Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SONJA TOMULIĆ PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog da je Katalog potrebno redovito nadopunjavati novim udžbenicima, te se nadam da će time napokon biti pušteni u proceduru i udžbenici za strane jezike strukovnih škola koji su dosad bili zanemareni. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 sayonara mršić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 SANJA ARAMBAŠIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, posebno dio vezan za izbor dodatnih materijala i njihovo odobrenje koje bi trebalo biti vezano uz odobrenje udžbenika. Smatram da je potrebno precizirati digitalne obrazovne sadržaje vezane uz udžbenik jer se oni izrađuju i vežu uz udžbenik u trenutku njegova pisanja i odobrenja, a promjene (posebno u strukovnim predmetima) su često pa su onda i takvi materijali onda zastarjeli kroz neko vrijeme. LP Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
4 Ivona Trtanj Šneler PRILOG 1. Poštovani, predlažem nadopunjavanje Kataloga vezano za potrebe učenika s teškoćama,te da se u Analizi postojećeg stanja vodi računa o učenicima u posebnim razrednim odjelima (kombinirani razredi od 1. do 4. razreda) u osnovnoj školi.Ti učenici uglavnom ovise o entuzijazmu i kreativnosti svojih učitelja.Ukinuti potrebu registracije učenika prilikom korištenja digitalnih sadržaja udžbenika. To bi se svakako trebalo zakonski urediti jer izdavači na taj način ograničavaju i kompliciraju pristup digitalnim sadržajima. Potrebno je vratiti postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala ( radnih bilježnica za osnovnu školu od 1. do 8. razreda) u nadležnost ministarstva.Smatram kako bi bilo dobro redefinirati odluku o uporabi udžbenika na najmanje 4 godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
5 DANIELA ZADRAVEC PRILOG 1. Poštovani, radi unapređenja kvalitete nastave u srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju podržavam prijedlog izmjene Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam prijedlog da je Katalog potrebno redovito nadopunjavati novim odobrenim udžbenicima te omogućiti njihov odabir za nove programe. Osim toga smatram da treba promijeniti vremenski rok od četiri godine u kojem se nastavnika obvezuje da koristi jedan udžbenik. Nastavnici bi trebali biti u mogućnosti promijeniti udžbenik ukoliko su odabranim nezadovoljni. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
6 KRISTINA NAJCER BRAČEVAC PRILOG 1. Poštovani, smatram da je potrebno omogućiti nadopunu Kataloga novoodobrenim udžbenicima pogotovo za nove predmete, ali isto tako smatram da treba razmotriti i mogućnost odabira novog udžbenika prije isteka roka od četiri godine jer u nekim nastavnim predmetima sadržaji zastarijevaju s obzirom na promjene koje se javljaju u društvu. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
7 Barbara Turin PRILOG 1. Poštovani, jako je bitno regulirati ne samo fizičke karakteristike udžbenika nego i da oni sadržajno i metodološki prate ono što je sadržano u predmetnim kurikulumima.Nekako se zaboravlja na taj dio pa imamo udžbenike od prije par i više godina koji se koriste i nakon provedbe reforme s minimalnim izmjenama u sadržaju i načinu poučavanju.Isto dodatni materijali - poglavito tu mislim na radne bilježnice - bi za neke predmete kao što su strani jezici također trebali biti regulirani na način da prijeđu u drugu kategoriju jer je te predmete teško bez takvih materijala održavati. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
8 Vanja Perković PRILOG 1. Poštovani, Držim nužnim regulirati izdavanje udžbenika bez obzira da li se radi o tiskanom ili digitalnom izdanju. Nadalje treba urediti odobravanje i drugih nastavnih i obrazovnih sadržaja. Važno je i definirati uvjete koji omogućavaju pristupanju ranijem odabiru udžbenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
9 ĐURĐICA LUCEK PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebno osigurati kvalitetne udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola, stoga podržavam prijedlog za donošenje novog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Mirjana Car Stojković PRILOG 1. Poštovani, Slažem se da je potrebno osiguranje i unaprjeđenje kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja, potrebama hrvatskog društva i gospodarstva, normativima i obrazovnom politikom EU. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 IVICA OPAČAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog za donošenje novog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Gordana Grah PRILOG 1. Poštovani, Smatram da je udžbenik osnovno nastavno sredstvo, te je potrebno regulirati njegovu kvalitetu, ali ne i masu jer ipak je kvaliteta važnija od kvantitete. Smatram da udžbenici moraju sadržavati kako obavezne sadržaje, tako i izborne sadržaje. Potrebno je odrediti vremenski rok u kojem se udžbenici ne mijenjaju i slažem se da ostane rok od četiri godine. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
13 Jasminka Prstec PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene promjene radi unapređenja kvalitete nastave u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. Također smatram potrebnim da se odobravanje drugih obrazovnih materijala vrati u nadležnost MZO. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
14 Tihana Magaš PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Ono što bi trebalo nadopuniti i razmisliti su mogućnost promjena odabranih udžbenika nakon izbora, ukoliko se uvidi da je došlo do greške prilikom izbora uz suglasnost MZO-a. Uz to treba razmisliti kako regulirati licence za digitalne udžbenike, obzirom da se u osnovnim školama udžbenici nasljeđuju, a licence za digitalne udžbeniku su u trajanju od godinu dana od kupnje udžbenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
15 Ines Jančula PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam da je potrebno osigurati i unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika, stoga podržavam predložene izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. S poštovanjem, Ines Jančula Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Marcella Vidmar PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Svakako podržavam razmatranje mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, učenika s posebnim potrebama (učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici u osnovnim i srednjim školama) te učenika pripadnika nacionalnih manjina. Slažem se da je potrebno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja te svakako omogućiti jednostavniji pristup i korištenje istih. Također, trebalo bi voditi računa i o roku dostupnosti odabranih udžbenika koji često nije 15. kolovoza kako je navedeno u Zakonu, kao i o vremenu koji nastavnici imaju za procjenu novih udžbenika prije roka za odabir. Ne bi bilo loše i tu definirati neki vremenski rok za dostavu udžbenika na uvid nastavnicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
17 Jasminka Jozipović PRILOG 1. Pohvalno je što sredstva za nabavu udžbenika osigurava država. Mislim da bi se podjela udžbenika učenicima trebala odvijati na drugačiji način. Izdavačke kuće bi trebale kompletirati udžbenike po učeniku u određenom razredu, a ne po predmetima. Na taj način bi se olakšalo posao učiteljima. Nije prihvaćen Vaš komentar se ne odnosi na predmet ove javne rasprave.
18 Martina Tunuković PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam da je potrebno osigurati i unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika, stoga podržavam predložene izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Udžbenik kao osnovno sredstvo ne bi trebao biti ograničen težinom, smatram da je kvaliteta bitnija od kvantitete. Također smatram da je potrebno vratiti postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, ispita) u nadležnost ministarstva. Smatram da je nužno i definirati vremenski period trajanja odobrenih i izabranih udžbenika, kao i razmotriti uvjete pod kojima bi se moglo pristupiti ranijem odabiru ukoliko se ranije izabrani udžbenik pokaže nekvalitetnim. Podržavam razmatranje mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. S poštovanjem, Martina Tunuković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
19 Gordana Erić PRILOG 1. Poštovani, Postojeći Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu potrebno je mijenjati zbog pojašnjavanja odredbi koje se tumače različito. Zakonom je određeno da udžbenici odabrani u školi moraju biti u uporabi najmanje četiri godine. Rok od četiri godine je predug jer se može dogoditi da se već u prvoj godini korištenja uoče njegovi nedostaci. Bilo bi dobro propisati minimum obrazovnih digitalnih sadržaja uz udžbenik. Ovako se događa da su samo neki udžbenici prošireni digitalnim sadržajima, a neki ih imaju ali su praktički neupotrebljivi. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
20 ADRIJANA ROŽDIJEVAC PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je potrebno radnim bilježnicama vratiti status obaveznih nastavnih sredstava, pogotovo za osnovnu školu, jer one se nadovezuju na udžbenik i sadrže ključne pojmove potrebne za lakše usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda. Također, smatram da težina udžbenika ne bi trebala biti propisana i da je važnija njegova kvaliteta, a ne kvantiteta, a i izdavači kako bi zadovoljili kriterij težine često smanjuju broj stranica u udžbeniku, a samim time i njegov sadržaj i kvalitetu. S poštovanjem, Adrijana Roždijevac Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
21 Maja Ćapin PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog za donošenje novog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Nadam se da će donošenje novog Zakona pridonijeti usklađivanju udžbenika i ostalih materijala s novim kurikulima i njima propisanima ishodima učenja, što u ovom trenutku nije uvijek slučaj. Smatram da je izrazito važno precizno definirati ostale obrazovne materijale i propisati korištenje najviše jednog. Isto tako, mislim da se treba provesti analiza i vrednovanje digitalnih sadržaja koji su učenicima dostupni, a često su upitne kakvoće. Srdačan pozdrav, Maja Ćapin Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
22 Mirta Lulić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovne i srednje škole u cilju poboljšanja kvalitete. Četiri godine je dugo vremensko razdoblje koje obvezuje učitelja da koristi jedan udžbenik. Potrebno je najmanje godinu dana raditi prema odabranom udžbeniku da bih mogli odrediti njegove prednosti i mane. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
23 Vesna Lončar PRILOG 1. Poštovani, slažem se da se Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovne i srednje škole dopuni u skladu s cjelovitom reformom, a sve u cilju poboljšanja kvalitete. Smatram da su četiri godine predugo vremensko razdoblje koje obvezuje učitelja da koristi jedan udžbenik. Mogući nedostatci mogu se uvidjeti tek nakon praktične primjene u razredu. Nezadovoljan učitelj trebao bi imati mogućnost promjene udžbenika i izdavača. Vesna Lončar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
24 Draženka Jančić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o udžbenicima. Smatram da je rok od 4 godine važenja udžbenika u razrednoj nastavi predug budući da većina udžbenika je radnog karaktera pa se oni koriste samo jednu godinu. Često odabirući udžbenike uvidimo radeći po njima da ne zadovoljavaju naše potrebe pa bi nam koristilo da možemo izbor promijeniti ranije a ne čekati 4 godine. Svakako je to problem nama učiteljima koji radimo u kombiniranim razrednim odjeljenjima pa se istim udžbenicima moramo koristiti više puta u 4 godine. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
25 Jasenka Meštrović PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer je nužno dodano pojašnjenje i definiranje propisanih odredbi. Udžbenik ne bi trebao biti ograničen težinom, odnosno potrebno je izbrisati trenutnu stavku koja propisuje težinu udžbenika. Kvantiteta ne bi trebala imati toliki utjecaj na kvalitetu. Poželjno bi bilo radnim bilježnicama vratiti status obveznog nastavnog sredstva jer u većini predmeta STEM područja ona ima ključnu ulogu u ostvarivanju ishoda i razvoju prirodoznanstvene pismenosti. Udžbenik i pripadajuću radnu bilježnicu trebalo bi ocjenjivati jedno povjerenstvo jer će se na taj način osigurati najbolji uvid u materijal koji je učenicima nužan za ostvarivanje ishoda. Srdačni pozdravi! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
26 Sanja Križ PRILOG 1. Poštovani, smatram da bi ovim zakonom bilo potrebno regulirati korištenje aktivacijskih kodova za digitalne udžbenike. Sada su oni sastavni dio tiskanih udžbenika. Kako učenici koriste rabljene udžbenike, koje je prošle školske godine osiguralo MZO, ne mogu koristiti pripadajuće digitalne materijale jer su aktivacijski kodovi već iskorišteni. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
27 Milivoj Crvak PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i materijalima za osnovnu i srednju školu, posebno onih koji se odnose na strukovno obrazovanje i pomažu u ostvarivnju odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenim predmetnim kurikulumom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Dubravka Scharmitzer PRILOG 1. Poštovani, svakako treba poraditi na kvaliteti i unaprijediti Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ i podržavam ta nastojanja. Važno je znati u kojem vremenskom periodu se udžbenici nikako ne smiju mijenjati te jasno definirati što kada se izabere udžbenik kojim nastavnici na kraju nisu zadovoljni. Radim u strukovnoj školi i mislim da bi više pažnje trebalo posvetiti udžbenicima za strukovne škole. Takvih udžbenika je jako malo, zastarjeli su ili ih nema uopće. Što ponuditi umjesto toga, a da je jednako kvalitetno i pristupačno svima...? Udžbenici već dugo nisu jedini izvor informacija za naše učenike, učenike u strukovnim školama. Oni su i nadalje jako važan izvor informacija i početaka struke i stoga zaslužuju veću pozornost. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Ivana Godec-Vinceković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o udžbenicima, te mislim da treba ozbiljno razmotriti ovdje iznesena mišljenja iz prakse. Također, učenici dvojezičnih gimnazija i dalje nemaju udžbenike na stranom jeziku na kojem slušaju nastavu određenog predmeta - nastavu slušaju na npr. engleskom jeziku, a udžbenici su na hrvatskom, pa bi to trebalo riješiti. Srdačni pozdravi! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 SUZANA PRACAIĆ PRILOG 1. Poštovani, uvijek podržavam promjene na bolje, inovativnost, red i odgovornost, unaprjeđenje kvalitete. Iako nisam učitelj (knjižničar sam) ove godine sam bila zadužena za nabavu udžbenika i radnih bilježnica. U sadržaj udžbenika ne ulazim, ali mišljenja sam da treba biti jasan, kratak, s poveznicama za one koji žele znati više (digitalni dio udžbenika)… Premda udžbenici već dugo nisu jedini izvor informacija za naše učenike, oni su i nadalje jako važan izvor informacija i stoga zaslužuju važnu pozornost. U moru informacija, učenici ne znaju izdvojiti najbitnije pa kritičko vrednovanje treba razvijati. Ali, smatram da bi oni koji pišu udžbenike trebali znati izdvojiti najbitnije, poštivati Bloomovu taksonomiju za svaku razinu znanja i vještina. Novi kurikulum, zakon je donio to da su udžbenici samo 'dotjerani izvana' (težina, veličina, broj stranica…). Ono što smatram ispraviti jest uskladiti GIK-ove propisane od strane MZO i GIK-ove koje nude izdavači, ishode učenja, međupredmetna očekivanja…jasnog razgraničenja obveznih i neobveznih sadržaja udžbenika. Tko provjerava dodatne materijale za učitelje?! Svi se pozivaju na autonomiju učitelja u odabiru i da je u redu da svaki razredni odjel bira svog izdavača. Smatram da bi bolje bilo ujednačiti pristup na nivou razrednog ili predmetnog aktiva te da udžbenici budu važeći 4 godine, kako bi uštedili papir. Ako ne, čemu onda povrat starih udžbenika i ogroman posao nastavnicima oko prikupljanja, utvrđivanja stanja i narudžbe dodatnih udžbenika, ako se za sljedeću generaciju bira potpuno novi udžbenik. Također sam uočila da je sve više RADNIH UDŽBENIKA koji se ne trebaju vraćati, što podržavam, no čemu onda takvom udžbeniku i RADNA BILJEŽNICA?! Smatram da radni udžbenik ne treba imati popratno radnu bilježnicu. Nek' dodatni sadržaji za ponavljanje, vježbanje, proširivanje znanja.. budu u digitalnom obliku. Što se tiče digitalnih sadržaja, MZO i izdavači trebaju dogovoriti o načinu njihova korištenja. Naime, dogodilo se to da tiskani udžbenik vrijedi za sljedeću generaciju (lanjski), ali pristupni kod za digitalni sadržaj ne vrijedi za sljedeću generaciju učenika. Također bih istaknula da radna bilježnica NE SMIJE biti sastavni dio radne kutije. Radna kutija treba biti za one koji žele, a ne obvezni dodatni materijal zbog radne bilježnice. Što se tiče ispita znanja, smatram da trebaju biti jedinstveni, unificirani za cijelu Hrvatsku i u nadležnosti NCVVO, a ne izdavača. Predlažem nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za nastavne predmete koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga te izbacivanjem udžbenika za koje se utvrdi da ne prate nove tendencije i nisu usklađeni sa suvremenim znanstvenim spoznajama . S poštovanjem, Suzana Pracaić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
31 Ozrenka Meštrović PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer je nužno dodano pojašnjenje i definiranje propisanih odredbi. Udžbenik i pripadajuću radnu bilježnicu trebalo bi ocjenjivati jedno povjerenstvo, a ne kao što je dosad bila praksa s dva povjerenstva (jedno od strane MZO, a drugo od strane AZOO). Udžbenik i radna bilježnica zajednički doprinose ostvarivanju ishoda te bi ih trebalo promatrati kao nedjeljivu cjelinu. Također bilo bi iznimno dobro kada bi isto povjerenstvo bilo zaduženo za sve setove prijavljene za jedan predmet u određenoj godini poučavanja npr. isti tim stručnjaka procjenjuje sve udžbenike i radne bilježnice pristigle za Biologiju u 7. razredu jer prema trenutnoj praksi može doći do gotovo proturječnih odluka (određena informacija je navedena u jednom udžbeniku, a u nekom drugom je povjerenstvo zahtijevalo da se ta ista informacija udalji). Također, potrebno je radnoj bilježnici vratiti status obveznog nastavnog sredstva jer ona sadrži zadatke različitih kognitivnih razina, praktične i istraživačke radove koji pomažu u razvoju prirodoznanstvenih i jezičnih kompetencija učenika. Nadalje, trebalo bi izbrisati stavku o propisanoj težini udžbenika tj. gramaži. Neki predmeti zahtijevaju veću uporabu fotografija, ilustracija i shema koje osiguravaju lakše praćenje gradiva i ostvarivanje ishoda, a upravo zbog gramaže/broja stranica vrlo često je potrebno „rezati“ ove materijale ili ih minimalno uvrstiti u finalnu inačicu udžbenika. Potrebno je jasnije definirati stavke/elemente koji se trebaju nalaziti u digitalnim udžbenicima. Srdačni pozdravi, Ozrenka Meštrović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
32 Zrinka Radanović PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je potrebno definirati i regulirati pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika kao i uređenje Kataloga udžbenika i Kataloga drugih obrazovnih materijala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Ivana Lovrić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenom Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u cilju poboljšanja kvalitete udžbenika i usklađivanja s digitalnim tehnologijama i vremenom u kojem živimo. Smatram da bi bilo dobro uvesti evaluaciju svakog novog udžbenika nakon prve godine korištenja kako bi struka (učitelji/nastavici) ocijene primjenjivost i izvrsnost istoga. S poštovanjem, Ivana Lovrić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
34 Marina Šego PRILOG 1. Poštovani, Podržavam ideju o potrebi dorade zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram, isto tako da je potrebno pažljivije kontrolirati kvalitetu , postotak izmjena u sadržajima te vrstama zadataka i metodičkoj razradi „novih- boljih“ udžbenika jer se u pravilu događa da se radi o kozmetičkim izmjenama. Često se naručeni udžbenici, posebno radne bilježnice ( 5.-8.r.) niti ne koriste , ostaju prazne. Mislim da bi trebalo dobiti povratnu informaciju o procjeni udžbenika i uporabi radnih bilježnica( i ostalog) isključivo od strane učenika i roditelja na kraju nastavne godine jer su udžbenici namijenjeni učenicima , a ne učiteljima. Prema dobivenim podatcima bi trebalo korigirati Katalog. Slažem se kako postojeći Katalog redovito treba dopunjavati novim odobrenim udžbenicima i to prvenstveno za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Smatram kako bi učitelji razredne nastave svakako trebali zadržati pravo slobodnog izbora udžbenika svake godine. Marina Šego Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
35 Moreno Vinceković PRILOG 1. Poštovani, donošenje novog Zakona o udžbenicima je svakako za pohvalu, a najvažnijim segmentom tog Zakona smatram reguliranje odabira ljudi koji će na njima raditi. Unatoč svim dosadašnjim nastojanjima, većina udžbenika i dalje se bavi mnogim nebitnim temama i ni na koji način ne priprema djecu za život. Nadalje, učenici dvojezičnih gimnazija, unatoč činjenici da taj smjer postoji već godinama, i dalje nemaju udžbenike na stranom jeziku na kojem slušaju nastavu određenog predmeta! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
36 Marina Trstenjak Petran PRILOG 1. Poštovani, podržavam podizanje i unaprjeđenje kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu. Odabir udžbenika na nivou škole trebao bi biti unificiran. Slažem se kako postojeći Katalog redovito treba dopunjavati novim odobrenim udžbenicima. Više pažnje trebalo bi posvetiti udžbenicima za strukovne škole, njih je jako malo, zastarjeli su ili ih uopće nema tako da se nastavnici trebaju snalaziti. Lijepi pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Ivana Ljubimir Dobroslavić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se s kolegama koje smatraju da je rok od 4 godine uporabe odabranog udžbenika (za kojeg smo procijenili da je neodgovarajući) predug, a često smo i "žrtve" imperativa naslijeđivanja udžbenika iz generacije u generaciju. Digitalni udžbenici (bez obzira na svoje limite s kodovima) bi bili isplativiji i omogućili bi više osuvremenjivanja. Svakako podržavam razmatranje mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Lijep pozdrav, Ivana Ljubimir Dobroslavić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
38 JASMINKA BEREND PRILOG 1. Poštovani, smatram kako je nužno moći mijenjati udžbenike i prije isteka četiri godine, jer je to doista dug period za primjenu udžbenika. Smatram kako je potrebno regulirati i druge obrazovne materijale te se slažem kako bi Ministarstvo trebalo biti nadležno za odobravanje drugih obrazovnih materijala. Digitalne sadržaje odvojiti od tiskanih udžbenika s elektronskim dijelom. Jasminka Berend Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
39 Andrea Sebastijan PRILOG 1. Poštovani, podržavam potrebu dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je izuzetno važno definirati pojmove u općim odredbama, posebno druge obrazovne materijale. Mislim da je bitno prilikom odabira novih udžbenika regulirati rokove dostave udžbenika na procjenu nastavniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
40 BRANKA POLLAK PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s procjenom da je zbog brojnih nedostataka u tekstu i provedbi sadašnjeg Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima optimalna opcija donošenje novog Zakona. Nadam se da će se donošenjem novog Zakona osigurati podizanje kvalitete udžbenika i nastavnih materijala koji se koriste u osnovnim i srednjim školama, jer sam mišljenja da je sadašnje stanje na tom području daleko od zadovoljavajućeg. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Miranda Jovanović PRILOG 1. Poštovani, podržavam nastojanja da se uredi sadašnje stanje s udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Vremensko trajanje udžbenika određeno je na četiri godine, no smatram da bi bilo nužno omogućiti i raniji odabir udžbenika osobito za predmet informatika. Trebalo bi poraditi na usklađivanju okvirnog godišnjeg izvedbenog kurikuluma (GIK-a) za nastavni predmet matematika koji je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja s rasporedom tema unutar udžbenika izdavačkih kuća jer se iznimno teško snalaze učenici, osobito nižih razreda (5.razred), ako se neprestano prelazi iz prvog dijela udžbenika na drugi dio. Sljedeće pitanje je pitanje jasnog razgraničenja obveznih i neobveznih sadržaja udžbenika. Smatram da bi se trebalo zakonski urediti kako označiti neobvezne sadržaje za učenike koji žele znati više. Potrebno je također unaprijediti kvalitetu udžbenika za srednju školu. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
42 Adriana Turić Erceg PRILOG 1. Poštovani, najprije imam primjedbu na gramatički i pravopisnu pogrešku u ovome Obrascu za koju mislim kako se ne bi smjela potkrasti u službenim dokumentima Republike Hrvatske. Naime, radi se formi upitnih rečenica. U duhu hrvatskoga jezika nikako nije upitnu rečenicu započeti s Da li već sa Je li ili Glagol pa čestica li. Mislim kako je to potrebno obavezno ispraviti u službenim dokumentima. Nadalje, smatram kako su izmjeneu Zakonu o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu nužne jer nisu svi pojmovi jasno definirani. Potrebno je jasnije definirati i udžbenike koji sadrže digitalne obrazovne sadržaje i CD-e kao dodatke udžbeniku. Mislim kako postoji i niz problema u postupcima javne nabave udžbenika u školama a nije ni regulirano tko to provodi. Naime, čest je slučaj da se nabavkom udžbenika zadužuju školski knjižničari što nikako nije zakonski jer školski knjižničari nisu računovođe ni tajnici niti bi trebali provoditi postupke javne nabave i evidentiranja udžbenika. Podržavam sve gore navedene izmjene i dopune ovoga zakona. Srdačan pozdrav, Adriana Turić Erceg Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
43 Sandra Podrug PRILOG 1. Poštovani, smatram da je izmjena Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu nužna s ciljem poboljšanja njihove kvalitete te dulje mogućnosti korištenja. Također, smatram da bi trebalo ostaviti mogućnost promjene udžbenika i prije predloženog vremenskog perioda od 4 godine, naročito ako nismo zadovoljni s odabranima, jer se često puta dogodi da se tek primjenom udžbenika u praksi pokaže njihova prava kvaliteta. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
44 Diana Capić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. S poštovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Andreja Dorić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim promjenama navedenim u Obrascu, pogotovo navedenim u točki 2.2. Držim da je izuzetno bitno vratiti odobravanje obrazovnih materijala u nadležnost MZO. Jednako tako držim da je bitno jasnije definirati i regulirati pitanja vezana za kombinirane udžbeničke komplete (tiskani udžbenik plus digitalni udžbenik koji ga dopunjuje). Digitalni udžbenik ne bi trebalo smatrati nadopunom udžbenika, nego njegovim sastavnim dijelom. U tom smislu sve što se odnosi na zaštitu autorskih prava, jednako bi se primjenjivalo i na digitalni dio udžbenika. Trebalo bi i jasnije definirati obvezne materijale i DOM-ove . Andreja Dorić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
46 Ivana Maruna PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenom Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u cilju poboljšanja kvalitete udžbenika za kvalitetno provođenje obrazovne reforme koja je u tijeku. Posebno bitnim smatram definiranje i reguliranje pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika. Lijepi pozdrav, Ivana Maruna, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 SILVANA VULAS PRILOG 1. Poštovani, nakon pomnog čitanja smatram potrebnim uvrstiti navedeni obrazac procjene u Zakon o obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Nije prihvaćen Vaš komentar se ne odnosi na predmet ove javne rasprave.
48 RENATA MIHALJEVIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam potrebu definiranja i reguliranja pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika, kao i uređivanja Kataloga udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja. Posebno podržavam ideju da se odobravanje drugih obrazovnih materijala vrati u nadležnost MZO . Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
49 Snježana Horvatić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izradu novog Zakona o udžbenicima. Nadam se da će se novim Zakonom unaprijediti kvaliteta udžbenika za osnovnu i srednju školu u skladu s cjelovitom reformom odgoja i da udžbenik zaista postane kao što piše u Članku 3. postojećeg Zakona „Udžbenik je obvezni obrazovni materijal u svim predmetima, izuzev predmeta s pretežno odgojnom komponentom, koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema za pojedini razred i predmet. Sadržaj i struktura udžbenika mora omogućavati učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina i vrsta kompetencija, kao i vrednovanje usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja međupredmetnih tema.“ Smatram da je potrebno omogućiti učenicima jednostavniji pristup e-udžbenicima i jednostavnije i svrsishodnije korištenje istih, naročito za učenike niže školske dobi i učenike s posebnim potrebama. Htjela bih još napomenuti da je geografski atlas neophodan za ostvarivanje odgojno obrazovnih ishoda u nastavi geografije. Lijep pozdrav, Snježana Horvatić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
50 JULIJA VEJIĆ PRILOG 1. Poštovani, na početku htjela bih komentirati način postavljanja pitanja. Kao učitelju HJ, smeta mi postavljanje pitanja pomoću riječi "Da li..." jer to nije u duhu hrvatskoga jezika i tako ne poučavamo učenike. Smatram da bi se u javnim dokumentima trebalo na to više paziti. Slažem se s predloženim promjenama navedenim u Obrascu, pogotovo navedenim u točki 2.2. Držim da je izuzetno bitno vratiti odobravanje obrazovnih materijala u nadležnost MZO. Jednako tako držim da je bitno jasnije definirati i regulirati pitanja vezana za kombinirane udžbeničke komplete (tiskani udžbenik plus digitalni udžbenik koji ga dopunjuje). Digitalni udžbenik ne bi trebalo smatrati nadopunom udžbenika, nego njegovim sastavnim dijelom. U tom smislu sve što se odnosi na zaštitu autorskih prava, jednako bi se primjenjivalo i na digitalni dio udžbenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
51 Vesna Malatestinić PRILOG 1. Poštovani , u potpunosti se slažem s tvrdnjama koje su navedene u Obrascu prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu . Provedbom tih izmjena doći će do podizanja i unaprjeđenja kvalitete udžbenika koje koristimo u radu , a također će se sadržaj udžbenika uskladiti s kurikularnom reformom , koja je u tijeku . Posebno podržavam ideju da se odobravanje drugih obrazovnih materijala vrati u nadležnost MZO . Srdačan pozdrav , Vesna Malatestinić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
52 Lidija Puškarić PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim potrebama definiranja i reguliranja pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika, kao i uređivanja Kataloga udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja. Srdačan pozdrav! Lidija Puškarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 Biljana Kuhar PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Snežana Markan PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona kojim će se propisati nove odredbe koje će biti ključan preduvjet za postizanje općeg cilja – osiguranja i unaprjeđenja kvalitete osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika usklađenih s potrebama hrvatskog društva i gospodarstva te s normativima i obrazovnom politikom EU-a. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Anita Grbić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedloge izmjena o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. Vrijeme za uporabu udžbenika i drugih obrazovnih materijala, po mom mišljenju je u redu. Podržavam i mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga posebno za nove predmete kao i za darovite i učenike s posebnim potrebama. Podržavam formiranje novog povjerenstva za procjenu udžbenika u slučaju negativnog stručnog mišljenja kako bi se izbjegle sumnje u rad i objektivnost povjerenstva. Osobito bi se trebalo omogućiti dopune i izmjene sadržaja udžbenika u nekom kraćem vremenu od četiri godine za one predmete i udžbenike gdje se sadržaj brzo mijenja, zastarijeva u tom periodu, npr. informatika, strukovni predmeti: računovodstveni propisi, zakoni, tehnologija poznavanja robe, itd. Nadalje trebalo bi se voditi računa da izdavači poštuju rok isporuke, a ne da pojedini udžbenici dolaze u vrijeme kad je nastavna godina već počela. Udžbenici bi svakako trebali biti osuvremenjeni i dopunjeni dodatnim digitalnim sadržajima. Treba definirati vremenski period trajanja odobrenih te odabranih udžbenika. Isto tako obratiti pozornost tko treba birati udžbenike, kao što su stručna školska vijeća na razini škole. S poštovanjem, Anita Grbić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
56 GORAN ŽIVKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, suglasan sam s Obrascem prethodne procjene za Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Potpuno se slažem s navedenom tvrdnjom o potrebi usklađivanja kvalitete udžbenika s procesom kurikularne reforma koja je u tijeku. Srdačan pozdrav, Goran Živković Stručni suradnik pedagog mentor OŠ Martijanec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 EDITA POSZER PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mislim da bi trebalo sadržajno ujednačitii udžbenike s obzirom na propisani predmetni Kurikulum. Posebno pozdravljam izmjene u Analizi postojećeg stanja, u točki 2.2, vezane za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma jer kvalitetnih udžbenika za specifično strukovno područje i nastavne predmete nažalost nema. Kao razrednica učenicima u strukovnoj školi dobro razumijem njihove teškoće u pronalasku adekvatne literature iz strukovnih područja koja se uglavnom kopira. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
58 Ljiljana Vidmar PRILOG 1. Poštovani! Podržavam nacrt prijedloga Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Neophodnim smatram osigurati i unaprijediti kvalitetu udžbenika koji će biti usklađeni s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. S obzirom da radim u gimnaziji koja je ujedno protekle dvije godine bila eksperimentalna škola, uvidjeli smo mnogobrojne sadržaje koji se trebaju izmijeniti ili doraditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 NIVES BOGDAN PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam doradu postojećeg Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SS. Prilikom odabira novih udžbenika trebalo bi regulirati rokove dostave udžbenika na procjenu učiteljima koji bi zajednički trebali donijeti odluku o odabiru na razini škole. Osim reguliranja mase i cijene udžbenika, nužno je staviti akcent i na kvalitetu istih. Pristup digitalnim sadržajima mogao bi se pojednostavniti kreiranjem poveznica ili QR kodova. Srdačan pozdrav, Nives Bogdan Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
60 RUŽICA SOLDO PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 Biljana Knežević PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da bi učenici paralelnih razrednih odjela trebali imati udžbenike od jednog izdavača, primjerice 1.a, 1.b, 1.c. Također smatram da je prema kurikulima potrebno ujednačavanje odobrenih udžbenika. Nadalje trebalo bi se voditi računa da izdavači poštuju rok isporuke, a ne da pojedini udžbenici dolaze u vrijeme kad je nastavna godina već počela. Što se tiče formata udžbenika isti bi trebali biti jednakog formata. Treba definirati vremenski period trajanja odobrenih te odabranih udžbenika. Isto tako obratiti pozornost tko treba birati udžbenike, kao što su stručni aktivi na razini škole razredne ili predmetne nastave. Srdačan pozdrav, Biljana Knežević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
62 Sanja Galic PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam podizanje i unaprjeđenje kvalitete udžbenika za osnovnu tako i srednju školu. Smatram kako bi trebalo skratiti rok odabira udžbenika na razini škole čime bi se omogućio odabir kvalitetnijih ako se pojave u roku manjem od sada zadane četiri godine. Slažem se kako postojeći Katalog redovito treba dopunjavati novim odobrenim udžbenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
63 BOŽICA KOVAČEVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se s potrebom da se Zakon o udžbenicima dopuni u skladu s cjelovitom reformom.Posebno treba precizirati nabavu i financiranje digitalnih obrazovnih materijala koji su sve više zastupljeni u nastavi. Lijep pozdrav, Božica Kovačević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
64 Irena Kiss PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog dorade zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu i mislim da je potrebno precizno odrediti vremenski period u kojem se odabrani udžbenici ne bi smjeli mijenjati. Srdačan pozdrav, Irena Kiss Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
65 Nikola Škarić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Posebno pozdravljam izmjene u Analizi postojećeg stanja, u točki 2.2, vezane za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma jer kvalitetnih udžbenika za specifično strukovno područje i nastavne predmete nažalost nema. Sve ovisi o osobnim materijalima predmetnih nastavnika, pa dodatni materijali postaju zamjena za udžbenik i obvezni. Lijepi pozdravi, Nikola Škarić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
66 Zdenka Ribić Dugandžić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam podizanje i unaprjeđenje kvalitete udžbenika kako za osnovnu tako i srednju školu. Smatram kako bi odabir udžbenika na nivou škole trebao biti unificiran. Slažem se kako postojeći Katalog redovito treba dopunjavati novim odobrenim udžbenicima. Više pažnje trebalo bi posvetiti udžbenicima za strukovne škole, njih je jako malo, zastarjeli su ili ih uopće nema. Nadalje, potrebno je ograničiti mogućnost izdavačima da ubacuju nekoliko radnih stranica ili pitanja s dopunom odgovora kako se taj udžbenik više ne bi mogao koristiti. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
67 DANIJELA NOVAČKI PRILOG 1. Poštovani, podržavam doradu postojećeg Zakona o udžbenicima, ali i veće praćenje primjene postojećega. U postojećem zakonu potrebno je osim reguliranja mase i cijene udžbenika regulirati i kvalitetu, jer s tim često bude problema. Ukoliko udžbenici budu kvalitetnije izrade, nije problematičan ni rok korištenja od 4 godine. Također smatram da bi pristup digitalnim sadržajima pojedinih udžbenika trebao biti jednostavniji. Prilikom odabira novih udžbenika trebalo bi regulirati rokove dostave udžbenika na procjenu učiteljima. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
68 Slavka Vuletić Šagarjelo PRILOG 1. Poštovani, slažem se s donošenjem Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu radi ostvarivanja ishoda koji su navedeni u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. Lp, Slavka Vuletić-Šagarjelo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 KRUNOSLAV KOVAČEVIĆ PRILOG 1. Poštovani, Podržavam ideju o potrebi dorade zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram, isto tako da je potrebno odrediti vremenski period u kojem se ne bi smjeli mijenjati odabrani udžbenici pod izlikom da je taj novi, bolji, a zapravo se radi o sitnim izmjenama ili promjenama redoslijeda stranica sa sličnim gradivom. Potrebno je objasniti i doraditi dodatna objašnjenja za pojmove obveznih nastavnih materijala i dodatnih nastavnih materijala. Bilo bi dobro da svi izdavači uvrste poveznice na otvorene digitalne obrazovne sadržaje u svoje udžbenike koji bi se mogli skenirati i tako operativno koristiti. Slažem se kako postojeći Katalog redovito treba dopunjavati novim odobrenim udžbenicima i to prvenstveno za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Stava sam, da bi na nivou jedne šk. ustanove svi učenici iz određenog predmeta trebala imati isti udžbenik, a na nastavnicima bi bilo da se dogovore oko odabira istog. Srdačan pozdrav, Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
70 SANDRA JEŽIĆ PRILOG 1. Poštovani, Podržavam rješavanje utvrđenih problema i nedostataka pojedinih propisanih odredbi Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Predlažem da se odredba Zakona kojom je propisano da udžbenici koji se nalaze u Katalogu, odnosno na školskim Konačnim listama, moraju biti u uporabi u školama najmanje četiri godine računajući i školsku godinu u kojoj su odabrani promijeni i da se uvede „probni“ rok od jedne godine nakon koje bi uz pisano obrazloženje i opravdane razloge učitelji i nastavnici mogli udžbenik promijeniti. Jer jedno je kad učitelj ili nastavnik pregleda nove udžbenike prije odabira, a drugo je korištenje udžbenika u svakodnevnoj nastavnoj praksi i upotrebljivost za same učenike koju je nemoguće u potpunosti uočiti pri odabiru novih udžbenika. Također treba omogućiti financiranje nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala sredstvima Državnog proračuna RH za dodatnu nastavu, tj. za darovite učenike. Možda bi se moglo zakonski urediti i obvezati izdavače udžbenika da osiguraju fizičku ispomoć školama, tj. učiteljima i nastavnicima pri raspodjeli udžbenika po razrednim odjelima. Lijep pozdrav, Sandra Ježić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
71 Helena Kudra PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene promjene u Obrascu za Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Posebno treba definirati vrijeme izmjene udžbenika, podići kvalitetu udžbenika, te dodatno pojasniti potrebu dodatnih nastavnih materijala. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
72 Ksenija Miškulin PRILOG 1. Poštovani, smatram da je potreban novi Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Imamo dosta zakona i pravilnika koji su dopuna dopune i izmjena izmjene. Ti nazivi dovode do još većeg nesnalaženja i nerazumijevanja članaka u određenom zakonu. Mislim da su četiri godine predugo razdoblje za iste udžbenike jer je vidljivo da već drugu godinu neki udžbenici nisu za uporabu (loši uvez, nekvalitetan papir). S obzirom na napredak znanosti i tehnologije vjerojatno će se i neki sadržaji trebati mijenjati. Javlja se problem i s digitalnim udžbenicima na koje se učenici, a i učitelji, teško prijavljuju. Neki izdavači dali su pristupne kodove za digitalne udžbenike za samo jednu godinu, a druge se godine pristupni kodovi trebaju nadoplatiti. S tim učitelji nisu bili upoznati od strane izdavača. Slažem se da odobravanje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica za osnovnu školu) treba vratiti u nadležnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Do sada je na tom području bilo mnogo problema. Drago mi je da se sve više razmišlja o mogućnosti nadopunjavanja Kataloga udžbenicima za nastavne predmete i programe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa te za učenike s teškoćama u razvoju i darovite učenike u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
73 SNEŽANA KOSANOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam težnju dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Bilo bi korisno razmotriti mogućnost ranije (< od četiri godine ) promjene odabira udžbenika ukoliko izabrani ne ispunjava potrebne kriterije ili ga proslijediti minimalno 6 mjeseci ranije na uvid predavačima. Tek u okruženju učionice se može procijeniti kvalitet izabranog udžbenika. Smatram važnim razraditi digitalni oblik udžbenika uz njegovo fizičko postojanje za sve nepredviđene situacije u kojima je bitno provođenje nastavnih aktivnosti. Hvala, Snežana Kosanović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
74 ANTONIJA BUKŠA PRILOG 1. Poštovani, što je s udžbenicima za strukovne škole, kojih je jako malo, zastarjeli su ili ih nema uopće? Treba definirati i mogućnost nadopune popisa udžbenika. Mogućnost odabira pomoću aplikacije je dobro rješenje: nastavnici biraju udžbenik, a na razini školskog aktiva konačni izbor ovisi o većini glasova. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
75 Nada Marguš PRILOG 1. Poštovani, podržavam potrebu dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Predlažem da se Katalog drugih obrazovnih materijala za osnovnu i srednju školu, npr. radne bilježnice / radni udžbenici za darovite učenike može nadopunjavati kako bi se unaprijedila kvaliteta nastave u osnovnoškolskom/srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
76 Esma Sarajčev PRILOG 1. Poštovani, podržavam potrebu dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Predlažem da se vrati obveza radnih bilježnica. Smatram da se vremenski period korištenja udžbenika od četiri godine ne bi trebao mijenjati, jedino ukoliko je odabrani udžbenik neodgovarajući. Lijep pozdrav, Esma Sarajčev Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
77 Irina Marić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nastojanja da se uredi zakon o udžbenicima i dodatnim nastavnim materijalima. Smatram da je rok od četiri godine sasvim dovoljan kako bi učitelj upoznao udžbenik. Važna je povratna informacija (prednosti i nedostatci) udžbenika koje dobivamo uporabom. Ukoliko učitelj uvidi veći broj nedostataka udžbenika primjenom u razrednom odjelu, mišljenja sam kako bi se trebao omogućiti i raniji odabir novog. Učenicima treba omogućiti jednostavniji pristup e-udžbeniku. Irina Marić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
78 Gorana Babić PRILOG 1. Poštovani, podržavam i pozdravljam nastojanje da se uredi Zakon o udžbenicima i dodatnim nastavnim materijalima. Međutim, želim istaknuti da treba i zakonski urediti mogućnosti promjene udžbenika i prije isteka 4 godine ukoliko s njima nismo zadovoljni....naime, tek kad prođe godina dana vidi se zapravo je li udžbenik u skladu s našim očekivanjima ili ne. Digitalni udžbenici su nešto čemu trebamo težiti, ali isto tako zadržati i tradicionalni papirnati oblik. Više pažnje treba posvetiti izradi materijala za darovite učenike. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
79 Jagoda Đurović PRILOG 1. Poštovani, Podržavam i pozdravljam potrebu dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Potrebno je zakonski urediti vremenski period (ovaj sadašnji od 4 godine nije najbolja odrednica kako je pokazala praksa)u kojem se udžbenici ne bi trebali mijenjati ali i mogućnost promjene prije tog vremenskog okvira ukoliko odabranim udžbenikom nismo zadovoljni. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
80 Olivera Meter PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog za unapređenjem kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu. Mislim da je rok od četiri godine sasvim uredu, da se učitelj može detaljno upoznati s udžbenikom, uvidjeti prednosti i nedostatke istoga. To naravno ne vrijedi za sve predmete.(npr .informatika).Udžbenik bi trebao biti kvalitetno izrađen, da služi četiri godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
81 DANIJELA TAKAČ PRILOG 1. Poštovani, podržavam nastojanje da se uredi Zakon o udžbenicima i dodatnim nastavnim materijalima. Svakako treba zakonski urediti mogućnosti promjene udžbenika i prije isteka 4 godine ukoliko s njima nismo zadovoljni. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
82 Ivana markos PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog za unapređenjem kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu. Mislim da rok od četiri godine je prevelik. čak mislim da bi trebao biti neki probni rok, da udzbenike dobijemo na vrijeme, da uspijemo se s njima sprijateljiti. Tek kad prodje godina dana vidim zapravo uživo je li udzbenik valja ili ne, dok ne dobijem i povratnu informaciju od djece, je li im se svijdja sadržaj ili ne. lijep pozdrav, Ivana Markoš Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
83 Marica Brzica PRILOG 1. Poštovani! Mislim da su četiri godine predugo razdoblje koje nas obavezuje da koristimo odabrane udžbenike. Teško je uočiti moguće nedostatke sve dok se sadržaj udžbenika ne prođe praktično u razredu. U slučaju nezadovoljstva učitelja, trebalo bi biti moguće i ranije promijeniti izdavača. Hvala! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
84 Snježana Kolak PRILOG 1. Poštovani, podržavam nastojanja da se uredi zakon o udžbenicima i dodatnim nastavnim materijalima. Svakako treba zakonski vratiti obavezu radnih bilježnica. Isto tako učenicima i roditeljima omogučiti jednostavniji pristup do sadržaja e - udžbenika. Ukoliko je odabrani udžbenik nezadovoljavajući, jer se njegom primjenom može uvidjeti njegov nedostatak, mislim da bi trebalo omogućiti učitelju odabir novog i prije isteka od 4 god. Srdačan pozdrav, Snježana Kolak Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
85 Sanja Majkić PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s potrebom izmjene regulativa u vezi sa udžbenicima, te u vezi s tim predlažem da se u Analizi postojećeg stanja, u točki 2.2. pod crticom koja razmatra mogućnost nadopunjavanja Kataloga vezano za potrebe učenika s teškoćama, vodi računa o učenicima s većim teškoćama u osnovnoj i srednjoj školi koji idu po posebnom programu u redovne ili, češće, posebne ustanove. Ti učenici uglavnom ovise o entuzijazmu i kreativnosti svojih učitelja jer su im oni zapravo jedini izvor znanja. Budući se nadamo da će uskoro biti izrađeni i kurikulumi za posebni sustav bio bi pravi trenutak popratiti ih odgovarajućim obrazovnim materijalinma. Hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
86 Klaudija Gašpar PRILOG 1. Poštovani, podržavam nastojanja da se uredi sadašnje stanja s udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Vremensko trajanje udžbenika određeno je na 4 godine, no smatram da bi bilo nužno omogućiti i raniji odabir udžbenika ukoliko se izabrani udžbenik pokazao nekvalitetnim u praksi. Postoji niz otvorenih pitanja vezano za udžbenike koji imaju dodatne digitalne sadržaje. Prvo je pitanje jesu li ti digitalni sadržaji obavezni za učenike ili nisu. Naime, pri odabiru novih udžbenika vodila sam se idejom kako je učenike potrebno rasteretiti nepotrebnih sadržaja, no iako su neki udžbenici smanjili sadržaje u tiskanom obliku, to su u potpunosti nadoknadili i premašili digitalnim sadržajima. Novo pitanje je potreba registracije učenika prilikom korištenja digitalnih sadržaja udžbenika. To bi se svakako trebalo zakonski urediti jer izdavači na taj način ograničavaju i kompliciraju pristup digitalnim sadržajima. Sljedeće pitanje je pitanje jasnog razgraničenja obveznih i neobveznih sadržaja udžbenika. Smatram da bi se trebalo zakonski urediti kako označiti neobvezne sadržaje za učenike koji žele znati više. Pojedini izdavači trude se staviti što više sadržaja što je u suprotnosti s intencijom rasterećenja učenika. Trebalo bi jasno naznačiti u kojoj mjeri su udžbenici obvezno nastavno sredstvo. Postoje primjeri škola u kojima učenici naručuju udžbenike, a njihovi roditelji ih plaćaju jer se radi o srednjim školama, a zatim po istim udžbenicima učenici ne mogu učiti jer se nastava i vrednovanje provodi na osnovu drugih materijala koji nisu odobreni od strane Ministarstva. Srdačan pozdrav, Klaudija Gašpar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
87 Vlatka Jeras PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam da npr. udžbenik iz informatike nikako ne može trajati do sada propisanih 4 godine. U tih četiri godine dogodi se mnogo promjena koje taj udžbenik nikako ne može popratiti. Iako se učitelji uvijek snađu i hvataju korak s novostima, mišljenja sam da bi udžbenik trebao biti podrška i njima ali i učenicima. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
88 Maja Puhač PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebna izrada nacrta prijedloga zakona. Zakonom je propisano da udžbenici moraju biti u uporabi najmanje četiri godine, smatram da to nije primjenjivo za sve predmete, npr. predmet informatika u kojem često dolazi do promjena. Također se slažem da je potrebno vratiti postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala (isključivo radnih bilježnica za osnovnu školu od 1. do 8. razreda) u nadležnost ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
89 Marija Istenić PRILOG 1. Poštovani, potrebno je unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika stoga podržavam donošenje novog Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
90 Željka Ćaleta Car PRILOG 1. Poštovani, Mišljenja sam da svakako treba poraditi na kvaliteti i unaprijediti Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ te podržavam ta nastojanja. Važno je istaknuti u kojem vremenskom periodu nema mijenjanja udžbenika u školama kao i dodatna objašnjenja za pojmove obveznih i dodatnih nastavnih materijala. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
91 Vesna Kajganić PRILOG 1. Poštovani, premda udžbenici već dugo nisu jedini izvor informacija za naše učenike, oni su i nadalje jako važan izvor informacija i stoga zaslužuju dužnu pozornost. Njih, kao i sve drugo, redovito treba osuvremenjivati kako bi zadovoljili sve zahtjeve koje postavlja suvremen pristup obrazovanju. Slažem se kako postojeći Katalog redovito treba dopunjavati novim odobrenim udžbenicima i to prvenstveno za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Slažem se da jednom izabrani udžbenici trebaju imati neki minimalni rok tijekom kojega se u školi u kojoj su izabrani trebaju koristiti. Možda bi u pravni okvir trebalo dodati i odredbu da učitelji/nastavnici udžbenike trebaju dobiti na uvid šest mjeseci prije no što se za njih moraju izjasniti jer tada će imati dovoljno vremena sve proučiti i izabrati onaj udžbenik pomoću kojega će najlakše i najbolje doći do ostvarivanja planiranih ishoda. Srdačan pozdrav, Vesna Kajganić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
92 ZVJEZDANA FARKAŠ PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog za unapređenjem kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu. Predlažem, nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za nastavne predmete koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Svakako treba voditi računa o mogućnosti izbora novih udžbenika kod promjene kurikuluma za određena zanimanja. Razvoj tehnologije omogućava brz razvoj različitih drugih obrazovnih materijala u obrazovni sustav, pa smatram da dodatni digitalni sadržaji se mogu i češće mijenjati. Nužno je osigurati da izdavači poštuju rok isporuke tj. da udžbenici ne dolaze i mjesec dana nakon početka školske godine jer je izbor učinjen ranije i imaju dovoljno vremena za tiskanje. Isto tako pojedini izdavači su u nedostatku udžbenika (koji je tiskan novijeg datuma i odobren u katalogu) prodavali učenicima neko od prošlih izdanja gdje nisu napravljene sve aktualne promijene. Trebalo bi tiskati dovoljan broj udžbenika kako do ovoga ne bi dolazilo Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
93 Sanja Sruk PRILOG 1. Poštovani, smatram da je četiri godine previše za obaveznu upotrebu nekog udžbenika, pogotovo zato što se ogledni primjerci udbenika dostavljaju nastavnicima relativno kasno ili se čak uopće ne dostavljaju. Tek tijekom prve godine upotrebe uočavaju se eventualni nedostatci. Osim toga, smatram da bi trebalo razmotriti obavezu da svi nastavnici jedne škole moraju raditi po udbeniku koji je odabrala većina. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
94 Ivana Sedlar PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebna dorada Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Nužno je odrediti vremenski period u kojem se ne bi smjeli mijenjati odabrani udžbenici pod raznim izlikama, a u stvari je riječ o minimalnim izmjenama. Trebalo bi regulirati da svi npr. prvi razredi imaju iste udžbenike, a ovisno o kretivnosti učitelja sadržaji će na različite načine biti prezentirani učenicima. Lijep pozdrav, Ivana Sedlar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
95 Elvira Špelić Vidović PRILOG 1. Udžbenik je obvezni obrazovni materijal u svim predmetima. Potrebno je osigurati i unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika te podržavam predložene mjere. Mislim da je nužno dopuniti stari ili propisati novi Zakon i o udžbenicima. Treba obrati pozornost na sadražaje koji bi trebali biti jednako obuhvaćeni u bilo kojem udžbeniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Danijela Valenta PRILOG 1. Poštovani, posljednjih nekoliko godina svjedočimo neredu po pitanju udžbenika, ali i neusklađenosti realnog stanja, točnije usklađenosti kurikuluma i ponude udžbenika. Npr., ove godine mnogi predmeti u strukovnim školama ne prelaze na novi kurikulum i iako je ponuđen elektronički popis udžbenika, profesori tih predmeti nisu imali što odabrati, a s druge strane koriste udžbenike koji su stari i više se ne tiskaju. Nemam ništa protiv starih udžbenika, ali problem je nemogućnost pronalaska istih, osim od prethodnih generacija. Što se ne bi moglo reći za nasljeđivanje novih udžbenika. Iako je zakonom određeno da se udžbenici mijenjaju svake 4 godine, to u praksi nije tako. Svjedočila sam slučajevima da se jedne godine traže novi tek tiskani udžbenici, a već sljedeće godine nisu na popisu na sljedeću generaciju. I slažem se s kolegicom koja smatra da bi trebalo regulirati da svi prvi razredi (a tako i svi ostali na razini škole) imaju iste udžbenike, a ne kao npr.1.a od jednog izdavača, 1.b od drugog i 1.c od trećeg. I roditeljima je nabavka udžbenika stresna jer moraju kupovati na više strana, plaćati dostave jer ti izdavači nemaju svoje knjižare nego samo web knjižare. Srdačno, Danijela Valenta Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
97 Mirjana Bogdanović PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je udžbenik obvezni obrazovni materijal u svim predmetima (osim onih s pretežno odgojnom komponentom) koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, ali on treba biti upotpunjen i koordiniran i s digitalnim udžbenikom i s popratnim materijalima. Mnogi udžbenici imaju previše izbornih tekstova pa se i nastavnici i učenici ponekad izgube u moru informacija. Slažem se da odluku o odabiru udžbenika donose članovi stručnih aktiva na razini škole. Srdačan pozdrav Mirjana Bogdanović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
98 Martina Blažević PRILOG 1. Poštovani, podupirem svaku odluku vezanu za unaprjeđenje sustava obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Udžbenici i popratni materijali su sigurno jedno od sredstava koje je još uvijek važan čimbenik obrazovanja i nit vodilja učenika u tom procesu. Digitalni udžbenici su nešto čemu trebamo težiti ali isto tako zadržati i tradicionalni papirnati oblik. Kao učiteljica stranog jezika nisam zadovoljna ponudama udžbenika za učenike s poteškoćama u učenju. Smatram da bi to trebao biti uvjet za odobravanje serije nekog udžbenika za određeni razred jer je sve više učenika s poteškoćama u učenju i gotovo svakodnevno se mi učitelji nalazimo u situaciji kreiranja gotovo cijelih udžbenika za učenike s poteškoćama u učenju. Lijepi pozdrav, Martina Blažević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
99 Irena Bilić PRILOG 1. Poštovani, smatram kako bi bilo dobro redefinirati odluku o uporabi udžbenika na najmanje 4 godine jer smo svjedoci promjena koje i naši obrazovni materijali moraju slijediti. Drugi problem s kojim smo se suočili ove godine je nemogućnost uvida u nove udžbenike zbog situacije u kojoj smo našli. Također sam mišljenja kako treba postojati obveza nakladnika čiji su udžbenici odobreni te odabrani prije kraja školske godine da te iste udžbenike može isporučiti jer svjedočimo nedostatku istih u 4. tjednu nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
100 Ljiljana Štingl PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebna dorada zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram, isto tako da je potrebno odrediti vremenski period u kojem se ne bi smjeli mijenjati odabrani udžbenici pod izlikom da je taj novi, bolji, a zapravo se radi o sitnim izmjenama ili promjenama redoslijeda stranica sa identičnim gradivom. Mišljenja sam, da bi na nivou jedne šk. ustanove sva djeca iz određenog predmeta trebala imati isti udžbenik, a na nastavnicima bi bilo da se dogovore oko istog. Udžbenik bi trebao biti dobar, kvalitetan i služiti svojoj svrsi duži niz godina. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
101 Tatjana Gajger PRILOG 1. Poštovani, nužno je osigurati da izdavači poštuju rok isporuke tj. da udžbenici ne dolaze i mjesec dana nakon početka školske godine jer je izbor učinjen ranije i imaju dovoljno vremena za tiskanje. Također bi trebalo regulirati da svi prvi razredi imaju iste udžbenike, a ne kao npr.1.a od jednog izdavača, 1.b od drugog i 1.c od trećeg. Također me smeta što ne postoji određen format udžbenika pa je vrlo teško kupiti odgovarajuće okvire kako bi se udžbenici sačuvali za sljedeće generacije. Koriste se samoljepljivi omoti i na taj način uništavaju udžbenici. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
102 Sunčica Sabljak PRILOG 1. Poštovani, usprkos većoj autonomiji nastavnika prema novim kurikulima, smatram da je reguliranje kvalitete udžbenika i dalje od iznimne važnosti. Također smatram da je prema kurikulima potrebno ujednačavanje odobrenih udžbenika. Problem je ipak u tome što je kod, npr. stranih izdavača (mislim pritom prvenstveno na izdavače za strane jezike) ne možemo uvjetovati strukture udžbenika našim kurikulima. S druge strane, prema mojem dosadašnjem iskustvu kao nastavnice stranih jezika, udžbenici stranih izdavača nude puno zanimljivije i kvalitetnije sadržaje i materijale za podučavanje stranih jezika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
103 REGINA VUKASOVIĆ PRILOG 1. Poštovani,mislim da je nužno potrebno osigurati i unaprijediti kvalitetu udžbenika za osnovnu i srednju školu u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja.Udžbenik mora biti udžbenik u pravom smislu riječi,jer bez obzira na sve dodatne materijale i digitalne alate,učenik se još uvijek najbolje snalazi ako ima kvalitetan udžbenik. A nema ga i zato imamo veliki problem kod izbora udžbenika..Kad prelistavam udžbenike za isti razred od tri različite izdavačke kuće,ponekad mi se čini kao da su to udžbenici za različite razrede. Poštujem autonomiju,ali mislim da je uniformnost i sitematičnost ključ dobrog udžbenika,a svi dodatni materijali su kao što naziv kaže samo dodatak. To je moje mišljenje,jer vidim da se učenici ponekad ne snalaze u velikoj raznovrsnosti svega i svačega što im se nudi. Hvala na čitanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
104 Tanja Šebalj-Kocet PRILOG 1. Poštovani, Podupirem izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu budući da su se uočili nedostaci u mnogim tiskanim i digitalnim materijalima za nastavu. Smatram da bi zakonom trebalo preciznije odrediti koliko recenzenta mora imati svaki udžbenik jer jedino tako možemo osigurati standard u kvaliteti udžbeničke građe. Potrebno je i ograničiti mogućnost izdavačima da svojevoljno izdaju radne udžbenike uz radne bilježnice i time bespotrebno troše državne resurse i novac roditelja. Pojedini izdavači su u cilju veće i kontinuirane zarade ubacivali nekoliko radnih stranica kako se taj udžbenik više ne bi mogao koristiti druge godine, dok bi drugi taj cilj postizali stavljanjem ključeva za digitalne inačice udžbenika koji istječu nakon 12 mjeseci uporabe. U Zakonu o udžbenicima, članak 6. stavak (5), dio koji se odnosi na uočene pogreške u udžbenicima: „izjavu odgovorne osobe da odgovara za sve pogreške koje se pojave u udžbeniku te da će ih otkloniti o vlastitom trošku“ trebalo bi precizirati te uvrstiti da je izdavač dužan o svom trošku otkloniti sve sadržajne i metodičke pogreške koje ukazuju na neusklađenost s Nacionalnim okvirnim kurikulumom. Što se tiče odabira udžbenika unutar škola, smatram da je dobro riješen primjenom web aplikacije https://udzbenici.skole.hr/ . Svatko od učitelja mogao je autonomno birati udžbenik, a na razini školskog aktiva konačni izbor ovisio je o većini glasova, što smatram ispravnim. Time se postiglo poštivanje članka 10. stavka (3) i stavka (4) u praksi. Članak 10. stavak (7) gdje se izdavač obvezuje osigurati udžbenike do 15. kolovoza trebalo bi odrediti sankciju izdavačima koji se te obveze neće pridržavati. S poštovanjem, Tanja Šebalj-Kocet Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
105 Svjetlana Bebić PRILOG 1. Poštovani, podržavam potrebu za doradom Zakona o udžbenicima, pogotovo odrediti vrijeme izmjene udžbenika, ali također onemogućiti sitne kozmetičke promjene koje često na štetu obitelji s više djece u obrazovnom sustavu, prisiljavaju iste na kupnju novih iako su mogli za ostalu svoju djecu koristiti stare udžbenike. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
106 Zdenka Krokar PRILOG 1. Poštovani, potrebno je poraditi na kvaliteti i preciznosti Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SS. Prvenstveno treba definirati vremenski period trajanja odobrenih te odabranih udžbenika. Isto tako obratiti pozornost tko treba birati udžbenike, kao što su stručni aktivi na razini škole RN ili predmetne nastave kako bi udžbenici bili u uporabi u definiranom vremenskom periodu. Treba se poštivati autonomija nastavnika ali i iskustvo i dogovor mogu doprinijeti boljem i trajnijem odabiru. Udžbenici u digitalnom obliku bi trebali imati trajnu i jedinstvenu poveznicu za isti udžbenik kako bi se učenici jednostavnije i lakše koristili sadržajem u digitalnom obliku. Drugi obrazovni materijali isključivo RB bi trebali biti u nadležnosti ministarstva. Trebalo bi dobro definirati što je udžbenik, a što RB jer je sada znatan broj udžbenika u nižim razredima kombinacija RB i udžbenika što znači da se svake godine mora nabaviti novi primjerak. Ostali dodatni obrazovni materijali mogu biti u dogovoru s predmetnim nastavnikom i roditeljima, ali s obzirom na kompetencije nastavnika i dostupnost digitalnih sadržaja i sredstava mislim da su dodatni trošak roditeljima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
107 Sanja Novak PRILOG 1. Poštovani, svakako treba poraditi na kvaliteti i unaprijediti Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ i podržavam ta nastojanja. Važno je znati u kojem vremenskom periodu se udžbenici nikako ne smiju mijenjati te jasno definirati što kada se izabere udžbenik kojim nastavnici na kraju nisu zadovoljni. Više pažnje trebalo bi posvetiti udžbenicima za strukovne škole, njih je jako malo, zastarjeli su ili ih nema uopće. Što ponuditi umjesto toga, a da je jednako kvalitetno i pristupačno svima. Važno je jasno precizirati što s udžbenicima koji se više ne tiskaju i ne mogu se naći u prodaji kao i mogućnost nadopunjavanja Kataloga novim udžbenicima. Također, bilo bi dobro da se na razini škole odabere udžbenik za pojedini predmet, umjesto da paralelna odjeljenja unutar iste škole imaju različite naslove ( to je više slučaj u osnovnim školama). Što konkretnije i optimalno razrađene upute bit će svima od koristi. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
108 Nikša Kondić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam podizanje i unaprjeđenje kvalitete udžbenika kako za osnovnu tako i srednju školu. Odabir udžbenika unutar svake škole do sada je također bio problematičan, te smatram kako bi odabir na nivou škole trebao biti unificiran, a ne ostavljen nastavnicima na volju pod krinkom autonomije. Također predlažem da svi nakladnici izrade poveznicu ako je udžbenik izrađen i u digitalnom obliku. S poštovanjem, Nikša Kondić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
109 Sanja Lovrić PRILOG 1. Podržavam donošenje novog Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Budući da se u praksi pokazalo i ukazalo na puno nedostataka u Zakonu o udžbenicima, nužno je donijeti izmijene ili novi Zakon. Posebice treba ukazati na boje recenzije udžbenika i prema njima bolji odabir kvalitetnijh udžbenika. Pokazalo se u praksi jednako tako i problem kod izbora udžbenika unutar svake škole. Također jasnije odrednice prava svakoga na odabir, bez mogućnosti pritiska izdavača ili autora. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
110 Ivana Mašić PRILOG 1. Podržavam izmjene Zakona. Potrebno je mijenjati čl.10., st.3. - odabir udžbenika u razrednoj nastavi treba se vršiti na način da udžbenike bira stručni aktiv učitelja RN koji predaju u tom razredu. Do sada je svaki učitelj imao slobodu biranja udžbenika za sebe što je u praksi značilo da, primjerice, učitelji 1.a,1.b i 1.c mogu imati u upotrebi različite udžbenike, a shodno tome i različiti popis dodatnih obrazovnih materijala što izgleda jako nepraktično u funkcioniranju škole (pa se javljaju i pitanja roditelja zašto oni moraju nešto kupiti, a u drugom odjelu to nije obavezno). Naravno, svaki učitelj se poziva na svoju autonomiju te ne želi poslušati "glas razuma". Smatram da bi to trebalo mijenjati kako bi na nivou škole svi bili jedinstveni. Čl.10, st.6 - Ne vidim smisla da se odluke o odabiru udžbenika dostavljaju Ministarstvu kad se udžbenici biraju preko aplikacije te škole dobivaju od MZO-a i popis odnosno konačan odabir udžbenika. Čl.16. U druge obrazovne materijale ubrajaju se i ispiti znanja. Smatram da ih treba zabraniti jer predstavljaju dodatni trošak roditeljima, najčešće su neprilagođeni učenicima, nisu recenzirani, niti baždareni, pitanja znaju biti dvosmislena, zbunjujuća i sl.; od njih koristi imaju samo izdavačke kuće. Smatram da učitelji imaju kompetencija sami sastaviti ispit znanja. Čl.16., st.8. Što kada jedan dio roditelja ne želi potpisati suglasnost za dodatne obrazovne materijale? Budimo realni, na popisu se nalazi svašta pa su se javile i "kutije" što poskupljuje cjelokupni iznos koji, bez obzira što se ne kupuju udžbenici, nije malen! Što kada jedan ili više roditelja odbije potpisati suglasnost? Smije li se staviti popis dodatnih materijala? Kako postupiti? Trebalo bi to definirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
111 Olgica Nikolić PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa svim potrebama definiranja i reguliranja pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika kao i uređivanje Kataloga udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja. Lp. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 Vanja Selak PRILOG 1. Poštovani, slažem sa svim potrebama definiranja i reguliranja pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika kao i uređivanje Kataloga udžbenika. Sve mora biti uređeno zakonima i pravilnicima i toga se trebamo svi pridržavati. U potpunosti se slažem da je nužno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
113 Alta Pavin Banović PRILOG 1. Poštovani, podržavam želju unaprjeđenja kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu te jasnije definiranje Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Potrebno je objasniti i doraditi dodatna objašnjenja za pojmove obveznih nastavnih materijala i dodatnih nastavnih materijala. Bilo bi dobro da svi izdavači uvrste poveznice na otvorene digitalne obrazovne sadržaje u svoje udžbenike koji bi se mogli skenirati kamerom ili klikom miša ako je udžbenik u digitalnom obliku. U potpunosti se slažem sa svim potrebama definiranja i reguliranja pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika kao i uređivanje Kataloga udžbenika. Doista je potrebno naglasiti u kojem vremenskom periodu nema mijenjanja udžbenika u školama. Hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
114 NENSI LUČIĆ KINKELA PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da bi učenici paralelnih razrednih (npr. peti razred) odjela trebali imati udžbenike od jednog izdavača. Slažem se da odobravanje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica za osnovnu školu) treba vratiti u nadležnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, uz tiskane su potrebni i digitalni udžbenici kao i digitalni nastavni materijali. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
115 Nada Kegalj PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Svakako je potrebna uz tiskane udžbenike i digitalna inačica udžbenika. Udžbenici bi što manje trebali biti radni, ako se misli uštedjeti. Radni udžbenici potrebni su za mlađe učenike i za učenike s teškoćama u razvoju. Potrebno je da prate predmetne kurikule. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 ŽELJKA KAJMAK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se da je potrebno osigurati i unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika, podržavam predložene izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, također smatram da je potrebno napraviti reviziju kataloga udžbenika i kataloga drugih obrazovnih materijala. Preporučeni udžbenici za srednje strukovne škole sadržajno ne prate potrebe tržišta, ne rijetko se nalaze cjeline u kojima se spominju zastarjele tehnologije rada. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
117 Marija Glibo-Čuljak PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Većim dijelom se slažem s Zakonom o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Također smatram kako učitelji trebaju sami birati nastavni materijal koji bi mogli češće mijenjati. U konačnici podržavam izmjenu Zakona.. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 Vedrana Kasalo PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Zakonom je određeno da udžbenici koji se nalaze u Katalogu i odabrani su u školi moraju biti u uporabi najmanje četiri godine što ne smatram ispravnim. Rok od četiri godine je predug jer je moguće u prvoj godini korištenja udžbenika u razredu uočiti njegove nedostatke, bilo da su oni sadržajni ili jednostavno nedostaci tehničke prirode(loša kvaliteta papira). Također mislim da je korektnije da svaki učitelj može birati udžbenik koji će koristi bez obzira na konačni izbor školskog aktiva, jer smo svjedoci agresivnih kampanja pojedinih članova aktiva za određeni udžbenik. Digitalni materijali moraju biti lako dostupni i učiteljima i učenicima. Podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
119 Donata Mikić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu zbog uočenih nedostataka sadašnjeg. Slažem sa svim potrebama definiranja i reguliranja pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika kao i potrebom uređivanja Kataloga udžbenika. Doista je potrebno naglasiti u kojem vremenskom periodu nema mijenjanja udžbenika u školama, a nužno je i definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
120 IVICA BORIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, bitno je izmjenama Zakona ne propostiti priliku da se definira obveza nakladnika da osigurati i digitalnu inačicu udžbenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
121 JASMINA SUKALIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s izmjenom Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u cilju poboljšanja kvalitete udžbenika pogotovo za učenike strukovnih zanimanja. Posebno bitnim smatram da se dopune udžbenika usklade s aktualnim gospodarskim zbivanja bar u digitalnom obliku udžbenika ili dodatnim digitalnim sadržajima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Silvija Avar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, ali smatram da bi bilo uputno ostaviti mogućnost promjene udžbenika i prije predloženog vremenskog razdoblja od 4 godine jer se ponekad zna dogoditi da tek kad počnemo raditi udžbenik u razredu vidimo njegove manjkavosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
123 Tina Parać PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer smatram nužnim je unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika. Lijep pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
124 Ljubica Selak-Zeljko PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE S obzirom da je udžbenik osnovni i obvezni obrazovni materijal važno je da bude tako oblikovan da učenici mogu samostalno koristiti i na taj način usvajati znanja koja će moći i samostalno procjenjivati. Važno je zakonom definirati standarde koji će regulirati kvalitetu udžbenika bilo u tiskanom ili digitalnom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Anita Šojat PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, postojeći Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu potrebno je mijenjati zbog pojašnjavanja i definiranja propisanih odredbi koje se tumače različito. Budući da se u točki 3. 1 izrijekom navodi da je cilj novog Zakona osiguranje i unaprjeđenje kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu svakako treba razmisliti o propisanoj gramaži udžbenika te izbaciti formulu za masu. Propisanim brojem stranica i točno određenom težinom udžbenika ne može se težiti kvaliteti i izvrsnosti. Zbog jednakih uvjeta za sve nakladnike bilo bi dobro propisati digitalne sadržaje uz udžbenik s jasnim okvirom. Ovako se događa da su neki udžbenici odlično opremljeni i prošireni digitalnim sadržajima, a drugi su neopremljeni ili je najavljeno njihovo opremanje koje vrlo često izostane. Udžbenik i pripadajuću radnu bilježnicu trebalo bi ocjenjivati jedno povjerenstvo, a ne kao što je dosad bila praksa: dva povjerenstva. Udžbenik i radna bilježnica trebali bi se promatrati pri ocjenjivanju kao cjelina. Udžbenik za predmet Hrvatski jezik u predmetnoj nastavi trebao bi imati radni karakter budući da je to omogućeno udžbenicima za strane jezike, ali i udžbenicima Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi, a osobito zato što radna bilježnica za područje jezik i komunikacija nije obvezno nastavno sredstvo. Radnoj bilježnici treba vratiti obvezan status nastavnog sredstva jer sadrži zadatke najviše kognitivne razine i upućuje učenika na samostalan rad, istraživanje, projekte i sl. Učitelj je u slučaju donošenja odredbe u stavci 2. 1 ograničen samo na radnu bilježnicu koja je izgubila status obveznog nastavnog sredstva u predmetnoj nastavi što ga ograničava u odabiru drugih obrazovnih materijala. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
126 Kristina Đeri PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, nabavka udžbenika već je neko vrijeme aktualna tema hrvatskoga obrazovanja. Svakako pozdravljam što su od nabavke potpuno oslobođeni roditelji osnovnoškolske djece, no veliki je posao sada pao na nastavnike, u mojoj školi konkretno na knjižničarku. Podržavam novi Zakon te vraćanje postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala u nadležnost Ministarstva. Digitalni materijali su od velike pomoći i učiteljima i učenicima te bi morali biti jedna cjelina. Kao pojedinac podržavam slobodu koja je dana učiteljima pri izboru udžbenika, no to nekada stvara probleme u školama u kojima kolege iz istog predmeta nisu u najboljim odnosima. Kao i u svakom poslu, posebno treba paziti na mogućnosti sukoba interesa jer je tiskanje udžbenika unosan posao. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
127 ŠTEFICA ERDEC PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Slažem se da Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima... treba izmjene i dopune. Treba omogućiti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Za primjenu zakona je nužno u općim odredbama dati konkretne definicije korištenih pojmova. Postojanje sukoba interesa za članove povjerenstva za procjenu udžbenika treba svesti na kraće (određeno) razdoblje (npr. 4 godine). Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
128 Lilijana Radobuljac PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Zakon o udžbenicima mora u sebi sadržavati i odrednice koje učitelju i nastavniku ostavljaju prostor za promjenu. Sudjelovala sam u recenzijama udžbenika i činjenica je da se oni jako razlikuju. No, isto tako od tri recenzenta, ako jedan ima izdvojeno mišljenje – to ništa ne znači. Digitalni su se udžbenici, kao i digitalni sadržaji, u vrijeme nastave na daljinu pokazali kao nemjerljiva pomoć učiteljima i nastavnicima. U Zakonu mora jasno stajati da je nakladnik dužan osigurati i digitalnu inačicu udžbenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
129 SUZANA ZGONJANIN PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se sa donošenjem novog Zakona. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
130 Ana Graša PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s donošenjem novog Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se da je potrebno uskladiti udžbenike s cjelovitom kurikularnom reformom. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
131 Ružica Ivanković Ciotti PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljenja sam da postupak odobravanja radnih bilježnica mora biti u nadležnosti Ministarstva obrazovanja i znanosti te da radne bilježnice trebaju biti obavezne. Po meni, vremenski rok od 4 godine nije predugo razdoblje pod uvjetom da su udžbenici od kvalitetnijeg papira i s kvalitetnijim uvezom. Zakonom bi se trebao regulirati pristup digitalnim udžbenicima (sada kod vrijedi jednu godinu, a udžbenik četiri) kao i ostalim digitalnim sadržajima uz jasno razgraničenje obaveznih i neobaveznih sadržaja. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
132 INES ANA TOMIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam promjene i nadopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljenja sam kako je potrebno u Zakon unijeti jasnije odrednice vezane uz glazbene škole kao jednakopravne obrazovne institucije u Republici Hrvatskoj. Također, za predmete za koje ne postoje udžbenici na hrvatskom jeziku ili nemaju udžbenike prilagođene Nastavnom planu i programu potrebno je raspisati javni poziv za pisanje udžbenika. Ukoliko takvi novonapisani udžbenici zadovolje sve propisane kriterije, potrebno ih je također uvrstiti u Katalog udžbenika. S poštovanjem, Ines Ana Tomić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
133 Pina Žilić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, potrebno je osigurati i unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika te podržavam predložene normativne mjere čijom će se primjenom omogućiti isto. Mislim da je nužno dopuniti stari ili propisati novi Zakon i o udžbenicima. Digitalni udžbenici su dobro rješenje no ponekad zbog kodova nisu dostupni učenicima. Mislim da bi trebao postojati i neki prijedlog dodatnih materijala za sve nastavne predmete a ne samo za neke. Potencijalno daroviti učenici ponekad zahtijevaju dodatne sadržaje koje bi udžbenik u nekoj mjeri mogao ponudit. Za učenike koji imaju poteškoća također bi trebalo biti mogućnosti prilagodbe od strane nakladnika. Učitelj tek nakon dužeg korištenja može pravo ocijeniti udžbenik te je potrebno osigurati i mogućnost izmjene i prije 4 godine ako je potrebno. Srdačan pozdrav Pina Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
134 Maja Ilić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se da je potrebno preciznije definirati pojam drugih obrazovnih materijala i svesti ih na primjeren broj, a kad već postoji radna bilježnica, čini se posve nepotrebnim da i udžbenik bude manjim dijelom radni (jasno je da je jedini cilj izbaciti ga iz uporabe sljedeće godine). Osim toga, trebalo bi na neki način sankcionirati izdavače koji kasne sa svojim obvezama (isporuka radnih materijala) i po mjesec dana. Maja Ilić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
135 MARKO KOŠIČEK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE U planu normativnih aktivnosti koji je također u savjetovanju navedena je izmjena i dopuna predmetnog zakona, a ovdje je navedeno donošenje novog zakona. S obzirom na relativno mali broj elemenata koji se žele unaprijediti, nije potrebno donošenje novog zakona. Ako se radi o izmjeni i dopuni zakona potrebno je navesti točno ime zakona, odnosno dodati riječ „drugim“ koja je ispala iz naslova. Nadalje, sukladno navedenoj strategiji i mjeri donesen je predmetni zakon, dakle mjera je ispunjena. Ovdje se radi o doradi predmetnog zakona zbog provedbenih nejasnoća ili boljeg tumačenja odredbi, a ne reformskoj mjeri koja je već provedena. Stoga navedenu izmjenu i dopunu ne bi trebalo prezentirati kao reformsku mjeru. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
136 Gordana Kučinić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam predviđene izmjene, od čega mi kao praktičaru puno znači da se vrati postupak odobravanja radnih bilježnica u OŠ u nadležnost Ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
137 Mirela Petković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam nastojanja da se unaprijedi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovne i srednje škole. Smatram da određivanje roka od najmanje 4 godine za korištenje udžbenika može biti problematično u nekim strukovnim predmetima radi brzog napredovanja tehnologije te promjena u gospodarstvu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Srdačan pozdrav, Mirela Petković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
138 Violeta Odorčić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedlog za donošenje novog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se sa svim potrebama definiranja i reguliranja pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika kao i uređivanje Kataloga udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
139 Anela Prkić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene zakona o udžbenicima i dodatnim nastavnim materijalima. Isto tako učenicima i roditeljima treba olakšati pristup do sadržaja e - udžbenika. Ukoliko je odabrani udžbenik nezadovoljavajući, jer se tek njegovom primjenom može uvidjeti njegov nedostatak, slažem se da bi trebalo omogućiti učitelju odabir novog i prije isteka od 4 god. Srdačan pozdrav, Anela Prkić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
140 Irena Futivić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da udžbenike i dodatne materijale treba uskladiti s predmetnim kurikulima. Omogućiti izmjene u udžbenicima unutar četiri godine je nužna zbog novih saznanja u znanosti neki sadržaji postaju zastarjeli. Najveći problem vidim u digitalnim udžbenicima jer pristupni kodovi traju godinu dana te tako „prisiljavaju“ na kupnju novih udžbenika što i ekološki nije prihvatljivo Zbog čega smatram da treba drugačije regulirati kupnju koda za korištenje digitalnog udžbenika npr . da se može kupiti kod za digitalni udžbenik odvojeno od kupnje samoga udžbenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
141 Martina Velikov PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Zakonom je određeno da udžbenici odabrani u školi moraju biti u uporabi najmanje četiri godine. Slažem se s time, ali kakva korist od toga kada su izdavačke kuće uvele sve radne udžbenike? Ako udžbenike financira Ministarstvo i dalje nepotrebno trošimo novce iz proračuna. Treba ukinuti radne udžbenike. Ostale obrazovne materijale smatram da bi trebao financirati osnivač škole ili Ministarstvo kako bi se izbjegle situacije da neki roditelji financiraju druge obrazovne materijale, a neki ne. Stoga treba iz Zakona izbaciti i dio o potpisivanju suglasnosti roditelja ako drugi obrazovni materijali prelaze Zakonom određeni iznos, jer se ove godine dogodilo u školama da se zbog samo jedne nepotpisane suglasnosti ne mogu koristiti drugi obrazovni materijali. Srdačan pozdrav, Martina Velikov Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
142 Marija Klasić Petrović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam nastojanja da se uredi sadašnje stanje s udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da bi bilo dobro omogućiti i raniji odabir , a ne čekati 4 godine za promjenu udžbenika jer se izabrani udžbenik može pokazati nekvalitetnim u praksi. Postoji niz otvorenih pitanja vezano za udžbenike koji imaju dodatne digitalne sadržaje. Prvo je pitanje jesu li ti digitalni sadržaji obavezni za učenike ili nisu. Naime, pri odabiru novih udžbenika vodila sam se idejom kako je učenike potrebno rasteretiti nepotrebnih sadržaja, no iako su neki udžbenici smanjili sadržaje u tiskanom obliku, to su u potpunosti nadoknadili i premašili digitalnim sadržajima. Slažem se da je potrebno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja te svakako omogućiti jednostavniji pristup i korištenje istih. Novo pitanje je potreba registracije učenika prilikom korištenja digitalnih sadržaja udžbenika. To bi se svakako trebalo zakonski urediti jer izdavači na taj način ograničavaju i kompliciraju pristup digitalnim sadržajima. S poštovanjem Marija Klasić Petrović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
143 Irena Posavec PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam vraćanje postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica) u nadležnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te smatram da ga treba procijeniti isto povjerenstvo koje procjenjuje i pripadajući udžbenik jer su oni zapravo cjelina. Nisam sigurna da će učitelji biti zadovoljni ograničavanjem na upotrebu samo jednog dodatnog obrazovnih materijala i smatram da će time biti zakinuti i nadareni učenici, oni koji mogu i žele naučiti više i koji sada koriste npr. radne bilježnice i zbirke zadataka iz matematike u redovnoj nastavi ili dodatne listiće iz engleskog jezika za rad na redovnoj ili dodatnoj nastavi. Isto tako, ne slažem se da ministar treba imenovati novo povjerenstvo za procjenu u slučaju da izabrano povjerenstvo, koje se u pravilu sastoji od stručnjaka metodičara i učitelja praktičara, ima negativno stručno mišljenje o udžbeniku ili drugom obrazovnom materijalu. Na taj način otvara se mogućnost utjecaja izdavačkih kuća na samog ministra i korupcije. Ministar treba vjerovati stručnjacima kojima je u prvom redu imenovao, a ne mijenjati povjerenstvo kako bi udžbenik ili drugi obrazovni materijal bio na kraju prihvaćen. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
144 Vesna Pavković-Dončević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene Zakona i smatram da treba posebno razmotriti mogućnost odabira novog udžbenika prije isteka roka od četiri godine u predmetima koji se bave sadržajima koji zbog napretka tehnologija brzo zastarijevaju ( npr. informatika/računalstvo). Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
145 Svjetlana Komić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se da je udžbenik obvezni obrazovni materijal i da treba unaprijediti kvalitetu isti. Naravno treba biti koordiniran i s digitalnim udžbenikom i ostalim dodatnim materijalima. Smatram da bi pristup digitalnim materijalima kod pojedinih nakladnika trebao biti jednostavniji. Slažem se da odluku o odabiru udžbenika donose članovi stručnih aktiva na razini škole. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
146 Sanja Janeš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Jedan općeniti komentar na ovaj članak, 2.2. U današnjem digitalnom svijetu, učitelji i učenici imaju na raspolaganju mnoštvo obrazovnih materijala na web-u. Udžbenici kakve danas imaju na raspolaganju, učitelji i učenici, izgubili su smislenost i autentičnost. Smatram da bi trebali prijeći u potpun digitalni oblik, to bi i Državi bilo jeftinije, a o uštedi papira i ekološkom aspektu da ni ne govorim. Na taj način bi se i izmjene, ažuriranje, nadogradnje udžbenika ubrzali. Država bi, pri kupnji, trebala platiti samo razliku u promjeni sadržaja, a ne cijeli udžbenik. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
147 Sanja Janeš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA - uz precizno definiranje drugih obrazovnih materijala propisati korištenje najviše jednoga u nastavnom predmetu Ukoliko se govori o najviše jednom, podrazumijeva se i nula. Samim time se liberalizira uporaba drugih obrazovnih materijala i to treba poticati, učitelj je taj koji određuje, treba li mu, ili njegovim učenicima, dodatni materijali. Sama konstrukcija ove natuknice je zbunjujuća i trebala bi glasiti više eksplicite. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
148 Sanja Janeš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Na koji način će se utjecati na poboljšanje kvalitete udžbenika u smislu pridržavanja propisanih predmetnih kurikuluma? Većina sadašnjih udžbenika su napisani tako da nadilaze propisane kurikulume, ne poštuju niti odgojno-obrazovne ishode niti sadržaje, ali su odobreni. Predlažem da se izrijekom napiše kako udžbenici, koji su obavezni, moraju poštivati važeće predmetne kurikulume, prema odgojno-obrazovnim ishodima, razradi ishoda te sadržajima i preporukama uz ishode. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
149 Marko Čupić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Čl. 3., st.2. U dugogodišnjoj praksi, djeca uz udžbenik brzo i s lakoćom usvajaju pjesme i prepoznaju glazbena djela i autore jer su udžbenici grafički odlično osmišljeni i poticaj su za učenje, ples i stvaralaštvo, a omogućavaju i korelaciju s ostalim predmetima. Iako je ova odluka ranije usvojena, držim da je treba izmijeniti i ističem da nema logike da Zakonom udžbenici glazbene kulture nisu obvezni obrazovni materijal ili da ne postoje do četvrtog razreda osnovne škole, odnosno postoje od četvrtog pa nadalje. Kao posljedica (ne)obveznosti udžbenika glazbene kulture učitelji razredne nastave printaju i kopiraju tekstove pjesama, pri čemu mnoge škole nemaju papir pa se učitelji moraju snalaziti o vlastitom trošku. Ovom odlukom nastavlja se degradacija glazbene, likovne, tehničke i tjelesno- zdravstvene kulture kao predmeta s pretežno odgojno komponentom imajući u vidu da svi predmeti imaju odgojnu komponentu. Čl.3., st.3 Udžbenici se svakako trebaju osuvremenjivati i dopunjavati dodatnim digitalnim sadržajima ali se uvelike razlikuju u tom dijelu za isti razred i predmet. U digitalnom dijelu udžbenika treba biti naglašeno koji su sadržaji obavezni, a koji su dodatni kako bi se moglo izdvojiti ono što učenici trebaju usvojiti kurikulumom. Čl.4., st.2.Vremenski rok trajanja odobrenih udžbenika od četiri godine ne može se primjenjivati jednoznačno na sve obzirom da se kvaliteta među pojedinim udžbenicima istog predmeta i razreda jako razlikuje. Pojedini su udžbenici vrlo tankih stranica te je njihovo trajanje upitno i kroz kraći rok od navedenog. Trebalo bi ujednačiti različite kriterije pri izradi udžbenika uz obvezu pridržavanja Pravilnika o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala, čl.8. Čl.8. U slučaju formiranja novog povjerenstva za procjenu udžbenika u slučaju negativnog stručnog mišljenja, kako bi se izbjegle sumnje u rad i objektivnost povjerenstva, trebalo bi u Pravilniku o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala proširiti rokove za rješavanje pojedinačnih predmeta. Čl.10. Trebalo bi uvesti reda u rokovima isporuke (koji često nisu 15.kolovoza), od početne faze promotivnih aktivnosti pa sve dok udžbenici ne dođu u školu. Svjedoci smo situacija na nastavi da se udžbenik učenika razlikuje od onog kojeg učitelji dobiju prije odabira što se može riješiti time ili da izdavači imaju obvezu poslati nove verzije udžbenika do navedenog roka, ili da se u vremenu odabira udžbenika zaključi s njihovim izmjenama i doradama. Mogao bi se i definirati vremenski rok u kojem učitelji samostalno procjenjuju udžbenike. Transparentniji odabir udžbenika putem aplikacije https://udzbenici.skole.hr/ postigao bi se jasnijim objašnjenjima načina rada aplikacije pri odabiru. Aplikaciju je potrebno navesti u članku jer se kao takva ne spominje. Čl.16., st.8. Zakonom je potrebno predvidjeti situaciju što kada jedan ili više roditelja odbije potpisati suglasnost za eventualna prekoračenja iznosa. Podržavam mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga posebno za nove predmete kao i za darovite i učenike s posebnim potrebama. Srdačan pozdrav! Marko Čupić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
150 MAJA BURGER PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s obrascem prethodne procjene za zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, posebice u dijelu koji bi točno odredio digitalne sadržaje udžbenika te prijedlogom mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novim udžbenicima za predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, posebice u dijelu koji se odnosi na udžbenika za učenike pripadnike nacionalnih manjina u svim Modelima nastave. Srdačno, Maja Burger Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Marina Vajagić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam brigu o kvaliteti udžbenika za osnovnu i srednju školu kao i potrebu za reguliranjem pitanja dodatnih materijala. Naziv dodatni materijali potrebno je precizirati, kategorizirati i ponovno razmisliti o tome što pripada tu. Nisu svi dadatni materijali jednako važni svim učenicima pa bi bilo dobro specificirati ono što je važno svima, npr. radna bilježnica koja bi trebala biti dio obaveznog kompleta za rad. Rok od četiri godine smatram predugim i predlažem da se udžbenici biraju češće. Radni udžbenici za učenike s teškoćama u razvoju bi trebali pratiti svaki udžbenik i svakako se naći u Katalogu udžbenika. Također, smatram izuzetno važnim regulirati pitanje kupnje i financiranja udžbenika na razine države kao i dodatnih materijala. Slažem se s tvrdnjom da je nužno definirati i regulirati pitanja usklađivanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom digitalnih obrazovnih sadržaja. Digitalne sadržaje potrebno je učenicima učiniti i predstaviti vidljivije. U udžbeniku ispod svake nastave jedinice, npr. dodatni link ili uputu za digitalni sadržaj. Lijep pozdrav, Marina Vajagić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
152 Stela Čuturić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedloge izmjena Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu i predlažem nadopunu Kataloga odobrenih drugih obrazovnih materijala za osnovnu školu, a to je likovna mapa za predmet Likovna kultura, koja je nepravedno izbačena iz Kataloga. Likovna kultura je praktičan predmet i nije ga moguće izvoditi samo digitalno (na tabletima), već je neophodna i likovna mapa, za kvalitetno kreativno izražavanje, razvijanje fine motorike i realizaciju ishoda planiranih kurikulumom nastavnog predmeta. S poštovanjem, Stela Čuturić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
153 Anita Mustać PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam podizanje i unaprjeđenje kvalitete udžbenika za osnovnu tako i srednju školu. Smatram kako bi trebalo skratiti rok odabira udžbenika na razini škole od trenutno zadane četiri godine. Slažem se kako postojeći Katalog redovito treba dopunjavati novim odobrenim udžbenicima. Sadržaj i struktura udžbenika mora omogućavati učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina i vrsta kompetencija. Smatram da je potrebno omogućiti učenicima jednostavniji pristup e-udžbenicima i svim izrađenim digitalnim materijalima. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
154 Snježana Horvatić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Podržavam izradu novog Zakona o udžbenicima. Nadam se da će se novim Zakonom unaprijediti kvaliteta udžbenika za osnovnu i srednju školu u skladu s cjelovitom reformom odgoja i da udžbenik zaista postane kao što piše u Članku 3. postojećeg Zakona „Udžbenik je obvezni obrazovni materijal u svim predmetima, izuzev predmeta s pretežno odgojnom komponentom, koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema za pojedini razred i predmet. Sadržaj i struktura udžbenika mora omogućavati učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina i vrsta kompetencija, kao i vrednovanje usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja međupredmetnih tema.“ Smatram da je potrebno omogućiti učenicima jednostavniji pristup e-udžbenicima i jednostavnije i svrsishodnije korištenje istih, naročito za učenike niže školske dobi i učenike s posebnim potrebama. Htjela bih još napomenuti da je geografski atlas neophodan za ostvarivanje odgojno obrazovnih ishoda u nastavi geografije. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
155 Tamara Srnec PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, dorada Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima je svakako nužna. Potrebno je definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja, kao i rok na koji se odabire udžbenik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
156 Nataša Ljubić Klemše PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam potrebu dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je rok od četiri godine predugo razdoblje za upotrebu istih udžbenika. Već na početku druge godine vidljivo je kako neki udžbenici nisu za upotrebu. S obzirom na brze promjene u društvu činjenice i informacije u udžbenicima nekih nastavnih predmeta zastarijevaju unutar četiri godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
157 MARIJANA BLAŽEVIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram kako je jako važno riješiti problem digitalnih sadržaja povezanih s udžbenicima, preko kodova u udžbeniku, koji se upotrijebe prvi put, a udžbenici se koriste četiri godine. Prilikom uvrštavanja odobrenih udžbenika i ostalog materijala u Katalog potrebno je voditi računa o datumima. Ove godine je bilo problema s radnim bilježnicama iz vjeronauka koje još nisu bile odobrene, a popis dodatnih obrazovnih materijala bilo je potrebno objaviti. S poštovanjem, Marijana Blažević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
158 NIKOLINA MANDIĆ GREGIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam potrebu dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram kako bi se trebalo voditi računa i o školama koje sudjeluju u ekperimentalnom programu za Geografiju u 7. i 8. razredu jer ove godine nismo imali mogućnost odabira udžbenika po novom kurikulumu već ishode po novom kurikulumu učenici trebaju ostvariti po starim udžbenicima što im je zbunjujuće.Veći nas problem očekuje sljedeće godine kada su sadržaji potpuno različiti. Nije prihvaćen Vaš komentar se ne odnosi na predmet ove javne rasprave.
159 ZDENKA JERKOVIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedloge izmjena o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. Vrijeme za uporabu udžbenika i drugih obrazovnih materijala, po mom mišljenju je u redu. Podržavam i mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga posebno za nove predmete kao i za darovite i učenike s posebnim potrebama. Podržavam formiranje novog povjerenstva za procjenu udžbenika u slučaju negativnog stručnog mišljenja kako bi se izbjegle sumnje u rad i objektivnost povjerenstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
160 Sanda Šutalo PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se s potrebom za izradom nacrta prijedloga zakona, te smatram da je potrebno nadopunjavati Katalog novim udžbenicima. No, s obzirom na ubrzani razvoj digitalizacije i novine koje se događaju u sadržaju raznih nastavnih predmeta, osobito predmeta strukovnih škola, mislim da bi se trebalo promišljati o pravnoj regulativi za digitalne udžbenike i ostale digitalne obrazovne sadržaje. Digitalne bi udžbenike bilo moguće osuvremenjivati tijekom njihove uporabe. Smatram da je veliki izazov, ali i nužnost osmisliti zakonsku regulativu koja bi autore, izdavačke kuće ali svakako i krajnje korisnike učinila zadovoljnima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
161 Ella Rakovac Bekeš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Osim navedenih razloga za potrebom izrade nacrta prijedloga smatram da bi jedan od razloga izmjene trebalo biti usklađivanje s potrebama 21st. Jasno i precizno definiranje pratećih digitalnih sadržaja i većeg minimuma prilikom odobravanja. Do sada su se odobravali udžbenici s propisanim minimumom pratećih digitalnih sadržaja (neki mali postotak u odnosu na cjelokupan sadržaj). Često je taj minimum ostajao trajno stanje. Isto tako dokumenti (pdf ili docx formata) ne bi trebali spadati u digitalne sadržaje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
162 Kristina Kaučić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam i podržavam potrebu dorade Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da bi bilo vrlo korisno kada bi postojala mogućnost ranije promjene odabira novih udžbenika, a ne kao do sada 4 godine. Također smatram da bi valjalo razmisliti i o mogućnosti promjene odabira udžbenika i u trogodišnjim strukovnim školama. Iako su digitalni udžbenici nešto što je budućnost, svakako bi trebalo zadržati i ove "tradicionalne", papirnate oblike udžbenika.Smatram i da bi radne bilježnice svakako trebale biti obavezne jer su one dopuna sadržaja u udžbenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
163 Branka Padavić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Svakako treba omogućiti učitelju da svake školske godine izabere udžbenik po kojem će raditi. Budući da digitalni sadržaji imaju ograničeni vijek trajanja od 12 mjeseci kroz licencu, što znači da svake godine roditelj mora kupiti novi uđbenik ili uz rabljeni doplatiti licencni kod, onda ne vidim razloga da učitelj isti udžbenik mora rabiti 4 godine. Ranijih godina to je imalo smisla jer su učenici mogli nasljeđivati i razmjenjivati udžbenike. Kako se uvode tableti u škole, mislim da bi najjednostavnije bilo da se svi digitalni udžbenici (predmetna nastava i srednja škola), koje je škola odabrala, mogu otvoriri preko tableta i da se njima upravlja preko mdm sustava. Time bi se izbjeglo niz poteškoća koje učenici i roditelji imaju otvaranjem raznih korisničkih računa kako bi aktivirali udžbenik. Mnogi roditelji su aktivirali udžbenike na svojim kućnim računalima i kada su stigli tableti, nisu ih mogli ponovo aktivirati na tabletima pa neki učenici više nisu mogli koristiti digitalne udžbenike na nastavi. Dakle, treba uvesti nekakv jedinstven protokol aktivacije digitalnih udžbenika i kada se prvi dan kreće s nastavom, svi udžbenici učeniku trebaju biti dostupni na tabletu u offline obliku. Ne vidim potrebu tiskanja tolike količine udžbenika koji su sve više podložni promjenama. Lakše je vršiti izmjene na digitalnim udžbenicima. Time bi udžbenici postajali sve dinamičniji i puno brže bi se dopunjavali i mijenjali, a to bi omogućilo i flksibilnost kurikuluma nastavnih predmeta. Školske torbe bi zaista tada postale lakše. Naglašavam da bi uveliko lakše bilo raditi, pogotovo na daljinu, da tableti imaju opciju kojom se može po ekranu tableta pisati olovkom, opcija touch and pen. Ponekad šaljemo radne listiće u obliku ponavljanja koje učenici onda prepisuju u bilježnice, fotografiraju i šalju fotografije, koje znaju biti vrlo nečitke, u više segmenata, zarotirane i vrlo je teško dati tada povratnu informaciju. Pomoću olovke za tablete, učenik bi radni listić riješio pisanjem po ekranu, na predviđenim mjestima i poslao svoj uradak bez fotografiranja. To bi bilo odlično rješenje za sve nastavne predmete. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
164 IŠTVAN KEREKEŠ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam nastojanja da se uredi zakon o udžbenicima i dodatnim nastavnim materijalima. Svakako treba zakonski vratiti obavezu radnih bilježnica. Isto tako učenicima i roditeljima omogućiti jednostavniji pristup do sadržaja e - udžbenika, bez obzira na nakladnika. Ukoliko je odabrani udžbenik nezadovoljavajući, jer se njegom primjenom može uvidjeti njegov nedostatak, mislim da bi trebalo omogućiti učitelju odabir novog i prije isteka od 4 god. Isti rok od 4. godine je apsurdan za udžbenike iz predmeta Informatika jer je tempo razvoja tehnologije kudikamo brži. Srdačan pozdrav, Ištvan Kerekeš Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
165 Sofija Fruk PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Ne postoji savršen udžbenik, ali svakako svaki učitelj bira materijal koji misli da bi djeci bio najefikasniji. Ako se izabere udžbenik koji je dobar-onda se može koristiti i dulje od četiri godine. Ali, ako se nije dokazao kao dobar-onda su četiri godine predugo razdoblje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 Dijana Gašparac PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, iz iskustva znam kako se nedostatci odabranog udžbenika uočavaju tijekom prve godine njegove uporabe, a vremenski rok za odabir novih je 4 godine. Iz toga proizlazi da bi nam se trebalo omogućiti da i raniji odabiremo nove, osobito kada se radi o radnim udžbenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
167 Daniele Suman PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, što se tiče udžbenika za nacionalne manjine koji nisu prevedeni te dolaze iz matične države, mislim da su već u potpunosti usklađeni sa sa znanstvenim načelima i etičkim normama, i da su pedagoški, psihološki i didaktično-metodički primjereni za korištenje u nastavi, i možda je suvišno još jedno dodatno stručno mišljenje agencije nadležne za obrazovanje. Bilo bi dovoljno da škole nacionalnih manjina dostave listu svih upotrjebljenih udžbenika tiskanim u matičnim zemljama. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
168 Jasminka Belščak PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pozdrav. Pohvaljujem inicijativu za izmjenu ovog Zakona. Ono što smatram da je velik problem je ograničavanja odabira udžbenika na najranije 4 godine. Kod nekih predmeta to i može funkcionirati. No, svi smo upoznati sa činjenicom kako se tehnologija (IKT) i sve vezano uz informatiku jako često mijenja. Smatram kako bi za predmete poput informatike koji su specifični upravo iz tog razloga brzog napredovanja i učestalih promjena trebala postojati mogućnost promjene i odabira udžbenika svake dvije godine. Činjenica je da izdavači ne nadopunjuju ni digitalne udžbenike, pa čak ni u njima ne promijene greške ukoliko im se ukaže na njih. Drugi obrazovni materijali poput radnih bilježnica trebali bi biti i u tiskanom, ali i u digitalnom obliku. Predlažem da ti drugi obrazovni materijali budu spojeni s AAI@Edu.hr identitetom i da ih učenik može koristiti (i popunjavati zadatke u radnim bilježnicama i slično) online te da se tako riješeni zadatci spremaju te u digitalnom obliku daju učitelju na uvid. Ujedno, kod drugih obrazovnih materijala bi bilo dobro ukoliko bi se učiteljima omogućio i pristup do tzv. template ili neke baze pojmova ili pitanja koja tvore zadatak kako bi učitelji mogli zadatke prilagoditi svakoj skupini učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
169 Mirjana Puljar PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Najmanje četiri godine uporabe odobrenog udžbenika znači da se udžbenik može koristiti i više od četiri godine što nažalost ili na sreću (kako za koga) nije u slučaj u praksi. Većina smatra da se nakon četiri godine obavezno biraju novi udžbenici. Za Državni proračun je bolje da je odabrani udžbenik što dulje u uporabi jer smanjuju troškove. Za izdavače je bolje da se udžbenik koristi što kraće, a za učitelje ovisno jesu li odabrali udžbenik kojim su zadovoljni. Učitelji imaju vrlo kratki rok za proučiti udžbenik i odabrati po njihovom mišljenju najbolji jer se cijeli postupak provodi u zadnji čas. Ako učitelj pogrešno odabere udžbenik, taj isti udžbenik nažalost mora koristiti četiri godine. Pristup digitalnom udžbeniku i digitalnim sadržajima trebalo bi pojednostavniti. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
170 vivijana lovrinić-đaković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podupirem izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Budući da radim s djecom iz strukovnih škola kojima je velik problem to što nemaju udžbenike za strukovne predmete podržavam prijedlog razmatranja mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama. Mislim da bi trebalo što više motivirati profesore strukovnih predmeta na pisanje udžbenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
171 Adrijana Rajić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam volju za promjenama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram kako je rok od 4 godine nepotreban; učitelji ne mogu procijeniti udžbenik kako treba dok ga jednom ne prorade, a ukoliko se ne pokaže dobrim, ostaju u nepovoljnom položaju usprkos postojanju boljih odobrenih materijala. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
172 ANA OSTOJIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s prijedlogom dopune zakona. Osim što treba postojati mogućnost nadopune Kataloga novoodobrenim udžbenicima, još je važnije dopunjavati i mijenjati ga drugim obrazovnim materijalima čija aktualnost prestaje puno brže od proteka 5 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
173 Ivo Žikić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se sa svim navodima za potrebu izrade nacrta prijedloga zakona. Svakako treba postojati mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima ukoliko oni nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Nužno je definirati te regulirati i pitanje tiskanih udžbenika s elektroničkim te digitalnim obrazovnim sadržajima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
174 Bojan Lazić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam ideju o naknadnom unosu udžbenika u katalog onako kako je opisano u prijedlogu. Možda bi bilo dobro razmisliti i o definiranju procedure odobravanja udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina, posebice kad je riječ o prijevodu već odobrenoga udžbenika. Naime, u tom se slučaju pojavljuje problem da se procedura izdavanja udžbenika na jeziku nacionalne manjine razvuče u nedogled i time su u biti najviše oštećeni učenici, ali i učitelji, jer dobar dio školske godine provedu radeći bez udžbenika, što se dogodilo i u prošloj školskog godini s kašnjenjem od više od 5 mjeseci. Smatram da je udžbenik koji je na hrvatskom jeziku već prošao kroz postupak recenzije i davanja drugih stručnih mišljenja, nepotrebno ponovo provoditi kroz isti postupak nakon što bude preveden na jezik nacionalne manjine, već da je dovoljna lektura i korektura od strane stručnih osoba, posebice ako su te osobe izvorni govornici jezika manjine koji žive i rade u odgojno-obrazovnom sustavu matične zemlje te nacionalne manjine. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
175 MARKO KOŠIČEK PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predmetni zakon u članku 6 jasno kaže da se Javni poziv za udžbenike može otvoriti i ranije ako dođe do izmjene kurikuluma. Stoga tvrdnja kako nije moguće odobravati nove udžbenike za strukovne programe nije točna, a to pokazuje i otvoreni javni poziv za udžbenike koji su se otvarali sukladno ovom zakonu od 2018 do 2020. Što se tiče udžbenika za učenike s teškoćama i udžbenike za programe nacionalnih manjina zakon je izričito jasan, moguće je otvoriti poziv svake godine. Razvoj tehnologije omogućava brz razvoj različitih drugih obrazovnih materijala u obrazovni sustav. Članak 16 daje okvir, no bilo kakvo detaljno definiranje drugih obrazovnih materijala zakonom sporilo bi implementaciju inovacija u obrazovni sustav, što je suprotno reformskim procesima koji su krenuli u školama. Tako je primjerice u starom zakonu digitalni dio udžbenika definiran kao CD, koji praktički izumire i učenici više nemaju mogućnost korištenja takvih medija. Nadalje, nejasno je što će se dobiti vraćanjem udžbeničkog kompleta, takva praksa je izmijenjena ovim zakonom i usklađena je s praksom većine EU zemalja. Na temelju kojih podataka se došlo do zaključka da treba vratiti staru zastarjelu praksu? Zašto je geografski atlas posebna kategorija? Je li zbog provedbe ovog zakona on prestao biti u školama ili se koristi i dalje kao drugi obrazovni materijal? Zašto ne navedemo da je učenicima viših razreda obvezan kalkulator i šestar? Udžbenici s elektroničkim dijelom (većina udžbenika koji se sada koriste) detaljno su raspisani pravilnikom i tako bi trebalo i ostati zbog brzog razvoja tehnologije. Pravilnik se lakše prilagođava promjenama nego zakon. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
176 Tomislav Špoljar PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Hvale je vrijedna inicijativa za izradu prijedloga nacrta Zakona. Posebno je dobro ostaviti mogućnost nadopunjavanja Kataloga, no također nikako se ne smiju zanemariti strukovne i umjetničke škole koje imaju svoje specifičnosti kako u radu, tako i u dostupnim materijalima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
177 SANJA MARKUŠ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se s tvrdnjom: ...razmatranja mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma..., međutim, to će normativno dozvoliti mogućnost uvrštavanja naknadno i na brzinu nastalih nekvalitetnih udžbenika (priručnika), ali to neće riješiti problem POTPUNOG NEDOSTATKA UDŽBENIKA U GRADITELJSKIM ŠKOLAMA RH. Treba na neki način potaknuti pisanje tih udžbenika. Ne znam kojim se to zakonskim aktom treba urediti, ali treba načiniti strategiju pisanja udžbenika za strukovne škole koje mora financirati država, odrediti rokove i plaćanja, okupiti stručnjake, financirati njihov rad u timu - pojedinac neće napisati kvalitetno, dati timovima zahtjevnu tehničku podršku i poduprijeti rad... Zbog malih naklada nitko ih ne piše jer tiskanje nije isplativo. Raste broj udžbenika općih predmeta, njihov je dizajn lakše dopadljivo osmisliti i, zbog većeg broja učenika, prodaju se u većim nakladama. Obrazovanje u strukovnim školama temelji se i dalje na bilješkama u bilježnicama. Teorijsko predznanje preduvjet je za mogućnost rješavanja složenijih praktičnih zadaća. Danas to, na žalost, nije slučaj. Država (MZO) tu treba intervenirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
178 Ivana Smolčić Padjen PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, suglasna sam sa svim navedenim argumenteima za potrebu izrade nacrta prijedloga zakona. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
179 Karolina Brleković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Nakon odabira udžbenika za određeno zanimanje (strukovna škola - općeobrazovni predmet) dolazi do izmjene kurikuluma. Izbor novog udžbenika onemogućen je sljedeće 4 godine, a odabrana literatura više nije odgovarajuća. Napominjem da odgovarajuća literatura postoji, ali kod izbora udžbenika nije više bilo dozvoljeno (omogućeno) da se odabere. Voditi računa o mogućnosti izbora novih udžbenika kod promjene kurikuluma za određena zanimanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
180 Vesna Vujasin Ilić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam prijedlog za donošenje novog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
181 JELICA PARADŽIK-LAZAREVIĆ PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam uvođenje novog Zakona o udžbenicima kao rješenjem za unaprjeđenja kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu. Smatram da je potrebno doraditi objašnjenja za pojmove obveznih nastavnih materijala odnosno dodatnih, odnosno drugih nastavnih materijala, kao i količinu istih. Mišljenja sam, da obvezno svi izdavači uvrste poveznice na otvorene digitalne obrazovne sadržaje u svoje udžbenike , kao i na ostale digitalne sadržaje. Potreba za digitalnim udžbenicima naručito je izražena kod učenika s poteškoćama u učenju (naručito kod slabovidnih učenika) gdje je postupak dobivanja digitalnih, odnosno udžbenika u PDF obliku dug i kompliciran, a neki roditelji čak nisu niti upoznati sa cijelim postupkom dobivanja istih. U potpunosti se slažem sa nužnim potrebama definiranja i reguliranja pitanja tiskanih i digitalnih udžbenika kao i uređivanje Kataloga udžbenika. Lijep pozdrav, Jelica Paradžik-Lazarević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
182 Milvana Pavletić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti se slažem da je potrebno donošenje novog Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovne i srednje škole te podržavam predložene promjene. Lijepi pozdrav Milvana Pavletić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
183 Marija Andrić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se s potrebom izmjene Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Udžbenici bi trebali biti u upotrebi najmanje četiri godine. Predlažem da udžbenici u RN ne budu radni kako bi se mogli koristiti više godina. Udžbenici bi trebali zadovoljavati postupnost i cjelovitost pri obradi određenog sadržaja, posebice u RN. Često se događa da zbog smanjenog pisanog materijala u udžbenicima učenici ne dobiju osnovne i bitne činjenice. Sviđa mi se autonomija učitelja u izboru udžbenika. Mislim da udžbenici trebaju biti tiskani na kvalitetnijem papiru. Lijep pozdrav, Marija Andrić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
184 MARIJAN ĐANIŠ PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam inicijativu i izradu nacrta prijedloga zakona, prvenstveno zbog nepostojanja udžbenika i obrazovnih sadržaja u pojedinim strukovnim školama. Jedan od ishoda ove inicijative trebao bi biti i obavezno uvođenje strukovnih udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja, poglavito u graditeljsko – geodetskim školama. Koliko mi je poznato, u posljednjih dvadeset godina nije odobren niti jedan strukovni udžbenik iz područja geodezije i geoinformatike. Marijan Đaniš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
185 Andreja Žuger PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se s potrebom izmjene Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Udžbenici i dodatni materijali moraju biti u uporabi najmanje četiri godine.Predlažem da udžbenici u RN nisu radni kako bi ih mogla koristiti sljedeća generacija. Radne bilježnice bi trebale biti uvrštene u obvezne materijale, a ne da zavise od suglasnosti roditelja. Sviđa mi se autonomija učitelja u izboru udžbenika, ali smatram da bi u školama na nivou aktiva trebao biti isti udžbenik, a ne da svaki razredni odjel ima npr. drugi udžbenik. Srdačan pozdrav, Andreja Žuger Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
186 Adriana Turić Erceg PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam gore navedene ciljeve i ishode promjena Zakona o udžbenicima za koje smatram da su nužne i da ih je potrebno donijeti u što kraćem roku. Srdačno, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
187 Helena Šimičević-Mandac PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, dugo godina radim pa znam koliko dobar udžbenik znači učeniku i koliko je velika pomoć nastavniku. Međutim, svjedok sam poplave udžbenika s mnoštvom digitalnih dodataka koji su najčešće samo kozmetika, a ne nude nikakve korisne sadržaje, niti su morali biti sastavni dio udžbenika. Nije dobro ni da su udžbenici prebogati sadržajima jer učenici i tako teško odvajaju bitno od nebitnog, a u toj masi pogotovo. Zato mislim da bi recenzija trebala obuhvatiti i digitalni dio udžbenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
188 Ante Radnić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se s potrebom za izradom nacrta prijedloga zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
189 ANA OSTOJIĆ PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, kod unaprjeđenja kvalitete udžbenika za osnovnu školu u skladu s cjelovitom kurikularnom reformom držim da je matematika kao jedan od ključnih predmeta zapostavljena u uzrastu 5. do 8. razreda jer za nju u obaveznom dijelu nisu predviđeni radni listići ili radne bilježnice koje imaju gotovo svi ostali predmeti. Nije prihvaćen Odbija se.
190 Kristina Čobanković PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se s potrebom za izradom nacrta prijedloga zakona. Isto tako, podržavam i smatram da je potrebno nadopunjavati Katalog udžbenicima.  To potrebno za unapređenje kvalitete udžbenika kako za osnovnu tako i za i srednju školu.   Srdačan pozdrav Kristina Čobanković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
191 Ivica Gregurec PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, smatram da je potrebno osigurati i unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika te podržavam predložene normativne mjere čijom će se primjenom omogućiti isto. Mislim da je nužno dopuniti stari ili propisati novi Zakon i o udžbenicima. Svako treba obrati pozornost na izgled udžbenika, sadražaje koji bi trebali biti jednako obuhvaćeni u bilo kojem udžbeniku jer se sada događa da različiti udbenici imaju različite teme u različitom vremenskom periodu. Problem jer ne slijede gradivo koje je na natjecanjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
192 Gabrijela Šitum PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, obzirom na ubrzani razvoj digitalizacije i novine koje se godišnje pa i mjesečno na tom području događaju, smatram da to treba diktirati i razvojem digitalnih obrazovnih sadržaja. Ukoliko se kroz 4 godine ti sadržaji ne budu nadopunjavali, kao i unosile promjene u digitalne udženike, opet ćemo zaostajati na tom području i koristiti možda zastarjele alate i aplikacije. Kako se to misli regulirati? Također treba regulirati dobivanje novih kodova za digitalne udžbenike u osnovnoj školi, za svaku novu generaciju koja nasljeđuje stari udžbenik. Ti kodovi u udžbeniku su već iskorišteni, za sada je izdavačka kuća kod koje sam izabrala udžbenik ostavila otvoren digitalni udžbenik od lani, ali u pravilu i nije trebala. Gabrijela Šitum, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
193 Ante Vetma PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, pozdravljam težnju za unapređenjem kvalitete udžbenika za osnovnu i srednju školu. Smatram da treba doraditi pojam obaveznih nastavnih materijala i dodatnih nastavnih materijala. Predlažem da u razrednoj nastavi obavezni nastavni materijali budu udžbenici i radne bilježnice, a u ostalim razredima samo udžbenici. U osnovnoj školi bi bilo dobro propisati razdvajanje udžbenika i dodatnih materijala u dva dijela kako bi se učenicima dodatno olakšala školska torba. Bilo bi dobro da svi izdavači uvrste poveznice na otvorene digitalne obrazovne sadržaje u svoje udžbenike te da se mogu skenirati kamerom ili klikom miša ako je udžbenik u digitalnom obliku. Lijep pozdrav! Ante Vetma Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
194 NEVA STRIZREP PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, smatram da je potrebno osigurati i unaprijediti kvalitetu osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika te podržavam predložene normativne mjere čijom će se primjenom omogućiti isto. Mislim da je nužno dopuniti stari ili propisati novi Zakon i o udžbenicima. Neva Strizrep Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
195 Bojan Lazić PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Svakako zbog preglednosti i preciznosti podržavam ideju donošenja novog zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
196 DRAGAN SILUKOVIĆ PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, smatram da je u novim udžbenicima, a tako i u samome Zakonu, nužno naglasiti veći utjecaj modernih društvenih promjena na stanje okoliša. Pohvalno je što u novome kurikulu stoji da je potrebno ostvariti veći angažman svih institucija u očuvanju okoliša. Pojedini udžbenici ne naglašavaju dovoljno značaj humanističkih znanosti i disciplina u potrebnom razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.