Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Genzić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Važno je, posebno u umjetničkom obrazovanju da inozemne kvalifikacije budu priznate. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 sayonara mršić PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će ubrzati postupke priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Nada Kegalj PRILOG 1. Podržavam usklađenje obrazovnih kvalifikacija, ali ne znam gdje i kako priznati Rješenja o adaptivnim programima (ili kod nas su to Rješenja o primjerenom obliku školovanja). Nije pošteno prema roditeljima da nema mogućnosti priznavanja takvih Rješenja te je roditelj upućen da s djetetom ponovi sve nalaze u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Rješenja o primjerenom obliku obrazovanja nisu predmet ovog Zakona nego prepoznavanje i priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja i pristupa tržištu rada za neregulirane profesije
4 Ivona Trtanj Šneler PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam promjene u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će ubrzati postupke priznavanja inozemnih kvalifikacija i olakšati mobilnost i pri studiranju i pri traženju posla u bilo kojoj državi članici EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Kristina Najcer Bračevac PRILOG 1. Poštovani, slažem se da treba postupiti prema preporuci Vijeća Europske unije o međusobno automatskom priznavanju kvalifikacija jednake razine da bi se moglo nastaviti obrazovanje odnosno radi bolje mobilnosti. Srdačan pozdrav Kristina Najcer Bračevac Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 IVICA OPAČAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će ubrzati postupke priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj.... Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Vanja Perković PRILOG 1. Smatram da je Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija potreban radi uklanjanja prevelike administracije i komplicirane procedure za sve zainteresirane za zapošljavanje i školovanje u RH. Podržavam prijedlog Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 SANDRA BAČIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog usklađivanja Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s važećim propisima unutar Europske unije. Srdačan pozdrav, Sandra Bačić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Mirta Lulić PRILOG 1. Poštovani, podržavam usklađivanje Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Smatram da treba pojednostaviti procedure i otkloniti administrativne prepreke u svrhu zapošljavanja ili školovanja unutar EU. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Gordana Rokolj PRILOG 1. Poštovani, budući da sve više mladih odlazi na razne razmjene i edukacije u inozemstvo smatram da je važno da priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija bude što jednostavnije i transparentnije. S poštovanjem, Gordana Rokolj Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Bernardica Šušak PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podražavam usklađivanje Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Smatram da će jednostavnija procedura i otklanjanje administrativnih prepreka povećati međunarodnu mobilnost, omogućiti nastavak obrazovanja i zapošljavanje. Osiguranje kvalitete postupka priznavanja obrazovnih kvalifikacija važan je i poželjan ishod. S poštovanjem! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 Maja Ćapin PRILOG 1. Poštovani, podržavam usklađivanje Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz svih razloga koji su navedeni u odjeljku 2.1., a s ciljem pojednostavljenja procedura i otklanjanja administrativnih prepreka u svrhu zapošljavanja ili školovanja unutar EU. Smatram da se u Obrascu u odjeljku Opće informacije (1.5. i 1. 6.) upitne rečenice trebaju preoblikovati uporabom upitne čestice li. Srdačan pozdrav, Maja Ćapin Primljeno na znanje Oblik obrasca je standardiziran za sva tijela državne uprave, kao i postavljena pitanja u njemu te njegovo kreiranje nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja
13 Ivana Godec-Vinceković PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog usklađivanja Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s pozitivnim propisima Europske unije jer to podrazumijeva i pojednostavljenu proceduru pri prepoznavanju i priznavanju obrazovnih kvalifikacija, te lakšu mobilnost pri zapošljavanju i obrazovanju. Srdačni pozdravi! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 Ivan Ilišević PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, ali je potrebno provjeriti valjanost isprava, pogotovo onih koji dolaze iz našeg susjedstva i privatnih obrazovnih institucija Primljeno na znanje Zakonom će se, kao i do sada, propisati da nadležno tijelo u postupku prepoznavanja i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija vrši provjeru vjerodostojnosti kad postoji sumnja u vjerodostojnost isprave
15 Ivana Lovrić PRILOG 1. Poštovani, podržavam usklađivanje Zakon o prepoznavanju i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija budući da politika priznavanja obrazovnih kvalifikacija RH nije usklađena s politikama država članica EU-a. S poštovanjem, Ivana Lovrić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 IVICA BORIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam usklađivanje Zakon o prepoznavanju i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija s ciljem ubrzanja mobilnosti studenata i povečanja konkurentnosti naših radnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 Tina Parać PRILOG 1. Poštovani, Podržavam usklađivanje Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija država članica EU u ubrzati mobilnosti, i doprinijeti konkurentnosti naših državljana na tržištu rada. Srdačno, Tina Parać Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 Adriana Turić Erceg PRILOG 1. Poštovani, najprije imam primjedbu na gramatičku i pravopisnu pogrešku u ovome Obrascu za koju mislim kako se ne bi smjela potkrasti u službenim dokumentima Republike Hrvatske. Naime, radi se formi upitnih rečenica. U duhu hrvatskoga jezika nikako nije upitnu rečenicu započeti s Da li već sa Je li ili Glagol pa čestica li. Mislim kako je to potrebno obavezno ispraviti u službenim dokumentima. Nadalje, smatram kako su izmjene postojećega Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija potrebne iz svih gore navedenih razloga. Postojeći zakon nije u skladu s politikama priznavanja obrazovnih kvalifikacija država članica EU; nije jasna razlika između stručnih i obrazovnih kvalifikacija, a dio građana koji su u inozemstvo stekli višu stručnu spremu su zakinuti postojećim zakonom. Promjene su nužne u tom smjeru te ih u potpunosti podržavam. Srdačan pozdrav, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Oblik obrasca je standardiziran za sva tijela državne uprave, kao i postavljena pitanja u njemu te njegovo kreiranje nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nadalje, predviđeno je da se priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija sukladno Zakonu o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija provodi isključivo u nereguliranim profesijama te da nadležnost za procjenu usklađenosti s uvjetima za pristup stjecanju stručne kvalifikacije u reguliranoj profesiji imaju isključivo tijela nadležna za stručno priznavanje sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/2019, 47/20). Također bismo željeli naglasiti da se više ne koristi koncept stručnih sprema kao odrednice stupnja stečenog obrazovanja. Pojmovi “viša i visoka stručna sprema” zamijenjeni su odrednicom završetka određene vrste i razine studija, Ukoliko se upit odnosi na kvalifikaciju na razini koja je viša od srednjoškolske, ali nije dio visokog obrazovanja (“post-secondary non-tertiary”), čije priznavanje nije predviđeno postojećim Zakonom budući da se takve kvalifikacije ne stječu u Republici Hrvatskoj, Novim će se Zakonom propisati priznavanje i tih kvalifikacija.
19 Andreja Dorić PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će ubrzati postupke priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Diana Capić PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kojima će se unaprijediti postupci priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i uskladiti s politikama država članica EU-a. S poštovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 Stela Čuturić PRILOG 1. Poštovani, podržavam i pozdravljam usklađivanje Zakon o prepoznavanju i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija s politikom država članica EU koji će u velikoj mjeri ubrzati mobilnost studenata te povećati konkurentnost naših državljana na tržištu rada Europske unije. S poštovanjem. Stela Čuturić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
22 Ana Graša PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija jer će se njima ubrzati postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj te će se studentima omogućiti lakši nastavak školovanja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
23 Biljana Kuhar PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će ubrzati postupke priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
24 RUŽICA SOLDO PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će ubrzati postupke priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
25 Biljana Knežević PRILOG 1. Poštovani, smatram da treba prihvatiti preporuke Vijeća EU o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija zbog veće mobilnost naših učenika i studenata, a kasnije i njihovog lakšeg zapošljavanja. Pozdravljam donošenje Zakona. Uz pozdrav, Biljana Knežević Primljeno na znanje Primljeno na znanje
26 Silvana Vulas PRILOG 1. Poštovani, vrlo opsežna priprema analize stanja, utvrđivanja ishoda, utvrđivanja rješenja te utvrđivanja izravnih učinaka. Podržavam Obrazac procjene za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnik kvalifikacija (posebno na ukidanje dvostrukog postupka). Nadam se da će se naći objašnjenje i za kvalifikacije izvan prostora Europske unije. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, prepoznavanje i priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija temelji se, među ostalim, na načelima jednakog pristupa prepoznavanju, odnosno priznavanju i nedopuštenosti diskriminacije te transparentnosti i dosljednosti primjene kriterija procjene i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija tako da će osobe koje su stekle kvalifikaciju izvan EU također imati pravo na priznavanje i prepoznavanje.
27 Sanja Galic PRILOG 1. Podržavam prijedlog usklađivanja našeg Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s istim zakonima u EU. Potrebno je istaknuti razliku između postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i postupaka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Priznavanja kvalifikacija u RH trebala bi biti u usklađena s EU kako bi bila omogućena što jednostavnija mobilnost učenika, studenata i građana i njihovo lakše zapošljavanje u EU. Primljeno na znanje Predviđeno je da se priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija sukladno Zakonu o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija provodi isključivo u nereguliranim profesijama te da nadležnost za procjenu usklađenosti s uvjetima za pristup stjecanju stručne kvalifikacije u reguliranoj profesiji imaju isključivo tijela nadležna za stručno priznavanje sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/2019, 47/20).
28 NENAD VUJICA PRILOG 1. Poštovani. Podržavam donošenje novog Zakona. Obzirom je RH punopravna članica EU-a od 2013-te, smatram da je isti trebao biti donesen znatno ranije. Konkretno građani RH za završenim kratkim stručnim studijem u nekoj od članica EU-a nemaju mogućnost ostvarivanja pripadajućih prava u RH na temelju stečenih ECTS bodova i diplome. LP. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
29 Marina Šimić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebno postojeći Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija značajno unaprijediti kako bi se rasteretila administracija visokih učilišta i postojeći Zakon uskladio s praksom država članica Europske unije, čiji je član i Republika Hrvatska. Time će se osigurati bolja mobilnost bilo da je riječ o nastavku studiranja ili pronalaženju posla. Također se slažem da je za ubrzavanje postupka priznavanja potrebno propisati priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka u sklopu upisnog postupka, odnosno ukinuti obvezu dva postupka: postupak akademskog priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i upisni postupak. Taj će postupak olakšati njihovu integraciju u naš sustav. Srdačan pozdrav, Marina Šimić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
30 Krunoslav Kovačević PRILOG 1. Poštovani, Podržavam Vaš prijedlog usklađivanja našeg Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s istim zakonima u EU. Tako će se omogućiti veća mobilnost naših učenika i studenata, a kasnije i njihovo lakše zapošljavanje. Slažem se da bi u slučaju priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija trebalo izbjeći obvezu dvostrukog postupka: postupka akademskog priznavanja i upisnog postupka.Isto tako se slažem da treba postupiti prema preporuci Vijeća Europske unije o međusobno automatskom priznavanju kvalifikacija jednake razine da bi se moglo nastaviti obrazovanje. Tako bi se olakšala mobilnost i lakši ulazak u svijet rada građana RH u Europskoj uniji. Srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Primljeno na znanje
31 Slavka Vuletić Šagarjelo PRILOG 1. Poštovani, smatram da je potrebno istaknuti razliku između postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i postupaka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija tj. politika priznavanja kvalifikacija u RH trebala bi biti u potpunosti usklađena s politikom EU kako bi bila omogućena što jednostavnija mobilnost građana u EU. Srdačan pozdrav, Slavka Vuletić-Šagarjelo Primljeno na znanje Kao što je već navedeno u odgovorima iznad, predviđeno je da se priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija sukladno Zakonu o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija provodi isključivo u nereguliranim profesijama te da nadležnost za procjenu usklađenosti s uvjetima za pristup stjecanju stručne kvalifikacije u reguliranoj profesiji imaju isključivo tijela nadležna za stručno priznavanje sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/2019, 47/20).
32 Danijel Pranić PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam promjene u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će ubrzati postupke priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
33 Irina Marić PRILOG 1. Politiku priznavanja obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj treba uskladiti s politikama država članica Europske unije. Kako bi se ubrzao proces priznavanja kvalifikacija, potrebno je regulirati sam zakon. Irina Marić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
34 Suzana Maranić Bošnjak PRILOG 1. Poštovani, slažem se da treba unaprijediti politiku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija jer će to poboljšati protok radne snage u svim zemljama članicama EU. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
35 Ivana markos PRILOG 1. Poštovani, podržavam usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s politikom EU, budući da je jako važno za mobilnost. hvala Ivana Markoš Primljeno na znanje Primljeno na znanje
36 Nataša Kletečki PRILOG 1. Poštovani, smatram kako je potrebno uskladiti hrvatski Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija istim Zakonimau EU. Tako će se omogućiti veća mobilnost naših učenika i studenata, a kasnije i njihovo lakše zapošljavanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
37 Ljiljana Hess PRILOG 1. Poštovani, smatram da što prije treba unaprijediti politiku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će biti transparentne i informativne poslodavcima. Prihvaćanjem preporuka Vijeća EU omogućit će se neometan protok radne snage u svim članicama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
38 Olivera Meter PRILOG 1. Poštovani, podržavam usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s politikom EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
39 Vesna Kajganić PRILOG 1. Poštovani, s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska članica Europske unije, smatram kako je potrebno uskladiti hrvatski Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija sa zakonima koji vrijede u Uniji. Isto tako, mislim da će kvalitetno usklađeni zakoni podići mobilnost učenika/studenata u RH na viši stupanj, a to je svakako poželjno. Također, omogućit će stranim državljanima dolazak u Hrvatsku i lakše će se i bezbolnije integrirati u naš sustav. Svijet je danas uistinu globalno selo, a ovaj je Zakon samo jedna od poveznica koja će olakšati život u okviru toga 'sela'. Srdačan pozdrav, Vesna Kajganić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
40 Sanja Ivanovic PRILOG 1. Poštovani, podržavam usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s potitikom EU. Smatram kako je takvo usklađivanje nužno za ubrzavanje i lakšavanje mobilnosti unutar EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
41 Željka Ćaleta Car PRILOG 1. Poštovani, Smatram kako će usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s politikom EU u velikoj mjeri ubrzati mobilnost te povećati konkurentnost naših državljana na tržištu rada Europske unije. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
42 Mirjana Čubaković PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam donošenje Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
43 Danijela Valenta PRILOG 1. Poštovani, već smo dugo članica Europske unije i apsolutno je potrebo uskladiti naše i odredbe Unije. U slučaju nastavka obrazovanja u RH, obrazovna ustanova može zatražiti da strana obrazovna ustanova (ili pojedinac) dostavi prijepis indexa (kolegija) da se utvrdi što je polaznik slušao. Ako je potrebno, index se prevodi na hrvatski jezik i tako se stvara baza inozemnih kvalifikacija, o kojoj bi se mogla voditi i online evidencija koja će biti dostupna svim obrazovnim ustanovama u RH, ali i poslodavcima, koja bi dovela do protočnosti i uniformiranosti informacija na nacionalnoj razini. Pokazalo se da su online učenje, online rad, online komunikacija od presudne važnosti u nepredviđenim situacijama. Srdačno, Danijela Valenta Primljeno na znanje Sukladno zajedničkim politikama država Europskog prostora visokog obrazovanja jedan od glavnih alata transparentnosti koji olakšava postupak priznavanja je dopunska isprava o studiju (indeks nije u upotrebi u drugim državama EU). Visoka učilišta u sklopu postupka priznavanja u svrhu nastavka obrazovanja uzimaju u obzir i dopunsku ispravu o studiju („Diploma Supplement“). Bazu kvalifikacija tzv. registar diploma izrađuju države članice EU-a za kvalifikacije koje spadaju u nacionalni sustav visokog obrazovanja, pa pripreme za takav registar provodi i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
44 SANJA MARKUŠ PRILOG 1. U potpunosti se slažem da Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija treba u najvećoj mogućoj mjeri otkloniti sve nedoumice i sve administrativne prepreke za međunarodnu mobilnost u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja na svim razinama, pa tako i na razini srednje stručne spreme, naročito po završetku strukovnih škola. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
45 Zdenka Brebrić PRILOG 1. U dijelu prijedloga priznavanja inozemne diplome visokog obrazovanja za mogućnost upisa na sljedeći stupanj obrazovanja u RH, primjerice doktorski studij, predlažem pojedinačni postupak u kojem se neće dogoditi da se master tj. magisterij prestižnih i visoko rangiranih sveučilišta ne priznaje u vertikali visokoškolskog obrazovanja u RH. Primljeno na znanje Predviđeno je da postupak priznavanja i prepoznavanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja provode visoka učilišta u sklopu upisnog postupka, u skladu sa svojim internim aktima. Budući da ovo pitanje zadire u autonomiju sveučilišta to znači da može postojati razlika u ishodu postupka na pojedinim sveučilištima u RH.
46 Dražena Glamuzina Perić PRILOG 1. Slažem se da će uvažavanje preporuke Vijeća EU omogućiti veću mobilnost radnoj snazi i studentima u okviru EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
47 Ljiljana Štingl PRILOG 1. Slažem se da treba uvažiti preporuke Vijeća Europske unije, te ubrzati postupak međusobnog priznavanja kvalifikacija, što će zasigurno pridonijeti lakšoj mobilnosti i zapošljavanju građana diljem EU. Primljeno na znanje Priljeno na znanje
48 Zorica Bruketa PRILOG 1. Slažem da treba postupiti prema preporuci Vijeća Europske unije o međusobno automatskom priznavanju kvalifikacija jednake razine da bi se moglo nastaviti obrazovanje. To bi olakšalo mobilnost i lakši ulazak u svijet rada i naših građana u Europskoj uniji, a možda i šire, na globalnoj razini. Potrebno je ubrzati i pojednostaviti proces priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz prostog razloga što za određene grane, kod nas nedostaje stručnog kadra. Svjetlana Bebić 30.09.2020 23:20 0 0 Usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s politikom EU će ubrzati i olakšati mobilnost i pri studiranju i pri traženju posla u bilo kojoj državi članici EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
49 Nikša Kondić PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam kako će usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s politikom EU u velikoj mjeri ubrzati mobilnost, te povećati konkurentnost naših državljana na tržištu rada EU. S poštovanjem, Nikša Kondić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
50 Svjetlana Bebić PRILOG 1. Usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s politikom EU će ubrzati i olakšati mobilnost i pri studiranju i pri traženju posla u bilo kojoj državi članici EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
51 Elizabeta Trepotec Marić PRILOG 1. Radi usklađivanja politike priznavanja obrazovnih kvalifikacija u RH-a s politikama država članica EU potrebno je izmijeniti zakon i raditi na ubrzanju procesa priznavanja kvalifikacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
52 Branka Milardovic PRILOG 1. U potpunosti podržavam postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija na način da se vrlo jasno istakne razlika između postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i inozemnih stručnih kvalifikacija. Slažem se da bi u slučaju priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija trebalo izbjeći obvezu 2 postupka: postupak akademskog priznavanja i upisni postupak. Također se slažem da treba postupiti prema preporuci Vijeća Europske unije o međusobno automatskom priznavanju kvalifikacija jednake razine da bi se moglo nastaviti obrazovanje. To bi olakšalo mobilnost i lakši ulazak u svijet rada i naših građana u Europskoj uniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
53 Violeta Odorčić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani Slažem se kako Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija treba otkloniti sve nedoumice i sve administrativne prepreke za međunarodnu mobilnost u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja na svim razinama. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
54 Anela Prkić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam promjene u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koje će ubrzati postupke priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
55 Mirjana Car Stojković PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Slažem se da je potrebno propisati priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka visokog obrazovanja na visokom učilištu u RH upravo kako bi se rasteretila administracija visokih učilišta i uskladilo s praksom država članica EU-a. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Primljeno na znanje
56 Renata Kolarec PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, priznavanje obrazovnih kvalifikacija RH potrebno je uskladiti s politikama država članica EU-a kako bi se omogućilo obrazovanje i zapošljavanje naših građana pod jednakim uvjetima. Postupke svakako treba učiniti jednostavnijim i bržim zbog zahtjeva društva i vremena u kojem živimo. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
57 Marica Ursić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam usklađivanje Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija država članica EU koji će ubrzati mobilnosti, i doprinijeti konkurentnosti naših državljana na tržištu rada. Srdačan pozdrav, Marica Ursić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
58 Moreno Vinceković PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izradu Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te smatram da je dobro uskladiti ga sa zakonskim aktima Europske unije kako bi se što više pojednostavila procedura i olakšala mobilnost. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
59 JASMINKA BEREND PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog usklađivanja Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s pozitivnim propisima Europske unije jer isti znači i pojednostavljenu proceduru pri prepoznavanju i priznavanju obrazovnih kvalifikacija te mobilnost pri zapošljavanju i obrazovanju. Jasminka Berend Primljeno na znanje Primljeno na znanje
60 Zdenka Marton PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Nacrt Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Kao članica Europske unije smo se obvezali na priznavanje kvalifikacije diljem europskoga prostora visokoga obrazovanja i mogućnost usporedive inozemne kvalifikacije. Obrazovna kvalifikacija stečena u jednoj državi europskog prostora visokog obrazovanja automatski se treba priznati na istoj osnovi u drugim zemljama u svrhu pristupa daljnjem obrazovanju i tržištu rada uz prethodnu verifikaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
61 Lilijana Radobuljac PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mora biti usklađen s pozitivnim propisima Vijeća Europske Unije budući da naši učenici i studenti imaju sve veću potrebu za mobilnošću. Mobilnost se odnosi i na nastavak obrazovanja, ali i na otvoreno tržište rada. Kao i uvijek postupak treba pojednostaviti i ubrzati jeer smo svjedoci kako papiri i rokovi znaju ugušiti ovtorenost granica. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
62 KRISTINA HORVAT VARGOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog usklađivanja našeg Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s istim zakonima u EU. Obzirom je RH punopravna članica EU-a od 2013-te, smatram da je isti trebao biti donesen znatno ranije. Time bi bila lakša mobilnost učenika, studenata, ali i ostalih građana koji žele svoja radna prava zasnovati u članicama EU prema svojim postojećim kvalifikacijama. Ovo je hvale vrijedna inicijativa stoga ju podržavam i vjerujem da će se provesti do kraja u korist građana RH kako bi bili konkurentni na tržištu rada u EU prema svojim postojećim kvalifikacijama stečenim u RH. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
63 Ljiljana Vidmar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani!! Podržavam izradu novog prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te smatram da se svakako treba uskladiti sa normativima Europske unije kako bi se što više ubrzala mobilnost građana. Srdačan pozdrav, Ljiljana Vidmar Primljeno na znanje Primljeno na znanje
64 IVICA OPAČAK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam promjene elemenata u Obrascu prethodne procjene za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
65 Olivera Tadić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, mišljenja sam kako će usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s politikom EU u velikoj mjeri ubrzati mobilnost, te povećati konkurentnost naših državljana na tržištu rada EU. Srdačan pozdrav Olivera Tadić Primljeno na znanje Primljeno na znanje
66 Marija Istenić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, usklađivanje Zakona o obrazovnim kvalifikacijama s politikom EU ubrzati će i olakšati mobilnost pri studiranju i zapošljavanju u EU stoga podržavam promjene elemenata u Obrascu prethodne procjene za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
67 Ante Radnić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE U potpunosti podržavam postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija na način da se vrlo jasno istakne razlika između postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i inozemnih stručnih kvalifikacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
68 Tanja Šebalj-Kocet PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Pohvaljujem nastojanje da se unaprijedi politika priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija uz pojednostavljenje procedura i otklanjanje administrativnih prepreka za međunarodnu mobilnost u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja. Sam postupak normiranja inozemnih obrazovnih kvalifikacija mora se obavljati precizno, kvalitetno i prema točno određenim pravilima jer zbog velike količine sveučilišnih i stručnih studija te smjerova, dolazi do neujednačenih kriterija. U Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija trebali bi se predvidjeti posebno kriteriji za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija stečenih u zemljama EU, a posebni kriteriji za zemlje izvan EU budući da smo posljednjih nekoliko godina svjedoci neregularnostima koje su se događale u susjednim zemljama, nečlanicama EU, gdje se mogla kupiti diploma sa svim potrebnim elementima. Takvim propustima možemo ozbiljno ugroziti kvalitetu buduće radne snage u RH u svim područjima (medicina, školstvo, gospodarstvo…). S poštovanjem, Tanja Šebalj-Kocet Primljeno na znanje Postupak priznavanja za kvalifikacije stečene u državi u kojoj je nacionalni kvalifikacijski okvir povezan s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja i na visokom učilištu na kojem je vanjsko osiguravanje kvalitete provela agencija upisana u Europski registar za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (EQAR), ukoliko se radi o kvalifikaciji u visokom obrazovanju trebao bi biti različit od postupka priznavanja kvalifikacija koje ne zadovoljavaju te kriterije. Zakonom se planira propisati i provjera vjerodostojnosti ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost isprave.
69 ANA OSTOJIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam promjene elemenata u Obrascu prethodne procjene za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, pogotovo u dijelu koji se odnosi na određivanje razine, obujma i kvaliteti inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Naime, osim što poslodavac nema pravu sliku usvojenosti ishoda nakon određenog stupnja obrazovanja izvan RH takva neujednačenost kritrija dovodi u nepovoljan položaj naše studente odgovarajuće struke kojima će "njihova" radna mjesta trajno biti popunjena prije nego dovrše obrazovni proces u RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
70 Olgica Nikolić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam promjene elemenata u Obrascu prethodne procjene za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Lp. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
71 Alta Pavin Banović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam promjene elemenata u Obrascu prethodne procjene za Zakon o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Doista je neophodno uskladiti priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH s kvalifikacijama u državama članicama EU. Možda bi se mogla oformiti jedna institucija koja bi bila nadležna za priznavanje svih inozemnih obrazovnih kvalifikacija umjesto sada postojećih nekoliko institucija koje ih provode. Također bi se kvalifikacije mogle automatski priznati u svim članicama EU bez posebne procedure. Hvala. Primljeno na znanje Razmatra se objedinjavanje postupka priznavanja koje provode tri agencije (AZVO, ASOO, AZOO) u nadležnosti MZO-a u jednoj agenciji.
72 Marija Klasić Petrović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog usklađivanja Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s važećim propisima unutar Europske unije. Potreban nam je radi uklanjanja prevelike administracije i komplicirane procedure za sve zainteresirane za zapošljavanje i školovanje u RH. Podržavam prijedlog budući da sve više mladih odlazi na razne razmjene i edukacije u inozemstvo. Stoga, smatram da je važno da priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija bude što jednostavnije i transparentnije. S poštovanjem Marija Klasić Petrović Primljeno na znanje Primljeno na znanje
73 Ella Rakovac Bekeš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Osim navedenih problema koji zahtjevaju promjenu postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija smatram da postoji još jedan problem, a to je akademsko priznavanje kvalifikacija i zvanja stečenih putem online studija, a posebice onih najviše razine visokog obrazovanja - stjecanje znanstvenog doktorata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
74 SANJA ARAMBAŠIĆ PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam prijedlog promjena prvenstveno radi pojednostavljenja postupka priznavanja inozemnih kvalifikacija s pretpostavkom da će isti postupak biti transparentan, jednostavniji i brži, te jednak za sve institucije. Ovo je posebno važno zbog mobilnosti. LP Primljeno na znanje Primljeno na znanje
75 Sanja Lovrić PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Podržavam donošenje novog Zakona o priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija uz pojednostavljenje procedura i otklanjanje administrativnih prepreka u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja. Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju kvalitete postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Često smo svjedočili priznavanju kvalifikacija koje ne odgovaraju našim postavljenim standardima, a time ni Europskim standardima. Postavljanje jasnijih kriterija za priznavanje kvalifikacija i priznavanje ECTS bodova jednakim onim u EU, otklanja se mogućnost pogodovanja, a time potrebno i uvažavanje vlastitog sustava obrazovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
76 SANJA ČURKO PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, u potpunosti podržavam promjene koje se uvode u Zakonu o prepoznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, kao i nastojanja da se našim učenicima i studentima olakša integracija u obrazovne sustave Europske unije. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Primljeno na znanje
77 Adrijana Rajić PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Slažem se s kolegicom Ostojić. Bilo bi dobro kada bi kolege s različitih fakulteta i drugih obrazovnih ustanova (sustručnjaci iz pojedinih područja), razradili obvezne ishode i neki oblik online provjere istih kako bi se inozemne kvalifikacije mogle priznati uz dokaz o osposobljenosti kandidata za obavljanje određenog posla. Primljeno na znanje Predviđeno je da postupak priznavanja i prepoznavanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja provode visoka učilišta u sklopu upisnog postupka, u skladu sa svojim internim aktima. Budući da ovo pitanje zadire u autonomiju sveučilišta to znači da može postojati razlika u ishodu postupka na pojedinim sveučilištima u RH.
78 ANA OSTOJIĆ PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Smatram da bi jedno od mogućih poboljšanja bilo vrednovanje ostvarenih ishoda isključivo na Fakultetu u RH koji obrazuje kadrove za radno mjesto na koje aplicira osoba s inozemnom diplomom. Svakako držim da bi trebalo oformiti usko strukovna stručna povjerenstva sastavljena od predstavnika odgovarajućih fakulteta i Agencija za obrazovanje koja bi rješavala, ujednačeno. sve takve situacije u čitavoj Republici Hrvatskoj. Tako bi se izbjegle moguće manipulacije diplomama i ostvarenim ishodima potrebnim za priznavanje određene kvalifikacije. Djelomično prihvaćen Predviđeno je da se priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja provodi isključivo u nereguliranim profesijama. Sukladno europskim trendovima takav postupak ne predviđa usporedbu ishoda učenja. S druge strane, tijela nadležna za stručno priznavanje sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/2019, 47/20). vrše procjenu usklađenosti s uvjetima za pristup stjecanju stručne kvalifikacije u reguliranoj profesiji.