Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SONJA TOMULIĆ PRILOG 1. Poštovani, Prilagodbe programa strukovnih škola ne bi trebale zanemariti dosadašnje iskustvo i kompetencije svih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa u kreiranju strukovnih kurikuluma pojedinih zanimanja kako bi njihovi ishodi bili što kvalitetniji, a samim time i učinkovitiji u primjeni na tržištu rada. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
2 sayonara mršić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
3 SANJA ARAMBAŠIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene promjene koje bi dovele do jačeg povezivanja strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada, ali ujedno smatram da treba i razmotriti upisnu politiku u srednje škole jer u pravilu se broj gimnazija/gimnazijskih programa povećavao ili ostao isti, a svake godine je sve manji broj učenika. Mislim da bi korekcije i u tom dijelu dovele do promjena u načinu razmišljanja učenika/roditelja i većoj opredjeljenosti učenika za strukovna zanimanja, naravno uz poticanje stipendiranja i suradnju s gospodarskim sektorom. Isto tako sam razmišljanja, kako proces od stvaranja standarda zanimanja, standarda kvalifikacije do kurikula pojedine kvalifikacije treba ubrzati kako bi se i na taj način moglo ponuditi učenicima kvalifikacije koje im omogućavaju lakšu zapošljivost na tržištu rada prema potrebama poslodavaca. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
4 Valentina Prtenjača PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koji će poboljšati usklađenost obrazovnog sustava sa tržištem rada. Potrebno je više ulaganja u strukovna zanimanja te poticanje učenika na upise uz mogućnost daljnjeg školovanja. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
5 Vanja Perković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Važno je strukovno obrazovanje u skladu sa zahtjevima tržišta rada i s tim u skladu promjene i analize strukovnih kurikuluma. Podržavam način reguliranja stipendiranja učenika u strukovnom obrazovanju Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
6 Mirjana Car Stojković PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju i slažem se s ishodima koji se očekuju. - stjecanje znanja, vještina te pripadajuće samostalnosti i odgovornosti za ulazak u svijet rada i cjeloživotno učenje; - osiguravanje uvjeta za zapošljavanje nakon završetka obrazovanja; - doprinos jačanju gospodarstva Republike Hrvatske; - razvijanje poduzetnosti, inovativnosti i kreativnosti svakog pojedinca radi njegova budućega profesionalnog razvoja; - promicanje socijalne pravde i afirmativnoga odnosa prema ranjivim skupinama. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
7 Nevenka Bionda PRILOG 1. Poštovani,podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju,jer smatram da bi se trebalo poticati učenike u upisivanju strukovnih zanimanja kroz stipendiranje,osiguravanje radnog mjesta koje je adekvatno plaćeno,a postignuto sa usklađivanje sa potrebama tržišta.Treba naglašavati važnost opstanka strukovnih zanimanja,bez kojih nitko od nas ne može normalno funkcionirati. Lijep pozdrav,Nevenka Bionda Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
8 KATE PRSKALO PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju zbog usklađivanja potreba tržišta rada, uz nužno fleksibilniji školski sustava i stipendiranje učenika. S poštovanjem, Kate Prskalo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
9 SANDRA BAČIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav, Sandra Bačić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
10 Melita Ivanac PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, koje je neophodno uskladiti sa stanjem na tržištu rada. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
11 Linda Segarić PRILOG 1. Poštovani, podržavam u potpunosti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koji će uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada i deficitarna zanimanja ( npr. zanimanje pekar i mesar ) stipendirati bez obzira po kojem programu su stekli potrebne vještine za obavljanje poslova u zanimanju. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
12 Marija Andrić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona u strukovnom obrazovanju radi usklađivanja obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. Podržavam suradnju MZO i europske strukovne agencije kao i ulaganje u stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja. Mišljenja sam kako bi se puno više trebalo ulagati u opremanje strukovnih škola, s ciljem da nam učenici, pri završetku školovanja, budu što osposobljeniji za zapošljavanje u realnom sektoru. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
13 Milivoj Crvak PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koji će biti usmjeren na podizanje kvalitete i učinkovitosti , biti povezan s tržištem rada i omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj , te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
14 Ivana Godec-Vinceković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Nužno je uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada, ali ne zanemariti općeobrazovne sadržaje. Srdačni pozdravi! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
15 Svjetlana Komić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju kako bi mladi imali pravo na obrazovanje u skladu s promjenama i potrebama na tržištu rada. Također je vrlo važno osigurati stipendiranje učenika strukovnih škola kako bi se povećao interes za deficitarna zanimanja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
16 Moreno Vinceković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, a posebno bih istaknuo važnost planiranih ishoda: -stjecanje znanja, vještina te pripadajuće samostalnosti i odgovornosti za ulazak u svijet rada i cjeloživotno učenje -osiguravanje uvjeta za zapošljavanje nakon završetka obrazovanja Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
17 Marcella Vidmar PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koji bi trebao omogućiti bolju povezanost sustava strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada. Smatram da je strukovnom obrazovanju potrebna reforma te da što prije mora doći do izrade novih kurikuluma za pojedina strukovna zanimanja koji će omogućiti stjecanje znanja, vještina te pripadajuće samostalnosti i odgovornosti za ulazak u svijet rada i cjeloživotno učenje, naročito u dijelu praktičnih znanja. Svakako je potrebno osigurati potporu u vidu stipendiranja učenika strukovnih škola kako bi se povećao interes za deficitarna zanimanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
18 IVICA BORIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju s napomenom da reformu strukovnom obrazovanja ne treba provesti na način zapostavljanja općeobrazovnih sadržaja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
19 JASMINKA BEREND PRILOG 1. Poštovani, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju podržavam jer smatram kako je precizno definiran i kao takav dobra osnova za strukovno obrazovanje i tržište rada. Jasminka Berend Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
20 NADA RATKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju Također podržavam pravnu i zakonodavnu regulativu sustava obrazovanja deficitarnih zanimanja, i ideju stipendiranja učenika strukovnih zanimanja koji su upisali deficitarna zanimanja. Također je potrebno pružati i potpore poslodavcima kod kojih učenici obavljaju obveznu praktičnu nastavu i stručnu praksu. Učenicima bi sigurno strukovna škola bila prvi izbor, a poslodavci bi također imali veći interes za primanje učenika na praktičnu nastavu i stručnu praksu. Srdačan pozdrav, Nada Ratković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
21 Tatjana Tuđa PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
22 Tina Parać PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju, posebno dio o novim kurikuluma i stipendiranja učenika. Srdačan pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
23 Adriana Turić Erceg PRILOG 1. Poštovani, ishodi i ciljevi koji se planiraju postići navedenim izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju jasno su definirana te ih u potpunosti podržavam. Zakon je potrebno ušto kraćem vremenskom razdoblju osuvremeniti i da stupi na snagu kako ne bi generacije srednjoškolaca ostale zakinute za buduća radna mjesta zbog neadekvatnoga obrazovanja. Srdačno, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
24 Adriana Turić Erceg PRILOG 1. Poštovani, najprije imam primjedbu na gramatički i pravopisnu pogrešku u ovome Obrascu za koju mislim kako se ne bi smjela potkrasti u službenim dokumentima Republike Hrvatske. Naime, radi se formi upitnih rečenica. U duhu hrvatskoga jezika nikako nije upitnu rečenicu započeti s Da li već sa Je li ili Glagol pa čestica li. Mislim kako je to potrebno obavezno ispraviti u službenim dokumentima. Smatram kako su izmjene postojećega Zakona o strukovnom obrazovanju prijeko potrebne jer već dulje vremensko razdoblje potrebe tržišta rada nisu usklađene s obrazovnom ponudom u našem strukovnom obrazovanju. U tom pogledu zaostajemo za standardima Europske unije. Mladim naraštajima je praktički onemogućeno u potpunosti nakon stjecanja obrazovanja pronaći prikladno radno mjesto na tržištu rada. Potrebo je zakonski regulirati nazive stečenih kvalifikacija, donijeti potrebne kurikule i norme te na taj način osuvremeniti strukovno obrazovanje te ga prilagoditi vremenu u kojemu živimo i radimo. Srdačan pozdrav, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
25 Jasminka Prstec PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju kako bi mladi imali pravo na obrazovanje u skladu s promjenama i potrebama na tržištu rada. S poštovanjem, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
26 Diana Capić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
27 Jadranka Jurić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Mišljenja sam da je strukovno obrazovanje zapostavljen dio našeg obrazovnog sustava koji treba i zaslužuje najveću moguću potporu zakonodavstva, gospodarstva i svih ostalih društvenih faktora koji mogu utjecati na njegov rast, razvoj i prihvaćenost među mladima. Srdačan pozdrav, Jadranka Jurić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
28 SUZANA ZGONJANIN PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav Suzana Zgonjanin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
29 Renata Mihaljević PRILOG 1. Poštovani, slažem se s donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Neophodno je pratiti tržište rada i sukladno tome mijenjati strukovne kurikulume. Treba napraviti rez i ukidati zanimanja koja su nepotrebna. Isto tako, neophodna su nova zanimanja koja se nameću napretkom tehnologije i informatizacije. Svakako treba regulirati i način stipendiranja učenika u strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
30 Lidija Puškarić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Potrebno je uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada. Potrebno je regulirati sustav stipendiranja učenika u strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav! Lidija Puškarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
31 Ana Graša PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
32 Biljana Kuhar PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
33 Snežana Markan PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam sa donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Donošenjem Zakona omogućilo bi se mladim osobama sveobuhvatno stjecanje potrebnih vještina za obavljanje poslova učinkovito, inovativno, samostalno i u suradnji s drugima te bi se ujedno zadovoljile potrebe svijeta rada i uspješnoga gospodarstva stvaranjem mlade, kvalificirane radne snage. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
34 GORAN ŽIVKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, suglasan sam s Obrascem prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav, Goran Živković Stručni suradnik pedagog mentor OŠ Martijanec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
35 Ljiljana Vidmar PRILOG 1. Poštovani! Podržavam donošenje dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju jer smatram da će se pomoću tih promjena unaprijediti i uskladiti s potrebama tržišta rada te nakon stečenih kompetencija omogućiti i veću mobilnost novih kadrova. Srdačan pozdrav, Ljiljana Vidmar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
36 RUŽICA SOLDO PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Potrebno je uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
37 KARMEN KOKOT PRILOG 1. Poštovani, slažem se s donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Promjene na tržištu rada traže i promjene strukovnih kurikuluma, budući da su postojeći uglavnom zastarjeli i ne prate promjene na tržištu rada. Isto tako, neminovna su nova zanimanja koja se nameću napretkom tehnologije i informatizacije. Novim strukovnim kurikulumima , učenicima bi se trebalo omogućiti bolje stjecanje praktičnih vještina. Također je potrebna bolja povezanost između strukovnih škola i poslodavaca te motivacija poslodavaca za primanjem učenika na praktičnu nastavu , kako bi se riješio problem teškog nalaženja poslodavaca koji žele primiti učenike na praksu u pojedinim zanimanjima. Stipendiranje učenika od strane poslodavaca dobra je motivacija za interes učenika za određena zanimanja i motivacija za napredak. Nagrađivanje učenika koji su se posebno istaknuli u savladavanju praktičnih vještina kod poslodavaca, dodatno bi motiviralo učenike. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
38 HEIDI CIPRIŠ MADUNIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju osobito u segmentu razvoja i modernizacije strukovnih kurikula u cilju povećanja njihove atraktivnosti za tržište rada. Reguliranje potpore učenicima kroz stipendiranje, držim dobrom podlogom za povećanje stupnja interesa za strukovna zanimanja. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
39 Gordana Katarina PRILOG 1. Poštovani, slažem se i podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Svakako treba uzeti u obzir potrebe gospodarstva i modernizirati zastarjele strukovne kurikulume. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
40 IVANA BLAŽIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju jer će se time omogućiti izrada novih, suvremenih kurikuluma koji će uskladiti postojeća zanimanja s tržištem rada, ali i unaprijediti sustav strukovnog obrazovanja. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
41 Gabriela Dundara PRILOG 1. Poštovani, smatram da je potrebna kvalitetnija suradnja između strukovnih škola i poslodavaca uključenih u obrazovanje učenika. Podržavam stipendiranje učenika strukovnih škola, kao i osiguranje ostalih mehanizama potpora koje će potaknuti uključivanje učenika u određene programe deficitarnih zanimanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
42 Ivana Petričević PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Vidljivo je kako se u Zakonu osluškuju potrebe tržišta rada te se kod učenika potiče kritičnost, kreativnost i natjecateljski duh. Mislim da je stipendiranje strukovnoga obrazovanja pokazalo afirmativan odnos prema pojedinim strukovnim zanimanjima. Vjerujem da će zakon unaprijediti strukovno obrazovanje i motivirati mlađe naraštaje da svoja znanja i vještine pokazuju i nadograđuju u Lijepoj Našoj. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
43 Blanka Aždajić Medić PRILOG 1. Uz sve prilagodbe programa strukovnih škola trenutnim zahtjevima tržišta rada, ne smijemo zanemariti programe općeobrazovnih predmeta. Kvalitetno opće obrazovanje glavni je preduvjet za kreativnost, inventivnost i snalažljivost u okolnostima sve bržih promjena koje naše učenike čekaju na njihovim budućim radnim mjestima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
44 Krunoslav Kovačević PRILOG 1. Poštovani, Podržavam donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanja, jer će se tim zakonom omogućiti izrada novih suvremenih kurikuluma za pojedina zanimanja. Naime pojedini kurikulumi su zastarjeli, te više ne zadovoljavaju potrebe tržišta rada. . Nadalje, pozdravljam ideju stipendiranja učenika strukovnih zanimanja te pružanja potpore poslodavcima kod kojih učenici obavljaju obveznu praktičnu nastavu.Na taj način svi bi bili motivirani za suradnju te dali svoj vrijedan doprinos u obrazovanju učenika strukovnih zanimanja. Također smatram da je potrebno unaprijediti strukovno obrazovanje kako bi moglo bili konkurentno na globalnom tržištu rada i podržavam suradnju MZO i CEDEFOP (Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja). Svakako je potrebito pohvaliti izvrstan rad ASOO koja unapređuje i modernizira brojne strukovne kurikulume kroz izradu novih standarda zanimanja. Srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
45 DANIELA USMIANI PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju obzirom da suvremeno društvo i brzi razvoj tehnologije zahtjeva i suvremenu nastavu, posebice u strukovnom obrazovanju. Potrebno je nastavu struke što više približiti realnom sektoru kako bi učenici bili završavanjem srednje škole što spremniji i konkurentniji na tržištu rada. Velika pomoć u školovanju djece, ali i odluci za školovanje u strukovnim školama je svakako stipendiranje, no bilo bi potrebno proširiti problem i omogućiti poticanje poslodavaca za davanje stipendija, na kvalitetan rad s učenicima koji kod njih obavljaju praktičnu nastavu, kao i veću povezanost škole i struke kako u kreiranju izvedbenih kurikuluma tako i u davanju specifičnih praktičnih zadataka u firmama kojima se ciljano postižu određena znanja i vještine kod učenika. Naša škola sudjeluje u Erasmus+ projektu pod nazivom Upgrading trainers in dual vocational training system - UpT2S, koji se bavi tom problematikom, radimo s školama zemalja koje imaju razvijen dualni sustav (Francuska, Njemačka, Estonija, Španjolska) i tijekom kojeg će se razviti tečaj za mentore u tvrtkama koji rade s učenicima i mobilna aplikacija za povezivanje škole - tvrtke -roditelja. Projekt i partneri su nam uvelike pomogli da uvidimo nedostatke koje naše strukovno obrazovanje ima i stoga izrazito podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanja. Svakako bi trebalo razmišljati i o izmjenama kurikuluma općih predmeta u strukovnim zanimanjima trogodišnjih programa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
46 MARIJA BARIČEVIĆ PRILOG 1. Poštovani, smatram da je nužno uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada kroz razvoj i unapređenje novih kurikuluma za kvalifikacije potrebne na tržištu rada te uspostaviti čvrsti okvir potpore poslodavcima i školama u kojemu poslodavci postaju partneri obrazovnim institucijama i prepoznaju obostrane dobrobiti od takvog partnerstva. Potrebno je regulirati pitanje uspostave kriterija i postupaka vezanih uz primjenu cjelovitog sustava stipendiranja polaznika relevantnih i tržišno opravdanih kvalifikacija u sustavu strukovnog obrazovanja u RH. S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
47 NATAŠA VUKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, Slažem da je trajno unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, a time i strukovnoga obrazovanja, od strateške važnosti za osobni razvoj svih sudionika u procesu obrazovanja, ali i za razvoj gospodarstva i društva u cjelini. Prvi je korak u modernizaciji strukovnoga obrazovanja usklađivanje obrazovnoga sustava s tržištem rada. Mislim da bi trebalo uvesti stipendiranje učenika strukovnih zanimanja te pružanja potpore poslodavcima kod kojih učenici obavljaju obveznu praksu kako bi i oni bili motivirani za ovakvu suradnju te dali svoj vrijedan doprinos u obrazovanju učenika strukovnih zanimanja. srdačan pozdrav Nataša Vuković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
48 Antonija Bukša PRILOG 1. Poštovani, promjena Zakona koja će omogućiti bolju povezanost sustava strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada je dobrodošla. Od izuzetne je važnostida strukovna zanimanja dobiju kvalitetne i suvremene kurikulume, da se osuvremene nastavni sadržaji i da struka bude bliža potrebama tržišta. Mislim da bi trebalo podržati i stipendiranje učenika strukovnih zanimanja, te zakonskom regulativom u području obrazovanja osigurati učenicima s teškoćama pomoć i podršku pri zapošljavanju. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
49 Dubravka Scharmitzer PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjenu zakonodavnog okvira koji će omogućiti modernizaciju zastarjelih kurikuluma i bolju povezanost strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada. Podržavam stipendiranje učenika koje treba postojati u svim zanimanjima, a prvenstveno u deficitarnim zanimanjima. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
50 Suzana Maranić Bošnjak PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju, posebno u dijelu koji se tiče novih kurikuluma i stipendiranja učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
51 MIRELA MARKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. strukovno obrazovanje trebalo bi biti jedan od temelja gospodarstva i zbog toga sve programe treba modernizirati i prilagoditi današnjem tržištu rada, posebno u dijelu obavljanja stručne prakse i praktične nastave kod poslodavca. Zbog toga pozdravljam promjene Zakona. Srdačan pozdrav, Mirela Marković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
52 BILJANA ILKOSKI PRILOG 1. Poštovani Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju te podržavam intenciju uskalđivanja zakonodavstva sa trendovima tržišta rada 21. stoljeća. Dužna sam naglasiti iznimno važnu međusektorsku suradnju sustava obrazovanja i realnog gospodarstva koja bi barem načelno trebala biti obligatorna. Svi učenici u RH koji se obrazuju u strukovnim školama nemaju jednake uvjete za obrazovanje, prvenstveno se navedeno odnosi na neujednačen razvoj županija pa u skladu s tim i mogućnosti povezivanja strukovnog obrazovanja sa realnim sektorom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
53 Ištvan Kerekeš PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Nužno je usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada i suvremenim tehnologijama. Treba osuvremeniti kurikulume postojećih zanimanja i osmisliti nova, a učenicima osigurati stjecanje kompetencija potrebnih za uspješno uključivanje na tržište rada. Nadalje, stipendiranje učenika treba postojati u svim zanimanjima jer nije rješenje da poneka zanimanja stipendiramo, a neka ne jer za potrebe tržišta rada i razvoja gospodarstva SVA zanimanja moraju imati jednake šanse za prosperitet. Srdačan pozdrav, Ištvan Kerekeš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
54 Sanja Majkić PRILOG 1. Poštovani, referiram se na 3. UTVRĐIVANJE ISHODA..., i to u vezi sa: - osiguravanje uvjeta za zapošljavanje nakon završetka obrazovanja; - promicanje socijalne pravde i afirmativnoga odnosa prema ranjivim skupinama U cilju istinskog postizanja ovih ciljeva i osiguravanju barem podjednakih uvjeta i za učenike s teškoćama, potrebno je zakonskom regulativom u području obrazovanja osigurati učenicima s teškoćama pomoć i podršku pri zapošljavanju, te posebice pri zadržavanju posla, u periodu od barem 3 godine. U tu svrhu potrebno je predvidjeti zaduženja za strukovne nastavnike u području neposrednog rada s učenicima. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
55 Marija Istenić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju u osnovnim i srednjim školama koji će omogućiti bolju povezanost sustava strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
56 Željka Ćaleta Car PRILOG 1. Poštovani, Podržavam donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju u osnovnim i srednjim školama jer će se uskladiti s tržištem rada čime će se stvoriti konkuretnost i jačati kvaliteta kadra, kako na hrvatskom, tako i na europskom tržištu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
57 Vesna Kajganić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem da je trajno unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, a time i strukovnoga obrazovanja, od strateške važnosti za osobni razvoj svih sudionika u procesu obrazovanja, ali i za razvoj gospodarstva i društva u cjelini. Prvi je korak u modernizaciji strukovnoga obrazovanja usklađivanje obrazovnoga sustava s tržištem rada. Nadalje, pozdravljam ideju stipendiranja učenika strukovnih zanimanja te pružanja potpore poslodavcima kod kojih učenici obavljaju obveznu praksu kako bi i oni bili motivirani za ovakvu suradnju te dali svoj vrijedan doprinos u obrazovanju učenika strukovnih zanimanja. Nadalje, smatram kako bi učenici strukovnih usmjerenja državnu maturu trebali pisati iz strukovnih, a ne iz općeobrazovnih predmeta. Srdačan pozdrav Vesna Kajganić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
58 ZVJEZDANA FARKAŠ PRILOG 1. Poštovani, podržavam u potpunosti izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, koje je neophodno uskladiti sa stanjem na tržištu rada. Također podržavam pravnu, zakonodavnu regulaciju sustava obrazovanja deficitarnih zanimanja, poput zdravstvenih, koja su od nacionalnog interesa. Treba nastaviti s praksom stipendiranja pojedinih strukovnih zanimanja. Također treba poraditi na stvaranju novih kurikuluma pogotovo u sektorima gdje to nije napravljeno i gdje se radi po starom planu i programu iz 90-tih godina. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
59 Marija Jurišić Šarlija PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju, jer će se tim zakonom omogućiti izrada novih suvremenih kurikuluma za pojedina zanimanja. Smatram da nam je u strukovnom obrazovanju potrebna potpuna reforma gdje bi se kao prvo zanimanja uskladila sa tržištem rada. Svakako treba poticati stipendiranje učenika. Potrebno prilagoditi i državnu maturu strukovnim zanimanjima. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
60 MARIJANA BILANDŽIĆ PRILOG 1. Svi prethodno napisani komentari su odraz i mojeg stava tako da smatram da je mišljenje mojih kolega koji su sudjelovali u raspravi korektno i sve je rečeno više puta-strukovno obrazovanje je ključ za unapređenje društva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
61 Iva Suden PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Smatram da nam je u strukovnom obrazovanju potrebna potpuna reforma gdje bi se kao prvo zanimanja uskladila sa tržištem rada i novim trendovima u strukama za što je potrebna i bolja opremljenost škola a nadalje smatram i da je potrebno prilagoditi i državnu maturu strukovnim zanimanjima. Srdačan pozdrav, Iva Suden Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
62 Ljiljana Štingl PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Obrazovni sustav treba uskladiti s potrebama tržišta rada u pojedinim područjima Deficitarna zanimanja se razlikuju ovisno o županijama, a i unutar njih samih, pa bi se i to trebalo uzeti u obzir kod odabira novih usmjerenja. Svakako treba poticati stipendiranje učenika te razvijati što bolju suradnju između škole i poslodavca. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
63 vivijana lovrinić-đaković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Nužno je usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada i suvremenim tehnologijama. Treba osuvremeniti kurikulume postojećih zanimanja i osmisliti nova, a učenicima osigurati stjecanje kompetencija potrebnih za uspješno uključivanje na tržište rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
64 Zorica Bruketa PRILOG 1. Poštovani, podržavam u potpunosti izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Vođenje dokumentacije u današnje vrijeme nužno je obavljati digitalno ( radim u glazbenoj školi i od ove godine smo uveli e dnevnike). Pisani trag više nije potreban. Što se tiče nadzora, smatram da učitelju, nastavniku, profesoru, nakon 30 godina rada i određenog napredovanja, nije potrebno stvarati dodatna opterećenja. Sigurno je da svaki od njh uredno, profesionalno i odgovorno obavlja svoje zadatke, kako osobnog usavršavanja, tako i rada u obrazovnoj ustanovi. Jer ipak, sami smo birali svoje zvanje, pa smo pretpostavljam spremni na cjeloživotno učenje i ostajemo učitelji, nastavnici, profesori, do kraja. S poštovanjem Zorica Bruketa, prof.savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
65 Vesna Rubeša PRILOG 1. Cijenjeni, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
66 SLAVEN ŠKRABIĆ PRILOG 1. Poštovani podržavam izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju i u potpunosti se slažem sa komentarima kolege Banka i kolegice Špiranac. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
67 Danijela Banko PRILOG 1. Poštovani, podržavam Izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju, u ovom pogledu stipendiranja, no skrećem i pažnju na dramatičnu situaciju u obrazovnom sektoru turizam i ugostiteljstvo. Naime, ovdje radimo po nastavnim planovima iz 1998. godine, a svake godine svjedočimo situaciji da je radne snage u ovom sektoru sve manje, dok poslodavci šalju signale da je radnoj snazi koja pristiže iz strukovnih škola u ovom sektoru često nedostaju određene vještine i znanja. Ne govorim to samo na temelju objava u medijima, već sam za potrebe svoja poslijediplomskog specijalističkog rada provela anketu među poslodavcima u jednoj od HR županija i utvrdila određene nedostatke, odnosno jaz da se bolje izrazim, između onoga što ulenici dobivaju po izlasku iz škole te onih vještina i znanja koje poslodavci traže u datom trenutku. Zašto je tome tako, pa vrlo vjerojatno zato što ne postoje modernizirani kurikulumu, kolege za neke predmete uopće nemaju udžbenika, snalaze se kako znaju i umiju jer znanja i vještine na tržištu rada u turizmu koje su bile aktualne 1998. godine i ove danas apsolutno su nepodudarne. Pišem iz učionice, možda neću u potpunosti zvučati suvislo, no skrećem pažnju na ovaj dio, a u svakom slučaju pozdravljam priču oko stipendiranju učenika. Nadam se da će stipendija biti i za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu, obzirom da vidim i dio o manje razvijenim područjima RH itd... Danijela Banko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
68 Veronika Špiranac PRILOG 1. Poštovani, podržavam u potpunosti izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Učenike učimo digitalnim kompetencijama, a sami koristimo zastarjele načine rada. Vođenje dokumentacije u današnje vrijeme nužno je obavljati digitalno. Pisani trag više nije potreban. Što se tiče nadzora, smatram da kao i svi sektori trebamo poraditi na rezanju troškova. Svaki izlazak na teren državu tj. naše građane košta. Nakon 20 godina rada i već odrađenog prvog napredovanja, nije potrebno stvarati dodatna opterećenja učiteljima i nastavnicima. Sigurna sam da svaki koji želi napredovati uredno, profesionalno i odgovorno obavlja svoje zadatke, kako osobnog usavršavanja, tako i rada u obrazovnoj ustanovi tj. razredu. Smatram da je dovoljno dokumentirati usavršavanja i na taj način izbjeći mnoge neugodnosti, kako osobi koja želi napredovati (obnoviti) u zvanju, tako i savjetnicima. Pretpostavljam da je omalovažavajuće da u nadzor učitelju koji je pola svoga radnog vijeka odradio, dođe njegov učenik. Sve drugo smatram, traženjem minusa,mana i izgovora za nenapredovanje, tj. opet jedan vid onemogućavanja napretka u prosvjeti. Kad smo već u reformi onda obuhvatimo sve aspekte obrazovanja. Radnik će se uvijek truditi i raditi, nemojmo sami sebe ponižavati. Lp, Veronika Špiranac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
69 Vanja Kalenski PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Obrazovne ponude nisu u skladu s tržištem rada, strukovno obrazovanje je zapostavljeno dugi niz godina, a strukovni kurikulumi su zastarjeli i nisu u skladu sa zahtjevima na tržištu rada. Potrebno ih je osuvremeniti s ciljem stjecanja potrebnih vještina s kojima bi se učenici mogli nakon završenog obrazovanje uključiti na tržište rada što podrazumijeva i dobru suradnju škole i poslodavaca. Isto tako treba regulirati pitanje naknade za učenike za vrijeme provedeno na praksi te na taj način potaknuti učenike na upis u tražena zanimanja. Smatram da je izuzetno važno i dalje stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
70 Ivo Žikić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Treba svakako uskladiti naš obrazovni sustav s potrebama tržišta rada. Deficitarna zanimanja trebaju se promovirati i približiti učenicima kroz stipendiranje te ih na taj način dodatno motivirati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
71 Olgica Nikolić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnome obrazovanju. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
72 Krasnodor Mikša PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnome obrazovanju. Pogotovo bi trebalo poticati upisivanje učenika u neko od strukovnih zanimanja na svim razinama, područjima i platformama: od većeg broja stipendija učenicima više struka nego do sada, motivirati učenike na upis u strukovna zanimanja prema potrebama gospodarstva, praćenje upisa i povećanje kvota za upis kvalitetnih i poželjnih zanimanja. Potrebno je konstantno predvidjeti ulaganja u zanimanja i škole suvremenom tehnologijom, promijeniti zastarjele kurikulume, uključiti ih više sa svijetom rada tijekom školovanja i predvidjeti kompetencije potrebne za budućnost. S poštovanjem, Krasnodor Mikša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
73 Alta Pavin Banović PRILOG 1. Poštovani, donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanja je neophodno jer će strukovna zanimanja dobiti kvalitetne i suvremene kurikulume, osuvremenit će se nastavni sadržaji i tako će struka biti bliža potrebama tržištu rada. Mnogi sektori u Republici Hrvatskoj trebaju kvalitetne i educirane radnike. Problem je dugotrajno zanemarivanje obrazovanja u strukovnim školama te je nužno osuvremeniti kurikulume postojećih zanimanja i osmisliti nova, u skladu sa suvremenim tehnologijama. Bilo bi jako dobro kada bi se u ovim izmjenama konkretizirala razina educiranosti poslodavaca koji primaju učenike na praksu, vježbe i sl. kao i njihova prava i obaveze. Razumljivo je da im se primanje učenika na stručnu praksu u prvoj godini njihova obrazovanja ne isplati te bi možda država trebala ponuditi učeniku određenu naknadu za vrijeme provedeno na praktičnoj nastavi u prvom razredu. U drugom bi se razredu teret djelomično prebacio na poslodavca, a u trećem (ukoliko je to završna godina) u potpunosti, jer tada već učenik može poslodavcu dati znatan doprinos. Podržavam pravnu, zakonodavnu regulaciju sustava obrazovanja deficitarnih zanimanja, ali i stipendiranje učenika koji su upisali deficitarna zanimanja. Također je potrebno unaprijediti strukovno obrazovanje kako bi moglo bili konkurentno na globalnome tržištu rada i podržavam suradnju MZO i Europske strukovne agencije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
74 Eva Jurčić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Neophodno je uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada te omogućiti stipendiranje učenika u strukovnom obrazovanju. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
75 SANJA MARKUŠ PRILOG 1. 30.9. Poštovani, u potpunosti se slažem s nužnošću najavljene aktivnosti donošenja novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, nakon posljednjih izmjena iz 2018. Svjesni smo da mnogi sektori u Republici Hrvatskoj vape za radnicima. Problem je dugotrajno zanemarivanje obrazovanja u strukovnim školama, podcjenjivanje i potplaćenost strukovnih zanimanja. Nužno je osuvremniti kurikulume postojećih zanimanja i osmisliti nova, u skladu sa suvremenim tehnologijama. Molim da se ovim izmjenama što konkretnije uredi razina educiranosti poslodavaca koji primaju naučnike, a također i njihova prava i obaveze. Razumljivo je da im se primanje učenika na stručnu praksu u prvoj godini njihova obrazovanja ne isplati, te bi možda država trebala ponuditi učeniku određenu naknadu za vrijeme provedeno na praktičnoj nastavi u prvom razredu. U drugom bi se razredu teret djelomično prebacio na poslodavca, a u trećem (ukoliko je to završna godina) u potpunosti, jer tada već učenik može poslodavcu dati znatan doprinos. Ne vidim način kako bismo u strukovne škole, a naročito graditeljske, privukli učenike, osim izdašnim stipendiranjem, kontinuiranom suradnjom škole, roditelja i obrtnika – budućih poslodavaca. Poslodavci ne mogu očekivati da će im škola ispostaviti gotove radnike, oni sami moraju uložiti trud u edukaciju naučnika, ali u određenim momentima, naročito na početku, država bi im morala pomoći. Uz modernizaciju kurikuluma u graditeljskim školama, nužno je hitno pisanje udžbenika koji ih prate. U graditeljstvu udžbenika uopće nema! Materija je široka i zahtjevna jer traži mnogo suvremenih grafičkih priloga koje nije jednostavno načiniti, naklade knjiga su vrlo male i zbog neisplativosti, udžbenika nema. Na neki način treba potaknuti njihovo pisanje – oslobađanjem nastavnika rada u nastavi na jednu školsku godinu, npr. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
76 Ivana Smolčić Padjen PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Nužno je usklađivanje obrazovnoga sustava s potrebama tržišta rada. Također, valja regulirati sustav stipendiranja u strukovnom obrazovanju. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
77 Đani Žufić PRILOG 1. Poštovani, izmjene Zakona o strukovnom obrazovanju su nužne i potrebno ih je donijeti čim prije. Kurikulumi su nam zastarijeli, obrazujemu učenike za zanimanja koja su izumrla na tržištu rada. Pored toga za nove programe, koje tržište rada traži, vrlo je teško dobiti licencu. U izmjene Zakona po mogućnosti ukomponirati stipendiranje učenika, pogotovo za deficitarna zanimanja. Srdačan pozdrav Đani Žufić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
78 Nikša Kondić PRILOG 1. Poštovani, neophodno je što prije unaprijediti strukovno obrazovanje u RH, kako bi bili što konkurentniji na globalnom tržištu rada. Te stoga podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnome obrazovanju koje je neophodno uskladiti sa stanjem na tom istom tržištu rada. Također podržavam zakonsku regulaciju sustava obrazovanja deficitarnih zanimanja. S poštovanjem, Nikša Kondić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
79 Sandra Juran PRILOG 1. Poštovani, donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanja je neophodno. Tim će zakonom strukovna zanimanja dobiti kvalitetne i suvremene kurikulume, osuvremenit će se nastavni sadržaji i tako će struka biti bliža potrebama tržišta rada. Treba više ulagati u stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja i promovirati ih da učenici shvate da je dobro zanimanje "prozor u svijet" . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
80 Jasna Hrstić PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjenu zakonodavnog okvira koji će omogućiti modernizaciju zastarjelih kurikuluma i bolju povezanost strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada. Sustav obrazovanja ne treba slijediti tehnološke inovacije u industriji već ih inicirati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
81 Neva Strizrep PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnome obrazovanju jer mislim da je nužno uskladti obrazovne potreba s potrebama tržišta rada. Također mislim da treba osigurati unaprjeđenje strukovnoga obrazovanja kako bismo bili konkurentni na globalnome tržištu rada pa stoga podržavam suradnju MZO i europske strukovne agencije. Neva Strizrep Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
82 SANDRA SAMOŠĆANEC PRILOG 1. Podržavam promjenu zakonodavnog okvira koji će omogućiti bolju povezanost sustava strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada. Također podržavam pravnu, zakonodavnu regulaciju sustava obrazovanja deficitarnih zanimanja, ali i stipendiranje deficitarnih zanimanja. Sandra Samošćanec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
83 Nensi Araminčić PRILOG 1. Podržavam promjenu zakonodavnog okvira koji će omogućiti bolju povezanost sustava strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada, čime bi se stvorila konkurentnost i jamčila kvaliteta kadra, poglavito na hrvatskom, ali i europskom tržištu rada. Također podržavam pravnu, zakonodavnu regulaciju sustava obrazovanja deficitarnih zanimanja, poput zdravstvenih, koja su od nacionalnog interesa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
84 Darko Mihoković PRILOG 1. Podržavam donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanja, jer će se tim zakonom omogućiti izrada novih suvremenih kurikuluma za pojedina zanimanja. Naime pojedine kurikulume je pregazilo vrijeme, te više ne zadovoljavaju potrebe tržišta rada. Također iz vlastitog iskustva mogu potvrditi da je stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja bio pun pogodak, jer se je upis u ta zanimanja udvostručio, te slažem za daljnje stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja, a pogotovo u slabije razvijenim regijama RH jer je dokazano da je interes učenika za deficitarna zanimanja mnogo veći u nerazvijenim regijama, nego u razvijenim regijama RH. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
85 Božica Rajković PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, smatram nužnim učiniti promjene u Zakon o strukovnom obrazovanju. U zadnjih nekoliko godina se uviđa potreba za razvojem strukovnog obrazovanja. Mnoge škole kroz projekte razvijaju nove strukovne kurikulume, osluškujući potrebe tržišta i razvoj tehnologija te time podižu kvalitetu strukovnog obrazovanja. Stoga je nužno unijeti promjene i u Zakonu. Cilj nam je osposobiti učenike koji će se moći nositi sa prilagodbom novim tehnologijama tijekom svog radnog vijeka. Srdačan pozdrav, Božica Rajković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
86 Anela Prkić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju i neophodno je uskladiti ga sa potrebama na tržištu rada. Učenike je potrebno adekvatno stipendirati, omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj, usavršavanje i cjeloživotno učenje. Srdačan pozdrav, Anela Prkić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
87 IVICA OPAČAK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
88 Ksenija Šaić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, nakon rada u strukovnom obrazovanju preko 20 godina podržavam u potpunosti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koji će uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada i deficitarna zanimanja kao što su kuhar, konobar, medicinska sestra. S poštovanjem Ksenija Šaić Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
89 Nevenka Bionda PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani ,podržavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju.Razlog tomu je što smatram da bi se strukovno obrazovanje trebalo više cijeniti ,stipendirati i što bi trebalo pratiti stanje na tržištu rada ,te se tomu što više prilagođavati.Strukovno zanimanje bi trebalo biti privlačno đacima ,pogotovo ako znaju da će posao brzo dobiti i za to biti dobro plaćeni. S poštovanjem,Nevenka Bionda Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
90 Gordana Erić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Izmjene Zakona o strukovnom obrazovanju su nužne kako bi se strukovno obrazovanje osuvremenilo i postalo privlačno učenicima. Važno je također uskladiti strukovno obrazovanje sa potrebama tržišta rada, više ulagati u deficitarna zanimanja tj škole koje provode nastavne programe takvih strukovnih kvalifikacija. Podržavam ASSO i MZOS u provođenju projekata centara izvrsnosti i nadam se da će se u tim strukovnim školama dogoditi promjene koje svi priželjkujemo Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
91 Milivoj Crvak PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koji će biti usmjeren na podizanje kvalitete i učinkovitosti , biti povezan s tržištem rada i omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj , te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
92 DEJAN IVANEK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam donošenje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Treba regulirati stipendiranje deficitarnih zanimanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
93 MARIO MARTINOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, naravno da su nužne izmjene Zakona o strukovnom obrazovanju. U tom smislu smatram važnim uvođenjem standarda u polaganju završnog ispita i to na razini države, a nalik polaganju ispita državne mature. Ispiti bi se sastojali od teorijskog i praktičnog dijela, a njihov omjer, trajanje, način i mjesto izvođenja bilo bi određeno prema karakteristikama zanimanja (složenost, trajanje...). Prije dvije godine sudjelovao sam u radu stručne radne skupine za izradu Nacionalnog ispita za zanimanje Tehničar za računalstvo i vjerujem da su takvi ispiti dobar polazni primjeri za koncept "državnih završnih ispita". Srdačan pozdrav, Mario Martinović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
94 Ivana Ljubimir Dobroslavić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjenu i dopunu Zakona o strukovnom obrazovanju koji bi mladim ljudima omogućilo stjecanje potrebnih vještina za obavljanje poslova učinkovito, inovativno, kako samostalno, tako i u suradnji s drugima. Iznimno je važno uspostaviti sustav stipendiranja te bolje suradnje poslodavaca / tržišta rada i škola da bi se razvili novi kurirulumi koji bi zaista omogućili da učenici po završetku obrazovanja budu zapošljivi, poduzetni i kreativni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
95 JASMINA SUKALIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju kako bi se strukovni kurikulumi uskladili s potrebama tržišta rada. Osobito je važno stipendiranje učenika, pogotovo u deficitarnim zanimanjima te promoviranje cjeloživotnog učenja kroz stjecanje znanja, vještina te odgovornosti za ulazak u svijet rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
96 Anita Grbić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti se slažem s donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Kao prvo, potrebno ga je uskladiti s potrebama tržišta rada. Da bi se pravovremeno odgovorilo potrebama tržišta rada, cjelokupan sustav, od MZO, preko Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, škola, pa sve do poduzetnika na tržištu rada trebaju postići konsenzus i sinergijskim učinkom osmisliti modele kojima će se brzo i efikasno moći implementirati nužne promjene prema zahtjevima tržišta u postojeći kurikulum strukovnog zanimanja. Sada je postupak promjena prespor i često proces promjene zastane na složenim procedurama prilikom osmišljavanja, a kasnije i implementiranja pojedinog modula/predmeta/zanimanja u škole. Ponekad taj proces bude ograničen i materijalnim uvjetima. Četiri godine eksperimentalnog perioda su predug period za donošenje brzih, kvalitetnih i suvremenih promjena jer u toliko dugom periodu još neki kurikulum nije ni testiran u cijelosti, a već bi ga trebalo mijenjati koliko je zastario i neatraktivan na tržištu rada. Nužno je i educirati nastavnike koji predaju strukovne predmete i to u smislu da i oni imaju mogućnost izravne edukacije u okviru predmeta koje predaju, tj. da i oni odlaze godišnje na "praktičnu nastavu" u obrte, kompanije kako bi se upoznali s promjenama unutar zanimanja. Samo praćenje teorije ne pomaže im da prenesu nove spoznaje učenicima. Osim toga, udžbenici za pojedina strukovna zanimanja ukoliko i postoje, zastarjeli su ili zastarijevaju brzo, a često i ne postoje, pa se nastavni materijali i sredstva svode na kreativnost i intuiciju nastavnika. Dodatni je problem struktura nastavnih planova i programa koja je predmetno orijentirana te propisuje zadaće samih nastavnika, a ne kompetencije koje učenik treba steći. Umjesto stjecanja strukovnog zanimanja, kakav je danas slučaj u strukovnom obrazovanju, potrebno se orijentirati na stjecanje strukovnih kvalifikacija. S poštovanjem, Anita Grbić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
97 KRISTINA HORVAT VARGOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Nužna je promjena Zakona, te usklađivanje strukovnog obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, a time omogućiti i veću mobilnost učenika nakon stečenih kvalifikacija. S poštovanjem, Kristina Horvat Vargović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
98 Ljiljana Vidmar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Podržavam donošenje dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju jer smatram da će se pomoću tih promjena unaprijediti i uskladiti s potrebama tržišta rada te nakon stečenih kompetencija omogućiti i veću mobilnost novih kadrova. Srdačan pozdrav, Ljiljana Vidmar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
99 Zdenka Ribić Dugandžić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju u pogledu unaprjeđenja strukovnog obrazovanja koje se temelji na usklađenosti s potrebama tržišta rada i mogućnostima stjecanja kompetencija učenjem kroz rad. Kurikulumi u strukovnom obrazovanju bi trebali biti usmjereni prema znanjima i vještinama potrebnim tržištu rada s naglaskom na poduzetničke i druge transverzalne vještine. Nužno je osuvremeniti kurikulume postojećih zanimanja i razviti nova zanimanja s ključnim poslovima i kompetencijama učenika koje su potrebne za rast i razvoj održivog gospodarstva. Neophodno je što prije unaprijediti strukovno obrazovanje koje će promicati izvrsnost i privlačnost, usmjereno na ishode učenja povećanjem mobilnosti i zaposlenjem učenika bilo kod poslodavca ili vlastitim poduzetničkim sposobnostima. Isto tako, podržavam zakonsku regulativu sustava obrazovanja deficitarnih zanimanja i stipendiranje učenika koji su upisali takva zanimanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
100 Ksenija Miškulin PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se da je nužna izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju. Drago mi je da Vlada Republike Hrvatske želi svim svojim državljanima perspektivnu budućnost te da želi ulagati u obrazovanje, znanost i istraživanje. Na poseban način riječ je o strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih koje bi se uskladilo s potrebama tržišta rada. Smatram da su ishodi koji se očekuju nakon provedene reforme sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih izvrsni, ali možda previše optimistični. Voljela bih da reforma zaista dovede do: - zapošljavanja nakon završetka obrazovanja - razvijanja poduzetnosti, inovativnosti i kreativnosti - promicanja socijalne pravde i afirmativnoga odnosa prema ranjivim skupinama - jačanja gospodarstva Republike Hrvatske. Čitajući Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju smatram da bi se veća pažnja trebala posvetiti utvrđivanju gospodarskih učinaka, učinaka na tržišno natjecanje, utvrđivanje socijalnih učinaka, učinaka na zaštitu okoliša i na zaštitu ljudskih prava. Rečenica „Zakonom će se urediti dio djelatnosti strukovnog obrazovanja kako bi se polaznicima osiguralo stjecanje ishoda učenja i razvoj kompetencija potrebnih za uspješno uključivanje na tržište rada“ ne čini mi se dovoljno jasna da bi time objasnila zašto nema utvrđivanja izravnih učinaka i adresata na navedenim područjima. Nadam se da se u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju neće koristiti diskriminatoran izraz „ljudski resursi“. Smatram taj izraz rušenjem dostojanstva čovjeka i kršenjem njegovih ljudskih prava jer se čovjek svodi na stvar koja je potrošna i koja se može zamijeniti drugom. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
101 Kristina Kaučić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti se slažem s donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju. Kao prvo, potrebno ga je uskladiti s potrebama tržišta rada. Kako je nužno mijenjati i postojeće programe, tako je i nužno educirati nastavnike koji predaju strukovne predmete i to u smislu da i oni imaju mogućnost izravne edukacije u okviru predmeta koje predaju, tj. da i oni odlaze godišnje na "praktičnu nastavu" u obrte, kompanije kako bi se upoznali s promjenama unutar zanimanja. Samo praćenje teorije ne pomaže im da prenesu nova saznanja učenicima. Osim toga udžbenici za pojedina strukovna zanimanja i ne postoje, pa se kolege snalaze kako znaju i umiju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
102 Sandra Hermanović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Na prvom mjestu trebalo bi uskladiti strukovno obrazovanje sa potrebama tržišta rada. Strukovni kurikulumi su zastarjeli i ne prate promjene društva. Postojeći sustav strukovnog odgoja i obrazovanja ne osigurava stjecanje kompetencija koje su potrebne na tržištu rada jer se nedovoljno brzo osuvremenjuju i obrazovna ponuda i obrazovni programi. Oni se sada ne temelje na analizama tržišnih potreba niti se prate indikatori stope zapošljavanja i/ili nastavka obrazovanja onih koji su završili strukovno obrazovanje. Nedovoljna realna kvalificiranost ili nepostojanje potrebe na tržištu rada za takvim profilom kompetencija ipak činjenično dovodi do otežane zapošljivosti te tako smanjuje nacionalne i individualne potencijale rasta i napretka. Dodatni je problem struktura nastavnih planova i programa koja je predmetno orijentirana te propisuje zadaće samih nastavnika, a ne kompetencije koje učenik treba steći. Umjesto stjecanja strukovnog zanimanja, kakav je danas slučaj u strukovnom obrazovanju, potrebno se orijentirati na stjecanje strukovnih kvalifikacija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
103 Daliborka Tojčić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Smatram da je jako važno uskladiti potrebe tržišta rada sa ponudom strukovnih škola u Hrvatskoj. Obrazovanje za zanimanje koje će učenici zaista moći raditi je motivirajuće i za učenje općenito, ali i od presudne važnosti za prosperitet države. Mogućnost dobivanja plaće tijekom prakse je također nešto što bi trebalo razmatrati po uzoru na europske zemlje. Treba potaknuti poduzetnike da ulažu u obrazovanje kadra i otvaraju radna mjesta koja će čekati na učenike po završetku srednje strukovne škole. Budući da predajem strani jezik, kod učenika treba poticati stjecanje znanja i vještina još jednog stranog jezika pored engleskog jezika kao i učenje informatike kroz cijelo srednjoškolsko obrazovanje, budući da je digitalizacija danas važna u gotovo svakoj struci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
104 Melanija Miodrag PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona u strukovnom obrazovanju. Važno je uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada. Podržavam suradnju MZO i europske strukovne agencije kao i ulaganje u stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
105 Elvira Špelić Vidović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Potrebno je raditi na poboljšanju strukovnih kurikulima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
106 Ante Radnić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani podržavam izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju i u potpunosti se slažem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
107 DRAGICA KOŠTARIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Strukovno obrazovanje danas nije u skladu s tržištem rada, zapostavljeno je dugi niz godina, a strukovni kurikulumi su zastarjeli i nisu u skladu sa zahtjevima na tržištu rada. Podržavam pravnu, zakonodavnu regulativu sustava obrazovanja deficitarnih zanimanja, ali i stipendiranje učenika koji su upisali deficitarna zanimanja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
108 Vesna Pavković-Dončević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da su izmjene Zakona o strukovnom obrazovanju potrebne. U kreiranju obrazovnih kurikuluma vezanih uz strukovne sadržaje potrebno je posebno pojačati sadržaje kurikuluma za stjecanje digitalnih kompetencija učenika. U današnje vrijeme stvoren je privid da učenici kroz korištenje raznih društvenih mreža imaju velike digitalne kompetencije. To zapravo kod jednog dijela nije istina, jer im nedostaju opće i strukovno svrhovite kompetencije korištenja digitalnih alata, a koje su im potrebne za uključivanje u moderno poslovanje bez obzira radi li se o raznim obrtničkim zanimanjima, administrativnim ili zdravstvenim. Svaki pomak prema boljem obrazovnom sustavu je dobrodošao. Potrebno je što više pojednostaviti povezivanje škola/učenika i nastavnika s poslovnim subjektima u svrhu obrazovanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
109 LOREDANA RASPOR-RAMIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, tekst Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju je vrlo detaljno razrađen i nadam se da će doprinijeti usklađivanju obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. Osiguravanjem uvjeta za zapošljavanje nakon završetka obrazovanja te novi, moderni programi zasigurno bi povećali broj učenika zainteresiranih za strukovne kvalifikacije. Srdačan pozdrav, Loredana Raspor - Ramić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
110 Suzana Hitrec PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam potrebu za izmjenu Zakona o strukovnom obrazovanju u svrhu unapređivanja strukovnog obrazovanja u RH i osnaživanja strukovnih škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci.
111 Mirjana Nižetić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, iz rezultata analize stavova poslodavaca može se zaključiti da je svega 1/3 poslodavaca zadovoljna razinom kompetencija mladih. To pokazuje da je potrebno napraviti zakonodavni okvir koji će omogućiti brzu dopunu kurikuluma kako bi postojeći bili u korak s potrebama tržišta rada. Predloženi zakonodavni okvir je dobar ali treba osmisliti alate i definirati protokole koji će omogućiti brzu promjenu kurikuluma. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
112 Davor Lakoš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, izmjene i dopune u strukovnom obrazovanju su dobrodošle. Učenici iz strukovnih škola trebaju na tržište rada izlaziti spremni i konkurentni. Da bi se to postiglo potrebno je ulagati u nastavnike te im osigurati kvalitetno stručno usavršavanje kroz rad u kompanijama. Konkretno što se tiče pomorske struke bilo bi dobro da nastavnik, svakih nekoliko godina, par mjeseci ode na brod trgovačke mornarice i na taj način se stručno usavrši (to bi trebalo biti organizirano sa kompanijama , a ne da nastavnik sam traži brod). Samo kvalitetni nastavnici koji prate aktualne promjene u svojoj struci te koji te promjene imaju priliku osjetiti na vlastitoj koži (što je jako bitno kod strukovnog obrazovanja) mogu napraviti kvalitetne strukovne kurikulume. Lp Davor Lakoš, nastavnik nautičke skupine predmeta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
113 Irena Kiss PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam ideju stipendiranja učenika strukovnih zanimanja, kao i pružanja potpore poslodavcima kod kojih učenici obavljaju obveznu praktičnu nastavu i stručnu praksu, jer je to značajan motivacijski impuls za obje strane. Smatram da bi strukovno obrazovanje moralo biti usklađenije s tržištem rada i da bi se upisne kvote svake godine trebale prilagođavati zahtjevima tržišta. U svrhu povećanja zapošljivosti, nastavne planove i programe bi trebalo učestalije ažurirati i aktualizirati, a to se može postići intenzivnijom suradnjom s poslodavcima. Srdačan pozdrav, Irena Kiss Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
114 TOMISLAV ČEKOLJ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam u potpunosti prijedlog za razvojem novih kurikuluma i promjenu postojećih kurikuluma strukovnih programa. Mislim da sama promjena kurikuluma neće biti dovoljna za podizanje statusa pojedinih strukovnih zanimanja jer njihov status prvenstveno ovisi o broju djece koja se žele upisati u ta zanimanja. Problem strukovnog zanimanja je složen i ovisi o puno faktora. Sam imidž pojedinih strukovnih zanimanja (pogotovo trogodišnjih) je loš jer djeca razmišljanju da se u strukovne škole upisuju samo oni koji se "ne mogu upisati u bolje škole". Učenicima strukovnih zanimanja se često pripisuje etiketa intelektualno inferiornijih. Ta predrasuda je prisutna prvenstveno i kod roditelja u što sam se primarno uvjerio godinama sudjelovajući na profesionalnom informiranju roditelja i učenika sedmih i osmih razreda osnovnih škola. Konkretno, građevinska strukovna zanimanja su danas izuzetno financijski cijenjena i tražena, no upis u zanimanja zidar i tesar već godinama nije moguće ostvariti. Umjesto da samo razmišljamo zašto je to tako, važno je provesti kvalitetno znanstveno istraživanje koje bi nam pomoglo da bolje razumijemo proces odlučivanja odabira srednje škole kod učenika osnovne škole. Zasigurno u osnovnoj školi nedostaje predmet koji bi se mogao zvati "Profesionalna orijentacija" kojem bi cilj bio usmjeravanje djece u zanimanja u kojima bi mogli postizati dobre rezultate. Već u osnovnoj školi djeca trebaju upoznati svijet rada na način da ih se sustavno upoznaje sa pojedinim zanimanjima. Izbor zanimanja kod nas je u potpunosti prepušten željama roditelja i djece koja su često nerealna i nedovoljno osviještena o svojim kvalitetama i ograničenjima. Tome se ne trebamo čuditi jer je u školstvu općenito zanemaren aspekt razvijanja emocionalne inteligencije, a kriteriji nastavnika se zbog pritisaka roditelja godinama spuštaju. Stvaramo učenike koji osam razreda osnovne škole prolaze s odličnim uspjehom, ali ne znaju što žele, ili žele nešto za što nisu dovoljno sposobna. Također, smatram da je osim promjene kurikuluma pojedinih strukovnih zanimanja potrebno mijenjati i samo nazivlje zanimanja. Zanimanje "zidar" u glavama roditelja djece često emocionalno pobuđuje misli kao što su "teško zanimanje", "prljavo zanimanje", "slabo plaćeno zanimanje", "zanimanje za intelektualno slabije", "moje dijete zaslužuje bolje". Dakle, ne smije se zanemariti i emocionalna komponenta tako da mijenjanje kurikuluma zanimanja zidar treba mijenjati i naziv zanimanja (npr. "majstor graditelj"). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
115 LUKA HUZJAK PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Smatram da je potrebno urediti status drugog stranog jezika. Ističem stav Sindikata hrvatskih učitelja koji je u dopisu upućenom 23. srpnja 2020. godine, pod točkom 12. istaknuo malo detaljnije problematiku i to na način kako slijedi: „Snažnije promicanje i stvaranje preduvjeta za rano učenje drugog stranog jezika. Navedeno se potiče na razini čitave Europske Unije, a osobito sukladno Akcijskom planu „Promoting Language Learning and Linguistic Diversity“ kojim Europska Komisija naglašava važnost poticanja mobilnosti studenata i radnika te podupire projekte koji uključuju jezične i komunikacijske tehnologije i prekograničnu administrativnu suradnju u svrhu smanjenja jezičnog jaza. Uzevši u obzir Rezoluciju Vijeća od 21. studenog 2008. o europskoj strategiji za višejezičnost (2008/C 320/01) (Službeni list C 320 od 16.12.2008.), Preporuku Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (2012/C 398/01) (Službeni list C 398 od 22.12.2012.), Uredbu (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i o stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, br. 1720/2006/EZ i br. 1298/2008/EZ (Službeni list L 347 od 20.12.2013.), Zaključke Vijeća od 20. svibnja 2014. o višejezičnosti i razvoju jezičnih kompetencija (2014/C 183/06) (Službeni list C 183 od 14.6.2014.) te Zagrebačku rezoluciju o višejezičnosti, jedini je mogući zaključak da jako kasnimo u realizaciji pitanja obaveznog učenja drugog stranog jezika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Sadašnjim uređenjem ne promovira se višejezičnost, a s čime su vrlo dobro upoznati i roditelji i struka, a sve na štetu učenika, koji u današnje vrijeme moraju biti poticani na učenje drugog stranog jezika, kako zbog mobilnosti, tako i zbog veće mogućnosti komunikacije i zapošljavanja. Naime, da bi krenuli u konstruktivno rješavanje ovog problema, potrebno je raditi na više područja: od rješavanja problema nepostojanja mogućnosti da se pohađanje drugog stranog jezik omogući grupama koje imaju manje od 14 učenika do činjenice da o ispisu ne odlučuje aktiv vezan isključivo uz taj strani jezik, mijenjanje odredba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje propisuju da učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika bez jasno propisanih razloga za ispis te iznimaka koje propisuju druge opravdane okolnosti bez njihovog preciznog definiranja, što predstavlja preširoke ovlasti za ispis djeteta s izbornog predmeta za koji se odlučilo.“ Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima. Pitanje statusa drugog stranog jezika tijekom osnovnoškolskog obrazovanja nije predmet ovoga Obrasca.
116 Adrijana Rajić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram kako je problem jasno definiran. Međutim, kod ponude rješenja treba uzeti realnu situaciju u obzir. Činjenica je kako neka zanimanja, iako deficitarna, ne privlače mlade ljude, čak i ako se uz upis nudi stipendiranje polaznika. Valja školama omogućiti fleksibilnije promjene u ponudi zanimanja, ukoliko postoje uvjeti za obrazovanje određenih kadrova koje u zadanom trenutku tržište rada potražuje. Osim toga, praktičnu bi nastavu trebali provoditi licencirani vanjski suradnici kako bi se osigurala kvaliteta stečenih kvalifikacija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
117 Danijela Valenta PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Navedite dokaz, argument, analizu koja podržava potrebu za izradom nacrta prijedloga zakona - slažem se sa svakom riječi. I bez provedene analize, to bi vam mogli reći svi koji rade u strukovnim školama. Sve je izraženiji jaz između ponude kvalificiranih radnika i njihove potražnje na tržištu rada. Potrebna je intenzivnija i kvalitetnija suradnja između strukovnih škola i poslodavaca. Ne sumnjam da će se uspjeti u namjeri usklađivanja zakona i kurikuluma, ali i dalje će ostati problem interesa osmaša za strukovna zanimanja unatoč eventualnim stipendijama. Već sam o tome pisala. Znam za primjere dobrih stipendija tijekom školovanja, ali i klauzule u ugovoru poslodavca koji učenika obvezuje da toliko i toliko godina ostane raditi kod njega nakon završenog školovanja, a onda ga može uvjetovati nižom plaćom nego što bi djelatnik imao negdje drugdje. Svi idu raditi gdje su im materijalni i drugi uvjeti bolji. Takve su stipendije učenici odbijali, oni jako dobro znaju za sebe. Strukovno zanimanje uglavnom znači teže uvjete rada nego u zanimanjima za koja se ide na fakultet, vjerojatno zato i manji interes. Puno je tu aspekata na koje treba obratiti pažnju. Po meni su sva strukovna zanimanja deficitarna, ali s promjenom načina života (covid19), mnoga od njih se gase - tu prvenstveno mislim na ugostiteljstvo. Prođite Opatijom, većina objekata je zatvorena. Govorimo o Opatiji, koja je otvorena cijelu godinu - barem je bila. Mi u školama vidimo velike promjene u odabiru zanimanja, stanje je alarmantno. Srdačno, Danijela Valenta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
118 Ervin Nižetić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, referiram se na definirane ishode koji se očekuju u poglavlju 3. Ishodi koji su upisani nisu mjerljivi prema Bloomovoj taksonomiji te ih treba preoblikovati kako slijedi: 1. stjecanje znanja zamijeniti s "POVEZATI ZNANJA I VJEŠTINE S CILJEM LAKŠEG ULASKA U SVIJET RAD I NASTAVKA OBRAZOVANJA" 2. umjesto osiguravanje napisati "OSIGURATI" 3. umjesto doprinos "PODUPRIJETI RAZVOJ GOSPODARSTVA RH" 4. umjesto razvijanje napisati " RAZVITI PODUZETNIČKI, INOVATIVNI I KREATIVNI NAČIN RAZMIŠLJANJA S CILJEM OSOBNOG NAPREDOVANJA" 5. umjesto promicanje napisati" PROMICATI SOCIJALNU PRAVDU I AFIRMATIVNI ODNOS..." Srdačan pozdrav, Ervin Nižetić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
119 Adriana Turić Erceg PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, ishodi i ciljevi koji se planiraju postići navedenim izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanju jasno su definirana te ih u potpunosti podržavam. Zakon je potrebno ušto kraćem vremenskom razdoblju osuvremeniti i da stupi na snagu kako ne bi generacije srednjoškolaca ostale zakinute za buduća radna mjesta zbog neadekvatnoga obrazovanja. Srdačno, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
120 Adriana Turić Erceg PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, slažem se kako su jedino moguće rješenje za postizanje navedenih ishoda Izmjene i dopune zakona o strukovnom obrazovanju, Srdačno, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
121 Suzana Ribarić PRILOG 1., 6. PRETHODNI TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA (PRETODNI MSP TEST) Poštovani, potrebna je izmjena Zakona o strukovnom obrazovanju, posebice vezano za sektor zdravstvo-zanimanje medicinska sestra općeg smjera-medicinski tehničar općeg smjera. Naime ovdje nije riješeno pitanje naknade učenicima koji imaju vježbe na kliničkim odjelima. Potrebno je stvoriti jednake uvjete ( usklađenost i ujednačenost) za sve učenike bez obzira u kojem se gradu i školi obrazovali. Učenici su preopterećeni svojim obavezama i postavlja se pitanje njihovog emocionalnog i psihičkog zdravlja. Trebalo bi uvesti i izmjene i dopune Zakona o Prosvjetnoj inspekciji koje se odnose na anonimne prijave. Preporuka je i promisliti je li realno realizirati sve traženo u Pravilniku o napredovanju nastavnika u osnovnim i srednjim školama s obzirom na zahtjevnost i obaveze izvođenja nastave u kliničkoj i teorijskoj nastavi osobito sad u korona krizi, istovremeno održavanje online i nastave u školi. Isto tako trebalo bi pojasniti realizaciju napredovanja u prijelaznom periodu- onih koji imaju nekoliko godina po starom, a godinu ili malo više po novom Pravilniku. Smanjene su i mogućnosti izvođenja raznih projekata, izvannastavnih aktivnosti zbog nove situacije te je time onemogućeno stjecanje bodova za napredovanje. Suzana Ribarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašim komentarima.
122 Mirela Petković PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koje je neophodno uskladiti s potrebama na tržištu rada. Mislim da je nužno osuvremeniti kurikulume postojećih zanimanja i osmisliti nova zanimanja u skladu s promjenama u tehnologijama i gospodarstvu. Naglašavam važnost stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja te podržavam suradnju MZO i Europske strukovne agencije. Srdačan pozdrav, Mirela Petković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
123 Lilijana Radobuljac PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Apsolutno podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. Dugi je niz godina strukovno obrazovanje zanemareno i odbačeno. Sporadične i usputne promjene strukovnih kurikula (prvo eksperimentalno, a onda novim strukovnim kurikulumima, ali ne u svim zanimanjima) unijeli su popriličan kaos. Važna je izbornost predmeta, stručna praksa, zastupljenost stručnih odgojno-obrazovnih nastavnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
124 Ljubica Kostanić PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Podržavam donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o strukovnom obrazovanja. Smatram kako će se tim zakonom omogućiti izrada novih suvremenih kurikula za pojedina zanimanja. Pojedini kurikuli su zastarjeli te više ne zadovoljavaju potrebe tržišta rada. Stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja je izvrsna odluka, jer se interes za ta zanimanja povećao. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.