Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Anela Prkić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj Zakladi za znanost jer će novi pristup informacijama i projektima donijeti napredak. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
2 Mirjana Car Stojković PRILOG 1. Poštovani, slažem se da se novim Zakonom poveća kvaliteta i transparentnost financiranja znanstvenih projekata i programa, kako nacionalnih tako i međunarodnih, te da se jasnije definiraju tijela Zaklade i njihove ovlasti te nadzor nad radom Zaklade. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
3 IVICA OPAČAK PRILOG 1. Poštovani, nedvojbeno je kako je važeći Zakon o hrvatskoj zakladi za znanost nefunkcionalan, te smatram kako ga je neophodno modernizirati i prilagoditi važećim standardima. Lijep pozdrav ! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
4 Sandra Bačić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj Zakladi za znanost. Lijep pozdrav, Sandra Bačić Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
5 Ivana Godec-Vinceković PRILOG 1. Poštovani, podržavam Nacrt prijedloga Zakona o hrvatskoj zakladi za znanost. Postojeća zakonska regulativa je zastarjela i treba ju uskladiti sa svim zahtjevima trenutnog hrvatskog i europskog istraživačkog prostora. Srdačni pozdravi! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
6 Svjetlana Komić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj Zakladi za znanost. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
7 Moreno Vinceković PRILOG 1. Poštovani, apsolutno podržavam donošenje Zakona kojim će se povećati kvaliteta i transparentnost financiranja znanstvenih projekata i programa, kako nacionalnih tako i međunarodnih. Jednako tako, potrebno je uskladiti pravnu regulativu s ostalim pozitivnim pravnim propisima u RH. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
8 JASMINKA BEREND PRILOG 1. Poštovani, podržavam Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj Zakladi za znanost jer će jasno definirano djelovanje i suvremeni pristup informacijama i projektima donijeti boljitak svim građanima. Jasminka Berend Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
9 Adriana Turić Erceg PRILOG 1. Poštovani, najprije imam primjedbu na gramatički i pravopisnu pogrešku u ovome Obrascu za koju mislim kako se ne bi smjela potkrasti u službenim dokumentima Republike Hrvatske. Naime, radi se formi upitnih rečenica. U duhu hrvatskoga jezika nikako nije upitnu rečenicu započeti s Da li već sa Je li ili Glagol pa čestica li. Mislim kako je to potrebno obavezno ispraviti u službenim dokumentima. Proteklih godina dogodile su se brojne promjene u tehnološkom, komunikacijskom i zdravstvenom smislu koje su utjecale i na potrebe istraživanja. stoga su izmjene u ovome zakonu nužne kako bi se regulirao sustav financiranja znanosti. Istraživački prostor u našim znanstvenim krugovima je skučen i nije usklađen s europskim stanjem i standardima. Srdačan pozdrav, Adriana Turić Erceg Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
10 Vesna Malatestinić PRILOG 1. Poštovani , u potpunosti se slažem s tvrdnjama navedenima u Obrascu prethodne procjene za Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost .Smatram da je postojeća zakonska regulativa zastarjela i da već duže vrijeme ne odgovara zahtjevima hrvatskog istraživačkog prostora . Srdačan pozdrav , Vesna Malatestinić Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
11 Ana Graša PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
12 Biljana Kuhar PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjenu Zakona o hrvatskoj zakladi za znanost. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
13 Snežana Markan PRILOG 1. Poštovani, Postojeća zakonska regulativa je zastarjela i ne regulira sustav financiranja znanosti na način koji bi bio usklađen sa svim zahtjevima trenutnog hrvatskog i europskog istraživačkog prostora. Stoga smatram kako ga je neophodno modernizirati i prilagoditi važećim standardima. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
14 Ljiljana Vidmar PRILOG 1. Poštovani! Smatram da je važeći Zakon o hrvatskoj zakladi za znanost zastario te ga treba modernizirati i prilagoditi zahtjevima današnjeg vremena kako bi se što prije ubrzala ulaganja u znanstvene projekte. Srdačan pozdrav, Ljiljana Vidmar Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
15 Nikša Kondić PRILOG 1. Poštovani, nedvojbeno je kako je važeći Zakon o hrvatskoj zakladi za znanost nefunkcionalan, te smatram kako ga je neophodno modernizirati i prilagoditi važećim standardima. Paralelno s tim neophodno je i više sredstava ulagati u znanost, kao i same projekte. S poštovanjem, Nikša Kondić Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
16 Vesna Kajganić PRILOG 1. Poštovani, već sama činjenica da je postojeći Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost donesen 2012. godine i da svojim odredbama više ne odgovara odredbama Zakona o zakladama iz 2018./2019. godine, jasno je da ga treba osuvremeniti i prilagoditi ga novim standardima. Svakako treba jasno definirati pravni status Hrvatske zaklade za znanost, osuvremeniti njene programe, više ulagati u znanstvene projekte, ali pritom je nužno osigurati transparentnost financiranja te nadzora nad radom takve Zaklade. Srdačan pozdrav, Vesna Kajganić Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
17 Olgica Nikolić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se da je potrebno uskladiti Zakon sa zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju područje djelovanja neprofitnih organizacija i proračunskih korisnika. Mislim da će se novim Zakonom povećati transparentnost financiranja znanstvenih projekata. Lp. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.