Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o željeznici, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 1. Predlaže se novi tekst članka 61., stavka 1. koji glasi: (1)Ako u tijeku postupka izrade voznog reda, upravitelj infrastrukture zaprimi kolidirajuće zahtjeve, pokušat će kroz savjetovanje s podnositeljima tih zahtjeva osigurati najbolje moguće podudaranje trasa s podnesenim zahtjevima. Obrazloženje: Pojam „kolidirajući zahtjevi“ se koristi na drugim mjestima u Zakonu pa se time osigurava jedinstveno transponiranje. Umjesto pojma „usuglašavanje“ predlaže se korištenje pojma „savjetovanje“. Niti Direktiva sustavno ne koristi ova dva pojma već ih miješa te nije jasno razgraničila savjetovanje od usuglašavanja. Kako se u stavku 3. članka 61. gdje se govori o "savjetovanju" upućuje na „kolizije iz stavka 1.“, smatramo da je i u stavku 1. bolje koristiti pojam „savjetovanje“. Formulacija: „u najboljoj mogućoj mjeri ispuniti sve potrebe“ osim što ne odgovara engleskoj verziji direktive, nije provediva u izradi voznog reda. Upravitelj infrastrukture ne ispunjava sve potrebe podnositelja zahtjeva već pokušava osigurati najbolje moguće podudaranje dodijeljene trase s onime što je podnositelj zahtjeva tražio. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Pojam “kolidirajući zahtjevi” je unesen u članak 61. stavak 1. prijedloga zakona. Formulacija “u najboljoj mogućoj mjeri ispuniti sve potrebe” je zamijenjena sa formulacijom “u najboljoj mogućoj mjeri ispuniti sve zahtjeve”. Pojam “savjetovanje” nije unesen umjesto pojma “usuglašavanje zahtjeva” obzirom da se radi o prijenosu pravne stečevine članka 46. stavka 1. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 343, 14.12.2012.), a sukladno pismu službene obavijesti – Povreda br. 2016/2171- Prijenos Direktive 2021/34/EU u hrvatsko zakonodavstvo.