Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA TE NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJE O STJECANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA TE EVIDENCIJE O PRESTANKU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Zidarević - Europska civilna inicijativa Zagreb PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA TE NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJE O STJECANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA TE EVIDENCIJE O PRESTANKU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA Od 2014. godine Republika Hrvatska uredila je emotivne odnose između osoba istog pola organskim Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola. Nažalost, do danas Pravilnici nisu podrazumevali i životno partnerstvo, odnosno životne partnere. Podržavam izmene koje kasne šest godina i prepoznavanje životnih partnera kao jednakih građana pred MUPom. Primljeno na znanje U slučaju sklopljenog životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom primjenjuje se odredba članka 10. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" broj: 53/91, 70/91-ispravak, 28/92, 113/93, 130/11, 110/15 i 102/19) i članka 77. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola ("Narodne novine" broj: 92/14 i 98/19).
2 Šime Validžić PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA TE NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJE O STJECANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA TE EVIDENCIJE O PRESTANKU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA Smatram da treba što više olakšati povratak iseljenika i neprihvatljivo je što sam nailazio na članke u novinama i na internetu o tome da iseljenici i njihovi potomci nailaze na prepreke kod dobivanja hrvatskog državljanstva. Iseljavanje uzrokuje demografsko, intelektualno i gospodarsko slabljenje Hrvatske. Moguće je da osoba neće moći dokazati pripadnost hrvatskom narodu i smatram da bi prezime i, makar i loše, poznavanje hrvatskog jezika trebalo biti dovoljno. Ako je osoba studirala na zahtjevnom fakultetu, možda se nije bavila nikakvim kulturnim i sportskim aktivnostima pa neće moću dokazati da se je izjašnjavala kao pripadnik hrvatskog naroda po tim osnovama. Razumljivo je da se traži potvrda o nekažnjavanju ali nije u redu da se nekoj osobi uskrati mogućnost dobivanja hrvatskog državljanstva ako je, na primjer: sudjelovala na prosvjedima, uzvratila na prijetnje nasiljem (a činjenica je da institucije često kažnjavaju i napadača i žrtvu), upala u novčane teškoće ili loše društvo i slično. Primljeno na znanje Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 102/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, liberalizirani su uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva za iseljenike i njihove potomke te pripadnike hrvatskog naroda koji žive u inozemstvu.