Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu izmjena i dopuna Sudskog poslovnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Klačmer IZMJENE I DOPUNESUDSKOG POSLOVNIKA Općenito sudski poslovnik treba temeljito izmjeniti vezano uz definiranje stručnih organizacijskih jedinica. Npr. zadnji Zakon o sudovima izbacio je definiranje stručnih odjela, pa tako sada samo zadnji sudski poslovnik labavo definira npr. informatičke i računovodstvene organizacijske jedinice. "U pojedinim sudovima, ovisno o opsegu poslova i nadležnosti suda, ured predsjednika suda može imati više ustrojstvenih jedinica kao tajništvo, pisarnicu sudske uprave, odjel ili odsjek za materijalno-financijsko poslovanje, odjel ili odsjek za informatičku podršku i obradu statističkih podataka, odjel za podršku žrtvama i svjedocima i druge ustrojstvene jedinice koje obavljaju određene poslove sudske uprave." No postavlja se pitanje šta je odjel a šta odsjek (za tijela državne uprave se zna, no to su definicije neupotrebljive za pravosudna tijela). Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima također spominje radna mjesta Voditelj podosjeka računovodstvenih poslova i Voditelja odjeljka računovodstvenih poslova. No sudski poslovnik ne propisuje mogućnost osnivanja podosjeka i odjeljka (i sama nomenklatura je različita, financijsko-materijalni poslovi vs. računovodstveni poslovi.) Primljeno na znanje Unutarnje ustrojstvo sudova nije predmet predloženih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika.
2 Mario Klačmer IZMJENE I DOPUNESUDSKOG POSLOVNIKA, Članak 1. Arial (sans-serif) je zbog svoje velike potrošnje tinte/tonera prvenstveno osmišljen za Web, dok je Times New Roman (serif) isključivo osmišljen za print. Arial je čak izbačen kao defaultni font u MS Officeu i zamjenjen s MS Calibri (sans-serif) fontom koji je sličan Times New Roman-u. U printu Arial izgleda (pre)naglašeno, u fontu 12 još više. European Court on Human Rights svoje Wordove objavljuje u Times New Roman, a na Web ih stavlja u Arial-u. Ali ako je zbog standardizacije sa državnim odvjetništvom, onda OK. Inače Vrhovni sud RH sudovima propisuje izgled presude, pa bi valjalo s njima provjeriti slažu li se s predloženim promjenama. Nije prihvaćen Tijela javnog sektora su obvezna postupati sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine” broj 17/19). Velik dio sudskih odluka kreiran u Wordu objavljuje se na internetskim stranicama ovog Ministarstva i oglasnoj ploči sudova. Slijedom navedenog, potrebno je prilagoditi i dokumente koji se kreiraju na sudu prethodno citiranom zakonu i Smjernicama za osiguranje digitalne pristupačnosti koje je objavio Carnet. Za pristupačnost Word dokumenata objavljena je između ostalog i smjernica sukladno kojoj se za tekst pojedinog dokumenta treba koristiti jednostavne, čitljive fontove bez serifa, poput fontova Arial, Verdana i sličnih. S obzirom da je u Poslovniku državnog odvjetništva odabrano korištenje fonta Arial, odlučeno je radi ujednačenosti postupanja koristiti isti font i za sudske dokumente.