Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga ZAMISLI PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA, Članak 1. Čemu kvota, ako će se svakom izmjenom Pravilnika izuzeti pojedina djelatnost? Ako je cilj kvotnog zapošljavanja osiguravanje prihoda u FONDu koji će financirati podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom onda bi svi u njega trebali uplaćivati. Doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom je poput doprinosa za zdravstveno ili mirovinsko. Ako koristimo privatno zdravstveno osiguranje znači li to da ćete nas osloboditi doprinosa za zdravstveno? Ako uplaćujemo privatno mirovinsko osiguranje, znači li to da ćete nas osloboditi plaćanja u Prvi i Drugi mirovinski stup? Umjesto da promovirate važnost zapošljivosti osoba s invaliditetom i na koje sve načine mi svi kao zajednica doprinosimo tome (jedni zapošljavaju, drugi uplaćuju doprinos), vi dopuštate da pojedini lobiji utječu na širenje popisa onih koji su izuzeti iz kvote. Najsramotniji potez bio je onaj kada se osobne asistente izuzelo i kvote. Umjesto da svi koji provode projekt osobne asistencije u te projekte i zaposle osobe s invaliditetom, oni su lobirali da ih se izuzme iz kvote jer su "jadni" morali platiti doprinos od oko 1000 kuna mjesečno jer nemaju zaposlenu osobu s invaliditetom, a zapošljavaju preko 20 osoba. Žalosno je da ste tome popustili, samim tim što je doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom jednako prihvatljiv trošak na projektu kao i doprinos za zdravstveno ili doprinos za mirovinsko, odnosno porez i prirez, a ne samo neto naknada zaposlenika. Nadamo se da ćete u ovom pravilniku poništiti i taj članak i vratiti obvezu uplate doprinosa i u slučaju kada su zaposlenici osobni asistenti. Nije prihvaćen Pitanje izuzimanja pojedinih kategorija poslodavaca iz kvotne obveze,nije predmet uređenja ovoga Pravilnika. Konkretno, poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja izuzeti su od kvotne obveze na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, pa je stoga bilo potrebno ovim Pravilnikom precizno utvrditi dokaze koje su isti dužni dostaviti u tu svrhu. Vezano uz izuzimanje osobnih asistenata iz kvotne obveze, napominjemo da je takvo rješenje uvedeno Pravilnikom iz 2018. godine, na inicijativu udruga koje pružaju usluge osobne asistencije. Naime, imajući u vidu da udruge u navedenim slučajevima zapošljavaju osobe koje pružaju podršku osobama s invaliditetom (pa ne mogu i sami biti osobe s invaliditetom), ocjenjeno je opravdanim propisati izuzeće temeljem kojeg se u ukupan broj zaposlenih u udruzi ne ubrajaju osobe koje su zaposlene kao osobni asistenti. Također, napominjemo da se u slučaju neispunjenja kvotne obveze ne uplaćuju doprinosi, već novčana naknada kao posebna vrsta javnog davanja.
2 GORANA VUKOVIĆ CAKTAŠ PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA U Hrvatskoj ima preko 500.000 osoba s invaliditetom, različite vrste i težine invaliditeta, stoga potrebno je uvesti zapošljavanje po kategorijama vrste i težine invaliditeta prema uvjetima radnog mjesta. Savjetujem ukoliko je u pitanju velika tvrtka, da zaposlite veći udio osoba s invaliditetom, uz to da pružite priliku različitim kategorijama invaliditeta u jednom zapošljavanju.Na koji način zaposliti 1 osobu s invaliditetom na 20 radnika. Kako ?Ima 7 vrste invalida. Branitelja ima mnogobrojnom broju koji su favoriti u poretku zapošljavanja a osoba s invaliditetom ima u manjem broju.Pri zapošljavanju prednost imaju kategorije invalida kao sto je hrvatski branitelj dok osobe oštećena sluha, gluhoslijepe i slijepe osobe imaju manju vjerovatnost zbog toga dajete privid diskriminacije.Zbog toga treba uvesti kvotu po kategorijama invalida. Nije prihvaćen Smisao uvođenja kvotne obveze je potaknuti zapošljavanje svih kategorija osoba s invaliditetom. Stoga su, uz kvotnu obvezu, predviđeni i različiti modeli zapošljavanja koji podrazumijevaju odgovarajuću financijsku i/ili stručnu podršku, ovisno o vrsti i težini invaliditeta osobe koja se zapošljava.