Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Basta PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je prosvjetni nadzor potrebno provesti tek ako se problem nije uspio riješiti s učiteljem, razrednikom, stručnim timom, ravnateljem. Znači, prijava bi se prosvjetnoj inspekciji uputila tek nakon što se problem nije uspio riješiti na razni škole. Svaki podnositelj bi pri prijavi trebao navesti svoje osobne podatke i već taj prvi korak bi vjerojatno utjecao na smanjenje broja neutemeljenih prijava. Ujedno, osobni podatci prijavitelja bi trebali biti zaštićeni. Vjerujem da će izmjene ovog Zakona i ukidanje anonimnih prijava pridonijeti kvaliteti obrazovnog sustava, a nadam se i potaknuti povećanje ugleda i poštovanje učiteljske struke. Ujedno Vam skrećem pozornost na uporabu DA LI u upitnim rečenicama (na više mjesta u obrascu), a koje nije u duhu hrvatskog jezika. Srdačan pozdrav Sanja Basta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Sadržaj Obrasca prethodne procjene nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
2 Antonija Calic PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam najavljenu izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave omogućile su neutemeljene prijave, stoga je važno jasno utvrditi sadržaj podneska prema kojemu će se provesti inspekcijski nadzor. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
3 SANJA ARAMBAŠIĆ PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam najavljene promjene. Promjene vezane uz unos podataka o podnositelju podneska povećali bi transparentnost za obje strane, a vjerujem i time ozbiljnost u postupku podnošenja podneska prosvjetnoj inspekciji kada bi to stvarno bilo potrebno. Smatram da će isto olakšati i rad prosvjetne inspekcije pred kojom bi se našli podnesci za koje se smatra da su stvarno utemeljeni. Isto tako sam mišljenja, da se prije podnošenja podneska, osoba treba službenim putem obratiti nadređenoj osobi u školskoj ustanovi (Povjerenik za pritužbe ili sličnog naziva koju bi imenovao rabnatelj/ica) kako bi se prvo na taj način pokušala razriješiti nastala situacija prije podnošenja podneska inspekciji. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
4 Mirela Petković PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog novog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mislim da je jako važno da se jasno definira što podnesak mora sadržavati. Slažem se s mišljenjem mnogih mojih kolega da bi prijava prosvjetnoj inspekciji trebala ići tek kada su iscrpljene sve ostale mogućnosti (komunikacija između učenika, roditelja, nastavnika, pedagoške službe i ravnatelja). Srdačan pozdrav, Mirela Petković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
5 Jasenka Meštrović PRILOG 1. Poštovani, podržavam prethodno navedene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je vrijeme da se napokon ukinu anonimne prijave jer su do sada često služile u svrhu osobnih obračuna i nisu činile ništa za boljitak suradnje učenik – učitelj – roditelj. Prijavitelji vrlo često prije prijave ne poštuju proceduru unutar same ustanove (razgovor s razrednikom i predmetnim učiteljem, stručnom službom te na kraju s ravnateljem). Važno je također jasno definirati što sama prijava treba sadržavati (ime i prezime, OIB i adresu podnositelja prijave; opis događaja koji je doveo do prijave kao i dosadašnji tijek rješavanja problema na razini matične ustanove). Inspekcija bi trebala biti završna postaja u slučaju da prethodni pokušaji nisu uspjeli dovesti do rješavanja problema. Također predlažem uvođenje novčane kazne u slučaju neutemeljene prijave. Srdačno, Jasenka Meštrović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
6 Zdravko Kuna PRILOG 1. Poštovani , U načelu podržavam donošenje Zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da se podaci iz podneska moraju tretirati kao službena tajna prosvjetne inspekcije i da identifikacija podnositelja ne bi trebala biti opće poznata činjenica. Podnošenje podneska s imenom i prezimenom je dovoljno za pravnu utemeljenost interesa i prava podnositelja podneska. Ne bi bilo dobro da se ove promjene dožive kao instrument ohrabrivanja neprihvatljiva ponašanja niti da omogući pogrešno tumačenje samog propisa. Pozdrav Zdravko Kuna Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
7 ŽELJKA KAJMAK PRILOG 1. Poštovani , podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi za neosnovane tužbe podnositelj trebao imati i Zakonom određene konzenkvence. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
8 Sandra Bačić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da će se upravo na ovaj način smanjit broj neosnovanih prijava, koje su većinom u pozadini bile zlonamjerne i na osobnoj razini. Sve lažne i neutemeljene prijave trebalo bi sankcionirati. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
9 Kristina Gajski PRILOG 1. Poštovani, slažem se s donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijava prosvjetnoj inspekciji trebala bi sadržavati ime i prezime podnositelja te opis konkretne situacije na koju se prijava odnosi. Cilj roditelja i svih uključenih u odgojno obrazovni sustav je dobrobit djece. Inspekcijski nadzor trebao bi postupati savjetodavno, a ne kao sredstvo ucjene roditelja. Konkretan problem treba najprije riješiti s učiteljem, upoznati razrednika i pedagošku službu škole. Nadzor bi se trebao provesti tek kada se na svim razinama u školi problem nije uspio riješiti. Srdačan pozdrav Kristina Gajski Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Sukladno zakonima, savjetodavno postupanje nije u nadležnosti prosvjetne inspekcije.
10 Slavka Vuletić Šagarjelo PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi trebalo propisati obrazac koji bi podnositelj prijave trebao popuniti, gdje bi uz ostalo svakako trebao navesti svoje osobne podatke te opisati što se u konkretnom slučaju poduzelo na razini škole, što bi prosvjetnoj inspekciji pomoglo da izvrši selekciju prijava. Srdačan pozdrav, Slavka Vuletić-Šagarjelo Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
11 Sanja Domić Bauk PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Put je to kojim će se malim koracima vratiti povjerenje i poštovanje nastavničkog poziva. Izmjene Zakona su opravdane i nužne. Postoje činjenice o kojima treba voditi računa: 1. Postojanje prosvjetne inspekcije je nužnost. Ima određeni broj nastavnika (mali broj) koji ne bi trebali raditi s djecom i koji apsolutno zaslužuju prijavu, bilo da su se ogriješili o struku ili o zakon. 2. Građansko pravo svakom pojedincu daje mogućnost prijave bilo kojeg oblika nepoštivanja odredbi zakona. Podnesak prijave može biti u obliku obrasca koji nije zahtjevan kako bi ga i manje obrazovni roditelji mogli ispuniti. Prijava treba biti podnesena s pravovaljanim osobnim podatcima, razlozima prijave te postupke koje je škola učinila po tom pitanju. Kao i većina kolega, i ja smatram da podnositelj prijave mora snositi posljedice za svoju neutemeljenu prijavu. 3. Često problem nastaje zbog nepravodobne i nejasne komunikacije na relaciji roditelj – nastavnik – razrednik – stručna služba unutar ustanove. Dobrom raspravom između svih navedenih učesnika u sporu riješila bi se većina problema i pronašlo rješenje. U potpunosti se slažem s prijedlogom kolegice Renate Kolarec o potrebi postojanja licenciranih medijatora koji bi pomogli da se osvijeste i riješe sukobi i nezadovoljstva koja rezultiraju prijavama. 4. Svakako se mora voditi računa o tajnosti i zaštiti podataka podnositelja tužbe. S jedne strane trebamo štititi identitet tužitelja, a s druge strane svodi se opet na anonimnu prijavu. Treba li inspekcija izaći na svaku prijavu ma kako osobni podatci pravovaljani bili? Što s onim osobama za koje se zna da stalno upućuju tužbe, bilo iz zlobe, bolesti ili nerealnih roditeljskih očekivanja? Hoće li se ići u nadzor na svaki njihov podnesak, a oni će i dalje biti tajni? Hoće li se u prijedlogu izmjene Zakona uzeti u obzir takvi slučajevi? Ovo ostaje jedno vrlo, vrlo sivo područje. S nadom da će izmjene ovoga Zakona pomoći u podizanju ugleda te priznavanju nastavničke struke Lijep pozdrav Sanja Domić Bauk Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Napominjemo da je područje nadležnosti prosvjetne inspekcije propisano Zakonom, a podnositelji mogu biti svi građani.
12 Ksenija Šikuten PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s promjenama i nadopunama Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se predlaže ukidanje anonimnih prijava prosvjetnoj inspekciji. Time bi se trebala poboljšati učinkovitost rada prosvjetnog nadzora kao i njegova kvaliteta. Podnositelj prijave svakako treba navesti svoje osobne podatke. Na taj način omogućilo bi se selektiranje samo onih prijava koje su utemeljene i zasnivaju se na činjeničnom stanju te bi to pomoglo rješavanju stvarnih nepravilnosti u sustavu. Prosvjetni nadzor trebalo bi provesti tek nakon što se na razini škole nije riješio nastali problem. Srdačno, Ksenija Šikuten Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
13 Ozrenka Meštrović PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji navedene u ovom dokumentu. Podržavam i prijedlog ukidanja anonimnih prijava jer su do sada pružale priliku za klevetu i manipulacije pojedinaca. Smatram da je potrebno jasno definirati što sama prijava treba sadržavati npr. ime i prezime, OIB i adresu podnositelja prijave, opis događaja koji je doveo do prijave te argumentaciju i tijek rješavanja problema na razini škole. Naime, vrlo često učitelj u pitanju nije ni svjestan postojanja problema jer prijavitelj ne poštuje proceduru unutar ustanove (razgovor s razrednikom i predmetnim učiteljem, stručnom službom te na kraju s ravnateljem). Smatram da bi se na taj način većina problema uspješno riješila. Inspekcija bi trebala biti finalna instanca u slučaju da prethodni stupnjevi postupka nisu uspjeli dovesti do rješavanja problema. Također u izmjenama obavezno treba uvesti stavku novčane kazne u slučaju da je prijavitelj iznio neutemeljenu prijavu/klevetu. Srdačno, Ozrenka Meštrović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
14 Violeta Odorčić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ukidanje anonimnih prijava i jasno razrađeni obrazac prijave doprinijeti će kvaliteti obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor trebao bi, kako je ovdje već nekoliko puta rečeno, trebao djelovati kao medijator. Pri prijavljivanju pedagoškog radnika trebalo bi uputiti na niz prethodnih koraka koje je prethodno potrebno učiniti (razgovor s odgojno-obrazovnim djelatnikom, stručnom službom i vodstvom škole i sl.). Prijava ne bi trebala biti pravovaljana ukoliko je podnosi strana koja nema direktan upliv u situaciju zbog koje prijavljuje. Srdačan pozdrav Violeta Odročić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
15 NENSI LUČIĆ KINKELA PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Anonimne prijave su često neutemeljene i najčešće se pokreću prije pokušaja rješavanja problema sa samim učiteljima. Svaki učitelj stoji iza svoga rada svojim imenom prezimenom pa smatram da i podnositelj prijave mora navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, OIB) te navesti utemeljene razloge. Također inspekcija bi trebala izaći na uvid tek kad je prijavitelj pokušao riješiti problem u školi kao što su razgovor s učiteljem, razrednicom, stručnom službom, ravnateljem. Naravno, u slučaju neutemeljene prijave, podnositelj prijave bi trebao snositi troškove rada Prosvjetne inspekcije. Na taj način bi se smanjile neutemeljene prijave, a podnositelj prijave će morati promišljenije i realnije pristupati prijavi i zapravo je pokušati riješiti na primjereniji način. Bilo bi dobro da se prijavljenim učiteljima omogući i besplatno pravno savjetovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
16 Silvija Sinovčić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Budući da prijave više nisu anonimne savjetujem da se prvi korak nadzora provede prije dolaska inspekcije u školu koju može provesti školska komisija ili tim za kvalitetu u dotičnoj školi. Ako se na školskoj razini ne može to riješiti onda bi drugi korak bio dolazak inspekcijskog nadzora. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
17 Adriana Turić Erceg PRILOG 1. Poštovani, mislim kako je prosvjetni nadzor potrebno unaprijediti i poboljšati. Ukidanje anonim nih prijava prosvjetnih djelatnika će u tome definitivno pomoći. Iza svake prijave treba stajati osoba imenom i prezimenom i argumentima. prosvjetnim djelatnicima na taj bi se način vratio dio izgubljenoga dostojanstva i vjere u sustav. potrebno je detaljnije razraditi sam postupak prijava i postupaka u slučaju prijave. Na prijavu treba reagirati tek kada se hijerarhijski pokušalo riješiti problem koji je doveo do prijave. Puno uspjeha u radu želim, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
18 Ivana Žagar PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji vezane uz ukidanje anonimne prijave prosvjetnih djelatnika kao i detaljnije definiranje ovlasti prosvjetne inspekcije. S poštovanjem, Ivana Žagar Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
19 Hajdi Škarica PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam sve navedeno u obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Obrazovni se sustav zbog postojanja mogućnosti anonimnih prijava nije nimalo promijenio na bolje u odnosu na vrijeme kada anonimnih prijava nije bilo. Anonimne prijave mogu snažno utjecati na profesionalni i osobni život prijavljenih prosvjetnih djelatnika. Iznimno je važno da se podnositelj prijave predstavi svojim imenom i prezimenom, kao i da jasno obrazloži razloge podnošenja prijave. Ukidanjem mogućnosti anonimne prijave neosnovane prijave neće u potpunosti nestati , ali će ih svakako biti manje, a time će se smanjiti i mogućnost njihove zlouporabe. Svakako bi trebalo uložiti dodatne napore i u izgradnju međusobnog povjerenja, kao temelja dobre komunikacije, posebno između škole i roditelja. Srdačno Hajdi Škarica Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
20 Branka Katalinić PRILOG 1. Poštovani, podržavam potrebu za izmjenom Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prema navedenom u obrascu vidljivo je da se u ovoj fazi ide na najhitniju izmjenu u postojećem zakonu a to je definiranje sadržaja podnesaka na temelju kojih se kreće u inspekcijski postupak. Slažem se s navedenim u ishodima odnosno promjenama da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Ovdje bih dodala da se individualni prijavitelji trebaju identificirati i OIB-om. Predlažem i da sam podnesak bude u obliku obrasca gdje bi u jednoj od sastavnica bili vidljivi poduzeti koraci koji su prethodili samoj prijavi. Naime radi rasterećenja i bolje funkcionalnosti sustava u cjelini, svaki bi se problem trebao prvo pokušati riješiti na nižoj razini - kvalitetnim i mirnim razgovorima i dogovorima u odgojno-obrazovnoj ustanovi slijedeći hijerarhiju i proceduru (učitelj/razrednik, predmetni učitelj, stručna služba, ravnatelj). Što se tiče zaštite identiteta prijavitelja, smatram da bi prijavljena osoba trebala znati na temelju čega i koga je prijavljena. Ako je neophodna anonimnost, trebalo bi razmišljati ne samo o pravima nego i o odgovornosti koju bi snosio podnositelj prijave u slučajevima kad se pokaže da je prijava neutemeljena. I, nevezano uz temu, predlažem da u službenim obrascima izmijenite rečenične strukture da li u je li – upitne rečenice koje počinju s Da li u hrvatskom jeziku nisu preporučljive. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
21 Ivona Trtanj Šneler PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Tijekom utvrđivanja utemeljenosti optužbi podnositelj optužbe i optuženi prosvjetni djelatnik trebali biti u jednakom položaju a tome će svakako pridonijeti identifikacija prijavitelja. Svakako bi trebalo razmotriti mogućnost zaštite prava prosvjetnih djelatnika na način da im se omogući besplatno pravno savjetovanje u slučaju neutemeljenih i lažnih optužbi. Također inspekcija bi trebala izaći na uvid tek kad je prijavitelj pokušao riješiti problem hijerarhijski (razrednik/ca,stručna služba,ravnatelj/ca) i konstruktivnim razgovorom u školi po proceduri i za to ima dokaze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
22 TAMARA PINTAR PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedloge izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji vezane uz ukidanje anonimne prijave prosvjetnih djelatnika. Zaista smo kao profesija bili oštećeni brojnim i neutemeljenim „nepotpisanim“ prijavama. Za prijavu djelatnika podnositelj prijave mora navesti svoje osobne podatke i navesti utemeljene razloge. Zatim smatram kako je za prijavu nužno dokazati kako je učitelj upućen na određeni problem ili situaciju pa nakon toga stručna služba i ravnatelj. Ove promjene će pridonijeti boljitku s obje strane. Učitelji će biti zaštićeniji, a podnositelji zahtjeva će morati promišljenije i realnije pristupati prijavi i zapravo je pokušati riješiti na primjereniji način. Lijep pozdrav, Tamara Pintar Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
23 Dijana Dvornik PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s navedenim izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj predstavke se mora identificirati osobnim podatcima kako bi se ostvarilo njegovo pravo koje proizlazi iz Zakona. Navedene izmjene doprinijet će većoj funkcionalnosti prosvjetne inspekcije, a učiteljima olakšati sam inspekcijski postupak. Osim toga, anonimne prijave su često neutemeljene i najčešće se pokreću prije pokušaja rješavanja problema sa samim učiteljima. Ove izmjene Zakona zasigurno će potencijalne podnositelje prijava navesti na promišljanje o nekim boljim i učinkovitijim načinima rješavanja nastalih problema. Srdačan pozdrav, Dijana Dvornik Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
24 Branka Merlacchi PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune zakona o prosvjetnoj inspekciji, poput inicijative i prijedloga ukidanja anonimnog prijavljivanja učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. U školi postoje načini rješavanja problema (razrednik, stručne službe, razredno i nastavničko vijeće…) koji se postepeno moraju poštivati prije nego li predmet rasprave uopće dođe do velikih eskalacija. Najčešće se problem riješi. Anonimne prijave dosada su bile neutemeljene i u konačnici su naštetile svima. Kako bi izbjegli dosadašnja štetna i neodgovorna ponašanja omogućena djelomično anonimnom prijavom potrebna je transparentnost i odgovornost spram svojih postupaka svih sudionika školstva. Sa štovanjem, Branka Merlacchi, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
25 Mirela Keros PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam i slažem se s predloženim izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijava bi trebala sadržavati podatke o prijavitelju (ime i prezime, adresa, OIB) kao i opis postupaka rješavanja problema u školi. Prije posjeta prosvjetne inspekcije, navedeni problem trebao bi se rješavati u školi , razgovorom na relaciji učenik, učitelj, razrednik, djelatnici stručne službe i ravnatelj. Svaka bi prijava trebala sadržavati potrebne korake u kojima bi se opisali provedeni postupci u rješavanju određenog problema. Na taj način smanjio bi se broj neutemeljenih prijava. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
26 Marina Lucin PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedloge izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji vezane uz ukidanje anonimne prijave prosvjetnih djelatnika. Potrebno je definirati sastavnice podneska prijave koje uključuju i podatke o prijavitelju. Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze (zapisnike) o prethodnim razgovorima s učiteljem, razrednikom, stručnom službom škole, ravnateljem. Srdačan pozdrav, Marina Lucin Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
27 Snježana Turk PRILOG 1. Poštovani, Podržavam sve navedeno u obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zaista je krajnje vrijeme da se od svakog podnositelja zahtjeva traži i njegov identitet, a ne da prosvjetna inspekcija vrlo često i bespotrebno dolazi u škole. Mislim da će se upravo na ovaj način smanjiti broj neosnovanih prijava što bi svakako bilo korisno za više strana. U svakom slučaju ovakav Zakon nikome ne šteti! Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
28 Lidija Puškarić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Lijepi pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
29 Ksenija Miškulin PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj zahtjeva trebao bi navesti svoje osobne podatke i imenom i prezimenom stajati iza svojih pritužbi. To je već veliki napredak. Zaista je nevjerojatno da smo do sada, kao učitelji, bili izloženi tolikim anonimnim prijavama na koje je odmah trebala reagirati prosvjetna inspekcija. Smatram da svaki podnositelj zahtjeva treba biti svjestan svojih prava, ali i dužnosti, posebno ako je riječ o pritužbi roditelja. Treba provjeriti je li roditelj surađivao s razrednikom/razrednicom, bio nazočan na roditeljskim sastancima i individualnim razgovorima o svom djetetu. Je li zatražio razgovor s učiteljem zbog kojeg je podnio zahtjev prosvjetnoj inspekciji ili se obratio stručnoj službi i ravnatelju/ravnateljici škole? Također smatram da u izmjenama Zakona treba pojasniti izraz zaštita podataka podnositelja. Mislim da bi trebalo zaštititi i prava prijavljenih učitelja/učiteljica. Hoće li oni znati o čijoj je pritužbi riječ ili samo ravnatelj/ravnateljica škole? Srdačan pozdrav! Ksenija Miškulin Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
30 Željko Jambrešić PRILOG 1. Poštovani, podržavam predloženi obrazac prethodne procjene za zakon i izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji s jednom konkretnim prijedlogom za članak 2.2. Jedan od problema je anonimna prijava, najčešće roditelja. Svako je potrebno jasnije definirati što mora sadržavati podnesak. Međutim, svjesni smo kako su učenici i roditelji često u pravu kada su nezadovoljni radom pojedinih nastavnika. Iako u školi postoji komunikacija s nastavnikom, razrednikom, stručnom službom i ravnateljem izravno ili preko vijeća učenika i roditelje, dešava se da se pojedini problemi ne rješavaju. Sastavni dio obrasca trebao bi sadržavati i podatke o komunikaciji s nadležnim osobama u školi u pokušaju rješavanja problema. Tako bi oni koji se žale jasnije precizirali problem, a oni koji su zaduženi za organizaciju i održavanje nastave više potrudili kako bi nastale probleme lakše riješili. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
31 Marko Žerjav PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene zakona u kojima se više ne zaprimaju anonimne prijave. Osobno sam svjedočio nekolicini takvih prijava protiv mojih kolega i sve su se na kraju pokazale neutemeljenima ili samo djelomično utemeljenima. Moramo naučiti imenom i prezimenom stati iza svojih stajališta, pogotovo ukoliko ona mogu naštetiti drugim osobama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
32 Renata Papec PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Rad učitelja i nastavnika je javan i transparentan, te stoga smatram da i postupak prijave mora biti isto takav. Važno je da u obrascu budu navedeni i argumentirano objašnjeni razlozi podnošenja obrasca, kao i priložena dokumentacija rješavanja predmeta zbog kojeg se podnosi obrazac. Transparentnošću i poštivanjem procedure izbjegle bi se pritužbe koje su često posljedica subjektivne procjene osoba bez stručnih kompetencija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
33 Željka Zagorac PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene navedenog Zakona kojom se ukida mogućnost anonimnih prijava. Smatram da treba navesti sve korake koje prethode prijavi, a to se prvenstveno odnosi na obvezu rješavanja problema tamo gdje je nastao - u školi (razrednik, stručna služba, ravnatelj). Neprihvatljivo je da svatko može prijaviti prosvjetne djelatnike direktno prosvjetnoj inspekciji, a da se problem nije pokušao riješiti u školi. Time bi se djelomično rasteretila prosvjetna inspekcija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
34 Marcella Vidmar PRILOG 1. Poštovani, podržavam sve navedeno u obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram nužnim da se svaki podnositelj zahtjeva identificira svojim podacima. Kao što je i navedeno, promjena neće suziti krug mogućih podnositelja zahtjeva, ali mišljenja sam da će zasigurno smanjiti broj podnesenih zahtjeva, naročito onih neosnovanih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
35 ANA BJELIŠ PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji misleći prvenstveno na ukidanje anonimnih prijava. Svaka prijava treba biti potpisana, a identitet podnositelja poznat prosvjetnoj inspekciji. Kako bi se smanjio velik broj neutemeljenih prijava dobro bi bilo točno definirati što podnesak treba sadržavati kako bi se isti uopće uzeo u razmatranje, a uz to uvesti i paušalnu naplatu za svaku pristiglu prijavu. Ukoliko se prijava pokaže utemeljenom (temeljem Rješenja prosvjetne inspekcije) izvršio bi se povrat novca na račun podnositelja prijave. U protivnom, novac se uplaćuje u korist proračuna RH. S poštovanjem, Ana Bjeliš Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
36 GORAN ŽIVKOVIĆ PRILOG 1. Suglasan sam sa sadržajem Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a posebno u dijelu u kojem se govori o potrebi definiranja podnositelja podnesaka te njihovim pravima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
37 Josipa Bobovec PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam i pozdravljam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svatko tko ima dobre namjere i stoji iza navedenih tvrdnji mora stajati iza toga i svojim imenom i prezimenom. Prijava bi svakako trebala sadržavati precizno navedene i dokazive okolnosti događaja, sam događaj, datum, vrijeme, mjesto, svjedoke i slično. Ne bi smjela sadržavati subjektivne i općenite dojmove koji se ne odnose na konkretan događaj. Također, prijava bi trebala sadržavati i način na koji se problem pokušao riješiti prije prijave (razgovor sa nastavnikom, stručnom službom, ravnateljem, ...) Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
38 Marija Guć PRILOG 1. Podržavam dugogodišnje napore da se ide u izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kao prosvjetni djelatnik, smatram potrebnim da se prijava podnosi imenom i prezimenom, kako bi se smanjio broj neutemeljenih optužbi te smanjili nepotrebni izlasci na teren prosvjetne inspekcije, koji su uvijek stresni i nelagodni. Smatram da se i podnositelje neutemeljenih prijava treba novčano sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
39 Mario Marasović PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka prijava treba biti potpisana imenom i prezimenom, a anonimne ne bi trebalo ni razmatrati. Anonimnim prijavama omogućeno je neosnovano i lažno teretiti učitelje. Svaki dolazak inspekcije u školu je sramoćenje učitelja i udar na njegov ugled i čast. Anonimna prijava ne ostavlja mogućnost protutužbe i sankcioniranja onih koji su poslali lažne i neutemeljene prijave, kao ni za nadoknadu štete prouzročene lažnom prijavom. Smatram da se prijave koje ne navode točan događaj, vrijeme i svjedoke ne bi trebale razmatrati. Također, podnositelja za kojeg se dokaže kako je podnio neutemeljenu prijavu treba sankcionirati (novčano). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
40 Branka Dučmelić PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedene promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Protivna sam anonimnom prijavljivanju nastavnika. Postoji "hijerarhija" u školi: razrednik, pedagog, psiholog, RV i u konačnici ravnatelj, koji mogu riješiti nastale probleme i nesporazume. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
41 Donata Mikić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mislim da bi se svaki podnositelj trebao identificirati svojim podatcima što bi u određenom broju slučajeva rezultiralo smanjenim brojem neutemeljenih prijava. Podnesak bi trebao imati propisane podatke između kojih bi trebali postojati i pokazatelji da je prijavitelj pokušao riješiti problem u školi poštujući hijerarhiju – nastavnik, razrednik, stručna služba, ravnatelj. Također, smatram da bi prijavitelj trebao biti zaštićen, tj. da bi podatci o prijavitelju trebali imati status službene tajne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
42 Jasna Hrstić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave ne bi trebalo ni razmatrati. Smatram da se podnositelj prijave prvo treba obratiti školi, a zatim prosvjetnoj inspekciji. Mislim i da bi prije dolaska u školu, prosvjetna inspekcija trebala kontaktirati sa ravnateljem ustanove radi utvrđivanja osnovanosti prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
43 Vesna Stipić PRILOG 1. Poštovani, podržavam i pozdravljam novi prijedlog Zakona o prosvjetnoj inspekciji kako bi transparetnost u radu kao i svaka analiza bila utemeljena, vjerodostojna, podkrjepljena činjenicama i autentična. Slažem se i da je cilj postići pravna utemeljenost postupanja s podacima iz inspekcijskog nadzora i utvrđuju prava i interesi podnositelja podneska, a istodobno otklanja mogućnost dupliranja istih prijava prijavitelja i time rasterećuje sustav nadzora. Smatram i da bi za sve neutemeljene prijave, prijave bez stvarne osnove bilo potrebno uvesti određene sankcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
44 Snježana Varga PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam o pozdravljam prijedlog Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svatko tko ima dobre namjere i stoji iza navedenih tvrdnji mora stajati iza toga i svojim imenom i prezimenom. Prijava bi svakako trebala sadržavati precizno navedene i dokazive okolnosti događaja, sam događaj, datum, vrijeme, mjesto, svjedoke i slično. Ne bi smjela sadržavati subjektivne i općenite dojmove koji se ne odnose na konkretan događaj i koji su teško ili nikako dokazivi npr. "učitelj ne objašnjava dobro", "učitelj daje preteške zadatke", "previše je gradiva", "učitelj prebrzo prelazi preko gradiva", i slično. Također, prijava bi trebala sadržavati i način na koji se problem pokušao riješiti prije prijave (razgovor sa nastavnikom, stručnom službom, ravnateljem, ...). Prijave su do sada često pisali roditelji koji nikada nisu bili u školi i/ili nisu razgovarali sa dotičnim nastavnikom te nisu čuli sve strane nekog događaja, kao i prijave koje nisu konkretne već su zlonamjerene i žele ukazati na nekompetentnost nastavnika. U tu svrhu, trebao bi postojati i dokument koji objašnjava proceduru rješavanja nekog problema. Većina dobronamjernih pritužbi/primjedbi može se otkloniti već i direktnim razgovorom roditelj - nastavnik - učenik. Srdačan pozdrav, Snježana Varga Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor.
45 JASNA SLOKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedene promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Takav potez je pokazatelj podrške i većeg povjerenja našem odgojno-obrazovnom sustavu i zaštiti učitelja. Kako je do sada bilo - anonimnost je često dopuštala skrivanje iza svakakvih motiva, a ne radi onih radi kojih je uvedena. Da ne spominjem koju konotaciju je imala ta mogućnost! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
46 Darija Grgić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam promjene i nadopune Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svi podaci o podnositelju prijave moraju biti poznati kako bi se zaštitio prosvjetni djelatnik i kako bi prijava bila opravdana! Srdačan pozdrav. Darija Grgić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
47 Dunja ham PRILOG 1. Poštovani, drago mi je da ste ovaj zakon dali na razmatranje u savjetovanje. Radujem se izmjenama i smatram da svaka prijava mora imati jasne argumente sa svim podacima pošiljatelja.U prijavi svakako treba stajati što se sve do prijave poduzelo i kome se pošiljatelj prije inspekcije obratio i zašto nije bio zadovoljan postignutim. Lijep pozdrav Dunja Ham Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
48 Mara Brdar PRILOG 1. Poštovani, podržavam inicijativu i Prijedlog izmjena zakona o ukidanju anonimnog prijavljivanja učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Postoje razne službe u školi kao što su razrednik, pedagog, psiholog, razredno vijeće, a na kraju i sam ravnatelj da se korigiraju svi nedostaci i nesporazumi koji eventualno nastanu u nastavnom procesu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
49 Nikolina Nikolić PRILOG 1. U obrascu prethodne procjene pitanja treba uskladiti s pravilima standardnoga jezika, tj. izbjegavati postavljanje pitanja s Da li... te ih zamijeniti s Je li... Primljeno na znanje Sadržaj Obrasca prethodne procjene nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
50 Katija Kaplan PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je važno definirati što podnesak mora sadržavati da bi se uzeo u razmatranje te da bi se podnositelj trebao identificirati svojim podacima. S poštovanjem, Katija Kaplan Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
51 Mirjana Vuletic PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom nacrta Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Predlažem da obrazac prijave sadrži prvenstveno pošiljatelja, kao i jasne argumente adresata, opis problema te navode o utvrđivanju problema, tijek rješavanja, a tek potom prijavu prosvjetnoj inspekciji s jasnim imenom i prezimenom pošiljatelja te o spornim činjenicama, dokazima i navodima koje pošiljatelj iznosi. Nadam se da će Izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji uskoro ugledati svjetlo dana, da će rasteretiti sustav od nepotrebnih reagiranja/intervencija i omogućiti pravovremeno djelovanje inspekcije gdje je to potrebno Srdačno pozdravljam, Mirjana Vuletić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
52 Alta Pavin Banović PRILOG 1. Poštovani, prihvaćam i podržavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebno Obrazac prethodne procjene jer je potrebno podići kvalitetu i učinkovitost prosvjetnog nadzora kako bi se poboljšao sustav u svojoj cjelini. Svakako je važno definirati koja su prava podnositelja podneska kao i određivanje roka za odgovor kao i definirati što podnesak treba sadržavati kako bi se svakako uzeo u obzir razmatranja i pokretanja postupka. Svaki podnesak treba biti potpisan i podnositelj podneska treba biti upoznat sa svim svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz njegovog podneska. Smatram da bi bilo dobro podnijeti izvještaj o uvidu i svim zaključcima kao i o tijeku postupka samom podnositelju podneska kako bi u svakom trenutku bio upoznat sa situacijom. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
53 SNEŽANA KRANJEC PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ukoliko netko prijavljuje učitelja prosvjetnoj inspekciji, takva prijava mora biti pravno utemeljena. Potrebno je izbjeći prijave temeljene na osobnom mišljenju ili animozitetu spram određenog odgojno-obrazovnog djelatnika. Prilikom javnih prijava osoba treba odgovarati za neosnovane i neutemeljene podnesene prijave, ali jednako tako one utemeljene treba detaljno proučiti i postupiti kako određena/opravdana prijavljena situacija nalaže. Transparentnost treba biti dvosmjerna. Ove izmjene bi trebale rasteretiti sustav od nepotrebnih reagiranja/intervencija, ali i pravovremeno djelovanje inspekcije gdje je to potrebno. S poštovanjem, Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
54 Miranda Barac PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji i smatram nužnim unijeti navedene izmjene. Ukidanjem anonimnih prijava smanjit će se veliki broj neutemeljenih prijava koje su opterećivale sustav. Samim time poboljšat će se funkcionalnost i transparentnost prosvjetnog nadzora. S poštovanjem, Miranda Barac Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
55 Sandra Podrug PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da osobe koje prijavljuju trebaju svakako biti potpisane imenom i prezimenom. Anonimne prijave su se u mnogo slučajeva pokazale kao neutemeljene, a na ovaj način bi se smanjio njihov broj te nepotreban stres učiteljima. Mišljenja sam da bi podnositelji neutemeljenih prijava trebali snositi odgovornost te biti upozoreni i na neki način sankcionirani. S poštovanjem, Sandra Podrug Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
56 Ljerka Jareb PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji i slažem se sa većinom komentara mojih kolega. Ukoliko netko prijavljuje učitelja prosvjetnoj inspekciji, onda takva prijava mora biti prvenstveno utemeljena na zakonskim odredbama a ne na osobnom mišljenju ili animozitetu spram odgojno-obrazovnom djelatniku. Prijava mora biti potpisana i točno navedeno na što se od zakonskih odredbi odnosi, a ne navoditi vlastite subjektivne procjene o radu prosvjetnih djelatnika. Treba jasno definirati koje sve podatke (osim imena i prezimena prijavitelja) treba sadržavati prijava. Također treba jasno definirati proceduru prijave te postupke koje prosvjetni djelatnik ima pravo poduzeti, ako se prijava pokaže neutemeljenom. Kad bi prijave bile javne i kad bi osoba odgovarala za neosnovane i neutemeljene podnesene prijave onda bi se spriječila bilo kakva neosnovana prijava koja je podnesena isključivo s ciljem narušavanja ugleda odgojno-obrazovnog djelatnika ili ustanove i imala negativne posljedice na dostojanstvo i rad prijavljene osobe. S poštovanjem, Ljerka Jareb Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
57 IVANA OREMUŠ PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nužno je uvesti predložene podatke o prijavitelju, precizne sastavnice podneska kao i postupanje s podacima inspekcijskog postupka. Predložene izmjene doprinijet će jasnijem, kvalitetnijem i učinkovitijem radu prosvjetne inspekcije. S poštovanjem, Ivana Oremuš Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
58 Tina Matanić PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da anonimne prijave treba ukinuti, te da iza svake prijave i iznošenja određenih stavova, argumenata i tvrdnji treba stajati podnositelj imenom i prezimenom. Identitet podnositelja prijave bi trebao biti poznat isključivo prosvjetnoj inspekciji, tj. osobi koja vrši uvid u istinitost podnesene prijave. Jasno definirani obrazac s određenim stavkama prijave, a u kojem bi između ostalog podnositelj prijave trebao navesti i opisati koje je korake u komunikaciji oko problema kojeg prijavljuje poduzeo i s kakvim rezultatima (jesu li djelatnici dječjeg vrtića, učitelj/ica razredne nastave, razrednik/ca, predmetni učitelj/ica, članovi stručne službe, ravnatelj/ica, ustanova ponudili rješenje ili pokušali riješiti nastalu situaciju), olakšao bi rad inspekcije i dao bolji uvid u "priču" uključenih strana. Ponekad se događa da s podnositeljem prijave nije ostvarena ili nije bilo moguće ostvariti komunikaciju. U slučaju neosnovane prijave podnositelj bi trebao snositi određene sankcije, koje bi isto tako trebalo definirati. Jednako tako ako se utvrdi da je prijava utemeljena treba utvrditi stupnjeve prekršaja i prema tome sankcionirati prijavljenog djelatnika ili ustanovu. Time bi se spriječila bilo kakva neosnovana prijava koja je podnesena s ciljem narušavanja ugleda odgojno-obrazovnog djelatnika ili ustanove i imala negativne posljedice na dostojanstvo i rad prijavljenje osobe. S poštovanjem, Tina Matanić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
59 Katarina Špiljak Tomić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je važno znati tko podnosi prijavu (imenom i prezimenom te OIB-om). Brojne neutemeljene prijave tad neće ni biti poslane. Katarina Špiljak Tomić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
60 Ivana Maruna PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ukoliko netko prijavljuje učitelja prosvjetnoj inspekciji , onda takva prijava mora biti prvenstveno utemeljena na zakonskim odredbama. Prijava mora biti potpisana i točno navedeno na što se od zakonskih odredbi odnosi, a ne navoditi vlastite subjektivne procjene o radu prosvjetnih djelatnika. Treba jasno definirati koje podatke (osim imena i prezimena prijavitelja) treba sadržavati prijava. Također treba jasno definirati proceduru prijave te postupke koje prosvjetni djelatnik ima pravo poduzeti, ako se prijava pokaže neutemeljenom. Ivana Maruna, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
61 Marica Bakin Batnožić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Za pokretanjem postupka nema potrebe ukoliko je prijava podnesena anonimno. Nadalje, potrebno je hijerarhijski pokušati riješiti problem u ustanovi prosvjetnog djelatnika primjenom propisane procedure koje smanjuju učestalost inspekcijskog nadzora. Pozdravljam prijedlog Zakona koji će nastavniku omogućiti da se više posveti nastavi, bez bojazni od subjektivnih i neutemeljenih prijava. Srdačno, Marica Bakin Batnožić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
62 Ivana Pavleković PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ukoliko dođe do prijave inspekciji, pretpostavka je da postoji nedovoljno kvalitetna komunikacija između djelatnika ustanove i prijavitelja. Ali ne mora biti tako jer prijavitelji često preskaču korake u komunikaciji ili ju u potpunosti odbijaju. Temeljno je ljudsko pravo i pravo radnika znati tko ga tereti i za što ga tereti, odnosno prijavljuje. Inspekcijski nadzor u kojem je prijavljeni djelatnik u procesu provjere nije ni malo ugodan te ostavlja trajni trag na karijeri pojedinog učitelja. Stoga svaka prijava treba biti argumentirana i potpisana, a troškove u slučaju neosnovane prijave treba podnosti prijavitelj. Srdačno, Ivana Pavleković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
63 Andrea Sebastijan PRILOG 1. Poštovani, Pozdravljam nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podržavam ukidanje anonimnih prijava. Važno je da se podnositelj prijave potpiše imenom i prezimenom, te da navede konkretne razloge podnošenja prijave jer će se na taj način smanjiti broj lažnih prijava. Smatram da podnositelj prijave obavezno treba navesti na koje je načine pokušao riješiti problem prije podnošenja prijave (obraćanje razredniku, stručnoj službi, ravnatelju). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
64 Marijana Bastić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji prema navedenom prijedlogu, a kojim bi se primarno smanjio broj neopravdanih prijava na koje odgojno-obrazovni djelatnici već duže vrijeme ukazuju. Time bi se zasigurno izbjegle manipulacije ili drugi (osobni) interesi pojedinaca koji su usmjereni protiv prijavljene osobe. Budući da svaki pojedinac ima građansko pravo prijave nepoštivanja zakonskih odredbi, istovremeno se kao podnositelj prijave treba identificirati (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, podaci za kontakt) radi ostvarenja traženog prava. Tako bi se smanjio broj činjenično neutemeljenih prijava, a povećala bi se odgovornost prijavitelja. Pritom bi se trebalo utvrditi rok za odgovor na podnesak. S obzirom na različita poimanja i doživljavanje prijava prosvjetnoj inspekciji od strane prijavljenog djelatnika, potrebno je štititi prava i podnositelja prijave te osigurati anonimnost u odnosu na treće osobe. Također trebalo bi osmisliti obrazac prijave koji bi bio jednostavan i razumljiv svim dionicima odgojno-obrazovnog procesa te paziti je li prije prijave poštivana postupnost komunikacije razrednik, razgovor s predmetnim učiteljem, stručnom službom, ravnateljem. Podržavam mišljenje ostalih sudionika ove rasprave da trošak rada prosvjetne inspekcije ako se prijava utvrdi neutemeljenom, snosi njezin podnositelj. Možda neloš način bi bio da prijavitelj pri podnošenju prijave uplati određenu taksu te ako se utvrdi istinitost prijave, da mu se vrate uplaćena sredstva, a u protivnom ostaju u državnom proračunu. Nadam se da će predložena izmjena pridonijeti kvaliteti sustava na način da će prijavljeni odgojno-obrazovni djelatnici na temelju nje moći (u podržavajućem okružju) unaprijediti svoj rad, a podnositelju prijave donijeti nova saznanja o funkcioniranju odgojno-obrazovnog sustava i mogućnosti rješenja eventualnog problema na obostranu korist. Srdačan pozdrav, Marijana Bastić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
65 Ivan Ilišević PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji. Njihov izlazak na teren mora biti potkrijepljen točno navedenim argumentima i činjenicama iza kojih mora biti osoba s imenom i prezimenom. Dosadašnji izlazak na teren u mnogo slučaja je bio neutemeljen, a same škole nisu niti dobile pokušaj da istraže i riješe probleme. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
66 Ana Božić PRILOG 1. Podržavam sve prijedloge Inicijative Sidro. Protivim se tome da se prije obraćanja prosvjetnoj inspekciji propiše da se prethodno podnositelj prijave mora obavezno obratiti ustanovi i osnivaču, odnosno smatram da bi to trebala biti odluka samog podnositelja prijave ovisno o tome koliko je to za njega smisleno. Ukoliko podnositelj prijave djeluje u takvom okruženju gdje je tako nešto moguće, naravno da će prvo ići u svome obraćanju samoj ustanovi i time joj dati priliku da ispravi nepravilnosti, zatim ukoliko se ustanova ogluši tada se može za pomoć obratiti osnivaču kao nadređenom tijelu, no svjedoci smo da taj put najčešće rezultira prijetnjama i zastrašivanjem što onda rezultira toleriranjem nepravilnosti i neprijavljivanjem istih iz straha za vlastitu karijeru, egzistenciju i sl. Također podržavam da prijave nisu anonimne iz razloga što postoji zlouporaba istih u smislu da su one neutemeljene i motivirane isključivo osvetom pojedinca, ali također treba osigurati prijavitelju da njegovi podaci neće biti otkriveni prijavljenima te da ukoliko ipak dođe do curenja podataka da se to smatra kršenjem službene tajne kako je i navedeno u prijedlogu izmjena, ali i teškom povredom radne obveze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
67 Mira Ćaćić PRILOG 1. Poštovani, prijedlog novog zakona o prosvjetnoj inspekciji je dobrodošao i svakako će doprinijeti poboljšanju rada odgojno-obrazovnih ustanova. Zakon bi trebao propisati proceduru i redoslijed razina na kojima se bi problem trebao rješavati. Smatram da bi se velika većina sporova mogla riješiti na razini škole, ali se se ona često zaobilazi upravo zbog postojanja mogućnosti anonimne prijave. Jasnim propisima i procedurom bi se smanjio veliki broj (često neutemeljenih) prijava i pritisak na prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
68 Marija Galić PRILOG 1. Poštovani, svaka promjena na bolje je dobrodošla pa tako i izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da svatko treba biti spreman stajati iza svojih izjava legitimno s moralnom odgovornošću s obzirom da svaka prijava donosi i svoje moguće posljedice jednoj i drugoj strani. Puno se može postići dobronamjernim dijalogom pa će prosvjetna inspekcija imati manje posla. Da, određena izjava s legitimnim potpisom ima svoju težinu i to je dobro i jedino ispravno. S poštovanjem, lijep pozdrav. Marija Galić :) Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
69 Vesna Vuković PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem sa izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Važno je da se podnositelj izjasni imenom i prezimenom i argumentima za pokretanje inspekcijskog nadzora. Mnogo puta smo se susreli sa neutemeljenim prijavama, često istih osoba, što ometa rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
70 Daniela Usmiani PRILOG 1. Slažem se s izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Dosadašnja praksa je bila vrlo često korištena u krive namjene te prijavljivanje prosvjetnoj inspekciji treba biti jasno navedeno, s konkretnim argumentima i potpisano od strane prijavitelja. Također, u slučaju da se ispostavi da je prijava bila lažna prijavitelj bi trebao snositi troškove izlaska prosvjetne inspekcije na teren. Sama prijava treba jasno naznačavati događaj ili aktivnost nastavnika na temelju kojeg se vrši prijava uz konkretne navode i dokaze. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
71 Nelica Kljaković Gašpić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Veliki broj prijava je često produkt pristranih roditelja koji ne sagledavaju sposobnosti i mogućnosti svoje djece na pravi način. Mogućnost anonimnih prijava sigurno im je bila i olakotna okolnost, stoga mislim da će obaveza prijave s imenom i prezimenom uz obrazloženje prijave a posljedično i utvrđivanje utemeljenosti iste, sigurno smanjiti broj prijava a i na neki način natjerati ljude da promisle dvaput o svojim argumentima za istu. Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i iznesenom mišljenju.
72 SILVANA LEŠIĆ PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kako bi se preciznije definirali podnositelji podneska i njihova prava kao i rok za odgovor na podnesak. Navedene promjene dovele bi do učinkovitijeg prosvjetnog nadzora što bi rezultiralo boljim funkcioniranjem cijelog sustava. Mišljenja sam kako bi ukidanje anonimnih prijava dovelo i do smanjenog broja neosnovanih prijava. Također se slažem s prijedlogom kolega o financiranju troškova rada inspekcije ukoliko prijava nije utemeljena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
73 Davor Hostić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam navedeni prijedlog o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svatko tko ima bilo kakvu indiciju za prijavu, mora biti potpisan svojim imenom i prezimenom i stajati iza te prijave. Siguran sam da bi se takvim činom smanjio broj neutemeljenih pa čak i subjektivnih prijava. Mišljenja sam, da bi svakako i podnositelj neutemeljene prijave trebao snositi odgovarajuće sankcije. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
74 Andreja Sedlar PRILOG 1. Poštovana gospodo, držim da je prijedlog Zakona korektan, posebice u dijelu da se prijava prosvjetnoj inspekciji može podnijeti isključivo s kompletnim generalijama osobe koja prijavljuje neki propust. S druge strane, iznimno problematičnim vidim namjeru da se propusti rješavaju najprije hijerarhijski, unutar ustanove: kada je to na primjer predškolska odgojno-obrazovna ustanova, kojoj je osnivač lokalna samouprava, postoji osnovana opasnost da se po prijavi ne djeluje. Na žalost, to bi se, kao i mnogi drugi problemi u nas, moglo negativno reflektirati prema npr. zaposleniku. Prijava treba biti pod punim imenom i prezimenom, ali direktno na inspekciju. Inspekcija bi trebala u ustanovu doći nenajavljena: pokazalo se u praksi da se kršenje Državnog pedagoškog standarda u pojedinim predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama uspije fingirati do dolaska najavljene inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
75 LIDIJA BLAGOJEVIĆ PRILOG 1. Pozdravljam izmjene i dopune ovog zakona, napokon će se stati na kraj anonimnom prijavljivanju. Predlažem u zakon unijeti poštovanje procedure prilikom prijave roditelja na određenog nastavnika: prvo se obratiti razredniku, ako se problem ne riješi, onda stručnoj službi, nakon toga ravnatelju. Ako se ni na jednoj instanci problem ne riješi, tada se obratiti prosvjetnoj inspekciji i to točnim navođenjem podataka, na koga je žalba, koji je predmet žalbe i navesti adresu na koju će se rješenje žalbe dostaviti. Na taj će se način uštedjeti i sredstva, jer se možda neki problemi mogu rješavati tamo gdje su nastali, a ne kao što je bila dosadašnja praksa, izlazak na svaku anonimnu prijavu, Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
76 Marija Hazdovac PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijava treba biti potpisana te treba biti navedeno je li se podnositelj prijave prvo obratio školi i problem pokušao riješiti unutar ustanove. U nalazima inspekcijskog nadzora trebalo bi točno precizirati rokove do kada se problem treba otkloniti te na koji način. Ako nadzor utvrdi da su navodi u prijavi neutemeljeni ili neistiniti, i takav nalaz potrebno je dostaviti školi. Dogodilo se u nekoliko slučajeva da su se pritužbe pokazale neutemeljenima, a nalaz inspekcijskog nadzora nismo dobili. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
77 Antonija Ćosić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Prijedloga o Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim bi se konačno riješile mnoge nedorečenosti. Veliki broj neutemeljenih prijava, koje opterećuju sustav prosvjetne inspekcije, upućene su anonimno i veseli me činjenica da će ovim izmjenama svatko morati stajati svojim imenom i prezimenom iza argumenata koje navodi, što će osigurati transparentnost sustava. Izmjenama se predviđa i jasnije utvrđivanje obveza čuvanja inspekcijske tajne, propisuje se način postupanja s dokumentacijom i podacima u vezi s inspekcijskom postupkom, a precizira se i postupanje s podacima o podnositelju podneska. Time se postiže pravna utemeljenost postupanja s podacima iz inspekcijskog nadzora i utvrđuju prava i interesi podnositelja podneska, a istodobno otklanja mogućnost dupliranja istih prijava prijavitelja i time rasterećuje sustav nadzora. Srdačan pozdrav! Antonija Ćosić, stručna suradnica edukacijski rehabilitator Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
78 Valentina Prtenjača PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem sa izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Važno je da se podnositelj izjasni imenom i prezimenom i argumentima za pokretanje inspekcijskog nadzora. Mnogo puta smo se susreli sa neutemeljenim prijavama, često istih osoba, što ometa naš rad. Jako je važno da se prije samog nadzora filtrira opravdanost prijave kako bi se izbjeglo nepotrebno gubljenje vremena zbog roditelja koji ne sagledavaju realno sposobnost i marljivost svog djeteta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
79 Andrea Kager PRILOG 1. Poštovani, apsolutno podržavam prijedlog zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svatko ima mogućnost žalbe na rad pojedinog odgojno - obrazovnog djelatnika u cilju poboljšanja odgojno-obtrazovnih postignuća djeteta. Stoga je svima u interesu iskrena i djelotvorna komunikacija između svih članova odgojno - obrazovnog procesa. Ukoliko je prijava potpisana, shvaćena je puno ozbiljnije i pokazuje interes za poboljšanjem odnosa i ispravljanjem eventualnih nepravilnosti. Također smatram da bi trebalo uvesti redovitije provjere rada svih odgojno - obrazovnih djelatnika, jer osim uvida u nastavu zbog napredovanja ili eventualne tužbe određenih roditelja, rad nekih djelatnika ne bude valoriziran godinama, pa i duže . To nikako ne pridonosi kvaliteti njihova rada. Također smatram da se puno nesuglasica može riješiti na nivou škole, odnosno u odnosu roditelj - razrednik - ravnatelj uz pomoć stručne službe škole. Ukoliko se svi dogovori ne uspiju realizirati, treba podnijeti potpisanu prijavu. Ponekad roditelji preskaču sve te nivoe suradnje i odmah pišu neargumentirane prijave, što otežava rad prosvjetne inspekcije i ne pridonosi komunikaciji unutar škole. Nadam se da će ova izmjena zakona gdje sve prijave moraju biti potpisane pridonijeti kvalitetnijem rješavanju problema. Andrea Kager Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru. Uvid u nastavu zbog napredovanja ili eventualne tužbe određenih roditelja nije u nadležnosti prosvjetne inspekcije.
80 Mirna Stojanović PRILOG 1. Poštovani, osobno smatram da je prijedlog novog zakona o prosvjetnoj inspekciji sasvim korektan, jer kao prosvjetni djelatnik želim znati, ako do prijave dođe tko me i zbog čega prijavio. Podržavam u potpunosti da prijava mora biti potpisana, jer sam do sada stjecala dojam da neke prijave nisu ništa drugo nego zluradost pojedinaca. Podržavam i činjenicu da se inspekcija ne treba baviti kvalitetom rada pojedinca, jer je to u zaduženjima savjetodavne službe. Bilo bi jako lijepo kada bi se ispoštivala i hijerarhija u pritužbama učenika/roditelja/skrbnika : prvo se obratiti razredniku, zatim predavaču na kojega se ima pritužbi, pedagogu škole i ravnatelju. Tek kada se sakupe "papirnati" dokazi o poštivanju hijerarhije, tek bi onda bila opcija prijava inspekciji uz sve poznate podatke podnositelja prijave. Nadam se da će Izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji uskoro ugledati svjetlost dana. Lijep pozdrav, Mirna Stojanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
81 Helena Ila Dragičević PRILOG 1. Poštovani, Smatram da je prijedlog novog zakona o Prosvjetnoj inspekciji u potpunosti prihvatljiv. Podržavam ga. Ističem važnost potpisane prijave, odnosno podneska od strane pošiljatelja. Vrlo često se moglo dogoditi da su osobe prijavljivane iz neke „osobne“ namjere bez da se iza navedenih činjenica stane imenom i prezimenom. Na taj način će se moći bolje provjeriti činjenično stanje, sve strane će biti zastupljene i dostupne. Helena Ila Dragičević Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
82 Julijana Madaj Prpić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji navedene u ovom dokumentu. Slažem se s prijedlogom da se ukinu anonimne prijave kako bi se izbjegle manipulacije ili drugi osobni interesi pojedinaca usmjereni protiv prijavljene osobe. Također, smatram da u rješavanju problema trebaju sudjelovati sve uključene strane što do sada nije bio slučaj kod prijave gdje je podnositelj bio anoniman. Utvrđivanju stvarnog stanja pomoglo bi i preciznije opisivanje događaja ili okolnosti koje su prethodile prijavi. Ono bi obuhvaćalo jasno navedene datume, mjesta, osobe, moguće svjedoke i postupke koji su povezani s navedenom prijavom. Podnositelj prijave, za koju se pokaže da je neutemeljena ili zlonamjerna, treba snositi troškove rada inspekcije. Julijana Madaj Prpić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
83 Višnja Sikirić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjeni zakona o prosvjetnoj inspekciji, osobito ukidanje anonimnih prijava prosvjetnih djelatnika što bi trebalo spriječiti zloupotrebu instrumenta prijave prosvjetnoj inspekciji koje su se neutemeljeno i nerijetko zlonamjerno koristile u svrhu osobnih obračuna i osvete. Smatram da je rad prosvjetne inspekcije vrlo važan u cilju podizanja kvalitete rada prosvjetnih djelatnika i pravilnog funkcioniranja školskog sustava u cjelini te rješavanja dokazanih nepravilnosti u sustavu, ali kao zadnja opcija, nakon što su se iscrple sve mogućnosti procedure žalbe na rad djelatnika. Dosadašnji sustav anonimnih prijava je imao za posljedicu i velike troškove rada prosvjetnih inspektora te sam mišljenja da bi uz poznati identitet prijavitelja dotični trebao snositi i trošak rada prosvjetne inspekcije u slučaju da je njegova prijava odbijena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru. Prosvjetna inspekcija nije nadležna za nadzor nad stručno-pedagoškim radom prosvjetnih radnika.
84 Ines Glavaš PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Prijedloga o Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji . Učinkovitost prosvjetne inspekcije i utvrđivanje potrebe postupanja ovisi i o vjerodostojnosti zaprimljenog podneska. Anonimni podnesak koji propituje kvalitetu rada zaposlenika u prosvjeti smatram da treba biti izuzet iz daljeg postupanja. Anonimnost treba zadržati učenik ili maloljetni štićenik, kojem su propustom prosvjetnog djelatnika narušena prava. Podnositelj podneska, roditelj ili skrbnik ili kolega, svakako treba potpisati podnesak i time stajati iza iznesenih tvrdnji. Prosvjetna inspekcija svakako treba razmotriti trebaju li podaci ostati službena tajna. Zahvaljujući Pravilniku o Napredovanju prosvjetnih djelatnika, vrlo se jednostavno može utvrditi što je vrednovano kao kvaliteta i napredovanje u sustavu obrazovanja. S obzirom da su promjene unutar sustava obrazovanja javne i transparentne te podložne stalnoj unutarnjoj i vanjskoj evaluaciji, smatram da i procjena rada i podnesak na nedostatak kvalitete ( od strane roditelja i skrbnika izvan sustava obrazovanja) treba biti javan s imenom i prezimenom podnositelja . To svakako doprinosi većoj funkcionalnosti i preciznijem postupanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
85 ANAMARIJA NERAD PRILOG 1. Poštovani, slažem se u potpunosti sa izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnesena prijava treba biti potpisana i treba se znati tko prijavljuje, jer u suprotnom prijavu može podnijeti bilo tko i to možete biti sa zločestom namjerom odrađeno. U našoj školi smo imali anonimnih prijava (sumnja se na jednog zaposlenika), i moram priznati da je osjećaj rada u takvim uvjetima nelagodan. Isto tako smatram da anonimna prijava daje puno posla inspekciji i samoj školi, a prijavitelj je najviše zaštićen u ovoj situaciji. Ovom izmjenom kvaliteta inspekcijskog postupka se ne gubi, a prijava će biti manje te će one biti zaista s razlogom podnesene. Lijep pozdrav Anamarija Nerad Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
86 Melisanda Masnica PRILOG 1. U potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i ukidanju anonimnih prijava građana. Kako u sustavu školstva radim skoro trideset godina kao struči suradnik, nagledala sam se dosta slučajeva u kojima su prosvjetni inspektori dolazili u školu na temelju anonimnih prijava građana. Na kraju se uvjek ispostavljalo da su te prijave bile potpuno neutemeljene. Kako smo mi demokratska država, tako i svatko ima pravo izreći što misli, ali u ovom slučaju to više ne bi bilo anonimno već osobno, s potpisom. U tome slučaju bi se i Škola, kao institucija, mogla očitovati prema osobi koja je podnijela prijavu, ukoliko bi se pokazalo da je prijava neutemeljena. Vjerujem da bi se u slučaju izmjena ovoga Zakona, broj pritužbi i prigovora na rad pojedinaca ili ustanova u sustavu školstva, znatno smanjio jer se pojedinci više ne bi skrivali iza anonimnosti već bi se trebali potpisati svojim imenom i prezimenom. S poštovanjem, Melisanda Masnica Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
87 Danijel Ptičar PRILOG 1. Ovaj prijedlog sigurno će smanjiti broj neutemeljenih i nerazumnih prijava. Također uz svaku prijavu bi se trebala staviti neka razumna naknada za pokrivanje troškova postupka . Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
88 Vanja Kalenski PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Važno je da se svaki podnositelj identificira svojim podacima što bi rezultiralo smanjenim brojem neutemeljenih prijava te djelomičnom zaštitom prosvjetnih djelatnika. Prije dolaska inspekcije u školu trebali bi postojati dokazi da je prijavitelj pokušao riješiti problem u školi poštivajući hijerarhiju; nastavnik, razrednik, stručna služba, ravnatelj. Podnositelj prijave, za koju se pokaže da je neutemeljena ili zlonamjerna, treba snositi troškove rada inspekcije. Srdačan pozdrav, Vanja Kalenski Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
89 Nada Grahovac PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene nadopune i promjene Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podržavam prijedlog da se ukinu anonimne prijave koje su često bile neutemeljene i smatram da bi svaka prijava trebala biti potpisana s osobnim podatcima podnositelja. Ovim prijedlogom izmjena će se smanjiti broj zlonamjernih i neutemeljenih prijava prosvjetnoj inspekciji. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
90 Davorka Hrženjak PRILOG 1. Poštovani, Apsolutno podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave se ne trebaju uzimati u obzir. Prijave trebaju biti argumentirane i potpisane. Također, prijavitelj bi trebao navesti koje su mjere poduzete na razini škole prije prijave prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav, Davorka Hrženjak Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
91 Adrijana Roždijevac PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji i ukidanje anonimnih prijava. Smatram da je potrebno jasno definirati što bi prijava sve trebala sadržavati, kao i rok za nadopunu dokumentacije od strane podnositelja zahtjeva. Predlažem da osim imena i prezimena prijava sadrži i OIB i adresu podnositelja, kao i jasne argumente, opis problema i tijek pokušaja rješavanja problema na razini škole (razgovor s razrednikom i predmetnim nastavnikom, stručnom službom i ravnateljem). U školama postoje procedure postupanja, pa bi bilo dobro da Zakon o prosvjetnoj inspekciji upućuje i ukazuje na njih i postupa tek kada su se sve druge opcije odradile, jer smatram da bi se na taj način većina problema mogla riješiti na razini škole bez potrebe za prosvjetnom inspekcijom i izlaskom na teren. S poštovanjem, Adrijana Roždijevac Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru. Uređivanje djelatnosti u području odgoja i obrazovanja predmet je drugih provedbenih zakona i propisa.
92 JASMINKA BEREND PRILOG 1. Poštovani, podržavam u potpunosti izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave nikako ne podržavam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
93 Martina Lovrak Ivanov PRILOG 1. Poštovani, pohvaljujem izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijave trebaju biti argumentirane i potpisane imenom i prezimenom. Srdačan pozdrav, Martina Lovrak Ivanov Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
94 Valentina Pirc Mezga PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam i pohvaljujem izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nastavnici su u današnje vrijeme izloženi javnom linču za svako krivo upisano slovo. Anonimne prijave su trebale biti ukinute davno prije. Nadam se još nekim poboljšanjima koje će ići na ruku zaštite dostojanstva i prava radnika u obrazovanju. Srdačan pozdrav, Vaalentina Pirc Mezga Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
95 Jadranka Poje PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da anonimne prijave nisu donijele puno dobroga, ni pomogle u rješavanju problema koji nastaju u školi na relaciji predmetni nastavnik - učenik (odnosno njegov roditelj ili skrbnik kao podnositelj prijave). Prijave trebaju biti argumentirane i potpisane imenom i prezimenom jer se podnose protiv javne osobe - učitelja, profesora, ravnatelja, a ponekad i cijele škole. Tako se narušava naš ugled, a vrlo često se nakon prosvjetne inspekcije ustanovilo da prigovori nisu bili utemeljeni i da su se preskočili svi čimbenici u školi koji su taj isti problem mogli riješiti. Nama učiteljima dugo vremena ostaje gorak okus i stres poslije takvog događaja, a podnositelj prijave nije snosio nikakve posljedice. Kao učitelji i profesori smo odabrali biti javno izloženi kritikama i pohvalama najprije pred svojim razredom, zatim roditeljima, kolektivom, pa i šire i ne bojimo se toga. Dapače ponosimo se svojim javim zanimanjem, ali nam je vrlo važno da nas štiti naš sustav kroz pravedne zakone. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
96 SUZANA PRACAIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedene promjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Koliko vidim, većina nas podržava ukidanje anonimnosti kod podnošenja prijave. • NADZOR rada ustanova i djelatnika treba biti praćen KONTINUIRANO, ne samo na prijave. Smatram da je NCVVO u tome nedovoljan. Ako mogu primijetiti, 'prate se i kontroliraju' samo oni koji napreduju u zvanju, a ostala većina ostaje u zaleđu bez ikakvih provjera ili potvrda o svom radu. • S obzirom da se danas sve treba NAJAVITI (od ispitivanja učenika u školi, do dolaska inspekcije) smatram da bi rok o obavještavanju dolaska trebao biti DAN-DVA UNAPRIJED. • Rad svakog djelatnika je vidljiv, bilo na web-stranici škole ili u e-dokumentima. Također i osnovni službeni podaci. Slažem se da treba preciznije definirati PODNOSITELJA podneska (OBVEZNE PODATKE), ali da treba SAČUVATI NJEGOV IDENTITET I TAJNOST (poznat samo inspekciji koja osigurava podnesak kao službenu tajnu). • Treba definirati što sve obrazac mora sadržavati, koje podatke, u što bih definitivno uključila DIO u kojem se navodi jesu li sve službe u školi poduzele sve što su trebale i morale na prijavu o nedosljednosti rada ili povredi prava osobe zbog kojeg je podnesak podnesen (predmetni učitelj, razrednik, stručna služba, ravnatelj, institucije) uz argumentirano priložene materijalne dokaze i razloge podnošenja prijave. • Treba definirati i rokove za ispravak nepravilnosti te u slučaju ponavljanja povrede/nezakonitosti sankcije za pravnu osobu i 'krivca'. Smatram da bi, ukoliko ne dolazi do popravljanja situacije, prijavljenu osobu trebalo novčano kazniti. Svi bismo trebali snositi posljedice za svoje postupke (nemar, neodgovornost, mobing…) S poštovanjem, Suzana Pracaić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru. Nadzor rada ustanova i djelatnika te napredovanja u zvanju nisu u nadležnosti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
97 Danijela Ćopo PRILOG 1. Poštovani, podržavam sve navedeno o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i ukidanju anonimnih prijava. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
98 Ljiljana Radovečki PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji.Mislim da je nepotrebno dozvoljavati i uvažavati anonimne prijave. Smatram da bi trebalo osigurati mogućnost prijave tek ako se unutar ustanove problem nije riješio. Možda bi se problem mogao riješiti uz pomoć dobre suradnje stručne službe i predmetnog učitelja, te razrednika. Prijave koje treba uvažavati moraju biti argumentirane i potvrđene imenom i prezimenom prijavitelja. Samo transparentnost sustava vraća povjerenje u institucije.Zakonodavni okvir se permanentno mora unapređivati jer će time sustav u cjelini biti puno funkcionalniji. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
99 JASNA KRALJIĆ-CMRK PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i ukidanje anonimnih prijava. Smatram da je bilo potrebno ukloniti sve što je moglo dovesti do zlouporabe ove mjere i precizno definirati postupak i način prijave. Izuzetno je važno za sve zakone da budu jasni i da ne ostavljaju prostor za zlouporabu. Također pozdravljam što je dugogodišnja argumentirana borba nastavnika da se uklone anonimne prijave urodila plodom. Predložila bi da u slučaju neopravdane prijave prijavitelj snosi trošak inspekcijskog uvida. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
100 Kristina Grdur PRILOG 1. Poštovani! Tijekom svog učiteljskog rada uvijek sam svoje učenike usmjeravala i poticala na odgovornost, odgovornost za djela, ali i za nedjela. Iz svakog postupka valja stajati osoba s imenom i prezimenom. Tako učenike učimo preuzimanju odgovornosti za svoje postupke. Ti isti učenici odlaze u svijet odraslih i vide sa svijet može funkionirati i drugačije. Drago mi je da se Zakon o prosvjetnoj inspekciji mijenja. Puno lakše će se moći utvrditi vjerodostojnost navoda ako su navodi potpisani. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
101 Mirjana Javor PRILOG 1. Poštovani, Pohvaljujem ovu inicijativu i mislim da će ona doprinijeti odgovornijem ponašanju građana Republike Hrvatske. Dakle, ukoliko netko ima argumentirane primjedbe, a bilo bi lijepo da to ponekad budu i pohvale, svakako može svoja razmišljanja iznijeti i potpisati. No, dosadašnje anonimne prijave su pridonosile lagano kaotičnom sustavu gdje se, nažalost, često događalo da su podnositelji bili osobno frustrirani i, umjesto da iznose argumente, prijave su sadržavale i uvrede na osobnoj razini. Usput, bilo bi lijepo, kao što građani imaju mogućnost prijave, da im se omogući i mogućnost pohvale, sigurno bi bilo puno takvih slučajeva. Kako učimo učenike u školi odgovornosti, pozitivnosti, tako i ovim primjerom treba pokazati odgovornost, stati imenom i prezimenom iza svog stava, te istovremeno i pohvalama prvenstveno širiti pozitivnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
102 Sanja Sruk PRILOG 1. Poštovani, veoma me veseli što će se nakon dugo vremena konačno stati na kraj anonimnim, a kako se do sada pokazalo, često neutemeljenim optužbama na rad nastavnika. Podržavam donošenje ovog zakona i smatram da iza svake prijave treba stajati osoba sa svojim imenom i prezimenom. Ako prosvjetna inspekcija utvrdi nepravilnosti u radu nastavnika, isti treba biti sankcioniran. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
103 Đurđica Eržić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedloge Zakona o izmjenama Zakona o prosvijetnoj inspekciji i ukidanje anonimnih prijava. Anonimne prijave su često bile neutemeljene i narušavale ugled nastavnika. Nastali problem treba prvo pokušati riješiti s učenikom pomoću razrednika, pedagoga ili ravnatelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
104 Ljiljana Hess PRILOG 1. Poštovani, izrazito me veseli saznanje o mogućnostima izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Dosadašnji anonimni način prijave bio je vrlo subjektivan i delikatan te je neugodno iznenadio mnoge djelatnike, a proizašao je iz potpuno neobjektivnih činjenica kao rezultat zavisti , nerazumijevanja ili zlih namjera. Zato potpuno podržavam prijedlog izmjena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
105 Đurđica Culjak PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam navedene promjene u sadržaju Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Rad učitelja i nastavnika je javan, počevši od javnog ocjenjivanja u razredu, dostupnih bilješki o praćenju učenika u e-imeniku, davanje na uvid pisanih provjera i ostalih zadataka, kriterija vrednovanja i sve ostale pedagoške dokumentacije kojom moramo opravdati svaki postupak u svome radu. Također moja službena mail adresa nalazi se u e – dnevniku, vrijeme nazočnosti u školi vidljivo je u rasporedu na web stranici škole te tako smatram minimalno korektnim da podnositelj obrasca navede svoje osobne podatke. Smatram i važnim da u obrascu budu navedeni i argumentirano objašnjeni, s priloženim materijalnim dokazima, razlozi podnošenja obrasca. Na taj način bi se izbjegle eventualne pritužbe koje su posljedica subjektivne procjene karaktera i osobnosti učitelja, njegovih metoda rada koje često vrednuju osobe bez ikakvih stručnih kompetencija. Obrascu bi trebalo priložiti dokumentaciju uobičajenog slijeda rješavanja predmeta zbog kojeg se podnosi obrazac: dokaz o razgovoru s predmetnim učiteljem, razgovora sa stručnom službom i ravnateljem. Kad bi se poštivala ova procedura, smatram da bi se broj pritužbi smanjio. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
106 Danijel Krizmanić PRILOG 1. Poštovani, apsolutno podržavam sve navedeno o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i ukidanju anonimnih prijava. Smatram također da bi se pri prijavi trebao uplatiti određeni novčani iznos,te ukoliko se prijava pokaže opravdanom podnositelju prijave bi se vratio novac na račun, a ukoliko bi se prijava pokazala neosnovanom, taj novac bi se uplatio na račun ministarstva znanosti i obrazovanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
107 Irena Posavec PRILOG 1. Podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji i smatram da je dobro da prijavitelj nije anoniman kod prijave. S druge strane, omogućene su anonimne prijave policiji, centrima za socijalnu skrb, Državnom odvjetništvu te smatram da bi prijavitelj ipak trebao biti na neki način zaštićen i da bi podaci o prijavitelju i inspekcijskom postupku trebali imati status službene tajne. Moj prijedlog o tome što bi obrazac prijave trebao sadržavati je sljedeći: -ime i prezime učitelja/naziv škole protiv kojih se podnosi prijava -što detaljnije opisati događaj/problem, koje su osobe u školi obaviještene o problemu i s kim je prijavitelj razgovarao, ishod razgovora -po mogućnosti navesti članak zakona ili pravilnika zbog čijeg kršenja se podnosi prijava prosvjetnoj inspekciji -priložiti dokaze ukoliko je moguće -ime i prezime roditelja/skrbnika, OIB, adresa Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
108 Nina Pavlenić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog novog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Predloženim promjenama moguće je smanjiti zlouporabu anonimnog prijavljivanja. S poštovanjem, Nina Pavlenić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
109 Simona Atlaga Ivanišević PRILOG 1. Poštovani, Zakon o prosvjetnoj inspekciji i dolazak na uvid u škole bi trebao služiti kao korektiv bilo kakvog neželjenog ponašanja prema bilo kome. Podržavam izmjenu Zakona pogotovo u dijelu transparentnosti sudionika i samog procesa. Mora se znati na čiju se prijavu prosvjetna inspekcija poziva da bi se osigurali uvjeti za uspješno rješavanje problema. Naime, ako nastavnik ne zna konkretno što druga strana želi i tko je ta druga strana, ne može ni ići u smjeru ispravljanja neželjenog postupanja i problem ne može biti riješen. Ako želimo 'igrati' kako treba, potrebno je jasno odrediti sva pravila- ponajprije sudionike procesa, jasno definirana pravila sadržaja prijave koji se mora temeljiti na dostupnim provjerljivim činjenicama, a po meni bilo bi dobro da se od onoga koji podnosi prijavu jasno traži da navede željeni ishod tj. što konkretno želi ostvariti navedenom prijavom i koja postupanja želi da nastavnik promjeni, a koja naravno trebaju biti u skladu s predmetnim kurikulumom te zakonskim pravima i obvezama kako nastavnika, tako i učenika. S poštovanjem, Simona Atlaga Ivanišević. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru. Napominjemo da nadzor nad stručno-pedagoškim radom odgojno-obrazovnih radnika nije u nadležnosti prosvjetne inspekcije.
110 Tanja Pezo Gotovac PRILOG 1. Poštovani, od sveg srca podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zalažem se za ukidanje anonimnih prijava. Svaka osoba treba stajati iza onog što govori svojim imenom i prezimenom. Jednako kao što rad svakog prosvjetnog radnika treba biti transparentan, smatram da i svaka pritužba mora biti isto takva. Jednako tako smatram kako bi se prije samog izlaska na teren trebalo provjeriti jesu li roditelji/skrbnici poštivali hijerarhiju i pokušali problem riješiti na neki drugi način ili jednostavno žele inspekcijom 'mučiti' prosvjetnog djelatnika. Ukoliko se dokaže da hijerarhija nije ispoštovana, prijava kao takva bi trebala biti odbačena i bez izlaska inspekcije na teren. S poštovanjem Tanja Pezo Gotovac Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
111 Jasmina Alilović PRILOG 1. Poštovani! Podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji u cilju onemogućavanja zlouporaba anonimnih prijava. U potpunosti se slažem da prijava prosvjetnoj inspekciji treba biti propisana obrascem koji mora sadržavati podatke prijavitelja. Isto tako smatram da bi pri uvidu trebalo provjeriti poštivanje hijerarhije: prvo prigovor nastavniku, pa razredniku, pa ravnatelju, a tek onda inspekciji. Smatram da se pri inspekcijskom uvidu treba razgovarati sa svim sudionicima spornog događaja zbog dobijanja relne slike stanja, što nije uvijek slučaj. Mislim da bi se trebala uvesti i novčana naknada za prijavitelja ako se utvrdi da je prijava neutemeljena. Također, slažem se s prijedlogom da se postupanje s podacima iz inspekcijskog nadzora treba propisati sukladno postupanjima po službenoj tajni i osigurati zaštita prava prijavitelja. Srdačan pozdrav! Jasmina Alilović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
112 Zorica Bagarić Šušak PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da bi svaki obrazac trebao sadržavati informacije o sudionicima procesa. Isto tako, poštivati red u hijerarhiji. Što se tiče okončanja postupka, tek nakon pozitivnog ili negativnog izvješća smatram da sve zainteresirane stranke mogu dobit na uvid spis zajedno sa informacijama svih sudionika. Po mome mišljenju to bi uvelike onemogućilo zloupotrebu prava slanja zahtjeva za inspekciju, jer bi unos osobnih podataka u obrazac donio određenu dozu odgovornosti. Lijep pozdrav Zorica Bagarić Šušak Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i iznesenom mišljenju.
113 Dragica Rade PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka ozbiljna prijava treba sadržavati podatke osobe koja prijavljuje nepravilnost. Također smatram da bi u obrascu prijave trebalo obvezno navesti kojim je osobama prethodno prijavljen problem. Lijep pozdrav, Dragica Rade Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
114 Eva Jurčić PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebno u dijelu u kojem se ukidaju anonimne prijave. Lijep pozdrav, Eva Jurčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
115 Jadranko Bartolić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena. Svakako bi obrazac prijave/podneska koji dođe do inspekcije trebao sadržavati osnovne podatke o prijavitelju/ podnositelju prijave, bilo da se radi o fizičkoj bilo o pravnoj osobi. Osobnog sam stava da se podaci trebaju dati na adresu kome se prijava podnosi. Također, smatram da bi trebalo uvesti određenu klasifikaciju prijestupa (npr. lakši, srednje teški i vrlo teški prijestup odgojno- obrazovnog djelatnika ili ustanove, naravno uz detaljan opis što koja klasa prijestupa podrazumijeva) što bi zakonodavac izmjenama zakona mogao učiniti, a čime bi sama inspekcija bila puno učinkovitija. Za oblike lakšeg i srednje teškog prijestupa bila bi obveza podnositelja prijave da prethodno kontaktira ustanovu te pokuša riješiti problem još u začetku. Što se tiče zaštite podataka prijavitelja u ovom dijelu, ustanove i zaposlenici su ionako obvezni se pridržavati Etičkog kodeksa, no i to bi se trebalo podići na višu razinu. U slučaju prijave inspekciji lakšeg ili srednje teškog prijestupa obrazac bi također trebao sadržavati i dio u kojem će se prijavitelj očitovati u kojoj je mjeri kontaktirao ustanovu, kao i mogućnost prilaganja dokumenata (prepiske sa službenim adresama elektroničke pošte, zapisnike o održanim razgovorima i sastancima itd.) o pokušaju rješavanja problema zbog kojeg se prijavljuje učitelja, stručnog suradnika, ravnatelja, nekog trećeg u ustanovi ili na kraju samu ustanovu inspekciji. Ovaj bi dio bio neophodan jer se nerijetko dešava da prijavitelji ni ne pokušavaju nastali problem riješiti unutar ustanove, već se odmah obraćaju inspekciji. Na ovaj bi se način također rasteretila inspekcija, obzirom da bi se dobar dio problema, kako sam već naveo, mogao riješiti već u začetku. U slučaju vrlo teškog prijestupa svakako bi trebala inspekcija, naravno uz tražene podatke o prijavitelju, ali uz adekvatnu zaštitu podataka podnositelja, obaviti nadzor nad osobom ili ustanovom. U slučaju opravdanog podnošenja prijave, podaci o podnositelju bi bili poznati i ustanovi, tj. osobi na čiju je adresu prijava upućena temeljem rješenja o nadzoru. U ovom slučaju nema naplate potraživanja za podnositelja prijave. U slučaju neopravdanog podneska, podaci o osobi podnositelju ostali bi u krugu inspekcije, no u ovom bi slučaju bilo svakako dobro uvesti i dodatnu naplatu, a koja bi se nakon obrade troškova inspekcije vraćala u ustanovu (ne osobi, već ustanovi) na čiju adresu je podnesena prijava. Svi bi ovi obrasci trebali biti online dostupni, uz mogućnost online slanja, ali i putem zemaljske pošte. Detaljnija razrada gore navedenog primjera je svakako poželjna, no išla bi u prilog uključenim stranama jer bi bio zadovoljen uvjet o zaštiti podataka prijavitelja, a djelatnicima škole bi se osiguralo dostojanstvo u slučaju neopravdane prijave. S poštovanjem, Jadranko Bartolić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
116 RENATA ROŠČAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a posebno promjene koje se odnose na anonimne prijave. Rad svih nas podložan je provjeri, ali nužno je utvrditi kriterije kada i pod kojim okolnostima je inspekcija opravdana. Treba definirati hijerarhiju u rješavanju problema (što je i do sada bilo razrednik-stručna služba-ravnatelj), a tek potom mogućnost rješavanja problema prijavom službi inspekcije. Svaka uljudna komunikacija podrazumijeva argumentirano iznošenje činjenica i odnos pošiljetalj-primatelj informacije. Logično je da znamo s kime komuniciramo. U anonimnim prijavama mi ne znamo tko nam se obraća. Iako ne poznajem pravnu struku osobno mislim da se prijavitelju može osigurati tajnost podataka, ali nikako anonimnost. Ako se već ulazi u procese inspekcijskog nadzora, a to nije nimalo ugodno, smatram da bi nakon završetka procesa svi sudionici (prijavitelj i osoba koja je prijavljena) trebali dobiti povratnu informaciju. Ako je prijavitelj anoniman to nije moguće. Nužno je urediti i mogućnost nadokande štete u slučaju lažnih i neagrumentiranih prijava, što bi se trebalo realizirati u razumnom roku. S poštovanjem, Renata Roščak Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
117 Koraljka Mahulja-Pejčić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Puno puta neutemeljene anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji ruše ugled učitelja, stručnog suradnika, ravnatelja i škole. Prijava bi trebala sadržavati sve podatke o prijavitelju, a trebalo bi razmotriti i argumentiranost prijave tako da se sankcioniraju neutemeljene i osobne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
118 Ana Zelalija PRILOG 1. Poštovani, Podržavam predložene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave omogućuju i zlouporabu te ohrabruju prijavitelja na podnošenje neargumentiranih, neopravdanih, zlonamjernih prijava, a da pri tome ne snosi posljedice. Ukidanje anonimnih prijava bi vodilo odgovornom, opravdanom i promišljenom postupanju od strane prijavitelja. Ana Zelalija, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
119 Zdenka Ćutek PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnesitelj prijave treba poštovati instituciju škole. Za sve probleme potrebno je obratiti se razredniku, predmetnom učitelju, stručnoj službi i ravnatelju. Tek nakon toga se obraća prosvjetnoj inspekciji i to uz svoje ime i prezime te financijsku uplatu koja se vraća ukoliko je pritužba opravdana. S poštovanje, Zdenka Ćutek Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
120 Snježana Kučić-Mirković PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da prijava mora biti potpisana osobnim podacima i u potpunosti argumentirana. Također predlažem da se pri podnošenju prijave u državni proračun uplati određeni novčani iznos koji bi se u slučaju opravdanog prigovora vraćao podnositelju prigovora. U svakom slučaju trebalo bi se sankcionirati neutemeljene i osobne prigovore koji su do sada često bili predmet prijava i opterećivale cijeli sustav. Srdačan pozdrav! Snježana Kučić-Mirković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
121 Josip Strija PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka bi prijava trebala biti argumentirana, bazirana na dokazima i činjenicama - pri čemu onda nije potrebno kriti se iza anonimne prijave. Također, u slučaju nepotvrđivanja prijave, troškove bi trebao snositi prijavitelj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
122 Marija Fišter PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebno u djelu u kojem se ukidaju anonimne prijave. Srdačan pozdrav, Marija Fišter Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
123 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ PRILOG 1. Postovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da su promjene nužne kako bi prosvjetna inspekcija efikasnije obavljala svoje zadaće. Promjene se naročito odnose na anonimne prijave. Neutemeljene i anonimne prijave samo otežavaju rad prosvjetnoj inspekciji. Njihovo ukidanje pridonijelo bi kvalitetnijem radu inspekcijske službe, a i značajno bi olakšalo rad učiteljima i nastavnicima. Protiv anonimnih prijava nikakvi argumenti ne vrijede. LP Tamara Stipčić Jelenović, prof savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
124 Darko Eršetić PRILOG 1. Poštovani, osobno sam 2011. godine imao iskustva sa „anonimnom“ prijavom na moje ime, odnosno pisanim podneskom nepotpisanog roditelja Upravi za inspekcijske poslove tadašnjeg MZOŠ. Na moje ime su bile izrečene ničim argumentirane neistine i objede jednog roditelja. Cilj je u stvari bio spašavanje učenika od ponovnog ponavljanja školske godine, a samim tim i moja diskvalifikacija. Ono što sam osobno proživljavao u tim mjesecima bilo je miješanje osjećaja razočarenja u sustav kojemu se trudiš (kroz posao kojeg voliš), davati najbolje od sebe kako u ljudskom tako i u stručnom smislu i prkosa da pokažeš da nisi onakav šljam od čovjeka za kakvog te anonimno optužuju. Trebao sam se braniti, a nisam znao od čega ni od koga. Konačno izvješće o provedenom nadzoru potvrdilo je da su sve pritužbe na moj rad, na moje ime i prezime bile neosnovane. Da li bi se trebao osjećati kao pobjednik i sretan zbog toga? Sigurno ne! Navedeno izvješće o provedenom nadzoru bilo dostavljeno: MZOŠ, Upravi za inspekcijske poslove, ravnatelju moje škole, Upravnom odjelu za prosvjetu moje županije i meni nastavniku. Dakle, svi osim onog koji je i pokrenuo cijeli postupak tj. osobe koja se skriva iza anonimnog roditelja, obaviješteni da su navedene pritužbe neutemeljene. Ta osoba ne zna i nije nikada dobila jednaku kopiju pismenog rješenja inspekcijskog uvida, jer u njenom podnesku nema njenog potpisa, imena i prezimena ni adrese. Ona i dalje živi ne obavještena, u svom svijetu, sa svojim fiksacijama i frustracijama. Mislim da joj je ipak netko to trebao reći, jer svi u malom gradu u stvari znamo o kojoj i kakvoj se devijantnoj osobi radi. Dakle, ako me pitate da li mislim da prijave trebaju imati i potpis tj. ime i prezime prijavitelja. Ja ne dvojim i ne mislim. Ja to znam! Darko Eršetić Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na iznesenom iskustvu.
125 TATJANA ABRAMOVIĆ PRILOG 1. Postovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da su promjene nužne kako bi prosvjetna inspekcija efikasnije obavljala svoje zadaće. Promjene se naročito odnose na anonimne prijave. Neutemeljene i anonimne prijave samo otežavaju rad prosvjetnoj inspekciji. Njihovo ukidanje pridonijelo bi kvalitetnijem radu inspekcijske službe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
126 SANDRA JEŽIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam namjeru da se unaprijedi zakonodavni okvir o prosvjetnoj inspekciji radi podizanja kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora, kao i potreba da se podnositelj treba identificirati svojim podacima te utvrđivanje roka za odgovor na podnesak. Slažem se da je opcija normativnog rješenja izmjenom postojećeg Zakona jedini način regulacije postojeće problematike vezane uz postupanje prosvjetne inspekcije. Svakom prosvjetnom nadzoru trebale bi prethoditi radnje koje se poduzimaju u školi: iznošenje problema razredniku, razgovor i pokušaj rješavanja problema, uključivanje stručne službe i/ili ravnatelja, razgovor i pokušaj rješavanja problema i tek nakon toga, ukoliko se problem ne riješi slijedi podnesak prosvjetnoj inspekciji. Ukoliko tih predradnji nema, prosvjetna inspekcija bi trebala podnositelja uputiti da prvo krene tim putem. Predlažem i da se za podneske koji se pokažu neutemeljenima podnositelju naplate materijalni troškovi rada prosvjetne inspekcije nastali pri rješavanju podneska (utvrditi vrijednosti satnice prosvjetnog inspektora, izlaska inspektora na teren i sl.). Lijep pozdrav, Sandra Ježić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
127 Mirjana Šutalo Vulić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vjerujem da će se smanjiti broj neutemeljenih prijava kada se ukine mogućnost anonimnih prijava. Smatram da prije prijave prosvjetnoj inspekciji, u rješavanje problema treba uključiti razrednika, stručnu službu škole i ravnatelja. Trošak prosvjetne inspekcije trebao bi snositi prijavitelj ukoliko se prijava pokaže neutemeljena. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
128 Linda Jurkić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mislim da prijave nikako ne smiju biti anonimne već potpisane imenom i prezimenom. Također, smatram da je prije eventualne prijave prosvjetnoj inspekciji potrebno obavijestiti školu, tj. ravnatelja ili određenog nastavnika. Srdačan pozdrav, Linda Jurkić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
129 Vesna Kovačević Parmak PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji . Predlažem ukidanje anonimnih prijava. Podnesak osobe koja prijavljuje mora sadržavati osobne podatke i dokaze. Prijave se ne bi trebale uzeti u razmatranje ukoliko nije vidljiv redoslijed rješavanja problema ( razrednik - stručna služba- ravnatelj- inspekcija ). LP Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
130 Vanda Louč PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka prijava trebala bi biti utemeljena i sadržavati sve podatke prijavitelja. Potrebno je precizirati što se smatra podneskom, koje podatke mora sadržavati i koja su prava podnositelja. Svakako treba precizno propisati postupanje s podacima iz inspekcijskog postupka kao službenom tajnom te razdvojiti odredbe koje se odnose na obvezu zaštite identiteta i prava poznatog podnositelja podneska. Isto tako prosvjetna bi inspekcija trebala uzeti u obzir što se do tada poduzelo u vezi rješavanja problema. Jesu li s problemom upoznati razrednik, pedagog, ravnatelj škole? Ponekad problem u školi nije niti detektiran, a inspekcija je zaprimila prijavu. Na taj način provjerila bi se argumentiranost same prijave, povećala funkcionalnost prosvjetne inspekcije i na neki način zaštitili prosvjetni djelatnici. Ako se ustanovi da je prijava neutemeljena podnositelj bi trebao snositi troškove inspekcijskog uvida. Inspekcija je potrebna, no svakako je važno utvrditi točne kriterije kada i pod kojim okolnostima je opravdana. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
131 Julija crnogaća PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da svatko pri prijavi treba stajati svojim imenom i prezimenom. Više puta sam čula od ljutitih roditelja da će neku situaciju prijaviti upravo iz razloga što je prijava anonimna. Na ovaj način će zasigurno svatko odvagnuti svoj potez te će se izbjeći neutemeljene prijave. Srdačan pozdrav, Julija Crnogaća Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
132 Marina Tomas PRILOG 1. Poštovani, svim srcem podupirem ovaj nacrt prijedloga zakona. Iako nikad nisam bila ''žrtva'' anonimne prijave, poznajem više ljudi koji jesu, učitelje koji odgovorno i dobro obavljaju svoj posao, ali su postali žrtve upravo ovog postojećeg zakona. Ukoliko osoba koja prijavljuje učitelja smatra da ima opravdan razlog za to, neka stane iza te prijave imenom i prezimenom. To će, sigurna sam, dovesti do veće odgovornosti podnositelja prijave, a pogotovo ukoliko se prijava pokaže neosnovanom te podnositelj bude morao nositi troškove izlaska inspekcije u škole. Lijep pozdrav, Marina Tomas Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
133 Nataša Kralj PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam ovaj zakon koji smo dugo čekali. Ako postoje nepravilnosti, onda ih svakako treba riješiti, ali na demokratski način. Vrlo često neutemeljene prijave kriju se iza anonimnih dojava jer anonimnost dopušta slobodu pritužaba. Vidjet ćemo hoćemo li sustav pokrenuti nabolje, a to nam je svima u interesu. Srdačno Nataša Kralj Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
134 Gordana Kragulj PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zalažem se za ukidanje anonimnih prijava. Prijave trebaju biti temeljene na jasnim i jakim dokazima sa potpisom, adresom stanovanja i OIB-om. Zakoni bi trebali biti takvi da prosvjetni inspektori, lokalne obrazovne vlasti, ravnatelji škola i učitelji zajedno i na isti način tumače odredbu nekog zakona. S poštovanjem, Gordana Kragulj Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
135 ANKICA ŠARIĆ PRILOG 1. Poštovani, naše učenike pokušavamo naučiti da trebaju stati iza onoga što govore te da svoje stavove moraju potkrijepiti i argumentima kao i da ne mogu rješavati probleme nasilničkim ponašanjem. Smatram da se ovim izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji ide u smijeru preuzimanja odgovornosti i od strane podnositelja prijave. Anonimne prijave ne bi trebale biti prihvaćene jer i sami autori prijava očito ne stoje iza njih. Također, ako se i potpisana prijava pokaže potpuno neosnovanom, troškove prosvjetne inspekcije bi trebao snositi autor prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
136 Jelica Balić PRILOG 1. Poštovani, svaka medalja ima dvije strane. Smatram da bi ukidanje anonimnih prijava moglo rezultirati podmetanjem problema pod tepih jer će malo tko stajati iza prijave imenom i prezimenom. Dok naravno nije niti kolegijalno niti u redu "potajno" prozivati kolege i kolegice i na taj način komentirati njihov rad. Srdačan pozdrav, Jelica Balić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na iznesenom mišljenju.
137 Helga Kraljik PRILOG 1. Ukoliko se prijava inspekciji pokaže neosnovanom, podnositelj prijave mora snositi troškove iste. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
138 Gordana Kralj PRILOG 1. Poštovani, svakako se slažem s prijedlogom i podržavam Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Neprihvaćanje anonimnih prijava zasigurno će smanjiti broj uglavnom neutemeljenih prijava. Svaki podnositelj prijave trebao bi dostaviti sve potrebne osobne podatke ( ime i prezime, adresa, broj telefona i OIB) te bi trebao snositi troškove postupka ako se dokaže neutemeljenost prijave. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
139 Mirjana Malarić PRILOG 1. Poštovani! Podržavam promjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Analiza stanja je jasno napravljena i pogođena je bit. Utvrđivanje ishoda i promjena upravo je ono št, o nam je potrebno, a posebno dobra ideja je obrazac. Prijava potpisana imenom i prezimenom, jasno argumentirani i artikulirana, uz rok za odgovor i izjašnjavanje prijavljene strane i ostalih instanci koje su bile uključene u rješavanje problema. Potcrtala bih i komentar kolegice Alke Kolar: "Također članovi prosvjetne inspekcije trebali bi imati prvenstveno savjetodavnu ulogu kako bi postojeći problem zaista bio otklonjen, a ne da se produbljuje (kao što je to sada). Isto tako smatram da bi podnositelj neutemeljenih prijava trebao snositi troškove rada inspekcije" Srdačan pozdrav, Mirjana Malarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru. Sukladno zakonima, savjetodavno postupanje nije u nadležnosti prosvjetne inspekcije.
140 Alka Kolar PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa predloženim nadopunama i promjenama nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijave ne smiju biti anonimne, jer to automatski znači da ne trebaju biti argumentirane. Isto tako smatram da se nikako ne bi trebala razmatrati prijava koja ne sadrži što je do tada poduzeto u vezi problema, odnosno koje instance su već bile uključene u rješavanje - razrednik, predmetni nastavnik, ravnatelj, pedagoško-psihološka služba. Također članovi prosvjetne inspekcije trebali bi imati prvenstveno savjetodavnu ulogu kako bi postojeći problem zaista bio otklonjen, a ne da se produbljuje (kao što je to sada). Isto tako smatram da bi podnositelj neutemeljenih prijava trebao snositi troškove rada inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru. Sukladno zakonskim odredbama, savjetodavnu ulogu u radu školskih ustanova imaju nadležne agencije i uprave Ministarstva znanosti i obrazovanja.
141 Ljubica Ilievska Radošević PRILOG 1. Poštovani, slažem se u potpunosti s nacrtom prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Dio anonimnih prijava nema veze sa stvarnošću, neutemeljene su, često znaju biti plod manipulacija i/ili krivih projekcija osoba koje tim činom neopravdano nanose veliku štetu narušavajući ugled i dostojanstvo prosvjetnih djelatnika. Prijave ne bi smjele biti anonimne, već potpisane od strane pojedinca odnosno više osoba koje mogu jasno posvjedočiti tvrdnje koje su u prijavi navedene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
142 Suzana Šestan PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam promjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Dosadašnji način koji je omogućavao anonimnu prijavu, išlo se na ruku i osobama koje su iz sasvim osobnih razloga bez ikakvih utemeljenih argumenata samom prijavom mogle narušiti ugled i kompetencije nastavnika/kolege/djelatnika bez potrebe za predočenjem dokaza i činjenica. Iza svake prijave treba postojati stvarna osoba, bez izmišljenih profila i email adresa. SP Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
143 Sanja Banfić- Kontrec PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim će se vratiti dostojanstvo prosvjetnim radnicima . Smatram da je važno znati tko podnosi prijavu (imenom i prezimenom) i što je još važnije, trebaju se poštivati koraci u prijavi , jer prije prosvjetne inspekcije treba uključiti razrednika, stručnu službu škole i ravnatelja. Tako će sve biti transparentno i za učitelje i za roditelje, ali i za školu u cjelini. Smanjit će se prijave koje nisu argumentirane. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
144 Dijana Valentin PRILOG 1. Poštovani, obrazac temeljem kojeg PI procjenjuje hoće li uopće izaći na teren odlično je zamišljen. Prijave će i nadalje biti anonimne u odnosu na školu. Iz iskustva nam je poznato da isti podnositelj prijave, nakon što primi obavijest PI o izvršenom nadzoru, koji je obustavljen jer nema osnova za pokretanje nekih rješenja, nastavlja prijavljivati školu drugim institucijama (pr. osnivaču, jedinici lokalne samouprave, pravobraniteljici za djecu). Škola se ponovo mora očitovati o istom predmetu. Kako to možemo riješiti? Može li se omogućiti PI da u iznimnim situacijama, uz argumentirani upit škole otkrije ime podnositelja? Predlažem ugrađivanje polaganja akontacije podnositelja za trošak uvida PI na terenu, koja se neće vratiti ukoliko je podnesak bio neosnovan. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
145 Vlatka Husetović PRILOG 1. Poštovani, apsolutno podržavam ukidanje anonimnih prijava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
146 Dubravka Scharmitzer PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je važno znati tko podnosi prijavu (imenom i prezimenom) i što je još važnije, treba se poštivati proces i koraci prigovora, tj. prijave. Prije prosvjetne inspekcije treba uključiti razrednika, stručnu službu škole i ravnatelja. Tako će sve biti transparentno i za učitelje i za roditelje, ali i za školu u cjelini. Smanjit će se prijave koje nisu argumentirane. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
147 Valentina Japec PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kada prijava inspekciji neće biti u potpunosti anonimna, smanjiti će se i broj neutemeljenih prijava. Smatram i da bi trošak prosvjetne inspekcije trebao snositi prijavitelj ukoliko se prijava pokaže neutemeljena. Valentina Japec Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
148 Tanja Stakić PRILOG 1. Poštovani, Slažem se s prijedlogom izmjena u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji jer bi se time minimalizirala zlouporaba anonimnih prijava i samim time rasteretilo ljudske resurse koji su često opterećeni neobjektivnim i nerelevantnim prijavama. Uostalom, svatko tko stoji iza opravdane prijave ne bi trebao imati problem stati iza svojih navoda, a pogotovo s pružanjem valjanih podataka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
149 Nevenka Pokos PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se s prijedlogom da se prijavitelj identificira svojim osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt). Na taj način smanjio bi se broj prijava koje nisu utemeljne na činjenicama i stvarnoj situaciji već na razini osobnog. Veliki je broj kvalitetnih i dosljednih kolega doživio neugodnosti zbog nerealnih roditelja koji nisu spremni prihvatiti limite svoje djece. Ako se prijava inspekciji odbaci kao neosnovana ili zlonamjerna podnositelj bi trebao snositi novčanu kaznu u korist Državnog proračuna. Lijep pozdrav Nevenka Pokos Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
150 Tatjana Blagojević PRILOG 1. Poštovani! Podupirem prijedloge izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Tu prvenstveno mislim na potrebu ukidanja anonimnih prijava prosvjetnoj inspekciji, što se može događati kod roditelja ( koji, kada je u pitanju njihovo dijete, subjektivno reagiraju ) . Tako da anonimne prijave ne doprinose suradničkoj klimi u odnosima između nastavnika, učenika i roditelja. Treba izraditi jedinstveni obrazac prijave prosvjetnoj inspekciji, koji će sadržavati i podatke podnositelja prijave i argumente za prijavu. U zakon treba unijeti i precizne posljedice za podnositelja prijave, ako se ona pokaže neutemeljenom. Svima nama,koji radimo u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali isto tako i roditeljima učenika, treba biti cilj da takvih situacija bude što manje . Tatjana Blagojević Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
151 Mirjana Pavlović PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji i smatram da bi se novim zakonom trebala onemogućiti zlouporaba anonimnih prijava. No, vjerojatno je da postoje slučajevi i kada je prijava prosvjetnoj inspekciji opravdana, ali ista treba biti propisana obrascem koji mora sadržavati podatke prijavitelja. Također, slažem se s prijedlogom da se postupanje s podacima iz inspekcijskog nadzora treba propisati sukladno postupanjima po službenoj tajni pri čemu će se poznatom prijavitelju podneska, osigurati zaštita njegovih prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
152 Barbara Bošnjak PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Oblikovanje univerzalnog obrasca prijave zasigurno bi doprinijelo transparentnosti iste. Osim toga, svaka prijava mora sadržavati podatke o podnositelju koji nikako ne trebaju biti tajni. Ukoliko prosvjetna inspekcija nakon provedenog uvida zaključi da nepravilnosti u radu nisu evidentne, trošak inspekcijskog nadzora treba snositi prijavitelj. S poštovanjem, Barbara Bošnjak Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
153 Antonija Mamužić PRILOG 1. Poštovani,podržavam najavljene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Sigurno će se na taj način smanjiti broj nepotrebnih i besmislenih prijava. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
154 Mirjana Kozina PRILOG 1. Poštovani, smatram da anonimne prijave treba ukinuti, a podnositelje prijava podsjetiti na važnost prihvaćanja odgovornosti za neutemeljene prijave. Anonimne prijave često su i neutemeljene, a postupanje po prijavi nepotrebno opterećuje ljudske resurse u prosvjeti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na iznesenom mišljenju.
155 Boris Banić PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam da će se preciziranjem sadržaja podneska prijave sasvim sigurno podići kvaliteta i učinkovitost prosvjetnog nadzora iz više razloga. Identifikacijom podnositelja prijave će se ukloniti pojava duplih prijava, a nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Na taj način će se poboljšati funkcionalnost sustava. Svaki prigovor treba sadržavati podatke o podnositelju i treba biti jasno argumentiran, u protivnom može biti rezultat raznih subjektivnih, nerealnih i nekompetentnih procjena. Zbog gore navedenih razloga u potpunosti podržavam prijedlog izmjena zakona o prosvjetnoj inspekciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na iznesenom mišljenju i podršci.
156 Ružica Maleš PRILOG 1. Poštovani, slažem se i podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. To se posebno odnosi na slanje podneska od strane anonimne osobe. Svaki podnesak o nepravilnosti u radu djelatnika treba sadržavati podatke o osobi koja prijavljuje. Vjerujem da bi se ukidanjem anonimnih prijava smanjio i broj neutemeljenih prijava. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
157 Jasminka Šilović PRILOG 1. Poštovani, podržavam da se u prijedlogu Nacrta ne reagira na anonimne prijave i da se jasno definira kada se uključuje prosvjetna inspekcija. Prijave moraju biti argumentirane i potpisane. Osoba koja iznosi neutemeljene argumente treba snositi posljedice za svoje ponašanje. Potpisane prijave treba razmatrati tek kada su poduzeti svi koraci za rješavanje problematične situacije unutar školske ustanove. Jasminka Šilović, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
158 Nevenka Presečan Arvay PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog novog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da anonimne prijave obrazovnog kadra nikako ne pridonose kvalitetnom rješenju nastalog problema već isti problem samo produbljuju i stvaraju dodatne tenzije i zavrzlame u relacijama nastavnik- učenici- roditelji. Ukoliko postoji potreba za prosvjetnom inspekcijom prijava treba biti argumentirana i potpisana, uz sadržane dodatne podatke o samom prijavitelju kao što su oib, adresa stanovanja, kontakt adresa. Također, prijavitelj bi prije samog čina prijave trebao nastali problem predočiti nastavniku i ravnatelju škole koji bi u tom slučaju možda mogli i reagirati i pronaći konstruktivno i pozitivno rješenje problema. S poštovanjem, Nevenka Presečan Arvay Prihvaćen Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
159 Snežana Markan PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji te inicijativu i prijedlog ukidanju anionimnog prijavljivanja učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Postoje stručne službe u školi kao i razrednik pa i sam ravnatelj koji će pokušati riješiti problem ako postoji. Ako se problem ne riješi u okviru škole tada može ići prijava inspekciji, ali potpisana i imenovana, a ne anonimna. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
160 Neva Strizrep PRILOG 1. Poštovani, podržavam sadržaj naveden u obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da je Inspekcija potrebna, no važno je utvrditi točne kriterije kada i pod kojim okolnostima je potrebna. Ukidanje anonimnosti prijavitelja doprinijet će kvalitetnijoj suradnji s inspekcijom jer mislim da će, u tom slučaju, prijava biti konkretnija i točno ukazivati na mogući problem kako bi se isti riješio. Lijep pozdrav Neva Strizrep Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
161 Krunoslav Kovačević PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji iz više razloga. Svakako je potrebno definirati sadržaj podneska prijave poslan prosvjetnoj inspekciji. Tako bi se eliminirale subjektivne, neutemeljene i neistinite optužbe koje nemaju afirmativni karakteri i ne utječu na poboljšanje kvalitete rada prosvjetnih djelatnika. Prosvjetna inspekcija mora reagirati na nepravilnosti u radu prosvjetnih djelatnika,ali tek kad nakon ispunjenja slijedećih predradnji: -razgovor sa razrednikom -učiteljem/nastavnikom - stručnom razvojnom službom -ravnateljem Prijava inspekciji treba biti potpisana imenom i prezimenom. Svatko se ima pravo žaliti, no iza toga mora stajati svojim potpisom. Ako prosvjetna inspekcija utvrdi da neki od navedenih preduvjeta nije zadovoljen, bez obzira na potpis prijavitelja, ne bi trebala izlaziti na teren. Isto tako,predlažem financijski naplatiti prijavitelju sve troškove nastale tijekom nadzora u slučaju neosnovane prijave. Srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
162 Katarina Turković Gulin PRILOG 1. Poštovani, Osim navedenih izmjena koje predlaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja u nacrtu, slobodni smo istaknuti još neke prijedloge koje držimo bitnima za podizanje kvalitete funkcioniranja sustava kontrole rada u području odgoja i obrazovanja, konkretno području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Mišljenja smo kako sadašnji modeli rada i provedbe nadzora nisu dovoljno učinkoviti, te da postoje neke izmjene koje bi doprinijele uvođenju reda u vrlo kaotično stanje u području Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kojem je jedino tijelo ovlašteno za nadzor rada upravo prosvjetna inspekcija. Ponavljajuće nepoštivanje zakona i ignoriranje pedagoškog standarda traje godiinama, i krajnji je čas da se nešto konkretno i učinkovito učini. Predlažemo: • UVESTI REDOVITI NADZOR NAJMANJE DVA PUTA GODIŠNJE Nadzor koji se vrši isključivo po dojavi prijavitelja, nije dovoljan. Držimo kako bi prosvjetna inspekcija, kao jedino tijelo ovlašteno za nadzor rada svih predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, morala provoditi redoviti nadzor rada najmanje dva puta godišnje. Velik broj nepravilnosti, neprovedba zakonskih i podzakonskih akata koje vidimo u radu ustanova, govori u prilog tome da trenutni način nadzora nije pravovremen i nije učinkovit. Oslanjati se isključivo na dojave prijavitelja nije dovoljno, nije učinkovito. • SVAKI NADZOR MORA BITI BEZ NAJAVE Svaki nadzor, bio on redovit ili po dojavi, mora se provoditi bez najave. Sadašnji model u kojem se inspekcijski nadzor najavljuje osnivaču i ustanovi i do deset dana unaprijed, ne donosi rezultate. Takva najava ostavlja vrijeme i prostor osnivačima/ustanovama da prikriju nedostatke, pripreme dokumentaciju i tako nadzor prođe bez ispravljanja onog što je nezakonito. Kada nadzor prođe, nepravilnosti ostaju. • KRAĆI I TOČNO DEFINIRANI ROKOVI ZA ISPRAVAK NEPRAVILNOSTI, S OBVEZNOM TERENSKOM PROVJEROM PROVEDENOG ISPRAVKA Kada se i utvrde nepravilnosti, prema navodima načelnice samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, tendencija inspekcije je uvijek ukazati na nepravilnosti, upozoriti, izdati mišljenje, a kazne su zadnja opcija. No potrebni su kraći i točno definirani rokovi za ispravak nepravilnosti, s obveznom terenskom provjerom provedenog ispravka. Inspekcijski nadzor nema nikakvog smisla ako izdaje mišljenje po kojem ustanova ne postupa, što je vrlo čest slučaj. • U SLUČAJU PONAVLJANJA NEPRAVILNOSTI/NEZAKONITOSTI, OSNIVAČU IZREĆI PRIVREMENU MJERU ZABRANE UPRAVLJANJA USTANOVOM, UZ OBVEZU DALJNJEG FINANCIRANJA PREMA VEĆ USVOJENOM GODIŠNJEM PLANU RADA U slučaju kada ustanova ne ispravi nepravilnosti, prosvjetna inspekcija može propisati novčanu kaznu. No ta kazna ponekad je prihvatljivija osnivačima pa i ustanovama, nego ispravljanje nepravilnosti, koje se ponavljaju i ostaju nepromijenjene. Osim toga, novčane kazne koje plaća osnivač, ili pak one koje plaća sama ustanova, proračunska su sredstva odnosno novac svih građana, koji nemaju utjecaj niti odgovornost na nezakonite radnje osnivača/ustanova. Stoga valja uvesti izmjene koje bi u bitnome osvijestile osnivače i ustanove o neprihvatljivom nezakonitom postupanju, te ih motivirale na promjene i odbacivanje takovih obrazaca postupanja. Naš je prijedlog da se u slučaju ponovljene, nadzorom već utvrđene nepravilnosti/nezakonitosti, odnosno neispravljanjem iste, osnivaču odredi privremena mjera zabrane upravljanja ustanovom. Privremeno upravljanje ustanovom preuzima Uprava za odgoj i obrazovanje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koristeći sredstva jedinice lokalne samouprave, sukladno postojećem godišnjem planu rada. Na taj način osnivač bi bio u obvezi financirati vrtić, ali istim više ne bi mogao upravljati. Rok za takvu privremenu mjeru može se odrediti u trajanju od šest ili dvanaest mjeseci, ovisno o vrsti nezakonitosti, težini djela i veličini štete koju je nezakonito postupanje osnivača izazvalo. Unaprijed zahvaljujemo u nadi da ćete razmotriti naše prijedloge, Srdačan pozdrav, Inicijativa SIDRO - odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću Primljeno na znanje Nadzor u području predškolskog odgoja i obrazovanja reguliran je člankom 44. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.). Prosvjetna inspekcija ne izdaje mišljenja, a nadzor u okviru ovlasti i mjere iz nadležnosti donose se u skladu sa zakonom. Izmjene koje predlažete odnose se na provedbene propise iz područja (ranog i predškolskog) odgoja i obrazovanja i nisu predmet Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Komentari i prijedlozi primljeni su na znanje.
163 Andrea Dalić PRILOG 1. Poštovani, podržavam inicijativu i Prijedlog izmjena zakona o ukidanju anionimnog prijavljivanja učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Postoje razne službe i instancije u školi kao što su razrednik, pedagog, psiholog, razredno vijeće, a na kraju i sam ravnatelj da se korigiraju svi nedostaci i nesporazumi koji eventualno nastanu u nastavnom procesu. Stoga smatram da zaista nije potrebno anonimno prijavljivati niti jednog prosvjetnog djelatnika ukoliko je problem moguće rješiti u nekoj od spomenutih službi. Ukoliko se dočekaju zatvorena vrata kod svih instancija, onda nek se pozove prosvjetna inspekcija uz navođenje imena, prezimena i objašnjenja zašto se pristupilo takvom potezu. Srdačno, Andrea Dalić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
164 Jelena Bekavac Krčadinac PRILOG 1. Poštovani, anonimne prijave su pogodovale najviše roditeljima čija djeca ometaju nastavni proces i ne izvršavaju svoje školske obveze. Kada roditelj ne može svoje vlastito dijete odgojiti, a to u školi nastoji učiniti nastavnik, onda roditelj umjesto da bude zahvalan, osjeća ljutnju i vrši anonimnu prijavu kako dijete ne bi ponavljalo školsku godinu. Jako puno izvrsnih i odgovornih nastavnika je uslijed anonimnih prijava dobilo autoimune bolesti, jer su svjesni da im je učinjena stručna nepravda. Roditelji koji vrše anonimne prijave i na taj način uspiju spasiti dijete od zasluženog ponavljanja školske godine samo pokazuju svojoj nesavjesnoj djeci kako zlo pobjeđuje dobro. Kako u razredu svaka ocjena treba biti javna, argumentirana i objašnjena, tako i svaki prigovor na rad nastavnika mora biti argumentiran i potpisan. Roditelj ukoliko ima neki prigovor na nastavnika trebao bi poštovati neku proceduru rješavanja tog problema. Na primjer: 1. obaviti individualni razgovor s nastavnikom i dozvoliti 1-2 mjeseca promatranja učinka od tog razgovora 2. ako nema napretka u 2 mjeseca od individualnog razgovora, provesti razgovor sa stručnom službom, ravnateljem i nastavnikom (te provesti zapisnik o dogovorenim mjerama poboljšanja) 3. tek kada prođe 2 mjeseca od upoznavanja stručne službe i ravnatelja s određenim problemom, obaviti razgovor s ravnateljem, analizirati nastala poboljšanja i ovisno o tome odlučiti treba li se izvršiti prijava prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetnoj inspekciji pri davanju prijave roditelj bi trebao priložiti ovjereni zapisnik obavljenog razgovora s nastavnikom, stručnom službom i ravnateljem, kako bi se uvidjelo je li prijava subjektivna i činjenično neutemeljena. Odgoj i obrazovanje učenika idu zajedno u opis poslova nastavnika. Jako je važno da se problematičnim učenicima i njihovim roditelja ne dozvoli da anonimnim prijavama uguše odgojnu zadaću školstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
165 Milivoj Crvak PRILOG 1. Poštovani, podržavam da se u prijedlogu Nacrta vodi računa da se ne reagira na anonimne prijave, da se točno propiše kada se uključuje prosvjetna inspekcija i naravno da se zagarantira tajnost svih podataka kako bi se zaštio sustav i djelatnik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
166 Ines Baljkas Nakić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam ovaj oblik Zakona. Smatram da svki prijavitelj treba biti identificiran, a ne anoniman. Kompleksnost i obim posla koji učitelji obavljaju zaslužuje ovakvu vrstu izmjene Zakona. Biti učitelj je u mnogočemu javan i transparentan posao, svojim imenom i prezimenom stojimo iza svog posla koji obuhvaća odgoj i obrazovanje pa time i zaslužuje da se bilo kakve prijave vode pod identifikacijom prijavitelja. Srdačan pozdrav, Ines Baljkas Nakić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
167 Renata Kolarec PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom nacrta Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zaista je nepotrebno dozvoljavati anonimne prijave. Smatram da je važno da svaka prijava bude argumentirana, te da prijavitelj iza toga stoji imenom i prezimenom. Važno je da se osigura i tajnost podataka o prijavitelju. Smatram da bi trebalo osigurati mogućnost prijave tek ako se unutar ustanove problem nije riješio. Često bi se problem riješio komunikacijom s učiteljem (predmetnim nastavnikom) i stručnom službom. Predlažem poticati u školama interes za stjecanje licence medijatora. Licencirani medijator bi pomogao da se osvijeste i rješavaju sukobi i nezadovoljstva koja rezultiraju prijavama. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
168 Jana Bosanac PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam promjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojom bi se ukinule anonimne prijave protiv učitelja i nastavnika. Smatram da time krećemo u smjeru vraćanja dostojanstva struci. Ako netko ima nešto protiv struke neka iza toga stane imenom i prezimenom. Time ćemo također rasteretiti prosvjetnu inspekciju od besmislenih i često neosnovanih pritužbi i usmjeriti resurse prema pravim problemima. Trebalo bi dodatno osigurati mehanizme zaštite zviždača unutar samog sustava jer smatram da postojeći propisi ne štite dovoljno one koji ukazuju na probleme u svom kolektivu. S poštovanjem, Jana Bosanac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru. Zaštita 'zviždača' nije predmet Zakona o prosvjetnoj inspekciji.
169 andrea tuksa PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene. Smatram da se podnositelj prijave treba identificirati svojim podacima da bi se izbjeglo dupliranje istih prijava, ali i neutemeljenost istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
170 Sandra Vitković PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog po kojem više neće biti moguće anonimno prijavljivati učitelje. Naime, logično je...ako učitelj mora snositi posljedice svoga rada zbog (ne)opravdane prijave, onda i prijavitelj svojim punim imenom i prezimenom mora stajati iza svojih tvrdnji i stavova. Izrazito je bitno da je cijeli postupak transparentan za obje strane...da se utvrdi jesu li sve službe u školi poduzele sve što su trebale i morale da se neželjena situacija drugačije riješi, jesu li i prijavitelj i učitelj učinili sve što su mogli trebali i morali da se neželjena situacija drugačije riješi... Nakon utvrđenih činjenica, inspekcija bi se trebala oglasiti po svim stavkama prijave kako bi objema stranama bilo u potpunosti sve jasno. Smatram i ja da bi za prijavu trebalo "odgovarati" i nekim novčanim iznosom...i to ulazi u ono da bismo svi trebali snositi posljedice za svoje postupke. Ako je prijava opravdana, neka se polog vrati. Time bi se, mislim, smanjio mobbing kojem su svakodnevno izloženi učitelji. Iskreno se nadam da je konačno došlo vrijeme da nam se dopusti da radimo svoj posao u miru, a to je nastava i rad s djecom. Srdačno, Sandra Vitković, prof. Izraz Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
171 Anamarija Čorko PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Podnositelj prijave treba se identificirati svojim podacima. Samo takav oblik prijave prosvjetna inspekcija treba razmotriti. Ukoliko je prijava neutemeljena, podnositelj treba snositi odgovornost za svoje postupke. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
172 Dunja Irha Baričević PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog navedene izmjene Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam kako bi se što detaljnijim definiranjem cilja te samim time i ishoda svaka prijava trebala sadržavati podatke o prijavitelju, podaci bi trebali biti precizni i potrebno je ukinuti anonimne prijave. Svi prijedlozi se čine konstruktivni i nadam se da će se tako s vremenom i pokazati. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
173 Vlatka Jeras PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji zbog dostojanstva i digniteta učitelja. Svaki učitelj iza svoga rada stoji svojim imenom prezimenom pa smatram da je neophodno da i iza svake kritike bilo koga stoji njegovo ime i prezime. Smatram da je važno prije samog uvida Prosvjetne inspekcije utvrditi je su li poduzete sve mjere koje prethode prijavi kao što su razgovor s učiteljem, razrednicom, stručnom službom, ravnateljem. Također, smatram da je u slučaju neutemeljene prijave, prijavitelj dužan snositi troškove rada Prosvjetne inspekcije. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
174 Tajana Matasović PRILOG 1. Poštovani, slažem sa promjenom zakona da se anonimne prijave prosvjetnih djelatnika ukinu, jer je zlouporaba istih česta i mislim da u praksi ne dovodi do ničeg pozitivnog, da takve prijave ne doprinose motivaciji nastavnika da povećaju kvalitetu svojega rada i mislim da , ako se pokaže da je prijava neutemeljena, da osoba koja prijavljuje treba snositi odgovornost za svoje postupke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
175 Sara Matić PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene promjene. Rad Prosvjetne inspekcije mora biti prvenstveno transparentan i učinkovit. Prijave da, ali pod imenom i prezimenom. Kolegica Ivana Klinčić-Bartolić je to sve lijepo sročila tako da mogu smo potvrditi ono što je napisano: ..."Ničiji rad ne treba biti nedodirljiv pa mogućnosti prijava nepravilnosti i dalje trebaju postojati, ali pod tri uvjeta: transparentnost, poštivanje logičnih koraka koje prethode prijavi Prosvjetnoj inspekciji i uplata akontacije za slučaj neosnovane prijave..." Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
176 Ana Dragović PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Inspekcija je potrebna, ali se treba znati kada i pod kojim okolnostima je nužna. S druge strane, podnositelj zahtjeva/žalbe je dužan dobiti obrazloženje zbog čega mu je žalba odbijena. Trenutno imamo situaciju da onaj koji se žali, čak se i potpiše se imenom i prezimenom i dobije samo odgovor da “nisu uočene nepravilnosti”, a obrazloženje dobiva škola. Mislim da je potrebno da dio “nisu uočene nepravilnosti” – sadrži obrazloženje po svakoj stavci po kojoj se netko žali. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
177 Sandra Juran PRILOG 1. Poštovani, podržavam predloženi Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram predloženu izmjenu hvalevrijednim i pozitivnim pomakom u priznavanju nastavničke struke i podizanju poštovanja i dostojanstva svih odgojno obrazovnih radnika. U slučaju prijave prosvjetnoj inspekciji odnosno provedbe inspekcijskog nadzora u određenom predmetu potrebno je razmotriti sve relevantne činjenice konkretnog predmeta, saslušati jednu i drugu stranku te iznaći konstruktivno rješenje. Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora potrebno je stvoriti pozitivno ozračje posebice zato jer je prva asocijacija na inspekcijski nadzor negativna. Upravo zato nužno je da prijavitelji nisu anonimni, već da svojim imenom i prezimenom stoje iza svoje prijave. Lijepi pozdrav, Sandra Juran. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
178 Ivana Ružman Faletar PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u svrhu postizanja bolje transparentnosti i učinkovitosti samih postupaka prosvjetne inspekcije radi unapređivanja odgojno - obrazovnog sustava u cjelini. Ivana Ružman Faletar Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
179 Marija Glibo-Čuljak PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji, konačno zakon koji uvažava dostojanstvo i dignitet profesora. Roditelji anonimno zbog svega i svačega prozivaju učitelje i šalju inspekcije, najčešće su te prijave rezultat nezadovoljstva ocjenama i služe kao osveta učitelju. Roditelji koji anonimno prozivaju učitelje sjede doma zaštićeni, dok se učitelji bore sa svime i svačime, i objašnjavanjem. Smatram da je svaki problem rješiv i da prije bilo kakve inspekcije se treba suočiti sa učiteljem , stručnom službom te zadnje inspekcijom. Na nastavi sve treba biti transparentno i svaka ocjena argumentirana, jer često očekivanja roditelja nisu u skladu sa učenikovim postignućem. Lijep pozdrav, Marija Glibo-Čuljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
180 Irena Orlić Salaj PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojime bi se ukinule anonimne prijave. Ovakvu mogućnost često koriste rabijatni roditelji, najčešće nezadovoljni ocjenom za svoje dijete, kao osvetu nastavniku. Oni ostanu zaštićeni u udubnosti svoje anonimnosti, a nastavniku priušte prilične neugodnosti. Malo koji problem je neriješiv i trebalo bi ga se najprije pokušati riješiti na razini škole uključivanjem ravnatelja, psihologa / pedagoga. Sve bi od početka trebalo biti transparentno, s imenom i prezimenom svih uključenih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
181 Ivana Klinčić Bartolić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer je to prvi korak da društvo vrati povjerenje u rad nas kao učitelja, ali i mogućnost da mi vratimo povjerenje u sustav koji, već dugo, ne funkcionira kako treba. Slijedom niza loših prijašnjih odluka vladajućih, učitelji su dovedeni do samog ruba akademskog društva, kako financijski tako i statusno. Mogućnost anonimnih prijava, gdje nitko tko prijavljuje učitelje ne snosi odgovornost ukoliko se takva prijava pokaže lažnom, itekako je doprinijela degradaciji ugleda učitelja, u svim sferama društva, te je to nužno promijeniti. Ničiji rad ne treba biti nedodirljiv pa mogućnosti prijava nepravilnosti i dalje trebaju postojati, ali pod tri uvjeta: transparentnost, poštivanje logičnih koraka koje prethode prijavi Prosvjetnoj inspekciji i uplata akontacije za slučaj neosnovane prijave. Osoba koja prijavljuje treba u prijavi ispuniti svoje osobne podatke, navesti opravdani razlog zbog kojeg se prijavljuje (nakon iscrpljenih svih mogućnosti koje sama škola treba prije poduzeti). Prosvjetna inspekcija treba, prije izlaska na teren, školu tražiti zapisnik iz kojeg je vidljivo da je škola poduzela sve mjere koje su trebale predhoditi prijavi Prosvjetnoj inspekciji (uvid razrednika u problematiku, nalaz stručne službe i ravnatelja- ne smije se dogoditi da se taj dio preskače, kako je učestalo bio slučaj do sada). I treće, ne manje važno- osoba koja prijavljuje učitelja dužna je prilikom prijave uplatiti akontaciju dijela cjelokupnog novčanog iznosa od, primjerice, 1000kn (potrebno je izračunati trošak izlaska na teren plus naknada za državni proračun). Ukoliko se prijava pokaže lažna, osoba je dužna uplatiti cijeli iznos, a ukoliko je prijava osnovana, akontacija bi se vratila. Primjer takve dobre prakse imamo i u susjednim zemljama. Tek kad se svi navedeni uvjeti ispune prijave će dobiti pravi smisao i vjerujem da će pomoći, kako prosvjetnoj inspekciji, tako i školama, učenicima i roditeljima. Nadam se da ćete ovaj put zaista poslušati i nas koji smo svakodnevno izloženi nepravdi i učestalo se, upravo zbog iznimne količine stresa prouzrokovanog od dijela roditelja i njihovih očekivanja, ne možemo posvetiti onome što nas najviše veseli- iskrenom radu s učenicima. Unaprijed zahvaljujem, srdačan pozdrav, Ivana Klinčić Bartolić, prof. Prihvaćen Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci, prijedlozima i komentaru.
182 Tina Težak PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o Izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Preciznijim definiranjem podnositelja podnesaka odnosno samog sadržaja prijave prema prosvjetnoj inspekciji omogućiti će se kvalitetnije funkcioniranje cijelog sustava prosvjetnog nadzora. Nastavno na naprijed navedeno, smanjiti će se i pritisak nad odgojno obrazovnim radnicima koji je do sada postojao ,s obzirom da osoba/škola protiv koje je prijava podnesena, do sada nije imala mogućnost uvida niti informacije tko je podnositelj prijave. Bilo bi dobro propisati, da nakon podnesene prijave, nadležna služba prosvjetne inspekcije, službenim putem obavijesti školu  o podnijetoj prijavi (podnositelj i sadržaj prijave) , te da se u prvom stupnju najprije pokuša riješiti problem na razini Škole, uz obvezno uključivanje ravnatelja, stručne službe, učitelja/nastavnika, učenika i roditelja/skrbnika. Formirano povjerenstvo trebalo bi imati obvezu, nakon provedenog razgovora i eventualno poduzetih mjera, o svemu naprijed navedeno obavijestiti službu nadležne inspekcije. Tek ukoliko nije moguće na navedeni način riješiti nastali problem, tada postupa prosvjetna inspekcija sukladno zakonskim obvezama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
183 Ana Katruša PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojime bi se ukinule anonimne prijave. Naime, kroz dosadašnju praksu anonimnih prijava nastavnika i pedagoških radnika nanešena je velika šteta čitavom obrazovnom sustavu. Mišljenja sam kako svaka osoba kod prijave mora dati i svoje podatke (ime, prezime, adresu, OIB), te će tako prijava dobiti na važnosti i valjanosti. Vjerujem da će se na ovaj način znatno smanjiti broj "lažnih" prijava, kojima je cilj smanjenje ugleda i integriteta nastavnika i profesora, kao i ostalih pedagoških radnika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
184 Sanda Ivanović PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. 10 godina sam bila ravnateljica osnovne škole i tijekom tih godina imala sam 6 posjeta inspekcije temeljem anonimnih prijava. Niti jedna nije bila osnovana i sve su bile odbačene od strane inspekcije. Puno truda, prijeđenih kilometara i dopisivanja, za ništa. Smatram da bi se ovim izmjenama doprinijelo olakšanju rada prosvjetnim inspektorima i ravnateljima, smanjilo rušenje ugleda prosvjetnih djelatnika i navelo potencijalne prijavitelje na konstruktivan razgovor u školi, a ne odmah na prijavak na najvišu distancu. Srdačan pozdrav, Sanda Ivanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i iznesenom mišljenju.
185 Davorka Bronzić PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene promjene. Rad prosvjetne inspekcije mora biti prvenstveno transparentan i učinkovit. Prijave da, ali pod imenom i prezimenom. I to tek kad su se poduzeli svi mogući koraci za rješavanje problema unutar školske ustanove. Davorka Bronzić,prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
186 Dajana Vukadin PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Za sve sudionike u procesu važno je znati tko podnosi prijavu (ime i prezime, adresa, kontakt, OIB). Ne smije se dogoditi da s prijavom prvo bude upoznata prosvjetna inspekcija pa tek onda nastavnik i stručna služba škole. Treba se poštivati određena procedura: razrednik, stručna služba, ravnatelj i sve bi trebalo biti dokumentirano u pisanom obliku, odnosno vidljivo u zapisniku. Do sada su djelatnici prosvjetne inspekcije reagirali na anonimne prijave koje su često bile neutemeljene i osobne naravi. Srdačan pozdrav. Dajana Vukadin,prof Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
187 Lidija Škrlec PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izradu novoga zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako je u dosadašnjoj praksi reakcije i izlaska inspekcije na anonimne prijave nanesena velika šteta ugledu učitelja i škole u kojoj je zaposlen. Pojedinci su, prilikom neslaganja s postupanjima i odlukama učitelja i škole, ovakvu anonimnu praksu koristili kao prijetnju prema nama, te su inspekciju koristili kao osobnu osvetu. Inspekcija je potrebna, no svakako je važno utvrditi točne kriterije kada i pod kojim okolnostima je nužna. Ukidanje anonimnosti prijavitelja svakako će doprinijeti boljoj suradnji škole i učitelja s inspekcijom, kao i s roditeljima naših učenika, te će smanjiti stres i izloženost učitelja raznim pritiscima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
188 Damir Rabar PRILOG 1. Poštovani u potpunosti podržavam ovaj zakon s ciljem smanjenja zloupotrebe prijava nastavnika prosvjetnoj inspekciji. Svaka prijava treba sadržavati IME I PREZIME te valjani razlog, još da se uvede plaćanje kazne za lažnu ili krivu prijavu bilo bi super. LP Damir Rabar, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
189 Mirjana Bogdanović PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Za dignitet struke, zaštitu nastavnika i njegovih prava važno je znati tko podnosi prijavu (ime i prezime, adresa, kontakt, OIB). Ne smije se dogoditi da s prijavom prvo bude upoznata prosvjetna inspekcija pa tek onda nastavnik i stručna služba škole. Treba se poštivati određena procedura: razrednik, stručna služba, ravnatelj i sve bi trebalo biti dokumentirano u pisanom obliku, odnosno vidljivo u zapisniku. Do sada su djelatnici prosvjetne inspekcije reagirali na anonimne prijave koje su često bile neutemeljene i osobne naravi (npr. roditelj nije zadovoljan ocjenama svoga djeteta i za to ne krivi nemar i nerad djeteta, već se okomi na rad nastavnika). Srdačan pozdrav Mirjana Bogdanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
190 Andreja Dorić PRILOG 1. Potrebno je precizirati što se smatra podneskom, koje podatke mora sadržavati i koja su prava podnositelja. Ovo je svakako potrebno jer se na terenu događaju zaista svakakvi problemi. Ne treba bježati od potpisa podnositelja ako isti čvrsto stoji iza svojih stajališta i to argumentirano. Kod nas se često preskače neka hijerarhija rješavanja problema ( razrednik, pedagog, ravnatelj...) već se odmah ide na inspekciju. Bez potpisa i argumenata predmet ne treba razmatrati, a u koliko se prijava inspekciji pokaže neistinitom osoba prijavitelj treba platiti proizašle troškove . Također inspekcija bi trebala izaći na uvid tek kad je prijavitelj pokušao riješiti problem hijerarhijski u školi po proceduri i za to ima dokaze. Podržavam svakako Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji Srdačan pozdrav Andreja Dorić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
191 Vlatka Mihaljević PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Mišljenja sam da svatko treba stajati iza svojih riječi ili djela imenom i prezimenom. Anonimne prijave su otežavale rad Prosvjetnoj inspekciji ali i drugim osobama uključenim u taj postupak. Na taj bi se način smanjilo broj prijava, a mislim da bi podnesene prijave bile utemeljene ili barem jednim djelom. Stoga sam mišljenja da bih se ovim Zakonom olakšao posao svima. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i iskazanom mišljenju.
192 Andrijana Petrović PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji iz više razloga. Smatram potrebnim definirati što mora sadržavati podnesak pritužbe poslan prosvjetnoj inspekciji kako bi se eliminirale subjektivne, neutemeljene i neistinite optužbe koje nemaju afirmativni karakteri i ne utječu na poboljšanje kvalitete rada prosvjetnih djelatnika. Definiranjem obveznih sastavnica pritužbe omogućuje se brže uočavanje stvarnog problema i objektivna procjena potrebe za provedbom inspekcijskog nadzora. Identifikacija podnositelja prijave je nužna jer stavlja u ravnopravan položaj osobu koja je podnijela prijavu i onoga na koga se ta prijava odnosi. Potrebno je reagirati na nepravilnosti u radu prosvjetnih djelatnika, prosvjetna inspekcija je dužna spriječiti bilo kakve postupke koji nisu u skladu sa zakonom ali bi tijekom utvrđivanja utemeljenosti optužbi podnositelj optužbe i optuženi prosvjetni djelatnik trebali biti u jednakom položaju a tome će svakako pridonijeti identifikacija prijavitelja. Svakako bi trebalo razmotriti mogućnost zaštite prava prosvjetnih djelatnika na način da im se omogući besplatno pravno savjetovanje u slučaju neutemeljenih i lažnih optužbi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
193 Dijana Skorup PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim će se unaprijediti kvaliteta inspekcijskog nadzora i vratiti dostojanstvo prosvjetnim djelatnicima. Mišljenja sam da je nužno ukinuti mogućnost anonimnih prijava i otvoriti mogućnost da se prijavitelja ako to već nije učinio vrati prvo na razgovore u školu. Ako razgovori ne daju rezultata onda pokrenuti postupak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
194 BRANKA POLLAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da je potrebno donijeti nove zakonske odredbe koje će prosvjetnoj inspekciji omogućiti da lakše i bolje procijeni opravdanost i vjerodostojnost pojedinog podneska te donese odluku o potrebi pokretanja postupka a pritom ne ugrožavajući zaštitu identiteta podnositelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
195 Marina Bukvić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji koji se odnosi na anonimne prijave. Naime, smatram da onaj tko želi prijaviti , iz njemu nekog razloga, profesora, nastavnika ili učitelja mora stajati iza toga svojim imenom i prezimenom. Često se događa da prijava nije utemeljena što dovodi do nepotrebnog rušenja digniteta obrazovnim djelatnicima. Smatram da je prosvjetna inspekcija zatrpana prijavama baš zbog toga što su anonimne. Ovim zakonom bi se rasteretilo i prosvjetnu inspekciju te olakšao rad obrazovnim djelatnicima. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
196 Petar Jelača PRILOG 1. Većina anonimnih prijava prosvjetnoj inspekciji su zlonamjerne i samo uzrokuju da se širi atmosfera nepovjerenja i nelagode. Anonimne prijave treba odbacivati. Nitko nije protiv inspekcije, ali prijave koje se koriste za osobne obračunu i u svrhu zlobe nikome ne koriste. Ukidanjem anonimnih prijava što je odavno obećano skinuti će teret sa nastavnog osoblja. Fokus nam treba biti na kvalitetnom obrazovnom sustavu, koji ruku na srce je zadnja rupa na svirali ma koliko se busali društvom znanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
197 Fani Vidović PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji koji se odnosi na anonimne prijave. Smatram da u prijavi osim obrazloženih argumenata trebaju stajati i potpuni podatci podnositelja prijave. Mišljenja sam da će se na taj način rasteretiti prosvjetna inspekcija, smanjiti broj neutemeljenih prijava te zaštiti dignitet prosvjetnih radnika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
198 Snježana Lovrinić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kako su sve koleg(ic)e redom navele/i, promjena je svakako nužna. Ukidanje anonimnih prijava smanjio bi broj onih neutemeljenih, rasteretilo prosvjetnu inspekciju te pridonijelo transparentnosti postupka i zaštititi digniteta učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
199 Saša Atanasovski PRILOG 1. Poštovani, u analizi postojećeg stanja kao veliki problem navedena je obveza razmatranja svakog zaprimljenog podneska i procjenjivanje potrebe za pokretanjem inspekcijskog postupka. U situaciji kad podnositelji mogu ostati anonimni to vjerojatno znači i veliki broj prijava/podnesaka od kojih je zasigurno i dobar broj neutemeljenih. Za očekivati je da bi se s ovim izmjenama u kojima će kod prijave biti potrebno navesti i osobne podatke osobe koja podnosi prijavu u samom startu napravio filter koji bi eliminirao dio neutemeljenih i neargumentiranih pritužbi. Sigurno je da u određenim situacijama postoje sasvim opravdani razlozi za prijavu prosvjetnoj inspekciji, no u potpunosti bih se složio s prethodnim komentarima pojedinih kolega koji naglašavaju da je nužno prvo pokušati riješiti problem u školi razgovorom s predmetnim nastavnikom, razrednikom, pedagogom i ravnateljem, pa tek onda ukoliko se ne dođe do situacije u kojoj su zadovoljne obje strane kontaktirati prosvjetnu inspekciju. Mišljenja sam da i kod zaprimljenih podnesaka treba primarno razdvojiti „lakše“ od „težih“ prijava te one slučajeve gdje se može procijeniti da je nastao eventualni propust u radu prosvjetnog radnika više proceduralne naravi vratiti slučaj na školu i tražiti dodatni razgovor ravnatelja sa svim dionicima koji su na bilo koji način bili uključeni u navedeni događaj, pa tek onda u slučaju nerješavanja problema izaći na teren. Na taj način bi se prosvjetnoj inspekciji dalo puno više vremena i prostora da se posveti slučajevima u kojima je doista došlo do velikih propusta u radu na štetu učenika. Time bi se na neki način pomoglo ostvarenju navedenog zadanog cilja, a to je podizanje kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora. Zbog svega ovoga smatram da je doista važno definirati koje sve podatke podnesak treba sadržavati. Podržavam nacrt Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav! Saša Atanasovski Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
200 ILIJANA DOMINOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, potpuno se slažem sa izmjenom Zakona o prosvjetnoj inspekciji u dijelu koji definira da je valjana samo potpisana prijava. Isto tako smatram, ukoliko se utvrdi kako je podnositelj prijave lažno oklevetao ili doveo u neugodni položaj učitelja te to dokaže Prosvjetna inspekcija, učitelj bi trebao imati pravo prijaviti prijavitelja za isto djelo. Ne privatnom tužbom, kako je sada u zakonu, već uz pomoć odvjetnika iz Ministarstva koji bi besplatno zastupao učitelje. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
201 Ana Graša PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenom Zakona i prosvjetnoj inspekciji. Treba jasno definirati što prijava treba sadržavati te se podnositelj prijave treba potpisati, odnosno potrebno je ukinuti mogućnost anonimne prijave. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
202 Nataša Tončić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi se prije same prijave morali poduzeti svi potrebni koraci da do prijave ne dođe: razgovor s nastavnikom, stručnom službom i ravnateljem. Ukoliko je to onemogućeno ili razgovori nisu donijeli rezultate, svatko ima pravo podnijeti pritužbu, ali uz potpune podatke za identifikaciju. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
203 Darko Tropčić PRILOG 1. Treba ukinuti anonimne prijave i zaštititi nastavnike od lažnih optužbi, potpuno se slažem s prijedlogom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
204 Nataša Tram PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam da je pravo svakoga građanina iskazati određeno nezadovoljstvo, ali tako da prvo navede svoje osobne podatke. Pretpostavljam da će se tako smanjiti i broj prijava, posebno one koje su neutemeljene. Stoga podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji koja bi ukinula anonimne prijave. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
205 Marija Jurišić Šarlija PRILOG 1. Poštovani, Pozdravljam i podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji u dijelu koji se odnosi na anonimne prijave. Kada netko prijavljuje nastavnika sa njegovim imenom i prezimenom, smatram da se isto tako mora i potpisati sa vlastitim podacima. Tako bi se smanjio broj neutemeljenih prijava, rasteretilo prosvjetnu inspekciju i donekle zaštitio dignitet nastavnika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
206 Jasna Čižmek Tarbuk PRILOG 1. Poštovani, slažem se s potrebom izmjene postojećih zakonskih odredbi o podnesku za pokretanje inspekcijskog postupka. Smatram da je potrebno znati identitet prijavitelja ali također treba voditi računa o zaštiti njegovog identiteta kako bi se izbjegli mogući pritisci na njega. Srdačan pozdrav Jasna Čižmek Tarbuk Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
207 Anita Mustać PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kako bi se povećala transparentnost rada prosvjetne inspekcije, prijava bi trebala sadržavati sve podatke prijavitelja.Troškove rada prosvjetne inspekcije trebao bi financirati prijavitelj sve dok se ne dokaže istinitost i opravdanost prijave. Tada bi sve troškove trebala snositi škola zaposlenika. Također sam mišljenja da bi se trebale sankcionirati lažne i neutemeljene prijave. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
208 Biljana Kuhar PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav, Biljana Kuhar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
209 Patricija Nikolaus PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji u dijelu koji se odnosi na anonimne prijave. Mišljenja sam da ako netko prijavljuje nastavnika sa njegovim imenom i prezimenom, onda se isto tako mora i potpisati sa vlastitim podacima. S poštovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
210 Dunja Siročić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji u dijelu koji propisuje da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju. Time bi se smanjio broj neutemeljenih prijava, rasteretilo prosvjetnu inspekciju i donekle zaštitio dignitet nastavnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
211 Katarinica Milković PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj zahtjeva mora svojim osobnim podatcima stajati iza svoje prijave jer samo ako točno znamo što je problem možemo isti i riješiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
212 Ankica Živić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji, pogotovo dio koji se odnosi na anonimne prijave. Jasno treba biti navedeno ime i prezime osoba koja je podnijela prijavu. Srdačni pozdravi Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
213 ANDREJA VINCEK EVIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave i smatram da svi podnositelji prijava trebaju svojim osobnim podatcima stajati iza svoje prijave. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
214 Vera Ćuže-Abramović PRILOG 1. Poštovani, apsolutno podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji o dokidanju anonimnih prijava. Doista smatram da svatko treba moći stati iza svoje izjave ako je ona opravdana. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
215 IVA MARAS PRILOG 1. Poštovani, slažem s izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
216 Ivana Kapetanović PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam promjene i nadopune Zakona o prosvjetnoj inspekciji.Svi podaci o podnositelju prijave moraju biti poznati kako bi se zaštitio prosvjetni djelatnik. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
217 Jasminka Kuzle PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Broj prijava ne bi bio tako velik da se podnositelj prijave mora potpisati na svoju prijavu i stajati iza optužbi koje je iznio te, na kraju, i podmiriti trošak inspekcijskog nadzora. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
218 Danijela Valenta PRILOG 1. Poštovani, dosad su se anonimnim prijavama "rješavale" čak i neke osobne nesuglasice unutar ustanove. Apsolutno pozdravljam uvođenje kontakt podataka za prijavu, s tim da se prije reakcije na prijavu provjeri je li kontakt stvarno postoji. U većini se inspekcijska prijava smatra kao napad na samu školu i zaposlenike tako da od inspekcije postoji određeni strah. Nerijetko inspekcija utvrdi da je neka nastavna jedinica manjkavo napisana. Shvaćam da forma treba biti poštivana. No, što ćemo sa satom na kojemu su učenici koji su vidno nešto konzumirali (jače od cigarete)? Učenika se ne smije udaljiti sa sata, učenika se za vrijeme sata ne smije poslati pedagogu/psihologu, učenika se ne smije "kazniti" jedinicom zbog nedoličnog ponašanja...a kasnije isti taj učenik ima pravo profesora prijaviti inspekciji iz bilo kojeg razloga. Možda ćete reći da za takva ponašanja postoje pedagoške mjere. Koliko učenika ima maksimalan broj pedagoških mjera pa ne smiju biti isključeni jer se žale inspekciji, koja odluku Nastavničkog vijeća poništi zbog neke proceduralne greške u obrazloženju izricanja mjere. A učenik, dok je u proceduri izricanja mjere, nastavlja sa svojim nedoličnim ponašanjem znajući da mu se ništa neće dogoditi. Radim u strukovnoj školi i imam puno iskustva s takvim problemima. Možda će zvučati grubo, ali škola je postala otirač učenicima i njihovim roditeljima, čast iznimkama, a to će biti sve izraženije dok ih odgajaju Bad Blue Boysi, Armada i Torcida. Isprika što sam se malo udaljila od teme, ali imala sam potrebu ovo reći. Srdačno, Danijela Valenta Prihvaćen Primljeno na znanje, zahvaljujemo na iznesenom mišljenju.
219 Ivana Sedlar PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji kako se ne bi događale najčešće neutemeljene, a aanonimne prijave na rad pojedinca. Takva odluka pridonijela bi poboljšanju rada i većoj funkcionalnosti prosvjetne inspekcije. Ovakvom izmjenom uvelike bi se smanjio broj prijava, a tako ćemo i mi, prosvjetni djelatnici, barem djelomično biti zaštićeni. Ivana Sedlar Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
220 Ivana markos PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji kako se ne bi događale moguće neutemeljene (anonimne) prijave na rad pojedinca i radi poboljšanja i doprinosa većoj funkcionalnosti prosvjetne inspekcije. Lijep pozdrav, Ivana Markoš Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
221 Kristina Najcer Bračevac PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženim nadopunama i promjenama nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Budući je dosta velik broj prijava bio neutemeljen također podržavam mišljenje sudionika u raspravi kako bi trošak inspekcijskog nadzora, ukoliko se prijava utvrdi neutemeljenom, trebao snositi podnositelj neutemeljene prijave. Time bi se smanjio broj takvih prijava, unaprijedila kvaliteta i učinkovitost rada prosvjetnog nadzora jer će tada biti usmjeren na rješavanje stvarnih nepravilnosti u sustavu. Srdačan pozdrav Kristina Najcer Bračevac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
222 Kristina Gajić PRILOG 1. Poštovani, smatram da potrebno izmijeniti Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Naime, smatram da se sve može riješiti ljudski razgovorom a ne prijavljivanjem potajno. Svi smo mi ljudi i griješimo. Anonimne prijave nisu dobre za zdrav odnos između kolega u školama. Ukoliko se problem nije uspio riješiti unutar škole neka uslijedi prijava iza koje će osoba koja prijavljuje stajati punim imenom i prezimenom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
223 Jasminka Prstec PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji kako se ne bi događale moguće neutemeljene (anonimne) prijave na rad pojedinca i radi poboljšanja i doprinosa većoj funkcionalnosti prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
224 Dražen Ružić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je vrijeme da se naprave izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebno u djelu u kojem se ukidaju anonimne prijave. Onaj tko podnosi prijavu treba iza nje stajati imenom, prezimenom i OIB-om. Dražen Ružić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
225 Natalija Jadrić PRILOG 1. Poštovani, smatram da potrebno izmijeniti Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Izdvajam kao vrlo bitno da se precizno propiše postupanje s podacima iz inspekcijskog postupka kao službenom tajnom (onda bi bili zaštićeni profesori jer ne bi svi govorili o prijavi, a bili bi zaštićeni i roditelji tj. učenici ukoliko bi roditelji smatrali da bi ima se netko mogao "osvećivati"). Smatram da se mora znati tko podnosi prijavu te da ga se treba teretiti u slučaju kada se dokaže da je prijava neutemeljena jer bi se na taj način mogle izbjeći vrlo česte i neutemeljene prijave krajem nastavne godine, a sve u cilju povećanja prosjeka prisilom, a ne stvarnim znanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
226 SUZANA MIKULIĆ PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Često puta neutemeljene anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji ruše ugled pojedincu i školi kao odgojno-obrazovnoj instituciji. Smatram da Zakon treba jasno i precizno definirati način i postupak prijave s obaveznim navođenjem imena i prezimena prijavitelja što zasigurno predstavlja značajan napredak u povećanju transparentnosti, zaštiti zaposlenika te poboljšanju kvalitete rada prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
227 Jasna Zovko PRILOG 1. Poštovani, dajem punu podršku izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mislim da bi se broj prijava uvelike smanjio kada bi podnositelj morao u prijavi navesti svoje osobne podatke i podmiriti trošak inspekcijskog nadzora jer su mnoge prijave neutemeljene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
228 Ankica Saračević PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Previše je neutemeljenih anonimnih prijava upućenih prosvjetnoj inspekciji. Ako su navodi prijavitelja osnovani treba ih i potpisati. Mislim da će broj prijava biti manji, a tako ćemo i mi, prosvjetni djelatnici, barem djelomično biti zaštićeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
229 Sunčica Vučković PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave su u najvećoj mjeri bile neutemeljene i nepotrebno su opterećivale prosvjetne inspektore. Anonimne prijave, na žalost, često su znale biti zlonamjerne i na osobnoj razini. Ponekad bi "žrtve" takvih prijava bili besprijekorni, objektivni, pravedni i i dosljedni učitelji koji nisu podilazili učenicima i roditeljima, a institucija anonimnosti prijave prosvjetnoj inspekciji, omogućavala je roditeljima određeni revanšizam..Kod takvih neutemeljenih prijava prema bilo kojoj instituciji, prosvjetnoj inspekciji ili prema Uredu dječje pravobraniteljice, učitelji su se osjećali nezaštićeno. Iako bi se poštivala presumpcija nevinost i iako bi se na kraju dokazalo da je prijava bila neutemeljena, ostajao bi osjećaj nezaštićenosti i nemoći učitelja koji besprijekorno obavlja svoj posao. Ukoliko bi stvarno postojojala situacija po kojoj bi prosvjetna inspekcija trebala djelovati, u interesu djeteta i roditelja i školske ustanove bilo je što prije razriješiti situaciju i takve su prijave najčešće bile i potpisane. Također treba paziti je li prije prijave poštivana postupnost razrednik, stručna služba, ravnatelj). Smatram da bi prilikom prijave svakako trebalo priložiti određeni iznos biljega kao npr. prilikom traženja kopija svjedodžbi ili određenih sudskih potvrdi i sl. Podržavam mišljenje sudionika u raspravi da trošak inspekcijskog nadzora, ukoliko se prijava utvrdi neutemeljenom, snosi podnositelj neutemeljene prijave, Nadalje, zbog određene bojazni roditelja da bi nakon potpisane prijave njegovo dijete moglo imati određene posljedice, dobro bi bilo zaštititi identitet podnositelja prijave. Tako će sve biti transparentno i pravedno i za učitelje i za roditelje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
230 Dijana Šutak PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, pogotovo dio koji se odnosi na anonimne prijave. Jasno treba biti navedeno ime i prezime osoba koja je podnijela prijavu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
231 HELENA HORDOV PRILOG 1. Apsolutno podržavam izmjenu zakona, i mislim da je do te izmjene trebalo doći odavno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
232 Sanja Papišta PRILOG 1. Poštovani! Podržavam prijedlog izmjene Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojom se ukidaju anonimne prijave. Svaka prijava na ministarstvo prosvjete trebala bi biti zaprimljena na rješavanje i izlazak u nadzor tek ako je podnositelj prošao sve instance rješavanja problema na nivou škole. Također, podržavam mišljenje sudionika u raspravi da podnositelj neutemeljenih prijava snosi troškove rada inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
233 Nada Kegalj PRILOG 1. Mislim da se svaki, ali baš svaki sudionik u školstvu ima pravo potužiti i prigovoriti na nekoga. Argumentirano, naravno. Razlog za ovo moje razmišljanje je sigurnost, otvorenost, uostalom i razvoj demokratskog ponašanja. Moja je pretpostavka je da anonimnih prijava prema prosvjetnoj inspekciji i nema neki značajni broj. Mišljenja sam da kad se postupa po bilo kojem predmetu, treba sačuvati ime i prezime roditelja koji se požalio u školi. Neminovno je i u ljudskoj prirodi - osvećivanje. Bilo pogledom, bilo ponašanjem, bilo riječima - sam odnos postaje narušen. A to nije dobro. Treba vidjeti zbog čega je neka prijava anonimna. Baš iza te anonimnosti možda stoji veliki problem. Sve je to u interesu djeteta. Ukoliko bi predmet prijave bilo moje ponašanje, ne bi me zanimalo tko je to prijavio, nego bi mi bilo u interesu mijenjati svoje ponašanje i ispraviti pogrešku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
234 Biljana Nikšić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojom se ukidaju anonimne prijave. Smatram da je bitno da je prijavitelj poznat. Na taj način smanjit će se broj neargumentiranih prijava . Prije same prijave potrebno je voditi računa da se rješavanje problematičnih situacija pokuša riješiti na razini škole (razrednik, učitelj, stručni suradnik, ravnatelj) te ukoliko se ne uspije doći do zadovoljavajućeg rješenja, argumentirano i potpisano prijaviti prosvjetnoj inspekciji. Također smatram da je potrebno precizno definirati postupke koje treba prijavitelj prethodno napraviti prije samog podneska inspekciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
235 Tatjana Bandera-Mrakovčić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave su u najvećoj mjeri bile neutemeljene i svojom brojnošću opterećivale su prosvjetne inspektore. U svakom slučaju treba paziti je li prije prijave poštivana postupnost ( razrednik, stručna služba, ravnatelj). Uistinu ne znam e li ikoja javna služba toliko podložna prijavi i procjenjivanju pojedinaca od prosvjetne. Smatram da bi prilikom prijave svakako trebalo priložiti određeni iznos biljega kao npr. prilikom traženja kopija svjedodžbi ili određenih sudskih potvrdi i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
236 Darija Cik PRILOG 1. Poštovani u potpunosti podržavam izmjenu Zakon o prosvjetnoj inspekciji, smatram da je važno znati tko podnosi prijavu i treba se poštovati proces koji prije prosvjetne inspekcije treba uključiti razrednika, stručnu službu škole i ravnatelja. Tako će sve biti transparentno i za učitelje i za roditelje, a smanjit će se prijave koje nisu argumentirane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
237 Valerija Bilić PRILOG 1. Poštovani, podržavam odredbu o tome da nema anonimnih prijava. Vrlo je važno znati tko podnosi prijavu, ne zbog toga da bismo se svetili učenicima. Moramo znati kakav nas učenik/roditelj komentira da bismo imali objektivnu sliku. Sve treba biti transparentno. Valerija Bilić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
238 Marina Pejić PRILOG 1. Poštovani, konačno se podnositelj prijave neće skrivati iza krinke anonimnosti.U potpunosti se slažem da treba sve biti transparentno,kao i povjerljivo,a ne da svatko u selu zna da Vam je bila inspekcija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
239 Ivana Gabričević PRILOG 1. Smatram da su promjene i dopune Zakona dobre. Osoba koja anonimno prijavljuje omalovažava djelatnike u školama i dovodi ih u neravnopravan položaj. Podupirem prijedloge drugih kolega da podnositelj neutemeljenih prijava treba snositi troškove rada inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
240 Ivana Norac PRILOG 1. Poštovani, slažem se s promjenama. Smatram da bi transparentnost prijave i podatci prijavitelja pridonijela smanjenju broja inspekcijskih slučajeva, te da bi prijavljeni slučajevi bili kvalitetniji odnosno da bi se za prijavu tražio valjan i argumentiran razlog. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
241 Sanja Ivanovic PRILOG 1. Poštovani, slažem se s promjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako je nužno da svi podaci o podnositelju prijave budu poznati. Prije podnošenja prijave podnositelj bi trebao kontaktirati razrednika, ravnatelja i pedagošku službu škole i u prijavi navesti dokaze da je napravio te korake. Također podupirem prijedloge drugih kolega da podnositelje neutemeljenih prijava treba novčano kazniti tako da snose trošak rada prosvjetne inspekcije pri dolasku u školu.Nadam se kako će izmjene Zakona rezultirati manjem broju prijava. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
242 Sandra Mikšič PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim promjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Pravo je svakoga čovjeka ukoliko smatra da se ne poštuju zakonski propisi podnijeti žalbu. Međutim svakako je važno da prijavitelj bude poznat, a žalba argumentirana uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta (razgovor sa razrednikom i stručnom službom škole). Također smatram da ukoliko je prijava neutemeljena prijavitelj se treba novčano teretiti. Srdačan pozdrav, Sandra Mikšič Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
243 Tamara Banović PRILOG 1. Poštovani, apsolutno podržavam izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji. Pohvalno je ukidanje anonimnih prijava, prijava ide pod punim imenom i prezimenom, a trošak rada inspektora bi trebao ići na račun podnositelja prijave, ukoliko je prijava neutemeljena. Ako je utemeljena, ide na trošak Škole ili samog djelatnika. Srdačan pozdrav, Tamara Banović OŠ Josip Pupačić Omiš Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
244 Nikola Škarić PRILOG 1. Pozdravljam i podupirem izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da se podnositelj treba identificirat svojim podacima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona jer anonimnim prijavama se omalovažava sve odgojno-obrazovne djelatnike. Podupirem načelo postupnosti, odnosno da se pokrene inspekcijski postupak, ako ispunjava sve potrebne uvjete, nakon što se sve mogućnosti unutar ustanove naprave. Smatram da prosvjetna inspekcija treba imati savjetodavnu ulogu jer specifične situacije i eventualne probleme najbolje poznaju zaposlenici pojedinih ustanova. Vjerujem da će izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji zaštititi zaposlenike i doprinijeti podizanju kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora. Primljeno na znanje Sukladno zakonima, savjetodavno postupanje nije u nadležnosti prosvjetne inspekcije. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
245 Aleksandra Krampač-Grljušić PRILOG 1. Mišljenja sam da je i do sada iza svake utemeljene prijave bio potpis. Anonimne prijave su otežale posao Prosvjetnoj inspekciji, ali i svim osobama uključenim u neki predmet prijave. Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na mišljenju i podršci.
246 Mirna Coljak PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene i nadopune Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da iza svake prijave treba biti navedeno ime i prezime osobe koja prijavljuje, adresa stanovanja te kontakt podaci kako bi se omogućilo da inspekcija prije izlaska na teren može kontaktirati osobu koja prijavljuje. Smatram da bi se mogao napraviti obrazac za prijavu u kojemu bi prijavitelj osim osnovnih prethodno navedenih podataka trebao još i napisati jesu li prije prijave obavljeni razgovori sa razrednikom/razrednicom te prosjetnim radnikom koji se prijavljuje. Na taj bi se način mogla provjeriti i vjerodostojnost same prijave te rasteretiti nadzor nad prosvjetnim djelatnicima. Srdačan pozdrav, Mirna Coljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
247 Melanija Miodrag PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog novog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Građansko pravo svakog čovjeka je mogućnost prijave ako smatra da se krši zakon, ali je isto tako izuzetno važno da se zna tko je podnositelj prijave. Vjerujem da bi na taj način i broj prijava bio manji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
248 Svjetlana Tucman PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjene i nadopune Zakona o prosvjetnoj inspekciji kako bi se unaprijedila kvaliteta i učinkovitost prosvjetnog nadzora. Svakako bi svaka prijava trebala sadržavati podatke o podnositelju prijave koji trebaju sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt prijavitelja kako bi se spriječio broj prijava istog prijavitelja, omogućilo prosvjetnoj inspekciji da kontaktira prijavitelja i provjeri vjerodostojnost prijave. Na taj način bi se ujedno i rasteretio sustav nadzora nad prosvjetnim djelatnicima. Isto tako smatram da bi uloga prosvjetne inspekcije u svakom pogledu prvenstveno trebala biti savjetodavna. Srdačan pozdrav Svjetlana Tucman Prihvaćen Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
249 KARMEN KOKOT PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa predloženim nadopunama i promjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka prijava koja nije argumentirana , ne bi se trebala uopće uzimati u razmatranje. Prijavitelj nema razloga da ostane anoniman ako je prijava utemeljena i zasnovana na čvrstim argumentima. Prijavitelj treba biti poznat, kako bi prosvjetna inspekcija u postupku provjere mogla kontaktirati i prijavitelja i prijavljenog, radi utvrđivanja svih činjenica važnih za rješavanje predmeta prijave. Model anonimnog prijavljivanja koji je dosada bio na snazi, omogućavao je zlouporabu i kršio ljudska prava i dostojanstvo nastavnika. Srdačan pozdrav. Karmen Kokot Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
250 Marica Brzica PRILOG 1. Iskreno pozdravljam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji! Možda se ponavljamo u komentarima, no nužno je naglasiti da svatko ima pravo na žalbu, no uz ispunjenje sljedećih preduvjeta: poduzeti su svi mogući koraci unutar škole (razgovor sa razrednikom, učiteljem, stručnom razvojnom službom i ravnateljem) te je žalba potpisana imenom i prezimenom. Svatko se ima pravo žaliti, no iza toga mora stajati svojim potpisom. Ako prosvjetna inspekcija utvrdi da neki od navedenih preduvjeta nije zadovoljen, bez obzira na potpis tužitelja, ne bi trebala izlaziti na teren. Također bi bilo dobro financijski naplatiti tužitelju sve troškove nastale tijekom nadzora u slučaju neosnovane tužbe. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
251 Aurika Matković PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim nadopunama i promjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji koja bi prije svega trebala biti savjetodavna. Podržavam sva građanska prava, ali mislim da se ponekad pretjeruje. Prije svega mislim na neke roditelje koji se žale i ne baš iz osnovanih razloga. Žale se ako je dijete dobilo ocjenu vrlo dobar, a ne odličan; zato što od djeteta tražiš da polako nauči preskakivati vijaču, zato što su ispiti, koje pišu skoro pa svi učenici u državi, jako teški. I tome nema kraja. Svatko ima pravo žaliti se, ali to onda ne treba činiti anonimno već bi trebalo činiti otvoreno. Trebalo bi tražiti sve osobne podatke. Prije svega trebalo bi u matičnoj školi provijerti jesu li učinjeni svi potrebni koraci (razgovor roditelja s nastavnikom, roditelja sa stručnom složbom, ravnateljem/ravnateljicom, a prije svega jesu li zajedno sjeli učenik i nastavnik i analizirali situaciju, problem). Nikako ne podržavam anonimna pozive i prijave te mislim kako bi ove, one lažne i neutemeljene, trebalo sankcionirati. Nakon nešto više od 35 godina rada, mislim da se sve manje štite učitelji, a tako se utječe i na kvalitetu rada. Učitelje se počelo omalovažavati. Slažem se s mišljenjima koja govore da se za bolju budućnost, za boljitak i napredak, treba međusobno poštivati i uvažavati, pri tome mislim na odnose učitelja/nastavnika i roditelja, jer roditelji ponekad zaboravljaju da pored prava imaju i obveze vezane za svoje dijete. Djeca ponekad iskorištavaju situaciju i to svakako nije dobro ni za njih same, ni za roditelje i učitelje te društvo općenito. Mislim da se tu nešto može poduzeti. Treba vratiti dostojanstvo nastavnika/učitelja. Srdačan pozdrav, Aurika Matković Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
252 Brankica Habuzin PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Općenito govoreći, iza svake prijave treba stajati pojedinac imenom i prezimenom jer anonimnost povećava broj neutemeljenih prijava. Smatram da Zakonom treba i urediti redoslijed postupka prilikom prijave: najprije razrednik/stručna služba/ravnatelj. Ukoliko se razlozi za prijavu ne riješe, tada se prijava može uputiti prosvjetnoj inspekciji koja bi u rješavanju prijave trebala biti i savjetodavno tijelo (uz inspekciju).Unaprjeđenjem zakonodavnog okvira poboljšat će se kvaliteta i učinkovitost prosvjetnog nadzora, a time i cijelog sustava. Srdačan pozdrav Brankica Habuzin Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
253 Zorica Hrgovčić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim promjenama i izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Nerijetko smo svjedočili kako su anonimne prijave bile neutemeljene i smatram kako je ovo veliki pomak ne samo za povećanje stupnja transparentnosti već i za podizanje dostojanstva nastavnika. Srdačan pozdrav Zorica Hrgovčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
254 Iva Ivanković PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog nacrta Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zaista je nepotrebno i loše za nas kao društvo da dozvoljavamo anonimne prijave te time potičemo pojedince da ponekad i neutemeljeno posežu za tim alatom kao oblikom represije na školu kao ustanovu ili pojedinca osobno. Smatram da je iznimno važno,kao što mi imenom i prezimenom stojimo iza našeg rada sa učenicima,da prijavitelj imenom i prezimenom stoji iza onog na što se žali. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
255 Gordana Trnski PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa predloženim nadopunama i promjenama nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se nikako ne bi trebala razmatrati prijava koja ne sadrži što se je do tada poduzelo u vezi problema, odnosno koje instance su već bile uključene u rješavanje - razrednik, ravnatelj, pedagoško-psihološka služba. Dakle treba se uzeti u obzir postupnost rješavanja problema, a prijava nikako ne smije biti anonimna . Također članovi prosvjetne inspekcije trebali bi svakako imati i savjetodavnu ulogu. S poštovanjem. Gordana Trnski Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru. Sukladno zakonima, savjetodavno postupanje nije u nadležnosti prosvjetne inspekcije.
256 Deniza Matijević PRILOG 1. Poštovani! Iskreno podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svjedoci smo dugogodišnje manipulacije i zloupotrebe spomenutog Zakona od strane anonimnih tužitelja koja su često neutemeljene, a oduzimaju prosvjetnoj inspekciji tj.državi vrijeme i novac, a prosvjetnim djelatnicima često i dignitet struke. Nije od viška spomenuti da je nemali broj onih koji iz takvih razloga ne žele raditi u nastavi, a ne isključivo zbog plaćenosti posla . Svatko tko nije sjedio u razredu ne zna zaista što jedan profesor mora tolerirati od strane pojedinih učenika i roditelja zato što njih štiti ovakav i slični zakoni. Svaka utemeljena prijava morala bi se se potpisati i obrazložiti, a poželjno je da se prvo, po mogućnosti, riješi na nižim instancama. Kad zakoni i Ministarstvo obrazovanja bude stajalo iza svojih djelatnika (ili ih bude adekvatno sankcioniralo ukoliko su se zaista ogriješili o zakon), neće ni biti potrebe za anonimnim prijavama, nego će se poštivati autoritet učitelja i profesora, a jedino tako možemo očekivati prosperitet i bolju budućnost za buduće generacije. Kroz poštivanje , uvažavanje i pošten rad, a prvenstveno upoznavanje sa svojim obavezama pa tek onda pravima (i roditelji imaju obveze na koje zaboravljaju!). To bi trebao biti cilj svakog društva i svakog zakona. Boljitak i napredak. Srdačno, Deniza Matijević Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
257 Danijel Pranić PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa predloženim nadopunama i promjenama nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi inspekcija trebala imati prvenstveno savjetodavnu ulogu i da bi se na tom polju trebalo raditi. Lijep pozdrav Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
258 ĐURĐICA STANEŠIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa predloženim nadopunama i promjenama nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi podaci poznatog podnositelja podneska trebali obuhvaćati: ime i prezime, adresu, kontakt (telefon ili mobitel) i OIB u jedinstvenom obrascu. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
259 Ivana Fundurulić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu zakona o prosvjetnoj inspekciji. Najvažnija stavka koju treba mijenjati je ukidanje anonimnosti prijava, te od te izmjene nikako ne treba odustajati. Svjedoci smo brojnih neutemeljenih anonimnih prijava kojim su tijekom godina bili izvrgnuti naši kolege, kao i prijetnji prijavama, te prijavama iz osobnih (a ne utemeljenih i stručnih) razloga. Ukoliko je prijava utemeljena svakako je treba provjeriti, ali u tom slučaju nema zapreke da je prijavitelj iza nje stoji sa svojim imenom i prezimenom. Ova izmjena imat će izravan učinak na zaštitu ljudskih prava djelatnika u obrazovanju. Članovima prosvjetne inspekcije također treba pridružiti i savjetodavnu, a ne samo inspekcijsku ulogu, te bi na taj način ova izmjena mogla imati utjecaj i na unaprijeđenje kvalitete rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
260 Snježana Janković PRILOG 1. Poštovani! U potpunosti podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Sve češće svjedočimo neutemeljenim prijavama frustriranih roditelja gdje se prijava temelji na nezadovoljstvu roditelja ocjenom ili odnosom učenik-nastavnik. Rezultat toga je da kolege iz straha ili želje da izbjegnu sukob popuštaju i daju „prolazne ocjene“ .Prva instanca za rješavanje sukoba ili prigovora treba biti škola, tj. ravnatelj, razrednici i stručne službe unutar škole, a ukoliko oni ne riješe problem tek tada nezadovoljna strana treba podnijeti prijavu prosvjetnoj inspekciji pod punim imenom i prezimenom. Ako se ustanovi da je prijava neutemeljena, prijavitelja bi trebalo novčano teretiti. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
261 Vesna Plenča PRILOG 1. Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da će se ovom izmjenom ukloniti mnogi neutemeljeni podnesci koji su mahom dolazili anonimno. Također, pravno uređenje identifikacije i prava podnositelja bi ovom izmjenom u potpunosti bilo regulirano, što je sigurno značajan napredak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
262 Angela Galić PRILOG 1. Poštovani, Apsolutno podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji – anonimne prijave često su subjektivne s toga smatram da ne trebaju biti anonimne. Mišljenja sam da prvi filteri trebaju biti razrednici i stručne službe unutar škole za eventualno uklanjanje nezadovoljstva/prigovora a ukoliko ne urodi plodom tek tada i predložiti nezadovoljnoj strani inspekcijski nadzor uz obavezno podnošenje prijave pod punim imenom i prezimenom. Lp Angela Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
263 Ivana Jalšovec PRILOG 1. Poštovani, podržavam ukidanje anonimnih prijava. Predlažem da osoba u prijavi inspekciji mora navesti je li se za pomoć prvo obratila školi i to redoslijedom: učitelj/razrednik, predmetni učitelj, stručna služba i na kraju ravnatelj. Bitno je kvalitetno surađivati i iskomunicirati problem unutar škole. Uz to trebaju navesti datume i opise svih razgovora te poduzetih mjera od strane škole. Također, moraju postojati novčane sankcije za neutemeljene prijave, a prijavljena osoba ima pravo znati tko je prijavljuje da se može kvalitetno obraniti i iznijeti svoju stranu. U protivnom nema dobre komunikacije i suradnje nego samo optužbe. Prosvjetna inspekcija treba istražiti samo konkretan problem za koji je osoba/škola prijavljena, a ne tražiti dodatne propuste i na temelju nečega što nije navedeno u prijavi utvrditi da su se propusti dogodili. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
264 Snježana Potočnjak PRILOG 1. U potpunosti podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Time će se unaprijediti kvaliteta rada prosvjetnog nadzora. Svim sudionicima odgojno-obrazovnog sustava donijet će sigurnost i mir u radu. Snježana Potočnjak Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
265 Mirta Kos Kolobarić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da je nužno ukinuti anonimne prijave. Podnesak/prijava bi, osim identiteta osobe koja prijavu podnosi, svakako trebala sadržavati i podatke o razgovoru s nastavnikom prije samoga podnošenja prijave. Na taj bi se način izbjeglo proizvoljno prijavljivanje nastavnika, bez da im se pruži mogućnost razgovora o problemu s podnositeljem (najčešće roditeljem). Mislim da bi se tako i broj prijava smanjio te da bi se izgradio kvalitetniji odnos između svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu. Mirta Kos Kolobarić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
266 Renata Grahovac PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da osoba koja prijavljuje prosvjetnog djelatnika treba stajati iza svojim prijava odgovorno i iskreno uz sve svoje podatke jer se u protivnom događa da nas prijavljuje tko god želi bez osnova jer znaju da im je identitet nepoznat. Mislim da se kao i svi građani naše države svi imamo pravo obratiti institucijama za pomoć no uz prikazivanje i davanje osnovnih podataka o svom identitetu. Ujedno mislim da će ove izmjene zakona potaknuti nezadovoljnu stranu da se prvo posavjetuje s djelatnikom i njegovim nadređenim u svrhu rješavanja problema, a tek onda ako se ne postigne dogovor između njih poslati prijavu u nadležnu instituciju. Dakle, slažem se i smatram poželjnim da podnesak bude potpisan punim imenom i prezimenom i svim ostalim osobnim podacima podnositelja kako bi se utvrdila lažne i neutemeljene prijave i tako osigurao učinkovitiji rad inspekcije. Renata Grahovac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
267 Nikola Lovrinić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem da su potrebne promjene kada su u pitanju anonimne prijave. Prijave s imenom i prezimenom podnositelja pridonijet će transparentnosti postupka i ono što je također iznimno važno, pridonijet će zaštiti digniteta učiteljske profesije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
268 Mirjana Jurica PRILOG 1. Poštovani, podržavam i slažem se s nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Želim naglasiti kako je zaista važno da podnesak bude potpisan punim imenom i prezimenom i svim ostalim generalijama koje se obično traže. Istovremeno mislim da treba voditi računa da stavke koje podnesak prijave treba sadržavati budu jednostavne i jasne kako bi osobe koje nisu vješte u korespondenciji ipak imale priliku izraziti svoj prigovor. Dosadašnji izlazak inspekcije u nadzor temeljem potpisane ili anonimne prijave uključivao je 32 stavke uvida u funkcioniranje odgojno-obrazovne ustanove, što znači "pročešljavanje" cjelokupnog rada jedne ustanove. Načelno je to OK, međutim događao se upravo zbog nejasno definiranog Zakona odmak od glavnog problema ili teme podneska. Inspekcija je često tražila uvid u ostale stavke koje u konkretnoj situaciji nisu bile sporne, a istovremeno bi se minorizirao stvarni problem. Slažem se i s prethodnim komentarima, osobito u onom djelu gdje je potrebno podnositelja (roditelja) prijave podsjetiti na obavljanje prethodnih razgovora s razrednikom/icom, stručnom službom škole i ravnateljem/icom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentarima.
269 Tamaš Peho PRILOG 1. U potpunosti podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Važno je da budu poznati podaci podnositelja prijave, a trebale bi se na nekakav način sankcionirati neutemeljene prijave. Ova izmjena pruži eventualnu mogućnost za komunikaciju između podnositelja prijave i prijavljene osobe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
270 Vesna Ančić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se s prijedlogom da se prijavitelj identificira svojim osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt). Također je važno uvesti postupnost u prijavljivanju nepravilnosti prosvjetnoj inspekciji u obliku očitovanja samog nastavnika, razrednika , a zatim stručne službe ili ravnatelja. Često se šalju prijave direktno prosvjetnoj inspekciji, a da o tome nije prethodno obavješten sam nastavnik ili škola, a prosvjetna inspekcija mora doći u školu bez obzira na točnost prijave. U zakonu također treba opisati ili definirati postupak ili tijek samog inspekcijskog nadzora u školi, te mogućnost i vremenski okvir za pisano očitovanje nastavnika i škole na inspekcijski nalaz. Ako se prijava inspekciji odbaci kao neosnovana ili zlonamjerna podnositelj bi trebao snositi novčanu kaznu u korist Državnog proračuna. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentarima.
271 Sabina Petrović PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Smatram da je potrebno precizno definirati što bi podnesak/prijava trebao/la sadržavati. Osim imena i prezimena, predlažem da prijava sadržava OIB i adresu podnositelja. Predlažem da se prije izlaska prosvjetne inspekcije utvrdi argumentiranost prijave podnositelja te da se provjeri je li podnostitelj, prije prijave, o problemu razgovarao s razrednikom i stručnom službom škole te na taj način pokušao riješiti uočene nepravilnosti. Sabina Petrović Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
272 Jelena Cvrković PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam promjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebno u dijelu ukidanja mogućnosti anonimnog prijavljivanja koje se koristilo kao instrument na osobnoj razini ili obračuna. Na taj način unaprijedit će se kvaliteta i učinkovitost rada prosvjetnog nadzora jer će biti usmjereni na rješavanje stvarnih nepravilnosti u sustavu. Sama izmjena Zakona poboljšat će komunikaciju - roditelj/učitelj. Dolazak prosvjetne inspekcije na razne anonimne prijave s neutemeljenim sadržajem velika su neugodnost za učitelja, ravnatelja, savjetnika i inspektora, a bez ikakve stvarne osnove i mogućnosti osobnog očitovanja na prijavu osobi koja stoji iza nje. Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji zaštitit će prosvjetne radnike od bespotrebnog stresa ali i osigurati kvalitetu samog postupka Prosvjetne inspekcije. Ova izmjena zakona donijet će osobni mir i sigurnost svim sudionicima odgojno - obrazovnog sustava. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
273 Olgica Nikolić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da anonimne prijave nisu bile dobre te da su otežavale rad prosvjetnoj inspekciji. Mislim da osnovni podaci podnositelja prijave trebaju biti poznati. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
274 ŽELJKA VENUS PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da anonimne prijave nisu imale filter i svakako su otežavale rad prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
275 Sanja Skrabic PRILOG 1. Poštovani,podržavam najavljene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave.Mislim da je važno da budu poznati podaci podnositelja prijave:ime i prezime,OIB,adresa,kontakt telefon ili mail adresa,a trebale bi se sankcionirati lažne i neutemeljene prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
276 ROMANA RUSEK PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji te sam zadovoljna što se napokon radi i na toj domeni prosvjete. Predlažem da svaka prijava mora sadržavati ime i prezime, adresu, mjesto stanovanja i OIB te potpis osobe kako ne bi došlo do nedoumica tko je poslao prijavu. Također, smatram da prije izlaska inspekcije mora postojati netko tko će prije slanja inspekcije na teren (što znači i povećane troškove) razmotriti argumentiranost same prijave. U svakom slučaju, ovo je jako veliki iskorak prema poštivanju i dignitetu nastavničke profesije. Romana Rusek Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
277 SANDRA SAMOŠĆANEC PRILOG 1. Poštovani, potpuno se slažem da je potrebno izmijeniti Pravilnik o prosvjetnoj inspekciji i tražiti da osoba koja prijavljuje mora biti identificirana i tako preuzeti odgovornost. Svjedoci smo na žalost nekritičnosti i prijavljivanja i nepostojećih nepravilnosti. Sandra Samošćanec Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
278 Marijana Blažević PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram kako je jako važno da prijava bude argumentirana i potpisana. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
279 Marija Čelan-Mijić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da će se na ovaj način objektivno prijavljivati nepravilnosti, a time i poboljšati rad prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
280 Marija Borko PRILOG 1. Poštovani, potpuno se slažem da je potrebno izmijeniti Pravilnik o prosvjetnoj inspekciji i tražiti da osoba koja prijavljuje mora biti identificirana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
281 Marina Nemet PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Za svaku je pohvalu što se pokušava urediti postupak prihvaćanja prijave. Od prijavitelja treba definitivno tražiti dokaze za ono što prijavljuje. Žao mi je što inspekcijski nadzor nije u ulozi medijatora, voljela bih da je. Smatram da će se unaprjeđenjem zakonodavnog okvira podići kvaliteta i učinkovitost prosvjetnog nadzora, čime će se poboljšati i funkcionalnost sustava. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
282 Zrinka Amidžić PRILOG 1. Poštovani, za svaku je pohvalu da se pokušava urediti postupak prihvaćanja prijave. Treba precizno definirati što bi podnesak/prijava trebala sadržavati i svakako zahtijevati od prijavitelja dokaze. Svjedoci smo da je trenutno moguće podnijeti prijavu bez ikakvih suvislih argumenata i time pokrenuti postupak prosvjetne inspekcije. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
283 Romeo Lakoš PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
284 Stanka Svetličić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da će ukidanje anonimnih prijava i jasno razrađeni obrazac prijave doprinijeti kvaliteti obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor trebao bi, kako je ovdje već nekoliko puta rečeno, trebao djelovati kao medijator. Također, stajališta sam da prijava ne bi trebala biti pravovaljana ukoliko je podnosi strana koja nema direktan upliv u situaciju zbog koje prijavljuje. Stranu koja prijavljuje pedagoškog radnika trebalo bi uputiti na niz prethodnih koraka koje je prethodno potrebno učiniti (razgovor s odgojno-obrazovnim djelatnikom, stručnom službom i vodstvom škole). Ukoliko se na tim razinama ne postigne pravovaljani dogovor može se tražiti nadzor odgojno-obrazovnog djelatnika. Srdačan pozdrav Stanka Svetličić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci i komentaru.
285 Blanka Aždajić Medić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave, s naglaskom na zajamčenu anonimnost prijavitelja prema trećoj strani Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
286 Željka Ćaleta Car PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Potrebno je napraviti selekciju argumentiranih i neargumentiranih prijava koje imaju za cilj diskreditaciju učitelja i škole. Ovakav pristup prijavljivanja svakako nameće ozbiljnost i odgovornost prijavitelja. Unaprjeđenje zakonodavnog okvira potrebno je radi podizanja kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora, čime će se poboljšati i funkcionalnost sustava u cjelini. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
287 Tanja Šalamon PRILOG 1. Poštovani, podržavam najavljene promjene. Podatci o podnositelju podneska povećat će ozbiljnost i odgovornost podnositelja podneska te transparentnost i uspješnost rješavanja postupka. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
288 Ivana Smolčić Padjen PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog novog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne su se prijave nerijetko rabile neosnovano, oduzimale su vrijeme Prosvjetnoj inspekciji i prijavljenim zaposlenicima. Prijedlog će zaštititi zaposlenike, poboljšati kvalitetu rada prosvjetne inspekcije te poboljšati komunikaciju roditelja s učiteljima / nastavnicima. Mišljenja sam da je nužno da podnesak sadrži podatke o osobi koja prijavljuje: ime i prezime, adresu stanovanja i OIB. Predlažem osmišljanje obrasca prijave. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
289 Ružica Suton PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Lijepi pozdrav, Ružica Suton Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
290 Tihana Modrić PRILOG 1. Poštovani, Drago mi je da se ide u smjeru unapređenja funkcionalnosti sustava obrazovanja. Uvođenje osobnih podataka na podnesak je veliki iskorak. Ovakav pristup prijavljivanju nameće ozbiljnost i odgovornost prijavitelja, najčešće roditelja, ali nerijetko i kolega. Podržavam i uvođenje novčane kazne u korist Državnog proračuna za sve neutemeljene prijave roditelja, ali i stegovne postupke za neutemeljeno unutarnje prijavljivanje jer sam i sama na početku svog radnog staža imala jedno takvo ružno iskustvo u kojem se osjećaš potpuno nemoćno i izloženo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
291 Andreja Zelić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojima se ukidaju anonimne prijave. Lijepi pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
292 Olivera Tadić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kako bi se povećala transparentnost i učinkovitost rada prosvjetne inspekcije, prijava bi trebala sadržavati sve podatke prijavitelja. Također bi trebalo razmotriti argumentiranost prijave a i mišljenja sam da bi se trebale sankcionirati lažne, neutemeljene i osobne prijave. Srdačan pozdrav Olivera Tadić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
293 Marijana Molnar PRILOG 1. Slažem se u potpunosti da bi Zakon o prosvjetnoj inspekciji trebalo izmijeniti i to tako da bi trebalo definirati što sve podnesak mora sadržavati da bi čelnik isti uzeo u razmatranje te po kojem bi isti bio dužan postupati. Potrebno je svakako razdvojiti odredbe koje se odnose na obvezu zaštite identiteta i prava poznatog podnositelja. Podnositelj se treba identificirati svojim podatcima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz Zakona. Znači, konačno uopće ne uzimati u razmatranje anonimne prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
294 Emira Martinić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s izmjenama zakona, jer radim u srednjoj školi . Srdačan pozdrav, Emira Martinić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
295 Mirna Tomašek PRILOG 1. Poštovani. Mislim da bi osim svojih osobnih podataka prijavitelj trebao u državni proračun uplatiti iznos od npr. 200 kn i ukoliko se inspekcijskim nalazom utvrdi da je prigovor opravdan iznos mu se vraća, a ukoliko se uspostavi da je prigovor neopravdan novac ostaje u državnom proračunu. Slična procedura se provodi u Sloveniji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
296 Đani Žufić PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebno potrebu jasnijeg definiranja što mora sadržavati podnesak. Na taj će se način podići kvaliteta i učinkovitost prosvjetne inspekcije. Time se neće suziti mogućnost podnesaka, osim neutemeljenih, već će doprinijeti većoj funkcionalnosti prosvjetne inspekcije. Pozdrav Đani Žufić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
297 Gordana Palada PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam najavljene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
298 DRAŽENKA SKUPNJAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam inicijativu promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebice ukidanja mogućnosti anonimnog prijavljivanja koje se nerijetko koristilo kao instrument osobne osvete ili obračuna. Time će se svakako unaprijediti kvaliteta i učinkovitost rada prosvjetnog nadzora jer će on biti usmjeren na rješavanje stvarnih nepravilnosti u sustavu. Stoga je važno da podnesak uz podatke o osobi koja prijavljuje, sadrži i podatke koji će se odnositi na utemeljene činjenice i dokaze koji su povod pisanja podneska. Također se slažem s već predloženim da bi podaci iz inspekcijskog postupka trebali imati status službene tajne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
299 PETRA OGNJENOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji prema navedenom prijedlogu kojim bi se u ovom slučaju primarno smanjio broj neopravdanih prijava na koje djelatnici sustava već duže vrijeme ukazaju te usmjerio prema onim prijavama koje su zaista opravdane, a do kojih je došlo propustima na koje se možda i ranije ukazivalo, ali na nedadekvatan način. Smatram da će izmjena zakona poboljšati komunikaciju i na razini roditelj/nastavnik što se tiče obaveze uključivanja roditelja u praćenje rada djeteta te se prijava inspekciji neće koristiti kao osveta ili posljednje rješenje. Dolazak prosvjetne inspekcije na kojekakve anonimne prijave s neutemeljenim sadržajem neugodnost su za djelatnika, ravnatelja, savjetnika, inspektora, a bez ikakve realne osnove i mogućnosti osobnog očitovanja na prijavu osobi koja stoji iza prijave (u prijavi također može stajati nejasna informacija koja vrlo često zbog nepoznavanja odgojno obrazovnog procesa je u startu neutemeljena, ali su svi akteri uključeni u prijavu dužni baviti se temom). Nastavniku koji je doživio anonimnu prijavu za koju nema nikakvog primjera na što se odnosi nego se nekom jednostavno ne sviđa pa bude prijavljen, smanjuje se motivacija za rad i takva situacija snižava kvalitetu odgojno obrazovnog procesa. Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji zaštiti će prosvjetne djelatnike od često bespotrebnog stresa, a i osigurati kvalitetu samog postupka Prosvjetne inspekcije. Prosvjetna inspekcija će se baviti puno više onim prijavama koje su utemeljene s primjedbama te će služiti smisleno svojoj primarnoj svrsi. Od nje će oni kojima će biti upućena imati koristi da će iz toga moći nešto naučiti, a povratna informacija će i osobi koja je podnijela prijavu donijeti neka nova saznanja i mogućnosti daljnjih reagiranja. Ova izmjena zakona po mom doživljaju donosi jedan mir i sigurnost svim sudionicima odgojno obrazovnog sustava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
300 Nikša Kondić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam predložene nadopune i promjene nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Navođenje neophodnih osobnih podataka svakog prijavitelja rezultirati će selektiranjem onih prijava koje su pravovaljane i utemeljene na činjeničnom stanju, za razliku od situacije koju smo imali do sada kad je bila obveza prosvjetne inspekcije da razmotriti svaku zaprimljenu prijavu te pokrenuti inspekcijski postupak. S poštovanjem, Nikša Kondić Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
301 TATJANA ANDRAKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti se slažem sa predloženim nadopunama i promjenama nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Iako podržavam sva građanska prava pa tako i prava nezadovoljnih roditelja radom i vrednovanjem pojedinih učitelja, nastavnika i profesora međutim dosadašnji Zakon o prosvjetnoj inspekciji je bio paradoksalan. Imati mogućnost izraziti svoje nezadovoljstvo je hvale vrijedno pravo svakoga hrvatskog građanina, no ostati pri tome anoniman je kontradiktorno. Svatko tko ima pravo žaliti se i želi otvoreno prijaviti Prosvjetnoj inspekciji pojedinog prosvjetnog djelatnika mora stojati ispred svojih navoda imenom i prezimenom. Pri tome mislim na sve osobne podatke koje ima svaki građanin RH ime, prezime, OIB, broj telefona, adresa. Da je dosadašnji zakon bio manjkav i samim tim neučinkovit svjedoci smo svi mi koji radimo u prosvjeti. Brojne su pritužbe, prijave bile tek na temelju zlovolje i osvete pojedinim prosvjetnim djelatnicima. Inspekcija je po Zakonu bila dužna izaći "na teren" na svaku anonimnu prijavu. Mogu slobodno reći da je to bio i svojevrsni mobing nas prosvjetnih djelatnika. Ako je npr. neki učenik dobio ocjenu kojom roditelj nije bio zadovoljan slijedila je osveta preko anonimne prijave prosvjetnoj inspekciji. Profesori su postali meta bombardiranja prijavama netolerantnih i isfrustriranih roditelja. Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji uvelike će zaštiti nas prosvjetne djelatnike, ali i povećati kvalitetu prijava i pritužbi na rad prosvjetnih djelatnika. Navođenje osobnih podataka na svaku prijavu imat će za posljedicu filtriranje samo onih pravovaljanih, temeljenih na egzaktnim činjenicama i dokumentiranih prijava. Ovo je nešto što nam je odavno bilo potrebno kako bi poboljšalo kvalitetu rada prosvjetnih djelatnika, prosvjetne inspekcije, ali i suradnju i bolju komunikaciju nastavnika i roditelja. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
302 Ljiljana Štingl PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kako bi se povećala transparentnost i učinkovitost rada prosvjetne inspekcije, prijava bi trebala sadržavati sve podatke prijavitelja. Svakako bi trebalo razmotriti argumentiranost prijave, te tek ako je utemeljena, prosvjetna inspekcija trebala bi je uvažiti. Mišljenja sam da bi se trebale sankcionirati lažne, neutemeljene i osobne prijave. Srdačan pozdrav, Ljiljana Štingl Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
303 DUNJA KUFNER PRILOG 1. Poštovani, postojećim zakonodavnim okvirom propisana je obveza čelnika da razmotri svaki zaprimljeni podnesak i procijeni potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka. Unaprjeđenje zakonodavnog okvira potrebno je radi podizanja kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora, čime će se poboljšati i funkcionalnost sustava u cjelini. Izmjenama će se precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Smatram kako bi bilo dobro da osobe koje rabe zlonamjerne prijave radi osobne ili druge koristi treba novčano kazniti. Hvala Vam i srdačan pozdrav, Dunja Kufner. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na komentaru.
304 NUSRETA MURTIČ PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kako bi se povećala funkcionalnost prosvjetne inspekcije, osim što bi prijava trebala sadržavati sve osobne podatke prijavitelja, potrebno je napraviti selekciju između neargumentiranih prijava koje imaju za cilj diskreditaciju učitelja, škole i za takve ne pokretati postupak, a sve argumentirane stručno analizirati i provesti postupak do kraja. Naravno , uz to da prijava sadrži sve osobne podatke koje će biti dostupne inspekciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, zahvaljujemo na podršci.
305 Dubravka Protić PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa predloženim nadopunama i promjenama nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Do sada je bila obveza prosvjetne inspekcije da razmotri svaki zaprimljeni podnesak i procijeni potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka. Važna točka novog prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji, je da se definira podnositelji podnesaka, tj. da se podneskom smatra samo ona osoba koja se može identificirati svojim podacima koji sadrže podatke o prijavitelju kao što su: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe, kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona. Unaprjeđenje zakonodavnog okvira potrebno je radi podizanja kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora, čime će se poboljšati i funkcionalnost sustava u cjelini. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
306 Vesna Malatestinić PRILOG 1. Poštovani , pozdravljam i u potpunosti se slažem s idejom izrade Nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji . S obzirom da se dosadašnji Zakon o prosvjetnoj inspekciji pokazao kao manjkav i nedorečen, smatram da su nužno potrebne izmjene koje će podignuti učinkovitost i kvalitetu prosvjetnog nadzora, ali isto tako i smanjiti obim "nepotrebnoga " posla ( mislim na dosadašnje neutemeljene anonimne prijave ) . Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
307 Marina Međurečan PRILOG 1. Poštovani, podržavam sve navedeno o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i ukidanju anonimnih prijava. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
308 Lidija Zonjić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam potrebu za promjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mislim da je vrlo bitno da podnositelj prijave treba predati sve svoje osnovne podatke (ime i prezime, adresu, kontakt (telefon ili mobitel) i OIB). Na taj način bi sigurno bilo manje prijava koje nisu utemeljene na činjenicama, već samo na osobnim viđenju jedne strane u sustavu obrazovanja. Lijepi pozdrav Lidija Zonjić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
309 Šeherzada Šaini Talić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
310 Andreja Žuger PRILOG 1. Poštovani, drago mi je što konačno na red dolazi i Zakon o izmjenama o prosvjetnoj inspekciji. Važno je da budu poznati svi podaci podnositelja podneska:ime i prezime, adresa, kontakt telefon ili mail adresa. Mislim da bi bilo dobro složiti prihvatljiv i jednostavan obrazac koji bi podnositelj trebao ispuniti. Time bi inspekcija imala bolji uvid u podnesak. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
311 Dario Österreicher PRILOG 1. Poštovani, također pozdravljam najavljene promjene. Podatci o podnositelju podneska sigurno bi trebali povećati transparentnost cjelokupnog postupka, ali vjerujem kako će se pozitivno odraziti i na njegovu uspješnost, pa i ozbiljnost samih podnesaka što će posredno olakšati rad prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
312 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRILOG 1. Poštovani, podržavam sve navedeno u obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi podaci poznatog podnositelja podneska trebali obuhvaćati: ime i prezime, adresu, kontakt (telefon ili mobitel) i OIB. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
313 Nensi Araminčić PRILOG 1. Poštovani, podržavam sve navedeno u obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi podaci poznatog podnositelja podneska trebali obuhvaćati: ime i prezime, adresu, kontakt (telefon ili mobitel) i OIB. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
314 Ljubica Kostanić PRILOG 1. Građansko pravo svakom pojedincu daje mogućnost prijave bilo kojeg oblika nepoštivanja odredbi zakona. Uočivši prekršaj u radu učitelj, roditelj ima pravo taj prekršaj prijaviti. Svakako podržavam tu mogućnost ali taj isti podnositelj prijave treba se identificirati kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona ( ime, prezime, adresa stanovanja, podatci za kontakt). Samo na takav oblik prijave inspektorat se treba očitovati Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
315 Irena Samardžija PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se s mišljenjem kolega koji sam pročitala, a koji su protiv anonimnog prijavljivanja nastavnika i profesora. Naime, glavni argument za uvođenje mogućnosti anonimnog prijavljivanja bio je da se djecu i roditelje oslobodi straha od osvete nastavnika koji bi doznao tko ga je prijavio. Osim što je potpuno besmislen, ovaj argument je i krajnje ponižavajući i dodatno ruši ionako "načet" autoritet nastavnika. Zato smatram da se problemi moraju rješavati prvenstveno komunikacijom između učenika, nastavnika, razrednika i roditelja. Roditelj često nema pravu sliku o problemu i njegovim uzrocima, a razgovor s predmetnim nastavnikom može mu pomoći da ju stekne. Ako to ne pomogne, tu je i stručna služba u školi. Mogućnost anonimnog prijavljivanja prosvjetnoj inspekciji daje roditelju priliku da preskoči sve te instance, što nikako nije na dobrobit djeteta. Što se tiče same prosvjetne inspekcije, mislim da ona svakako treba kontrolirati kako sustav funkcionira, ali tako da djeluje kao korektiv, a ne kao alat koji služi neodgovornim roditeljima za sramoćenje nastavnika . Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
316 Maja Ilić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji prema kojemu se ukidaju anonimne prijave, a od podnositelja prijave traže se osobni podatci. Osim toga, podržavam i prijedlog više puta izrečen u komentarima kako bi bilo dobro uvesti načelo postupnosti prema kojem bi prijava prosvjetnoj inspekciji bila posljednji stupanj (kada i ako zakažu svi ostali u školi). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
317 Zoran Crljenica PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji je odličan i potpuno ga podržavam. Imao bih i par prijedloga za dopunu postojećih odredaba. Naime, mišljenja sam da samo zahtijevanje otkrivanja identiteta onoga koji prijavljuje nije dovoljno. Možda bi se moglo uvesti i da prijavitelj mora točno i precizno navesti na što se tuži, a ako inspekcija utvrdi da su optužbe lažne, prijavitelj treba snositi i odrđene sankcije. One mogu ići od financijskih ( kao u nekim nama susjednim državama ) pa do najblaže, a to je isprika tuženome. Obrazloženje: Nastavnika se često optuži na način da čovjek bude osramoćen, a kada se dokaže da osoba nije kriva, nikakve rehabilitacije nema. U svakom slučaju puna podrška predloženim izmjenama. Lijep pozdrav, Zoran Crljenica Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
318 Mateja Žerjav PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Dosadašnja praksa mogućnosti anonimne prijave bila je sramotna i nepravedna. Svatko ima pravo znati tko je uputio prijavu kako bi se mogli uzeti u obzir i eventualni subjektivni i neutemeljeni razlozi te kako bi se lakše shvatila pozadina prijave. Mišljenja sam da svoj stav moram uvijek poduprijeti svojim imenom i prezimenom i stajati iza svakog mišljenja koje izjavljujem. Ako to iz bilo kojeg razloga nisam u mogućnosti, smatram da nemam pravo komentirati. Samo tako ćemo zadržati čist obraz i sačuvati se od neutemeljenog blaćenja i nanošenja štete. To je preuzimanje pune odgovornosti za svoje postupke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
319 Zdenka Krokar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ukidanjem anonimnih prijava smanjit će se broj neutemeljenih prijava koje šalju pojedinci radi nekih osobnih motiva. Mišljenja sam kako svako pravo na slobodu govora i izražavanja mora imati i odgovornost za izrečeno. Stoga, svaka prijava na nepravilnosti u radu, koju će razmotriti prosvjetni inspektori, trebala bi imati naznake tko prijavljuje ( osobni podaci) i zašto (opravdanost prijave). Uz to treba detaljnije definirati ovlasti prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
320 Vesna Vujasin Ilić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
321 MelitaMatijević PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjene navedenog Zakona kojom se ukida mogućnost anonimnih prijava.Time se sprječava mogućnost zloupotreba anonimnih prijava bez dokaza, uglavnom temeljene na subjektivnim procjenama. Sve to će dovesti do veće učinkovitosti rada prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
322 Ljubica Kolarević PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, glede novog zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji, u potpunosti ga podržavam! Svaka prijava ne bi smjela biti anonimna, a za sve ostalo treba inspekcija istražiti u školi putem pedagoško psihološke službe, ravnatelja i nastavnog vijeća! Lp Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
323 Nikolina Janc PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, prezadovoljana sam prijedlogom promjene ovog zakona te ga potpuno podržavam. kao razrednik i kao roditelj svoje učenike i djecu učim i poučavam odgovornom ponašanju, da uvijek govore istinu i da uvijek stoje iza onoga što kažu. Anonimne prijave su totalna suprotnost onome što se učenike i djecu uči, ako se ima nešto za prigovoriti treba stajati iza toga a ne prigovoriti bez imena. Također i prigovor treba imati zakonsku osnovu, koja se Pravilnikom treba regulirati, a ime i prezime osobe treba biti na prvom mjestu. S poštovanjem, Nikolina Janc Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
324 Dinko Vujić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji vezane uz ukidanje anonimne prijave prosvjetnih djelatnika i detaljnije definiranje ovlasti prosvjetne inspekcije. Predlažem da prije nego što se potraži pomoć prosvjetne inspekcije mora imati dokaz o traženju pomoći razrednika, pedagoga i ravnatelja, tek onda se može ostvariti pravo na traženje pomoći inspekcije. S poštovanjem, Dinko Vujić Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
325 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Tijekom rada po pritužbama/predstavkama stranaka koji se odnose na prijavu uskrate prava prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom primjećujemo da u slučajevima u kojima se nadzorom utvrdi da je osobi s invaliditetom oduzeto pravo prednosti pri zapošljavanju da se donosi rješenje čija izreka dijelom glasi ˝zabranjuje se pravnoj osobi da izabrani kandidat/kinja obavlja poslove na osnovi ugovora o radu, jer je zasnovao/la radni odnos suprotno zakonu˝, te se u obrazloženju takvog rješenja obrazlaže da je ugovor o radu sklopljen protivno zakonskim propisima jer je kandidatu/kinji koji je je osoba s invaliditetom oduzeto pravo prednosti. Nakon što pravna osoba postupi sukladno izdanom rješenju prosvjetne inspekcije sa zabranom rada, smatra se da je inspekcijski postupak završen. Budući da odredbe čl. 9. st. 15. i st. 16. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom glase : (15) ˝Ako nadležna inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju osobe s invaliditetom, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti pri zapošljavanju. Pravomoćno rješenje kojim je utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju predstavlja osnovu za otkaz ugovora o radu čijim je sklapanjem to pravo povrijeđeno.˝ (16) ˝U slučaju iz stavka 15. ovoga članka, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je s osobom kojoj je rješenjem iz stavka 15. ovog članka utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju sklopiti ugovor o radu u roku od osam dana od dana otkaza ugovora o radu čijim je sklapanjem povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju. ˝, radi usklađenja sa zakonskim odredbama, predlažemo da izreka rješenja u slučajevima u kojima se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je zahtjev podnositelja/ice za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz čl. 9. st. 13. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom osnovan, glasi: ˝1. Usvaja se zahtjev i utvrđuje se da je sklapanjem ugovora o radu između pravne osobe i izabranog kandidata/kinje za sklapanje poslova radnog mjesta podnositelju/ici zahtjeva povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju.˝ 2. Ovo pravomoćno rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu iz točke 1. izreke rješenja čijim je sklapanjem podnositelju/ici zahtjeva povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju.˝ Budući da se u prekršajnim odredbama Zakona propisuje novčana kazna u slučaju da pravna osoba prilikom zapošljavanja uskrati prednost osobi s invaliditetom i ako s osobom kojoj je utvrđena povreda prava prednosti ne sklopi ugovor u roku od osam dana od otkaza ugovora čijim je sklapanjem povrijeđeno pravo prednosti, postavlja se pitanje pokretanja prekršajnih postupaka i njihove primjene u praksi ukoliko se povreda prava prednosti ne utvrđuje izrekom rješenja. Primljeno na znanje Prijedlozi se ne odnose na predloženi nacrt izmjena. Zahvaljujemo na komentaru.
326 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Nakon što su u zakonskom roku podnijeli zahtjev inspekciji za provedbu nadzora zbog povrede prava prednosti prema odredbi čl. 9. st. 13. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, stranke su u svojim pritužbama isticale da su zaprimile dopis odnosno izvješće prosvjetne inspekcije u skladu s čl. 13. st. 3. Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim ih se obavještava da nisu utvrđene povrede zakona prilikom zapošljavanja bez pouke o pravnom lijeku. Predlažemo da se u slučajevima u kojima stranke podnose zahtjev za provedbu nadzora prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, o zahtjevu stranke odluči rješenjem kojim se isti usvaja ili odbija s poukom o pravnom lijeku s obzirom da se na inspekcijski postupak primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Navedeno je ključno kako bi stranke bile pravovremeno informirane o mogućnosti zaštite svojih prava u slučaju da su nezadovoljne odgovorom prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Prijedlozi se ne odnose na predloženi nacrt izmjena. Zahvaljujemo na komentaru.
327 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Najveći broj pritužbi Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom odnosi se na povredu prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom u vezi s odredbom čl. 7. Zakona koja propisuje obvezu osiguranja razumne prilagodbe od strane poslodavca prilikom provedbe testiranja i/ili intervjua u okviru natječajnog postupka. Zaključujemo na temelju rada po pritužbama da se okolnosti koje omogućavaju natjecanje pod jednakim uvjetima za osobe s invaliditetom posebno ne ispituju i nisu od utjecaja za rješavanje je li osobi povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Isti uvjeti za testiranja koja se redovito provode pri zapošljavanju u državnim i javnim službama ne podrazumijevaju nužno i osiguravanje ravnopravnog položaja svih kandidata i mogu utjecati na rezultate testiranja. Slijedom navedenog, mišljenja smo da bi nadležna inspekcija trebala utvrđivati je li poslodavac tijekom provođenja natječajnog postupka ispunio svoju obvezu osiguravanja razumne prilagodbe iz čl. 7. st. 1. Zakona budući da se radi o zakonskom pravu osobe s invaliditetom u postupcima zapošljavanja i navedeno utječe na okolnost jesu li isti provedeni sukladno zakonu i drugim propisima. Primljeno na znanje Prijedlozi se ne odnose na predloženi nacrt izmjena. Zahvaljujemo na komentaru.
328 Marija Purgar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji vezane uz ukidanje anonimne prijave prosvjetnih djelatnika i detaljnije definiranje ovlasti prosvjetne inspekcije. Mišljenja sam da uz slobodu izražavanja dolazi i odgovornost te da svaki podnesak/prijava koju će razmatrati prosvjetna inspekcija, osim upozoravanja na konkretne nepravilnosti u radu škole, mora sadržavati ime i prezime prijavitelja, adresu, OIB te kontaktne podatke (boj telefona/mail adresu).Na taj način spriječila bi se zloupotreba sustava prijave prosvjetnoj inspekciji. Nužno je također definirati jasnije ovlasti i dužnosti inspektora, npr. propisane sankcije za onoga tko neovlašteno otkrije identitet podnositelja i sl. Također je potrebno jasno odrediti koja su prava osobe protiv koje se podnosi prijava prosvjetnoj inspekciji jer se ne može unaprijed pretpostavljati je li ona utemeljena ili nije. Svatko je nevin dok se ne dokaže suprotno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
329 Gordana Kuna Zoro PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se kako Zakona o prosvjetnoj inspekciji treba mijenjati te prilagoditi vremenu u kojem živimo. Mišljenja sam kako treba ukinuti anonimne prijave zbog mogućnosti manipulacije podatcima te tzv. "lažnih prijava". I sama sam bila u situaciji kada je netko napisao prijavu te mene potpisao kao pošiljatelja. Također mislim kako je nužno zaštititi identitet prijavitelja kako se ne bi dogodilo odustajanje od prijave kada je ona zaista nužna. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
330 ANA ŽULJEVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a posebno poštivanje hijerarhije - u slučaju poteškoća ili problema prvo se obratiti razredniku, predmetnom nastavniku, stručnoj službi i ravnatelju, a tek onda podnijeti prijavu prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave često su bile neutemeljene, posljedice nekih osobnih stavova podnositelja, dodatno su opterećivale inspektore i prozvane prosvjetne djelatnike. Također se slažem s kolegama da bi u slučaju neosnovane prijave podnositelj trebao sudjelovati u financiranju troškova rada inspekcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
331 Goran Hajnal PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da anonimne prijave ne bi trebalo razmatrati. Također prvo podržavam stav da se podnositelj prijave prvo treba obratiti ustanovi, školi, a zatim prosvjetnoj inspekciji. Mislim da bi prije izlaska na teren prosvjetna inspekcija trebala kontaktirati sa ravnateljem ustanove radi utvrđivanja osnovanosti prijave. S poštovanjem, Goran Hajnal Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
332 Gorana Jagarinec PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijava prosvjetnoj inspekciji mora biti pravno utemeljena a ne prijavljivanje zbog osobnog mišljenja prema određenom djelatniku. Ukidanjem anonimnih prijava doći će i do velikog broja neutemeljenih prijava koje su opterećivale sustav. Ukoliko dođe do neprimjerenih situacija onda takve prijave trebaju biti potpisane imenom i prezimenom. S poštovanjem, Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
333 MARIJA IVŠIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam sve navedeno o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji i ukidanju anonimnih prijava. Srdačan pozdrav! Marija Ivšić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
334 Mirjana Laginja PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Podržavam prijedlog unaprjeđivanja zakonodavnog okvira o prosvjetnoj inspekciji, posebno u dijelu jasnijeg definiranja potrebe za pokretanjem inspekcijskog postupka temeljem podneska propisane strukture. To će svakako biti doprinos učinkovitosti prosvjetne inspekcije, rasterećivanju službe nadzora, ali i funkcionalnosti samog sustava. Definiranje što sve podnesak mora sadržavati da bi bio uzet u razmatranje i da bi se po njemu postupalo, regulirat će bolje postojeću problematiku i sigurno, barem dijelom, umanjiti neutemeljene prijave i postupanja po njima. Poželjno bi bilo razmotriti i pravno regulirati posljedicu za podnošenje neutemeljenog podneska. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
335 IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vidim iz komentara kolega da svi podržavaju ukidanje anonimnosti kod podnošenja prijave. Također je potrebno vidjeti ako je sve prije prijave odrađeno po pravilu postupnosti (razrednik, nastavnik, stručna služba, ravnatelj, školski odbor). Smatram da obavještavanje o dolasku inspekcije u školu treba biti minimalno odnosno dan ili dva ranije. Trebalo bi točno definirati podnositelja prijave (ime, prezime, adresu, kontakte, OIB), što sve podnesak - obrazac mora sadržavati, kao i argumente/dokaze/razloge podnošenja prijave. Za neutemeljene prijave podnositelj bi trebao snositi neke posljedice. Kada bude sve jasno određeno i prosvjetnoj inspekciji će rad biti olakšan. Lijepi pozdrav, Irena Eisenkohl Novaković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
336 Danijel Markić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave su u najvećoj mjeri bile neutemeljene i svojom brojnošću opterećivale su prosvjetne inspektore. U svakom slučaju treba paziti je li prije prijave poštivana postupnost (razrednik, stručna služba, ravnatelj). Uistinu ne znam je li ikoja javna služba toliko podložna prijavi i procjenjivanju (točnije potcjenjivanju) pojedinaca od prosvjetne. Smatram da bi prilikom prijave svakako trebalo priložiti određeni iznos biljega kao npr. prilikom traženja kopija svjedodžbi ili određenih sudskih potvrdi i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
337 Elizabeta Trepotec Marić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, sve anonimne prijave bez argumenata ne bi trebale biti povod za dolazak prosvjetne inspekcije u školu. Prijava prosvjetnoj inspekciji trebala bi se razmotriti tek kada su iscrpljene sve mogućnosti (predmetni učitelj, razrednik, pedagoška služba, ravnatelj), a nisu dovele do poboljšanja. Prosvjetna inspekcija trebala bi pružiti podršku učiteljima. Srdačan pozdrav, Elizabeta Trepotec Marić Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
338 RUŽICA PERIŠIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da su anonimne prijave nedopustive. Često su prijave napisane bez osnova, u nekom lošem trenutku pojedinca, koje ostavljaju posljedice na radnika, i njegovu obrazovnu ustanovu. Unazad par godina odgojno-obrazovni radnici su sve većim brojem anonimnih prijava ponižavani, i dovedeni u jednu nezavidnu situaciju. Nadam se da će Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji konačno vratiti dostojanstvo odgojno-obrazovnih radnika. S poštovanjem! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
339 Mirna Andročec PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se sa predloženim. Sa štovanjem, Mirna Andročec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
340 SILVANA LEŠIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kako bi se preciznije definirali podnositelji podneska i njihova prava kao i rok za odgovor na podnesak. Navedene promjene dovele bi do učinkovitijeg prosvjetnog nadzora što bi rezultiralo boljim funkcioniranjem cijelog sustava. Mišljenja sam kako bi ukidanje anonimnih prijava rezultiralo i smanjenim brojem neosnovanih prijava. Također se slažem s prijedlogom kolega o financiranju troškova rada inspekcije ukoliko prijava nije utemeljena. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
341 Igor Abramović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ovim izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji prijave dobivaju ime i prezime i stvarnu svrhu u rješavanju mogućeg problema. Vrlo često se u praksi događalo da se anonimna prijava prema Prosvjetnoj inspekciji zlorabila i bila instrument zastrašivanja učiteljske struke. Ako postoji problem postoji procedura koja se treba ispoštovati u rješavanju problema. Često je procedura preskočena zbog rješavanja problema na osobnoj razini kako od strane roditelja tako i kolega učitelja međusobno. Predložene izmjene sigurno idu u smjeru kvalitetnije komunikacije roditelj-učitelj-kolega. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
342 Marija Legac PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam i slažem se s Zakonom o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ako netko podnosi prijavu na rad prosvjetnog djelatnika, a ako je ona utemeljna ne treba se skrivati tko je . Također smatram da bi prilikom svakog podnošenja prijave prosvjetnoj inspekciji podnositelj trebao uplatiti polog uz prijavu. Ako se ustanovi da je prijava neutemeljena polog bi bio zadržan , a ako se ustanovi da je utemeljna polog bi bio vraćen podnositelju prijave. Mislim da bi se tako smanjio broj neutemeljenih prijava te da bi podnositelji uspjeli sve teškoće i nedoumice riješiti unutar ustanove prosvjetnog djelatnika o kojem se radi. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
343 Tatjana Brescanski PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Onemogućavanje anonimnih prijava veliki je korak podršci našeg odgojno-obrazovnog sustava i zaštite učitelja. Svakako je nužno definirati sastavnice podneska prijave te stoga predlažem oblikovanje obrasca koji bi podnositeljima prijave ukazivao i na nužne korake koje bi trebao izvršiti prije podnošenja same prijave tj. obrazac bi, osim osnovnih podataka, tražio navođenje poduzetih radnji slijedom hijerarhije za rješavanje problema u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
344 Elvira Špelić Vidović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave i smatram da svi podnositelji prijava trebaju svojim imenom i prezimenom stajati iza svoje prijave. Isto tako inspekcija treba podatke prijavitelja obznaniti samo uključenoj stranci a ne cjelokupnom pučanstvu. Uvijek sam za mirno rješavanje nesporazuma, nepravilnosti ili što već može nastati u radu. Također za neutemeljene prijave, javno sramoćenje i iznošenje neistina predvidjeti novčanu kaznu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
345 Nataša Kokan PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Potrebno je jasno definirati što prijava treba sadržavati kako bi se razmotrila, podnositelj mora navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB, adresu, telefonski broj) te dokazati da je prije podnošenja prijave poduzeo sve potrebne korake kako bi se problem riješio. Slažem se s prijedlozima kolega da bi podnositelji tužbe trebali uplatiti određeni novčani iznos koji bi im bio vraćen u slučaju da se dokaže utemeljenost prijave. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
346 Nataša Bebić Bačan PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, pozdravljam izmjene Zakona po kojima bi se jasnije definiralo što mora sadržavati podnesak čiji se podnositelj, kako bi ostvario svoje pravo, treba identificirati osobnim podacima. Slažem se s komentarima o nužnosti pokušaja rješavanja problema najprije unutar škole, a tek onda, ukoliko je potrebno, podneskom prosvjetnoj inspekciji. Smanjili bi se tako troškovi rada inspekcije, te bi se poticala individualna odgovornost i transparentnost u društvu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentarima.
347 ANDREJA GREGURIĆ JUG PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, zadovoljstvo mi je sudjelovati u namjeri izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji koja će se posredno odraziti na posao mojih kolega i mene osobno u školi. Nismo imali neugodnih iskustava, baš suprotno, ali smo se nelagodno osjećali kada nam se inspekcija najavila, a nismo znali o čemu i/ili kome se radi. Podržavam prijedloge kolega koji sam niže pročitala da prijava ne smije biti anonimna, a također da se prijavitelj sankcionira ukoliko se nakon uvida inspekcije pokaže kako prijava nije utemeljena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
348 Ajlin Andreis Sarun PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog za izmjenu zakona, posebno u dijelu loji se odnosi na anonimne prijave, koje su često posljedica zlonamjernog ponašanja roditelja, a ponekad i samih kolega. Čemu anonimnost? Ako je nastavnik krivo postupio postoji put kojim se može doći do pravde, a to svakako nije anonimna prijava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
349 Marija Boras PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se sa izloženom analizom postojećeg stanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
350 Marija Klasić Petrović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s promjenama i podržavam ukidanje anonimnih prijava. Smatram da osoba u prijavi inspekciji mora navesti je li se za pomoć prvo obratila školi i to redoslijedom: učitelj/razrednik, predmetni učitelj, stručna služba i na kraju ravnatelj. Bitno je kvalitetno surađivati unutar škole. Uz to trebaju navesti datume i opise svih razgovora te poduzetih mjera od strane škole. Veliku bih odgovornost i prenijela na same ravnatelje , koji bi također trebali imati neke svoje interne zabilješke o rješavanju problema unutar škole. Nemali je broj slučajeva da se ravnatelji nisu htjeli miješati u takve probleme jer su stranački stavljeni na radno mjesto , a upravo optužena nastavnica je iz iste stranke. Također, moraju postojati novčane sankcije za neutemeljene prijave, a prijavljena osoba ima pravo znati tko je prijavljuje da se može kvalitetno obraniti i iznijeti svoju stranu. U protivnom nema dobre komunikacije i suradnje nego samo optužbe. Također bih uvela obavezu da svaki nastavnik ima pravo na odvjetnika kojeg mu besplatno dodjeli Sindikat. Ako se svatko ima pravo potužiti na naš rad i na samome razgovoru s inspekcijom čak ni ravnatelj ne brani svog zaposlenika, tada omjer tuženih i tuženog nije u redu. Smatram da svi imamo pravo na besplatnog sindikalnog odvjetnika s kojima bismo dolazili na takve sastanke i smatram da bi se samim time i broj neosnovanih prijava i neodgovornih ravnatelja smanjio. Dolaskom same prosvjetne inspekcije ista treba istražiti samo konkretan problem za koji je osoba/škola prijavljena ( vezane samo za rad nastavnika, a ne njegov privatni život) , a ne tražiti dodatne propuste i na temelju nečega što nije navedeno u prijavi utvrditi da su se propusti dogodili. Također smatram da bi Prosvjetna inspekcija trebala biti medijator , a ne sigurni sud kojeg će svaki prijavitelj dobiti. Smatram da će se unaprjeđenjem zakonodavnog okvira podići kvaliteta i učinkovitost prosvjetnog nadzora, čime će se poboljšati i funkcionalnost sustava. Lijep pozdrav! Marija Klasić Petrović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentarima.
351 Ivana Lovrić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da svakako treba ukinuti anonimne prijave te svakako prije samog postupanja obavezno izvijestiti ravnatelja i prijavljenu osobu. Na taj način bi se svakako smanjile neutemeljene prijave. Također smatram da bi se trebalo snakcionirati prijavitelja, ukoliko se prijava pokaže neutemeljena. S poštovanjem, Ivana Lovrić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
352 damir vinković PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam navedene promjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podaci poznatog podnositelja podneska trebaju obuhvaćati: ime i prezime, OIB, adresu, mobitel kontakt. S poštovanjem, Damir Vinković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
353 Velimir Mandić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Smatram da je Zakon o prosvjetnoj inspekciji nužno osvježiti. Pozdravljam ovaj prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, na poseban način ukidanje anonimnih prijava. Srdačan pozdrav Velimir Mandić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
354 Sanja Banfić- Kontrec PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim će se vratiti dostojanstvo prosvjetnim radnicima . Smatram da je važno znati tko podnosi prijavu (imenom i prezimenom) i što je još važnije, trebaju se poštivati koraci u prijavi , jer prije prosvjetne inspekcije treba uključiti razrednika, stručnu službu škole i ravnatelja. Tako će sve biti transparentno i za učitelje i za roditelje, ali i za školu u cjelini. Smanjit će se prijave koje nisu argumentirane. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
355 Jasenka Kolarić Barač PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se da se u postojeći Zakon o prosvjetnoj inspekciji mijenja na način da se jasnije definira i precizira što mora sadržavati podnesak. Ukoliko se napravi jasan okvir s preciziranim podatcima koje podnositelj unosi, smanjuje se mogućnost manipulacije, osobnih obračuna, zlonamjernih prijava i sl. čime se unaprjeđuje funkcionalnost i kvaliteta sustava. Ukoliko inspekcija utvrdi neutemeljenost prijave, podnositelj bi trebao snositi trošak izlaska inspekcije i provedenog nadzora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentarima.
356 Danijela Klajn PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave mogu biti zlonamjerne i netočne. Prijavitelj iste trebao bi uz prijavu dostaviti osobne podatke radi moguće komunikacije između prijavitelja i inspekcije tijekom samog postupka analize prijavljenog stanja, kao i krajnjeg rješenja. Nepotpune prijave nemaju vjerodostojnost, a samim time ne bi se trebale razmatrati. Zakonom o prosvjetnoj inspekciji nužno je informirati sve aktere koji su u doticaju s odgojem i obrazovanjem. Pozdrav, Danijela Klajn Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
357 Renata Pintar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svakako je potrebno definirati sadržaj podneska prijave poslan prosvjetnoj inspekciji. Tako bi se eliminirale subjektivne, neutemeljene i neistinite optužbe koje nemaju afirmativni karakter i ne utječu na poboljšanje kvalitete rada prosvjetnih djelatnika. Prosvjetna inspekcija mora reagirati na nepravilnosti u radu prosvjetnih djelatnika, ali tek kad nakon ispunjenja slijedećih predradnji: - razgovor sa razrednikom - učiteljem/nastavnikom - stručnom razvojnom službom - ravnateljem Prijava inspekciji treba biti potpisana imenom i prezimenom. Svatko se ima pravo žaliti, no iza toga mora stajati svojim potpisom. Ako prosvjetna inspekcija utvrdi da neki od navedenih preduvjeta nije zadovoljen, bez obzira na potpis prijavitelja, ne bi trebala izlaziti na teren. Isto tako, predlažem financijski naplatiti prijavitelju sve troškove nastale tijekom nadzora u slučaju neosnovane prijave. S poštovanjem Renata Pintar, prof. mentor Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
358 Ivica Gregurec PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam promjenu. Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da svatko tko je prijavljen mora znati tko ga je i zašto prijavio.U slučaju lažne prijave, onaj tko je prijavio trebao bi snositi posljedice. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
359 BISERKA ŠMIT PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani , podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se treba ukinuti anonimnost prijavitelja.Onaj tko je prijavljen mora znati zašto je prijavljen i tko ga je prijavio. Ako se utvrdi da je prijava neutemeljena , prijavitelj bi trebao pokriti troškove inspekcijskog nadzora. Lijep pozdrav, Biserka Šmit Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
360 Darija Mikić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Podržavam i radujem se izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da odgovorno svojim imenom, prezimenom i osobnim podatcima trebamo stati iza svakog svog postupka ili riječi. Isto vrijedi i za roditelje učenika kojima predajemo. Na taj način spriječit ćemo omalovažavanje i kompromitiranje učitelja koji svojim radom i uspjesima doprinose kvaliteti školovanja naše djece. Isto tako, spriječit ćemo i ravnatelje da provode svoju samovolju nad učiteljima koji im "politički" ne odgovaraju. Smatram da unutar škola uvijek može doći do dogovora između sukobljenih strana, a samo u iznimnim situacijama, ako se ne može problem riješiti unutar škole, posao se prepušta Prosvjetnoj inspekciji. Ako je optužba neutemeljena, smatram da je potrebno kazniti osobu koja ju je pokrenula. Lijep pozdrav, Darija Mikić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i iznesenom mišljenju.
361 ELA KORBAR PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Također potvrđujem riječi kolege Hrvoja Tona. Već nekoliko godina svjedočimo maltretiranju našeg ravnatelja, a indirektno i nas djelatnika, radi niza neutemeljenih anonimnih prijava od strane nekolicine djelatnika naše škole kojima ravnatelj od samog početka mandata ne odgovara. Smatram da bi ukidanje anonimnosti dovelo do nužnog suočavanja "sukobljenih strana" te bi se više situacija i problema riješilo unutar ustanova. Posredništvo prosvjetne inspekcije bi tako bilo izbjegnuto pa bismo svi uštedjeli i vrijeme i novac i živce. Prosvjetna inspekcija bi se trebala baviti samo zaista ekstremnim situacijama, a ne biti prisutna u školama na dnevnoj bazi. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
362 Anita Grgić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se u potpunosti s nacrtom prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da su anonimne prijave često neutemeljene, odnosno rezultat su nečijeg osobnog, subjektivnog nezadovoljstva i "obračuna". Prijava bi trebala sadržavati podatke o podnositelju: ime i prezime, adresu, kontakt i OIB. Isto tako, prijavitelj bi trebao pokriti ukupne troškove inspekcijskog nadzora, ukoliko se prijava pokaže neutemeljenom. Na taj način bi se uštedjela znatna sredstva i vrijeme, odnosno racionalizirao rad prosvjetne inspekcije, a nastavnicima bi se omogućio mirniji i dostojanstveniji rad. Lijepi pozdrav, Anita Grgić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
363 Jasminka Jozipović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvetnoj inspekciji koji se odnosi na anonimne prijave. Točno je da je građansko pravo i dužnost svakog čovjeka prijaviti sve nepravilnosti u društvu, ali prijave su često neutemeljene. Razlog može biti nepoznavanje zakona i pravilnika, zato roditelje treba upoznati sa pravilnicima i zakonima i njihovim pravima i obvezama u zajednici. Prije nego slučaj dođe do prosvjetne inspekcije problem bi trebalo pokušati riješiti na razini školske ustanove. Često se događa da se preskaču učitelji i stručna služba. To bi trebao biti uvjet da prosvjetna inspekcija uopće razmatra prijavu. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
364 Marijana Zarožinski PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam promjenu zakona. Prijava treba sadržavati osobne podatke prijavitelja te razloge i dokaze protiv onoga koga prijavljuje. Smatram da se prijave koje su neutemeljene trebaju financijski kazniti, te da se prijave bez dokaza ne trebaju ni razmatrati. Onaj koji je prijavljen inspekciji, mora znati tko ga je prijavio i zašto. Ne smatram da treba platiti da se izađe na teren, ali smatram da se "rekla-kazala" treba kazniti financijskom kaznom od 900 kn (dnevnica za inspektora, putni troškovi, nešto u proračun). S poštovanjem, Marijana Zarožinski Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
365 SONJA IVANČIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom nacrta Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zaista je nepotrebno dozvoljavti anonimne prijave . Smatram da je važno da prijavitelj argumentira ono na što se žali te iza toga stoji imenom i prezimenom. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
366 Gordana Baković PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, predlažem da prosvjetni inspektor/radna skupina unutar inspektorata zadrži diskrecijsko pravo odluke hoće li postupati prema zaprimljenoj prijavi ili ne. Jedan od kriterija, ali svakako ne jedini jest da je prijava potpisana. Lp, Gordana Baković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentaru.
367 Katija Nikolić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojima se ukidaju anonimne prijave. Podaci o podnositelju podneska trebali bi povećati transparentnost cjelokupnog postupka i olakšati rad prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
368 Ljiljana Vidmar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani!! U potpunosti se slažem s nacrtom prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji te smatram da bi podaci poznatog podnositelja podneska obavezno trebali sadržavati: ime i prezime, adresu, kontakt i OIB. Isto tako, prijavitelj bi obavezno trebao uplatiti iznos od 700 kuna koji bi pokrio troškove izlaska inspekcije na teren. U protivnom, prijavu ne bi trebalo razmatrati. Nakon provedenog inspekcijskog nadzora osoba koja je prijavljena bi trebala saznati tko ju je prijavio. S poštovanjem, Ljiljana Vidmar, stručna suradnica pedagoginja savjetnica Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
369 HRVOJE TON PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Odluka da se ukinu anonimne prijave u okviru sustava odgoja i obrazovanja je prijeko potrebna i u potpunosti je podržavam. Svjedok sam sustavnog maltretiranja ravnatelja ustanove u kojoj radim od strane male grupe osoba, koje iz osobnih interesa niz godina pokušavaju, putem mnogobrojnih neutemeljenih i zlonamjernih anonimnih prijava, diskreditirati i ukloniti našeg kolegu sa te pozicije. Realnost je da je od početka svog mandata ravnatelj počeo uvoditi red u školu, koja je do tada bila blago rečeno u kaosu po pitanju administracije, organizacije, međuljudskih odnosa te kriterija kvalitete rada. No svaki korak naprijed u smjeru boljitka smeta one kojima je rad i red nepoznanica. Učestale prijave (samo u prethodnoj godini ih je bilo desetak) bespotrebno su utrošile sate i sate rada tajništva, ravnatelja, a na kraju i inspekcije nadležnog ministarstva. Smatram također da je jako bitno dobro osmisliti načine prepoznavanja neutemeljenih ili besmislenih prijava koje šalju pojedinci potaknuti krajnje sumnjivim motivima. Vjerujem da će usvajanjem ovih izmjena zakona takvi pojedinci ipak dobro promisliti prije no što pošalju prijavu, jer se neće više moći sakrivati iza zavjese anonimnosti. Na kraju predlažem da se uz svaku prijavu treba uplatiti određeni iznos novca u obliku pologa, a ako se ustanovi da je prijava neutemeljena, pojedinac koji je podnio prijavu nema pravo na povrat uplaćenog iznosa. Na taj način bi se dovelo do veće ozbiljnosti prijava. S poštovanjem, Hrvoje Ton, prof. mentor Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
370 Mirta Lulić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Zakona o Prosvjetnoj inspekciji. Ukidanje anonimnih prijava smanjiti će broj neutemeljenih prijava. Smatram da se problem treba rješavati na nivou škole od predmetnog nastavnika, razrednika, pedagoga i ravnatelja. Lijep pozdrav! Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
371 KLAUDIJA DIMIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovane kolegice i kolege, podržavam prijedlog Izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Apsolutno sam protiv anonimnih prijava jer su većinom zlouporaba vremena mnogih dionika u procesu prosvjetnog nadzora i nepotrebni financijski trošak. Prijavitelj treba dati sljedeće podatke: ime, prezime, OIB i adresu. Ako prijava bude neutemeljena – prijavitelj treba snositi financijsku kaznu. Prosvjetne inspektore ne treba slati na teren baš za svaku prijavu već za one za koje prosvjetna inspekcija (povjerenstvo) procijeni da zahtijevaju nadzor na terenu. Redukcija nepotrebnog troška je važan argument, a zaštita digniteta naše profesije također. Srdačan pozdrav, Klaudija Dimić Prihvaćen Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
372 Martina Mikulaš PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Prosvjetnoj inspekciji. Smatram da će ukidanje anonimnosti kod prijava dovesti do učinkovitijeg rada same inspekcije. Naime, pod okriljem anonimnosti, nerijetko su prijave slali roditelji nezadovoljni ocjenama njihove djece. Kada se iza prijave bude stajalo imenom i prezimenom, tada će doista prijava dobiti na težini. Napominjem da je prije svega potrebno uspostaviti dobru suradnju roditelja i učitelja, stručne službe i ravnatelja škole. Ukoliko postoji razumijevanje i suradnja, svaki problem bi trebao biti rješiv. Martina Mikulaš Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
373 Vedrana Kasalo PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Zakona o Prosvjetnoj inspekciji. Ukidanje anonimnih prijava smanjiti će broj neutemeljenih prijava. Mislim kako je vrlo bitno i definirati nadležnost županijskih ureda Prosvjetne inspekcije i Prosvjetne inspekcije Ministarstva kako bi se pogotovo u prijavama na nepravilnosti rada ustanove postigla neutralnost inspektora i nadzora. LP Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
374 Ksenija Blažević Milosavljević PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave, koje su uvelike otežale rad Prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi iza svake prijave trebalo biti ime i prezime, adresa i svi kontakt podaci osobe koja prijavljuje. Srdačan pozdrav! Ksenija Milosavljević Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
375 Zoran Skender PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Štovani, Podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave. Slažem se da iza svake prijave treba biti navedeno ime i prezime osobe koja prijavljuje i kontakt podaci kako bi se omogućilo da inspekcija prije izlaska na teren može kontaktirati osobu koja prijavljuje i upozna se sa razlozima prijave. Isto tako, prva razina za rješavanje prijave treba biti škola i stručne službe unutar škole. A, tek onda prosvjetna inspekcija, čime bi se smanjio broj prijava i ubrzalo rješavanje postojećih prijava. U slučaju neutemeljenih prijava, prijavitelja, trebalo bi teretiti nekim oblikom sankcija, bilo novčanim ili moralnim, na stranu oštećene strane tj. djelatnika kojeg se prijavilo. S poštovanjem, Zoran Skender, mag.cin. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
376 Barbara Hanjilec PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE U potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji da se definiraju sastavnice podneska prijave i kao takve uključe i podatke o prijavitelju i vjerujem da će to dovesti do bolje funkcionalnosti sustava. Ovakve odredbe dovest će do poštivanja hijerarhije iznošenja problema s kojom se upoznaju svi roditelji i skrbnici na početku školske godine: predmetni nastavnik, razrednik, stručni suradnik, ravnatelj, a tek onda prijava inspekciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
377 Martina Cindrić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Također se pridružujem idejama o nužnosti navođenja procesa prije prijave. Potrebno je obaviti razgovor s učiteljicom i razrednicom. Ako navedeno nije ostvareno uputiti prvo na razgovor s navedenim osobama. Pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
378 Đurđica Lucek PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da bi prijava morala sadržavati podatke prijavitelja. Praksa je pokazala da znatan broj prijava je neosnovan. Prijava prosvjetno inspekciji trebala bi ići tek kada su iscrpljene sve mogućnosti (učitelj, razrednik, pedagoška služba, ravnatelj). Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
379 Robert Gortan PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
380 Suzana Ribarić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s prijedlogom o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelj prijave mora poštovati hijerarhiju. U slučaju nezadovoljstva treba se prvo obratiti predmetnom nastavniku, razrednici, stručnoj službi, ravnateljici i tek tada ako i dalje nije postignuta suradnja obraća se prosvjetnoj inspekciji. Svoju prijavu mora potpisati imenom i prezimenom. Ukoliko je prijava neutemeljena predlažem financijsku sankciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
381 Ljiljana Vidović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam predložene nadopune i promjene nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zbog nedovoljne upućenosti roditelja i nedovoljne komunikacije roditelja sa stručnim službama škola bilo je puno podnesaka što je zapravo ukazivalo na nezaštićenost nastavnika. Ujedno, obveza prosvjetnih inspekcija bila je razmatranje svih zaprimljenih podnesaka i procijena pokretanja inspekcijskog postupka. Važan element novog prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji, je i identifikacija podnositelja prijave iz koje će biti vidljivo koliko je prijavitelj kompetentan procjenjivati rad nastavnika. Unaprjeđenje zakonodavnog okvira jedan je od vrlo važnih elemenata u podizanju kvalitete obrazovnog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentarima.
382 Marijana Poljak PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kao iskusna prosvjetna djelatnica predlažem da se još dodatno osmisli, definira i formalizira obrazac podneska te da na taj način budu očitiji i vidljiviji potrebni podatci. Formalni obrazac podneska trebao bi sadržavati osobne podatke podnositelja prijave, ali i obavezne podatke poput opisa i vremenskog okvira situacije koja prethodi podnesku, odn.prijavi; zatim kao obavezno - na koji je način podnositelj prijave povezan sa spornom situacijom i što je podnositelj prijave učinio u sklopu svojih zakonskih prava i mogućnosti kako bi spornu situaciju riješio. Ukoliko prije podneska, tj.prijave, podnositelj nije učinio ništa u sklopu svojih zakonskih prava i mogućnosti, takve bi se podneske odmah trebalo odbaciti, a podnositelja uputiti gdje i kako se može upoznati sa svojim pravima. Ukoliko podnositelj nije sudionik pedagoškog "trokuta": škola -učenik-roditelj/skrbnik, također bi se takve prijave odmah trebalo odbaciti. Vezano uz to, ukoliko sudionik tog "trokuta" koji podnosi prijavu ne izvršava redovito svoje zakonske obveze ( primjerice ukoliko je podnositelj prijave roditelj koji nije barem jednom u polugodištu obavio individualni razgovor u školi) , takve bi se prijave odmah po uvidu u e dnevnik ( dio Suradnja s roditeljima) trebalo odbaciti. Također predlažem da se uz definiranje obrasca zakonski odredi obveza novčane uplate nadležnom tijelu, a koja bi bila u potpunom iznosu vraćena podnositelju ukoliko bi se prijava pokazala utemeljenom. Također predlažem, ( kao i gospodin A. Cvijetković) da se točno definira nadležnost županijskih ureda Prosvjetne inspekcije kao i inspekcije Ministarstva. Problemi i podnesci povezani sa nepravilnostima pri zapošljavanju trebali bi biti izvan nadležnosti županijskih ureda. Srdačan pozdrav, Marijana Poljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na komentarima.
383 Daria Paro PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog promjena u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da bi zakon trebao onemogućiti zlouporabu anonimnih prijava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
384 EDITA POSZER PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam promjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Već dugo se ukazuje na nepravednost anonimnog prijavljivanja, a ovaj prijedlog tu mogućnost ukida. Fokus prosvjetnog nadzora treba biti usmjeren na rješavanje transparentnih situacija i stvarnih nepravilnosti u sustavu. Iza svake prijave treba stajati osoba koja prijavljuje imenom i prezimenom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
385 Vesna Rubeša PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Cijenjeni, podržavam izradu razrađenijeg i kvalitetnijeg Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
386 Tatjana Tuđa PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam prijedlog novog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji . Konačno bez anonimnih prijava. Bravo. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
387 Anđelko Cvijetović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, sugerirao bih da Zakon o prosvjetnoj inspekciji predvidi neutralnost članova prosvjetne inspekcije, tj. da se organizira posebna baza odakle će dolaziti prosvjetna inspekcija kako ne bi bilo političkog pritiska ili pristranosti članova inspekcijskog nadzora u određenom predmetu. Promišljajući na ovu temu trebalo bi točno odrediti za koja pitanja izlazi na uviđaj županijska prosvjetna inspekcija, a za koje pitanje bi bila nadležna inspekcija Ministarstva. Za probleme nastale iz odnosa učenik/ca učitelj-nastavnik može raditi izvid županijska prosvjetna inspekcija, no za situacije i probleme nastale vezane za zapošljavanje sugeriram prosvjetnu inspekciju iz baze Ministarstva. Na taj način napravio bi se otklon od pristranosti člana inspekcije koji djeluje u istoj zgradi svih županijskih ureda pa i samih članova županije kao osnivača pojedine pedagoške jedinice tj. škole,vrtića. Također, sugeriram da se u cilju razvijanja dobrih odnosa i komunikacije zna tko je prijavitelj-tužitelj. Ako ne odmah u prvoj intervenciji uvida, a onda nakon utvrđivanja stanja i činjenica, pedagoška inspekcija će poslužiti kao medijator, miritelj između tužitelja-prijavitelja i prijavljenoga kako bi se razvidjele problematične točke bez mučnih posljedica za npr. anonimno prijavljenog nastavnika/ce koji zbog neargumentiranosti i još anonimno optužuje, a sebe ne stavlja u kontekst rješavanja problema. Zahvaljujem na omogućenom doprinosu komentaru na ovu temu. S poštovanjem, Anđelko Cvijetović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Nadležnosti prosvjetnog nadzora, stručno-pedagoškog nadzora i upravnog nadzora regulirane su zakonima. Zahvaljujemo na komentarima.
388 MARIJANA BILANDŽIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam prijedlog novog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da će se na ovaj način smanjiti broj nepoštenih prijava i prijavljivati će se samo uistinu ono što je potrebno prijaviti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci.
389 JOSIP GLAVIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Slažem se s predloženim izmjenama. Smatram kako svaka prijava treba biti temeljena na činjenicama. Svatko tko smatra da je oštećen mora stajati svojim podneskom i službenim putem rješavati problem. Time se sprječavaju neosnovane anonimne prijave bez dokaza, uglavnom temeljene na subjektivnim procjenama. Olakšat će se rad Prosvjetne inspekcije koji će moći pravovremeno reagirati i rješavati poteškoće i nesuglasice. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
390 Vesna Pereković Bučar PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, svakako podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kao razrednik stalno naglašavam i učenicima i roditeljima važnost zaštite njihovih prava, ali još više naglašavam važnost odrađivanja obaveza. Svakako treba poštovati hijerarhiju i odrađene obaveze svakog od sudionika: učenik, nastavnik, razrednik, stručna služba i ravnatelj. U pedagoškoj dokumentaciji (e-dnevnici sada imaju širu mogućnost) navede se sve, isto tako i podnesak prosvjetnoj inspekciji treba pokriti sve: datum, razlog, sudionike, opis situacije. Prijavitelj neka ostane zaštićenog identiteta, ali sa podacima poznatim inspekciji, ne anonimno. Anonimne prijave u bilo kojem segmentu su anonimne, teško utvrdive i baš zbog mogućnosti potpune anonimnosti smatram da pripadaju "sivoj zoni". S poštovanjem, Vesna Pereković Bučar, dipl. ing. agr. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
391 Donata Mikić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam donošenje Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mislim da bi se svaki podnositelj trebao identificirati svojim podatcima što bi u određenom broju slučajeva rezultiralo smanjenim brojem neutemeljenih prijava. Podnesak bi trebao imati propisane podatke između kojih bi trebali postojati i pokazatelji da je prijavitelj pokušao riješiti problem u školi poštujući hijerarhiju – nastavnik, razrednik, stručna služba, ravnatelj. Također, smatram da bi prijavitelj trebao biti zaštićen, tj. da bi podatci o prijavitelju trebali imati status službene tajne. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
392 SANJA ČURKO PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, prihvaćam i podržavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da su anonimne pritužbe na rad učitelja i prijave koje se podnose prosvjetnoj inspekciji često neutemeljene, a cijeli postupak je stresan za prosvjetne djelatnike. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
393 Đani Škara PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene navedenog Zakona kojom se ukida mogućnost anonimnih prijava. Svatko tko smatra da je oštećen mora stajati iza svog podneska i službenim putem rješavati problem. Time se sprječava mogućnost zloupotreba anonimnih prijava bez dokaza, uglavnom temeljene na subjektivnim procjenama. Sve to će dovesti do veće učinkovitosti rada prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
394 Doroteja Vojedilov PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, za početak, već sam na prijašnjim e-savjetovanjima reagirala na strukturu "Da li je..." koja nije u duhu hrvatskog jezika, a na žalost vidim da se i dalje koristi jednaka struktura. Pa ipak se radi o Ministarstvu Znanosti i Obrazovanja - ako kod nas neće sve biti po pravopisu, kako očekivati drugdje? Nadalje, svakako se slažem da prijave ne bi smjele biti anonimne jer kada osoba treba navesti svoje podatke, ozbiljnije će shvatiti prijavu i odlučit će se za nju samo u slučaju stvarne potrebe. No s druge strane, dio roditelja se zasigurno boji da će njegovi/njeni podaci izaći negdje javno te da će stoga dijete imati posljedice jer ga je roditelj htio zaštititi i ukazati na nepravilnosti, kojih na žalost u našim školama ima na svakom koraku. Budući da i navodite da se s podacima treba postupati uz osiguranu tajnost, nadam se da će to roditeljima biti dovoljno jamstvo da se svakako obrate prosvjetnoj inspekciji jer bi nam svima dobrobit djece trebala biti na prvom mjestu, ali jednako tako trebalo bi se smanjiti zlonamjerno prijavljivanje bez pravog razloga. S poštovanjem, Doroteja Vojedilov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
395 Nikolina Nikolić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Svakako pri prijavi prosvjetnoj inspekciji treba biti, kao uvjet, priložen opis prethodnog postupka kojim će se utvrditi postupnost u rješavanju određenog problema, t.j. razgovori s učiteljem/učiteljicom, stručnom službom, ravnateljem/ravnateljicom. Njihova vjerodostojnost mora se prije provjeriti u dotičnoj školi i zapisnicima koji su vođeni. Na temelju toga prosvjetna inspekcija može procijeniti treba li uzimati prijavu u obzir. Također, prijavitelj treba odgovorno, imenom i prezimenom, stajati iza prijave. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
396 Dejan Goljevački PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, posebno promjenu vezanu uz ukidanje anonimnih prijava. Vjerujem da će tako postavljen obrazac prijave biti puno kvalitetniji gdje će se uistinu prijavljivati stvarni problemi kojih u sustavu obrazovanja sigurno ima. Veliki problem anonimnih prijava je bio što se tu na „udaru“ prosvjetnih inspekcija nalaze isključivo prosvjetni radnici (često iz neopravdanih razloga), a osobe koje rade iste te neosnovane prijave nisu apsolutno nikako evidentirane ili sankcionirane od samog sustava. Problema će uvijek biti i u slučaju njihove pojave važnije je da prosvjetni inspektor bude u ulozi medijatora, a ne u ulozi nekoga tko kažnjava. Također, smatram da bi se prije same prijave prosvjetnoj inspekciji problem trebao riješiti putem razgovora s odgojno-obrazovnim djelatnikom, stručnom službom njegove institucije ili ravnateljem škole. Na taj način će se sigurno dobiti puno bolji uvid u samu problematiku svakog pojedinog slučaja te bi u konačnici posao prosvjetne inspekcije bio znatno olakšan i kvalitetniji. Davanje potpunih osobnih podataka prilikom podnošenja prijave prosvjetnoj inspekciji sigurno će povećati kvalitetu cjelokupnog obrazovnog sustava jer će se na taj način prijavljivati uistinu stvarni problemi. Srdačan pozdrav, Dejan Goljevački Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
397 Anto Jurić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojom se ukida mogućnost anonimnih prijava. Prijava treba biti utemeljena, sadržavati konkretne dokaze te podatke prijavitelja. Lijep pozdrav, Anto Jurić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
398 Nada Grahovac PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija treba uvažiti prijave koje su potpisane s osobnim podatcima podnositelja, ali nakon određenih postupaka. Roditelj koji ima neki problem, prvo se treba obratiti razredniku, učitelju/nastavniku, stručnoj službi i ravnatelju pa ako se ne uspije riješiti problem, prosvjetnoj inspekciji. U slučaju da je prijava neosnovana, podnositelj treba snositi troškove nadzora. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
399 Branka Puljar-Matić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. U svrhu unapređenja odgojno-obrazovnog procesa iznimno je važno je znati razlog prijavljivanja, ali i tko stoji iza prijave. Vjerujem da će se prijedlogom izmjene Zakona smanjiti broj neutemeljenih i besmislenih prijava (kojima svjedočimo osobito pri kraju nastavne godine) i racionalizirati vrijeme prosvjetnih inspektora. Zasigurno, izmjenom Zakona štitimo i dostojanstvo odgojno-obrazovnih djelatnika. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
400 Ružica Jerbić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u današnje vrijeme zaštite podataka učitelji su izloženi anonimnim prijavama na koju se mora reagirati. Mislim, da izmjenom Zakona o prosvjetnoj inspekciji, ukidanje anonimnih prijava, će se olakšati rad učitelja. Do sada je mogao prijaviti učitelje anonimno i nekažnjeno bilo tko, kako roditelji, tako i kolege i to veliki broj neosnovanih. Svatko ima pravo na prijavu, ali neka bude s potpisom i argumentirano. Pozdravljam izmjenu ovog Zakona jer će zaustaviti veliki broj neutemeljenih, anonimnih prijava protiv prosvjetnih djelatnika. Osim toga prijave financijski opterećuju državni proračun. Lijep pozdrav, Ružica Jerbić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
401 Jasna Milički PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji i nadam se da će na ovaj način cijeli postupak biti transparentniji i profesionalno korektan. Iza svake prijave treba stajati ime i prezime prijavitelja i ostali identifikacijski elementi te obrazloženje prijave. Time se naglašava moguća utemeljenost prijave i spremnost na preuzimanje odgovornosti samog prijavitelja. Smatram da je važno zadovoljenje načela supsidijarnosti i da bi mjerodavna tijela trebala tražiti očitovanja svih instanci (od razrednika do ravnatelja), prije inspekcijskog nadzora. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
402 Maristela Rubić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojom se ukida mogućnost anonimnih prijava. Prijava treba biti utemeljena, sadržavati konkretne dokaze te podatke prijavitelja. Potrebno je precizno propisati postupanje s podacima iz inspekcijskog postupka (službena tajna) te utvrditi rok za odgovor na prijavu. Na ovaj način eliminira se mogućnost slanja više prijava istog prijavitelja te slanja neargumentiranih prijava. Nadam se da će ove promjene pridonijeti podizanju kvalitete i učinkovitosti inspekcijskog nadzora. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
403 Marijana Vuković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Svakako podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojim se ukidaju anonimne prijave, jer svaki podnositelj prijave, ukoliko je u uvjerenju da je oštećen , bi trebao stajati iza svog stava i podneska. Također smatram da je bitno razraditi vrijeme kad je prijava podnesena i zbog čega je podnesena. Zašto? Ako je neki roditelj spoznao nepravilnost u radu nastavnika nakon zaključene ocjene ( kojom nije zadovoljan ) , kako se ta "nepravilnost u radu " nije prijavljivala tijekom nastavne godine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
404 JADRANKA SABOLEK PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog promjena u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da bi zakon trebao onemogućiti zlouporabu anonimnih prijava. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
405 Natalija Imbrišak PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Podržavam nacrt prijedloga Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnesak prosvjetnoj inspekciji treba sadržavati argumente i obavezno podatke o prijavitelju. Anonimne prijave samo su još jedan element podcjenjivačkog odnosa prema struci i potvrda njenog narušenog ugleda u percepciji javnosti. Ubuduće, anonimne prijave ne bi se uopće smjele razmatrati. Ukoliko je moguće, trebalo bi problem zbog kojeg se podnosi prijava pokušati riješiti na nižim instancama (razgovor s predmetnim profesorom, razrednikom ili voditeljem odjela, ravnateljem), a tek nakon toga obratiti se prosvjetnoj inspekciji. Obrazac prijave mogao bi sadržavati pitanja u tom smislu – npr. Da li ste se u pokušaju rješavanja problema obratili razredniku? Ravnatelju? i sl. Moglo bi se razmisliti i o suočavanju dviju „sukobljenih“ strana uz prisustvo nadležne osobe iz Ministarstva kako bi se pokušalo „mirenje“ prije ev. pokretanja samog postupka. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
406 Nataša Šantić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam kako su promjene nužne zbog efikasnijeg utvrđivanja svih činjenica u slučaju prijave prosvjetnoj inspekciji. Neutemeljene i anonimne prijave samo otežavaju rad prosvjetnoj inspekciji, ravnatelju i nastavniku/djelatniku. Njihovo ukidanje pridonijelo bi kvalitetnijem radu inspekcijske službe te zaštiti prava prosvjetnih djelatnika. Sve što čovjek čini, treba biti imenom i prezimenom. Za svaki čin trebamo svi snositi odgovornost. Ako postoje određene poteškoće, treba ih rješavati prema načelu supsidijarnosti. Ako se iscrpe sve mogućnosti i zaista postoji potreba prijave prosvjetnoj inspekciji, neka postoji i ta mogućnost, ali uz identifikaciju. Također sam mišljenja kako o provedenoj inspekciji treba izvijestiti sve uključene strane. Također treba postojati ujednačeni podnesak te ujednačena praksa provođenja inspekcijskog nadzora. Jedan od kriterija za prihvaćanja prijave trebao bi biti utvrđivanje je li postupljeno po načelu supsidijarnosti tj. je li o problemu obaviješten razrednik, ravnatelj, stručna služba, ili kolega; je li provedeno utvrđivanje činjenica i razgovor s djelatnikom kojega se prijavljuje. Nažalost, mnogi roditelji, postupaju po principu paušalnosti i rekla-kazala, slušajući samo jednu stranu tj. svoje dijete. Ili ako se radi o prijavi prosvjetnog djelatnika na račun drugog djelatnika ili ravnatelja, također treba sve biti transparentno i činjenično. Čini mi se da smo društvo koje je naviklo odmah tražiti "neku zaštitu", a ne najprije razmotriti u čemu je problem. Naravno, treba voditi računa o zaštiti osobnih podataka. No, nisam za kazne pri "otkrivanju" podataka. Pitam se npr. ako dođe inspekcijski nadzor nastavniku na kraju školske godine zbog zaključene negativne ocjene i neutemeljenih optužbi kako se nije dala mogućnost učeniku za ispravljanje ocjene ili sl., neće li nastavnik pretpostaviti da je inspekciju pozvao roditelj? Hoće li ga se kazniti zbog toga ako izrekne javno kako misli da je prijavu podnio roditelj? Zbog zaštite podataka i osobnih prava prijavitelja događa se povreda osobnih prava prijavljenoga, a da ovaj drugi uopće ne zna o čemu je riječ. Kao roditelj (ali i prosvjetni djelatnik), ako smatram da su povrijeđena prava mojega djeteta najprije ću razgovarati s razrednikom, pa s predmetnim nastavnikom, sa stručnom službom i ravnateljem škole koju pohađa moje dijete. Ako nisam zadovoljna rješenjem, upozorit ću navedene da ću zaštitu svojih prava potražiti na višoj instanci (inspekciji). Mislim kako se ni jedan prosvjetni djelatnik neće "osvećivati" učeniku zbog razgovora i traženja načina za rješenje eventualnih poteškoća. Na taj način učim i svoje dijete odgovornom ponašanju i stajanju iza svojih čina, a ne skrivanju iza zakona. Najprije treba raditi na prevenciji i svijesti o odgovornosti svakoga pojedinca. Ali i upoznati s mehanizmima zaštite osobnih prava. Nakon provedenog inspekcijskog nadzora i utvrđivanja činjenica treba postojati mehanizam koji uređuje naknadu materijalnih troškova za provedbu nadzora (u slučaju nedokazanih tvrdnji i neutemeljenih prijava). Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
407 Martina Vičić Crnković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, dosadašnje su se anonimne prijave zapravo svodile na niz paušalno navedenih subjektivnih procjena prijavitelja kojima cilj nije bio riješiti konkretnu situaciju, već uznemiriti osobu na koju s prijava odnosila. Uzalud su se trošili resursi za izlazak inspekcije, odnosno za sustav nadzora. Podneskom se treba smatrati konkretna situacija koja je detaljno opisana kako bi se konkretna situacija mogla i riješiti. Primjerice, ako se prijava odnosi na nekorektno vrednovanje učenika, onda treba konkretizirati radi li se o pismenim ili usmenim provjerama, je li problem u zaključivanju ocjena. U tom se slučaju osoba koja dolazi u nadzor koncentrira na bilješke i vrednovanje u e-dnevniku, pregledava pismene provjere i način bodovanja, analizira postupak zaključivanja ocjena i nakon uvida daje svoje mišljenje. Također smatram da iza svake prijave treba stajati imenom i prezimenom, OIB-om i podacima o kontaktu kako bi podnositelj prijave mogao dobiti povratnu informaciju o nalazu inspekcije. U tom smislu trebalo bi unificirati obrazac prijave. Možda bi trebalo razmotriti opciju da prijavitelj snosi troškove ukoliko se podnesak pokaže neistinitim. Na taj bi se način inspekcijskom nadzoru obraćali samo oni prijavitelji koji su zaista uvjereni u istinitost svojih tvrdnji, odnosno oni koji su problem pokušali riješiti u direktnom kontaktu s nastavnikom i upravom škole, ali u tome nisu uspjeli. Srdačno, Martina Vičić Crnković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
408 BILJANA ILKOSKI PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, možda bi prilikom definiranja problema trebalo osim navedenog pozabaviti se i problematikom inspekcijskog nadzora u drugom stupnju (Zakon o prosvjetnoj inspekciji čl.5.st.2), koje obavlja Povjerenstvo kojeg imenuje Vlada RH Uredbom. Dakle, potrebno je propisati obvezu javnog objavljivanja navedene Uredbe na web stranicama MZO te detaljan postupak podnošenja podneska navedenom Povjerenstvu. Hvala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
409 Adrijana Rajić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam promjene Zakona u smislu preciziranja sadržaja podneska te definiranja prava i obveza podnositelja jer bi se time poboljšala funkcionalnost sustava. Također, smatram kako bi troškove nadzora u slučaju da se podnesak pokaže neosnovanim trebao snositi podnositelj. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
410 Milena Janković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, vjerujem da iza svake prijave prosvjetnoj inspekciji treba stajati ime, prezime, oib i kontakt. Treba zaštititi prava podnositelja prijave, osigurati anonimnost spram trećih osoba. Podnositelji prijave često nisu upoznati s postupovnošću (razgovor s predmetnim profesorom, razrednikom, stručnom službom, ravnateljem.) Komunikacija na razini učenik-profesor-roditelj nikada ne smije izostati. Uz više komunikacije, situacije bi se vjerojatno rješavale i bez uključivanja inspekcijskog nadzora. Obrazac prijave trebao bi biti jedinstven, jednostavan i razumljiv-razumljiv ne samo visokoobrazovanima. Svima je u interesu sretan i obrazovan učenik, kao i zadovoljan profesor koji voli svoj posao. Lp, Milena Janković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
411 Željka Kalabek PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da se treba preciznije definirati tekst podnesaka kako bi inspekcijski nadzor bio što učinkovitiji, a time i sustav funkcionalniji. Podnositelji podnesaka svojim imenom i prezimenom trebaju stajati iza svojih riječi, a na taj način će se smanjiti broj neutemeljenih podnesaka. Podnesak treba sadržavati činjenice temeljene na dokazima. Srdačan pozdrav, Željka Kalabek. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
412 Ivica Gregurec PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se analizom postojećeg stanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
413 IVICA OPAČAK PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam da se u prijedlogu Nacrta vodi računa da se ne reagira na anonimne prijave, da se točno propiše kada se uključuje prosvjetna inspekcija i naravno da se za garantira tajnost svih podataka kako bi se zaštitio djelatnik. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
414 Katarina Turković Gulin PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, ispred Inicijative odgojitelja SIDRO koja okuplja preko 300 tisuća građana, želimo dati svoj doprinos u cilju unaprjeđenja zakonodavnog okvira radi podizanja kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora. Podržavamo pokrenute izmjene Zakona o prosvjetnoj inpekciji i držimo kako sadašnji nadzor rada, posebno se referirajući na iskustvenu praksu u predškolskim ustanovama, nije dostatan niti učinkovit. Slažemo se kako je potrebno definirati podatke koje podnesak odnosno prijava prosvjetnoj inspekciji mora sadržavati. Ipak, takva odredba ne smije spriječiti mogućnost da podnositelji prijava postave tek upit inspekciji. Definirati sadržaj podneska na način da u njemu mora stajati precizno određena nepravilnost prema članku zakona na koju se podnositelj prijave referira, uvjetuje da podnositelj dobro poznaje zakone, propise i standarde, te da o istima može ravnopravno raspravljati onako kako to može inspektor prosvjetne inspekcije. To, jasno, nije uvijek tako, niti je ispravno očekivati da se poslovima prosvjetne inspekcije bave građani. Stoga smo mišljenja kako u važećoj prijavi mora ostati mogućnost upita koji postavlja podnositelj, kako se prijava nepravilnosti ne smije uvjetovati navođenjem točno određenih zakonskih odredbi koje se ne provode u konkretnoj situaciji, već treba dopustiti da se vlastitim riječima opiše što se događa, gdje se događa, koja je šteta zbog predmetnog događanja, a bez utvrđivanja odgovornosti od strane podnositelja prijave, što je uostalom isključivo posao prosvjetne inspekcije. Budući da je jedan od glavnih razloga ovih izmjena Zakona, zahtjev da se zaustavi mogućnost anonimnog prijavljivanja, s čim se načelno možemo složiti iako će to značajno otežati prijave u području Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, izuzetno je važno detaljno propisati postupanje s podacima prijavitelja. Naime, i do sada su prijavitelji tražili da se njihove podatke ne iznosi prijavljenima, imali su na to pravo, no to se vrlo često nije poštivalo. Predlažemo da se propišu stroge kazne za otkrivanje identiteta prijavitelja. Podaci prijavitelja imaju biti službena tajna (kako se već navodi u izmjenama) uz stroge kazne ukoliko ti podaci budu otkriveni. Otkrivanje identiteta prijavitelja ima se smatrati teškom povredom radne obveze. Nadalje, protivimo se mogućnosti da se prije prije obraćanja prosvjetnoj inspekciji propiše obveza obraćanja ustanovi i osnivaču. Kada govorimo o području Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u većem broju slučajeva riječ je o problemima koji bi se imali riješiti u najkraćem roku, što bi ovakvo stupnjevito obraćanje na instance prije prosvjetne inspekcije, uz poštivanje rokova propisanih za odgovor, značajno odužilo i otežalo rješavanje istih. Drugo, obratiti se onom tko krši zakone deset, dvadeset ili trideset godina, koji pod prijetnjama i zastrašivanjem uspijeva ovakav sustav održati svo to vrijeme, potpuno je besmisleno, bespredmetno i neprihvatljivo, i jedini rezultat ovakve odluke može biti potpuni izostanak prijava nepravilnosti. Ukoliko je to interes Ministarstva znanosti i obrazovanja i prosvjetne inspekcije, onda će takvu izmjenu implementirati, no ako je interes, a vjerujemo da doista jest, poboljšati kvalitetu funkcioniranja cjelokupnog sustava, onda se ovakva izmjena neće naći u novom Zakonu. Imajući u vidu pojavu određenog broja prijava čija je opravdanost upitna, razumijemo namjeru ovih izmjena, no valja u bitnome odrediti učinak koji će se time postići, a on je svakako štetniji za funkcioniranje sustava u odnosu na određeni broj pristiglih neutemeljenih prijava. S tim u vezi, protivimo se propisivanju bilo kakvih kazni za podnositelje prijava. S druge strane, već sama činjenica da se anonimne prijave više neće moći podnositi, što znači da će oko 23% svih prijava (postotak anonimnih prijava u posljednjih 5 godina) u startu biti odbačeno, zasigurno će rasteretiti rad inspekcije. Inicijativa SIDRO - odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
415 Dubravka Karakaš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da se svaki podnositelj prijave protiv obrazovnih djelatnika treba potpisati i stajati iza svojih navoda. Na taj način bi se smanjio broj činjenično neutemeljenih prijava, a povećala bi se odgovornost osoba koje podnose prijavu. Isto tako smatram da treba uvesti sankcije za podnositelje u slučaju dokaza njihovih neutemeljenih navoda. S poštovanjem, Dubravka Karakaš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
416 Marinela Fabijan Gašparević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s prijedlozima Izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da bi predložene izmjene mogle utjecati na podizanje kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora kao i potaknuti prijavitelje da problem s kojim su suočeni pokušaju riješiti unutar institucije u kojoj se problem pojavljuje polazeći od načela postupnosti. U osnovnoj školi to su na prvom mjestu razrednik/ca, stručna služba škole te ravnatelj/ica. Ukoliko prijavitelj nije u mogućnosti riješiti problem s navedenim sudionicima ustanove tek se tada treba obratiti prosvjetnoj inspekciji. U potpunosti podržavam potrebu identificiranja prijavitelja prema navedenim izmjenama. S poštovanjem, Marinela Fabijan Gašparević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
417 Vlatka Mihaljević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, mišljenja sam da bi u slučaju neutemeljene prijave podnositelj prijave trebao snositi troškove izlaska na teren Prosvjetne inspekcije. Na taj bi se način smanjio broj prijava. S poštovanjem, Vlatka Mihaljević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
418 Jasmina Sukalić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Veliki broj anonimnih prijava je neutemeljen i nije argumentiran činjenicama, već vođen subjektivnim mišljenjem o nekoj situaciji ili nečijem radu. Ukoliko postoje nepravilnosti u radu treba pravodobno na njih upozoriti kako bi se unaprijedila kvaliteta rada svih dionika u sustavu obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
419 ZVJEZDANA SIKRA-GOLEMAC PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, slažem se s prijedlogom o transparentnosti podataka podnositelja prijave, isto tako mislim da u slučaju neosnovanih prijava podnositelj treba snositi odgovornost (i novčanu naknadu). Zvjezdana Sikra-Golemac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
420 Silvana Vulas PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, demistifikacija oko prijava mogućih nepravilnosti prosvjetnoj inspekciji u obliku ovog Pravilnika je uistinu nužna. Dio javnosti zastupa mišljenje o nedodirljivosti školskog kadra, dio smatra da prijava moguće nepravilnosti bude zametnuta i neshvaćena u pravom obliku. Jasan okvir prijave, jasna očekivanja oko mogućeg postupanja, pa čak i oko posljedičnih aktivnosti same prijave moraju biti napisana. Ne smatram da cilj treba biti smanjenje broja prijava, već transparentnost prijenosa svih informacija između sudionika školskog procesa. Nerazumijevanje očekivanja s obje strane može dovesti do nesuglasica. Jasan pravni okvir za rješenje takvih nesuglasica posljedično može dovesti i do smanjenja broja prijava, ali bez dijaloga (koji se često rješava prijavom) nije moguće smanjiti broj neutemeljenih prijava. Za utemeljene prijave također je potrebna demistifikacija bez osuđujućeg karaktera. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
421 Ivana Kapetanović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je veliki broj prijava neutemeljen.Podržavam sve prijedloge da se novčano kazne takvi podnositelji.Podnositelji prijave trebaju biti identificirani svojim podacima kako bi ostvarili svoje pravo koje proizlazi iz zakona.Vjerujem da bi tom izmjenom zakona ujedno se i smanjio broj prijava. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
422 Ana-Marija Bogdanović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je promjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji i više nego nužna. Prosvjetni nadzor treba biti usmjeren na stvarne probleme u sustavu obrazovanja. Mogućnost anonimne prijave dozvoljava svakakve prijave koje su se mogle (i morale) riješiti razgovorom sa razrednikom, pedagoškom službom u školi ili ravnateljem. Svaki mogući problem koji nije moguće riješiti na tom nivou treba prijaviti prosvjetnoj inspekciji, ali sa punim imenom i prezimenom (i OIB-om) u prijavi. Naravno, trebale bi postojati i sankcije za one koji zlorabe takve mogućnosti. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
423 IVANA VIROVAC-BEŠIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je promjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji nužna, a najviše iz razloga što postojećim zakonodavnim okvirom nije propisano što sve treba sadržavati jedna prijava inspekcijskom nadzoru. Rad prosvjetnog nadzora treba biti usmjeren na stvarne probleme u sustavu. Dolazak nadzora na različite anonimne prijave s nedovoljno definiranim sadržajem problem su kako za nastavnika tako i ravnatelja škole. Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji trebao bi štititi prosvjetne radnike. Izmjena ovog Zakona trebala bi podići kvalitetu rada prosvjetnog nadzora i učinkovitost sustava. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
424 RUŽICA SOLDO PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji, pogotovo dio koji se odnosi na anonimne prijave. Ukoliko je prijava neosnovana, troškove neka snosi onaj tko prijavljuje. Lijepi pozdrav Ružica Soldo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
425 Ksenija Blažević Milosavljević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram kako bi svaka prijava trebala biti temeljena na činjenicama. Ako se utvrdi da ne odgovara stvarnom stanju, sve troškove treba snositi sam prijavitelj. Srdačan pozdrav! Ksenija Milosavljević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
426 Marina Vajagić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam i smatram nužnim unijeti navedene izmjene u postojeći Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Potrebno je jasnije definirati što treba sadržavati prijava, osim navedenih oosbnih podataka. Predlažem da se formiraju obrasci s obaveznim podatcima prijave kao i pojašnjenje i upute za ispunjavanje obrazaca. Slažem se s cljem koji ste naveli, a to je poboljšanje funkcionalnosti sustava. Podnositelji prijave bi svakako trebali navesti i što su poduzeli prije te jesu li oni ispunili sve svoje zakonske obaveze. Lijep pozdrav, Marina Vajagić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
427 Sanja Fabac PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je krajnje vrijeme da se i ovaj apsurdni Zakon promijeni i da ga se sjećamo kao velike pogreške prošlog vremena. Apsolutno su potrebne predložene promjene: ime i prezime, adresa stanovanja kao i podatci za kontakt minimum je koji treba sadržavati prijava podnositelja. Jedino tako se može poboljšati funkcionalnost i transparentnost prosvjetne inspekcije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
428 Marijana Kuna PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Važno je napokon ukinuti anonimnost prijavitelja i time prijavi dati važnost iza koje stoje ime i prezime (osobni podaci). Argumenti i dokazi trebaju biti evidentirani po nadnevcima na kojima se temelji prijava. Sama prijava bi trebala imati točno određene elemente koje mora zadovoljavati da bi se smatrala pravovaljanom i samo kao takva bi se trebala uzeti u obzir. Na taj način bi se smanjila zlouporaba prijava i zaštitili odgojno-obrazovni djelatnici protiv kojih se pišu neosnovane prijave. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
429 Aleksandra Krampač-Grljušić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Mišljenja sam da bi u slučaju neosnovane prijave troškove trebao snositi prijavitelj. Na taj bi se način smanjio broj prijava, a pristigle prijave bi u većini slučaja bile utemeljene. Prosvjetnoj inspekciji bi se mogla posvetiti pristiglim prijavama i predmet sagledati iz svih perspektiva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
430 Ivana Kardo PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram kako bi se svaka prijava trebala temeljiti na argumentima te da ne bi trebala biti anonimna. Isto tako trebalo bi se prije uzimanja u razmatranje prijave utvrdi je li se poštivala hijerarhija rješavanja problema prema obrascu roditelj-razrednik-predmetni nastavnik ili nastavnici-pedagoška služba-ravnatelj. Ako se na svim navedenim razinama nije uspjelo djelovati, tek onda bi se prijava trebala uvažiti. Trebalo bi jasno definirati kada se izlazi na prijavu. Ukoliko je prijava neosnovana, troškove neka snosi onaj tko prijavljuje. Lijepi pozdrav Ivana Kardo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
431 Elena Kovačić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaki pojedinac ima građansko pravo da prijavi svaki oblik nepoštivanja odredbi zakona, no trebalo bi se držati nekog protokola – najprije razgovor između roditelja učenika i učitelja, zatim razgovor sa stručnom službom i na kraju s ravnateljem. Ukoliko se problem ne riješi, obraća se prosvjetnoj inspekciji. Zbog toga je važno da ta prijava ne bude anonimna kako bi podnositelj prijave mogao dobiti odgovor što je inspekcijski nadzor utvrdio. Predlažem da podnesak sadržava ime i prezime, adresu, OIB te kontakt (broj telefona ili elektroničku poštu) kako bi podnositelj mogao ostvariti pravo na informacije koje proizlazi iz zakona. Inspektorat bi se trebao očitovati samo na takav oblik prijave. Srdačan pozdrav Elena Kovačić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
432 Robertino Marinjak PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji te da svaki podnesak nadležnoj inspekciji bude argumentiran od strane podnositelja. Također ako se utvrdi da je prijava neosnovana, prijavitelj treba snositi nastale troškove. Lijep pozdrav Robertino Marinjak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
433 Zvjezdana Atlaga PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pohvaljujem realiziranje dugo iščekivanog unapređivanja odgovornog i stručnog nadzora odgojno-obrazovnih djelatnika. Dosadašnje anonimne prijave podložne su različitim manipulaciji i nepotreban su, neefikasan i ponižavajući postupak. Nemaju niti dovoljno dobru učinkovitost otklanjanja poteškoća. Predlažem slijedeće: Primjedbe trebaju biti lišene instituta anonimnosti jer malodobnu djecu i mlade zastupaju odgovorne osobe kao što su roditelje/skrbnici, a u školi ravnatelji (i drugi), a međusobna postupanja djelatnika unutar kolektiva već reguliraju drugi instrumenti i pravilnici koje nikako ne trebamo preskakati (pravo na prigovor, protokoli o postupanju u slučaju nasilja nad djecom, zaštita dostojanstva djelatnika, etičko povjerenstvo ustanove, sindikati i drugo.) Inspekcijsko tijelo treba sudjelovati uz odgovarajući stručni nadzor, ali u konačnom koraku prema načelu postupnosti. Vrijeme očitovanja djelatnika treba biti na pisano traženje inspektora u kojima se nalaze svi potrebni navodi. Ne smiju se odnositi na usmeno i šturo najavljivanje ravnatelju škole. Postupak provjere treba se rukovoditi navedenim točkama prijave. Ravnatelju škole može se usmenim putem najaviti početak postupka i traženje poveznice za eDnevnik i ostala pedagoška dokumentacija, ali imenovanom djelatniku treba se uputiti pisani i potkrijepljeni upit/navod prigovora i najava očekivanih postupanja inspektora, vodeći računa da djelatnik mora, uz pripremu odgovora/obrazloženja, obavljati svoje svakodnevne neodgodive obveze zbog prirode posla. Odgojno-obrazovnim djelatnicima članovima sindikata potrebno je omogućiti uključivanje sindikata prema vlastitoj odluci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
434 Marijan Živković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pozdravljam promjene u ovom smjeru. Također smatram da bi Prosvjetna inspekcija trebala proučiti opravdanost zahtjeva, te da u slučaju manjka argumenata imaju osnovu da zahtjev odbiju. Naime, mi koji radimo u nastavi smo svjedoci da naš sustav školstva ide na ruku onima koji ne žele učiti niti izvršavati svoje obveze, a to učenici i njihovi roditelji debelo iskorištavaju. U tom smislu se često desi da pojedini roditelji bez opravdanog razloga pozivaju prosvjetnu inspekciju da traži nastavniku ''krivi zarez''. Na taj način pojedini roditelji vrše pritisak na nastavnike i besplatno se zabavljaju. Također bih naveo još jedan primjer koji možda nema veze s ovim Zakonom ali ima veze s pritiskom na nastavnike, a radi se o Zakonu o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. Na kraju nastavne godine smo svjedoci da učenici zloupotrebljavaju čl. 76. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. Naime prema navedenom članku: '' (1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom/nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. (2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva. (3) Povjerenstvo čine tri člana koje određuje učiteljsko/nastavničko vijeće.'' Smatram da učenici taj članak maksimalno zloupotrebljavaju i da je navedeni članak Zakona pravni presedan uperen uništavanju dostojanstva nastavnika (Što se tiče pravnog presedana – to bi bilo slično kao kada bi netko automobilom prošao kroz crveno, dobije kaznu od policije – da osoba napiše zahtjev za preispitivanje, te da 3 policajaca moraju stajati na semaforu i gledati hoće li osoba ponovo preći semafor na crveno). U našoj školi se u praksi dešavaju slučajevi da učenici računaju na to i da često namjerno napišu zahtjev za polaganje ispita pred povjerenstvom, a na ispitu se često niti ne pojave, te na taj način maltretiraju nastavnike. Također su česti slučajevi da učenici koji imaju 4,i 5 negativnih ocjena napišu zahtjev za polaganje ispita iz 2 ili 3 predmeta, pa na njih niti ne pristupe. Smatram da bi rješenje bilo slijedeće: Ubaciti između stavka (1) i (2) jedan stavak slijedećeg tipa: - Zahtjev za preispitivanje ocjene odobrava/odbija Nastavničko vijeće na sjednici većinom glasova. Ovakvim rješenjem bi se ostavila mogućnost preispitivanja ocjena za učenike/roditelje, ali bi zahtjev za preispitivanje ocjena trebao biti osnovan (npr. učenik ima ocjene koje bi trebalo preispitati, nije bio na nastavi dulje vrijeme, imao obiteljskih i sličnih problema….), a ne bi se događali slučajevi da učenik ima sve negativne ocjene, te da ima pravo na polaganje ispita pred povjerenstvom. Također smatram da se navedenim člankom Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi: - učenicima čini ''Medvjeđa usluga'', te učenici ne uče tijekom godine, jer računaju na to da će na preispitivanju ocjena nešto ''ušićariti'', te vrše pritisak na nastavnike. - nastavnicima srozava dostojanstvo koje je ionako na niskim granama. Stoga Vas molim da ovo razmotrite i poduzmete korake kako bi se vratilo dostojanstvo nastavnika, a učenicima se ne bi činila ''medvjeđa usluga'' nego bi učenici svoje ocjene morali zaraditi tijekom školske godine. Marijan Živković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
435 Olga Nerlović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedlog promjena u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji. Ove promjene bi trebale smanjiti zlouporabu anonimnih prijava od strane učenika i roditelja. Ako je prijava bazirana na dokazima i činjenicama nema potrebe se kriti iza anonimnosti. Ako se prijava ne potvrdi, onda smatram da bi bilo uredu da prijavitelj snosi troškove dolaska inspekcije. Lijep pozdrav, Olga Nerlović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
436 Marlena Bogdanović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Definitivno treba uvesti obaveznu procjenu potrebe za pokretanjem postupka, a ne postupati po svakoj prijavi. Po nepotpuno ispunjenim podnescima ne bi se smjelo postupati. Zato je nužno PRECIZNO definirati što se smatra podneskom i koje podatke mora sadržavati, te podacima iz inspekcijskog postupka dodijeliti status službene tajne. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
437 Marijana Ivošević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam potrebu za promjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Posebice po pitanju zaprimljenog podneska od strane anonimne osobe. Po meni svaki podnesak o nepravilnosti u radu djelatnika treba sadržavati podatke o osobi koja prijavljuje i prijavu utemeljenu na činjenicama i dokazima. Lijepi pozdrav Marijana Ivošević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
438 Ivica Blažević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojom bi se ukinula anonimna prijava i kojom će se definitivno smanjiti broj neutemeljenih prijava. Lp! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
439 Marija Roth PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vrlo važnim smatram potrebu da se definira podnositelj podneska i njegova prava te da se podnesci ne mogu predavati anonimno. Predlažem da se definira na koje postupke treba pokretati inspekcijski postupak i da Ministarstvo stane u zaštitu odgojno-obrazovnih djelatnika kada se radi o "apsurdnim" podnescima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
440 Andrea Pandurić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s potrebom za izmjenom zakona. Smatram da će se na taj način smanjiti broj neutemeljenih prijava, za koje imam osjećaj da rastu iz dana u dan, te da će se na prave prijave moći efikasnije reagirati i odvojiti dovoljno vremena za njih. Lp, Andrea Pandurić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
441 Tanja Oreški PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pozdravljam promjene ovog zakona. Smatram da će ukidanje anonimnosti kod prijava dovesti do učinkovitijeg rada Prosvjetne inspekcije. Naime, svjedoci smo da su doista postojale prijave koje su, pod okriljem anonimnosti, slali roditelji nezadovoljni ocjenama njihove djece. Ne tvrdim da su sve takve prijave bile i nelegitimne, međutim, kada se iza prijave stoji imenom i prezimenom, tada doista prijava dobiva na težini. Potrebno je precizno definirati sadržaj podneska, a naročito rokove za postupanje po podnesku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
442 Ivana Čarapina PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da je neophodno u izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji definirati što mora sadržavati podnesak i što se smatra podneskom kao i koja su prava podnositelja i rokovi u okviru kojih treba postupati. Pozdravljam inicijativu da se s podatcima iz inspekcijskog postupka postupa kao službenom tajnom. Mislim da bi ovakve promjene dovele do učinkovitijeg i funkcionalnijega rada Prosvjetne inspekcije, a podnositelji bi u svojim zahtjevima bili racionalniji i konkretniji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
443 ZLATICA ŠIMUNOVIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Iz Analize postojećeg stanja vidljivo je da podnositelj podneska više ne može biti anoniman što je svakao prvi korak u efikasnosti i racionalizaciji postupka inspekcije. Osiguravanje tajnosti podnositelju svakao u dijelu podnesaka ima smisla, no čini se da je pretpostavljeno da slijede posljedice neugodne po podnositelja što upućuje na nepovjerenje unutar sustava u kojem se očekuje suradnja i poštovanje. Pitanje je daljeg utvrđivanja istinitosti i argumentiranosti podneska koji također utječe na procjenu i samo pokretanje i provedbu inspekcijskog postupka. Podržavam predviđene najavljene promjene. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
444 Branka Perić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Pozdravljam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji, osobito one koje bi trebale utjecati na odgovornije postupanje podnositelja podnesaka te time i racionalizaciju resursa. Smatram da je od velike važnosti definirati strukturu podneska, kao i rokove za odgovor. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
445 Natalija Šnidarić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se da je nužno jasnije i transparentnije podnošenje bilo kakvih prijava i/ili prigovora. Važno je da se prigovori podnose argumentirano i ukoliko je došlo do povrede zakonskih propisa, a ne temeljem "nezadovoljnih" roditelja jer dijete ne postiže primjerice školski uspjeh koji oni očekuju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
446 Bojan Lazić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženim izmjenama. Krajnje je nužno stati na kraj anonimnim prijavama odgojno-obrazovnih djelatnika prosvjetnoj inspekciji, posebice jer se većina anonimnih prijava izvrši iz narušenih odnosa između roditelja i učitelja a koji su privatne prirode. Propisivanjem obveze ostavljanja svih relevantnih osobnih podataka pri prijavi štiti se i dostojanstvo odgojno-obrazovnoga radnika, ali mu se pruža i mogućnost pravovaljanog reagiranja, ali i obrane, u slučaju kad mu je poznato tko je podnio prigovor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
447 Nataša Leverić Špoljarić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prije svake prijave problem se treba rješavati u samoj školi, razgovorom s nastavnikom, stručnom službom i ravnateljem. Anonimne i kompromitirajuće prijave ne bi se trebale uzimati u obzir. Na žalost, svjedoci smo više primjera kada su anonimne prijave bile neutemeljene i naštetile radnom odnosu i dignitetu izvrsnih nastavnika. Svaka prijava mora biti utemeljena i obrazložena, te potpisana potpunim podatcima za identifikaciju. Smatram da bi i podnositelj bezrazložne prijave trebao snositi sankcije. S poštovanjem, Nataša Leverić Špoljarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
448 EMINA GRMIĆ PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam preciziranje podneska koji sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe, upravo zbog ukidanja anonimnosti prijava i preciziranja roka za odgovor na podnesak. Potrebno je naglasiti čuvanje službene tajne, ali i propisati jasne mjere ukoliko se ta odredba prekrši. Također smatram da je potrebno taksativno navesti koji su sve koraci prije slanja podneska potrebni da bi se uopće stekao uvjet slanja istog. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
449 Blanka Runtić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer je to još jedan korak u vraćanju digniteta nastavničkoj profesiji i doprinosi unaprjeđenju učinkovitosti sustava. Smatram da je potrebno osigurati pravni okvir kojim bi bili jasno određeni nužni postupci koji prethode prijavi, vezani za pokušaj rješavanja problema u komunikaciji s djelatnicima škole (predmetni učitelj, razrednik, stručno razvojna služba, ravnatelj). Podnesak bi uz ime i prezime te vlastoručni potpis podnositelja prijave trebao sadržavati navod i opis situacije zbog koje se prijava podnosi, ime i prezime osobe na koju se odnosi te prethodne korake koje je potpisnik poduzeo u svrhu rješavanja problema. Također, mislim da bi radi izbjegavanja zlouporabe ovoga uvjeta od strane podnositelja prijave, bilo dobro obvezati prosvjetnu inspekciju da prije odluke o eventualnom postupanju po prijavi provjeri u školi jesu li zaista poduzeti nužni prethodni koraci i jesu li iscrpljeni načini rješavanja problema unutar same škole. Ukoliko se utvrdi da nisu poduzeti nužni prethodni koraci, predlažem da prosvjetna inspekcija odbaci prijavu. Podržavam tajnost podataka o identitetu podnositelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
450 Nevio Cifrek PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam donošenje izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Upoznat sam s anonimnom prijavom u kojoj su samo bila nabrojena imena kolega bez ikakvog pravog razloga i objašnjenja što bi inspekcija trebala napraviti. Srećom, tu je prijavu netko pročitao i zaključio da ju može odbaciti. Osim osnovnih podataka o podnositelju, podnositelj bi trebao i priložiti dokumentaciju ili barem kronologiju događanja što je poduzeo prije prijave prosvjetnoj inspekciji – kada su obavljeni razgovori s predmetnom učiteljicom / učiteljem, stručnom službom i ravnateljicom / ravnateljem i što se sve poduzelo kako bi se problem riješio unutar škole gdje bi se većina problema trebala i riješiti. Podržavan da identitet prijavitelja bude poznat samo inspekcijskoj službi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
451 Sanja Lovrić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Smatram kako će se predloženim izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji unaprijediti funkcionalnost samih prijava i izbjeći će se nepotrebne intervencije u slučaju neutemeljenih prijava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
452 Orhideja Petković PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam donošenje izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Anonimne prijave treba ukinuti, a prijavitelje za čije se prijave utvrdi da nemaju nikakvo utemeljenje treba sankcionirati. Kako bi izbjegao sankciju podnositelj prijave trebao bi navesti koje je korake za rješavanje problema kojeg prijavljuje poduzeo i s kojim ishodima su rezultirali te zašto je istima nezadovoljan. To bi ujedno bilo i obrazloženje zbog čega se obraća prosvjetnoj inspekciji, a njima bi bio temelj za daljnje postupanje. Podržavan da identitet prijavitelja bude poznat samo inspekcijskoj službi radi njihove zaštite. Orhideja Petković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
453 Emina Baričević PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, smatram kako će se predloženim izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji unaprijediti učinkovitost prosvjetnog nadzora i funkcionalnost samih prijava. Izbjeći će se nepotrebne intervencije u slučaju neutemeljenih prijava. S druge strane, potpisane prijave dobit će na težini. Također, podržavam da se poznatom podnositelju osigura zaštita identiteta. Srdačno, Emina Baričević. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
454 Melita Todorović PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Podržavam izradu Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer će se navedenim izmjenama precizirati sadržaj podneska koji sadrži bitne podatke o prijavitelju. Na taj način će se prijavitelj identificirati pa će se smanjiti broj neosnovanih podnesaka prema prosvjetnoj inspekciji. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
455 TANJA NEMČANIN PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, osjećam veliko zadovoljstvo jer su učitelji uspjeli potaknuti izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji u smislu ukidanja anonimnih podnesaka. Dosadašnja praksa podnošenja anonimnih podnesaka rezultirala je velikim ogorčenjem kolega jer ih je mogao prijavljivati bilo tko i vrlo često bez opravdanog razloga. Iz predloženog Zakona precizira se postupanje s podacima o podnositelju podneska, ali ja sam mišljenja da bi učitelj na čije se ime podnesak odnosi trebao znati tko je osoba koja je podnesak podnijela. Na taj način taj podnesak dobio bi svoju težinu te bi se svakako smanjio broj onih neopravdanih podnesaka. Mišljenja sam da bi sve neopravdane podneske trebalo i financijski kažnjavati jer su brojni učitelji upravo zbog takvih podnesaka proživjeli velike neugodnosti, a neki i zdravstvene probleme. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
456 Matija Makek PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, dijelim mišljenje većine kolegica i kolega koji su se uključili u raspravu svojim komentarima u kojima ističu da postoji potreba za određenim izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Onemogućavanje anonimnih prijava jedan je od osnovnih preduvjeta da se stane na kraj prijavama čija je osnovna (često i jedina) svrha vršenje pritiska na odgojno- obrazovne radnike od strane roditelja/skrbnika nezadovoljnih postignutim uspjehom učenika. Također, podržavam stav da je potrebno vrlo jasno definirati što podnesak mora sadržavati, tj. da je porebno konkretno navesti razlog(e) zbog kojih se prijava podnosi, kao i na koga se odnosi. I za kraj, iako to nije tema ove rasprave, smatram da se trebaju stvoriti zakonski i/li pravni okviri kako bi se eventualni problemi rješavali na nižoj razini (odnosi na razini škole) što bi u mnogim situacijama omogućilo njihovo brže i svrsishodnije rješavanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
457 vivijana lovrinić-đaković PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti se slažem sa izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podnositelji prijave trebaju preuzeti odgovornosti za sve što je napisao u prijavi i ukoliko je prijava neutemeljena, podnositelj treba snositi odgovornost za svoje postupke. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
458 Danijel Mustafa PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a posebno ishode pod točkom 3.2 gdje se navodi da prijavitelj mora pri prijavi predati svoje ime, prezime, adresu stanovanja te kontakt podatke. Ovdje bih dao prijedlog da se ovim podatcima doda i OIB. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
459 Ksenija Gačal PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA 1) Svakako precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. 2) Jasno utvrditi rok za odgovor na podnesak. 3) Jasno propisati kako se postupa s podatcima prijavitelja - utvrdi li se da je podnesak opravdan predlažem zaštitu podataka prijavitelja. Utvrdi li se da je podnesak neopravdan zaštita osobnih podataka prijavitelja se ukida. Također prijavitelj snosi troškove postupka. Ukida se ponovna mogućnost prijave prijavitelja u istom predmetu u zadanom vremenskom periodu, npr. 2 godine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
460 Alen Šimičić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam prijedlog Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer će na ovaj način moći izbjeći zlouporaba anonimnog prijavljivanja. Ukoliko netko nekoga za nešto prijavljuje trebao bi imenom i prezimenom stajati iza prijave. Kako su kolege već rekle, podržavam prijedlog o transparentnosti podataka o podnositelju prijave, ali smatram da bi u slučaju neosnovanih prijava, podnositelj trebao snositi neku vrstu odgovornosti. Makar snositi troškove izlaska inspekcije na teren, ako se radi o putovanju u drugo mjesto. Nadalje, mislim da bi prijava na prosvjetnu inspekciju trebala biti posljednja instanca, nakon što se problem pokušao prvotno razriješiti s predmetnim nastavnikom, razrednikom, pedagogom, ravnateljem, zapravo po hijerarhiji koja se u školi jasno definirana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
461 Iva Palčić Strčić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se u potpunosti s ishodom navedenim u stavci 3.2. Odlično je istaknuto da će se ukidanjem anonimnih prijava otklanja mogućnost dupliranja istih prijava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
462 Sanja Fabac PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, predlažem da se preciznije definira što svaki prijavitelj treba navesti u prijavi, odnosno što svaki zaprimljeni podnesak treba sadržavati. Osim osobnih podataka (OIB, ime i prezime) smatram da bi bilo potrebno točno navesti: povreda kojeg članka ili kojeg Zakona ili Pravilnika se prijavljuje. Tako bi se postiglo veće razumijevanje struke od strane prijavitelja, a svakako bi smanjilo broj prijava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
463 ĐURĐA IVKOVIĆ-MACUT PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji i nadam se da će na ovaj način cijeli postupak biti transparentniji i profesionalno korektan. Iza svake prijave treba stajati ime i prezime prijavitelja te obrazloženje istog. Smatram da će ova izmjena poboljšati učinkovitost prosvjetnog nadzora. Srdačan pozdrav! Đurđa Ivković-Macut Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
464 TIHANA LEVAR PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, prva riječ koja mi prolazi mislima jest: Konačno! S obzirom na transparentnost i javnost rada i podataka učitelje (dostupni kontakti u e dnevniku, mogućnost kontaktiranja učitelja u svako doba, javno obrazlaganje i zaključivanje ocjena i mnoge druge) najmanje što se može regulirati zakonom jest uvođenje traženja podataka prijavitelja. Na taj bi se način izbjeglo mnoštvo neutemeljenih prijava te tako rad prosvjetne inspekcije usmjerilo na kvalitetniji pristup predmetima koji su doista relevantni. Jednako tako, apsolutno podržavam profesionalno postupanje inspekcije u smislu čuvanja tajni, kao i do sada. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
465 Željka Mišetić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam prijedlog Izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Kako su već kolege i kolegice navele u svojim komentarima, prijavitelj bi trebao problem prvo pokušati riješiti unutar ustanove kroz komunikaciju s nastavnikom/razrednikom/učiteljem...ravnateljem, a tek u situacijama kad to nije moguće, slati potpisanu prijavu. Predložene promjene svakako idu u prilog podizanju kvalitete i učinkovitosti rada prosvjetne inspekcije. Srdačno, Željka Mišetić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
466 Ivan Miškulin PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, smatram kako je ishod odnosno promjena koja se očekuje (3.2) potrebna i dobra. Samoidentifikacija podnositelja/prijavitelja sa svim stručnim i etičnim pravilima postupanja nakon primljene prijave. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
467 Sanda Šoić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se s prijedlogom da prijavitelj ne bude anoniman već se mora identificirati. Smatram da treba stajati iza svih svojih izjava pa tako i kritika. Treba mu omogućiti zaštitu podataka pred osobom koju prijavljuje a osobne podatke inspekcija čuva kao službenu tajnu. Nadam se da će se na taj način smanjiti broj prijavitelja koji pod utjecajem trenutnih, jakih emocija podnose prijave i da će se izbjeći višestruke prijave jednog prijavitelja. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
468 Tamara Srnec PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka prijava trebala bi biti utemeljena i sadržavati sve podatke prijavitelja. Potrebno je precizirati što se smatra podneskom, koje podatke on mora sadržavati te prava podnositelja. Naravno da je nužno precizno propisati postupanje s podacima iz inspekcijskog postupka (službena tajna) te razdvojiti odredbe koje se odnose na obvezu zaštite identiteta podnositelja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
469 Diana Kadić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, Pozdravljam ovu promjenu. Prijavitelj svakako treba u prijavi navesti svoje ime i prezime, te OIB, jer će se na taj način smanjiti broj zlonamjernih i neutemeljenih prijava. Svaka prijava bi trebala sadržavati i argumentirani dokaz, kako bi se neutemeljene prijave mogle odbaciti i bez izlaska inspekcije na teren, što bi između ostalog smanjilo troškove uvida. Uz pomoć OIB-a bi se mogao dobiti uvid u broj prijava pojedinih roditelja, jer mnogi roditelji pišu prijave u više navrata za jednog i / ili više nastavnika, što bi inspekciji bila dodatna informacija. S poštovanjem, Diana Kadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
470 Zrinka Amidžić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani! Slažem se s prijedlogom da svaka prijava treba sadržavati podatke o prijavitelju, ali i dokaze i obrazloženje prijave. Inspekcija bi trebala izlaziti samo na posve kompletirane prijave. Ako prijavi nedostaju dokazi može se od prijavitelja zatražiti da ih dostavi u nekom roku. Isto tako bi prijavitelj trebao snositi troškove postupka ukoliko se prijava pokaže neosnovanom. Lijep pozdrav, Zrinka Amidžić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
471 Ivica Gregurec PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Podržavam ovakvu promjenu u potpunosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
472 Renata Jasmina Stepanec PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam promjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Slažem se da je u izmjenama potrebno precizno definirati što mora sadržavati podnesak predlagatelja za pokretanjem inspekcijskog nadzora i da podnositelj mora biti identificiran svojim podacima. Isto tako, smatram da se mora precizirati rok za odgovor na podnesak, kao i prava podnositelja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
473 Sanela Đurđević PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Osim što bi prijave bile potpisane, one bi trebale biti potkrijepljene argumentiranim dokazima o uočenoj nepravilnosti. Na taj bi se način smanjio broj neutemeljenih i zlonamjernih prijava. Srdačan pozdrav, Sanela Đurđević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
474 Martina Blažević PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam promjene u zakonu o prosvjetnoj inspekciji. Nekoliko je razloga za to; smatram da je u tom postupku važno biti transparentan i smanjiti vjerojatnost klevete i neutemeljenih pritužbi na učitelje koje je lakše anonimno napraviti. Nadalje, ne mislim da se time zadire u privatnost osobe koja prijavljuje nego se prenosi poruka da za takav čin osoba treba biti iskrena , odgovorna i da to svjedoči svojim imenom i prezimenom. Lp, Martina Blažević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
475 Mirjana Mikec PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam navedene izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svaka prijava bi trebala sadržavati podatke o prijavitelju, kao što su ime i prezime, OIB, podatke za kontakt te dokaz koji potkrjepljuje tu prijavu. Bez svega navedenog, ni jedna se prijava ne bi trebala ni uzeti u obzir. Uz to, prijavitelj bi trebao snositi troškove postupka ukoliko se utvrdi da je prijava neutemeljena. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
476 ROMANA BRAJKOVIĆ PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Podržavam identifikaciju prijavitelja sa svim navedenim podacima. Iza anonimnih prijava su se često skrivale neutemeljene prijave vođene subjektivizmom pojedinca. Svaka prijava imenom i prezimenom bi imala veću odgovornost i transparentnost. Podnesak o nepravilnosti u radu prosvjetnog djelatnika, osim podataka o osobi koja prijavljuje, treba sadržavati i konkretne i točne činjenice i dokaze o nepravilnosti u radu prosvjetnog djelatnika. Uvođenje ovih izmjena znatno bi utjecale na kvalitetu i učinkovitost rada prosvjetnog nadzora. Njihov rad treba biti usmjeren na utemeljene i stvarne probleme u sustavu. Isto tako smatram da ukoliko se dokaže da je prijava neutemeljena, troškove prosvjetnog nadzora treba snositi prijavitelj. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
477 Davor Brđanović PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se s potrebom promjena ovog Zakona, pogotovo s očekivanim ishodom promjena: "Izmjenama će se precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Time se želi naglasiti potreba da se podnositelj treba identificirati svojim podacima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona. Također, jasnom će se samostalnom odredbom utvrditi rok za odgovor na podnesak." Smatram kako mogućnost anonimne prijave (predstavke) prosvjetnoj inspekciji treba ukinuti, odnosno kako po anonimnim predstavkama (prijavama) prosvjetna inspekcija ne bi u budućnosti trebala postupati. Ipak, s podacima prijavitelja treba postupati vrlo pažljivo. Mislim kako kazne za neutemeljene prijave prosvjetnoj inspekciji ne bi trebalo propisivati. Međutim, kako isti podnositelj ne bi mogao neograničeno zloupotrebljavati institut prijave prosvjetnoj inspekciji (podnositi neutemeljene prijave/predstavke), predlažem da se razmotri mogućnost uvođenja obaveze naknade troškova postupka za treću i svaku slijedeću prijavu (predstavku) prosvjetnoj inspekciji za koju se utvrdi da nije utemeljena. Srdačno, dr.sc. Davor Brđanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
478 Ana Culej PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, Slažem se s izmjenama,odnosno promjenama koje predlažete u Zakonu o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima se ukidaju anonimne prijave. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
479 Ivana Bašić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer je važno da se osoba koja prijavljuje učitelja potpiše imenom i prezimenom jer će se na taj način smanjiti prijave, pogotovo neutemeljene. Predlažem da se uvede načelo postupnosti, a da prijava inspekciji bude zadnja opcija tek ako se problem ne riješi u školi. Mišljenja sam da bi za neutemeljene prijave trebala biti propisana novčana kazna. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
480 NINA MIKOLAJ VARGA PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Konačno će se stati na kraj anonimnim prijavama koje često nisu temeljene na činjenicama već osobnom stavu. Naravno da bi trebalo i kazniti one koji prijavljuju inspekciji, a prijava je neutemeljena. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
481 Hub consulting d.o.o. PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA 3.2. Izmjenama će se precizirati novčani iznos koji prijavitelj mora uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske da bi se po prijavi postupilo. U slučaju utvrđivanja neutemeljenosti prijave, novac ostaje u državnom proračunu. Podaci o prijavitelju su poznati inspekciji, a tajni prijavljenom. U slučaju neutemeljenosti prijave, prijavljeni će biti obavješteni o identitetu prijavitelja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
482 MINJA STEPIĆ PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani! U potpunosti se slažem s predloženim izmjenama i mišljenjem kolega i kolegica da će ove promjene dovesti do smanjenog broja neutemeljenih i subjektivnih prijava i posljedično do rasterećenja sustava. Također podržavam prijedlog da se neutemeljene prijave novčano kazne, te da se izvještaj podnese objema stranama. Slažem se s kolegama da uz ime, prezime i adresu treba pisati i OIB podnositelja prijave. Podržavam i jasnije utvrđivanje obveze čuvanja inspekcijske odnosno druge službene tajne. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
483 Ivanka Matešić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam izmjenu po kojoj prijava mora biti potpisana, a ne anonimna. Također predlažem da se rješenje i analiza inspekcije pošalje i podnositelju prijave. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
484 Nikolina Požar PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer će biti manje anonimnih prijavljivanja koji su često neosnovane i vrlo subjektivne. Također smatram da bi se za neutemeljene prijave trebala biti propisana novčana kazna. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
485 Davorka Demo PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, apsolutno se slažem s prethodnim komentarima kolegica i kolega. Izuzetno je bitno da se svatko tko prijavi bilo nastavnika ili ravnatelja obavezno mora potpisati imenom i prezimenom jer su nastavnici i ravnatelji u školama kod anonimnih prijava nezaštićeni. Smatram da i za prijave koje se ispostave neutemeljenim prijavitelj obavezno treba snositi troškove nastale po prijavi. Nadam se da će ovim promjenama doći do olakšavanja rada Prosvjetne inspekcije ali i smanjenja broja neutemeljenih prijava. Lijepi pozdrav, Davorka Demo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
486 Olgica Nikolić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam promjene jer smatram da će ove promjene doprinijeti podizanju kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
487 Zlata Kovačević PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam prijedlog Izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prijavitelj treba potpisati puno ime i prezime, naziv škole i mjesto rada i OIB. Ukoliko se dokaže da je prijavitelj prijavio osobu neutemeljeno, trebalo bi ga/ju novčano kazniti. Smatram da se u Zakon treba dodati isto. Također bi prosvjetnim inspektorima trebalo dati slobodu da ne izlaze na teren zbog svakog poziva odnosno da procjene je li potrebno izlaziti na teren. Trebalo bi revidirati izlazak na teren prosvjetnog inspektora, jer 50% prijava se može riješiti bez dolaska na teren što bi smanjilo troškove. Lijep pozdrav Zlata Kovačević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
488 Ilija Barišić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakon o prosvjetnoj inspekciji prema kojemu iza prijave treba stajati imenem i prezimonom, odnosno osobnim podatcima. Također, bilo bi dobro da se u rješavanju problema uvede načelo postupnosti, odnosno da je prijavljivanje prosvjetnoj inspekciji tek posljednji korak u rješavanju potencijalnih problema, nakon što su se isrcpile sve ostale mogućnosti. Dakle, prijavitelj bi redom trebao problem riješiti preko predmetnog profesora, razrednika, ravnatelja, a tek ako nakon cijele te procudere problem nije riješen, trebao bi prijaviti slučaj prosvjetnoj inspekciji. Dakle, bilo bi dobro kada bi prijava prijavitelja sadržavala evidenciju svih prethodnih pokušaja rješavanja problema i svih "nižih" instanci na kojima se problem nastojao riješiti. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
489 Tomislav Špoljar PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam prijedlog novog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Držim kako će ovaj prijedlog zaštititi zaposlenike te otkloniti mogućnost dupliciranja prijava, ali jednako tako istaknuti one prijave koje se zaista smatraju važnim i bitnim te su promišljene i imaju pozadinu. Također, vrlo je vjerojatno da će se poboljšati kvaliteta rada prosvjetne inspekcije. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
490 Marija Jutriša PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se da će ove promjene doprinijeti podizanju kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora i u potpunosti ih podržavam. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
491 Dubravka Mihalić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se sa predloženim ishodom, odnosno promjenom koju predlažete u Zakonu o izmnjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
492 Sanja Ivanac PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, Pozdravljam promjenu zakona. Mislim da bi trebalo ostaviti prostora za novčane kazne ukoliko su prijave neutemeljene ili u potpunosti lažne. Kroz radni staž u školi, primijetila sam da postoje i zlonamjerne prijave radi određenih koristi pojedinaca. U svakom slučaju veliki korak naprijed i hvala Vam! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
493 Helena Dobranić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani ministre i kolege, napokon pozitivan pomak u sustavu obrazovanja. Toliko dugo nas ovo opterećuje da smo postali robovi nametljivih roditelja. Koliko samo kolega znam koji su nakon torture inspekcije odlučili svima dijeliti "prolazne" ocjene. U potpunosti podržavam Zakon o izmjenama, no dodala bih da bi po prijavi inspekciji prvo trebalo istražiti da li se uopće poštivala procedura od strane roditelja. Mislim na redoslijed razgovora od predmetnog nastavnika do ravnatelja, pa tek onda prema Ministarstvu i inspekciji. Često ima slučajeva da roditelj ne kontaktira niti razrednika niti predmetnog nastavnika kad se pojavi problem, a često se i problem počne rješavati pri kraju školske godine kada je već kasno. I time bi se rasteretio sustav nadzora, a inspekcije prorijedile. Dobar razgovor uvijek vodi do kvalitetnih rješenja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
494 Tamara Šoić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam prijedlog Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer će na ovaj način zlouporoba anonimnog prijavljivanja kojoj smo svedočili posljednjih godina, biti umanjena. Podržavam prijedlog o transparentnosti podataka o podnositelju prijeve, ali smatram da bi u slučaju neosnovanih prijava, podnositelj trebao snositi neku vrstu odgovornosti, odnosno snositi troškove izlaska inspekcije na teren. Naime, podnositelj još uvijek ima mogućnost ostati anoniman pred osobom koju prijavljuje i ta mogućnost svakako treba postojati kako bi na taj način podnositelj ostao zaštićen, ali jednako tako trebalo bi uzeti u obzir da će se zlonamjerne i lažne prijave nastaviti u praksi, ako podnositelj ne bude snosio nikakvu odgovornost. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
495 Mirjana Car Stojković PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, slažem se da treba precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Slažem se da se podnositelj treba identificirati svojim podacima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz zakona. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
496 Anđela Gojević PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakon o prosvjetnoj inspekciji ako će to značiti da se podneskom smatra samo ona predstavka koja ima sve identifikacijske podatke. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
497 Natalija Šnidarić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Podržavam svako nastojanje da se promjenama podiže kvaliteta u sustavu odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
498 Ana Genzić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, ukoliko će navedeni prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji dovesti do efikasnijih rješenja na jednostavniji način, kao što se čini iz navedenih prijedloga, svakako podržavam izmjene. Lijep pozdrav, Ana Genzić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
499 Ivana Mašić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Slažem se s kolegama - anonimnim prijavama treba stati na kraj! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
500 Luka Rupčić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Pozdravljam promjenu koja se odnosi na sadržaj podneska, te točno utvrđeni rok odgovora na podnesak. Osim navedenih podataka (ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe) mislim da bi za fizičku osobu trebalo navesti i njen OIB. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
501 Iva Baraba PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Svima nam je od izuzetne važnosti cilj unaprjeđenja ne bi li se postigla kvaliteta. Kao odgojno - obrazovni djelatnik smatram da je komunikacijski kanal vrlo važna stvar. Prosvjetna inspekcija ovakvim promjenama Zakona konkretnije pristupa postupku, koji svakako mora imati argumentacijsku analizu i potrebite dokaze kojim bi potkrijepio prijavu. Sama prijava je vrlo nezgodna stvar, ovim načinom bi se konkretnije mogle uzeti u obzir obje strane i postojala bi veća mogućnost medijacije između obje strane. Svakako pozdravljam, Iva Baraba Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
502 Zdenka Marton PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama Zakon o prosvjetnoj inspekciji jer je potrebno jasnije definirati što mora „sadržavati podnesak po kojemu je čelnik dužan postupiti, odnosno pristupiti provedbi inspekcijskog nadzora“. Promjena koja se očekuje kaže: „ Izmjenama će se precizirati da se podneskom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe“. Predlažem da se kod podneska fizičke osobe, kao obavezan podatak, navede i OIB jer postoji realna mogućnost da više osoba ima isto ime i prezime. Time bi se omogućila provjera identiteta a onemogućila manipulacija. Kod utvrđivanja učinaka na zaštitu ljudskih prava smatram da je ima u točkama 5.6.4. i 5.6.5. Nadam se da će unaprjeđenjem zakonodavnog okvira doći do podizanja kvalitete i učinkovitosti prosvjetnog nadzora. Srdačan pozdrav, Zdenka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
503 Julija Dujić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Kao pravno nestručna osoba smatram da je dobro promijeniti zakon u smislu pozitivnog rješenja i jedne i druge strane. Od strane podnositelja zahtjeva za inspekcijom smatram da mora biti precizan, mora imenovati određenu osobu, da stoji iza svojih saznanja i tvrdnji koje moraju biti u potpunosti jasne (porijeklo tvrdnji, imaju li tvrdnje nekakav osobni interes ili se radi o dugo postojećem problemu...), smatram da u slučaju netočnih navoda treba snositi i određenu financijsku kaznu. A sa druge strane opet smatram da ako se često pojavljuju inspekcije radi istog problema odna problem očito postoji i sama djelatnost (škola i zajednica) taj problem trebaju rješavati - razgovorima sa djelatnikom, radionice...(što se ne odnosi na inspekciju nego na drugačiji oblik djelovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
504 Aleksandra Smolić PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Predviđeni cilj poboljšava funkcionalnost sustava u cjelini dajući roditeljima imenom i prezimenom aktivnu i odgovornu ulogu. Potrebno je u razradi samog Zakona uzeti u obzir mehanizme utvrđivanja daljnjeg neobjektivnog postupanja od strane kolega koji su prijavljeni za propust upravo prema djeci podnositelja prijave (budući da iste više nije anonimna a često je strah od "odmazde" osnova za anonimni podnesak). U svakom slučaju od podnositelja se traži odgovornija i aktivnija uloga. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
505 Franjo Nagulov PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Predloženo utvrđivanje ishoda smatram dragocjenim pomakom u korist struke! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
506 Emina Mutabžija-Orešković PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, smatram da su cilj i ishod jasno definirani i sukladni prijedlozima iznošenim od strane struke u prethodnim javnim (i drugim) raspravama - što pozdravljam i na čemu zahvaljujem. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
507 Ksenija Gačal PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Svakako jasno propisati temelje na kojima se utvrđuje je li podnesak osnovan - predlažem da jedan od uvjeta bude činjenica je li se prijavitelj prije samog podneska obratio ravnatelju škole i kakav je odgovor dobio. Time bi se moglo utjecati da se neki problem riješi i bez reagiranja prosvjetne agencije i smanjiti broj prijava koje možda i jesu osnovane, ali se problem mogao ranije riješiti. Ponekad su kolege/ice bili prijavljeni za nešto čega uopće nisu bili svjesni niti su imali namjeru povrede učenikovog dostojanstva ili pak zlostavljanja (emotivnog, psihičkog...). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
508 Ivana Turkalj PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, slažem se sa predloženim nadopunama i promjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Uočeni nedostatci od bitne su važnosti za nadopuniti odgovarajućim nedvosmislenim sadržajima. Predlažem da obrazac prijave sadrži prvenstveno pošiljatelja, kao i jasne argumente, adresata, opis problema te navode o utvrđivanju problema, tijek rješavanja, a tek potom prijava prosvjetnoj inspekciji s jasnim imenom i prezimenom pošiljatelja i adresata te o spornim činjenicama, dokazima i navodima koje pošiljatelj iznosi. Hvala što ste ovaj Zakon postavili u savjetovanje, što učitelji imaju priliku iznijeti svoje prijedloge te pozdravljam izmjene koje ćete donijeti izvješćem. Lijep pozdrav, Ivana Turkalj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
509 Helga Kraljik PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Potrebno je jasno definirti obrazac za pokretanje inspekcijskog nadzora te rok za nadopunu dokumentacije od strane podnositelja zahtjeva. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
510 Ivica Gregurec PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA U Utvrđivanja rješenja svakako dodati tko prijavljuje i koga je prijavio sa svim podatcima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
511 Višnja Popović PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, dobro uočen nedostatak. Nije problem prijave već to što se na svakakve prijave izlazi, troše resursi i novac poreznih obveznika. Prijava bi trebala sadržavati: ime i prezime osobe koja prijavljuje adresa ( jer se na tu adresu treba poslati nalaz inspekcije) Točan opis problema dokazi o ukazanoj nepravilnosti pisani dokaz da se poduzelo sve u proceduri što je bilo na raspolaganju: * razgovor sa čelnikom ustanove,-zapisnik- * sa sindikalnim povjerenikom - zapisnik * članovima školskog odbora, tj. problem je prošao sjednicu školskog odbora-zapisnik * povjerenik za zaštitu dostojanstva ( ukoliko je to problematika)-zapisnik * etičko povjerenstvo ( ukoliko je to problematika)-zapisnik * osnivač- zapisnik Ukoliko je osoba ili grupa ljudi i pored toga nezadovoljna odgovorima i misli da je u pravu onda ide inspekcija koja bi trebala donijeti konačan sud. U protivnom otvara se prostor da svako piše što mu padne na pamet, a inspekcija iz jednog uvida ne može dobiti pravu sliku. Uostalom u školama postoje procedure postupanja, pa bi bilo dobro da zakon o prosvjetnoj inspekciji upućuje i ukazuje na njih i postupa tek kada su se sve druge opcije odradile. Vjerujem da će pravi problemi biti riješeni unutar procedura i postupaka, a samo specifični doći do inspekcije kao takve. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentarima.
512 Franjo Nagulov PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Ovdje je vrlo važno pažljivo procijeniti koja su normativna rješenja moguća, a da s ciljem sprječavanja masovnih zlouporaba instituta prijave (za čim najčešće posežu, i to anonimno, roditelji) kao rezultat ne dobijemo potpunu nemogućnost reakcije u onim situacijama kada je prijava izvjesno jedino rješenje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
513 JASNA BULJAN PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Potrebno je ukinuti anonimne prijave.Svi sudionici procesa imaju pravo znati tko podnosi prijavu i sadržaj iste, pogotova osoba koja je prijavljena. Ne smije se dogoditi da s prijavom prvo bude upoznata prosvjetna inspekcija pa tek onda nastavnik i stručna služba škole. Treba se poštivati određena procedura: razrednik, stručna služba, ravnatelj. Isto tako, sve što je poduzeto u smislu otklanjanja nepravilnosti dokumentirati u pisanom obliku ( pisana prepiska i zapisnik sa poduzetim koracima). Do sada su djelatnici prosvjetne inspekcije reagirali na anonimne prijave koje su često bile neutemeljene i osobne naravi s ciljem diskreditiranja nastavnika. Isto tako, potrebno je uvesti obrazac prijave prosvjetnoj inspekciji po kojem bi bilo potrebno navesti sve podatke prijavitelja, opis slučaja te što je sve poduzeto od strane prijavitelja da se problem riješi prije prijavljivanja prosvjetnoj inspekciji. Potrebno je strogo definirati ovlasti iste kao i sankcije u slučaju neutemeljene prijave za prijavitelja odnosno sankcije ako se pokaže da je prosvjetna inspekcija utvrdila nepravilnosti. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan,prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
514 Suzana Maranić Bošnjak PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji jer smatram da bi to smanjilo broj neosnovanih prijava i pozitivno utjecalo na učinkovitost prosvjetnog nadzora. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
515 Anica Vragović PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, u potpunosti se slažem sa izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Vrlo je važno da nema više anonimnih prijava i da onaj tko šalje prijavu treba dati svoje podatke(ime i prezime) i obrazloženje za pokretanje inspekcijskog nadzora. Učitelji se osjećaju mirniji i zadovoljniji jer znaju da ih ne može prijaviti netko iz zločestoće, a često je bilo neutemeljenih prijave koje uznemire učitelje, a najčešće bespotrebno. Također smatram da je važno da se prije samog nadzora provjeri opravdanost prijave kako bi se izbjeglo nepotrebno gubljenje vremena. Vrlo često roditelji rade prijavu u afektu, a kad se situacija realno analizira s jedne, druge ili više strana često se utvrdi neutemeljenost prijave. Lijep pozdrav. Anica Vragović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
516 IVANČICA FETT ŠKVARIĆ PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Pohvaljujem unapređenje zakonodavnoga okvira radi podizanja kvalitete i učinkovitosti prosvjetnoga nadzora. Smatram kako anonimne prijave ne bi trebalo uvažiti. Svaka predstavka koju će razmatrati prosvjetna inspekcija treba sadržavati ime i prezime prijavitelja. Srdačan pozdrav, Ivančica Fett-Škvarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
517 ŽELJKA BREZNI PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Mišljenja sam da svatko tko je prijavljen ima pravo znati ime i prezime osobe koja ga je prijavila i iz kojeg razloga ga je prijavila. Također smatram da bi prijavitelj trebao snositi troškove nastale tijekom nadzora u slučaju neosnovane prijave. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
518 ZDENKA LONČARIĆ PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, podržavam smjernice da treba jasnije definirati što podnesak mora podrazumijevati te preciznije definirati podnositelja podneska. Cilj treba biti bolje funkcioniranje sustava kako bi se smanjio ogroman broj neopravdanih prijava. U dilemi sam što činiti kod najtežih kršenja važećih propisa koji se neće prijavljivati zbog straha od štetnih posljedica prema učeniku ili kolegi. Mislim da treba detaljnije propisati protokol postupanja kako bi se svi dionici imali priliku očitovati, a prosvjetni inspektori došli do cjelovitih informacija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
519 Anita Dašek PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, podržavam potrebu za izmjenom Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Smatram da će to smanjiti broj neutemeljenih prijava nastavnika a time i nepotrebni stres za nastavnika koji je prijavljen. Kada je prijava potpisana i sa svim potrebnim podacima prijavitelja onda to ima jednu novu razinu ozbiljnosti. Uz potpisanu prijavu, dokument bi svakako trebao tražiti i postupke koji su do sada napravljeni. Ministarstvo nikako ne bi trebalo biti prva stepenica. Roditeljima treba biti jasno da postupak kreće od razrednika, preko stručne službe škole do ravnatelja. Tek ako škola nije ništa učinila, taj slučaj treba doći do Ministarstva. Predlažem donošenje obrasca koji bi roditelja jasno vodio u koracima prijave. S poštovanjem, Anita Adžijević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
520 SUZANA ANIĆ-ANTIĆ PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, podržavam Zakon o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetnom nadzoru trebaju prethoditi sljedeće radnje: iznošenje problema razredniku, razgovor i pokušaj rješavanja problema, uključivanje stručne službe i/ili ravnatelja, razgovor i pokušaj rješavanja problema i tek nakon toga, ukoliko se problem ne riješi slijedi podnesak prosvjetnoj inspekciji Budući da se prijava odnosi na učitelja s imenom i prezimenom prijavitelj ne može ostati anoniman. Kada prijava inspekciji neće biti anonimna, smanjiti će se i broj neutemeljenih prijava. Ako se prijava pokaže neutemeljenom trošak treba snositi prijavitelj. Suzana Anić-Antić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.