Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce PRAVILNIK, Članak 1. U navedenom članku nije jasno na koje akte kojeg tijela se izmjena odnosi. Sukladno stavku 1. članka 130. Zakona o zaštiti prirode zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove. Ukoliko je intencija da se dozvole koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede (članak 3. Pravilnika) usklade s aktima koji propisuju načine korištenja zaštićenih područja, a koji su sada na razini pravilnika- o zaštiti i očuvanju koje donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potrebno je promijeniti formulaciju riječi u „ u skladu s aktom središnjeg upravnog tijela zaduženog za poslove zaštite prirode“. Napominjemo kako je ovdje potrebno uključiti i usklađivanje s aktima javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, točnije s planovima upravljanja. U tom smislu predlažemo slijedeću izmjenu: „u skladu s aktima nadležne javne ustanove koja upravlja područjem i s aktima središnjeg upravnog tijela zaduženog za poslove zaštite prirode.“ Djelomično prihvaćen Članak 3. odnosi se na vrste dozvola te je intencija ove odredbe da podkategorije dozvola koje su za ostatak ribolovnog mora definirane u članku 3. (dnevne, višednevne , godišnje dozvole i sl.), za zaštićena područja donosi tijelo koje upravlja zaštićenim područjem. Prihvaćamo Vaš komentar da je upravljanje zaštićenim područjima jasno definirano u članku 130. Zakona o zaštiti prirode, te u tom smislu nije potrebno mijenjati ovu točku.
2 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce PRAVILNIK, Članak 3. Molimo pojašnjenje što podrazumijeva pojam zaštićeno područje, odnosno uključuje li i područja ekološke mreže kojima upravljaju javne ustanove. Primljeno na znanje Ova odredba vezana je za članak 28. stavak 3. Zakona o morskom ribarstvu, u kojem se navodi da visinu naknade za posebnu dozvolu za ribolov u zaštićenim područjima u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode propisuje nadležna javna ustanova. Dakle, pojam zaštićeno područje odnosi se na nacionalne parkove, posebne rezervate i parkove prirode.