Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Auto SL 91 d.o.o. Pula IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA Osim uvodnog dijela koji je vezan na usklađenje Programa vozačkog ispita neophodno je izvršiti ispravke, odnosno sve vezane izmjene i dopune, uz istodobno poštovanje već donesenih i usvojenih odredbi, pa se kao primjer može navesti: "III. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM 1. VOZILO I OPREMA VOZILA Vozila moraju udovoljavati minimalnim uvjetima i standardima u skladu s odredbama koje propisuje Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama glede dimenzija i masa, osovinskog opterećenja, uređaja i opreme i uvjeta kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu, kao i dodatne opreme i uređaja propisanih za vozila kojima se osposobljavaju kandidati za vozače." (POTREBNO JE POŠTOVATI PRILIKOM IZMJENE PROPISA) »Vozilo s ručnim mjenjačem« znači vozilo koje je opremljeno s papučicom spojke (ili ručicom mjenjača kojom se upravlja ručno za kategorije AM, A1, A2, A) kojom upravlja vozač pri pokretanju, zaustavljanju ili mijenjanju brzina vozila." (POTREBNO JE ISPRAVITI RIJEČI "mijenjaju brzina vozila" s "izmjenom stupnja prijenosa" odnosno u stručno i nomotehnički prilagođenom smislu). Hvala na pažnji. Nije prihvaćen Navedena definicija je prenesena iz Direktive 2006/126/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama te nije podložna izmjenama.
2 Dean Smolić IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA U poglavlju III. točki 1. " VOZILO I OPREMA VOZILA" Ako je kandidat za vozače stekao vozačku dozvolu na vozilu s tkz ručnim mjenjačem (nožnim-mehaničkim) za kategoriju A1 kategorije, može polagati ispit na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije A2, A, a to se neće bilježiti u vozačku dozvolu. Nije prihvaćen Prijedlog nismo u mogućnosti prihvatiti, budući takva iznimka o upisa koda o automatskom mjenjaču nije predviđena Direktivom 2006/126/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama niti njenim izmjenama.
3 Matej Topolovec IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA, Članak 1. U poglavlju III. točki 1.1. „Ispitno vozilo pojedine kategorije“ u opisu kategorije A predlažem izmjenu stavaka 1 koji trenutno glasi: (1) Motocikl bez bočne prikolice, čija je masa bez tereta veća od 180 kg, snage motora najmanje 50 kW. Do 31. prosinca 2018. može se koristiti i motocikl kategorije A, čija je masa bez tereta manja od 180 kg, a snaga motora najmanje 40 kW. Predlažem sljedeću izmjenu: 1) Motocikl bez bočne prikolice, čija je masa bez tereta veća od 180 kg, snage motora najmanje 50 kW. Obrazloženje: Donošenjem novog pravilnika koji će vjerojatno postati važeći do kraja 2020. godine nema smisla da i dalje ostaje krajnji termin korištenja vozila koji je istekao prije gotovo dvije godine. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Programa vozačkog ispita, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama.
4 Matej Topolovec IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA, Članak 1. U poglavlju III. točki 1. „VOZILO I OPREMA VOZILA“ predlažem izmjenu stavka 4. koji trenutno glasi: (4) Vozilo s ručnim mjenjačem znači vozilo koje je opremljeno s papučicom spojke (ili ručicom mjenjača kojom se upravlja ručno za kategorije AM, A1, A2, A) kojom upravlja vozač pri pokretanju, zaustavljanju ili mijenjanju brzina vozila. Predlažem sljedeću izmjenu: (4) Vozilo s ručnim mjenjačem znači vozilo koje je opremljeno s papučicom spojke i ručicom mjenjača (ili ručicom spojke i papučicom mjenjača za kategorije AM, A1, A2, A) kojom upravlja vozač pri pokretanju, zaustavljanju ili mijenjanju brzina vozila. Obrazloženje: Nespretno je u trenutno važećem pravilniku napisano što je papučica, a što ručica u definiranim kategorijama vozila stoga predlažem izmjenu kako bi se detaljnije pojasnio pojam ručni mjenjač. Nije prihvaćen Navedena definicija je prenesena iz Direktive 2006/126/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama te nije podložna izmjenama.
5 Rajko Petrović IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA, Članak 1. Informacije sa terena govore da tijekom Ispita na stražnjoj strani vozila smije pisati riječ AUTOŠKOLA ako se radi o reklami, a ne smije ako riječ AUTOŠKOLA nije reklama. Da li je ta riječ AUTOŠKOLA reklama ili nije prepušteno je na samovoljnu odluku ispitivača. Nevjerojatno !!! Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Programa vozačkog ispita, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama
6 Denis Peloza IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA, Članak 1. Vezano na prethodni komentar M.Z. potrebno je napomenuti kako sa ovim pravilnikom treba uskladiti PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU, brisanjem članka 19.stavak.3. a slijedom toga i stručna organizacija svoj interni akt posebno jer će se tako izbjeći nepotrebni prijepori, prigovori, problemi u provedbi. Tako spuštanje, skidanje, pokrivanje krovnih ploče, a zatim i oznaka L i drugih oznaka treba ukinuti i stanje vratiti na razdoblje prije 24.09.2020. Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Programa vozačkog ispita, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama
7 miroslav zemljak IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA, Članak 1. Cijenjeni HAK je upravo jučer,15.10.2020. uputio obrazac za komentiranje i prijedloge Nacrta izmjena i dopunaPravilnika o organizaciji..... Primjedbe sam uputio HAK-u. U svakom slučaju otvarajte i ubuduće e-Savjetovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Denis Peloza IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA, Članak 2. Prijedlozi za usklađenjem sa izmjenama i dopunama teksta za vozila, opremu, sadržaje i ocjenjivanje). Svakako ministarstvo i stručna organizacija mogu i drugačije urediti odnosno primjereno uskladiti ovaj pravilnik sa ostalim podzakonskim / provedbenim aktima, na neki od drugih načina ili unošenjem obedinavajućih članaka ili stavaka. NN 132/2017 (29.12.2017.), Program vozačkog ispita III. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM 1. VOZILO I OPREMA VOZILA (4) Vozilo s ručnim mjenjačem znači vozilo koje je opremljeno s papučicom spojke (ili ručicom mjenjača kojom se upravlja ručno za kategorije AM, A1, A2, A) kojom upravlja vozač pri pokretanju, zaustavljanju ili mijenjanju brzina vozila. -mogao bi glasiti: "(4) Vozilo s ručnim mjenjačem znači vozilo koje je opremljeno s papučicom spojke (ili ručicom mjenjača kojom se upravlja ručno za kategorije AM, A1, A2, A) kojom upravlja vozač pri pokretanju, zaustavljanju i promjenama stupanja prijenosa." 1.1. Ispitno vozilo pojedine kategorije Kategorija A (1) Motocikl bez bočne prikolice, čija je masa bez tereta veća od 180 kg, snage motora najmanje 50 kW. Do 31. prosinca 2018. može se koristiti i motocikl kategorije A, čija je masa bez tereta manja od 180 kg, a snaga motora najmanje 40 kW. -mogao bi glasiti: "(1) Motocikl bez bočne prikolice, čija je masa bez tereta veća od 180 kg, snage motora najmanje 50 kW." Kategorija C (nema više potrebe za posebnim navođenjem ručnog mijenjača niti dopunjavanja automatskim) Vozilo kategorije C s najvećom dopuštenom masom od najmanje 12.000 kg, duljine od najmanje 8 m, širine od najmanje 2,40 m koje može postići brzinu najmanje 80 km/h; opremljeno ABS sustavom kočenja, mjenjačem kojim vozač mora ručno mijenjati brzine te tahografom kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (SL L 370, 31. 12. 1985.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 3821/85); prostor za smještaj tereta mora biti zatvoren i najmanje širok i visok kao kabina vozila; vozilo mora biti opterećeno kako bi ukupna masa iznosila najmanje 10 000 kg. -trebao bi glasiti: "Vozilo kategorije C s najvećom dopuštenom masom od najmanje 12.000 kg, duljine od najmanje 8 m, širine od najmanje 2,40 m koje može postići brzinu najmanje 80 km/h; opremljeno ABS sustavom kočenja te tahografom kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (SL L 370, 31. 12. 1985.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 3821/85); prostor za smještaj tereta mora biti zatvoren i najmanje širok i visok kao kabina vozila; vozilo mora biti opterećeno kako bi ukupna masa iznosila najmanje 10 000 kg. Kategorija CE (nema više potrebe za posebnim navođenjem ručnog mijenjača niti dopunjavanja automatskim) Kombinacija ispitnog vozila kategorije C i priključnog vozila duljine najmanje 7,5 m ili tegljač s poluprikolicom; takva kombinacija vozila mora imati najveću dopuštenu masu od najmanje 20 000 kg, duljinu najmanje 14 m, širinu najmanje 2,4 m te mogu postići brzinu od najmanje 80 km/h; opremljena ABS sustavom kočenja, mjenjačem kojim vozač mora mijenjati brzine i tahografom kako je određeno Uredbom (EEZ) br. 3821/85; prostor za smještaj tereta mora biti zatvoren i najmanje širok i visok kao kabina vozila; skup vozila mora biti opterećen kako bi ukupna masa iznosila najmanje 15 000 kg. -trebao bi glasiti: "Kombinacija ispitnog vozila kategorije C i priključnog vozila duljine najmanje 7,5 m ili tegljač s poluprikolicom; takva kombinacija vozila mora imati najveću dopuštenu masu od najmanje 20 000 kg, duljinu najmanje 14 m, širinu najmanje 2,4 m te mogu postići brzinu od najmanje 80 km/h; opremljena ABS sustavom kočenja i tahografom kako je određeno Uredbom (EEZ) br. 3821/85; prostor za smještaj tereta mora biti zatvoren i najmanje širok i visok kao kabina vozila; skup vozila mora biti opterećen kako bi ukupna masa iznosila najmanje 15 000 kg. 2. SADRŽAJI 2.1. Kategorije AM, A1, A2 i A B) Sadržaji na javnoj cesti – ponašanje u prometu 2. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, noć, magla, ako postoje) prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste, mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, praćenje uvjeta i odvijanja prometa. -trebao bi glasiti: "2. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, promjene stupnja prijenosa, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, noć, magla, ako postoje) prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste, mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, praćenje uvjeta i odvijanja prometa." 2.2. Kategorije B i BE Kategorija B A) Posebne radnje vozilom koje se trebaju ispitati 1. Vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s promjenom smjera (slika 5.). (1) Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama, a osobito s papučicom spojke, pravilan položaj i rad s upravljačem, gledanje iz vozila, održavanje smjera, orijentaciju i snalaženje te pravilnost izvođenja. - nožne komande obuhvaćaju i papučicu spojke bez obzira da li ona postoji ili nek, pa bi pojednostavljeno stavak glasio: "(1) Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama, pravilan položaj i rad s upravljačem, gledanje iz vozila, održavanje smjera, orijentaciju i snalaženje te pravilnost izvođenja." 4. Kočenje i zaustavljanje (slika 8.) (1) Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama (papučica kočnice i spojke) i pravilan rad s upravljačem. -stavak je potrebno pojednostaviti, kako je pokriven ručni i automatski mjenjač, pa bi isti glasio: "(1) Zahtijeva sposobnost pravilnog rada s nožnim komandama i pravilan rad s upravljačem." B) Sadržaji na javnoj cesti – ponašanje u prometu (mijenjanje brzina zamijeniti sa promjena stupnja prijenosa ili rad mjenjačem kao bi se prilagodilo ručnim, automatskim ili poluautomatskim -automatiziranim mjenjačima) "4. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; promjena stupnja prijenosa ili rad mjenjačem, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje) prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste, mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija. 2.3. Kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE B) Sadržaji na javnoj cesti – ponašanje u prometu - uskladiti tekst i prilagoditi ga ručnim, automatskim ili poluautomatskim mjenjačima " 3. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor i promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaj tijela, rad upravljačem, rad mjenjačem ili promjenama stupnja prijenosa, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje) prema maksimalno dopuštenoj brzini u odnosu na vrstu ceste, mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, vožnja zavojima, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija." 2.4. Kategorije F i G B) Sadržaji na javnoj cesti – ponašanje u prometu "3. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje stupnja prijenosa ili rad sa mjenjačem, brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje), mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija. 10. Eko vožnja, vožnja na ekološki osviješten i prihvatljiv način, provjera tlaka u gumama, vještina mijenjanja stupnja prijenosa i rada sa mjenjačem, pravila eko-vožnje." 3. OCJENJIVANJE ISPITA Što procjenjuje ovlašteni ispitivač "(1) Ovlašteni ispitivač će procijeniti da li kandidat za vozača: 2. Upravlja vozilom u suglasju sa zahtjevima ekološki prihvatljivog načina vožnje, vožnje koja uzima u obzir zaštitu čovjekova okoliša, vodeći brigu o broju okretaja motora, promjeni stupnja prijenosa ili rada sa mjenjačem, kočenju i ubrzavanju (samo za kategorije B, BE, C, CE, C1, C1E, D1, D1E, D i DE)." Nije prihvaćen Navedena definicija je prenesena iz Direktive 2006/126/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama te nije podložna izmjenama.. Ostala problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Programa vozačkog ispita, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama
9 TIHOMIR KLEMENT IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA, Članak 2. Možda sam propustio. U koju kategoriju spadaju pedaleci ili el bicikli koji mogu razviti često preko 45 km /h. Kako je to regulirano? Nije prihvaćen Navedena problematika nije obuhvaćena predmetnim izmjenama i dopunama Programa vozačkog ispita, koje se isključivo odnose na usklađivanje s odredbama Direktive Komisije 2020/612 оd 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama
10 Domagoj Pavošević IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA VOZAČKOG ISPITA, Članak 2. Poštovani, iz ovog prijedloga dodavanja spomenutog stavka 7. u poglavlju III., točki 1. "VOZILO I OPREMA VOZILA", proizlazi da se iz trenutne podtočke 1.1. "Ispitno vozilo pojedine kategorije" pod opisima ispitnih vozila kategorija "C" i CE" treba brisati onaj dio koji navodi da "vozilo mora biti opremljeno mjenjačem kojim vozač mora ručno mijenjati brzine". Dakle, ukoliko se usvoji spomenuti stavak 7., ispitna vozila C, CE, D i DE kategorija mogu biti i s automatskim mjenjačem, a ne nužno s ručnim (manualnim) mjenjačem. Također, riječ " brzina" ili "brzine" u tom kontekstu moraju se zamijeniti riječima "stupanj prijenosa" (VOZILO I OPREMA VOZILA, stavak 4). Nije prihvaćen Navedena definicija je prenesena iz Direktive 2006/126/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama te nije podložna izmjenama.