Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI Poštovani, prije svega zahvaljujemo na razumjevanju za odgodom primjene odredbi iz članka 1. i članka 5. predmetnog Pravilnika koje se odnose na ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda. Zamoljavamo da se zbog još uvijek visoke neizvjesnosti i nemogućnosti procjene trajanja krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, što može posljedično i dalje uzrokovati značajnu gospodarsku štetu u mljekarskom sektoru, razmotri i duži rok za stupanje na snagu odredbi iz članka 1. i članka 5. Pravilnika u pogledu ambalaže od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda od predloženog 1. srpnja 2021. godine. Na taj način bi se izbjeglo poskupljenje mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda pakiranih u obuhvačenoj ambalaži za građane u razdoblju još uvijek izrazito velike neizvjesnosti i nepoznanica posljedica utjecaja ove krize. Ponovno napominjemo da građani imaju vrlo kvalitetnu alternativu pravilnog odlaganja ove ambalaže kroz odvajanje korisnog od drugog komunalnog otpada na kučnom pragu, gdje je postignut značajan napredak posljednjih godina u odnosu na razdoblje kada je ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda bila uključena u sustav povratne naknade.Također dalo bi se dovoljno dodatnog vremena za iznalaženje novih vrsta ambalaže za pakiranje mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda koja je prihvatljivija za okoliš, što iziskuje značajna investicijska ulaganja koja su vrlo upitna u ovim trenutno gospodarski nepovoljnim uvjetima poslovanja. CroMilk i GIU Croatiastočar Nije prihvaćen Prijedlog za dodatnim produljenjem roka za uključivanje ambalaže od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda u sustav povratne naknade kao i za alternativnim načinima sakupljanja ove ambalaže se odbija iz razloga što isti nisu razmatrani te nisu predmet ovih izmjena važećeg Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.
2 STANIĆ BEVERAGES d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI Poštovani, Budući se gore pod Članak 1. u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (>>narodne novine<<, broj 14/20) članak 11. mijenja se i glasi: (2) Odredbe članka 1. i članka 5. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda stupaju na snagu 1. srpnja 2021.g." Ovu odredbu procjenjujemo diskriminirajućom i nepravednom spram ostale ambalaže u prehrambenoj industriji, gdje pripada ambalaža 0,2L bočica/staklo od naših Juicy sokova i pića. Naime, veliku gospodarsku štetu koju još uvijek trpi, kao posljedicu pandemije bolesti Covid-19 je i nacionalna prehrambena industrija sokova i pića, te naša tvrtka kao najveći proizvođač sokova. Značajno financijsko opterećenje u 2020,g. smo imali kod uvođenja novog načina oporezivanja šećera i pića s dodatkom šećera od kojeg se još nismo oporavili, kao i drastičan pad proizvodnje i prodaje zbog globalne pandemije bolesti Covod-19, s naglaskom na Ho-Re-Ca prodajni kanal gdje mi kao proizvođač držimo najveći tržišni udio u Hrvatskoj. Zbog svega navedenog smo bili prisiljeni zatražiti i državnu potporu za očuvanje radnih mjesta uz skraćenje radnog vremena. Također, predstoji nam izazovna 2021.g. s puno neizvjesnosti i izazova na koje ne možemo utjecati vezano za trenutnu ugrozu Covid-19. Slijedom navedenog vjerujemo da će se iznaći rješenje. Prihvatljiva i korektna je odgoda primjene uvođenja povratne naknade na bočice 0,2L staklo min. na godinu dana, tj. 1. siječanj. 2022.g. STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Nije prihvaćen Prijedlog za odgodom primjene uvođenja povratne naknade na staklene bočice za pića volumena 0,2 lit. za godinu dana, tj. na 1. siječanj. 2022. godine se odbija s obzirom da odgoda uključivanja spomenute ambalaže u sustav povratne naknade nije razmatrana i nije predmet ovih izmjena važećeg Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži. Izradi ovog Pravilnika, kojim se predlaže odgoda uključivanja ambalaže za mlijeko i tekuće mliječne proizvode u sustav povratne naknade za šest mjeseci, pristupilo se isključivo zbog ublažavanja gospodarske štete koju je nacionalna mliječna industrija pretrpjela zbog pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju očuvanja nacionalne govedarske proizvodnje, posebice proizvodnje mlijeka.
3 Darko Krstić PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI Ostaje nejasno što je sa višeslojnom ambalažom (npr. tetrapak). Mišljenja sam da je ona naopasnija za okoliš, ali ujedno i najzahtijevnija za recikliranje. Primljeno na znanje Gospodarenje otpadnom višeslojnom (kompozitnom) ambalažom nije predmet ovih izmjena važećeg Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži. Ovo pitanje će se razmotriti prilikom buduće izrade propisa o ambalaži i otpadnoj ambalaži.
4 Maro Grbić PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI Potpuno pogrešno. Prijedlog je kontradiktoran obrazloženju. Ako je to prolazna stavka koja služi stimulaciji, onda treba biti uvijek za sve ambalaže. Ovako iz populističkih razloga ukinuto sakupjanje ambalaže mlijeka je stvorilo tisuće tona otpada umjesto sirovine. Umjesto da se to čim prije ukine, opet produljavate sakupljanje pod izlikom da će to povisiti cijenu. Kome može to škoditi? Proizvođačima mlijeka da će umjesto mlijeka kupovati pive koje imaju povratnu naknadu? Koji apsurd da država stimulira bacanje PE boca u smeće. Obavezno ukinuti prijedlog i uvesti za sve od 1. 1. Nije prihvaćen Odgoda uključivanja ambalaže od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda u sustav povratne naknade za šest mjeseci, predlaže se isključivo zbog ublažavanja gospodarske štete koju je nacionalna mliječna industrija pretrpjela zbog pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju očuvanja nacionalne govedarske proizvodnje, posebice proizvodnje mlijeka.
5 Višnja junaković PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI Cijenjeni, Mislim da je ovo jako dobar prijedlog koji podržavam i želim da se što duže održi u Republici Hrvatskoj kako bismo izbjegli probleme sa onečišćenjem okoliša. S obzirom na to da sam prosvjetni djelatnik predložila bih nadležnima da organiziraju natječaj u prikupljanju navedene ambalaže za sve osnovne škole u RH, već od sad, pa do gore navedenih datuma. One škole koje bi prikupile najviše ambalaže, osvojile bi neku "ekološku " nagradu. Mislim da je to produktivna ideja, veoma korisna i za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a nadasve je odgojna metoda koja razvija ekološku svijest kod učenika i važnost održivog razvoja za buduće naraštaje. Primljeno na znanje Opisani prijedlog/ideja uzet će se u razmatranje prilikom buduće izrade propisa o ambalaži i otpadnoj ambalaži kao i u okviru informativno edukativnih aktivnosti koje ovo Ministarstvo provodi vezano uz postupanje s otpadnom ambalažom.