Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o uvjetima monitoringa, označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje od ili sadrže genetski modificirani organizam ili kombinaciju genetski modificiranih organizama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZELENA AKCIJA PRAVILNIK O UVJETIMA MONITORINGA, OZNAČAVANJA I PAKIRANJA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA KOJI SE SASTOJE OD ILI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZAM ILI KOMBINACIJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, Članak 4. Rečenica: „-potvrditi točnost svih pretpostavki…“ je nejasna te je vjerojatno došlo do greške pri kopiranju različitih dijelova rečenice. Nije prihvaćen Navod rečenice u skladu je s navodom rečenice u Prilogu VII. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju genetski modificiranih organizama u okoliš te kojom se ukida Direktiva Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.).
2 ZELENA AKCIJA PRAVILNIK O UVJETIMA MONITORINGA, OZNAČAVANJA I PAKIRANJA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA KOJI SE SASTOJE OD ILI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZAM ILI KOMBINACIJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, Članak 5. Stavak 3.: „Ako se u tijeku praćenja stanja utvrde promjene u okolišu, potrebno je razmotriti daljnju procjenu da bi se utvrdilo jesu li promjene posljedica utjecaja GMO-a ili njegove uporabe…“. Što znači da je daljnju procjenu potrebno RAZMOTRITI? Kako utvrditi jesu li promjene u okolišu posljedica uvođenja GMO-a ili ne ako se procjena ne provede? Predlažemo stoga da se formulacija „potrebno je razmotriti daljnju procjenu“ promjeni u „potrebno je provesti daljnju procjenu“. Prihvaćen Prihvaćen.
3 Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk PRAVILNIK O UVJETIMA MONITORINGA, OZNAČAVANJA I PAKIRANJA GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA KOJI SE SASTOJE OD ILI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANI ORGANIZAM ILI KOMBINACIJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, Članak 9. Poštovani, u članku 9. stavku 4. predlažemo da se iz teksta „ ovaj proizvod sadrži genetske modificirane organizme “ i „ ovaj proizvod potječe od genetski modificiranih organizama“ izbaci riječ "ovaj" budući je jasno da se to konkretno odnosi na proizvod za kojeg se ova napomena i navodi. Nije prihvaćen Navod rečenice u skladu je s navodom rečenice u članku 26. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju genetski modificiranih organizama u okoliš te kojom se ukida Direktiva Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001