Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijo Abab PRAVILNIK test komentar Ne postoji odgovor
2 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. PRAVILNIK, Temeljna odredba St. 3. smatramo kako bi se tehnološke vožnje u svrhu ostvarivanja komercijalnih vožnji trebale smatrati komercijalnim prijevozom. Nije prihvaćen U čl. 104. st. 1. Zakon o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/18 i 121/19) propisano je da se pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj može ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe željeznicom ili u komercijalnom prijevozu putnika željeznicom. Navedena zakonska odredba temelji se na članku 15. stavku 1. točki e) Direktive Vijeća 2003/96/EZ koja propisuje primjenu snižene stope trošarine odnosno povrat trošarine na dizelsko gorivo koje se koristi za prijevoz robe i putnika željeznicom. Čl. 1. st. 2. i 3. Prijedloga Pravilnika propisuje se da se pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo odnosi na komercijalni prijevoz robe i putnika željeznicom te da se svaka vožnja koja se koristi za druge svrhe odnosno nema komercijalnu svrhu prijevoza robe i putnika ne smatra komercijalnim prijevozom.
3 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. PRAVILNIK, Zahtjev za povrat dijela plaćene trošarine i upis u registar korisnika povrata Smatramo kako bi u ovaj članak još trebalo dodati da su verificirana opskrbna mjesta sva ona mjesta na mreži pruga RH koja su definirana u Izvješću o mreži upravitelja infrastrukture. Nije prihvaćen Odredbom su propisani uvjeti verificiranih prodajnih mjesta ovlaštenog prodavatelja koji kao prodavatelj dizelskog goriva mora bit evidentiran sukladno trošarinskim propisima čime se u konačnici zadovoljava uvjet zakonske prodaje dizelskog goriva sukladno trošarinskim propisima.
4 Marijo Abab PRAVILNIK, Podnošenje zahtjeva za povrat test Ne postoji odgovor
5 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK, PRILOG 1 U poglavlju 6. obrasca" Količine potrošenog dizelskog goriva za svako vozilo (u litrama)" tekst u retku "Broj prijeđenih kilometara u razdoblju" predlažemo zamijeniti slijedećim tekstom: " Broj prijeđenih km za razdoblje iz čl. 3. st. 1. Pravilnika". Nije prihvaćen Izričaj „Broj prijeđenih kilometara u razdoblju“ u obrascu odnosi na razdoblje koje se odabire u točki 2. (sadrži mjesečno, tromjesečno i godišnje razdoblje) koje slijedom greške u objavi nije u potpunosti prikazano.
6 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK, PRILOG 1 U obrascu nije dobro obrojavanje poglavlja; započinje s rednim brojem 3. umjesto brojem 1. Nije prihvaćen Obrazac u svojoj službenoj verziji sadrži točnu numeraciju svih njegovih dijelova. Slijedom greške u objavi obrazac nije u potpunosti prikazan.