Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – MSP-ovi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA 5.NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU POTPORE, 1.1Evidencija korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu Smatramo da rok za prijavu u Evidenciju korisnika potpora (26.10.2020.!), kao postupovna odredba, ne može biti razlog da netko tko ispunjava uvjete propisane u točki 2., ne može pristupiti natječaju samo zato jer se ne može pravovremeno upisati u Evidenciju. Rokovi moraju omogućavati zainteresiranima upis u Evidenciju i nakon objave natječaja. Prihvaćen Rok za prijavu u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu produžen je do 28. listopada 2020. Korisnici Mjere 21 kao i korisnici drugih mjera iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020., moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.
2 Hortikultura, vl. Marko Peharda NATJEČAJ, 17.POPIS PRILOGA Poštovani, pohvaljujemo Vašu mjeru 21 Izvanredne privremene potpore poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID - 19. U našem obrtu Hortikultura se bavimo uređenjem i održavanjem zelenih površina i proizvodnjom konzumne jabuke za prodaju te smo od 2018.upisani u upisnik trgovaca voćem i povrćem. Prihodi u našem obrtu sastoje se od usluga uređenja okoliša i od prodaje jabuka. Prihod od prodaje jabuka za Vaše traženo razdoblje je u padu od 60%. Ovim putem skrećemo pozornost da se za MSP-ove selektiraju prihodi koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju koja je predmet ove mjere od drugih nepoljoprivrednih djelatnosti koje nisu predmet potpore. Mišljenja smo da je relevantan pokazatelj prihoda u traženom razdoblju ( I-VI. 2019.i I-VI.2020.) zbroj izlaznih faktura koje se odnose na poljoprivredne djelatnosti koje su predmet ove mjere. Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
3 Dalmatian wines doo 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, Imamo specifičnu situaciju koja nije nerješiva a u duhu je ovog natječaja te vas molimo da se pronađe način da ne ostanemo uskraćeni za ovaj vid potpore. Naša dva društva od kojih se jedno bavi primarnom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda a drugo plasmanom na tržište i razvojem proizvoda, po ovom tekstu natječaja zajedno mogu zadovoljiti uvjete, no pojedinačno ne mogu. Naime, društvo koje se bavi proizvodnjom je nastalo prošle godine diobom bivšeg društva radi uređenja vlasničkih odnosa. Iako ispunjava uvjete (i to daleko više o traženog) pada prometa zbog COVID-a, ono nije mjerljivo budući da je podjela izvršena na polugodištu 2019 .g. te nema podataka za taj prvi dio godine koji se promatra i uspoređuje sa prvim polugodištem ove godine. Naše drugo društvo koje se bavi plasmanom na tržište i razvojem proizvoda, ispunjava sve uvjete natječaja osim toga da samo vrši preradu. Ono godinama posluje, zapošljava do 10 ljudi, bavi se plasmanom i razvojem proizvoda vina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja te je ujedno i izvoznik. Radi se o proizvodima visoke kvalitete koje se najviše plasira kroz distribucijski kanal HORECA a koji je ove godine snažno pogođen izostankom sezone zbog pandemije. Slijedom navedenog, predlažemo u duhu ove mjere a specifičnosti naših tvrtki u odnosu na predložene uvjete, da se u čl. 1.1. izmjeni na način da je ova povezanost prihvatljiva te se društvu koje radi plasman na tržište i razvoj proizvoda omogući prihvatljivost na ovom natječaju. S štovanjem, Dalmatian wines doo Nije prihvaćen Korisnik/društvo koje podnosi zahtjev za isplatu potpore mora ispuniti sve uvjete iz točke 2.1 natječaja. Izmjena natječaja na način koji predlažete smatrala bi se umjetnim stvaranjem uvjeta. Svi korisnici koji ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti na ovom natječaju, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom mogu zatražiti potporu na natječaju za provedbu mjere 21 za poljoprivrednike.
4 Iva Krušić 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, slažem se s komentarom koji je napisao Kvalikon d.o.o. 22.10.2020. kako uvjet prihvatljivosti korisnika ne bi trebao biti registracija u upisnik Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019. U praksi imamo primjer gdje je Obiteljski obrt poljoprivredno gospodarstvo Mlađan registrirano u upisnik Ministarstva poljoprivrede još od 2002. godine te zbog lakšeg čuvanja i dodavanja dodatne vrijednosti vlastitim proizvodima registrira 04.02.2019. preradu sokova (upis u upisnik Ministarstva zdravstva). Prerađuje se jabuka iz berbe 2018. te prodaje kanalima direktne prodaje u proljeće i ljeto 2019. Uslijed krize uzrokovane bolešću COVID 19 te potrebe za promjenom kanala prodaje dolazi do pada u priljevima u razdoblju od 01.01.-30.06.2020. Ukoliko uzmemo u obzir da su bila potrebna dodatna ulaganja za pokretanje vlastite prerade u 2019. onda nedvojbeno dolazimo do činjenice kako bi takav obrt trebao biti prihvatljiv korisnik. Slijedom navedenog predlažemo da tekst uvjeta prihvatljivosti glasi : "Korisnici moraju biti upisani u upisnik Ministarstva zdravstva do datuma objave ovog javnog savjetovanja". Nije prihvaćen Prilikom izrade uvjeta prihvatljivosti vodilo se računa o tome da pravo na potporu ostvare poljoprivrednici ili mikro, mala i srednja poduzeća koji se kroz duže razdoblje bave preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU, stoga su prihvatljivi korisnici oni korisnici koji su registrirani u odgovarajućim upisnicima zaključno s 1. siječnja 2019. godine. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. Svi korisnici koji ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti na ovom natječaju, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom mogu zatražiti potporu na natječaju za provedbu mjere 21 za poljoprivrednike.
5 MESTINJAK D.O.O. NATJEČAJ, 17.POPIS PRILOGA Predložili ste dvije mjere sa gotovo identičnim uvijetima prihvatljivosti. Izjednačili ste OPG-ove koji knjigovodstvo gotovo ne vode, obrtnike dohodaše i društva koja vode dvojno knjigovodstvo. Promet žiroračuna može biti mjerilo za one koji ne vode knjige i nisu u sustavu PDV-a. Gdje su u prometu prijeboji? Što u prometu znače pozajmice? Bolje je ne dijeliti nego loše podijeliti. Naši prihodi I-VI/20. u odnosu na isto razdoblje lani manji su za preko 300.000,00 kn prema izdanim računima - vidljivo i iz obrazaca PDV-a, a prema vašem kriteriju (prometu žr), naš promet je veći za 18.000 kn. Međutim, promet žr VII-IX/2020 više nije veći nego pada za gotovo 250,000,00 kn, Prema kraju godine ovaj pad će se povećavati. Svima koji su u sustavu PDV-a trebao bi se uzimati podatak prihoda prometa prema obrascima PDV-a Prije realizacije ovih mjera napravite analizu na zadovoljstvo i korist sviju subjekata. Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. Kada bismo kao korisnike priznavali samo one subjekte koji su upisani u PDV, onda bi se kroz evidencije PDV-a mogle dobiti informacije o prihodima po žiro računu na temelju poljoprivredne djelatnosti. No, kako smo definirali da su korisnici i oni koji su upisani u RPO, a nisu nužno u sustavu PDV-a, jedina informacija koja se može u kratkom roku razmijeniti s Poreznom upravom jesu podaci o priljevima.
6 Kvalikon d.o.o. NATJEČAJ Poštovani, molim razmotrite prijedlog da se prihvatljivost prijave na mjeru pomoći MSP-ovima i poljoprivrednicima ne veže uz datum registracije kod nadležnih tijela zaključno s 01.01.2019. godine. Za Ministarstvo poljoprivrede, ARKOD, AGRONET, upis u Registar trgovaca voćem i povrćem - to je jasno. Međutim, upis u upisnik npr. Ministarstva zdravstva s 01.01.2019. godine ne bi trebao biti uvjet za dobivanje pomoći preko Mjere 21. Obrazloženje: poljoprivrednik ili MSP koji ima višegodišnje nasade voća, tijekom 2018. godine plasirao je samo plod koji dozrijeva u mjesecu kolovozu. Tijekom 2019. godine, odlučio se za preradu tog voća u sok, jer će tako ostvariti veći prinos i onemogućiti kvarenje i propadanje plodova. Kao što je već navedeno, plodovi dozrijevaju u kolovozu, pa je s kolovozom 2019. godine (netom prije stavljanja soka na tržište) učinjen i upis u Registar Ministarstva zdravstva. Ako ostane uvjet 01.01.2019., navedena prijava neće biti prihvatljiva, a stvarno stanje je da je sok stavljen na tržište onda kada je i proizveden (08/2019). Radi Covid-19 epidemije, prodaja tijekom 2020. godine je bila znatno otežana. Nije prihvaćen Prilikom izrade uvjeta prihvatljivosti vodilo se računa o tome da pravo na potporu ostvare poljoprivrednici ili mikro, mala i srednja poduzeća koji se kroz duže razdoblje bave preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU, stoga su prihvatljivi korisnici oni korisnici koji su registrirani u odgovarajućim upisnicima zaključno s 1. siječnja 2019. godine. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. Svi korisnici koji ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti na ovom natječaju, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom mogu zatražiti potporu na natječaju za provedbu mjere 21 za poljoprivrednike.
7 Zoran Kovač NATJEČAJ Poštovani molim Vas izmjenu riječi primanja po žiro računu u prihod jer nisu sva primanja i prihod . Objašnjenje: prihod po žiro računu ne mora nužno biti i prihod tvrtke ili Opg-a. Znači ako imate povrat pdv to Vam nije prihod ali je primanje po žiroračunu sto nije relevantni podatak o poslovanju. Hvala Lp Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine. U izračun smanjenja priljeva u prvih devet mjeseci 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine neće biti uključene potpore iz investicijskih mjera (NE-IAKS) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske* za razdoblje 2014.-2020., kao ni potpore iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina** koje je u promatranim razdobljima Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila korisniku na njegove poslovne račune. * Mjera 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu • Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu • Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti • Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja • Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima • Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma • Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija • Mjera 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi • Mjera 16 – Suradnja • Mjera 17 – Upravljanje rizicima • Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije **Ulaganje u vinarije i marketing vina, Restrukturiranje i konverzija vinograda
8 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Kriterij "pada priljeva po žiroračunima" treba zamijeniti sa "padom prihoda /primitaka" po poslovnim knjigama i evidencijama, ovisno o načinu vođenja knjigovodstva, jer priljev po žiroračunima nije nikakav pokazatelj pada poslovnih aktivnosti. Na to će utjecati gotovinsko poslovanje, primici od potpora, kredita, vlastitih pozajmica, prodaji imovine.... bilo u prošloj bilo u ovoj godini. Ovakav kriterij mogao bi nepravedno isključiti one koji doista imaju traženi pad prometa, ali i omogućiti dobivanje potpore onima koji ga nemaju. Nije prihvaćen Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
9 Hrvatska poljoprivredna komora 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažemo izmjenu stavka c. kako slijedi: c. Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine (uključujući 30. rujna) imaju evidentirano smanjenje ostvarenog prometa (maloprodaja i veleprodaja) od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna , u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. Djelomično prihvaćen Razdoblje u kojem se promatra pad priljeva u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini se mijenja i obuhvatit će razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine. Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. U provedbi mjere COVID-19 nastojali smo obuhvatiti što veći broj potencijalnih korisnika, također smo se vodili iskustvima drugih država članica, te pokušali pronaći najbolji mogući put kako bi se što prije počelo s provedbom ove mjere, a sve slijedom činjenice da je u skladu s Uredbom (EU) 2020/872 potrebno izdati sve odluke o isplati ili odbijanju zahtjeva za isplatu potpore od do 31. prosinca ove godine.
10 Galivet d.o.o. 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, i nama je definicija prihvatljivih korisnika nejasna. Zanima nas jesmo li prihvatljivi korisnici, obzirom da u Prilogu 1. UFEU u Poglavlju 4. spadaju Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja:prirodni med. Konkretno, mi smo proizvođači rasplodnih jaja teške linije, jesmo li mi prihvatljivi korisnici ove mjere? S poštovanjem, mr. Metka Vlahek, dr.med.vet., Galivet d.o.o. Primljeno na znanje Ako se bavite preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU te ste upisani u odgovarajuće upisnike Ministarstva poljoprivrede ili Ministarstva zdravstva, možete podnijeti zahtjev za isplatu potpore na natječaj za MSP. Radi se o Upisniku objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla pri Ministarstvu poljoprivrede ili Upisniku objekata i subjekata u poslovanju s hranom Ministarstva zdravstva.
11 Darijan Vinter NATJEČAJ, 17.POPIS PRILOGA Nedostaje popis obvezne dokumentacije Primljeno na znanje Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu potpore na ovom Natječaju nije potrebno dostavljati dokumentaciju (osim izjave o veličini poduzeća).
12 Darijan Vinter 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Poštovani, definicija prihvatljivih korisnika je nejasna odnosno najprije se kao prihvatljivi navode korisnici koji se bave preradom, plasiranjem ili razvojem proizvoda obuhvaćenih Prilogom 1 UFEU-u a zatim se navode sektori maslina, grožđa, mlijeka itd. što predstavlja isključujući kriterij za sve ostale sektore. Također nejasno je što što je npr. sektor grožđa i da li isto predstavlja cjelokupni sektor prerade grožđa uključujući vinare ? Nadalje nejasan je kriterij pada priljeva po žiro računima s obzirom na to da je jedini relevantan podatak prihod od prodaje a temeljem kojeg se može utvrditi stvaran pad poslovnih aktivnosti. Koji je smisao propisivanja odredbe da korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu RH na dan 05. studenog 2020. godine odnosno na dan otvaranja natječaja ? Iz navedene odredbe proizlazi da će prijavitelji u fazi stjecanja statusa korisnika pribavljati retroaktivne potvrde o stanju duga. Predlažem da se isto izmijeni na način da korisnik nepostojanje dugovanja dokazuje Potvrdom porezne ne starije od 30 dana što je praksa u svim natječajima iz Programa ruralnog razvoja. Primljeno na znanje Ako se bavite preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU te ste upisani u odgovarajuće upisnike Ministarstva poljoprivrede ili Ministarstva zdravstva, možete podnijeti zahtjev za isplatu potpore na natječaj za MSP. Radi se o Upisniku objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla pri Ministarstvu poljoprivrede ili Upisniku objekata i subjekata u poslovanju s hranom Ministarstva zdravstva. Ako niste registrirani u jednom od navedenih upisnika. podnosite zahtjev za isplatu na natječaj za provedbu mjere 21 za poljoprivrednike. Vodite računa da možete ostvariti potporu samo po jednom natječaju,. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u slučaju prijave na oba natječaja dodijeliti potporu na onom natječaju na kojem ostvarujete pravo na viši iznos potpore. Prema Uredbi broj 2020/872 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020.) potpora je namijenjena rješavanju problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom. S obzirom da su za likvidnost i novčani tijek ključni priljevi, promatra se smanjenje priljeva po poslovnim računima. Uvjet prihvatljivosti koji se odnosi na financijske obveze po osnovu javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi analitičke evidencije će se obavljati elektronski i korisnici neće dostavljati potvrde o stanju duga. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će s Poreznom upravom obaviti razmjenu podataka o obvezama.
13 Medardo d.o.o. 2.UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 1.1Uvjeti prihvatljivosti korisnika Ovaj tekst pod točkom 2. Uvjeti prihvatljivosti, podtočka 1.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika, članak (1) je zbog prevelike dužine rečenice, previše zareza i podsituacija, nemoguć za shvatiti. Smatram sebe nadprosječno obrazovanom osobom u ovom kontekstu, koja se cijelo svoje poslovno vrijeme susreće sa sličnom tematikom, ugovorima, zakonicima, Međutim, pročitao sam barem 10 puta ovaj dio teksta i niti nakon 10 puta nisam siguran da li MSP-i koji djeluju u sektorima maslina, grožđa, mlijeka, mesa, voća, povrća... jesu ili nisu prihvatljivi za ovaj natječaj. Primljeno na znanje Ako se bavite preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU te ste upisani u odgovarajuće upisnike Ministarstva poljoprivrede ili Ministarstva zdravstva, možete podnijeti zahtjev za isplatu potpore na natječaj za MSP. Radi se o Upisniku objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla pri Ministarstvu poljoprivrede ili Upisniku objekata i subjekata u poslovanju s hranom Ministarstva zdravstva. Ako niste registrirani u jednom od navedenih upisnika. podnosite zahtjev za isplatu na natječaj za provedbu mjere 21 za poljoprivrednike. Vodite računa da možete ostvariti potporu samo po jednom natječaju, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u slučaju prijave na oba natječaja dodijeliti potporu na onom natječaju na kojem ostvarujete pravo na viši iznos potpore.