Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ - POLJOPRIVREDNICI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TOMISLAV POLE 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Priljevi po žiro računu mogu biti i kreditna sredstva,prodaja imovine, pozajmice itd....a realno iz same djelatnosti imaju pad..na koji način se to planira ustvrditi Primljeno na znanje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će s Poreznom upravom obaviti razmjenu podataka o smanjenju priljeva po poslovnim računima.
2 Hrvatska poljoprivredna komora 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažemo izmjenu stavka c. kako slijedi: c. Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine (uključujući 30. rujna ) imaju evidentirano smanjenje ostvarenog prometa (maloprodaja i veleprodaja) od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna , u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini . Djelomično prihvaćen Razdoblje pada priljeva se mijenja i obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna (uključujući 30.rujna) u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
3 Iva Grgić NATJEČAJ Poštovani, uzimanjem u obzir prihode do 30.6. isključujete sve OPG-e koji svoju robu ne prodaju cijelu godinu. Primjerice ima dosta OPG-a koji u mjestima u kojima žive mogu svoje proizvode prodavati tek od 15.4. i teško da u 2 mjeseca mogu zaraditi 18.598,75 kuna. Takvi npr. imaju gubitke veće od 15% zbog loše prodaje već u srpnju. Neki OPG-ovci prodaju za vrijeme turističke sezone i njihovi su prihodi također pali, ali također ne do 30.6. Isto tako, voćari i nisu imali puno voća za prodati do 30.6. .... Molimo u ime svih malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da razmislite o uvjetu smanjenja priljeva do 30.6.2020. i minimalnom iznosu od 18.598,75 kuna jer nažalost opet idete na ruku onima kojima tih eventualno dodijeljenih 52.076,50 kuna bude kap u moru, a ne stvarna pomoć poslovanju uzrokovana bolešću COVID-19. Djelomično prihvaćen Razdoblje u kojem se promatra pad priljeva u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini se mijenja i obuhvatit će razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
4 Marija Herceg 5.NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU POTPORE, 1.1Evidencija korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu Slažem se kako rok za prijavu u EKPRRiR ne treba ograničavati na 26.10. Sugeriram da navedeni rok bude 2 ili 3 dana prije isteka roka za prijavu na Natječaj. Djelomično prihvaćen Rok za prijavu u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu produžen je do 28. listopada 2020. godine. Korisnici Mjere 21 kao i korisnici drugih mjera iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020., moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.
5 Arbusta sol NATJEČAJ mislim da razdoblje do 30.06. za usporedbu pada prihoda nije dobro postavljeno jer u tom slucaju otpadaju oni proizvođači koji berbe i plasiranja imaju nakon toga datuma kao naprimjer većina voćarskih kultura i povrtlarskih. Korektna bi bila usporedba npr sa datumom 30.10. , da sa istim pretpostavkama i kriterijima idu svi proizvođači, kako ratari, voćari, povrtlari.... pozdrav Djelomično prihvaćen Razdoblje pada priljeva se mijenja i obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna (uključujući 30. rujna) u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.
6 UHPD "KRUPAN LIST" 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani , Opći cilj ovog natječaja , pomoći je poljoprivrednicima u vrijeme pandemije covida 19 . Smatramo da je pomoć prvenstveno namijenjena malim poljoprivrednicima , jer oni do sada nisu mogli ostvariti nikakvu pomoć za vrijeme pandemije po ni jednom natječaju. Nema poljoprivrednog sektora i poljoprivrednika , koji na neki način nije pogođen pandemijom . Temeljem toga potrebno je pojednostaviti kriterije dodjele sredstava na način da ; svi moraju biti u upisniku poljoprivrednika, da moraju biti porezni obveznici , da nemaju nikakvih dugovanja prema državi i ono najvažnije da im ukupni promet poslovanja u 2019 g ne prelazi 2.000,000 kuna , a u prvih šest mjeseci 2020 g ne prelazi ukupni promet 1.000,000 kuna. Sa tim jednostavnim kriterijima obuhvatili bih većinu malih poljoprivrednika u RH . Maksimalni iznos po subjektu ograničiti na 50.000,00 kuna , u slučaju prekoračenja iznosa , linearno smanjivati iznos do iskorištenje omotnice. lp Nije prihvaćen Mjera 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzorkovanom bolešću COVID-19“ unutar Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. propisana je sukladno Uredbi (EU) 2020/872 Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. (SL L 204/1) i ima za cilj ublažiti posljedice pandemije COVID-19 te osigurati likvidnost bez obzira na ukupan promet. Maksimalni iznos potpore po korisniku propisan je navedenom Uredbom. U slučaju nedostatnih sredstava iznos potpore proporcionalno će se umanjiti.
7 OPG Bejuk Kristina NATJEČAJ Postovani jucer sam od svoje regionalne predstavnice Ministarstva saznala da proizvodjaci cvijeca nisu prihvatljivi korisnici po ovoj mjeri. Iako ja osobno iz tocke 2 ovog natjecaja tako nesto ne mogu iscitati, molim Vas da, za slucaj da je to doista tocno, date pisano obrazlozenje zasto Ministarstvo smatra da proizvodjaci cvijeca nisu pogodjeni pandemijom. Drugi issue, mnogo vazniji, je cinjenica da se gleda prihod ove godine u odnosu na lani. Logika prihoda kao indikatora pogodjenosti mozda funkcionira kod kafica i slicno: otvorite ovaj mjesec i odmah imate prihod. No u poljoprivredi stvari ne funkcioniraju nuzno tako. Mi smo se poceli baviti uzgojem cvijeca 2018 i biljka je rasla 2 godine. Ove godine smo imali prvu berbu i prvi prihod. Imam dokument izdan od tijela lokalne vlasti da je moj izgubljeni prinos ove godine veci od milijun kuna (vise od 90%), a uzrokovan je lockdownom i odlukama stozera ovog proljeca. Cini mi se nepravedno i diskriminirajuce da se proizvodjaci sa "vise godina staza" smiju natjecati cak i ako su trpjeli manju stetu od nas, a mi ne smijemo. Mi nismo krivi sto je biljka trebala vrijeme da naraste do komercijalne velicine i smatramo da zbog toga ne smijemo biti penalizirani. Takodjer sam uvjerena da nadlezni u Europskom fondu za ruralni razvoj imaju standarde koji sigurno ne bi smatrali dopustivom jednu tako diskriminatornu odredbu. Unaprijed hvala i srdacan pozdrav! Nije prihvaćen Proizvođači cvijeća prihvatljivi su na ovom Natječaju. Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. Prilikom izrade uvjeta prihvatljivosti vodilo se računa o tome da pravo na potporu ostvare poljoprivrednici ili mikro, mala i srednja poduzeća koji se kroz duže razdoblje bave preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU, stoga su prihvatljivi korisnici oni korisnici koji su registrirani u odgovarajućim upisnicima zaključno s 1. siječnja 2019. godine. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
8 MILOŠ BRDAR 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, ima nas dosta malih poljoprivrednika koji nismo u Registru poreznih obveznika a koji imamo značajn pad priljeva po žiro računu. Molim vas da razmislite o ukidanju kriterija de se mora biti u Registru poreznih obveznika jer cilj je pomoći malim OPG ovima. Hvala Nije prihvaćen U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede je od proglašenja pandemije donijelo je niz programa potpore radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te zadržavanja proizvodnje u kojima uvjet prihvatljivosti za poljoprivrednike nije bio upis u Registar poreznih obveznika.
9 OPG Prepelec 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Smatram da priljev na ziro racun nije mjerodavan, jer svi priljevi nisu prihodi.. c. Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine (uključujući 30. lipnja) imaju evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna , u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini . Navedena uredba je valjana ukoliko jer proizvodnja na istoj razini u navedenim razdobljima. moj primjer 2019 - 4ha obradivih povrsina 2020 - 7 ha obradivih povrsina ukoliko je prihod isti to se moze smatati padom od 43% , te smatram da uredbu treba vezati po jedinici obradive povrsine Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
10 Marija Herceg 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Kriterij smanjenja priljeva po žiro računu nema smisla. Korisnik može imati povećanje priljeva na žiro račun a i dalje imati značajno smanjenje prihoda od same prodaje. Primjerice, možda su mu uplaćena kreditna sredstva, sredstva potpora i sl, a možda je, između ostaloga, ostvario i prihod od nepoljoprivredne djelatnosti koja nije u fokusu ovog Natječaja. Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
11 Ivanka Renac NATJEČAJ Pandemijom zbog COVID-a 19 pogođeni su gotovo svi dijelovi poljoprivredne proizvodnje. Svako na određen način. Pod prihvatljivim korisnicima, jedan od uvjeta je smanjenje priljeva po žiro računu siječanj- lipanj ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to za najmanje 15%, odnosno najmanje 18.598,75 kn. Navedeni uvjet nije odgovarajući pokazatelj poteškoća u odvijanju poljoprivredne proizvodnje. Daleko ispravnije i pravednije bio bi fizički pokazatelj nazvan "obim proizvodnje" izražen u broju obradivih površina u hektarima za biljogojstvo, te o broju grla/kljunova za životinje i to iz Jedinstvenog zahtjeva za 2019. i 2020. godinu. Poljoprivrednik bi se prilikom podnošenja zahtjeva za potporu izjasnio o pokazatelju koji želi koristiti, odnosno onaj koji je za njega povoljniji, s time da je moguće ovaj pokazatelj kombinirati i s pokazateljem o priljevu na žiro račun. Zašto? Evo primjera: stočar koji se bavi proizvodnjom mlijeka mogao je primjerice u prvoj polovici prošle godine imati 20 muznih krava. U drugom dijelu 2019. godine povećao je broj grla za tri-četiri krave i na taj način povećao količinu mlijeka, a to se povećanje osjetilo u prvoj polovici ove godine što je rezultiralo povećanim priljevom od na žiro račun.. Međutim, taj isti stočar je istovremeno imao i znatno veće izdatke za povećani broj grla, te se ne može govoriti o stvarnom/objektivnom povećanju prihoda/priljeva. Ili, obrnuti slučaj: poljoprivrednik je krajem prošle godine smanjio broj muznih krava čime je došlo do smanjene količine mlijeka, manjih troškova kao i manjeg priljeva na žiro račun, te će taj poljoprivrednik ostvariti pravo na potporu praktično bez osnove. Ili, mogao je u zadnja dva mjeseca prošle godine prodati sve krave i prestati sa proizvodnjom mlijeka, te će mu se u prvoj polovici 2020. godine priljev na žiro račun drastično smanjiti, a ostvarit će potporu. Nepravedno i diskriminirajuće, zar ne. Također moguće je da poljoprivrednik poveća proizvodnju za primjerice 15% (ili više), a priljev na žiro račun mu je veći za samo 5%. Da li je to onda rast ili pad ili odgovarajući pokazatelj poteškoća?Sličnih primjera ima i u drugim sektorima zbog različitih oscilacija i vremenske neravnomjernosti u ostvarivanju priljeva, kao i zbog toga što priljev na žiro računu sadrži i druge uplate, npr.od prodaje neke poljoprivredne mehanizacije radi kupnje druge za nekoliko mjeseci.Nadalje, tu su i redovne potpore za 2018. godinu isplaćene u 2019. godine, te one za 2019. godinu isplaćena u 2020. kod kojih također može biti značajnih odstupanja, na više ili na manje, itd. Evo prijedloga kako to riješiti: prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici koji su u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu imali: a) pad priljeva na žiro račun od najmanje 15% i najmanje od 18.598,75 kn za isti ili manji obim proizvodnje, b) za povećanje obima proizvodnje 2020./2019. g. od najmanje 15% -poljoprivrednik ima pravo na potporu prema %-tku od maksimalno predviđenog iznosa potpore i to za: %-tak rasta proizvodnje Iznos potpore 15 7.811,48 kn 20 10.415,30 kn 30 15.622,95 kn 40 20.830,60 kn 50 26.038,25 kn ili, ako imaju veći obim proizvodnje i veći priljev na žiro račun pod uvjetom da je postotak rasta priljeva manji od postotka rasta obima proizvodnje. Znači, trebalo bi uvažiti i napore poljoprivrednika koji su u otežanim uvjetima rada zbog pandemije uspjeli povećati obim proizvodnje, koji uglavnom nije praćen odgovarajućim financijskim efektom. No ispravno i pravedno bilo bi, pokazatelj vezan za priljev na žiro račun jednostavno izostaviti, a pravo na potporu omogućiti svim poljoprivrednicima koji su u Registru poreznih obveznika upisani do 01. 01. 2019. g. i koji na dan 06. 11. 2020. g. nemaju nepodmirenih obveza prema državnom proračunu. Poljoprivrednici koji su smanjili obim proizvodnje u 2020. u odnosu na 2019. g. za 50 i više % nisu prihvatljivi korisnici. Na navedeni način ostvario bi se pravedniji obuhvat poljoprivrednika koji bi ostvarili pravo na potporu, jer objektivno, svi su u određenoj gabuli zbog korona krize koja se nažalost nastavlja i dalje i to još većom žestinom. Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. U izračun smanjenja priljeva u prvih devet mjeseci 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine neće biti uključene potpore iz investicijskih mjera (NE-IAKS) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske* za razdoblje 2014.-2020., kao ni potpore iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina** koje je u promatranim razdobljima Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila korisniku na njegove poslovne račune. * Mjera 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu • Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu • Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti • Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja • Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima • Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma • Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija • Mjera 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi • Mjera 16 – Suradnja • Mjera 17 – Upravljanje rizicima • Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije **Ulaganje u vinarije i marketing vina, Restrukturiranje i konverzija vinograda
12 Milka Jakovljević 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Mislim da bi se i nama, fizičkim osobama koje nisu upisane u Registar poreznih obveznika, trebalo omogućiti sudjelovanje u natječaju, jer smo i mi pretrpjeli štetu i to nas je, konkretno u mom slučaju, onemogućilo u daljnjem razvoju OPG-a. Ni naši gubitci nisu zanemarivi. Nije prihvaćen U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede je od proglašenja pandemije donijelo je niz programa potpore radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te zadržavanja proizvodnje u kojima uvjet prihvatljivosti za poljoprivrednike nije bio upis u Registar poreznih obveznika.
13 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Kriterij "pada priljeva po žiroračunima" treba zamijeniti sa "padom prihoda /primitaka" po poslovnim knjigama i evidencijama, ovisno o načinu vođenja knjigovodstva, jer priljev po žiroračunima nije nikakav pokazatelj pada poslovnih aktivnosti. Na to će utjecati gotovinsko poslovanje, primici od potpora, kredita, vlastitih pozajmica, prodaji imovine.... bilo u prošloj bilo u ovoj godini. Ovakav kriterij mogao bi nepravedno isključiti one koji doista imaju traženi pad prometa, ali i omogućiti dobivanje potpore onima koji ga nemaju. Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
14 Trin j.d.o.o. 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Obzirom na namjenu potpore i svrhu, potrebno je odvojiti prihode od prodaje proizvoda i usluga od ostalih priljeva na račune korisnika, korisnici su obzirom na situaciju posezali za zaduženjima, prodajom imovine, primali razne potpore, sve to predstavlja priljeve na račune a nužno ne znači povećanje stabilnosti korisnika. Kako bi se moglo realno utvrditi pad prodaje predlažemo da se riječi "priljeva" promjeni u "priljeva od prodaje proizvoda i usluga". Kao kontrolu navedenoga predlažemo da korisnik prilaže izvode ili izlistanje prihoda iz banke (ovjerene od strane banke) za navedena razdoblja sa naznačenim priljevima od prodaje proizvoda i usluga i isto tako prilikom ocjene varolizirati isključivo priljeve na temelju vjerodostojne isprave (računi, primke i slično) koji bi isto trebali biti sastavni dio dokumentacije. Kako bi se izbjegla mogućnost namjernog neprilaganja potpunih dokumenata za 2020 godinu s ciljem prikazivanja manjeg priljeva od prodaje proizvoda i usluga za 2020 godinu zahtjevati osnovu uplate za sve priljeve za koje nije jasna svrha uplate odnosno koji nisu uplata samog korisnika (posudbe) (ugovori o kreditu i slično). Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. U izračun smanjenja priljeva u prvih devet mjeseci 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine neće biti uključene potpore iz investicijskih mjera (NE-IAKS) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske* za razdoblje 2014.-2020., kao ni potpore iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina** koje je u promatranim razdobljima Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila korisniku na njegove poslovne račune. * Mjera 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu • Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu • Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti • Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja • Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima • Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma • Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija • Mjera 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi • Mjera 16 – Suradnja • Mjera 17 – Upravljanje rizicima • Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije **Ulaganje u vinarije i marketing vina, Restrukturiranje i konverzija vinograda
15 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika U stavku (11) pod c. smatramo potrebnim razdijeliti priljeve od poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrednih usluga i npr. prodaje traktora ili drugog osnovnog sredstva. Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. Svi priljevi doprinose očuvanju likvidnosti, a što je cilj ove mjere. Treba uzeti u obzir i one koji nisu mogli prodati imovinu ili drugo osnovno sredstvo, a također su u poteškoćama.
16 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA 5.NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU POTPORE, 1.1Evidencija korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu Smatramo da rok za prijavu u Evidenciju korisnika potpora (26.10.2020.!), kao postupovna odredba, ne može biti razlog da netko tko ispunjava uvjete propisane u točki 2., ne može pristupiti natječaju samo zato jer se ne može pravovremeno upisati u Evidenciju. Rokovi moraju omogućavati zainteresiranima upis u Evidenciju i nakon objave natječaja. Prihvaćen Rok za prijavu u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu produžen je do 28. listopada 2020. godine. Korisnici Mjere 21 kao i korisnici drugih mjera iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020., moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.