Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Poturica DODATAK, 2. OZNAKE ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU NALJEPNICE Jedan od bitnih elemenata ako ne i najbitniji u zakonskom mjeriteljstvu je zaštita mjerila od neovlaštenog pristupa i sprječavanje mogućnosti manipuliranja rezultatima mjerenja. Budući da sam kao mjeritelj koji je ispitao mjerilo odgovoran za ispravan rad mjerila volio bih da nakon ispitivanja i zaštite mjerila budem siguran da nakon mene nitko više ne može utjecati na ispravnost mjerila. Mišljenja sam da naljepnica u ovoj formi to ne osigurava jer nije jednoznačno označena serijskim brojem i bilo koji mjeritelj jednog tijela ovlaštenog za poslove ovjeravanja tijekom ovjernog razdoblja može manipulirati mjerilom. Pravno gledano u slučaju zlouporabe ne znam kako uopće dokazati tko je u tom slučaju manipulirao mjerilom. Isto tako tijelo koje obavlja poslove ovjeravanja mjerila uopće ne bi moralo prijavljivati izvanrednu ovjeru mjerila jer bi na terenu u bilo kojem trenutku valjanosti ovjernog razdoblja nakon ispitivanja mjerila moglo samo postaviti drugu zaštitnu naljepnicu. Budući da ova naljepnica niti do sada nije bila numerirana bilo bi značajno statistički utvrditi da li je posljednjih godina došlo do značajnog pada broja izvanrednih ovjera mjerila. Predvidjeti i dodatnu zaštitnu naljepnicu većih dimenzija jer neka mjerila nije moguće kvalitetno zaštiti jednom zaštitnom naljepnicom. Primljeno na znanje Obaveze ovlaštenih tijela propisane su člankom 10. Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), a između ostaloga da moraju obavljati djelatnosti u skladu s propisima, stručno i u skladu s rješenjem o odobrenju. Prekršajne odredbe za ovlaštena tijela koja postupaju suprotno odredbi članka 10. stavka 1. propisane su člankom 67. stavkom 1. točkom 2. Zakona. Obveze vlasnika zakonitih mjerila u uporabi propisana su člankom 23. Zakona o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), a među njima i održavanje zakonitih mjerila u tehničkom stanju koje osigurava točnost mjerenja. Prekršajne odredbe za vlasnike mjerila koji postupaju suprotno odredbi članka 23. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona, propisane su člankom 67. stavkom 1. točkom 6. Zakona. Za zaštitnom naljepnica većih dimenzija, koja je propisana I važećom Naredbom, trenutno nema potrebe, jer se ista, prema evidenciji Zavoda, nije ni naručivala ni koristila. Navedeni prijedlozi razmotriti će se u budućnosti s obzirom na iskustva u primjeni Pravilnika.