Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marin Franolić PRAVILNIK Prijedlog je da se u Članku 2, stavak 2 U registrar se ne upisuju: dopuni sa: f) ovijesne jedrilice s pogonom prazne mase do 80 kg Obrazloženje: Po ugledu na Njemačku, Francusku a i veći dio drugih zemalja EU , neovisno o načinu polijetanja, do 80kg strukturne mase ovjesna jedrilica sa motorom ne podliježe registraciji. Time se olakšava korištenje naročito u ravničarskim područjima, kao alternativa vuči. Nije prihvaćen Ovjesne jedrilice definirane su Pravilnikom o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg (Narodne novine br. 43/15 i 60/19) koji propisuje uvjete za ovjesne jedrilice i ovjesne jedrilice s pomoćnim motorom koje se mogu koristiti kao alternativa vuči. Tako definirane ovjesne jedrilice, za koje je karakteristično da se radi o zrakoplovu s kojim pilot može sigurno uzletjeti koristeći noge, ne upisuju se u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (dalje u tekstu: Registar zrakoplova) kako je navedeno u članku 2. stavak 2. točka b) predmetnog Pravilnika. Od gore navedenih zrakoplova potrebno je razlikovati ostale zrakoplove s kojima pilot može sigurno uzletjeti i sletjeti koristeći isključivo podvozje, koji spadaju u kategoriju sportsko rekreativnih zrakoplova klase II i na koje se primjenjuju zahtjevi definirani Pravilnikom u uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova (Narodne novine br. 34/14 i 66/14). Takvi zrakoplovi se upisuju u Registar zrakoplova, međutim sukladno Pravilniku o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (Narodne novine br. 134/2020), a koji stupa na snagu 1. veljače 2021. godine, za njih su propisani lakši zahtjevi, odnosno uvedena je kategorija posebno reguliranih zrakoplova.