Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vanja Perković PRILOG 1. Podržavam donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
2 Mirjana Car Stojković PRILOG 1. Poštovani, slažem se da treba donijeti novi Zakon kojim se planira povećati kompetitivnost javnih znanstvenih organizacija i javnih sveučilišta, povećati kvaliteta studija na svim razinama visokog obrazovanja, stvoriti poticajnije okruženje za sudjelovanje znanstvenika u međunarodnim znanstvenim kompetitivnim projektima, te pozitivno utjecati na povećanje suradnje znanosti, visokog obrazovanja i gospodarstva. Srdačan pozdrav! Mirjana Car Stojković Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
3 Ivana Godec-Vinceković PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji bi trebao odgovarati potrebama suvremenog sustava znanosti i visokog obrazovanja. Poseban naglasak staviti na praktičan rad tijekom studija. Srdačni pozdravi! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
4 Jasminka Berend PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Jasminka Berend Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
5 Snežana Markan PRILOG 1. Poštovani, slažem se kako Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju treba doraditi i uskladiti ga s vremenom u kojem živimo. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
6 Ana Martinčević PRILOG 1. Poštovani, Potrebno je uskladiti potražnju tržišta i upisne kvote. Ovdje se studira jer se tada ne gube određene povlastice. Suludo je upisivati svake godine nove ekonomiste, pravnike , profesore hrvatskog jezika i još mnoga zanimanja kojih na Zavodu za zapošljavanje ima u ogromnim količinama, a potražnje nema. Mnogi su rekli, da mogu vratiti vrijeme, ne bi išli na studij. Problemi: neusklađenost sadržaja s realnim sektorom, nedostatak praktičnog rada (svaki fakultet je stručno opredjeljenje i trebao bi biti jako stručno potkrijepljen, teorija nije dovoljna). Dakle, praksa od prvog dana. Mi smo u svoje doba imali nešto malo prakse u posljednjem semestru, više kao promatrači nego aktivni sudionici i kada sam prvi put kročila u školu, bila sam manja od makova zrna. Tek sam tada počela učiti. Novi kurikulum podrazumijeva više kognitivne razine u OŠ i SŠ (produkcija, kreativnost, projekti, istraživačko učenje), a naši studenti imaju ispite s pitanjima višestrukog odgovora, što je razina prisjećanja, niža kognitivna razina. Nekada je bilo važno isključivo znanje, a sada za znanje nitko ne pita. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
7 Ana Graša PRILOG 1. Poštovani, slažem se s donošenjem novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Kao što piše, Zakon je donesen 2003. godine te smatram da ga je potrebno osuvremeniti i povećati kvalitetu javnih sveučilišta. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
8 Biljana Kuhar PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
9 Danijel Pranić PRILOG 1. Poštovani, podržavam sve promjene u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
10 IVICA OPAČAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Lijep pozdrav ! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
11 IRENA SPASOJEVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se da su nužne promjene. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju treba doraditi i osuvremeniti. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
12 Vesna Kajganić PRILOG 1. Poštovani, slažem se kako Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju treba doraditi i uskladiti ga s vremenom u kojem živimo. Moj bi prijedlog išao u smjeru da studenti imaju što više praktičnoga rada i što prije iziđu iz predavaonica te zakorače u realni sektor. To bi značilo da za vrijeme studiranja svake godine trebaju odraditi i dio na praksi u nekoj ustanovi koja ima veze s onim što studiraju. Ovako nam studenti u prosjeku završavaju pet godina visokoga obrazovanja, a izlaze s fakulteta nepripremljeni za tržište rada i očekuje se da će ih za pravi posao osposobiti već netko u ustanovi koja će ih zaposliti. Nadalje, kao majka studentice, primjećujem i pratim neusklađenost kriterija bodovanja i ocjenjivanja na srodnim fakultetima u različitim gradovima diljem Hrvatske. Primjerice, negdje se svi ispiti mogu položiti preko kolokvija, a negdje studenti prvo trebaju položiti kolokvije, a onda izići na završni ispit gdje će ga se ponovno propitivati sve ovo što je kolokvirao. Ne smatram da je ovaj drugi model lošiji, samo tvrdim da studenti prema takvim kriterijima nisu u ravnopravnom položaju studiraju li u Rijeci, Zagrebu ili Osijeku, a na kraju dobiju istu diplomu. Mislim da bi te kriteriije i postupanja profesora svakako trebalo uskladiti i protokol pri ocjenjivanju normirati i nekim zakonskim aktom. Podržavam učeničku/studentsku mobilnost i voljela bih da se svim studentima koji to žele omogući da dio studija odslušaju u nekoj drugoj državi. Smatram kako to uvelike pridonosi njihovoj samostalnosti, sazrijevanju i proširuje im pogled na svijet. Žao mi je što vidim da mnogo mladih ljudi nakon završenoga studija odlazi u inozemstvo i gotovo redovito tamo se prepoznaju njihove razvijene kompetencije, dok mi ostajemo bez nekih kadrova u RH. Mislim da bi se na tom problemu također trebalo poraditi, kao i uskladiti kvote upisa na fakultetima s realnim tržištem rada. Lijep pozdrav, Vesna Kajganić Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
13 Marija Istenić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da su promjene potrebne stoga podržavam donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
14 Željka Ćaleta Car PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju! Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
15 Mirjana Čubaković PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam izmjene i dopune Zakona, jer smatram da ga treba uskladiti s vremenom i uvjetima u kojima živimo. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
16 Danijela Valenta PRILOG 1. Poštovani, prema iskustvima mnogih studenata s kojima razgovaram, visoko obrazovanje gubi na vrijednosti. Mnogi su rekli, da mogu vratiti vrijeme, ne bi išli na studij. Problemi: neusklađenost sadržaja s realnim sektorom, nedostatak praktičnog rada (svaki fakultet je stručno opredjeljenje i trebao bi biti jako stručno potkrijepljen, teorija nije dovoljna). Dakle, praksa od prvog dana. Mi smo u svoje doba imali nešto malo prakse u posljednjem semestru, više kao promatrači nego aktivni sudionici i kada sam prvi put kročila u školu, bila sam manja od makova zrna. Tek sam tada počela učiti. Novi kurikulum podrazumijeva više kognitivne razine u OŠ i SŠ (produkcija, kreativnost, projekti, istraživačko učenje), a naši studenti imaju ispite s pitanjima višestrukog odgovora, što je razina prisjećanja, niža kognitivna razina. Nekada je bilo važno isključivo znanje, a sada za znanje nitko ne pita. Nažalost, znamo tko vodi glavnu riječ. Srdačno, Danijela Valenta Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
17 Zorica Bruketa PRILOG 1. Poštovani, slažem se da su potrebne promjene i donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, posebno zbog potrebe povećanja kvalitete studija na svim razinama visokog obrazovanja, te povećanja mobilnosti, mladih ljudi , koji su napočetku svoje profesionalne karijere. Isto tako slažem se sa kolegom Kondić Nikšom, da je potrebno pripaziti na formulacije i uporabu hrvatskog književnog jezika kod ovakvih i sličnih dokumenata. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
18 Nikša Kondić PRILOG 1. Poštovani, slažem se i podupirem promjene i donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju... Moja primjedba odnosi se jezične formulacije u Obrascu prethodne procjene, i to u dijelovima: 1. Opće informacije, 5. Utvrđivanje izravnih učinaka i adresata i 6. Prethodni test malog i srednjeg poduzetništva; kao npr.: "Da li je..." i slično, te sam mišljenja kako bi trebalo malo više povesti računa o uporabi hrvatskog književnog jezika u ovakvim dokumentima. S poštovanjem, Nikša Kondić Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
19 Olgica Nikolić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da su potrebne promjene i donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Lp. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
20 Ljiljana Vidmar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Podržavam prijedlog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i očekujem povećanje kvalitete studija na svim razinama visokog obrazovanja. Srdačan pozdrav, Ljiljana Vidmar Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
21 Zdenka Marton PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Postojeći Zakon, donesen 2003. godine, nikako ne može biti adekvatan zakonski okvir koji bi regulirao znanstveni sustav i sustav visokog obrazovanja u današnjim uvjetima. Također, s obzirom na veći broj izmjena i/ili dopuna Zakona, dolazi do određenog opsega nerazumijevanja odredbi Zakona od strane dionika u sustavu te povećane potrebe za tumačenjem od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Srdačan pozdrav, Zdenka Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
22 Anela Prkić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se s donošenjem novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Postojeći Zakon je potrebno osuvremeniti i povećati kvalitetu javnih sveučilišta te uskladiti s tržištem rada. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
23 Moreno Vinceković PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, shodno trenutnom stanju na hrvatskim sveučilištima i njihovom rangiranju na svjetskim listama, nasušna je potreba za izradom novog, kvalitetnijeg Zakona koji će pozitivno utjecati na razvoj znanosti i visokog obrazovanja u RH. Stoga pozdravljam donošenje ovog Zakona. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
24 Adriana Turić Erceg PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam potrebu izmjena ovoga zakona. Mislim da su ciljevi i shodi kao i vremenski okvir za postizanje istih izvrsno određeni. Srdačno, Adriana Turić Erceg Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
25 RUŽICA SOLDO PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Sedačan pozdrav ! Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
26 Dominik Tomislav Vladić PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Ne zaboravite da kvalitetu studija dižete i povećanje kvalitete radnih mjesta i uvjeta na radnim mjestima. S obzirom na to da živimo u vremenu kada niti jedno radno mjesto nije pošteđeno korištenja novih tehnologija, potrebno je omogućiti edukaciju i propisati je zakonom. Kao što je knjižničarima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama omogućeno navedeno, u nekim slučajevima i 7-satno radno vrijeme uz 1 sat samoedukacije i osposobljavanja za korištenje novih tehnologija, isto treba omogućiti i zaposlenima na radnim mjestima 3. vrste. Koliko god očekivali da će ljudi to raditi sami, u praksi se svodi na to da nitko ništa ne želi raditi i ulagati u svojem slobodnom vremenu. Unutar 8-satnog radnog vremena se ne može nitko baviti proučavanjem novih tehnologija pa taj dio često izostaje. Treba taj dio urediti kako je uređeno i u spomenutim područjima i propisati obrasce u kojima bi se, kao što je slučaj u osnovnim i srednjim školama, jednom godišnje predala izvješća o tome što je osoba poduzela po tom pitanju. Također, djelatnicima na institucijama u znanosti i visokom obrazovanju, koji su zaposleni na radnim mjestima 3. vrste, treba omogućiti i propisati odlaske na stručna usavršavanja štp to trenutno nije uređeno. Preduvjet za to je da se propiše 7 sati na radnom mjestu i 1 sat u usavršavanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.
27 Adriana Turić Erceg PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, najprije imam primjedbu na gramatički i pravopisnu pogrešku u ovome Obrascu za koju mislim kako se ne bi smjela potkrasti u službenim dokumentima Republike Hrvatske. Naime, radi se formi upitnih rečenica. U duhu hrvatskoga jezika nikako nije upitnu rečenicu započeti s Da li već sa Je li ili Glagol pa čestica li. Mislim kako je to potrebno obavezno ispraviti u službenim dokumentima. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju je zastario i potrebno ga je osuvremeniti i uskladiti sbrojnim promjenama koje su se u međuvremenu od 2003., kada je ovaj Zakon donesen, do danas dogodile. Suvremeno društvo, potreba cjeloživotnog obrazovanja zbog sve bržih tehnoloških promjena zahtijeva prilagodbe u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Srdačan pozdrav, Adriana Turić Erceg Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i podršci. Primljeno na znanje.