Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DARKO TUPEK Članak 2., Članak 17. d C.) Smatram da je ovo relativan pojam jer iskustvo padobranca varira neovisno o broju skokova, odluka je uvijek na rukovoditelju kao i samom padobrancu da zna njegove/svoje mogućnosti D.) Opet relativan pojam, ovisan o puno faktora pa i meteo uvjetima na dan skoka,pa se može desit da se padobranac odluči za drugi tip/veličinu padobrana ukoliko je npr. vjetar jači/slabiji od prognoziranog, smatram da je ta odluka proizvoljna i treba je donjeti sam padobranac uz odobrenja rukovoditelja E.) Smatram da je to nepotreban i listo špekulativan podatak kojeg bi rukovoditelj trebao navesti G.) i H.) Oba opisa su sadržana u odobrenju HKZP-a stoga smatram da se sa istima nepotrebno komplicira procedura izdavanja odobrenja. Osobe koje su uključene u organizaciju su na kraju krajeva iskusni padobranci / piloti te se sve koordinira ovisno o situaciji gdje često bude promjena u zadnji čas J.) Tu se vjerojatno misli na Postupak u slučaju nezgode ili nesreće, ili? Ukoliko da, onda sam siguran da je prirodno da se pozove hitna pomoć u slučaju potrebe i eventualno druge institucije za očevid ako je potrebno i ne vidim što bi se tu još posebno trebalo objasniti. Smatram da bi plan izvođenja izvanaerodromskog skoka trebao biti jednostavan i efektan jer u protivnom ukoliko će za odobrenje istog biti potrebne raznorazne studije te sati i sati pripremei borokracije „ubit“ će se motivacija za organizacijom takvih skokova. Vjerujem da se ovi dodatni zahtjevi pokušavaju uvesti radi određenih nezgoda/nesreća kod takvih vanaerodromskih skokova u prošlosti no smatram da je postotak tih skokova u odnosu na one uspješno izvedene još uvijek zanemariv u korist uspješnih Nije prihvaćen Organizator mora procijeniti koje je odgovarajuće iskustvo za izvođenje specifičnog izvanaerodromskog skoka, to može biti i minimalno iskustvo propisano Pravilnikom o padobranstvu. Organizator mora procijeniti koja je odgovarajuća oprema za izvođenje specifičnog izvanaerodromskog skoka. Broj gledatelja utječe na preventivne mjere i mjere tijekom izvođenja skoka vezane za organizaciju i kontrolu doskočišta. Kao i kod zrakoplovnih priredbi, broj gledatelja je procjena koja se koristi kao jedan od temeljnih parametara za izradu Plana izvanerodromskog skoka. Odstupanja od broja gledatelja su moguća, pri čemu se rizičnijim smatra veći broj gledatelja od planiranog. Od organizatora se očekuje da pravovremeno reagira i poduzme što je potrebno za sigurno izvođenje izvanaerodromskog skoka. Nadalje, smatra se da velika pogreška u procjeni broja gledatelja koja bi imala značajan utjecaj na provedbu Plana izvanaerodromskog skoka nije realna. A ako bi se kojim slučajem dogodilo da se pojavi višestruki broj gledatelja od planiranog, pri čemu nije moguće osigurati minimalnu razinu sigurnosti, organizator ne smije provesti izvođenje izvanaerodromskog skoka (isto kao za slučaj loših meteoroloških uvjeta op.a.). Odobrenja Hrvatske kontrole zračne plovidbe mogu biti u različitim oblicima, od kojih se često za izvanaerodromske skokove koriste i odobrenja operativne nadležne kontrole leta. Takva odobrenja ne sadrže elemente opisane u točkama g) i h). Ovakvom izradom Plana izvanaerodromskog skoka omogućeno je da prije stjecanja ikakvog odobrenja organizator opiše način kako namjerava udovoljiti propisanim zahtjevima. Upravo na ovaj način Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo može odobriti izvanaerodromski skok prije nego što ga odobri Hrvatska kontrole zračne plovidbe, čime se smanjuje administrativno opterećenje organizatora i ubrzava dinamika odobrenja izvanaerodromskog skoka. Organizator mora procijeniti koji su odgovarajući postupci za izvođenje specifičnog izvanaerodromskog skoka.
2 JEROLIM DUPLANCIC Članak 2., Članak 17. d Načelno se slažem sa komentarima kolega Pečnika, Ekića i Ratkajca. Nepotrebno kompliciranje ionako teško ostvarivih akcija radi drugih logističkih problema. Fokus organizatora mora biti na kvalitetnoj provjeri prostora i uvjeta a ne na ogormnog količini dokumentacije (forme) koju mora osigurati da bi mogao dobiti riješenje za takav skok. Nije prihvaćen Sukladno odgovorima g. Pečniku, Ekiću i Ratkajcu komentar nije prihvaćen.
3 Goran Ratkajec Članak 2., Članak 17. d Smatram da bi trebalo jasno razdvojiti pojam: - Izvanaerodromski skok padobranom (bez najave u medijima / javnosti) - Zrakoplovnu priredbu kada se radi samo o izvanaerodromskim padobranskim skokovima ali s najavom u javnosti Naime, radi se o situaciji kada je složenost zrakoplovnih operacija apsolutno jednaka u oba slučaja, no administrativni put za dobivanje odobrenja je bitnije različit. Smatram da bi kvalitetnim opisom planirane "akcije" kako se to u padobranskom riječniku govori više od 30 godina, delegiranjem odgovornosti, a možda čak i manjom analizom rizika utvrdilo da ponekad ograđivanje doskočišta nekad nije potrebno, a nekad, kada se radi o skokovima na zahtjevne lokacije treba osigurati razne suorganizatore, asistente i pomoćnike. Sam organizator skokova može delegirati konkretne osobe koje će izvesti pojedine skokove. Ponekad bi osobno povjerio skok na zahjevnu lokaciju padobrancu s B kategorijom, a na istu lokaciju ga nebi dozvolio padobrancu s D kategorijom koji nema vještinu doskoka na male terene. Smaram da osoba koja planira organizaciju izvanaerodromskih skokova treba napraviti plan "akcije" i time preuzeti odgovornost za njezinu provedbu. Isti plan treba biti prethodno dostavljen Agenciji na uvid. Vezano za odobrenja HKZP-a, iz prakse, ona dolaze u popodnevnim satima, dan prije zatraženog termina (dakle apsloutno nedovoljno vremena da bi ih se priložilo u paket dokumentacije za Agenciju). Nije prihvaćen Pojmovi su jasno razdvojeni i definirani Zakonom o zračnom prometu i Pravilnikom o padobranstvu. Kolokvijalni naziv „akcija“ nije primjeren kao terminologija u propisu. Upravo se prihvaćanjem Plana izvanaerodromskog skoka i u konačnici odobrenjem istog delegira odgovornost, jer organizator sam postavlja uvjete pod kojima će izvesti izvanaerodromski skok te je odgovoran za izvođenje istog pod uvjetima koje je sam utvrdio. Plan zrakoplovne priredbe maksimalno je pojednostavljena procjena rizika. Organizator mora procijeniti koje je odgovarajuće iskustvo za izvođenje specifičnog izvanaerodromskog skoka, to može biti i minimalno iskustvo propisano Pravilnikom o padobranstvu.
4 Emir Ekić Članak 2., Članak 17. d Točka A) dodati iz kojeg se zrakoplova izvodi izvanaerodromski skok. Točka C) Što je minimum iskustva sudionika, kategorija? U pravilniku piše koja kategorija padobrnaca može skočiti izvan aerodroma na koju površinu. Sve ostalo je osobna procjena rukovoditelja skoka gdje nije zgodno opisivati koji je razlog odabira određenog padobranca. Opis iskustva nema smisla, jedino se može prilagođavati prema kategorijama. Predlažem da se promjeni tekst za točku C - Kategorija padobranca za izvan aerodromski skok. Točka D) kako Dražen kaže, osobno rukovoditelj dopušta izvanaerodromski skok padobrancu prema iskustvu s određenim tipom padobrana koji ima padobranaca. Netko će skakati s većom a netko s manjom kupolom na isti skok. Točka E) kako su kolege napisale potpuno nebitna informacija za bilo kakvi plan. Točke G i H su nebitne jer se sve mora dogovoriti s HKZP. Jedini opis za ove točke treba ako se radi o skokvima iz više zrakoplova. Tako da predlažem da se stavi opis "Opis korištenja zračnog prostora ukoliko sudjeluje više zrakoplova na priredbi" Točka J) Postupak za slučaj opasnosti svodi se na najbrži način dolaska hitne pomoći. Sve ostalo je pusta priča. Nije prihvaćen Planom izvanaerodromskog skoka organizator sam postavlja uvjete pod kojima će izvesti izvanaerodromski skok te je odgovoran za izvođenje istog pod uvjetima koje je sam utvrdio. Definiranje zrakoplova iz kojeg će se izvoditi skok u praksi se pokazalo problematično organizatorima, a u konačnici eventualni utjecaj zrakoplova na izvanaerodromski skok organizator može anulirati odgovarajućom razradom Plana izvanaerodormskog skoka. Organizator mora procijeniti koje je odgovarajuće iskustvo za izvođenje specifičnog izvanaerodromskog skoka, to može biti i minimalno iskustvo propisano Pravilnikom o padobranstvu. Organizator mora procijeniti koja je odgovarajuća oprema za izvođenje specifičnog izvanaerodromskog skoka. Broj gledatelja utječe na preventivne mjere i mjere tijekom izvođenja skoka vezane za organizaciju i kontrolu doskočišta. Kao i kod zrakoplovnih priredbi, broj gledatelja je procjena koja se koristi kao jedan od temeljnih parametara za izradu Plana izvanerodromskog skoka. Odstupanja od broja gledatelja su moguća, pri čemu se rizičnijim smatra veći broj gledatelja od planiranog. Od organizatora se očekuje da pravovremeno reagira i poduzme što je potrebno za sigurno izvođenje izvanaerodromskog skoka. Nadalje, smatra se da velika pogreška u procjeni broja gledatelja koja bi imala značajan utjecaj na provedbu Plana izvanaerodromskog skoka nije realna. A ako bi se kojim slučajem dogodilo da se pojavi višestruki broj gledatelja od planiranog, pri čemu nije moguće osigurati minimalnu razinu sigurnosti, organizator ne smije provesti izvođenje izvanaerodromskog skoka (isto kao za slučaj loših meteoroloških uvjeta op.a.). Organizator mora procijeniti koji su odgovarajući postupci za izvođenje specifičnog izvanaerodromskog skoka.
5 Dražen Pečnik Članak 2., Članak 17. d Točka d) tip padobrana kojim se izvodi izvanaerodromski skok - nepotrebno. Ne znam što podatak o tipu padobrana znači HACZ. Osoba koja organizira izvanaerodromski skok odabire ljude za skok, a na njima je da odaberu primjerenu opremu za tu vrstu skoka. Na primjer, ako je skok recimo na Trg bana Jelačića, a organizator navede da će se skakati s padobranom PD Zero, tko će u HACZ procijeniti da li je to odgovarajući tip padobrana za tu vrstu skoka? Točka e) očekivani broj gledatelja - nepotrebno. Ako se označi prostor za prizemljenje, koji je odvojen o prostora za gledatelje, sa gledišta padobranca je sasvim svejedno da li imamo 1 ili 100 000 gledatelja, prostor za publiku je zona u kojoj nije dozvoljeno prizemljenje. Točke g) i h) - dupliranje posla, to je navedeno u odobrenju HKZP. Uz to, vrlo često se dešava da se paralelno traži dozvola za izvođenje vanaerodromskog skoka od HACZ i dozvola za korištenje zračnog prostora od HKZP, što nas dovodi u poziciju "kvake 22" Točka j) postupak za slučaj opasnosti - nije jasno što se pod ovim podrazumijeva. Dodatno, ovo ima smisla ako se radi o organizaciji zrakoplovne priredbe pa je potrebno organizirati evakuaciju publike u slučaju neke veće nesreće ili elementarne nepogode (što se radi u eleboratu zrakoplovne priredbe). No vrlo često se organizira samo skok padobranaca van aerodroma radi obilježavanja nekog događanja (npr. otvaranje nogometnog turnira i slično), tako da ne znamo o kojoj vrsti opasnosti bi se tu radilo. Nije prihvaćen Planom izvanaerodromskog skoka organizator sam postavlja uvjete pod kojima će izvesti izvanaerodromski skok te je odgovoran za izvođenje istog pod uvjetima koje je sam utvrdio. Organizator mora procijeniti koja je odgovarajuća oprema za izvođenje specifičnog izvanaerodromskog skoka. Broj gledatelja utječe na preventivne mjere i mjere tijekom izvođenja skoka vezane za organizaciju i kontrolu doskočišta. Kao i kod zrakoplovnih priredbi, broj gledatelja je procjena koja se koristi kao jedan od temeljnih parametara za izradu Plana izvanerodromskog skoka. Odstupanja od broja gledatelja su moguća, pri čemu se rizičnijim smatra veći broj gledatelja od planiranog. Od organizatora se očekuje da pravovremeno reagira i poduzme što je potrebno za sigurno izvođenje izvanaerodromskog skoka. Nadalje, smatra se da velika pogreška u procjeni broja gledatelja koja bi imala značajan utjecaj na provedbu Plana izvanaerodromskog skoka nije realna. A ako bi se kojim slučajem dogodilo da se pojavi višestruki broj gledatelja od planiranog, pri čemu nije moguće osigurati minimalnu razinu sigurnosti, organizator ne smije provesti izvođenje izvanaerodromskog skoka (isto kao za slučaj loših meteoroloških uvjeta op.a.).
6 Dušan Jurčić Članak 2., Članak 17. d Članak 17.d u točki a) zamijeniti pojam 'sat' s pojmom 'satnicu' Djelomično prihvaćen Članak 17.d, točka a) mijenja se i glasi: mjesto, datum, sat i vrijeme trajanja izvanaerodromskog skoka.
7 Aeroklub Sinj Članak 2., Članak 17. d Članak.17d Točka e) Smatramo da broj gledatelja nema utjecaja na sigurnu provedbu skoka. Svaka procjena broja gledatelja može značajno varirati te smatramo da ovu točku treba izbaciti. Točka g) i h) Smatramo da su obje točke sadržane u odobranju nadležne kontrole zračne plovidbe te je nepotrebno ponavljati iste stvari u planu. Točka j) Uključen je široki spektar mogućih opasnosti (Polijetanje zrakoplova sa padobrancima, let prema mjestu iskoka, skok padobranom, prizemljenje, opasnosti na zemlji…), tako da nije jasno definirano na što se točno misli. Ovu točku je potrebno dodatno pojasniti na koje se točno opasnosti misli, a ukoliko se mislilo na opasnosti tijekom leta zrakoplovom ili skoka padobranom točku j) treba izbaciti jer su takve vrste opasnosti već obrađene prilikom obuke padobranaca. Nije prihvaćen Točka e) Broj gledatelja utječe na preventivne mjere i mjere tijekom izvođenja skoka vezane za organizaciju i kontrolu doskočišta. Kao i kod zrakoplovnih priredbi, broj gledatelja je procjena koja se koristi kao jedan od temeljnih parametara za izradu Plana izvanerodromskog skoka. Odstupanja od broja gledatelja su moguća, pri čemu se rizičnijim smatra veći broj gledatelja od planiranog. Od organizatora se očekuje da pravovremeno reagira i poduzme što je potrebno za sigurno izvođenje izvanaerodromskog skoka. Nadalje, smatra se da velika pogreška u procjeni broja gledatelja koja bi imala značajan utjecaj na provedbu Plana izvanaerodromskog skoka nije realna. A ako bi se kojim slučajem dogodilo da se pojavi višestruki broj gledatelja od planiranog, pri čemu nije moguće osigurati minimalnu razinu sigurnosti, organizator ne smije provesti izvođenje izvanaerodromskog skoka (isto kao za slučaj loših meteoroloških uvjeta op.a.) Točka g) i h) Odobrenja Hrvatske kontrole zračne plovidbe mogu biti u različitim oblicima, od kojih se često za izvanaerodromske skokove koriste i odobrenja operativne nadležne kontrole leta. Takva odobrenja ne sadrže elemente opisane u točkama g) i h). Ovakvom izradom Plana izvanaerodromskog skoka omogućeno je da prije stjecanja ikakvog odobrenja organizator opiše način kako namjerava udovoljiti propisanim zahtjevima. Upravo na ovaj način Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo može odobriti izvanaerodromski skok prije nego što ga odobri Hrvatske kontrole zračne plovidbe, se smanjuje administrativno opterećenje organizatora i ubrzava dinamika odobrenja izvanaerodromskog skoka. Točka j) Dobro je primijećeno da je uključen široki spektar opasnosti. Potrebno je razraditi samo one postupke za slučaj opasnosti specifične za pojedini izvanaerodromski skok i za koje je organizator procijeni da postoji najveća vjerojatnost da se dogode. Postupci se koriste za odgovarajuću pripremu padobranaca za izvanaerodromski skok. Svaki izvanaerodromski skok je specifičan i nije obrađen obukom padobranaca.
8 Dražen Pečnik Članak 2., Članak 17. e Točka b) mjesto doskočišta za slučaj opasnosti- Promijeniti u "pričuvna područja za prizemljenje u slučaju neplaniranih događaja" Prihvaćen Članak 17.e, točka b) mijenja se i glasi: "Pričuvna područja za prizemljenje u slučaju neplaniranih događaja."
9 DARKO TUPEK PRAVILNIK, Članak 5. Nisam suglasan da se ukine ovaj članak jer je organizacija skakačkih aktivnosti učenika već dovoljno zahtjevna te bi se ukidanjem ovog članka dodatno zakomplicirala pošto se uz pomoć padobranaca C kategorije mogu realizirati skokovi padobranaca učenika koji imaju već određeno iskustvo i nije potrebno da su pod direktnim nadzorom nastavnika padobranstva. Prihvaćen Prijedlog članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu se briše te se članak 23. Pravilnika o padobranstvu (NN 65/15) neće mijenjati.
10 JEROLIM DUPLANCIC PRAVILNIK, Članak 5. Nisam suglasan s brisanjem stavka 2, članka 23. Smatram da su česte situacije gdje je ovo teško provedivo. Naime imamo često situaciju gdje jednostavno nastavnik ne može biti u toliko letova. Nastavnik / ogranizator ima situaciju gdje ima dovoljno samostalnog učenika i sportaša "C" kategorije ili više za kojeg smatra da se može nositi sa odgovornošću "vođenja" iskusnijeg učenika na skok. Odgovornost je na rukovoditelju da procjeni da li ima ovakvu siutaciju i da li može pustiti u avion kombinaciju iskusniji učenik na slobodno + sportaš "C" kategorije. Prihvaćen Prijedlog članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu se briše te se članak 23. Pravilnika o padobranstvu (NN 65/15) neće mijenjati.
11 zvonimir hromatko PRAVILNIK, Članak 5. Smatram da ovaj stavak ne treba brisati iz pravilnika. Dosadašnji pravilnik dozvoljavao je padobrancima sa C i D kategorijom da na skok vode učenika koji izvodi skok "slobodnim otvaranjem" a brisanjem navedenog stavka se eventualnim budućim nastavnicima onemogućuje stjecanje iskustva u radu sa učenicima. (kvalitetan oblik stažiranja...) Nadalje, pravilnikom propisani uvjeti za stjecanje C i D kategorije su takvi da osobe koje ih steknu osobno smatram kompetentnima za provedbu ovakve operacije, a u slučaju bilo kakva dvojbe oko kompetencije osobe koja vodi učenike na skok "rukovoditelj padobranskih skokova" odgovoran za provedbu kompletne aktivnosti ima diskrecijsko pravo ne odobriti izvršenje iste. Prihvaćen Prijedlog članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu se briše te se članak 23. Pravilnika o padobranstvu (NN 65/15) neće mijenjati.
12 Goran Ratkajec PRAVILNIK, Članak 5. Također nisam suglasan da se ovime onemogući "nenastavnicima", da budu vođe u zrakoplovu kada se radi o učenicima koji skaču na slobodno.. naime kod skokova na gurtnu / prinudno otvaranje, prisutnost nastavnika je apsolutno potrebna, čak je vrlo poželjno da na prvih par skokova na slobodno bude prisutan i nastavnik padobranstva koji će učeniku napraviti nalet i popratiti njegov odvoj, uočiti eventualne nepravilnosti kod iskoka itd., no kad imam napredne učenike koji su bez problema "uhvatili stil", tj. skaču skokove sa zadrškom, "nabijaju skokove do uvjeta za dozvolu" i bez ikakvih problema izvršavaju planirane zadatke, nema potrebe da tada i nastavnik padobranstva sjedi u zrakoplovu. Takvi zadaci mogu biti povjereni padobrancima s C ili D kategorijom, no takve zadatke o nadziranju učenika na slobodno apsolutno treba delegirati i nadzirati odgovorni nastavnik padobranstva sa zemlje. Prihvaćen Prijedlog članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu se briše te se članak 23. Pravilnika o padobranstvu (NN 65/15) neće mijenjati.
13 Dražen Pečnik PRAVILNIK, Članak 5. Nisam suglasan s brisanjem stavka 2, članka 23. U RH se u pravilu skače iz malih aviona (C-182 i slično) koji primaju do 5 padobranaca. Ovaj stavak je omogućio da u skladu s procjenom odgovornog nastavnika o osposobljenosti učenika te osposobljenosti, stručnosti i odgovornosti padobranaca s kategorijom C,puno lakše organiziramo i provedemo skakački dan. Napominjemo, uvijek i isključivo se radi o tome da se stručnim i odgovornim padobrancima s kategorijom C delegira odgovornost da budu vođe padobranaca kada skaču učenici padobranci isključivo na slobodno. Do sada u RH nismo imali niti jedan slučaj ugrožavanja sigurnosti skakanja, niti izvanrednih događaja s učenicima padobrancima zbog toga što je vođa padobranaca bio padobranac s dozvolom kategorije C, a ne nastavnik padobranstva. USPA, BPA i još neke padobranske organizacije imaju različita ovlaštenja i za dozvole kategorija B, C i D (npr. "coach rating"), koji im omogućavaju da provode određene postupke ososobljavanja učenika padobranaca, pod nadzorom ovlaštenog instruktora. U tom smislu, ne vidim problema da padobranaca s kategorijom C bude vođa zrakoplova kad su u njemu učenici koji skaču na slobodno. Učenici su i tako pod nadzorom nastavnika koji je na zemlji i koji ih je prpremio za skok. Prihvaćen Prijedlog članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu se briše te se članak 23. Pravilnika o padobranstvu (NN 65/15) neće mijenjati.
14 Aeroklub Sinj PRAVILNIK, Članak 5. Članak. 23 stavak 2 Smatramo da ovu točku ne treba izbacivati jer prosudba dali učenik padobranac koji skače na slobodno može ići u zrakoplov pod pratnjom padobranca sa C kategorijom je na nastavniku koji jedini ima točan uvid u sposobnosti učenika i padobranca sa kategorijom C te će sukladno tome odlučiti dali će ih pustiti na skok ili ne. Prihvaćen Prijedlog članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu se briše te se članak 23. Pravilnika o padobranstvu (NN 65/15) neće mijenjati.
15 Dušan Jurčić PRAVILNIK, Članak 6. Samo brisanje st. 4 ne osigurava potrebnu sigurnost zrakoplova, posade i samog padobranca. Usporedivo s drugim centrima koji pružaju usluge provedbe padobranskih skokova, potrebno je unijeti obavezu informiranja posade zrakoplova o sigurnosnim uređajima koji se nalaze na opremi padobranaca. Povezano sa st 6, jednako tako teško je izvedivo udaljavanje od prostora za iskok (vrata letjelice) ukoliko se radi o malim letjelicama za tri / četiri padobranca (uz pilota), naročito ukoliko letjelica nema modifikaciju „padobranskih vrata“ (C 172) koja mogu biti zatvorena nakon iskoka posljednjeg padobranca, odnosno ukoliko za relevantnu letjelicu nije ni predviđeno da imaju takvu modifikaciju (C 207). Budući je Člankom 23 propisan vođa padobranaca odnosno ovlašteni instruktor (za učenike) oni su posljednje osobe koje napuštaju letjelicu te obnašaju zadaće koordinacije s posadom (pilotom) ukoliko se mora slijetati sa svim padobrancima (koji u opremi imaju AAD), odnosno ukoliko dođe do nenamjernog aktiviranja padobrana tijekom leta (glavnog ili rezervnog), osim ukoliko se radi o velikoj letjelici koja ima mogućnost zatvaranja izlaznih vrata za padobrance (Casa 300, Turbolet 410, Cessna 208 isl.) Kroz dugogodišnje rasprave o međusobnim obvezama posade zrakoplova i odgovornih rukovoditelja skakanja, sve se više iskazuje potreba reguliranja ovlaštenja koja bi obuhvatila upoznavanje pilota sa modernom opremom, dodatnim uređajima te načinima izvedbe pojedinih vrsta skokova što uključuje: • temeljnu obuku (SL, AFF, IAD) • skokove složenih disciplina (FS, FF, Winsuit, Tandem) sa srednjih visina (4000 m AGL) naročito iz večih letjelica korištenjem GPS sustava za određivanje točke iskoka padobranaca • naročito su potrebne prihvatljive i važne informacije posadi zrakoplova kad se u istom letu nalaze padobranci iz više opisanih kategorija istovremeno. Djelomično prihvaćen Uredba Komisije (EU) 965/2012, Prilog VII, Dio NCO, Poddio E, Sekcija 1, Odredba NCO. SPEC.100 propisuje uvjete kojima mora udovoljavati zapovjednik zrakoplova kada izvodi specijalizirane nekomercijalne operacije zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon. Odredba NCO.SPEC.105 propisuje da prije izvođenja specijaliziranih operacija zapovjednik zrakoplova mora provesti procjenu rizika te izraditi listu provjere temeljenu na toj procjeni. Operacije moraju biti izvođene u skladu s tom listom provjere. Posebni uvjeti za specijalizirane operacije za iskakanje padobranaca propisani u Sekciji IV istoga poddijela. Zbog navedenoga ovo nije potrebno dodatno propisivati u ovom Pravilniku. U članku 6. dodaje se stavak (3) koji glasi: U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: »ako je izvedivo«
16 DARKO TUPEK PRAVILNIK, Članak 7. Smatram da bi se i glavni tandem padobran trebaobrisati tj. tiočka b., jer kao i kod učeničkih i sportskih padobranca i tandem padobran je podložen istom procesu starenja i trošenja te se njegovo tehničko stanje utvrđuje prilikom godišnjeg tehničkog pregleda. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet nacrta ovog Pravilnika.
17 DARKO TUPEK PRAVILNIK, Članak 14. Slažem se sa prijedlozima da se uvedu testovi za sve kategorije padobranaca. Padobranci kod polaganja A dozvole polažu ispit koji ima elemente osnova padobranstva te bi svakako padobranci koji polažu daljnje dozvole trebali nadopuniti svoje znanje sukladno dozvolama koje polažu. Mogući problem vidim u provođenju testova pošto određeni ispitivači neozbiljno a neki i totalno neprofesionalno pristupaju ispitivanju tj prisupaju polaganju subjektivno na osobnoj razini. Osobno sam imao loše iskustvo sa Draženom Pečnikom koji je svojevoljno tumačio pravilnik o padobranstvu unatoč direktnim uputama inspektora HACZ-a, te na taj način onemogućavao proceduru ispitivanja. Još jedno loše iskustvo sam imao sa Goranom Ratkajcem koji je neozbljno shvatio svoju ulogu te nije proveo dogovoreni postupak ispitivanja uslijed samo njemu znanih razloga nakon što sam telefosnki sa istim sve dogovorio i nakon što sam naoravio put od 300 km i 4 sata vožnje. Da stvar bude još gora isti mi je davao upute da samo nadopišem skokove koje će on potvrditi te na taj način definitivno smatram izgubio bilo kakvu vjerodostojnost kao ovlašteni ispitivač HACZ-a. Smatram da bi se takvim neozbiljnim i korumpiranim/kriminalnim ispitivačima trebala oduzeti titula ispitivača jer jednostavno nemaju ni morlani ni profesionalni pristup tih pojedinaca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Dražen Pečnik PRAVILNIK, Članak 14. Suglasan sam sa prijedlozima da se uvede pismeni test za dozvole C i D, a da za dozvolu B pismeni test nije potreban. Dozvola B u pravilu slijedi vrlo brzo nakon dozvole A i naglasak je na usvajanju praktičnih vještina. Nije prihvaćen Za stjecanje dozvole sljedeće kategorije svaki kandidat mora, osim udovoljavanju uvjetima (skokovima), pokazati i znanje sukladno razini dozvole koju traži, a kako bi se povećala razina sigurnosti. Isto tako, obzirom da je tražena provjera teorijskog znanja sastavni dio dokazivanja gore navedenim uvjetima smatramo potrebnim da odobreni ispitivač uz ostale uvjete provjeri i razinu teorijskog znanja.
19 Emir Ekić PRAVILNIK, Članak 14. MIšljenja sam da pisani test za B kategoriju je nepotreban. U svim organizacijama prije prvih skokova pišu se testovi, kao i test za polaganje A kategorije. Kako između A i B kategorije nije velika razlika u uvjetima brzo se ide na polaganje sa A na B kategoriju. Kroz praksu se je pokazalo da B kategorija je kategorija gdje se većina padobranaca "zadržava" najduže. Sa B kategorijom nema velikih povlastica. Teorijsko znanje usvojeno sa A kategorijom je zadovoljavajuće za B kategoriju Za B kategoriju više se usvaja praktično znanje i vještina. Nije prihvaćen U svim organizacijama za osposobljavanje prije prvih skokova pišu se testovi, pa tako i test za polaganje A kategorije. Kako između A i B kategorije nije velika razlika u uvjetima brzo se ide na polaganje sa A na B kategoriju. Kroz praksu se pokazalo kako je B kategorija ona u kojoj se većina padobranaca "zadržava" najduže. Sa B kategorijom nema velikih povlastica. Teorijsko znanje usvojeno za A kategoriju zadovoljavajuće je i za B kategoriju u kojoj se više usvaja praktično znanje i vještina
20 Dušan Jurčić PRAVILNIK, Članak 14. Članak 14. Dodatak 2 Tablica 1 – kategorija „B“ točka 4 treba glasiti: 4. ostvariti 10 skupnih likovnih skokova u slobodnom padu (FS) u skupini do četiri padobranca, ili Uvjet za nižu razinu („B“ licencu“) ne može biti isti kao i za višu („C“ licencu) poglavito što je iskustvo i uvježbanost kandidata nedovoljna te je u toj fazi već i rad sa trojicom sudionika podložan zajedničkom uvježbavanju kojom bi se postigla dovoljna razina sigurnosti. Posebno je značajno da organizacija za osposobljavanje svojim programom dužna definirati uvjete koje moraju ispunjavati ostali sudionici u zajedničkoj izvedbi (FS) tijekom slobodnog pada / leta kao i utvrditi poštivanje razdvajanja na visini i u vrijeme propisano za aktiviranje glavnog padobrana. Podržavam provođenje teorijskih ispita za stjecanje B, C i D licenci. Prihvaćen Mijenja se tekst točke 4. i glasi: „4. ostvariti 10 skupnih likovnih skokova u slobodnom padu (FS) u skupini do četiri padobranca, ili“
21 Aeroklub Sinj PRAVILNIK, Članak 14. Dodatak 2 Predlažemo da se za stjecanje kategorije B ne provodi pisani teorijski ispit jer kategorija B ne nosi dodatnu odgovornost i polagali su pisani teorijski ispit prilikom polaganja dozvole kategorije A. Pisane teorijske ispite za kategorije C i D smatramo da treba provoditi unutar ovlaštene organizacije za osposobljavanje padobranaca, a ne kod ovlaštenih ispitivača, radi smanjenja troškova ali i dostupnosti samih ispitivača. Nije prihvaćen Za stjecanje dozvole sljedeće kategorije svaki kandidat mora, osim udovoljavanju uvjetima (skokovima), pokazati i znanje sukladno razini dozvole koju traži kako bi se povećala razina sigurnosti. Isto tako, obzirom da je tražena provjera teorijskog znanja sastavni dio dokazivanja gore navedenim uvjetima smatramo potrebnim da odobreni ispitivač, uz ostale uvjete provjeri i razinu teorijskog znanja. Navedeno neće znatno povećati troškove stjecanja druge kategorije dozvole, obzirom da kandidat, kada stekne uvjete za stjecanje dozvole, može kontaktirati odobrenog ispitivača te obaviti provjeru u mjestu i na način koji mu odgovara.