjetnika trebalo bi postati i trajno zvanje, a ne se obnavljati svakih pet godina. S poštovanjem, Gordana Sokol Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
263 Željka Klaić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedloge o izmjenama u Zakonu o Odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer je zastario. Nužno je uvesti u zakon elektroničko vođenje matične knjige te način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije. Predlažem da se djelatnicima koji obnavljaju zvanja ukine stručno-pedagoški nadzor u smislu oglednog sata (izuzev prvog napredovanja) već samo uvid u dokumentaciju o skupljenim bodovima. Slanje potrebne dokumentacije trebalo bi biti dovoljan dokaz izvrsnosti ukoliko se pregledom dokumentacije utvrdi da su zadovoljeni svi uvjeti. Naime, u ostalim državnim službama jednom stečeno napredovanje u zvanju ne provjerava se svakih 5 godina. Srdačan pozdrav, Željka Klaić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
264 Nada Nekić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Informatizacija administracije je nužna s obzirom na trenutnu situaciju. Također se slažem s prijedlogom Pravilnika o napredovanju. Stručno pedagoški nadzor je potreban kod napredovanja u zvanje, međutim prikupljanje bodova uvjetovanih Pravilnikom u trenutnim okolnostima je ograničeno pa bi bilo potrebno to uzeti u obzir. Srdačan pozdrav, Nada Nekić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
265 Mirela Macelaru PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi potreban. Posebno treba obratiti pozornost na Pravilnik o napredovanju, koji će uzeti u obzir da nemaju svi u svim školama niti približno jednake uvjete za ostvarivanje potrebnih bodova za napredovanje. Nadalje, smatram da se više treba vrednovati neposredni rad s učenicima i njihovi uspjesi,a manje izvannastavne aktivnosti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
266 Marija Klasić Petrović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju te naročito Zakon o elektroničkom vođenju matične knjige jer se tako pojednostavljuje rad razrednicima i radi bolja pohrana trajno važnih podataka. Na taj način izbjeći će se dvostruki posao: vođenje e-Matice i matične knjige. Također se slažem da bi postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru bilo potrebno ukinuti jer je zastario te bi se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebali propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora.. Za obnavljanje zvanja bilo bi dovoljno predati prikupljenu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje bodove čime se potvrđuje stručnost i kvaliteta rada nastavnika. Podržavam isto tako i donošenje Pravilnika o upućivanju učitelja na privremeni rad u Europi.Smatram da će to koristiti i nastavnicima, jer će se vratiti oplemenjeni novim idejama, i ugledu škole. Srdačan pozdrav. Marija Klasić Petrović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
267 Hrvatska strukovna udruga fonetičara (HSUF) PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Udruga HSUF – Hrvatska strukovna udruga fonetičara u nekoliko je navrata od 2017-te godine pa do danas tražila izmjene Zakona kako bi ukazala na probleme pristupa tržištu rada s kojim se suočavaju magistri edukacije fonetičari smjera Govorništvo, smjera Rehabilitacija slušanja i govora, te smjera Znanstveno usmjerenje fonetike. Smatramo da zatražena zaštita struke i prava na rad u znanstvenom području humanističkih znanosti i polju filologije u koje je razvrstana ispunjava suvremene potrebe tržišta, o čemu svjedoči ne samo pedesetgodišnja tradicija studija fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, uzastopne dopusnice MZO, nego i njegove neprekidno rastuće potrebe za govornim i digitalnim govornim komunikacijama. Dosadašnja nastojanja uz opsežnu argumentaciju nalaze se i na ovoj platformi na poveznicama: 1. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu na dio Nastavni plan  rehabilitacijskih  programa Na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12338 2. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednje škole na dio Nastavni plan posebnih kurikuluma za srednje škole Na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12336 3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o ažuriranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2020. godinu Na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12489 Vesna Kirinić Papeš, prof. fonetike, predsjednica HSUF-a Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
268 Vesna Pavković-Dončević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, primjenu novih tehnologija u administrativnim poslovima škole, evidencijama rada u razredu i upisnim poslovima nisu pratile adekvatne zakonske izmjene koje bi bile jasne i jednoznačne. Stoga su nužne temeljite izmjene zakona i pravilnika koje bi obuhvatile sve te promjene i uključile u sebe i slučajeve kao što je pandemija COVID19, elementarne nepogode i sl. Potrebno je razmotriti i imaju li svi na cijelom području Republike Hrvatske zaista jednake mogućnosti za stjecanje uvjeta za napredovanje ( npr. otoci ili slabije razvijeni krajevi). Ponovna obnova zvanja trebala bi biti jednostavnija, a na prvom mjestu biti kreativan rad s učenicima. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
269 ANAMARIJA NERAD PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjenu zakonodavsta i sugeriram: a) U vezi pedagoške dokumentacije - izradu obrazaca e-Dnevnika prilagođenih za Umjetničke škole, e-Matica je odlično uređena za Umjetničke škole, a kod izrade e-Matične knjige imati u vidu Umjetničkim školama b) Kod upućivanja učitelja na privremeni rad u Europske škole - molim uvrstite i Glazbene škole, s obzirom da je glazbena naobrazba u Europi drugačije koncipirana, predlažem poticanje instrumentalista na takvu vrstu rada, jer oni uz instrument mogu predavati i teoriju (mi u Hrvatskoj imamo vrlo jak teoretski odjel i on je zasebna grana, pa za ovu vrst potrebe korisnije bi bilo uzeti instrumentaliste) Lijep pozdrav! Anamarija Nerad Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
270 Predrag Novaković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, realizacija projekta kao i sam projekt INFORMATIZACIJA PROCESA I USPOSTAVA CJELOVITE ELEKTRONIČKE USLUGE UPISA U ODGOJNE I OBRAZOVNE USTANOVE jest pohvalna jer će uvođenjem olakšati, racionalizirati i ubrzati kako upise u škole i domove, tako i rad s e-Maticom. Naravno da je i vođenje i čuvanje pedagoške dokumentacije vrlo bitna stvar, čemu bi trebali pomoći i podaci iz e-Dnevnika. Ako upućivanje učitelja u Europske škole nije regulirano Zakonom, nije loše i to provesti.Svakako bi bilo dobro "osvježiti" i Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru, jedino je nezgodno obrazloženje "jer je zastario" (možda prikladnije jer novo vrijeme nosi nove situacije ili sl.) Lijep pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
271 Nikolina Janc PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, kao razrednik već duži niz godina izrazito sam zadovoljna odlukom o elektroničkom upisu iz osnovne škole u srednje škole, te smatram da bi Carnet trebao tada povećati kontrolu korištenja skole.hr identiteta. Tada bi se olakšalo i učiteljima u osnovnoj školi i nastavnicima u srednjoj školi, a najviše bi bilo lakše učenicima i njihovim roditeljima, posebno putnicima. Također i ekološki spektar treba uzeti u obzir. Također smatram da je potrebno urediti zakon u smjeru statusa drugog stranog jezika, naša država kao članica Europske unije koja podržava višejezičnost smatram da bi roditelji za ispis djeteta sa izbornog predmeta ( posebno stranog jezika) trebali imati zaista pravo opravdanje koje treba dobro razmotriti i potaknuti učenje jezika kao sredstvo komunikacije u budućnosti. Najčešća isprika "opterećenost" bi se trebala i opravdati dokazima ( kao učenici koji idu paralelno u dvije škole Glazbena i redovna nastava, ili sportaši a ne dozvoliti ispis učeniku koji nema nikakvu drugu obvezu niti izvanškolsku aktivnost) te kao takva definirati u Pravilniku. Srdačno, Nikolina Janc Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
272 Suzana Hitrec PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam navedene razloge za izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, međutim osim navedenih potreba za izmjenu potrebno je izmijeniti članke vezane uz izbor i rezibor ravnatelja jer sada ravnatelje stavljaju u nejednaku poziciju u odnosu na temeljnu struku i bodovanje dodatnih kompetencija koje se propisuje statutima, pa se time provode drugačiji kriteriji u RH. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
273 Nada Talijančić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani , Digitalizaciju pedagoške dokumentacije kao i elektronski upis u škole i domove podržavam ,ali uz jasno definirane korake . To se odnosi i na privremeni rad djelatnika u Europskim školama , kao i na promjene za stručno -pedagoški nadzor. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
274 VIŠNJA MACH ORLIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, moj osvrt na "Zakonom nije propisan e-Dnevnik koji se kao elektronički oblik razredne knjige koristi u školama. Također nije propisan sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku." Želim se osvrnuti na sadržaj budućeg e-dnevinka i ukazati na sagledavanje šire slike budućeg razvoja elektroničkih dnevnika i pračenja on line nastave pa sukladno tome mislim da bi budući e-dnevnik trebao imati mogućnost dodavanja dadoteka raznih formata te mogućnost održavanja on line nastave sve na istoj e-dnevnik platformi. Višnja Mach Orlić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
275 Donata Mikić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s predloženim u Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Budući da će se upis u osnovne i srednje škole provoditi elektroničkim putem, svakako se to treba zakonski regulirati i omogućiti. Podržavam i zakonsko reguliranje uporabe e-Dnevnika, njegova sadržaja te način i vrijeme čuvanja podataka u istom, odnosno zakonsko reguliranje elektroničkog vođenja matične knjige. Podržavam i kolege koji su komentirali postupak napredovanja i smatraju da je prilikom reizboru u zvanje nepotrebno ponovno vršiti uvid u neposredan rad s učenicima. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
276 JASMINA SUKALIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Podržavam uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga, budući da se podaci mogu sinkronizirati s podacima iz e-matice i e-dnevnika. Pozdravljam upućivanje nastavnika na privremeni rad u Europske škole, te njegov povratak na radno mjesto u školskoj ustanovi. Smatram da nastavniku koji želi napredovati u više znanje, a Povjerenstvo za napredovanje utvrdi da nema dovoljno bodova, treba pružiti mogućnost postojećeg zvanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
277 JASMINKA BEREND PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam elektronički upis u škole i domove, kao i elektroničko vođenje matične knjige, sve vezano za e - dnevnik svakako treba zakonom regulirati. Upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole i promjene vezane za Zakon o stručno - pedagoškom nadzoru smatram osobito važnim. Jasminka Berend Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
278 Plamenko Nosić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je nužno donijeti Zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s obzirom na očite manjkavosti u vođenju pedagoške dokumentacije u odnosu na Zakon o zaštiti osobnih podataka. Isto tako, vjerujem da će dopunjeni zakon regulirati elektroničko vođenje matične knjige, a ukinuti dvostruko pisanje iste, kako bi se izbjegla suvišna administracija. Što se anonimnih prijava tiče, treba ih zakonski učiniti posve irelevantnima, jer time ugrožavaju pravo na dobar glas i ruše dostojanstvo i ugled učitelja. Srdačan pozdrav! Plamenko Nosić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
279 Marija Garić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te posebno pozdravljam nadograđivanje i kontinuitet u Informatizaciji procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojno - obrazovne ustanove (naročito zbog upis u osnovne škole). Što se tiče e-Dnevnika, uz njegovo uvrštavanje u obveznu pedagošku dokumentaciju, trebalo bi detaljno propisati što se sve treba u njemu ispunjavati, što je obvezno, a što ne (ono što nije obvezno ne treba niti biti u e-dnevniku). Mi stručni suradnici dobijemo zadatak pregledati dokumentaciju i to nas zbunjuje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
280 Tina Parać PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Predlažem dodatnu provjeru i savjetovanje vezano uz Pravilnik o stručno- pedagoškom nadzoru i Pravilniku o napredovanju koji je po meni nedorečen i nejasan. Podržavam uvid u stručno - pedagoški rad učitelja pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom kada učitelj prvi puta napreduje u struci. Međutim, pri obnovi stečenog zvanja ga smatram nepotrebnim. Dovoljno je da učitelj ispuni obrazac i priloži sve potrebne dokaze ukoliko želi zadržati postojeći status. Također, ukoliko je učitelj tijekom pet godina uspio skupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u više zvanje, i to može potkrijepiti svim, a nemalim dokazima, ponovni uvid u rad učitelja pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom smatram demotivirajućim. Mislim da sve učitelje, koji su tijekom pet godina vrijedno radili, i pri tom postigli zavidne uspjehe treba nagraditi i poticati na daljnji rad. Također, nije prihvatljivo da se učitelju za kojeg Povjerenstvo za napredovanje utvrdi da nema dovoljno bodova za napredovanje u više zvanje ( jer je Pravilnik u većini slučajeva nejasan i nismo sigurni što i kako bodovati), ukine postojeće zvanje za koje bi bodova eventualno imao i vrati ga na početnu poziciju učitelja bez ikakvoga zvanja. Nužno je zabraniti anonimne prijave učitelja. Lijep pozdrav, Tina Parać Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
281 Ljubica Selak-Zeljko PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA S obzirom da je sustav školstva informatiziran potrebno je pojednostaviti postupak upisa u srednje škole . Naime, kompletan upis može se obaviti online i na taj način izbjeći nepotrebne pritiske zbog rokova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
282 Marija Roth PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona, osobito uspostavu cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove i elektroničko vođenje matične knjige. Ne slažem se s nekima od kolega da je prilikom napredovanja, nakon prvog napredovanja dovoljan samo uvid u dokumentaciju. Smatram da je potreban uvid u stručno-pedagoški rad jer je osnova rada odgojno-obrazovnog radnika neposredan rad s učenicima ili s odgojno-obrazovnim radnicima, a sve dodatne aktivnosti koje se boduju su "bonus" u napredovanju. Smatram da uvid u dokumentaciju može biti dovoljan kada osoba ostvari napredovanje u Izvrstan savjetnik jer je do tada dokazala svoju izvrsnost u radu. S poštovanjem, Marija Roth Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
283 Ivana Gašljević Vukobradović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Zakona. Trenutna situacija vezana uz COVID pokazala je nužnost informatizacije administracije. Nastavnicima administrativni rad oduzima dosta vremena, a informatizacijom bi bio omogućen brži i transparentniji rad. Također se slažem s prijedlogom pravilnika o napredovanju. Stručno pedagoški nadzor je potreban kod prvog napredovanja u zvanje. Za obnavljanje zvanja trebao bi biti dovoljan uvid u dokumentaciju o bodovima s obzirom da je izvrsnost dokazana pri prvom napredovanju. S poštovanjem, Ivana Gašljević Vukobradović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
284 Nataša Mesaroš Grgurić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, osvrćem se na stavku: "-Zakonom nije propisan e-Dnevnik koji se kao elektronički oblik razredne knjige koristi u školama. Također nije propisan sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku" . Smatram da bi e-Dnevnik trebao biti posebno razrađen u Zakonu, kako ga detaljno voditi, što svaka stavka treba sadržavati, tko može imati uvid u e-Dnevnik, koliko ga i na koji način čuvati?! Posebno razmotriti način vođenja e-Dnevnika za produženi boravak. Mislim da nije napravljeno najsretnije rješenje. Učitelj u produženom boravku trebao bi voditi svoj e-Dnevnik. Lijep pozdrav, Nataša Mesaroš Grgurić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
285 Mišela Klobučar Nosić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Potrebno je uvesti elektroničko vođenje matične knjige. Što se obnove statusa stečenog zvanja tiče, smatram da je dovoljno dostaviti podatke o prikupljenim bodovima. Naime, stručno pedagoški nadzor potreban je za pripravnike i za one koji prvi put napreduju u zvanju. Nadzor pri svakoj obnovi stečenog zvanja je degradirajući. Također je nužno uskladiti potrebni broj bodova s izvanrednim situacijama poput pandemije, dužeg bolovanja ili porodiljnog dopusta. Srdačan pozdrav, Mišela Klobučar Nosić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
286 Sanja Malević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sva dokumentacija koja se koristi u školi, propisana Pravilnicima, potrebna je u digitalnom obliku. Zakonom treba regulirati status e-dnevnika kao elektroničkog oblika razredne knjige kao i elektroničko vođenje matične knjige. Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno je prilagoditi novim uvjetima u školstvu. Pozdravljam izmjenu Zakona u vidu članka kojim bi se uredilo upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole. Što se tiče Pravilnika o napredovanju, slažem s ostalim kolegama kako kod obnavljanja zvanja nije potreban uvid u sat (izuzev prvog napredovanja) već samo uvid u dokumentaciju o skupljenim bodovima. Slanje potrebne dokumentacije trebalo bi biti dovoljan dokaz izvrsnosti ukoliko se pregledom dokumentacije utvrdi da su zadovoljeni svi uvjeti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
287 Stela Čuturić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedloge o izmjenama u Zakonu o Odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i predlažem da se sa Zakonom usklade i postojeći Pravilnici (Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji, Pravilnik o radu, Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva i Pravilnik o zaštiti osobnih podataka). S poštovanjem, Stela Čuturić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
288 Martina Velikov PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s potrebom donošenjem novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam uvođenje elektroničkog vođenja matičnih knjiga. Za napredovanja u zvanje smatram da je (kod obnove ili napredovanja u više zvanje) stručno-pedagoški nadzor nepotreban. Slanje potrebne dokumentacije (prikupljeni bodovi i izvršene propisane obveze) trebalo bi biti dovoljan dokaz izvrsnosti. Trebalo bi izbaciti dio gdje je nastavnik dužan održati godišnje tri javna predavanja, budući da nam uvjeti nisu osigurani, a oni onemogućuju naše napredovanje. Ministarstvo bi se trebalo obvezati da nam osigura uvjete rada ( računala/laptopi, održavanje istih te internet ) budući da veliki dio poslova odrađujemo online. Podržavam prijedloge da se Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru izmijeni. Anonimne prijave ne bi se trebale uzeti u obzir. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
289 Tamara Srnec PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je potrebno donošenje novog Zakona o obrazovanju. Podržavam elektroničko vođenje matične knjige te svako rasterećenje u vođenju administracije. Nepotrebno je iste podatke upisivati na više mjesta. Uvođenje e-Dnevnika je olakšalo i ubrzalo rad nastavnika. Nužno je zakonom propisati e-Dnevnik koji se kao elektronički oblik razredne knjige koristi u školama. Još uvijek nije propisan sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora. Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno mijenjati jer ne odgovara realnim potrebama. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
290 Alma Kalinski PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam navedene sadržajne i formalne odrednice prijedloga izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, no zbog velikog broja dosadašnjih Zakona o izmjenama i dopunama istog Zakona, a radi bolje preglednosti materije i lakšeg snalaženja smatram da treba objaviti novi Zakon (a ne npr. pročišćeni tekst dosadašnjih tekstova). Iako se u Čl. 116. (NN 68/18) načelno, kako zakonu i priliči, navodi mogućnost napredovanja i nagrađivanja prosvjetnih radnika u struci te se upućuje na Pravilnik o napredovanju i Pravilnik o nagrađivanju u ingerenciji ministra, mislim da Pravilnik o napredovanju treba čim prije izmijeniti jer je previše rigorozan, kontraproduktivno hipernormiran, minimalno vrednuje stvarni rad s učenicima, djeluje demotivirajuće i za najvrjednije nastavnike i, što je najvažnije, nejasan je u brojnim odrednicima. Pogledate li na stranici MZO-a samo količinu u međuvremenu objavljenih popratnih tekstova o postupku napredovanja i šumi potvrda - tzv. pojašnjenja koraka procedure napredovanja, pojedinih kategorija, grupe odgovora na brojna pitanja interesenata, webinare itd. itd., onda je jasno da tu očito nikome stvarno nije jasno. Jer da je jasno stalo bi A4 - manje je više. Iako znam da on izravno nije predmet ove rasprave, ipak ovom prilikom ukazujem na to da Pravilnik o napredovanju treba čim prije doživjeti ozbiljne izmjene. Srdačan pozdrav, Alma Kalinski Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
291 Nataša Ljubić Klemše PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Smatram da je potrebno uvesti elektronsko vođenje matične knjige. Podržavam potrebu promjene dijela Zakona koji se odnosi na upućivanje učitelja na rad u Europske škole i njihov povratak u matičnu školu, kao i promjene vezane uz stručno-pedagoški nadzor i rješavanje prigovora na isti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
292 Ivana Vidović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Podržavam promjene u Zakonu, a posebno one koje će odrediti način i vrijeme čuvanja podataka iz e-Dnevnika te uvođenje nove e Matice koja će svima olakšati vođenje administracije. Uvođenje e Matične knjige olakšat će posao razrednicima i smanjiti gužve oko njenog ispunjavanja na kraju godine. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
293 ZDENKA JERKOVIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam predložene izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram da je važno jasnije definirati sadržaj e-Dnevnika i slažem se s elektroničkim vođenjem matične knjige jer bi to pojednostavnilo administrativne poslove. Ravnatelj i učitelj ili stručni suradnik imaju pravo ne složiti se s nalazom savjetnika te je potreba za naputkom o postupanju u tom slučaju nužna. Slažem se da je stručno-pedagoški nadzor potreban samo kod prvog napredovanja u zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
294 Kristina Kaučić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Smatram da je potrebno definirati oblik nastave na daljinu. Podržavam i predložene promijene u Pravilniku o napredovanju, odnosno da je neposredan uvid u rad potreban samo pri prvom napredovanju, a za sva ostala napredovanja je dovoljna dokumentacija. Za stjecanje trajnog zvanja smatram da je dovoljno dva puta zaredom biti promoviran u zvanje. Podržavam i elektroničko vođenje e-matice i smatram nepotrebnim sve podatke upisivati i u papirnatu matičnu knjigu jer je to dvostruki posao. Naročito podržavam potrebu izmjene Zakona dodavanjem novog članka kojim bi se regulirao status učitelja koji se upućuju na privremeni rad u Europske škole. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
295 Dijana Premuš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je potrebno cjelovito donošenje novog Zakona o obrazovanju. Podržavam elektroničko vođenje matične knjige te svako rasterećenje vođenja administracije. Nepotrebno je iste podatke upisivati na više mjesta. Uvođenja e-Dnevnika je uvelike olakšalo i ubrzalo rad nastavnika. Također smatram da profesori koji su izabrani u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika ne moraju svakih pet godina iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost te treba mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim se traži dodatna provjera i uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika. Pravilnik bi trebao biti napisan tako da mu nisu potrebna dodatna pojašnjenja. Prikupljeni bodovi za napredovanje dovoljno govore o kvaliteti rada i stručnosti nastavnika. Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno mijenjati jer ne odgovara realnim potrebama. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
296 Ella Rakovac Bekeš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Osim navedenih problema koji zahtjevaju izradu ili promjenu zakona, postoji problem koji nije samo trenutne prirode. Svakako je potrebno dodati i novi članak kojim bi se uredili uvjeti i/ili postupci "novog normalnog - izvođenja nastave na daljinu, odnosno definirao takav oblik nastave i mogućnost izvođenja dodatne/dopunske/fakultativne nastave na ovaj način. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
297 Irena Kiss PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam predložene promjene po pitanju digitalizacije školske administracije. Također smatram da pri napredovanju u više ili stečeno zvanje nije potreban dolazak komisije, jer se iz priložene dokumentacije može izvršiti uvid u rad nastavnika. U visokom obrazovanju, nastupna predavanja se također održavaju samo kod prvog izbora. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
298 Nevenka Dimač PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Podržavam Vaš prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u cijelosti. Podržavam i prijedlog da se sva propisana dokumentacija izradi u e-obliku. Podržavam i promjene oko Pravilnika o napredovanju i predlažem da ostane uvid u neposredni rad pri prvom napredovanju, a za sva ostala smatram dovoljnim uvid u bodove dokumentirane potvrdama koje bi također mogle biti dostupne u e-obliku. Također smatram da bi svako zvanje trebalo nakon trećeg promoviranja postati trajno, a i dva bi bila dovoljna naročito za status mentora, i to bez obzira na godine staža. Topli pozdrav, učiteljica Nevenka Dimač Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
299 Marijana Ivošević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i predložene promjene koje se u njemu navode. Podržavam elektroničko vođenje matične knjige i e-dnevnik kao elektronički oblik razredne knjige. Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika treba svakih pet godina iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti to dokazima koji se traže na uvid u e-portfoliu u Općim uvjetima (članak 5.,6. Ili 7. i članak 21., 22. Ili 23. Pravilnika o napredovanju) i Uvjetima izvrsnosti (članak 8. Pravilnika o napredovanju) ovisno o zvanju u koje se napreduje. Uvid u rad nastavnika pred komisijom i nadležnim savjetnikom je opravdan i potreban samo kod prvog napredovanja s obzirom da ravnatelj i stručna služba tijekom nastavne godine dolaze na stručno-pedagoški uvid nastave svakog učitelja. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
300 Grozdana Matanović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Podržavam cjelovito donošenje novog Zakona. Brojne promjene uvedene u praksi nisu obuhvaćene/regulirane Zakonom, a zahtijevaju izmjene/dopune većine njegovih sastavnica i odredbi. Slažem se da je potrebno uskladiti i unaprijediti postupak rješavanja primjedbi i urediti na način da se uzmu u razmatranje i daljnje postupanje. Točka 2.1. - Dobro je da se na temelju navedenog projekta unaprijede svi procesi provođenjem elektroničkim putem, te da se to regulira odgovarajućim aktom (pravilnikom). Točka 2.3. Ispraviti „sekondirati“ u „sekundirati“. Zbog sve većeg broja učenika koji pohađaju Europske škole trebalo bi povećati broj učitelja koje se upućuje na rad (sekundiranje) u tim školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
301 Vatroslav Subotić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u analizi postojećeg stanja nije detektiran problem pristupa tržištu rada s kojim se suočavaju magistri edukacije fonetičari rehabilitatori. Naime, oni se školuju i obrazuju za poslove vezane za poteškoće sa sluhom i govorom. Osnovna područja primjene fonetike su govorništvo, poremećaji slušanja i govora te njihova rehabilitacija. Fonetičari koji se bave proučavanjem poremećaja slušanja i govora te rehabilitacijom tih poremećaja, ispravljaju govorne pogreške govornika – dikciju, intonaciju i naglaske. Pažljivim slušanjem, snimanjem i analizom glasa i govora, utvrđuju pogreške u govoru i provode odgovarajuće fonetske vježbe. Često rade u suradnji s drugim stručnjacima: logopedima, psiholozima, sociolozima, informatičarima i dr. Problem je što fonetičari nisu navedeni u članku 100. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kao stručni suradnici u školskoj ustanovi. Pri donošenju Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja istaknuli su kako se fonetičari ne mogu uvrstiti isključivo jer to nije predviđeno Zakonom. Zato molim da se sada iskoristi ova prilika i izmijeni Zakon na odgovarajući način, osobito jer ni predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu niti na jedan način osporili opravdanost zahtjeva za uvrštavanje fonetičara među stručne suradnike. Bez izmjene članka 100. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ne može doći do otklanjanja ovog problema i pogreške u sustavu. Argument u prilog uvrštavanja fonetičara među stručne suradnike jest činjenica da je studijski program više puta odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dakle, studijski program ispunjava sve kriterije te je neshvatljivo da se građani Republike Hrvatske ne mogu baviti zanimanjem za koje su se školovali. Osobito jer pristup tržištu rada onemogućava isto tijelo koje je odobrilo studijski program. U Nacionalnom programu reformi svake godine navodi se kao glavni cilj usklađivanje i povezivanja obrazovanja s tržištem rada. Ovim putem molim Ministarstvo znanosti i obrazovanja da poveže studijski program Fonetike, smjer Rehabilitacija slušanja i govora s tržištem rada u obrazovnom sustavu. Lp, Vatroslav Subotić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
302 ŽELJKO MILNOVIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u cijelosti podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, o elektroničkom vođenju matične knjige kao preduvjeta za uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa. Previše je administracije, jedni te isti podatci na nekoliko mjesta. Podržavam e-Dnevnik jer je olakšao i ubrzao rad u prosvjeti te omogućio roditeljima pravodobni uvid u to kako njihovo dijete u školi napreduje te ga svakako treba zadržati. Također smatram da profesori koji su izabrani u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika ne moraju svakih pet godina iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Također smatram da treba mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim se /nepotrebno/ traži dodatna provjera i uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika. Prikupljeni bodovi za napredovanje dovoljno govore o kvaliteti rada i stručnosti nastavnika, a dolasci na uvid u školu nastavnika samo stvaraju dodatne troškove nakon što je već promoviran u savjetnika/ savjetnicu.. Mislim da se time narušava vjerodostojnost i integritet učitelja koji mukotrpno radi na aktivnostima za izvrsnost. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
303 Ivana Bokavšek PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, digitalizacija sustava je nužno potrebna i zaista bi trebala pomoći u rasterećenju vođenja pedagoške dokumentacije svakog učitelja i nastavnika. Sustav koji osigurava sigurnost upisanih podataka i koji može biti dostupan na uvid dionicima obrazovnog procesa pri čemu mislim i na roditelje učenika je potreban, npr. upoznavanje roditelja s Godišnjim planom i programom za učenike koji imaju rješenje o primjerenom programu obrazovanja. Definitivno je potrebno propisati zakonom sastavnice e-Dnevnika i primijeniti ga svakodnevnom učiteljskom i razredničkom poslu, npr. vidljivost rubrike Napomena roditeljima. Vezano za članak koji se odnosi na sekondiranje u Europske škole, u potpunosti podržavam, ali isto tako, već sam ranije, u prijašnjim raspravama, isticala, potrebu da se uvrsti također i članak koji određuje prava i dužnosti za učitelje i nastavnike koji su domaćini europskim kolegama unutar mobilnosti jobshadowing. Iz osobne prakse znam da naši učitelji otvaraju vrata svoje učionice europskim kolegama i održavaju ogledne satove, dijele svoja iskustva i znanja kroz radionice, terensku nastavu i prezentacije. Nigdje nije propisano čime i kako se motivira takva hvalevrijedna praksa. Smatram da je to jednaki ekvivalent upućivanja naših učitelja na rad u Europske škole, jer na ovakav način naši učitelji jačaju svoje vještine i ujedno uče od europskih kolega u izravnoj razmjeni iskustava. Smatram da se obnova zvanja treba dokazati potrebnom dokumentacijom koja dokazuje napredan i izvrstan rad učitelja/nastavnika i da uvid u nastavni sat ipak baca sjenu na sav rad kojeg je učitelj/nastavnik dokazao u priloženoj dokumentaciji posebice ukoliko je isti učitelj/nastavnik održavao svoje ogledne sate zbog procesa napredovanja ranije. Tim se pretpostavlja da je zaista suvišno da se Viši savjetnik/ca, koji/a poznaje rad istog učitelja, opet upoznaje s radom istog učitelja. Zar priložena dokumentacija ne govori dovoljno? Hvala i srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
304 Andreja Flanjak PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Podržavam nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Potrebno je regulirati status eDnevnika te ga uvrstiti u Zakon. Također podržavam vođenje Matične knjige u digitalnom obliku. Smatram da je potrebno promijeniti Pravilnik o napredovanju. Jednom stečeno zvanje bi trebalo produživati na način da se dokaže broj stečenih bodova čime bi se pojednostavio postupak obnove stečenog zvanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
305 TOMISLAV GAL PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, svakako se slažem s donošenjem novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram kako je trenutno vođenje Matične knjige u potpunosti nepotrebno o ovom obliku jer imamo sustav e-Maticu koji sve podatke čuva sigurno bolje i s manje grešaka nego trenutna Matična knjiga. Također bih se složio s ostalim kolegama koji navode kako bi za obnovu stečenog zvanja bilo dovoljno prikupiti potrebnu dokumentaciju s pripadajućom dokumentacijom. Trenutna digitalizacija školstva omogućuje povjerenstvima da udaljenim putem obave nadzor u e-Dnevnik te primjerice pregledaju podijeljenu mapu na OneDrive-u sa svom dokumentacijom potrebnom za napredovanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
306 Gorana Babić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani! Smatram da će digitalizacija uvelike pridonijeti pojednostavljivanju obavljanja administrativnih poslova. Mišljenja sam da posebnu pozornost treba obratiti na arhiviranje kopija dokumenata. Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika ne bi trebao svakih pet godina iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost jer u brojnim ostalim službama to nije slučaj..To je prilično degradirajuće za kolege. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti to dokazima. Uvid u rad nastavnika pred komisijom i nadležnim savjetnikom je opravdan i potreban samo kod prvog napredovanja. U redu je možda samo prikazati svoj posao u proteklim godinama na neki način da se potkrijepi zahtjev za zadržavanje postojećeg zvanja, ali ne da se proces napredovanja ponavlja. Nužno je omogućiti prosvjetnim djelatnicima koji žele napredovati u više zvanje, a kojima nakon uvida u dokumentaciju savjetnik i Povjerenstvo utvrde da ipak nemaju dovoljno bodova za viši stupanj, obnovu postojećeg zvanja, a ne kako to sadašnji Pravilnik nalaže - vratiti ga na početnu poziciju nastavnika/učitelja bez ikakvoga zvanja. To nema smisla i definitivno je demotivirajuće za kolege koji se iznimno trude i odskaču od prosjeka. Također sam stava da je 30 godina staža dovoljno za zadržavanje trenutnog statusa. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
307 Danijela Takač PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Podržavam nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. eDnevnik je potrebno uvrstiti u Zakon. Uz postojanje eMatice nema smisla voditi i Maticu u "papirnatom" obliku. To je samo dvostruki posao koji je potpuno nepotreban. Potrebno je mijenjati i Pravilnik o napredovanju. Naime, sadašnji važeći Pravilnik nalaže obnovu zvanja svakih 5 godina uz skupljanje bodova i uvid u stručno pedagoški rad. Smatram da jednom stečeno zvanje može se produžiti tako da se ispuni Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i to sve, naravno , potkrijepi dokazima. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
308 Vanja Fazinić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram nužnim donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju zbog velikog broja izmjena i dopuna, potrebe za osuvremenjivanjem i usklađivanjem sa zahtjevima suvremene škole i društva. Podržavam nastavak digitalizacije procesa prijava i upisa u odgojno-obrazovne ustanove, digitalno vođenje matične knjige, kao i propisivanje sadržaja e-dnevnika. Istovremeno je važno osigurati zaštitu podataka jer je dio pedagoške dokumentacije javno dostupan (učenici, roditelji) i podložan zlouporabi, čemu smo više puta svjedočili na društvenim mrežama i portalima. Također smatram da je potrebno provesti sistematizaciju radnih mjesta u školama, odnosno propisati izradu opisa radnih mjesta, čime bi se jasno definirao opseg, sadržaj i složenost posla svih djelatnika škole. Na ovaj bi se način razjasnile odgovornosti, zadatci, financijska i nefinancijska dimenzija posla te bi se definirali radni uvjeti. Prema trenutnom zakonu, odnosno Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i suradnika u osnovnoj školi, učitelji pod nedefiniranom kategorijom “ostali poslovi ” obavljaju široki raspon poslova, koji uključuju sve i svašta, a obim i priroda tih poslova jako varira u različitim školama i sredinama. Pojedini poslovi nisu evidentirani ni vrednovani. Sistematizacijom, odnosno opisom poslova, jasno bi se definirali poslovi učitelja i stručnih suradnika, što bi unaprijedilo organizaciju rada škole. Također je potrebno izmijeniti Pravilnik o napredovanju. Smatram da je stručno-pedagoški nadzor dovoljan kod polaganja stručnog ispita i kod prvog napredovanja. Kod daljnjih napredovanja dovoljno bi bilo dostavljanje tražene dokumentacije kojom bi se dokazala ostvarenost preduvjeta za napredovanje. Lijep pozdrav, Vanja Fazinić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
309 Branka Padavić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Svaka pohvala za uvođenje elektroničke matične knjige, koja je stvarno zastarjela. Ipak smatram da je na kraju svake školske godine potrebno tiskati matičnu knjigu i pohraniti u arhiv škole kao trajan dokumenat. E-dnevnik pokazao se odličnim rješenjem kao elektroničkim oblikom razredne knjige i treba ga dalje usavršavati. Budući da pristup sadržajima u e-dnevniku imaju učenici i roditelji i često se fotografije sadržaja e-dnevnika znaju širiti društvenim mrežama, možda se detalji neprimjerenosti ponašanja učenika ne trebaju opisivati, već se mogu regulirati opcijom klika na stavku Učenik se neprimjereno ponaša ili Učenik se neprimjereno izražava ili Učenik ometa nastavu, a onda je dužnost roditelja da se informira o čemu se točno radi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
310 Karolina Dasović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Prije svega pozdravljam planirane promjene vezane uz čuvanje i vođenje pedagoške dokumentacije. Apsurdno je da e-dnevnik koristi već godinama bez da je to zakonski regulirano. Nadalje, voditi e-maticu i maticu u "papirnatom" obliku smatram gubitkom vremena, te uzaludnim i dvostrukim poslom. Stoga predlažem vođenje matice samo u e-obliku. Na ovaj način bismo pokazali i ekološku osviještenost. Nadalje, što se tiče Pravilnika o napredovanju nastavnika, smatram da bi i tu trebalo promijeniti neke stavke i definirati kriterije. Ono što smatram lošim je uvid u stručno pedagoški rad nastavnika svaki puta kada se ponovo treba obnoviti zvanje. Mislim da je to degradirajuće za nastavnika i demotivirajuće. Predlažem da se kod ponovne obnove ne vrši uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika već da je dovoljno popuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti te da se se bodovi potkrijepe dokazima. Uvid u rad nastavnika nužan je samo kod prvog napredovanja ili eventualno kod prelaska u viši stupanj. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
311 Sofija Fruk PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam i podržavam ideju da se definiraju pravila vođenja e-dnevnika. Mislim da bi također trebalo uvesti jasne i precizne upute u načinu pedagoške dokumentacije. Smatram da bi na taj način učiteljima/profesorima kao i stručnoj službi bilo lakše raditi. Naime, ovako imam osjećaj da dobivamo neke polu-informacije. Moje mišljenje je da Ministarstvo treba dati točne upute. Razumijem da bi možda to iziskivalo veliku odgovornost. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
312 Danica Barišić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da su nužne mnoge izmjene i dopune postojećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi no zbog čestih izmjena i dopuna proteklih godina mišljenja sam da je potreban novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole. Uz mnogobrojne izmjene i dopune vrlo je teško čitati Zakon i pozivati se na njegove odredbe. U potpunosti se slažem da je potrebno propisati način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije. S tim u vezi smatram da je nužno propisati i način zaštite podataka naročito u e-Dnevniku. Uvođenjem e-Dnevnika učenici i roditelji imaju izravan pristup određenom dijelu pedagoške dokumentacije, a često smo svjedoci zlouporabe toga prava i širenju preslike dokumenata putem Interneta tj. društvenih mreža. Vezano uz vođenje i čuvanje pedagoške dokumentacije također treba propisati prava i obaveze vezano uz pedagošku dokumentaciju u nastavi na daljinu gdje je ulazak u online učionice omogućen elektroničkim identitetom iz domene skole.hr, ali samo također svjedoci čestog ulaska roditelja u online učionice gdje se roditelji ne ustručavaju pisati komentare uz zadatke ili odgovore učitelja na rad njihova djeteta no još neprikladnije je da roditelji imaju uvid u rad i povratne informacije učitelja i drugih učenika. Smatram da je neophodno propisati odredbe zaštite privatnosti učenika, ali i učitelja u online učionicama kao i sankcije za kršenje tih odredbi. Također, smatram da je nužna izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi vezano uz pedagoške mjere koje su postale "mrtvo slovo na papiru". Po dosadašnjem zakonu izricanje pedagoških mjera ne ispunjava svoju svrhu, a još više je onemogućeno i ometano njihovo izricanje širokom mogućnošću tumačenja pojedinih odredbi. Nadalje, smatram da je potrebno urediti dio zakona u kojem se opisuju radnici školskih ustanova koji obavljaju odgojno-obrazovni rad. Za stručne suradnike koriste se nazivi njihove struke (pedagog, defektolog...), a nazivi učitelj u osnovnoškolskoj ustanovi tj. nastavnik u srednjoškolskoj ustanovi kako piše u zakonu ne koriste se u praksi kako u školama tako i u javnom govoru gdje se stječe dojam kako su samo srednjoškolski odgojno-obrazovni radnici "višeg" zvanja tj. profesori. Također smatram da su nužne izmjene Pravilnika o napredovanju. Mišljenja sam da je stručno-pedagoški nadzor potreban samo kod prvog napredovanja u zvanje, ali nepotreban, demotivirajući pa čak i degradirajući kod obnove zvanja ili napredovanja u više zvanje. Smatram da bi za obnavljanje zvanja bilo dovoljno predati prikupljenu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje bodove i izvršenje obaveza kandidata za određeno zvanje. Lijep pozdrav! Danica Barišić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
313 Marina Bukvić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Kako je eDnevnik već u upotrebi duži niz godina, bilo bi dobro da se i on uvrsti u Zakon. Budući da postoji eMatica nema smisla voditi i Maticu u "papirnatom" obliku. To je samo dodatni/dvostruki posao razredniku na kraju nastavne godine. Mišljenja sam da treba mijenjati i Pravilnik o napredovanju. Naime, sadašnji važeći Pravilnik nalaže obnovu zvanja svakih 5 godina uz skupljanje bodova i uvid u stručno pedagoški rad. Smatram da jednom stečeno zvanje može se produžiti tako da se ispuni Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i to sve, naravno , potkrijepiti dokazima. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
314 Jasminka Belščak PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pozdrav. Pohvaljujem inicijativu izmjene i poboljšanja ovog Zakona. Već godinama se koristi eDnevnik i stvarno je krajnje vrijeme da s i on uvrsti u zakon. No, eDnevnik je potrebno uskladiti sa situacijom u školi. Naime, ne postoji mogućnost stvaranja tri vrste dana: radni nastavni, radni nenastavni i neradni dan. eDnevnik to ne razlikuje i to obavezno treba popraviti. Također, pošto postoji eMatica, u svrhu očuvanja okoliša i uštede, poželjno bi bilo ukinuti ispisivanje papirnate matične knjige. Iz e-Matice bi bio dobro omogućiti i ispis pohvalnica kao što je to slučaj s ispisom svjedodžbi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
315 ZVJEZDANA FARKAŠ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Podržavam digitalizaciju. Smatram kako će elektroničko vođenje Matične knjige doprinijeti poboljšanju i digitalizaciji administrativnih poslova u školi. Također smatram da treba mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim se traži dodatna provjera i uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika. Smatram da nastavnik izabran u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika svakih pet godina ne bi trebao iznova dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti to dokazima. Uvid u rad nastavnika pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom opravdan je i potreban samo prvi put kod napredovanja eventualno kod prelaska u viši stupanj napredovanja. Ako Povjerenstvo za napredovanje utvrdi kako kandidat nema dovoljno bodova za viši stupanj, trebalo bi zakonski regulirati da mu automatski se dodjeljuje prethodni stupanj za koji ima odgovarajuće bodove. U e-dnevniku predlažem da se odobri rok od 2 tjedna predmetnom nastavniku kako bi izvršio eventualne korekcije u upisu sati i napomena. Upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole, svakako treba biti na dobrovoljnoj bazi. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
316 Palma Tolić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam digitalizaciju kompletne dokumentacije, naročito matične knjige jer za tim u 21. stoljeću nema potreba. Što se tiče Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru mislim kako je nepotreban nadzor ako se samo želi produžiti postojeći status. U tom slučaju samo bi trebalo prikupiti i poslati na uvid ostvarene bodove. Nadzor bi trebao samo u slučaju ako nastavnik želi napredovati u više zvanje. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
317 TAMARA RIHTAREC PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju. Izbaciti dvostruki zapis e- Matice (pisani i digitalni), uvrstiti e- Dnevnik, i naročito osuvremeniti Zakon o stručno- pedagoškom nadzoru. Lijep pozdrav, Tamara Rihtarec Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
318 Helena Šimičević-Mandac PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, moj komentar odnosi se na pitanje provedbe stručno-pedagoškog nadzora, odnosno rješavanje prigovora na isti. Uvijek je upitno koliko stručno pedagoški nadzor može biti objektivan, a nažalost, najčešće se događa samo u dvije situacije: ako je negdje problem ili ako nastavnik želi napredovati! Tužno je da su samo ove dvije situacije zanimljive, a svi ostali utope se u nekoj masi za koju se ne zna što i kako radi! U svakom slučaju, pozivam zakonodavca da ove dvije kategorije ne izjednači te da stručno-pedagoški uvid uključuje i rezultate vanjskog vrednovanja škole iz kojih se vide rezultati rada pojedinca. Dobro je da postoji mogućnost prigovora na stručno-pedagoški nadzor, ali onda bi situaciju trebalo rješavati neovisno tijelo! Pozdrav! Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
319 Marina Kulaš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Mislim da se samo mora paziti da se ne pretjera s informatizacijom procesa tako da dođe do potpune otuđenosti u komunikaciji učenik - škola. U svakom slučaju podržavam informatizaciju Matične knjige. Mislim da ne bi trebalo doći do koraka kad bi se eliminiralo ispis svjedodžbi. Ipak je svedodžba dokument koji, iako više nije potreban za upis, nešto znači učeniku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
320 Ante Radnić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA slažem se sa svim Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
321 Zdenka Marton PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Činjenica je da informatizacijom možemo još više poboljšati administrativne poslove i uvođenje e-Matice sigurno će to omogućiti. Vrlo je bitno zakonski propisati sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Veliku pažnju treba usmjeriti na novi Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru. Također smatram da treba mijenjati Pravilnik o napredovanju kojim se /nepotrebno/ traži dodatna provjera i uvid u stručno-pedagoški rad nastavnika. Prikupljeni bodovi za napredovanje dovoljno govore o kvaliteti rada i stručnosti nastavnika, a dolasci na uvid u školu nastavnika samo stvaraju dodatne troškove. Mislim da se time narušava vjerodostojnost i integritet nastavnika koji mukotrpno radi na aktivnostima za izvrsnost. Koliko je to potrebno može dati statistička analiza – koliki je broj /apsolutno i relativno/ onih nastavnika koji nisu dobili rješenje za napredovanje nakon uvida?! Stručna povjerenstva i viši savjetnici trebali bi preusmjeriti svoj rad na stvaranje radnih materijala kao podlogu za što bolji rad svih nastavnika. To bi bio njihov stvarni doprinos kvaliteti obrazovanja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
322 SANJA SABLJAK PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA - Poštovani, što se tiče dijela u kojem se spominje kako se projektom „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ razvija nova e-Matica, mislim da bi bilo dobro voditi računa o tome da se zakonski propiše obaveza uspostave adekvatnog servera koji može podnijeti veći broj korisnika u isto vrijeme. Dosada smo imali iskustvo čestog „padanja sustava“ u vrijeme intenzivnog korištenja e-Maticom (priprema svjedodžbi, upisi u srednje škole), nerijetko su nastavnici bili prisiljeni obavljati te poslove u noćnim ili ranim jutarnjim satima, kad je manji broj korisnika bio prijavljen u sustav. - Također, slažem se da je e-Dnevnik, koji se kao elektronički oblik razredne knjige koristi u školama, potrebno zakonski definirati. Uz propisivanje sadržaja e-Dnevnika, načina i vremena čuvanja podataka u njemu, koji navodite, svakako mislim da zakonom treba propisati zabranu korištenja podataka upisanih u e-Dnevnik izvan službenih okvira i način sankcioniranja za prekršitelje zabrane. Često smo bili svjedoci javnog dijeljenja zapisa nastavnika u rubrici „Napomene“ u dnevniku i „Bilješke“ u imeniku na društvenim mrežama. Javnost se tako mogla slobodno izrugivati zapisima o neprimjerenim ponašanjima učenika. Takve objave u javnoj komunikaciji štete ugledu odgojno-obrazovnih djelatnika i smatram da se treba poduzeti sve što je moguće da se umanje ili posve uklone. - Propisano vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku treba dobro promisliti, nikako ne bi smjelo biti kraće od 10 godina. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
323 Adrijana Rajić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram kako je nužno ujednačiti sve propise koji se tiču pedagoške dokumentacije, uzevši u obzir informatizaciju sustava. Ako prenosimo podatke iz e-Dnevnika u e-Maticu, čemu onda ručni upisi u Matične knjige? U vezi svjedodžbi također treba uvesti preinake, mislim na obrasce koji su isti za sve učenike, neovisno jesu li završili redovan ili prilagođeni program. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
324 Tanja Šebalj-Kocet PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prilika je da se isprave nedostaci uočeni u praksi. Podržavam ukidanje vođenja Matične knjige u papirnatom obliku i potpuni prelazak na digitalni oblik e-Matice. Osim zakonske regulative, trebalo bi osigurati i pojačanu sigurnost digitalnih baza te stvaranje njihovih arhivnih kopija kako ne bi došlo do gubitka podataka uslijed eventualnog kvara sustava. Smatram da bi u sve osnovne i srednje škole trebalo uvesti elektroničku pedagošku dokumentaciju i e-Dnevnik kao obveznu aplikaciju. U posljednje 3 godine o strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te od strane pojedinih županija u Hrvatskoj, škole su se opremile računalnom opremom u dovoljnoj mjeri da sve mogu uvesti e-Dnevnik. Trebalo bi razmisliti mogu li se zakonom ravnatelji obvezati u osiguravanju minimalne opremljenosti informatičko-komunikacijskom tehnologijom za svoju školu i za korištenje aplikacija e-Matica i e-Dnevnik. Zakonom se treba regulirati sadržaj podataka u e-Matici kako bi oni bili u skladu s elektroničkim oblicima pedagoškog praćenja učenika u drugim članicama EU. Usklađenošću bismo dobili bolju mobilnost učenika, što je posebice važno za srednje škole koje razmjenjuju učenike kroz Erazmus + programe. Uz e-Dnevnik nužno je propisati sadržaj, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku može biti znatno duže od čuvanja pisanog oblika Dnevnika rada i Imenika. Ispisivanja dijelova iz e-Dnevnika i njegovog čuvanja čine mi se nepotrebnima pa je promjena članka 139. stavka 1. nužna kako bi se omogućilo čuvanje podataka isključivo u digitalnom obliku. Osvrnula bih se i na članak 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji se odnosi na prijevoz djece. Prema Zakonu osnivač je dužan organizirati prijevoz učenicima razredne nastave (1. – 4. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje tri kilometra, a učenicima predmetne nastave (5. – 8. razred) najmanje pet kilometara. Smatram da ovako određena kilometraža nije prikladna i primjenjiva za cijelo područje Republike Hrvatske i da taj članak treba „ublažiti“ iznimkama. Primjerice, u Gorskom kotaru postoje zaseoci čije ceste prolaze kroz guste šume i na njima se često mogu susretati krupne divlje životinje u bilo koje doba dana pa predstavljaju opasnost za djecu pješake. U drugom primjeru, djeca do škole moraju ići cestom koja nema nogostupa i kreću se po kolniku gdje prolaze vozila. Moramo imati na umu da mnogi roditelji nemaju mogućnost zbog posla voziti svoju djecu u školu pa stoga u tom članku, u oba stavka, treba predvidjeti mogućnost za iznimke koje bi olakšale roditeljima i učenicima organiziranje putovanja koji su kraći od 3, odnosno 5 kilometara, ali pod opravdanim razlozima. S poštovanjem, Tanja Šebalj-Kocet Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
325 Ivana Mašić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam uvođenje matičnih knjiga u elektroničkom obliku. Smatram da bi i dosjei učenika (u elektroničkom obliku) trebali biti definirani u pravilniku kao priznata pedagoška dokumentacija. Slažem se s provođenjem upisa elektroničkim putem. Prilikom unošenja u Zakon dio o upučivanju učitelja na privremeni rad u Europskim školama, potrebno je u isto uključiti i stručne suradnike. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
326 ILIJANA DOMINOVIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, s obzirom da sam trenutačno u postupku obnove u zvanje, osvrnula bih se na točke Pravilnika koje reguliraju taj dio. U cijelosti se slažem s izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. ali imam primjedbu na činjenicu da učitelji izabrani u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika svakih pet godina iznova moraju dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Bilo bi dovoljno ispuniti Obrazac za procjenu uvjeta izvrsnosti i potkrijepiti to dokazima. Uvid u rad prosvjetara pred komisijom i prosvjetnim savjetnikom opravdan je i potreban samo prvi put kod napredovanja. Isto tako, ako Povjerenstvo za napredovanje utvrdi kako kandidat nema dovoljno bodova za viši stupanj bilo bi prihvatljivo obnoviti mu postojeće zvanja, a ne kao što to sadašnji Pravilnik nalaže - vratiti ga na početnu poziciju nastavnika/učitelja bez ikakvoga zvanja. Osim što je degradirajuće za nekoga tko se dokazao radom, frustrirajuće je i demotivirajuće. Osvrnula bih se i na jedan od uvjeta za napredovanje: ..."objavljivanje javno dostupnih obrazovnih materijala na mrežnim stranicama". Sadržaji javno dostupni i objavljeni na mreži, dostupni su roditeljima i učenicima. Premda su intelektualno vlasništvo onaga tko ih je izradio, kritiziraju ga i komentiraju nekompetentne osobe. Takav sadržaj dijeli se i prepravlja, a potom objavljuje pod tuđim imenom. Oni nisu dovoljno zaštićeni od krađe, nema sankcija za iste pa ne vidim potrebu da javno objavljivanje nastavničkih materijala bude uvjet za napredovanje. Osim dijela za napredovanje u zvanje imam primjedbu na činjenicu koju Sindikati i nastavnici uporno traže, a ne vidim da je ušla u predviđene izmjene. Trebalo bi ZABRANITI ANONIMNE PRIJAVE na rad učitelja, odnosno na uvid treba izaći jedino na uredno potpisane pritužbe. Ukoliko se prijava pokaže neutemeljena treba ostaviti mogućnost učitelju da takvog roditelja može tužiti i ostvariti svoju satisfakciju zbog rušenja ugleda i časti. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
327 Suzana Ven Rakić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pravilnik o napredovanju potrebno je doraditi. Osobito u dijelu neposrednog rada s učenicima, kao npr. bodovanje projekata. Bodovati vlastiti, osmišljeni i provedeni projekt jednim bodom kao i sudjelovanje u nečijem projektu, nije motivirajuće. Također, kao i mnogi kolege smatram nepotrebnim uvid u rad pri obnovi zvanja. Jednom stečeno zvanje trebalo bi se provjeravati bodovima, a uvid u rad potreban je pri prvom napredovanju. Digitalizacija matične knjige logična je i potrebna. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
328 Alma Šuto PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Potrebno je svakako zakonom regulirati elektroničko vođenje matične knjige jer je vođenje iste u pisanom i elektroničkom obliku potpuno besmisleno. Također smatram da e-Dnevnik treba uskladiti sa zakonom, te detaljnije analizirati i propisati njegov izgled. Podržavam također elektronički upis na sve razine obrazovanje, bez bespotrebnog prilaganja papirnatih dokumenata ako su isti dostupni u elektroničkom obliku. Smatram kako bi pri obnovi zvanja trebalo ukinuti neke dijelove postupka s ciljem ubrzavanja istog, jer ako je odgojno-obrazovni djelatnik izvršio sve potrebne obveze koje proizlaze iz njegovog zvanja te prikupio odgovarajući broj bodova smatram da se obnova i imenovanje u više zvanje treba provoditi automatski. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
329 Ivica Gregurec PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predložio bih što se tiče članka 99.a promjenu na sljedeći način: Ravnatelj omugućava djelatniku rad u Europskim školama nakon odluke ministra ( ili ministarstva) te mu se za vrijeme takvog rada čuva radno mjesto u matičnoj školi. Školski odbor takvu odluku podržava javnim glasovanje nadplovičnom večinom. Nakon povratka iz Europske škole, djelatnik je dužan Školski odbor i Učiteljsko vijeće upoznati s dobrobitima i stečenim kvalifikacijama za daljnji rad u Matičnoj školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
330 Mirela Klarić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam planirano elektroničko vođenje matične knjige jer je potpuno besmisleno čuvati iste podatke na toliko različitih mjesta. Pridružujem se komentatorima koji smatraju da jednom stečeno zvanje treba postati trajno, a ako je to previše skupo za naše uvjete - barem bi pri obnovi zvanja trebalo ukinuti stručno-pedagoški nadzor jer nije logično da netko tko je postigao zvanje mentora ili savjetnika, u pet godina prikupio bodove potrebne za obnovu zvanja - treba još nečiji nadzor kako bi po tko zna koji put dokazivao svoje kompetencije. Kako trenutnim Pravilnikom o napredovanju učitelji dokumentaciju šalju u obliku e-portfolia, mislim da je znatno jeftinije, praktičnije i dostojanstvenije da se pregledom e-dokumentacije utvrdi ima li netko i dalje uvjete za isto zvanje ili ne. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
331 Tatjana Orešković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, s obzirom da sam radila na izmjenama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji podržavam prijedloge o izmjenama u Zakonu o Odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Naime, neke prijedloge koji su se odnosili na vođenje pedagoške dokumentacije u elektroničkom obliku s E-savjetovanja nismo mogli uvažiti upravo iz razloga što to sprječava članak 139. stavak 1. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji glasi: "Članak 139 (1) Školske ustanove dužne su evidenciju o odgojno-obrazovnom radu, evidenciju učenika i evidenciju radnika voditi u pisanom i elektroničkom obliku." Stoga se moj prijedlog odnosi na slovo "i" u dijelu rečenice "u pisanom i elektroničkom obliku" te se zamijeni s "ili". Taj dio rečenice trebao bi glasiti "u pisanom ili elektroničkom obliku". Na taj bi način bilo omogućeno nekoliko važnih promjena u Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji koji je bio na e-Savjetovanju prošle godine, a nisu se mogle napraviti prilagodbe upravo zbog članka 139. stavka 1. i ovog slova "i". Podržavam sve ostale prijedloge i izmjene ukoliko budu na korist učenicima, a učiteljima ne budu dodatno opterećenje. Ukoliko se u Zakon unosi obaveza e-Dnevnika, pristup nekim podatcima u e-Dnevniku treba osigurati i stručnoj službi, tajnici i računovodstvu tako da učitelj ne mora na nekoliko mjesta pisati isto i dostavljati raznim službama u školi. Još koristim priliku reći da su u našem sustavu darovita djeca zanemarena i ovise o entuzijazmu pojedinih učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Podrška darovitima nije sustavna. Neujednačena je. Zakonom bi se trebalo potaknuti škole i sve dionike odgojno-obrazovnog sustava da planiraju odgojno-obrazovnu podršku darovitom pojedincu i omoguće mu više mogućnosti napredovanja od akceleracije ili ubrzanja školovanja preskakanjem cijelog razreda. Srdačan pozdrav Tatjana Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
332 DRAGANA JURILJ PRGOMET PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam dopune i izmjene Zakona o obrazovanju, a posebno Zakon o elektroničkom vođenju matične knjige. Ta izmjena je logičan slijed informatizacije cjelokupnog sustava školstva, od elektroničkog upisa učenika u školu, e-Dnevnika do e-Matice. Zbog ubrzanog proces informatizacije u školstvu kao i kombinirane nastave (u školi i na daljinu) smatram da bi izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama trebalo provesti u što kraćem roku, ali svakako temeljito. S poštovanjem, Dragana Jurilj Prgomet Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
333 Ante Vetma PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige jer je nepotrebno da prosvjetni djelatnici na kraju nastavne godine „gube“ vrijeme i prepisuju podatke koji već negdje postoje u elektroničkom obliku. Slažem se s tvrdnjom "Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora.". Postojeći Zakon o stručno pedagoškom nadzoru zaista treba ukinuti i izmijeniti jer je neprecizan i zastario. Potrebno ga je osuvremeniti i usustaviti ga u Zakon u Odgoju i obrazovanju. Nadalje, smatram kako za djelatnike koji obnavljaju zvanje nije potreban stručno-pedagoški nadzor. Ukoliko su kandidati zadovoljili i kvalitetno argumentirali opće uvjete i uvjete izvrsnosti, oni su ujedno dokaz i pokazatelj njihova rada. Ogledni sat sam po sebi nema smisla jer je teško na osnovi „odgledana“ dva nastavna sata i uvida u pedagošku dokumentaciju realno procijeniti nečiji rad. Još bih imao i primjedbu na „degradiranje“ osoba koje nisu ispunile uvjete za napredovanje u zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika. Njima bi trebalo omogućiti da ponovni postupak napredovanja u zvanje započnu od postojećeg, a ne ih vraćati na početnu razinu. Lijep pozdrav! Ante Vetma Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
334 Vesna Kajganić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam projekt Informatizacija procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji bi stupio na snagu školske godine 2021./2022. te smatram kako to zakonom treba regulirati. Isto tako, podržavam uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige jer smatram neprimjerenim u 21. stoljeću (a pored e-Dnevnika i e-Matice) da učitelji i nastavnici na kraju nastavne godine satima prepisuju podatke koji već negdje u elektroničkom sustavu postoje. Nadalje, e-Dnevnik znatno nam je olakšao i ubrzao rad u prosvjeti te omogućio roditeljima pravodobni uvid u to kako njihovo dijete u školi napreduje te ga svakako treba zadržati i zakonom propisati njegovu uporabu. Isto tako, potpuno se slažem kako je postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno osuvremeniti i prilagoditi ga novim uvjetima u školstvu, Nadalje, imala bih primjedbu na činjenicu da profesori koji su izabrani u zvanje mentora, savjetnika ili višega savjetnika svakih pet godina iznova moraju dokazivati i potvrđivati svoju izvrsnost. Smatram to degradirajućim jer u brojnim ostalim službama to nije slučaj. Svakako smatram da bi se prosvjetnim djelatnicima koji žele napredovati u više zvanje, a kojima nakon uvida u njihovu dokumentaciju savjetnik i Povjerenstvo za napredovanje utvrde kako ipak nemaju dovoljno bodova za viši stupanj, trebalo omogućiti obnovu postojećega zvanja (ukoliko za njega imaju dovoljno bodova), a ne kao što to sadašnji Pravilnik nalaže - vratiti ga na početnu poziciju nastavnika/učitelja bez ikakvoga zvanja. Lijep pozdrav Vesna Kajganić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
335 Olgica Nikolić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se "Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora.". Mislim da se djelatnicima koji obnavljaju zvanja ukine stručno -pedagoški nadzor u smislu oglednog sata, te da ukoliko zadovolje "opće uvjete " i "uvjete izvrsnosti" to bude dovoljno za obnovu zvanja. Po saznanjima, u ostalim državnim službama jednom stečeno napredovanje u zvanju ne provjerava se svakih 5 godina jer s iskustvom možemo samo biti bolji u struci. Slažem se da treba unijeti izmjene o e-dnevniku i e matici. Lp Olgica Nikolić, Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
336 Sanja Papišta PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se da je potrebno da se jednoobrazno propiše upis u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove, te da se ozakoni elektronički upis. Također podržavam da se zakonom propiše e-Dnevnik, kao oblik razredne knjige, te da bi trebao zakon sadržavati njegove odrednice. Podržavam prijedlog ukidanja postojećeg Zakona o stručno pedagoškom nadzoru, jer je zastario, a uz sadašnje odrednice previše je kompliciran. Potrebno ga je pojednostaviti i svakako usustaviti ga u Zakon u Odgoju i obrazovanju. Prije donošenja novog pravilnika trebalo bi otvoriti javnu raspravu, jer sadašnji pravilnik ima dosta nedostataka. Sanja Papišta, prof. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
337 Dijana Gašparac PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s tvrdnjom "Postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru je potrebno ukinuti jer je zastario te se Zakonom o odgoju i obrazovanju trebaju propisati svi dijelovi provedbe stručno-pedagoškog nadzora.". Predlažem da se djelatnicima koji obnavljaju zvanja ukine stručno -pedagoški nadzor u smislu oglednog sata te da , ukoliko zadovolje "opće uvjete " i "uvjete izvrsnosti" to bude dovoljno za obnovu zvanja. Naime, u ostalim državnim službama jednom stečeno napredovanje u zvanju ne provjerava se svakih 5 godina. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
338 Linda Segarić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je nepregledan s obzirom na brojne izmjene i dopune , stoga smatram da je potrebna izrada novog Zakona o odgoju i obrazovanju u kojem će predložene izmjene i dopune biti jasno i konkretno definirane, kako bi se izbjegla različita tumačenja. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
339 Adriana Turić Erceg PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, navedeni ishodi i ciljevi jasno su definirani, ali mislim da je vremenski okvir za postizanje ishoda trebalo preciznije odrediti. Srdačno, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
340 Igor Barlek PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Kao inicijator prijedloga usklađivanja zakona i propisa u području odgoja i obrazovanja s odredbama GDPR-a (Opće uredbe o zaštiti podataka) i kao Službenik za zaštitu podataka u nizu osnovnih i srednjih škola u RH, pozdravljam ovu najavu uređivanja dijela zakona s Općom uredbom o zaštiti podataka. Kao što sam više puta podnosio zahtjeve za istim još od lipnja 2019. tako i sada želim skrenuti pozornost na izrazito loše stanje usklađenosti osnovnih i srednjih škola s Općom uredbom o zaštiti podataka, kakvo stanje je prvenstveno uzrokovano nepostojanjem jasnih rokova pohrane pedagoške dokumentacije u školama, a posebice pohrane slijedećih kategorija pedagoške dokumentacije: 1. Dosjei učenika s teškoćama i njihovi zdravstveni podaci 2. Pedagoške mjere 3. Sociometrija 4. Bilježenje fizičkih i zdravstvenih podataka učenika o visini, težini, motoričkim sposobnostima od strane učitelja razredne nastave i nastavnika tjelesnog odgoja Ujedno, s obzirom na duboko poznavanje Opće uredbe o zaštiti podataka i s obzirom na duboko poznavanje stanja usklađenosti osnovnih i srednjih škola, ovim putem nudim i svoju profesionalnu pomoć bez ikakve naknade kako bih pomogao školama, učiteljima, nastavnicima i učenicima. Kontakt je gdpr@biconsult.hr i web stranica www.biconsult.hr Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
341 Nikola Vuković PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Promjene su nužne i svakako podržavam prijedlog istih. E-dokumentacija svakako će doprinijeti radu svih dionika od predškolske do visokoškolske ustanove, a olakšat će i rad MZO te pripadajućih Agencija. Zakonskim reguliranjem e-dokumentacije unaprijedit će se rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
342 Sanja Lovrić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA U potpunosti podržavam procjenu i prijedlog za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja, te daljnju digitalizaciju pedagoške dokumentacije uključujuči i matične knjige. U praksi se pokazalo nužno zakonsko reguliranje e dnevnika kao elektroničkog zapisa razrednih knjiga s jasnijim odrednicama o važnosti upisanih sastavnica, pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
343 Tatjana Orešković PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam utvrđene ishode uz napomenu da je u Zakonu potrebno izjednačiti prava darovitih učenika sa svim ostalim učenicima u sustavu. Prilagoditi sustav njihovim iznimnim kognitivnim sposobnostima, a u skladu sa suvremenim potrebama i znanstvenim istraživanjima. Prijedlog je da se u proceduru stave izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji se odnose na nadarenu djecu i učenike. Propisi koji su trenutno na snazi ​​(1991. i 1993.) doista trebaju temeljitu reviziju. Darovita djeca koja su ispred svog vremena doista trebaju moderan pristup i mogućnosti koje bi im omogućile promjene u Zakonu. Prilog su važeći pravilnici: Pravilnik o osnovnom obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine 59/1990) i Pravilnik o srednjem obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine 90/93) Lijepi Pozdrav, Tatjana Orešković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
344 Snježana Horvatić PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju. Podržavam upis u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove elektroničkim putem, smatram da je potrebno i uvesti u zakon elektroničko vođenje matične knjige kao i propisati način vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, evidencije i javnih isprava te izradu duplikata i prijepisa javnih isprava. Smatram da je nepotrebno dvostruko vođenje matične knjige (elektronski i u papirnatom obliku). Također da je nužno Zakonom propisati e-Dnevnik koji se kao elektronički oblik razredne knjige već koristi u školama te da je nužno propisati sadržaj e-Dnevnika, način i vrijeme čuvanja podataka u e-Dnevniku. Pozdravljam i izmjenu Zakona na način da se doda novi članak kojim bi se uredilo upućivanje učitelja na privremeni rad u Europske škole jer to pridonosi profesionalnom i osobnom razvoju. Također smatram da postojeći Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru treba osuvremeniti i prilagoditi te da ukoliko Povjerenstvo utvrdi da kandidat nema dovoljno bodova za više zvanje, da bi bilo potrebno omogućiti napredovanje u zvanje za koje se ima dovoljno bodova. Srdačan pozdrav, Snježana Horvatić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
345 Bojan Lazić PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Definitivno sam mišljenja kako je bolje pristupiti izradi novog zakona, makar on sadržao nepromijenjene odredbe u odnosu na sadašnji. Činjenica je kako su brojne izmjene postojećega zakona, bez obzira na dostupnost pročišćenog teksta, doprinijele kompliciranju određenih poslova, posebice pri sastavljanju bilo kakvoga dokumenta u kojem se treba pozvati na zakon i na njegov izvor. Stoga, ideju o izradi novoga zakona u potpunosti podržavam i pozdravljam. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
346 Andreja Dorić PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ zato što je digitalizacija neminovna kako bi se rasteretili od papirologije. Povezivanje svih dokumenata koji su obvezni ispunjavati se u sustavu obrazovanja uvelike bi olakšao uvid u cjelokupno stanje. Andreja Dorić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
347 Mladen Stojić PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, Podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da je digitalizacija pedagoške dokumentacije pozitivna i da u tom smjeru treba nastaviti kako bi se razrednicima olakšao posao. Što se tiče Pravilnika o napredovanju mislim da bi se trebalo razmisliti da se stečena zvanja zadrže i postanu trajna kao što je to slučaj u visokom školstvu i da se eventualno zadrži kriterij o stjecanju određenog broja bodova za potvrđivanje zvanja ili prelaska u više zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
348 vivijana lovrinić-đaković PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Slažem se s digitalizaciju kompletne dokumentacije. Što se tiče napredovanja u zvanje, slažem se s većinom kolega da bi bilo dovoljno elektronički pratiti napredak nastavnika kroz postignute bodove i odslušani broj sati stručnog usavršavanja, pogotovo nastavnika koji su već prije napredovali te ih na osnovu toga istoga promovirati u određeno zvanje. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dio primjedbi koje se ne odnose na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se ne prihvaća jer nisu tema ovog e-savjetovanja.
349 Nera Malbaša Kovačić PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, Zakon o izmjenama i dopunama o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uvođenje zakona o elektroničkom vođenju matične knjige. Smatram de je uz e - Dnevnik, e - Maticu potrebno uvesti i e - Matičnu knjigu. Na taj način bi se učiteljima/nastavnicima omogućilo da prebace podatke kao što se to radi npr. iz e- Dnevnika u e – Maticu i obrnuto. Srdačan pozdrav, Nera Malbaša Kovačić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju i Vašim sugestijama za izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.