Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor