Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Obračun naknada, Članak 15. Grupacija skrbnika i depozitara Hrvatske gospodarske komore predlaže u članku 15. izmijeniti stavak 1. tako da glasi: „(1) Naknade društvu za upravljanje i depozitaru obračunavaju se svakodnevno, a evidentiraju se sukladno učestalosti vrednovanja imovine UCITS fonda iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina UCITS fonda umanjena za iznos obveza fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Osnovica za evidenciju naknada obračunatih za neradne dane jest jednaka osnovici prvog radnog dana koji slijedi neradnom danu.“ „(1) Naknade društvu za upravljanje i depozitaru obračunavaju se svakodnevno, a evidentiraju se sukladno učestalosti vrednovanja imovine UCITS fonda iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina UCITS fonda umanjena za iznos obveza fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Osnovica za evidenciju naknada obračunatih za neradne dane jest jednaka osnovici prvog radnog dana koji slijedi neradnom danu.“ Grupacija skrbnika i depozitara Hrvatske gospodarske komore predlaže u članku 15. izmijeniti stavak 1. tako da glasi: „(1) Naknade društvu za upravljanje i depozitaru obračunavaju se svakodnevno, a evidentiraju se sukladno učestalosti vrednovanja imovine UCITS fonda iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina UCITS fonda umanjena za iznos obveza fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Osnovica za evidenciju naknada obračunatih za neradne dane jest jednaka osnovici prvog radnog dana koji slijedi neradnom danu.“ Nije prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog o načinu određivanja osnovice za obračun naknada za neradne dane budući da je prijedlog vezan uz prijedlog izmjene članka 3. stavka 2. istog Pravilnika. S obzirom na njegovo odbijanje, nije moguće prihvatiti niti ovaj prijedlog. Dodatno, način predloženog određivanja osnovice za obračun naknada za neradne dane ne osigurava točan i fer izračun osnovice za obračun naknada za upravljanje i naknade depozitaru.
2 HGK Izračun cijene udjela UCITS fonda, Članak 3. Grupacija skrbnika i depozitara Hrvatske gospodarske komore predlaže u članku 3. izmijeniti stavak 2. tako da glasi: „(2) Neto vrijednost imovine i cijena udjela UCITS fonda izračunava se za sve radne dane idućeg radnog dana.“ Nije prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog o učestalosti izračuna neto vrijednost imovine i cijena udjela UCITS fonda. Naime, izračun cijene udjela za svaki dan osigurava transparentan pregled imovina i obveza UCITS fonda. Isto tako, izračun cijene udjela za svaki dan osigurava točan izračun osnovice za obračun naknada za upravljanje i naknade depozitaru s obzirom da se na navedenim načinom uplate ulagatelja (zaprimljene neradnim danom) kao i obračun kamata koji se pripisuju svaki dan, evidentiraju na dan kada su ispunjeni uvjeti priznavanja.