Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANDREJA VINCEK EVIĆ PRILOG 1. Poštovani, vraćanje postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala u nadležnost MZO kao i precizno definiranje drugih obrazovnih materijala u potpunosti podržavam. Smatram da je potrebno jasno "definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja" , jedan aktiviran kod trebao bi vrijediti učenicima najmanje još jednu školsku godinu kako bi imali mogućnost za ponavljanje gradiva i sadržaja. Tiskane varijante udžbenika su vrlo važne u nastavnom procesu, međutim svaki udžbenik bi trebao imati i valjanu digitalnu inačicu uz mogućnost mijenjanja i dopunjavanja za vrijeme propisanog perioda korištenja. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
2 DOLORES GUŠTIN PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s izmjenama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Predlažem da se kodovima za digitalne inačice udžbenika produži trajanje kako bi ih mogli koristiti i učenici koji se koriste rabljenim udžbenicima. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
3 Sandra Podrug PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Bilo bi dobro da se udžbenici u nižim razredima nasljeđuju te da ne budu radni, stoga je potrebno voditi računa o kvaliteti sadržaja te o uvezu i vrsti papira na kojima su tiskani. Uz to svakako treba omogućiti dulje trajanje kodova za korištenje digitalnih udžbenika. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
4 Ivana Cvijović Javorina PRILOG 1. Podržavam prijedlog vraćanja postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica za osnovnu školu od 1. do 8. razreda) u nadležnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje je zaduženo za procjenu udžbenika. Naime, radne bilježnice čine jedinstvenu cjelinu s udžbenicima, pogotovo u stranim jezicima. Stoga je teško prosuđivati radnu bilježnicu ako se ne poznaje udžbenik, a poznavanje sadržaja radne bilježnice olakšava i prosudbu udžbenika. Smatram da to vrijedi i za osnovnu i za srednju školu, stoga ne bih prijedlog ograničila samo na prvih osam godina školovanja, već bi isto trebalo vrijediti i za radne bilježnice u srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
5 Mirela Petković PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je materijalni udžbenik nezamjenjiv dio obrazovnog procesa, ali dio gradiva trebao biti učenicima trebao biti dostupan i u digitalnom obliku. Taj dio bi se trebao moći mijenjati i dopunjavati tijekom propisanog perioda korištenja zbog brzih promjena u gospodarstvu. Slažem se s mogućnošću nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga te podržavam i prijedlog nekih svojih kolega da bi nastavnici trebali evaluirati udžbenike nakon određenog perioda korištenja (npr. nakon 1 godine korištenja). Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
6 Romina Dekleva Grgurić PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s nadolazećim izmjenama i dopunama navedenoga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam mogućnost dopune Kataloga novim udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima (kojim će se osigurati i unaprijediti kvaliteta udžbenika za stručne predmete). Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Jagoda Čopac PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Predlažem da udžbenici za niže razrede osnovne škole ne budu radni kako bi se mogli nasljeđivati te je potrebno produžiti trajanje kodova u digitalnim udžbenicima kako bi i njih mogli koristiti učenici koji su naslijedili udžbenike. Smatram da je potrebno obavezno napraviti evaluaciju udžbenika i digitalnih sadržaja u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovnih materijala i sadržaja odgojno-obrazovnog rada. Srdačan pozdrav, Jagoda Čopac Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
8 Gordana Benković Gušić PRILOG 1. Poštovani, Smatram da su izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu potrebne. Udžbenike iz područja struke je potrebno hitno osuvremeniti, uskladiti s praksom i propisima iz područja struke. Podržavam prijedlog o razmatranju mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, učenika s posebnim potrebama (učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici u osnovnim i srednjim školama) te učenika pripadnika nacionalnih manjina. Slažem se s prijedlogom da se nakon korištenja novog udžbenika u toku jedne školske godine provede evaluacija, te ako udžbenik nije zadovoljio većinu nastavnika, da se nastavnicima omogući izbor drugog udžbenika prije isteka roka od 4 godine. Lijepi pozdrav, Gordana B. Gušić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
9 Višnja Šuperba PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. Smatram da su udžbenik i radna bilježnica jedinstvena cjelina koju učenik koristi u procesu učenja, te bi radnu bilježnicu trebalo odobravati isto povjerenstvo kao i udžbenik. Uvjetovanje stranica, mase udžbenika nije dobro jer neki predmeti imaju potrebu za više slikovnih prikaza koji zauzimaju više prostora, a za učenika osnovne škole su zorniji i edukativniji od teksta koji zauzima znatno manje mjesta. U predmetima fizika, biologija , kemija za provedbu istraživačkog rada pribor je nužan (neke škole nemaju dobro opremljene laboratorije) pa bi didaktički pribor trebao spadati u obavezan. Srdačan pozdrav, Višnja Šuperba Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
10 VERA ŽUŽIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se u potpunosti s prijedlogom nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Smatram da je upotreba udžbenika u razdoblju od četiri godine predugačka jer onemogućuje nastavniku da u međuvremenu odabere kvalitetniji udžbenik. Budući da učenici često kupuju ili posuđuju rabljene udžbenike, kod za e-sadržaje trebao bi vrijediti barem dvije godine. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
11 Zdenka Krokar PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da su sadašnji udžbenici nedostatni za samostalni rad učenika i ne predstavljaju nikakvu pomoć pri učenju. Dobro je da uz tiskane udžbenike postoje i digitalni, ali bi kvaliteta digitalnih udžbenika trebala biti veća. Radne bilježnice su potrebne ali kao zasebno tiskana knjiga. Time bi se udžbenici mogli koristiti četiri godine, a radne bilježnice bi mogle imati korekciju nakon dvije godine. Svaki udžbenik bi trebao imati i dodatak za darovitu djecu. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
12 Ružica Maleš PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Također, podržavam odluku, reguliranu ovim prijedlogom, da je propisano razdoblje uporabe udžbenika u školama najmanje 4 godine. Smatram da bi procjenu i evaluaciju udžbenika trebalo provoditi češće i detaljnije i u nju bi trebali biti uključeni učitelji koji su koristili udžbenike. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
13 Elvijana Frančula Tenčić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, budući da je cilj istih poboljšanje kvalitete udžbenika i njihova usklađenost s predmetnim kurikulumom. Smatram da bi rok od 4 godine za uporabu udžbenika trebalo skratiti, osobito kod nekih predmeta, npr. kod udžbenika za strane jezike, budući da neki sadržaji jako brzo zastarijevaju. Osim toga, kompleti udžbenika za sva četiri razreda ponekad su neujednačene kvalitete ili težine: npr. udžbenik za prvi i drugi razred je dobar i primjerene težine i progresije, a udžbenici za treći i četvrti razred su preteški, progresija je prebrza. U takvim slučajevima učitelj bi morao imati mogućnost promjene udžbeničke serije. Digitalne sadržaje trebalo bi stalno nadopunjavati i činiti ih što pristupačnijima učenicima i nastavnicima. Za trogodišnje strukovne škole trebalo bi izraditi nove udžbenike koji bi bili prilagođeni potrebama tih zanimanja. Elvijana Frančula Tenčić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
14 Martina Mikulaš PRILOG 1. Poštovani, podržavam inicijativu za promjenom Zakona o udžbenicima te smatram da je rok od četiri godine predug. Kod odabira nekih udžbenika se pokazalo da nisu dobri kako se mislilo prilikom odabira. Praksa nam je najbolji pokazatelj. Podržavam evaluaciju korištenih udžbenika nakon određenog vremena. Pozdravljam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Posebno važnim smatram izdavanje udžbenika namijenjenih darovitim učenicima. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
15 Valentina Šakić Vražić PRILOG 1. Poštovani, Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Više pažnje bi trebalo posvetiti digitalnim udžbenicima koji bi se mogli koristiti isti vremenski period kako i tiskani. Svaki udžbenik bi trebao imati uz sebe i radnu bilježnicu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
16 Milivoj Crvak PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu posebno onog dijela koji se odnosi na izdavanje deficitarnih udžbenika za potrebe učenika u strukovnim školama. S poštovanjem! Milivoj Crvak, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Ivona Šakić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram kako bi se digitalni udžbenici trebali koristiti više godina, tj. jednako kao i tiskani. Važno je i uz svaki tiskani udžbenik osigurati i radnu bilježnicu kako udžbenik ne bi bio radni, te bi se mogao koristiti više godina. Dobro bi bilo provesti i evaluaciju nakon jednogodišnje primjene udžbenika. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
18 KRISTINA KAŠTELANIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Predajem u Pomorskoj školi strukovnu grupu predmeta u smjerovima Pomorski nautičar i Tehničar za brodostrojarstvo. Za većinu predmeta ne postoje odgovarajući udžbenici već se moramo snalaziti na razne načine. Smatram da bi trebalo organizirati radne skupine kako bi se moglo izraditi odgovarajuće udžbenike i drugi obrazovni materijali koji bi uvelike pomogli učenicima u savladavanju nastavnog gradiva. Lijepi pozdrav, Kristina Kaštelanić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
19 Vesna Vujasin Ilić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Natalija Mihelin PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjena i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da bi razdoblje od četiri godine za upotrebu udžbenika trebalo smanjiti, obzirom da udžbenik u sljedećoj godini od istog izdavača može pasti kvalitetom (udžbenici od 1. do 4. razreda su neujednačene kvalitete) i učitelj bi trebao imati mogućnost promijeniti izdavača. Također je nakon svake godine potrebna evaluacija udžbenika od strane učitelja. Isto tako je potrebno GIK-ove izdavačkih kuća uskladiti s okivrnim godišnjim izvedbenim kurikulumom od strane Ministarstva. Srdačan pozdrav, Natalija Mihelin Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
21 Saša Atanasovski PRILOG 1. Poštovani, iz ponuđene analize postojećeg stanja vidljivo je da u aktualnom Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu uočen niz nedostataka. Nužne su korekcije, dorade i izmjene Zakona koje bi u konačnici mogle dovesti do podizanja kvalitete obrazovnih sadržaja. Nadalje, smatram optimalnim četverogodišnji ciklus korištenja udžbenika u školama, a podržavam i stav brojnih kolega koji u svojim komentarima ističu da udžbenici u srednjim školama ne bi trebali biti i radnog karaktera, odnosno uz svaki udžbenik trebala bi ići i radna bilježnica. Time bi omogućili da se jedan udžbenik koristi kroz nekoliko generacija, s tim da bi i digitalni obrazovni sadržaji koji idu uz pojedini udžbenik trebali biti dostupni i učenicima koji imaju rabljene udžbenike. Možda nije predmet ove teme, ali želim naglasiti problem nedostatka udžbenika i radnih materijala u srednjim strukovnim školama i trebalo bi pronaći način kako potaknuti i motivirati nastavnike u tim školama da se aktivnije uključe u izradu istih. U svakom slučaju podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Lijepi pozdrav! Saša Atanasovski Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
22 Marica Kučan PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Temeljitija promjena u izdavanju udžbenika za strukovne škole je neophodna. Ovo je prilika da se izrade udžbenici i obrazovni materijali za strukovne škole. Uz postojeće strukovne Kurikulume nedostaju adekvatni udžbenici iz strukovnih sadržaja (predmeta). Kvaliteta nastave ovisi o kvalitetnim nastavnicima, ali i o kvalitetnim udžbenicima. Radim u Pomorskoj školi i upoznata sam, nažalost, s činjenicom da kolege nastavnici strukovnih predmeta nemaju odgovarajuće udžbenike. Predlažem da se na razini strukovnih škola i na međužupanijskim aktivima struke osnuju timovi i imenuju njihovi voditelji koji bi bili zaduženi uobličiti stručne materijale s cjelovitim prikazom predmeta. Važnu ulogu u timu za izradu udžbenika svakako moraju imati i metodičari. Jasno je da se prema pravilniku o udžbeničkom standardu mora voditi briga o zadovoljavanju višestrukih uvjeta: znanstvenih, tehničkih, etičkih, likovnih, a posebno didaktičko – metodičkih. Stoga bi u izradu udžbenika trebalo uključiti i profesore iz strukovne vertikale (u našem slučaju profesore Pomorskog fakulteta). Dakle, trebalo bi napraviti svojevrsnu inventuru iz koje bi bilo vidljivo postoje li uopće udžbenici, koliko su aktualni, prate li nove strukovne Kurikulume i koliko su tehnički prihvatljivi. Mišljenja sam da je moguće očekivati rezultate ako se sastave kvalitetni i meritorni timovi te utvrde razumni rokovi. Što se pak tiče udžbenika iz općeobrazovnih predmeta, valjalo bi razmisliti i o mogućnosti jedinstvenoga udžbenika i radne bilježnice, jer bi to olakšalo školovanje i učenicima, a i njihovim roditeljima. Srdačan pozdrav. Marica Kučan Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
23 Dražen Ružić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem osiguranja i unaprjeđenja kvalitete u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja te potrebama hrvatskog društva i gospodarstva. Smatram da je Zakonom propisano razdoblje uporabe udžbenika od najmanje četiri godine predugo jer sadržaji u njima zastarijevaju pa ih treba kontinuirano dopunjavati i osuvremenjivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
24 Vladimir Janušić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Pritom je važno da udžbenici ne budu pretrpani nepotrebnim gradivom, jer učenici nižih razreda osnovne škole trenutno ne mogu sami nositi školsku torbu zbog previše udžbenika i preopširnog gradiva za tu dob. Trebali bi se prilagoditi dobi učenika i današnjem vremenu, te proučiti praksu u razvijenim europskim zemljama, npr. Njemačka, Austrija, Danska i Finska. Vladimir Janušić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
25 Ivana Grabić-Marin PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s izmjenama i dopunama navedenoga Zakona kojim će se osigurati i unaprijediti kvaliteta udžbenika u skladu s cjelovitom reformom školstva. Kako radim u srednjoj školi svjedok sam nužnosti izrade kvalitetnih udžbenika za cijeli niz stručnih nastavnih predmeta. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Omogućiti da se udžbenik koristi četiri godine i da elektronskom obliku mogu pristupiti svi korisnici - učenici tijekom te četiri godine. U SŠ udžbenici ne smiju biti radni. Omogućiti, ako za to ima potrebe da se elektronski oblik nadopunjuje tijekom vremena, nevezano za period od četiri godine. U srednjim strukovnim školama koje pohađaju djeca s posebnim potrebama treba izraditi udžbenike koje će oni moći koristiti. Kolege nastavnici u takvim razredima ulažu dodatne napore u prilagodbi gradiva i ostvarivanju ishoda. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
26 Natali Miletić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. Smatram da bi nastavnici trebali provesti evaluaciju pojedinog udžbenika nakon jednogodišnje primjene. U toj evaluaciji bi mogli participirati i učenici srednje škole na način da im nastavnici postave pitanja putem anonimnog upitnika. Nakon evaluacije nastavnicima bi trebalo biti omogućeno da odaberu drugi udžbenik prije isteka roka od 4 godine ukoliko odabrani udžbenik nije ispunio njihova očekivanja. Radim u gimnaziji i smatram da bi udžbenici likovne umjetnosti trebali imati radne bilježnice i nastavne listiće jer učenici nakon osnovne škole nemaju predmet u kojem se mogu sustavno likovno izražavati. Stečene vještine u primjeni likovnih tehnika i crtačke sposobnosti ne razvijaju se u dovoljnoj mjeri. Lijep pozdrav, Natali Miletić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
27 Mirela Dobutović PRILOG 1. Poštovani, podupirem izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Period od 4 godine je dovoljno dug za korištenje odabranog udžbenika, te tom dinamikom treba raditi i nadopunu kataloga udžbenika, dakle svake četiri godine. Slažem se i s većinom kolega da udžbenici ne bi trebali biti radnog karaktera, a radna bilježnica bi svakako trebala biti dio udžbeničkog kompleta. Smatram i da bi kodovi koji dolaze uz udžbenike trebali biti dani na korištenje i učenicima koji nasljeđuju udžbenike. U našoj je zemlji sve više dijece slabijeg imovinskog stanja, pa bi bilo dobro da učenici koji nasljede udžbenike imaju jednake uvijete korištenja udžbenika. Ako već država ili jedinice lokalne uprave kupuju udžbenike i daju ih na korištenje, i to za nekoliko generacija tijekom nekoliko godina onda bi i kodovi trebali biti dostupni svim tim generacijama učenika koji udžbenik koriste. Ovo je prilika da se izrade, osmisle i predlože udžbenici, te drugi obrazovni materijali za strukovne škole, kako za trogodišnje tako i za četverogodišnje programe, kako za opće predmete tako i za stručne predmete, jer baš takvih udžbenika i drugih obrazovnih materijala sada nema ili ih je vrlo malo. Također, kako broj učenika s posebnim potrebama iz godine u godinu raste, trebali bi se uz svaki udžbenik ili tiskati dodatni materijali za takve učenike ili se trebaju tiskati sami udžbenici. Sada ima slučajeva da je odabrani udžbenik po novom kurikulumu, a udžbenik za učenike s posebnim potrebama po starom kurikulumu, pa je stoga neupotrebljiv. Dakle, podržavam vraćanje radnih bilježnicu u nadležnost Ministarstva i jasno definiranje drugih obrazovnih materijala, stoga je važno reći da prosudba ne bi trebala biti ograničena samo na udžbenik nego i na radnu bilježnicu, te druge materijale. Isto tako prosudbu udžbenika trebalo bi produžiti, a mišljenje prosudbenog povjerenstva bi trebalo biti konačno, dakle udžbenik može ići na doradu, te nakon dorade još jednom biti pregledan od strane istog povjerenstva koje je i započelo prosudbu, te bi time postupak prosudbe trebao biti završen. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
28 Petar Pavlic PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima. Mislim da bi se vrijeme korištenja udžbenika trebalo skratiti na dvije do tri godine, jer je moguće da bi se korištenjem u školi moglo ispostaviti da odabrani udžbenik ne odgovara učenicima koji ga koriste u nastavi, pa bi se mogao izabrati drugi. Nadalje, mislim da je važno da radne bilježnice i drugi dodatni obrazovni materijali budu dio udžbeničkog kompleta, budući da su potrebni učenicima, a ovako ih je potrebno posebno kupovati. Isto tako, moglo bi se u dogovoru s izdavačima omogućiti narudžbu digitalnog koda za pristup digitalnim sadržajima, budući da je takav pristup obično omogućen na godinu dana, pa druga generacija učenika ne može pristupati tim sadržajima. Srdačan pozdrav, Petar Pavlic Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
29 Nada Peretić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je potrebno omogućiti nadopunjavanje Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Također, digitalni obrazovni sadržaji trebaju biti dostupni i učenicima koji imaju rabljene udžbenike. Lijep pozdrav, Nada Peretić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
30 Ana-Marija Juričev Modrinić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, a posebno dio koji se odnosi na odobrenje i uporabu drugih obrazovnih materijala te nadopunjenje Kataloga. Kao što ste naveli zakonom je propisano da udžbenici koji se nalaze u Katalogu moraju biti odabrani. Radim u Školi primijenjene umjetnosti i iz predmeta povijest likovne umjetnosti imamo situaciju da plan i program ne prati novi udžbenik koji je rađen za gimnazijski program tj. po GIK-u. U katalogu su bila ponuđena dva udžbenika, od kojih su oba po GIK-u, dakle udžbenik koji sam prije koristila je izbačen iz Kataloga, a u skladu je s planom i programom. Isto tako, posebno podržavam definiranje i reguliranje pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnim obrazovnim sadržajima. Sa štovanjem. Ana-Marija Juričev Modrinić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
31 JASENKA RAŠETINA PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem osiguranja i unaprjeđenja kvalitete u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja te potrebama hrvatskog društva i gospodarstva. Tek uporabom udžbenika i obrazovnih materijala u svakodnevnom nastavnom procesu moguće je provjeriti omogućuju li ostvarenost ishoda učenja i zato u postupak procjene i evaluacije udžbenika i pripadajućih obrazovnih materijala trebaju biti uključeni nastavnici koji ih koriste u svom odgojno-obrazovnom radu. Smatram da je Zakonom propisano razdoblje uporabe udžbenika od najmanje četiri godine predugo jer sadržaji u njima zastarijevaju pa ih treba kontinuirano dopunjavati i osuvremenjivati, ali to je moguće napraviti i u digitalnom obliku. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
32 Martina Krajnović PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Bitna su iskustva stečena korištenjem određenoga udžbenika i mogućnosti primjene u nastavnom procesu, pa smatram važnim definiranje načina evaluacije udžbenika od strane učitelja i nastavnika. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
33 Nada Grahovac PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se s prijedlogom zakona, da udžbenici budu u uporabi najmanje četiri godine. Nakon najmanje četverogodišnjeg korištenja udžbenika, izdavači bi trebali provesti evaluaciju istih, te prihvatiti sugestije i prijedloge učitelja/nastavnika koji su ih koristili. Treba voditi računa o kvaliteti papira i uveza udžbenika. Učenici bi trebali imati pristup digitalnim sadržajima putem AAI@EduHr identitetom. Lijep pozdrav! Nada Grahovac Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
34 Ivana Gabričević PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakona. Smatram da autori udžbenika ne bi smjeli pisati udžbenike samo "zato da ih pišu". Udžbenici ne bi trebali biti radni, trebali bi biti u skladu s reformom i smatram da bi digitalni udžbenici mogli zamijeniti tiskane jer su održiviji. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 TATJANA PRANJIĆ-PETROVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljenja sam da je Zakonom propisano razdoblje o uporabi udžbenika u školama u trajanju od 4 godine razumno jer treba misliti i na troškove koje imaju roditelji prilikom nabavke udžbenika i ostalog potrebnog pribora. Pri tome treba omogućiti da pristup digitalnim sadržajima bude neograničen bez obzira radi li se o novim ili rabljenim udžbenicima, a umjesto kodova moglo bi im se pristupati putem AAI@Edu.hr elektroničkim identitetom učenika. Smatram da bi pribor potreban za istraživačku nastavu Fizike, koji je nužan svakom učeniku radi ostvarivanja odgojno obrazovnih ishoda propisanih kurikulumom nastavnog predmeta, bilo dobro zbog njegove važnosti uvrstiti u Katalog uz udžbenik kao obvezan za nastavni predmet Fizika u osnovnoj školi. Do sada je takav pribor bio dodatni materijal u tzv. kutijama pa su pojedini nastavnici navodili da imaju problem dobiti suglasnosti roditelja prilikom nabavke istog. Radim u srednjoj strukovnoj školi i poznato mi je da za većinu stručnih predmeta ne postoje udžbenici ili se nastavnici stručnih predmeta snalaze tako da pišu vlastite radne materijale za učenike. Posebno je problem s predmetima gdje ima i puno nacrta ili se radi o praktičnim radovima, kao što su stručni predmeti u graditeljskoj i geodetskoj struci, a ne postoje odgovarajući udžbenici. Svakako podržavam prijedlog da se omogući nadopunjavanje Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, učenika s posebnim potrebama (učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici u osnovnim i srednjim školama) te učenika pripadnika nacionalnih manjina. S poštovanjem, Tatjana Pranjić-Petrović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
36 Nataša Šantić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram kako bi se uporaba odabranih udžbenika trebala propisati na razdoblje duže od četiri godine, uz mogućnost nadopune (iznimka!). Također treba s nakladničkim kućama dogovoriti mogućnost upotrebe kodova i digitalnih sadržaja kako bi ih mogli koristiti učenici koji preuzmu rabljene udžbenike. S poštovanjem, Nataša Šantić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
37 Loneta Plečko PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu kao i mogućnost nadopunjavanja kataloga novim udžbenicima i digitalnim materijalima. Prednost bi trebalo dati digitalnim materijalima. Problem su strukovne škole kojima nedostaje ili uopće nemaju kvalitetne obrazovne materijale. Smatram da kod svake izmjene, dopune i prijedloga moraju biti osobe koje direktno rade u nastavi s učenicima. S poštovanjem, Loneta Plečko Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 TONKICA STRIKA PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se da udžbenici trebaju biti u upotrebi najmanje četiri godine jer se na taj način smanjuju financijski izdatci roditelja i omogućuje nasljeđivanje. Problem s nasljeđivanjem udžbenika javlja se kod udžbenika koji imaju elektronički dio jer se bez koda ne može pristupiti digitalnim sadržajima. Tako učenici koji kupe polovni udžbenik ne mogu koristiti dodatne sadržaje koji se nalaze u elektroničkom dijelu. S poštovanjem Tonkica Strika Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Lea Ljuba Kocijan PRILOG 1. Poštovani! Podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu budući da su nužno potrebne. Odabrani udžbenici koriste se najmanje četiri godine pa je potrebno voditi računa o kvaliteti udžbenika te učenicima omogućiti jednostavniji pristup digitalnim sadržajima. Nužno je definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja, ali regulirati i način pravovremenog osuvremenjivanja tih sadržaja kako se ne bi našli u situaciji da podučavamo sadržaje koji su zastarjeli bez mogućnosti brzih izmjena što je slučaj s pojedinim nastavnim sadržajima u ovom trenutku. Podržavam inicijativu o evaluaciji udžbenika koju bi provodili učitelji i nastavnici koji se njima koriste u praksi. S poštovanjem, Lea Ljuba Kocijan Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
40 Vesna Stipić PRILOG 1. Podržavam izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. Smatram da kvalitetu udžbenika ne određuje broj stranica, težina papira već kvaliteta sadržaja predstavljena udžbenikom. Osobno smatram da su radni udžbenici praktičniji i primjereniji učenicima razredne nastave. Naglašavam da bi trebalo udžbenike osuvremenjivati postupno i kontinuirano. Procjenu i evaluaciju udžbenika trebalo bi provoditi češće i detaljnije i u nju bi trebali biti uključeni učitelji. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
41 Karmen Diminić Milevoj PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unaprijeđenja njihove kvalitete. Podržavam ideju uvođenja digitalnih obrazovnih sadržaja ali ne kao temelj izvora poučavanja.Slažem se i podržavam da bi udžbenici trebali biti u uporabi 4 godine zbog financijskog rasterećenja, a predlažem i da se eventualne dopune/izmjene obrazovnih sadržaja u navedenom razdoblju objavljuju ali u digitalnom obliku. Lpozdrav, Karmen D. Milevoj Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
42 Jitka Stanja Brdar PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavamo izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavamo Zakonom propisano razdoblje da udžbenici moraju biti u uporabi u školama najmanje 4 godine. Nacionalne manjine imaju oprečan problem vezano uz trajanje udžbenika. Nakladnici nacionalnih manjina uslijed nedostataka autora i kapaciteta nisu u mogućnosti proizvesti nove autorske udžbenike za nastavu manjinskih jezika češće od jednom u osam godina. Iz istih razloga traje prevođenje hrvatskih udžbenika na manjinske jezike više od jedne godine. Za manjinske nakladnike nije moguće hrvatske udžbenike iz više predmeta koji su u proljeće objavljeni u Katalogu do siječnja iduće godine, tj. u roku 9 mjeseci prevesti, lektorirati, prelomiti, korigirati i tiskati za odobravanje. Tako da se cijeli postupak prolongira za još jednu godinu i još jedna generacija učenika ostaje bez udžbenika na manjinskom jeziku. Rješenje bi bilo omogućiti manjinskim udžbenicima ili bar prijevodima hrvatskih udžbenika kontinuirano dopunjavanje u Katalog tijekom cijele godine. S poštovanjem Jitka Stanja Brdar, nadzornica - savjetnica za školske ustanove s nastavom na jezik i pismu češke nacionalne manjine i Lidija Dujmenović, ravnateljica Novinsko izdavačke ustanove Jednota Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
43 Danijela Kikić Dakić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene postojećeg Zakona. Smatram da, kada se radi o odobravanju udžbenika za određeni nastavni predmet, u istome treba biti i radna bilježnica. Dakle, trebalo bi ju odobravati povjerenstvo (MZO) kao i udžbenik jer je to jedna cjelina. Stručno povjerenstvo koje odobrava udžbenik, treba odobravati i sve ostale materijale vezane za taj udžbenik kako bi se uspostavila ravnoteža i ujednačenost sadržaja. Također smatram da ne treba uvjetovati broj stranica ili težinu papira u udžbeniku i radnoj bilježnici jer to može bitno utjecati na sadržaj i kvalitetu samog udžbenika. Nadalje, smatram da je potrebno dozvoliti mogućnost nadopunjavanja udžbenika i/ili radnih bilježnica, ukoliko se ukaže potreba, tijekom ove četiri godine dok su u uporabi. Podržavam izradu udžbenika i/ili radnih bilježnica za učenike s teškoćama, koje će pratiti redovan program i biti velika pomoć učenicima i učiteljima u radu. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
44 BOJANA VUKOJEVIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedeni Zakon o izmjenama i dopunama, jer bi takav Zakon sigurno bio na tragu unaprjeđenja kvalitete udžbenika, u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja, kao i potrebama suvremenog hrvatskog društva, a po standardima europskih i svjetskih odgojnih i obrazovnih standarda. Mislim da se na trenutnim školskim Konačnim listama nalazi previše udžbenika različitih nakladnika te da bi se Zakonom o izmjenama trebali ustanoviti normativi od kojih ne bi trebalo odstupati, a tiču se ne samo sadržaja i metodičkog pristupa, već i cjelokupnog vizualno-tehničkog paketa, koji nažalost često ostavlja dojam da se na udžbenike kao važna oruđa gleda kao na nepromišljena, jeftina, a dobro naplaćena rješenja, koja u konačnici ismijavaju i sami učenici. Pod tim mislim na niz nespretnih rješenja, od vizualnih koja nažalost često manjkaju kvalitetom i ne potiču na razvoj kreativnosti, pa sve do loše kvalitete papira i uveza. Zbog mnogih takvih primjera definitivno bi trebalo uvesti evaluaciju udžbenika koju će provoditi učitelji i nastavnici koji se njima koriste u praksi. Povjerenstvo izabrano u tom području trebalo bi sve to uzeti u obzir, definirati standarde poboljšanja i obavezno vratiti postupak odobravanja radnih bilježnica i ostalih radnih materijala u nadležnost ovog ministarstva , kao i definirati usklađivanje digitalnih obrazovnih sadržaja s udžbenicima na način da digitalni materijal nije samo doslovni prijepis onog na papiru već potiče na nove, zanimljive operacije koje bi za ishod imale poticanje istraživanja, imaginacije i posljedično razvijanje učeničkih neotkrivenih potencijala. Srdačan pozdrav, Bojana Vukojević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
45 Jadranka Didović PRILOG 1. Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Budući da se odabrani udžbenici koriste najmanje četiri godine, potrebno je voditi računa o kvaliteti papira i uvezu, a ne ograničavati broj stranica i težinu papira. Učenicima treba omogućiti jednostavniji pristup digitalnim sadržajima i korištenje pristupnog koda dulje od jedne godine. Nakon upotrebe udžbenika važna je i evaluacija istih. Lijep pozdrav, Jadranka Didović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
46 Silvana Rados PRILOG 1. Poštovani, Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se da se korištenje digitalnih nastavnih sadržaja uz udžbenik omogući više godina, kao što učenik može koristiti i sam udžbenik više godina. Podržavam izradu radnih bilježnica za učenike s teškoćama. Takva radna bilježnica treba pratiti redovan program, a velika je pomoć učenicima i učiteljima u radu. Srdačan pozdrav, Silvana Rados Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
47 Ivana Vitlov PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu kao i mogućnost nadopunjavanja kataloga novim udžbenicima i digitalnim materijalima. Smatram da bi prednsot trebalo dati digitalnim materijalima. Posebno ističem strukovne škole (strukovne predmete) kojima nedostaje ili uopće nemaju kvalitetne obrazovne materijale. S poštovanjem, Ivana Vitlov Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
48 Rahela Frelih PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. Kao koordinator za udžbenike u velikoj osnovnoj školi, moram reći da je to opsežan, dugotrajan i iscrpan posao koji ne bi smio nikako biti jedan od "ostalih" poslova. Udžbenici također trebaju biti kvalitetnije izrađeni ako su predviđeni za četverogodišnje korištenje, a kodovi za digitalne udžbenike bi trebali trajati koliko je predviđeno da traje i fizički udžbenik. MZO treba napraviti modernu aplikaciju za narudžbu udžbenika i plaćanje neka ide direktno između MZo-a i nakladnika, a ne preko Škola (slijediti praksu Grada Zagreba). Pri izradi udžbenika za djecu s teškoćama/darovitu djecu, uvjet bi trebao biti da udžbenici isto izgledaju izvana jer će ih učenici i roditelji lakše prihvatiti ako ne odskaču izgledom i odmah etiketiraju dijete kao različito. Stručno povjerenstvo koje odobrava udžbenik, treba odobravati i sve ostale materijale vezane za taj udžbenik kako bi se uspostavila ravnoteža i ujednačenost sadržaja. lp, Rahela Frelih Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
49 SANJA ŠUŠNJARA RAIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da udžbenici ne bi trebali biti radni, a kodovi za digitalne udžbenike bi također trebali trajati četiri godine. U potpunosti podržavam uporabu digitalnih materijala u nastavi koji ne samo da doprinose samoj kvaliteti nastave, nego su i održivi. Lijep pozdrav, Sanja Šušnjara Raić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
50 Ana Katruša PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene postojećeg Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. U svakom slučaju, kada se radi o odobravanju udžbenika za određeni nastavni predmet, u istome treba biti i radna bilježnica, kao drugi obrazovni materijal. Nadalje, smatram da je svakako potrebno dozvoliti mogućnost nadopunjavanja Kataloga, kao i mogućnost nadopunjavanja samih udžbenika tijekom ove četiri godine dok su u uporabi. S poštovanjem, Ana Katruša Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Nikola Lepen PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene zakona o udžbenicima, tj. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Nekoliko mojih razmišljanja: Ukoliko se udžbenici odaberu i koriste u razdobulju od četiri godine svakako je svaka peta generacija financijski zakinuta za kupovinu novih udžbenika dok ih ostale generacije mogu kupovati i rabljene. Stoga bi trebalo misliti i na tu djecu, roditelje... Ne bi trebalo uvjetovati pisanje udžbenika brojem stranica, težinom papira jer to može bitno utjecati na sadržaj i kvalitetu samog udžbenika. Također, autori udžbenika ne bi trebali pisati udžbenike samo zato da pišu udžbenike te kopiraju stare udžbenike u malo izmjenjenoj formi. Udžbenici bi trebali pratiti svojom kvalitetom i stručnošću napredak u znanosti i suvremenom svijetu, naravno, u skaldu s razinom znanja i dobi samih učenika za koje su pisani. Srdačno, Nikola Lepen Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 Tamara Banović PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam izmjene postojećeg zakona. Evo i nekoliko prijedloga: radnu bilježnicu bi trebalo odobaravati isto povjerenstvo (MZO) kao i udžbenik jer je to jedna cjelina. Ne treba uvjetovati broj stranica u udžbeniku i rb jer neki predmeti zahtijevaju više slikovnih prikaza ili sl. Didaktički probor za kemiju trebao bi postati obvezan dio učeničkog kompleta. Tamara Banović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
53 Ivuša Muselin PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu spomenutog zakona. Posebice, podržavam upotrebu digitalnih materijala u nastavi. Smatram da dodatni digitalni materijali uvelike olakšavaju učenicima praćenje nastave a nastavnicima izvođenje, sve u svrhu kvalitetnijeg obrazovanja. Udžbenici, kao i svi ostali nastavni materijali trebali bi ići ukorak s reformom, sadržaj bi trebao biti prilagođen zanimanju odnosno kvalifikaciji za koju se učenik osposobljava. To se odnosi na općeobrazovne predmete, primjerice matematika i strani jezik najčešće nisu prilagođeni struci. Procjena kvalitete udžbenika trebala bi se vrednovati svake godine, jer se pokazalo da su udžbenici tiskani na vrlo nekvalitetan papir i učestalost raspada udžbenika radi lošeg uveza. Srdačan pozdrav, Ivuša Muselin. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
54 Dubravko Žuvić PRILOG 1. Poštovani! Slažem se i podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mislim da nakon upotrebe udžbenika treba napraviti i evaluaciju tih udžbenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 božica vičević PRILOG 1. Poštovani, Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. S obzirom da sam nastavnik strukovnih predmeta smatram da je rok za korištenje udžbenika od 4 godine primjeren. Nužno je također nadopuniti udžbenike sa digitalnim sadržajima kao i unaprijediti kvalitetu sa potrebama hrvatskog društva i sa gospodarskom i obrazovnom politikom EU. Lp Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Suzana Osička PRILOG 1. Poštovani, slažem se s da bi trebalo izmijeniti i dopuniti Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Posebno u dijelu gdje je potrebno mijenjati udžbenike koji su zbog kurikularne reforme zastarjeli odnosno nisu više aktualni. Također se slažem s već navedenim prijedlozima da se korištenje digitalnih nastavnih sadržaja uz udžbenik omogući više godina, kao što učenik može koristiti i sam udžbenik više godina (npr. za ponavljanje gradiva, pripreme za ispite državne mature itd). Mislim da nakon upotrebe udžbenika treba napraviti i evaluaciju tih udžbenika. Uvođenje novih udžbenika i izdavača u katalog bi itekako poboljšalo kvalitetu materijala zbog zdrave tržišne konkurencije. Srdačan pozdrav, Suzana Osička Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Marijana Krnić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. U slučaju prigovora nakladnika na negativno stručno mišljenje o udžbeniku smatram da treba formirati novo povjerenstvo. Ako novo povjerenstvo da negativno stručno mišljenje, tada bi odluka trebala biti konačna, a u slučaju pozitivnog mišljenja treba tražiti i treću ocjenu. Postojanje sukoba interesa člana povjerenstva smatram da treba ograničiti na prihvatljivo vremensko razdoblje od 5 godina. Nadalje, podržavam da se regulira pitanje tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i općenito digitalnih obrazovnih sadržaja. Mišljenja sam da je bitno uskladiti vremensko trajanje kodova digitalnih udžbenika s vremenskim korištenjem udžbenika. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
58 Violeta Grilec PRILOG 1. Poštovani, Podržavam prijedlog izmjena Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SS. Izuzetno je važno da učitelji imaju slobodu u izboru obrazovnih materijala koje će koristiti. Zakonom propisano razdoblje uporabe udžbenika od najmanje četiri godine je u redu,za neke predmete u kojima nema većih promjena,možda i duže. Svakako podržavam izradu udžbenika za ona strukovna zanimanja kojima nedostaju, a isto tako podržavan i izradu udžbenika iz svih predmeta za učenike s teškoćama. Digitalni materijali trebali bi biti interaktivnog sadržaja s puno poveznica, dopunskih sadržaja,zadataka za rješavanje,riješenih zadataka i primjera,video materijala.. za učenike koji žele ponoviti gradivo ili naučiti više. Njih treba nadopunjavati,prema potrebi. Podržavam prijedlog vraćanja postupka odobravanja drugih obrazovnih sadržaja (radnih bilježnica, zadataka za vrednovanje učeničkih postignuća, i dr.) u nadležnost MZO. Smatram da bi isto stručno povjerenstvo koje vrši procjenu određenog udžbenika trebalo vršiti i procjenu drugih obrazovnih sadržaja koji su dio određenog "kompleta". Tako bi imali cjelokupnu sliku . Podupirem prijedlog ograničavanja sukoba interesa članova povjerenstva na razdoblje od 5 godina. Mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima je dobrodošla. S poštovanjem Lijepi pozdrav Violeta Grilec Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
59 Marija Čupić-Senta PRILOG 1. Poštovani, u načelu se slažem s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Potrebno je navesti osnovne karakteristike koje treba imati pojedini udžbenik u smislu tehničkih kvaliteta (npr.ima li bar kod, kvaliteta tiska, uveza i sl.).Nadalje, nužno je uskladiti vremensko trajanje kodova digitalnih udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja s vremenskim trajanjem korištenja udžbenika. Također treba točno navesti po predmetnim područjima koji se to dodatni materijali mogu koristiti.I na kraju uvesti obveznu evaluaciju udžbenika nakon razdoblja od 1 godine korištenja. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
60 Jelena Cvrković PRILOG 1. Poštovani, slažem se i podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Digitalni udžbenici trebaju biti nadopuna tiskanim udžbenicima, a nikako njihova zamjena. Podržavam odluku o odabiru udžbenika na četiri godine. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 Lidija Škrlec PRILOG 1. Poštovani, podržavam napor Ministarstva da u postojećem pravilniku otkloni nedostatke i ispravi ih. Kao prvo, smatram kako bi na procjenu usklađenosti s važećim Zakonom osim udžbenika, svakako trebalo raditi procjenu i radne bilježnice, kao i digitalnih materijala. Ova procjena bi trebala biti detaljnija i preciznije određena. Naime, u zadnjih 3 godine se zbog prilično brzog uvođenja novog Kurikuluma i Škole za život skratio rok izdavačima da pripreme nastavne materijale (udžbenik, radnu bilježnicu, digitalne materijale i druge obrazovne materijale) kvalitetno i nakon detaljne provjere. Iz tog se razloga tek učitelji koji koriste te materijale moraju baviti lektoriranjem i upućivanjem izdavača na pogreške i nedosljednosti. Stoga smatram kako je svakako potrebno povjerenstvu koje odlučuje o uvrštavanju materijala u Katalog dati detaljnije upute i tražiti iscrpnije izvješće. Ovdje se nameće i relativno kratak rok koje povjerenstvo ima da obavi svoj zadatak, te bi njega s 14 dana trebalo produžiti na 21 dan. Drugi obrazovni materijali su vrlo bitni te se slažem kako je njihovo odobravanje svakako potrebno raditi paralelno s udžbenikom. Isto tako, podržavam prijedlog da se tijekom nastavne godine, a nakon izlaska Kataloga odobrenih udžbenika i obrazovnih materijala isti nadopunjuje, jer se često dogodi da izdavač ne može u kratkome roku pripremiti sve svoje materijale, te mora čekati sljedeće 4 godine kako bi se materijal uvrstio. Time smo svi zakinuti, i izdavači i učitelji, odnosno učenici. S poštovanjem, Lidija Škrlec Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
62 Ivana Kujundžić PRILOG 1. Poštovani, slažem se i podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da digitalni udžbenici trebaju biti eventualna nadopuna tiskanim udžbenicima, a nikako njihova zamjena. Podržavam odluku o odabiru udžbenika na četiri godine. Srdačan pozdrav, Ivana Kujundžić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 Dunja Irha Baričević PRILOG 1. Poštovani, složila bih se s odlukom Ministarstva da je potrebno doraditi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Što se tiče korištenja udžbenika na četiri godine mislim da je to u redu, no svakako treba provjeravati informacije u udžbeniku i uskladiti ih sa situacijom kojom smo okruženi. Za strukovne škole možda prilagoditi sadržaj prema iskazanom zanimanju učenika za neki predmet, primjerice povijest uz opću, uvesti dio koji se posebno tiče njihove struke. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
64 Jasna Zovko PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Nadam se da će se izvršiti nadopuna važećeg Kataloga udžbenicima za strukovne škole deficitarnih i ostalih programa kojih je do sada bilo vrlo malo. Lijep pozdrav, Jasna Zovko Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
65 Boris Banić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se s mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, za učenike s posebnim potrebama te učenike pripadnike nacionalnih manjina, te smatram da je prijedlog evaluacije udžbenika u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovnih materijala i sadržaja odgojno-obrazovnog rada neophodan. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 TATJANA ABRAMOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mislim da bi odabrane udžbenike učenici trebali koristiti duže od 4 godine. Udžbenici ne bi trebali biti radni. Veliki problem predstavlja nedostatak udžbenika za učenike strukovnih zanimanja pa bi na tome trebalo ozbiljno poraditi. Podržavam uporabu digitalnih materijala u nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 MARINELA BORAS PRILOG 1. Poštovani, slažem se s odlukom Ministarstva kako je potrebno doraditi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Posebno je potrebno obratiti pažnju na odobrene udžbenike i obrazovne materijale za srednje strukovne škole jer se često ne slažu s razinom znanja učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 Nediljka Penović PRILOG 1. Poštovani, slažem se s odlukom Ministarstva kako je potrebno doraditi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Osim što treba više pažnje posvetiti kvaliteti udžbenika, potrebno je da poveznice vrijede trajno. Evalvaciju smatram nužnom nakon prve godine rada s novim udžbenicima, jer najčešće bitne nedostatke uočavamo tek u neposrednom radu s učenicima. Dodatni materijali i digitalni sadržaji bi se mogli dopunjavati, mijenjati i obogaćivati stalno . Prijedlog kolege da se korištenje digitalnih sadržaja treba pojednostaviti omogućavanjem pristupa AAI@EduHr identitetom učenika mi se čini prihvatljiv. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
69 Nives Miljuš PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s posebnim naglaskom na: - definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja Slažem se s brojnim komentarima kolega da učenicima treba omogućiti korištenje digitalnih sadržaja više godina i jednostavniju registraciju. - uz precizno definiranje drugih obrazovnih materijala propisati korištenje najviše jednoga u nastavnom predmetu (iznimka 5. - 8- geografski atlas) Uz udžbenik i jedan drugi obrazovni materijal (radna bilježnica, zbirka zadataka, nastavni listići), učenicima i učiteljima dostupni su i digitalni obrazovni sadržaji. Od ove godine kvalitetni su, opširni i učenicima zanimljivi (za nastavni predmet Hrvatski jezik u osnovnoj školi). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 Alida Poljak PRILOG 1. Poštovani, podržavam izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram kako korištenje odabranih udžbenika ne bi trebalo biti strogo definirano razdobljem od 4 godine, već bi se trebalo prilagoditi promjenama njegovog sadržaja. Konkretno, ako se nakon 4 godine ne vidi potreba za promjenom udžbenika, jer bi sadržaj udžbenika i dalje ostao isti i dosadašnji sadržaj je dovoljno kvalitetan te zadovoljava sve kriterije, udžbenik bi se trebao nastaviti koristiti u dosadašnjem izdanju i nema potrebe za novim koji bi samo stvorio trošak. S druge strane, ako udžbenik prije isteka roka od 4 godine prestane biti dovoljan obrazovni sadržaj učenicima jer je struka napredovala, nastavnici bi trebali imati mogućnost promjene istoga. Također, sadržaji digitalnih udžbenika bi se trebali češće ažurirati te bi kodovi za iste trebali biti aktivni dulje od jedne godine kako bi dijete koje je naslijedilo tiskani udžbenik također moglo koristiti e-sadržaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
71 Marija Glibo-Čuljak PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Odabrane udžbenike treba koristiti četiri, ako ne i više godina. Digitalni udžbenici ne mogu biti zamjena pravim udžbenicima jer oni bi trebali samo služiti kao dopuna i mogu se češće mijenjati. Jedini problem je što učenici moraju udžbenike vraćati svake godine te ih ne mogu koristiti za ponavljanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 ANA SUDAREVIĆ PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebno revidirati Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram prihvatljivim da se udžbenik koristi četiri godine, no u tom slučaju posebnu pozornost treba obratiti kako na njihove sadržajne, tako i na fizičke dijelove. Naime, fizička kvaliteta udžbenika često ne zadovoljava višegodišnje korištenje (kvaliteta uveza i papira je loša itd.). Slično se odnosi i na aktivacijski kod koji je previđen samo za jednogodišnje korištenje. Jedno od rješenja moglo bi biti da kodovi vrijede koliko i udžbenik uz koji se vežu, a predlažem da se digitalnim sadržajima pristupa s AAI@EduHr identitetom. Problem su i npr. CDi koji se često izgube ili oštete pa se u tom slučaju ne nasljeđuju s udžbenikom. Nadalje, udžbenici predviđeni za višegodišnje korištenje ne bi trebali biti radni. Također smatram da bi trebalo uvesti evaluaciju udžbenika nakon jednogodišnje primjene kao i mogućnost dopune Kataloga novim udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima što bi bilo u nadležnosti Ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
73 Helena Pejić Jukić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Odabrani bi udžbenici trebali trajati najmanje četiri godine, ali oni trebaju biti kvalitetni i prilagođeni učeniku. Potrebno je pri odobravanju udžbenika i obrazovnih materijala voditi računa o najnovijim istraživanjima i strategijama poučavanja. Kako bi se učenicima koji koriste rabljene udžbenike omogućio pristup digitalnim sadržajima, svakako bi trebalo produžiti aktiviran kod digitalnih obrazovnih sadržaja. Smatram da digitalni udžbenici su samo dopuna tiskanim udžbenicima, a ne zamjena. Helena Pejić Jukić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
74 ANA BENAZIĆ JURČIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu zakona. Svaki udžbenik, a pogotovo onaj iz matematike moguće je procijeniti tek nakon što se koristi. Udžbenik treba biti na korist učeniku, ali i učitelju. Kako svaka generacija učenika nije jednaka po predznanju i sposobnostima potrebno je učiteljima dozvoliti da udžbenik promijene prije isteka 4 godine te da udžbenik odgovara onoj generaciji učenika koja će ga i koristiti. S obzirom da je krenuo u frontalnu nastavu novi kurikulum iz matematike potrebno je nakon 1 godine napraviti evaluaciju udžbenika te ukoliko nije bio koristan omogućiti izbor novog. Također trebalo bi u osnovni komplet iz matematike uvrstit radnu bilježnicu (zbirku) zadataka, a ne da bude kao do sada uvršten u katalog DOM. Digitalni obrazovni materijali su poželjni, ali ne kao zamjena osnovnog papirnatog udžbenika koji je zbog ograničenja gramaže i veličine svake godine sve lošije kvalitete i s manjim brojem zadataka. Zbog ograničenja koja moraju poštivati izdavači kod tiskanja, udžbenik je izgubio na kvaliteti i dio obrazovnih materijala prebačen je online. Udžbenik mora učeniku biti u cjelovitom obliku dostupan offline, a tek ono što prelazi obim udžbenika online. Ana Benazić Jurčić. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
75 BORIS PULJEK PRILOG 1. Poštovani, kao i nekoliko kolega u ranijim komentarima smatram da je bitno propisati da popratni digitalni sadržaji koji dolaze sa udžbenikom ne budu vremenski ograničeni. Na taj način se ograničava korištenje polovnih udžbenika što je do sada bila uobičajna praksa koja je utjecala smanjenje troškova školovanja. Boris Puljek dipl.ing. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
76 IVA MARAS PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 Renata Pintar PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam evaluaciju korištenih udžbenika nakon određenog vremena. Odabrani bi se udžbenici trebali koristiti svakako dulje vrijeme, najmanje četiri godine, a ne vidim razloga zašto ne bi i dulje vrijeme. Digitalni sadržaji, koji prate pojedine udžbenike uvijek se mogu sadržajno u kontinuitetu uređivati i dopunjavati i tako će u svakom slučaju pratiti sadržaje iz obveznih udžbenika. Smatram da digitalni udžbenici ne mogu biti zamjena za tiskane udžbenike, nego dopuna. Treba regulirati korištenje šifre koju učenici dobiju uz udžbenik za digitalne sadržaje da traje dulje kako bi se kod nasljeđivanja udžbenika u obitelji mogao koristiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
78 Željka Winkler PRILOG 1. Poštovani, ne slažem se s prijedlogom da se nakon negativne recenzije udžbenika, formira novo povjerenstvo. To bi moglo unedogled, odnosno sve dok ne naiđe skupina koja će odobriti udžbenik. Postoje razlozi zašto stručno povjerenstvo daje negativnu ocjenu. Umjesto da se poboljša kvaliteta udžbenika, mijenja se povjerenstvo?! Smatram da to ne ide u korist poboljšanja kvalitete obrazovnih sadržaja, već da se pogoduje nakladnicima. Srdačan pozdrav, Željka Winkler Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
79 ANKICA OSTOJIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu . Udžbenici ne bi trebali biti radni . Nakon uporabe udžbenika treba napraviti i evaluaciju istih od strane učitelja koji su se njime koristili cijelu godinu. Kodovi za digitalne sadržaje trebaju vrijediti koliko i udžbenik, kako bi bili dostupni i učenicima koji će ga naslijediti. Lijep pozdrav Ankica Ostojić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
80 ANAMARIJA NERAD PRILOG 1. Poštovani, s obzirom da smo u eri prelaska sa papirnatog na digitalni zapis, mislim da je nužno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja. U vezi papirnatih udžbenika stvari treba pojednostaviti, moj prijedlog je da se ide sa jednim udžbenikom za određeni predmete i da to vrijedi za sve škole u RH, a da se nastavnicima daju slobodne ruke po pitanju dodatnih materijala, što uključuje i digitalni obrazovni sadržaj te kreativnost svakog nastavnika. Srdačan pozdrav Anamarija Nerad Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
81 Miranda Jovanović PRILOG 1. Poštovani, podržavam izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Potrebno je mijenjati udžbenike koji su zbog reforme i promjena u kurikulumu zastarjeli odnosno nisu više adekvatni, ali na kvalitetniji način. Potrebno je bolje uskladiti okvirne godišnje izvedbene kurikulume objavljene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja s GIK –ovima izdavačkih kuća (nastavni predmet matematika). Udžbenici nikako ne bi trebali biti radni (u postojećim udžbenicima navedeni su i neki zadatci u formi koja zahtjeva popunu u udžbeniku), to stvara problem učenicima koji ih nasljeđuju. Mislim da nakon uporabe udžbenika treba napraviti i evaluaciju istih. Drugi obrazovni materijali za osnovnu kao što su kutije iz biologije, kemije, tehničke kulture i fizike su višeg cjenovnog ranga. Ti su materijali iznimno korisni jer učenici uče kroz praktični rad, no treba inzistirati na smanjenju cijena. Uvođenje novih udžbenika i izdavača u katalog također bi poboljšalo kvalitetu. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
82 Marija Borko PRILOG 1. Poštovani, razmišljam o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu i mislim da su ti svi zakoni zastarijeli. Danas kad poučavanje temeljimo na ishodima propisati jedan udžbenik po kojem će učenici učiti izgleda mi arhaično. Smatram da je bolje govoriti o preporučenim udžbenicima. Isto tako ne vidim razloga za vremensko ograničenje takvih udžbenika. Udžbenik je knjiga iz koje se uči, a ne roman koji se čita od prve do zadnje stranice. Lijep pozdrav Marija Borko Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
83 Jasminka Bikić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Razdoblje od četiri godine za upotrebu udžbenika smatram prihvatljim, ali je potrebna evaluacija. Nastavnik tek nakon primjene udžbenika u praksi, može donijeti objektivnu ocjenu o kvaliteti udžbenika. Kodovi za digitalne sadržaje trebaju vrijediti koliko i udžbenik, kako bi bili dostupni i učenicima koji će ga naslijediti. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
84 Jelena Dobrić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Treba omogućiti nadopunjavanje kataloga udžbenika novoodabranim udžbenicima. Smatram da će takvi udžbenici i drugi obrazovni materijali unaprijediti obrazovne procese. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Jasna Milički PRILOG 1. Poštovani, slažem se s odlukom Ministarstva kako je potrebno doraditi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljenja sam da se udžbenici mogu koristiti na razdoblje od 4 godine i više, posebno kod onih predmeta gdje se sadržaj bitno ne mijenja. No, u tom slučaju treba poraditi na njihovim fizičkim, ali i sadržajnim dijelovima. Kvaliteta udžbenika za osnovne škole je vrlo loša. Uvezi se vrlo brzo raspadaju, svako bilježenje na papiru dosadašnje kvalitete omogućava preslikavanje na druge stranice, udžbenici su radni (velika većina). Slažem se s prijedlogom da je nužno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja. Često se događa da udžbenici jezika ili glazbene kulture imaju popratne materijale (CD) koji su podložni oštećenju, a izdavači se ne smatraju obveznim dostaviti nove. Slično je i kodovima koji se nalaze unutar udžbenika koji se koriste više godina (škole moraju kontaktirati pojedine izdavače da se učenicima omogući pristup sadržaju dodjeljivanjem novih, aktivnih kodova). Slažem se s prijedlozima kolega da bi korištenje digitalnih sadržaja trebalo pojednostaviti i omogućiti im pristup AAI@EduHr identitetom učenika. Obavezno treba uvesti evaluaciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
86 Jasminka Kalšan PRILOG 1. Poštovani! Slažem se i podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Bilo bi poželjno da nastavnik ima mogućnost odabira drugog udžbenika i prije isteka roka od 4 godine ukoliko odabrani udžbenik ne ispuni naša očekivanja. Podržavam ideju uvođenja digitalnih obrazovnih sadržaja, ali ne kao temeljnog izvora poučavanja. U strukovnim školama uglavnom nedostaju udžbenici za pojedine predmete ili su već zastarjeli, pa objavljivanje nastavnih sadržaja od strane nastavnika na određenim platformama također ima velik značaj Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
87 Jasmina Štefović PRILOG 1. Poštovani! Podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Budući da radim u umjetničkoj školi i predajem strukovne predmete, mogu iz prve ruke potvrditi na nedostatak kvalitetnih i cijenom pristupačnih udžbenika za specifične predmete, kako za nastavnike, tako i za učenike. Napominjem da je važno kontrolirati sadržaj ali i tehničke karakteristike; kvalitetu papira, tisak kao i mogućnost kvalitetnog pisanja na površini papira, o obzirom da su se neki radni materijali pokazali izrazito loši i nekvalitetni (neke knjige se u roku mjesec dana raspadnu). Vrlo je važno poraditi na izdavanju udžbenika i za darovite učenike i za učenike s raznim teškoćama, tako da učitelji i nastavnici imaju odobrena nastavna sredstva kao pomoć za obradu nastavnih sadržaja od strane stručnjaka u tom segmentu obrazovanja. Agencija ima veliku ulogu u preporuci kvalitetnih materijala i trebala bi poticati korištenje istih. Katalog obavezno nadopunjavati, ali i mijenjati s obzirom na krajnju evaluaciju nakon praktične realizacije. Digitalne inačica udžbenika su uvijek poželjne kao i dodatni digitalni materijali te ih također treba nadopunjavati i omogućiti na korištenje svakom učeniku bez obzira na vrijeme korištenja. Lijep pozdrav, Jasmina Bukša Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
88 Anita Tufekčić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjenu spomenutog zakona. Posebice, podržavam upotrebu digitalnih materijala u nastavi. Smatram da dodatni digitalni materijali uvelike olakšavaju svima praćenje nastave i provedbu kvalitetnijeg obrazovanja. Udžbenici, kao i svi ostali nastavni materijali trebali bi ići ukorak s reformom a procjena kvalitete udžbenika trebala bi se vrednovati svake godine. Srdačan pozdrav, Anita Tufekčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
89 Biljana Krnjajić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjenu spomenutog zakona. Smatram da bi udžbenike u većoj mjeri trebalo osmisliti u digitalnom obliku. Udžbenici i ostali nastavni materijali trebali bi pratiti reforme i promjene. Nakon upotrebe udžbenika trebalo bi napraviti i evaluaciju tih udžbenika s ciljem unapređenja kvalitete. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
90 Tajana Štefok PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je rok od 4 godine za korištenje odabranih udžbenika predugi. S obzirom na velik broj ponuđenih udžbenika odobrenih od strane MZO-a može se dogoditi da se odabrani udžbenik u praksi ne pokaže kao najbolji izbor za učenike. Rok za korištenje odabranih udžbenika trebao bi se ograničiti na godinu dana jer se svi udžbenici nalaze i u digitalnom obliku , moguće ih je koristiti preko koda koji je ograničen na samo jednog korisnika, tako da popratne digitalne sadržaje u udžbeniku može pratiti samo samo jedan korisnik u prvoj godini korištenja. Također je velik broj udžbenika u osnovnim školama radni, te ih ne mogu koristiti sljedeće generacije. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
91 HRVOJE TON PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjenu spomenutog zakona. S obzirom na opće usmjerenje društva ka informatizaciji i digitalizaciji nastavnih sadržaja, smatram da bi udžbenike trebalo u većoj mjeri od dosadašnje osmisliti u digitalnom obliku. Na taj način bi se smanjio trošak tiskanja, učeničke torbe bi postale laganije i djecu bi se usmjeravalo ka većoj informatičkoj pismenosti, što u današnje vrijeme predstavlja nužnost. Isto tako smatram da bi smanjenje količine gradiva u pojedinim predmetima dovelo do boljih rezultata te manje frustracije kod učenika i roditelja. Znam da nije predmet ove rasprave, no vjerujem da bi u razvoju svakog pojedinog učenika važan faktor bio i povećanje količine nastave glazbenog i likovnog odgoja u osnovnim školama. Srdačan pozdrav, Hrvoje Ton Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
92 Linda Jurkić PRILOG 1. Poštovani, smatram da je vrijeme korištenja udžbenika od četiri godine predug period s obzirom da smo u reformi te da su se sadržaji promijenili i da će se kroz naredno razdoblje iz nekih predmeta sigurno mijenjati. Isto tako, nakon odabira udžbenika uvijek može doći do toga da nam način rada prema tom udžbeniku ne odgovara i da ga već za godinu dana želimo zamijeniti nekim drugim. Kodovi iz učeničkih udžbenika vrijede samo jednu godinu, što nikako nije u redu. Dakle, ne daje se mogućnost ponovnog rada po tom udžbeniku (rabljenom) i sljedeću godinu jer ne postoji mogućnost korištenja popratnih digitalnih sadržaja. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
93 Matilda Jelaska PRILOG 1. Poštovani, slažem se s procjenom o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer treba osigurati unaprjeđenje u skladu s reformom.Bilo bi poželjno da nastavnik ima mogućnost odabira drugog udžbenika i prije isteka roka od 4 godine ukoliko odabrani udžbenik ne ispuni naša očekivanja. Lijep pozdrav, Matilda Jelaska Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
94 Emerencijana Rebić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam upotrebu digitalnih materijala u nastavi, tim više što za plesne predmete oni mogu sadržavati video snimke koje doprinose kvaliteti nastave. Budući da sam zaposlena u umjetničkoj plesnoj školi smatram da je uvođenje digitalnih sadržaja u nastavi za nas posebno korisno. Srdačan pozdrav, E. Rebić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
95 Magdalena Ajduk PRILOG 1. Poštovani, U potpunoti podržavam upotrebu digitalnih materijala u nastavi, no smatram da je potrebno zadržati i klasične udžbenike. ponajviše podržavam odobrenje radnih bilježnica 4 u osnovnim ali i srednjim školama. Budući da sam zaposlena u srednjoj strukovnoj školi, upoznata sam i sa prblemima "stručnih predmeta" kojima nedostaju radne bilježnice, a često i udžbenici za pojedine predmete. Lijepi pozdrav, Magdalena Ajduk Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 MARIO SLIVKA PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Digitalni udžbenici se trebaju koristiti više godina a kod bi trebao vrijediti koliko i udžbenik. Također, ako je tiskani udžbenik namijenjen za više godina, tada ne bi smio imati prostor za pisanje po njemu, već upute prema radnoj bilježnici ili drugim materijalima. Vrlo je bitno provesti evaluaciju nakon jednogodišnje primjene udžbenika. Tek nakon revizije izdanja, dozvoliti višegodišnju primjenu. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
97 Darija Benaković PRILOG 1. Poštovani, udžbenici i ostali obrazovni materijali važna su sastavnica odgoja i obrazovanja. Već na početku ovoga dokumenta uviđam vrlo veliku pogrešku u poznavanju hrvatskoga jezika. Sastavljači obrasca morali bi znati da se pitanje u hrvatskome jeziku ne postavlja česticama 'da li'. Nije prihvaćen Vaš komentar se ne odnosi na predmet ove javne rasprave.
98 Zoran Zelić PRILOG 1. Pozdravljam izmjene Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Ja radim u srednjoj strukovnoj školi, te znam da za pojedine predmete ne postoje nikakvi udžbenici ili su zadnje izmjene i dopune rađene prije 10-tak godina. Provođenje praktične nastave kod poslodavca se najčešće provodi bez ikakvih stručnih materijala , već učenici služe kao pomoćna radna snaga, te rade sve poslove koji gotovo da nemaju nikakve veze sa njihovim obrazovanjem.Mišljenja sam da bi se digitalne obrazovne sadržaje trebalo povezati sa sadržajem iz knjige u obliku prijedloga ili poveznica. Problem zašto ima malo novih izdanja udžbenika je jako veliki jer autori trebaju uložiti puno truda u izradu, dobiju vrlo malo od toga a nakladnici poberu maslo. Kada bi autori dobivali više od svoga autorskog rada vjerovatno bi bilo više boljih i kvalitetnijih udžbenika u tiskanom i digitalnom obliku. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
99 Davorka Hrženjak PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se s vraćanjem postupka odobravanja drugih obrazovnih u nadležnost Ministarstva. Kodovi za digitalne udžbenike i digitalne obrazovne sadržaje trebaju vrijediti koliko i udžbenik. U suprotnom, kod nasljeđivanja udžbenika, učenik dobije samo tiskano izdanje udžbenika bez dodatnih digitalnih sadržaja koji dolaze uz udžbenik. Tiskani i digitalni udžbenik trebaju biti cjelina dostupna svakom učeniku. Smatram da bi trebalo provoditi evaluaciju udžbenika. Srdačan pozdrav, Davorka Hrženjak Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
100 Ružica Rebrović-Habek PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Zakonom propisano razdoblje da udžbenici moraju biti u uporabi u školama najmanje 4 godine je u današnjim okvirima, u kojima se reforma tek uhodava, previše dug period. Zalažem se za evaluaciju udžbenika i mislim da bi je trebalo raditi nakon jednogodišnje primjene. Izbor ponuđenih udžbenika velik je, pa se ponekad dogodi da odabrani udžbenik u praksi ne zadovolji prvotne potrebe nastavnika, a u konačnici i učenika. To sam dosta imala prilike vidjeti na prvim razredima OŠ. Mislim da bi trebalo obratiti pažnju i na kvalitetu istih jer se često događa da se, već u prvoj godini korištenja, udžbenici raspadnu zbog loše kvalitete uveza. Udžbenici koji su predviđeni za korištenje duže od jedne školske godine, ne bi smjeli biti radni jer onda nemaju više svrhu udžbenika i besmisleno ih je davati drugim učenicima. Također je potrebno regulirati pitanje digitalnih udžbenika s elektroničkim dijelom digitalnih obrazovnih sadržaja, jer učenici koji su naslijedili udžbenike nisu u mogućnosti koristiti digitalne inačice jer je kod iskorišten. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
101 Nataša Tram PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Posebno ću istaknuti važnost uvođenja udžbenika za učenike s teškoćama. Mišljenja sam da treba omogućiti dulje korištenje digitalnih udžbenika, gdje uporaba koda za udžbenike nije ograničena na samo jednu školsku godinu. Vrlo je bitno provesti evaluaciju nakon jednogodišnje primjene udžbenika. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
102 Marija Istenić PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Neki udžbenici u srednjim strukovnim školama nedostaju ili su zastarjeli te bi trebalo izraditi nove, pritom vodeći računa o tome da udžbenici pratite promjene u kurikulumu. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
103 Sandra Juran PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu . Roditelji prečesto kupuju nove udžbenike, nema adekvatne regulative koja bi ih zaštitila u tome. Razdoblje uporabe udžbenika u školama do 4 godine je razumno razdoblje. Svakako podržavam izradu udžbenika za ona strukovna zanimanja kojima nedostaju, a naročito za učenike s teškoćama. Digitalni materijali trebali bi biti interaktivnog sadržaja sa puno poveznica, novih, dopunskih sadržaja, te za učenike koji žele ponoviti gradivo ili ga dopuniti novim i svježim sadržajima. Njih treba nadopunjavati, a udžbenike zadržati barem četiri godine. Lijepi pozdrav, Sandra Juran. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
104 Kristina Žuvić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SS. Smatram kako je dobro da učitelji imaju slobodu u izboru obrazovnih materijala koje će koristiti. Osim toga, smatram kako je Zakonom propisano razdoblje uporabe udžbenika od najmanje četiri godine predugo. U praksi sam primijetila kako se problem javlja s digitalnim obrazovnim sadržajima jer jednom aktiviran kod za digitalni udžbenik vrijedi jednu školsku godinu. Učenici koji na korištenje dobiju rabljeni udžbenik nemaju više aktivan kod za pristup digitalnom udžbeniku. Podržavam vraćanje postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala u nadležnost MZO. Srdačan pozdrav! Kristina Žuvić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
105 Renata Kovač PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Dobro je da učitelji i dalje imaju slobodu izbora za svoje obrazovne materijale. Podržavam prijedlog vraćanja radnih bilježnica u nadležnost Ministarstava, te predlažem isti slijed nastavnih tema kod svih izdavača kako ne bi bilo nejasnoća i razilaženja prilikom prelaska na on line nastavu. Lijep pozdrav, učiteljica Renata Kovač Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
106 Ljiljana Štingl PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unaprjeđenja njihove kvalitete. No, isto tako smatram da bi udžbenici trebali imati dulju uporabnu vrijednost, posebice iz općih predmeta. Digitalni sadržaji koji su popratni uz određene udžbenike trebali bi se dorađivati i mijenjati u skladu sa novonastalim potrebama. Sam udžbenik bi trebao biti temelj koji se nadograđuje digitalnim sadržajima, te bi kao takav trebao služiti učenicima duži niz godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
107 Sara Novak PRILOG 1. Pozdravljam nadolazeće izmjene Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Kako radim u srednjoj strukovnoj školi, iz iskustva znam da za pojedine predmete ne postoje suvremeni udžbenici ili uopće ne postoje. Praktična nastava također zaostaje po tom pitanju. Smatram da bi se digitalne obrazovne sadržaje trebalo povezati sa sadržajem iz knjige u obliku prijedloga ili poveznica. Ne mislim da bi digitalni sadržaj trebao nadomjestiti sadržaj iz udžbenika već ga obogatiti jer je mnogo truda uloženo u razvoj digitalnog sadržaja, u posljednje vrijeme. Također smatram da je potrebno dosadašnje materijale obogatiti materijalima i za učenika s teškoćama u razvoju. Sara Novak, mag. paed. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
108 Zrinka Klarin PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam odluku, reguliranu ovim prijedlogom, da je propisano razdoblje uporabe udžbenika u školama do 4 godine. Svakako bi trebalo obratiti pažnju na kodove za udžbenike kako bi ih učenici moglo koristiti duže od jedne školske godine. Pohvaljujem izradu udžbenika za učenike s teškoćama a oni bi trebali svakako pratiti udžbenik za redovni program. Podržavam vraćanje postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica za OŠ) u nadležnost MZO kao i precizno definiranje drugih obrazovnih materijala. Lp. Zrinka Klarin Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
109 Dubravka Scharmitzer PRILOG 1. Poštovani, pohvaljujem što se krenulo s izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da udžbenici trebaju pratiti promjene u kurikulumu. Smatram i da bi trebalo više vremena posvetiti udžbenicima iz struke u strukovnim školama. Kodovi za udžbenike bi se trebali moći koristiti duže od jedne školske godine. Pohvaljujem izradu udžbenika za darovite učenike te smatram da bi se trebali izraditi udžbenici i za učenike s teškoćama. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
110 Ružica Šošić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unaprjeđenja njihove kvalitete. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
111 Danijel Pranić PRILOG 1. Poštovani, podržavam navedene promjene jer smatram da će povećati kvalitetu nastavnog procesa. Također smatram da bi se trebalo definirati udžbenike ili materijale za darovitu djecu koja su često izostavljena iz planiranja i rada nakladnika. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 Marina Lucin PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SS. Smatram da je Zakonom propisano razdoblje uporabe udžbenika od najmanje četiri godine predugo jer sadržaji u njima brzo zastarijevaju. Poseban problem javlja se s tiskanim udžbenicima s elektroničkim dijelom i digitalnim obrazovnim sadržajima jer aktiviran kod vrijedi učenicima jednu školsku godinu. Učenici koji na korištenje dobiju rabljeni udžbenik nemaju više aktivan kod za e-sadržaje i dodatne materijale. Pozdravljam ideju da se postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala vrati u nadležnost MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
113 Sanja Kovačić PRILOG 1. Poštovani, podržavam mišljenja da se Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovne i srednje škole mora mijenjati i nadopunjavati. Kako radim u strukovnoj školi u sektoru turizma i ugostiteljstva mogu iz osobnog iskustva reći da nam nedostaju novi, svježi, suvremeni materijali. No, svjesna sam da kada bismo svake godine mijenjali udžbenike stvorili bi dodatne troškove roditeljima, koji su ionako opterećeni brojnim životnim nedaćama i teškoćama u današnjem društvu. Stoga podržavam inicijativu izdavanja čim više digitalnih sadržaja, ali s naglaskom na potrebu njihove kontinuirane stručne evaluacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
114 Dijana Stanić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim. Udžbenici i ostali nastavni materijali bi trebali pratiti reforme i promjene u kurikulumu, a trebali bi postojati i za sve predmete. Iz iskustva znam da za neka strukovna zanimanja, pogotovo pomoćna (npr. za pomoćne kartonažere) nema gotovo nikakvih materijala na hrvatskom jeziku; nema ni udžbenika. Nastavnici se snalaze tako da pronalaze sadržaje na internetu na drugim jezicima, te ih prevode i prilagođavaju. Slažem s navedenim prijedlozima da se korištenje digitalnih nastavnih sadržaja uz postojeći udžbenik omogući više godina, kao i da učenik može koristiti i sam udžbenik više godina (npr. za ponavljanje gradiva, pripreme za ispite državne mature itd). Nakon upotrebe udžbenika obavezno bi trebalo napraviti i evaluaciju tih udžbenika kako bi se oni mogli usavršavati. Zdravoj tržišnoj konkurenciji pridonosi također uvođenje novih udžbenika i izdavača. Lijepi pozdrav, Dijana Stanić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
115 Ksenija Blažević Milosavljević PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja kataloga novim udžbenicima te pozdravljam izradu udžbenika za darovite učenike i učenike s teškoćama. Srdačan pozdrav. Ksenija Milosavljević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Andreja Dorić PRILOG 1. Poštovani! Svakako podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ! Vrlo je važno poraditi na izdavanju udžbenika za darovite učenike, kao i za učenike s teškoćama, te bi takvi udžbenici OBAVEZNO trebali pratiti redovite udžbenike. Osim toga i popratni materijali uz udžbenike, koje nikako ne treba ograničavati, su uvijek dobro došli. Mišljenja sam da na tržištu treba biti KVALITETNA ponuda, a ne kvantiteta i da učitelji imaju slobodu izbora za svoje obrazovne materijale. Mišljenja sam i da Agencija ima veliku ulogu u odobravanju DOMova i da to ne treba ukinuti jer je MZO i ovako pretrpan poslom. Katalog svakako nadopunjavati. Smatram da bi bilo dobro evaluirati udžbenike nakon praktične uporabe u razredu s ciljem unapređenja kvalitete. Također se zalažem za isto i kod digitalnih inačica udžbenika te dodatnih digitalnih materijala. Lijep pozdrav, Andreja Dorić, prof. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
117 Vesna Krnčević PRILOG 1. Poštovani, Složila bih se predloženim izmjenama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Možda je period od četiri godine dug za korištenje udžbenika, pogotovo u strukovnim školama jer se tehnologija mijenja iz dana u dan. U strukovnim školama uglavnom nedostaju udžbenici za pojedine predmete ili su već zastarjeli, pa se snalazimo izraditi vlastite digitalne obrazovne sadržaje i biti ukorak s razvojem tehnologije. Od kako se uvela nastava na daljinu, mislim da je tiskanim udžbenicima nadopuna s digitalnim sadržajima uvelike pomogla. Objavljivanje nastavnih sadržaja od strane nastavnika na određenim platformama je također od velikog značaja. S poštovanjem, Vesna Krnčević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
118 Ivana Ostrički PRILOG 1. Smatram da bi trebalo smanjiti razdoblje od 4 godine, koliko udžbenici moraju zakonski biti u upotrebi, budući da učitelji mogu puno bolje ocijeniti kvalitetu udžbenika nakon što su uz pomoć njega poučavali jednu školsku godinu. Potrebno je regulirati upotrebu aktivacijskog koda putem kojega učenici pristupaju digitalnim nastavnim sadržajima budući da kod ističe nakon jedne školske godine. Podržavam mogućnost dopune Kataloga novim udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima, posebice za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i strukovne škole. Nužno je regulirati i fizičku kvalitetu udžbenika (kvaliteta stranica, tiska i uveza). Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
119 Branka Marcelić Panjak PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unaprijeđenja njihove kvalitete. Držim da bi udžbenici svakako trebali biti u uporabi 4 godine jer se na taj način, između ostalog, smanjuje financijsko opterećenje roditelja s više djece. Osobito je važno uskladiti korištenje tiskanih udžbenika s inačicama e-udžbenika jer se druga generacija učenika ne može ponovo logirati s istim kodom kojeg je prošle godine već iskoristio drugi učenik. Budući da su digitalni sadržaji neodvojivi dio udžbenika smatram važnim da se taj problem riješi. Pozdravljam također vraćanje radnih bilježnica u nadležnost Ministarstva te kvalitetnu stručnu procjenu svih nastavnih materijala uključujući i ispite provjere znanja. Srdačan pozdrav, Branka Marcelić Panjak Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
120 Marina Bukvić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Predlažem da bi udžbenike trebali imati daroviti učenici koji bi bili usklađeni s redovitim udžbenicima. Predlažem da se produži trajanje kodova na digitalnim udžbenicima kako bi učenik koji naslijedi udžbenik također mogao koristiti digitalni udžbenik. Slažem se te podržavam propisano razdoblje uporabe udžbenika od 4 godine jer se time smanjuje financijska opterećenost roditelja početkom školske godine. No, napominjem da je u razrednoj nastavi većina udžbenika radna pa se ta mogućnost nasljeđivanja ne može koristiti. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
121 Nikolina Šojat PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se s idejom da se postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala s Agencije za odgoj i obrazovanje vrati u nadležnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Od iznimne je važnosti mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga (učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici). Podržavam ideju uvođenja digitalnih obrazovnih sadržaja, ali ne kao temeljnog izvora poučavanja. Uz to važno je usuglasiti odnos tiskanog udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja kako bi činili skladnu cjelinu korisnu učenicima. Srdačan pozdrav, Nikolina Šojat Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
122 Sandra Savičić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim. Posebno u dijelu gdje je potrebno mijenjati materijale koji su zbog reforme i promjena u kurikulumu zastarjeli odnosno nisu više adekvatni. Također se slažem s već navedenim prijedlozima da se korištenje digitalnih nastavnih sadržaja uz udžbenik omogući više godina, kao što učenik može koristiti i sam udžbenik više godina (npr. za ponavljanje gradiva, pripreme za ispite državne mature itd). Mislim da nakon upotrebe udžbenika treba napraviti i evaluaciju tih udžbenika. Uvođenje novih udžbenika i izdavača u katalog bi itekako poboljšalo kvalitetu materijala zbog zdrave tržišne konkurencije. S poštovanjem, Sandra Savičić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
123 Višnja Sikirić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Budući da radim u strukovnoj školi u sektoru poljoprivrede te iz prve ruke mogu potvrditi da nedostaje kvalitetnih udžbenika, a oni koji se koriste su uglavnom stari koji ne prate razvoj tehnologije i pojavu novih trendova u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Mišljenja sam da je potrebno izraditi nove standarde zanimanja (posebno u 3. stupnju) kako bi se izradili kvalitetni strukovni kurikulumi u skladu s potrebama gospodarstva, a s time i adekvatni udžbenici iz stručnih predmeta. Zbog kronične nestašice udžbenika u strukovnim zanimanjima u nastavi smo prisiljeni koristiti razne izvore nastavnih sadržaja te se stalno stručno usavršavati kako bi išli u korak s novim tehnologijama. Budući da radim i u pomoćnim zanimanjima s učenicima s posebnim potrebama prisutan je isti problem nestašice udžbenika koji su neophodni kako bi se osigurala kvalitetnija nastava. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
124 Snježana Lovrinić PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu kojim će se osigurati i unaprijediti kvaliteta udžbenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 SANDRA MALJIĆ PRILOG 1. Poštovani! Svakako pozdravljam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unaprjeđenja kvalitete udžbenika u skladu sa cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. Mišljenja sam da su udžbenici koji prate nove predmetne kurikulume nastajali u vrlo kratkome vremenskom razdoblju. Stoga, ima razloga za njihovo poboljšanje jer ne udovoljavaju svi, u istoj mjeri, propisanim udžbeničkim standardima i novim kurikulumskim zahtjevima. Pozdravljam mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, za učenike s posebnim potrebama te učenike pripadnike nacionalnih manjina. Osobito ističem potrebu za udžbenicima u trogodišnjim strukovnim školama za stjecanje niže stručne spreme po posebnom programu (TES). Srdačan pozdrav, Sandra Maljić, prof. savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
126 Valentina Prtenjača PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu kao i mogućnost nadopunjavanja kataloga novim udžbenicima i digitalnim materijalima. Poseban naglasak stavljam na strukovne sadržaje jer na tom području nedostaje kvalitetnih obrazovnih materijala koji bi pratili nove tehnologije i pomogli nama nastavnicima da što bolje pripremimo učenike za tržište rada. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 DUNJA KUFNER PRILOG 1. Poštovani, nužno je definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja. Osigurati i unaprijediti kvalitetu udžbenika za osnovnu i srednju školu u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja, potrebama hrvatskog društva i gospodarstva, normativima i obrazovnom politikom EU te nedvojbenost u odredbama i provedbi Zakona. Slažem se s predloženim stavkama koje bi trebalo ugraditi i implementirati u nacrt prijedloga zakona. Predlažem i isti slijed nastavnih tema kod svih izdavača kako ne bi bilo nejasnoća i razilaženja prilikom prelaska na on line nastavu. S poštovanjem, Dunja Kufner. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
128 Leopoldina Vitković PRILOG 1. Podržavam MZO u nastojanju izdavanja udžbenika za darovite učenike. Predlažem udžbenike za darovite učenike i za učenike s poteškoćama. Leopoldina Vitković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
129 Jelena Cetinja Vukelic PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam odluku, reguliranu ovim prijedlogom, da je propisano razdoblje uporabe udžbenika u školama najmanje 4 godine. Podržavam prijedlog vraćanja radnih bilježnica u nadležnost Ministarstava. No, smatram da digitalni udžbenici ne bi trebali biti zamjena za tiskane udžbenike. Srdačan pozdrav, Jelena Cetinja Vukelić, mag.art Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
130 Ana Matišić Vicić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu te smatram da bi prednost trebalo dati digitalnim oblicima s obzirom na situaciju u kojoj živimo te uključivanje samih učenika u kreiranju sadržaja. Ana Matišić Vicić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
131 Marija Boras PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem sa iznesenim sadržajem, pogotovo za srednje strukovne škole. podržavam Zakon i dopunu zakona o udžbenicima i drugim materijelima za osnovnu i srednju školu. Promjene u društvu i znanosti događaju se na dnevnoj razini pa smatram da i udžbenici pogotovo za srednje strukovne škole morau biti u trendu sa vremenima u kojima živimo, što po mojem mišljenju znači dostupnost promjene sadržaja na godišnjoj razini. Isto tako smatram da bi u kreiranju sadržaja na neki način trebali sudjelovati i sami učenici, je li to kroz ankete ili na neki drugi način još nisam u potpunosti sigurna, ali svakako smatram da bi takv doprinos kreiranju novih kurikula i nastavnih materijala bio osvježenje i duboka motivacija za pojedine učenike pa makar to bila i anketa o sviđanju ili ne sviđanju sadržaja nekog gradiva ili nastavne lekcije. Marija Boras Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
132 VESNA MIKULIĆ PRILOG 1. Poštovani! Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu te smatram da bi prednost trebalo dati digitalnim oblicima, u skladu s vremenom u kojem živimo, koji bi se redovito ažurirali od strane stručnjaka. Vesna Mikulić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
133 Danijela Valenta PRILOG 1. Poštovani, kako ste i sami napomenuli, zbog velikog broja izmjena postojećeg zakona, bilo bi bolje napisati novi, tim više što se cijeli nastavni proces mijenja uvođenjem nastave na daljinu i upotrebom digitalnih alata i obrazovnih sadržaja. Tiskani udžbenik je najvrjednije sredstvo, ali sve se više nadopunjuje digitalnim sadržajima, koji znaju biti jako kvalitetni i poticajni za učenike. Strukovne škole koje ili nemaju udžbenike za pojedine predmete ili su zastarjeli, a mogućnosti za odabir nema, primorane su nadopunjavati se digitalnim obrazovnim sadržajima, kojima se Hrvatska može pohvaliti jer su odlično odrađeni Carnetov Edutorij i videolekcije u i-nastavi. Sa svim navedenim izmjenama se slažem. Ostat će, kao i obično, zakinute strukovne trogodišnje škole, a bojim se da reforma strukovnog obrazovanja neće donijeti očekivane promjene, osim činjenice da će mnoge kolege ostati bez velikog broja sati dok će se zapošljavati novi ljudi za nove teorijske stručne predmete, ukoliko za njih uopće postoje stručni nastavnici. Srdačno, Danijela Valenta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
134 Antonela Dragobratović PRILOG 1. Prema postojećem stanju postupak odobravanja nastavnih materijala za isti predmet i razred ne provodi isto povjerenstvo nego se za svaku izdavačku kuću formira posebno povjerenstvo, Predlažem da se zakonom regulira da nastavne materijale za isti predmet i isti razred za sve izdavačke kuće odobrava isto povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
135 Mirjana Bogdanović PRILOG 1. Poštovani, odabrani bi udžbenici trebali trajati najmanje četiri godine, ali oni trebaju biti kvalitetni i prilagođeni učeniku. Ako će se učenici udžbenikom koristiti četiri godine, digitalni bi se sadržaji, kao popratni materijali, trebali dorađivati i osuvremenjivati svake godine. Razumljivo je da će udžbenik iz Informatike biti u uporabi i manje od četiri godine zbog bržih promjena unutar toga predmeta. Smatram da digitalni udžbenici ne bi trebali biti zamjena za tiskane udžbenike, ali kôd koji učenici dobiju uz digitalni udžbenik ne bi smio trajati samo jednu godinu jer ima mnogo učenika koji zbog loše financijske situacije kupuje rabljene udžbenike i pritom su uskraćeni za digitalne sadržaje. Srdačan pozdrav Mirjana Bogdanović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
136 Katica Validžić PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam odluku, reguliranu ovim prijedlogom, da je propisano razdoblje uporabe udžbenika u školama najmanje 4 godine. Ali ističem problem da je većina udžbenika u razrednoj nastavi radna, te da je njihova ponovna uporaba nemoguća. Podržavam prijedlog vraćanje radnih bilježnica u nadležnost Ministarstava, te da se trebaju pravilno recenzirane kao i sav drugi materijal. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
137 Marina Nikolić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se što je Zakonom propisano razdoblje da udžbenici moraju biti u uporabi u školama najmanje 4 godine. Na taj način se smanjuje financijsko opterećenje roditelja, pogotovo ako roditelj ima dvoje ili više djece. Također podržavam vraćanje radnih bilježnica u nadležnost Ministarstava. Da bi se ozbiljnije shvatila obveza učenika, potrebno je uvesti propisani iznos uplate ukoliko se udžbenici ne vrate ili ako se vrate uništeni, išarani, iskidani ili na bilo koji način neupotrebljivi. To ne mora biti iznos pune cijene udžbenika, ali je ovu stavku potrebno predvidjeti, jer dio novca se troši radi nečijeg nemara. S poštovanjem Marina Nikolić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
138 Aurika Matković PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu no smatram da udžbenike ne treba mijenjati svake četiri godine ili ranije već da se eventualni novi sadržaji, promjene, mogu samo nadodati, i da se korištenje digitalnih nastavnih sadržaja omogući više godina. Posebno treba voditi računa o udžbenicima za djecu s teškoćama te onima za darovite učenike i da isti budu usklađeni s redovnim obrazovnim materijalima/udžbenicima. Treba omogućiti nadopunjavanje Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Potrebno je regulirati uporabu dijelova digitalnih sadržaja jer učenici koji preuzmu rabljeni udžbenik ne mogu iskoristiti kod ako ga je prethodno koristio učenik od kojeg je dobio udžbenik te da se mogu koristiti na više uređaja. Digitalni udžbenici bi trebali biti nadopuna tiskanim udžbenicima, ali nikako njihova zamjena. Udžbenici ne bi trebali biti radni već bi uz udžbenik trebalo vezati radnu bilježnicu. U praksi se pokazalo bolje. Trebalo bi omogućiti i odobravanje novih udžbenika za strukovne škole. Lijep pozdrav! Aurika Matković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
139 Marija Roško PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer su promjene potrebne, potrebno je i usuglasiti puno toga s Reformom. Voljela bih kada bi recenzije i ažuriranja udžbenika bila rigoroznije od stručnjaka jer moramo težiti da svi učenici na kraju polažu "istu" maturu. Potrebno je jasno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom te odobriti mogućnost nadopune Kataloga novim udžbenicima. I nisam za skraćivanje vremenskog razdoblja izbora jer tako radimo medvjeđu uslugu svima, jedino se isplati nakladnicima jer je zarada i dobit veća. Bolje uvesti jače recenziranje i nije potrebno ni biti puno udžbenika na izbor, bolje manji broj, ali u startu kvalitetno recenziranih i spremnih za nastavu, učenika i učitelja. Lijepi pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
140 Tatjana Blagojević PRILOG 1. Poštovani! Podržavam dopune i izmjene Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. Ministarstvu znanosti i obrazovanja treba vratiti odluku o odobravanju drugih obrazovnih materijala. Što se tiče rokova za nadopunu Kataloga udžbenika novim udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima smatram da su 4 godine predugačak rok . Dakle taj bi rok trebao biti kraći. Potrebno je ići u korak s napretkom metodike nastave svih predmeta u osnovnoj i u srednjoj školi. Svi udžbenici i drugi obrazovni materijali trebaju pratiti kurikularnu reformu . Podržavam potrebu podizanja kvalitete udžbenika za strukovne škole, jer iz osobnih kontakata s profesorima strukovnih škola znam koliko ti udžbenici zaostaju za udžbenicima u gimnazijama. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
141 ŽELJKA KAJMAK PRILOG 1. Poštovani ! U potpunosti se slažem da je potrebno izvršiti izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Kao nastavnica u strukovnoj školi već dugi niz godina imam problem prilikom prilagodbe i odabira preporučenih nastavnih sadržaja. Sadržaj preporučenih nastavnih materijala uglavnom ne sadrži nove tehnologije i teško je kvalitetno pripremiti učenika za današnje tržište rada. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
142 Marica Brzica PRILOG 1. Poštovani! Svakako podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ! Vrlo je važno poraditi na izdavanju udžbenika za darovite učenike, kao i za učenike s teškoćama, te bi takvi udžbenici trebali pratiti redovite udžbenike. Smatram da bi bilo dobro evaluirati udžbenike nakon praktične uporabe u razredu s ciljem unapređenja kvalitete. Također se zalažem za isto i kod digitalnih inačica udžbenika te dodatnih digitalnih materijala. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Mirjana Dizdarević Bjelajac PRILOG 1. Poštovani! Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer, obzirom na kurikularnu reformu, imamo priliku urediti i precizno definirati što su drugi obrazovni sadržaji i koliko oni zapravo pomažu u nastavnom procesu. Obzirom da sam roditelj djeteta koje ide u 6.razred, primjetila sam da neki udžbenici ne prate pitanja i zadatke iz radne bilježnice (npr.PRIRODA). Uz to, digitalni sadržaji se razlikuju od izdavača do izdavača, pa su neki zanimljivi, neki ne i ponavljaju sve što već piše u udžbeniku. Smatram da bi uvođenje udžbenika za djecu sa teškoćama, kao što je disleksija, bilo jako dobro, ili uvesti samo dodatne digitalne sadržaje za darovite i učenike s teškoćama u učenju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
144 Željkica Aralica PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu kojima će se osigurati i unaprijediti kvaliteta udžbenika u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. Smatram kako je neophodno izraditi kvalitetne udžbenike za cijeli niz stručnih nastavnih predmeta u srednjim strukovnim školama. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
145 Ivo Žikić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer su promjene nužno potrebne. Slažem se s prijedlogom da se odobravanje drugih obrazovnih materijala vrati Ministarstvu jer su drugi obrazovni materijali također dio udžbeničkih kompleta za učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
146 Nikša Kondić PRILOG 1. Poštovani, mišljenja sam kako je nepotrebno mijenjati postojeće udžbenike općih nastavnih predmeta svake četiri godine. Smatram kako je neophodno izraditi kvalitetne udžbenike za cijeli niz stručnih nastavnih predmeta u srednjim strukovnim školama, jer jednostavno ne postoje ili su postojeći zastarjeli te nisu pogodni za uporabu, jer debelo zaostaju za trenutnom tehnologijom u struci. S poštovanjem, Nikša Kondić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
147 Antonija Bukša PRILOG 1. Poštovani, mislim da nema potrebe mijenjati udžbenike svake četiri godine ili ranije. Primjena udžbenika se može odrediti po predmetima i kod predmeta u kojima češće dolazi do promjena može se odrediti kraće vrijeme. Smatram da je potrebno propisati korištenje najviše jednoga drugog obrazovnog materijala u jednom nastavnom predmetu. Slažem se s prijedlozima da se korištenje digitalnih nastavnih sadržaja uz udžbenik omogući više godina. Udžbenici za darovite učenike su dobrodošli, a mislim da bi trebalo uvesti i udžbenike za djecu s teškoćama. Posebu bi pažnju trebalo posvetiti i udžbenicima za strukovne predmete kojih ima vrlo malo. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
148 Nikola Lovrinić PRILOG 1. Poštovani, podržavam i pozdravljam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, jer će pridonijeti jasnoći i redu u samome procesu te kvaliteti udžbenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
149 Nevenka Blazevic PRILOG 1. Poštovani, dok čekaju nove kurikulume, nastavnici trogodišnjih strukovnih škola nemaju mogućnost izbora udžbenika. Ovim dopunama bi to bilo omogućeno, ali samo za odobrene udžbenike. A odobreni su uglavnom udžbenici napisani za gimnazije i četverogodišnje strukovne škole koji pripremaju učenike za državnu maturu. Tko god radi ili je radio u trogodišnjim strukovnim školama zna da po tim udžbenicima u ovim školama nije moguće raditi. Učenici trogodišnjih strukovnih škola bi i za općeobrazovne predmete trebali dobiti nove udžbenike prilagođene njihovim potrebama i mogućnostima. Stoga kao dopunu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu nije dovoljno unijeti stavku da se u katalog mogu uvrstiti novoodobreni udžbenici, već da treba omogućiti odobravanje novih udžbenika za trogodišnje strukovne škole (raspisati natječaj) i prije donošenja novih kurikuluma. Mišljenja sam i da je rok od 4 godine do sljedećeg odabira udžbenika predugačak. Nastavnici tek nakon jednogodišnje primjene mogu procijeniti kvalitetu određenog udžbenika te im treba pružiti priliku da odaberu drugi, ako prethodno odabrani nije zadovoljio njihova očekivanja. Uz udžbenike koji imaju radni karakter i koji ne mogu biti drukčije koncipirani (npr. udžbenici stranih jezika) nije potrebno tiskati radne bilježnice, već bi dodatne vježbe s rješenjima trebale biti dostupne online. prof. dr. sc. Nevenka Blažević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
150 Ana Graša PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer su promjene nužne. Potrebno je jasno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom te odobriti mogućnost nadopune Kataloga novim udžbenicima, Pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Luka Rupčić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je korisno mogućiti nadopunjavanje kataloga udžbenika novoodabranim udžbenicima. Također se slažem s većinom kolega da udžbenici ne bi smjeli biti radni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
152 ZLATICA ŠIMUNOVIĆ PRILOG 1. Podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer pridonose kvaliteti udžbenika u skladu s promjenama u odgoju i obrazovanju Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
153 Dubravka Protić PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu kojim će se osigurati i unaprijediti kvaliteta udžbenika u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
154 Nataša Jurić Stanković PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom da se odobravanje drugih obrazovnih materijala vrati Ministarstvu (i da ne bude u nadležnosti AZOO-a) jer su drugi obrazovni materijali, osobito radne bilježnice, dio udžbeničkih kompleta. Pozdrav! Nataša Jurić Stanković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
155 Jasna Rep PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Pravo je vrijeme da se predlože udžbenici i drugi obrazovni materijali za strukovne predmete (trogodišnjih i za četverogodišnjih programa). Lp, Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
156 Natalija Jadrić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Treba omogućiti nadopunjavanje Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Treba jasno regulirati upotrebe elektroničkih dijelova digitalnih obrazovnih sadržaja jer se učenici koji su "prvi vlasnici" udžbenika registriraju i iskoriste kod pa učenici koji od njih preuzmu udžbenike ne mogu učiniti isto. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
157 Snežana Markan PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je potrebno propisati korištenje barem jednoga drugog obrazovnog materijala u jednom nastavnom predmetu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
158 Slavka Vuletić Šagarjelo PRILOG 1. Poštovani, podupirem donošenje Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Ovo je prilika da se predlože udžbenici i drugi obrazovni materijali za strukovne škole, kako za trogodišnje tako i za četverogodišnje programe, pri čemu prvenstveno mislim na stručne predmete, a kojih za sada nema ili ih je vrlo malo. Takoođer, treba uskladiti obrazovne materijale za rad učenika s podebnim potrebama u jednom predmetu s odabranim redovnim udžbenikom, jer sada ima slučajeva da je odabrani udžbenik po novom kurikulumu, a udžbenik za učenike s posebnim potrebama po starom kurikulumu, pa je stoga neupotrebljiv. Smatram da bi pristup digitalnim sadržajima trebao biti neograničen bez obzira radi li se o novim ili rabljenim udžbenicima. Podržavam vraćanje radnih bilježnicu u nadležnost Ministarstva i jasno definiranje drugih obrazovnih materijala. Srdačan pozdrav, Slavka Vuletić-Šagarjelo Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
159 Ivana Arambašić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Svakako se zalažem za evaluaciju udžbenika. Također bi trebalo obratiti pažnju i na kvalitetu istih jer se često događa da se, već u prvoj godini korištenja, pokaže loša kvaliteta uveza. Bilo bi dobro produžiti trajanje kodova u digitalnim udžbenicima kako bi ih mogli koristiti i učenici koji su naslijedili udžbenik. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
160 Marijana Zarožinski PRILOG 1. Poštovani, podržavam promjenu, ali potrbena je dopuna. Srednje trogodišnje strukovne škole nemaju nove udžbenike od 2014. godine, a ne mogu ih učenici koristiti jer se više ne tiskaju. Zašto se natječajem traže udžbenici samo za četverogodišnje? Znam da je razlog kurikulum koji je donesen za četverogodišnje. No, postoje eksperimentalna zanimanja koji imaju nove kurikulume, a ni za njih nema natječaja za udžbenike! Mislim da je vrijeme da se okrenete malo prema trogodišnjacima jer su zametnuti od 1990. godine u ovoj državi! Ima li smisla da ovdje pišemo o tome da učenici s teškoćama nemaju nikakve udžbenike? Opet isti razlog: kurikulum je iz 1996. godine i nitko neće po starom kurikulumu raditi materijale kad se očekuje novi kurikulum! Ali on se očekuje već 10 godina! Dakle, zakon o udžbenicima je ono drugo što treba mijenjati kad zavrđite s onim prvim - kurikulumom! Molim vas sve koji ovo čitate da ubrzate promjene za strukovne i za teškoće! S poštovanjem, Marijana Zarožinski, dipl.ing.mat. Nije prihvaćen Vaš komentar se ne odnosi na predmet ove javne rasprave.
161 Sanja Papišta PRILOG 1. Poštovani! Slažem se i podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mislim da nakon upotrebe udžbenika treba napraviti i evaluaciju tih udžbenika. Sanja Papišta Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
162 Mirjana Laginja PRILOG 1. Poštovani! Podržavam sadržaj obrasca o prethodnoj procjeni i ističem važnost stručne rasprave o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Prethodna iskustva potvrđuju potrebu za osiguravanjem mogućnosti za dopunu Kataloga novoodobrenim udžbenicima što je posebno važno za područje strukovnog obrazovanja i rada s učenicima s posebnim potrebama (sukladno EU preporukama). Poželjno je regulirati evaluaciju udžbenika nakon minimalno jednogodišnje primjene. Nužno je bolje regulirati i pitanja udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnim obrazovnim sadržajima i to posebno u pogledu prilagodbe koncepata DOS-a razvojnim specifičnostima i potrebama novih generacija učenika, ali i ograničenja upotrebe (aktivacijski kod, prijave s jednog računala) koja utječu na povećanje financijskih izdataka roditelja. Odobravanje drugih obrazovnih materijala mora biti u nadležnosti MZO. Ako će „ispiti znanja“ biti sastavni dio tih materijala, važno je da prođu i psihometrijsku i metodološku recenziju. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
163 Maja Ilić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da je potrebno preciznije definirati pojam drugih obrazovnih materijala i svesti ih na primjeren broj. Suludo je da dijete u 2. razredu osnovne škole (a tako je i u svim ostalim razredima i predmetima) ima tri knjige iz, na primjer, matematike i nijednu nije moguće ponovno upotrijebiti jer su i udžbenik i zbirka zadataka radni materijali, a ne samo radna bilježnica. Jasno je da je jedini cilj izbaciti ih iz uporabe sljedeće godine i pogodovati izdavačima. Kakvog smisla onda uopće ima izbor udžbenika na najmanje četiri godine?! Od pune torbe udžbenika za ponovnu uporabu ostaje tek nekoliko. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
164 Violeta Odorčić PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Potrebno propisati korištenje najviše jednoga drugog obrazovnog materijala u jednom nastavnom predmetu, ponajviše za rad uečnika s posebnim ptrebama. Srdačan pozdrav Violeta Odročić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
165 ALENKA CIPAR PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima.Potrebno je jasno regulirati pitanje digitalnih udžbenika s elektroničkim dijelom digitalnih obarazovnih sadržaja, jer učenici koji su naslijedili udžbenike nisu u mogućnosti koristiti digitalne inačice jer je kod iskorišten. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 VIŠNJA MACH ORLIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljenja sam da kontinuirano mijenjajući udžbenike i pravila o korištenju istih nedostaje prostora I vremena za razmatranje problema vezanog za udžbenike umjetničkih predmeta kojih nema. Mnogi umjetnički predmeti nemaju niti jedan udžbenik kao mogućnost odabira za izvođenje nastave pa je nemoguće razmišljati o njihovom usklađivanju s digitalnim sadržajima. Objektivno znamo da je mali broj umjetničkih škola, ali mislim da bi trebalo novim zakonom planirati vrijeme i način za rješavnje situacije vezane uz te udžbenike. Višnja Mach Orlić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
167 NENSI LUČIĆ KINKELA PRILOG 1. Poštovani, potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se što je Zakonom propisano razdoblje da udžbenici moraju biti u uporabi u školama najmanje 4 godine. Na taj način se smanjuje financijsko opterećenje roditelja, pogotovo ako roditelj ima dvoje ili više djece. Problem je i s tiskanim udžbenicima s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja jer jedan aktiviran kod vrijedi učenicima jednu školsku godinu, što bi svakako trebalo produžiti kako bi se učenicima koji koriste rabljene udžbenike omogućio pristup digitalnim sadržajima. Podržavam vraćanje radnih bilježnica u nadležnost Ministarstava. U postojećem zakonu loše su definirani dodatni nastavni sadržaji. Smatram da je potrebno propisati korištenje najviše jednoga drugog obrazovnog materijala u jednom nastavnom predmetu, npr. samo radne bilježnice. Postoji problem s takozvanim kutijama za prirodu, kemiju, fiziku, tehničku kulturu itd., koje su izuzetno skupe i roditeljima su dodatno financijsko opterećenje. Osnovna škola u Republici Hrvatskoj je besplatna te bi Ministarstvo trebalo odobriti besplatne radne bilježnice i dodatne nastavne materijale kao sto je to slučaj s udžbenicima. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
168 Marina Nemet PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Obzirom da radim i u OŠ i u SŠ vidim nedostatke ponude udžbenika u strukovnim zanimanjima. Voljela bih da se izmjenom Zakona ponudi nastavnicima mentorima i savjetnicima lakše sudjelovanje u izradi spomenutih udžbenika jer upravo oni (mi) smo ti koji bismo taj udžbenik uz učenike i koristili i iz tog razloga najbolje znamo što nam treba. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
169 Adriana Turić Erceg PRILOG 1. Poštovani, smatram kako su izmjene u ovom Zakonu potrebne u smislu jasnijega definiranja drugih obrazovnih materijala. U praksi postoje šarolika tumačenja oko ove stavke. veliki problem predstavljaju radni udžbenici i radne bilježnice. nisu jasno definirani oni udžbenici koji sadže digitalne obrazovne sadržaje. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. tu bih izdvojila udžbenike za učenike s posebnim potrebama. Puno uspjeha u radu želim, Adriana Turić Erceg Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
170 Slavenka Hinić Tešović PRILOG 1. Poštovane i poštovani, suglasna sam i u potpunosti podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram iznimno svrsishodnim odobravanje drugih obrazovnih sadržaja i detaljno definiranje njihovog obuhvata te koristim priliku pohvaliti izdvajanje geografskog atlasa kao iznimke na popisu drugih obrazovnih materijala. Mišljenja sam da bi geografski atlas trebao biti obvezni dio udžbeničkog kompleta nastavnog predmeta Geografija za učenike 5. razreda osnovne škole. Lijep pozdrav, Slavenka Hinić Tešović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
171 Ivona Trtanj Šneler PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog vraćanja postupka odobravanja drugih obrazovnih sadržaja u nadležnost MZO.Također, potrebno je definirati koji su to drugi obrazovnim materijali jer danas ima neizmjerno puno obrazovnih materijala u digitalnim oblicima. No smatram da se treba smanjiti propisano vrijeme korištenja udžbenika od 4 godine te ga dati na evaluaciju nakon perioda od godine dana nastavnicima koji su po udžbeniku radili .Mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima je dobrodošla (posebno kada se radi o potrebama učenika s teškoćama u razvoju), ali bi trebalo dozvoliti i mogućnost odabira udžbenika neovisno o razredu učenika; što bi konkretno značilo da učenik s prilagođenim programom može koristiti udžbenik iz matematike za 3. razred iako pohađa 4.razred zbog sporijeg savladavanja gradiva. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
172 Melanija Miodrag PRILOG 1. Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
173 GORAN ŽIVKOVIĆ PRILOG 1. Suglasan sam sa sadržajem koji je naveden u Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. U brzim promjenama društvenog realiteta potrebno je povećati fleksibilnost i dinamiku izmjene udžbenika te usklađivanja istih s digitalnim obrazovnim sadržajima i promjenjivim potrebama učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
174 Ljubica Selak-Zeljko PRILOG 1. Poštovani, uistinu je trebalo doraditi postojeći zakon i ovaj prijedlog nacrta Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu . Važno je da se korištenje udžbenika omogući najmanje četiri godine jer na taj način se financijska stavka smanjuje .Ono na što treba posebno obratiti pozornost je unaprijeđenje kvalitete udžbenika u skladu s cjelovitom reformom i potrebama hrvatskog društva i gospodarstva. Lijep pozdrav Ljubica Selak-Zeljko Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
175 Mirjana Rajić PRILOG 1. Poštovani, pohvaljujem što se krenulo sa izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da udžbenici trebaju pratiti promjene u kurikulumu. Također smatram da bi trebalo smanjiti vrijeme koje je propisano za korištenje jednog udžbenika - ne 4 godine nego bi trebalo biti kraće. Kodovi za udžbenike bi se trebali moći koristiti duže od jedne školske godine. Pohvaljujuem izardu udžbenika za darivite učenike te smatram da bi se trebali izarditi udžbenici za učenike s teškoćama budući da imamo sve učenika s teškoćama. Mislim da nije nužno zakonom omogućiti imenovanje novog povjerenstva u slučaju prigovora nakladnika na negativno stručno mišljenje o udžbeniku (nadležnost ministra), jer su povjerenstva sastavljena kako od stručnjaka koji se bave znanstvenim radom tako i od praktičara koji udžbenike koje procjenjuju koriste svakodnevno. Lijep pozdrav, Mirjana Rajić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
176 Nada Flegar PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Suglasna sam i s postupkom odobravanja drugih obrazovnih sadržaja, materijala za osnovnu i srednju školu. Predlažem da se uskladi vrijeme korištenja udžbenika s vremenom korištenja digitalnog udžbenika. Naime, propisano je vrijeme korištenja udžbenika na četiri godine te treba na to vrijeme omogućiti i korištenje digitalnih udžbenika i ostalih digitalnih sadržaja i materijala vezanih uz dani udžbenik kako bi se izbjegla dosadašnja praksa da se kod za digitalni udžbenik može koristiti samo tijekom jedne školske godine. S poštovanjem, Nada Flegar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
177 Mirko Andrić PRILOG 1. Poštovani, Pohvaljujem inicijativu i prepoznavanje problema s kojim smo se susreli i mi učitelji i izdavači. Definiranje radnih bilježnica kao "drugih obrazovnih materijala" je stvorilo velik problem nekim kolegama i kolegicama. Posebno pohvaljujem prepoznavanje specifičnosti geografskog atlasa unutar obrazovnih materijala. Izjednačavanje prava posebnosti darovitih učenika s onima s teškoćama je isto tako obrazovna i trenutna nužnost budući da su oni dosadašnjim sustavom oštećeni. Pohvaljujem odredbe koje povećavaju flskibilnost sustava. S poštovanjem Mirko Andrić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
178 Vesna Malatestinić PRILOG 1. Poštovani , u potpunosti se slažem s nacrtom prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu . Pozdravljam ideju da se postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala vrati u nadležnost MZO , kao i to da se propiše korištenje najviše jednoga u pojedinom nastavnom predmetu . Slažem se sa stavovima gospođe Ivane Sedlar da česta izmjena udžbenika donosi velike financijske izdatke ( bilo za roditelje ili lokalnu zajednicu ) i nastavno na to , trebalo bi unaprijediti kvalitetu uveza udžbenika , kako bi mogli "služiti " za nekoliko generacija učenika . Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
179 Dinko Vujić PRILOG 1. Poštovani, podržavam izmjene Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovne i srednje škole. Također sam mišljenja da bi kvaliteta udžbenika morala biti bolja. Udžbenici se moraju moći koristiti duže od jedne školske godine, što znači da ne bi smjeli biti radni jer onda nemaju više svrhu udžbenika koji bi trajao predviđene četiri godine. Ne bi se smjelo događati da udžbenici dolaze u škole pred sam početak školske godine, slabo recenzirani i s više tiskarskih pogrešaka na istoj stranici i to ne zanemarive vrijednosti. Sadržaj udžbenika trebao bi biti jasan i prilagođen uzrastu koji ga koristi. Gradivo bi trebalo biti sistematizirano obrađeno. Udžbenike ne bi trebalo automatizmom prihvaćati samo zato što na njima piše "škola za život". Kvaliteta sadržaja i izrade udžbenika drastično je opala sa novom kurikularnom reformom i prelaskom na "školu za život". Preveliko šarenilo koje je dio udžbenika postiže kontra efekt i zbunjuje učenike jer ne mogu razlučiti što je bitno, a što ne. S poštovanjem, Dinko Vujić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
180 Ana Dragović PRILOG 1. Poštovani, podržavam izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Potrebno je omogućiti dulje korištenje digitalnih udžbenika (kod za digitalni udžbenik može se koristiti samo jednu školsku godinu) i na više uređaja (uređaji se kvare i mijenjaju). Mislim da bi se vremensko razdoblje upotrebe odabranog udžbenika od 4 godine trebalo smanjiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
181 Svjetlana Devčić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam MZO u nastojanju izdavanja udžbenika za darovite učenike za većinu predmeta osnovnih i srednjih škola. Mišljenja sam da udžbenici za učenike s teškoćama trebaju u većoj mjeri pratiti redovite udžbenike. S poštovanjem, Svjetlana Devčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
182 Ana Jaman PRILOG 1. Poštovani, podržavam izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Mislim da bi se vremensko razdoblje upotrebe odabranog udžbenika od 4 godine trebalo smanjiti, a kvaliteta izrade udžbenika povećati. Kako bi se omogućila upotreba udžbenika više godina i na taj način smanjili troškovi potrebno je izbjeći mogućnost tiskanja radnih udžbenika. Zbog toga je važno da radna bilježnica kao drugi obrazovni materijal kvalitetno prati udžbenik. Veliki problemi javljaju se i s udžbenicima za učenike s posebnim potrebama koji ne prate udžbenike za redoviti program. Zbog bolje integracije učenika u nastavni proces oni svakako trebaju više pratiti sadržaje u redovnom udžbeniku. Nužno je i poboljšaje kvalitete ispita koji zadnjih godina imaju previše dvosmislenih i nejasnih pitanja te u mnogim primjerima ne prate sadržaj udžbenika. S poštovanjem, Ana Jaman Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
183 Ivana Sedlar PRILOG 1. Poštovani, suglasna sam sa izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljenja sam da bi izmjena udžbenika trebala biti ograničena na najmanje 4 godine, a eventualni uočeni nedostatci mogli bi se upotpuniti kroz digitalna izdanja udžbenika. Prečesta izmjena udžbenika rezultira ogromnim financijskim izdatcima kao i nemogućnošću nasljeđivanja istih. Posebnu pažnju trebalo bi usmjeriti na kvalitetu uveza samih udžbenika. Nadalje sam mišljenja kako bi za postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala tj. radnih materijala trebalo nadležnost ovom ministarstvu ali prevelik broj ovih materijala dovodi do situacije da se od šume ne vidi stablo, a visoka cijena istih ograničava nas u samo odabiru. S poštovanjem, Ivana Sedlar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
184 Martina Simić Meznarić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da bi udžbenici trebali biti u uporabi najmanje 4 godine, a po mogućnosti i dulje. Ako već i dođe do novih otkrića ili promjena koja bi trebalo uvrstiti u udžbenik to se može riješiti kao dodatak udžbeniku ili se doda u digitalni udžbenik. Smatram da nema potrebe mijenjati udžbenike savke četiri godine ili ranije. Ili se neka trajanje udžbenika odredi po predmetima i kod predmeta u kojima češće dolazi do promjene (npr. informatika) neka traju kraće, a u predmetima u kojima nema ili ima jako malo promjena neka traju dulje. Smatram da ne treba udžbenik za svaki predmet biti u uporabi jednako razdoblje. Također se slažem da treba vratiti postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala (isključivo radnih bilježnica za osnovnu školu od 1. do 8. razreda) u nadležnost ovog ministarstva. Smatram da digitalni udžbenici mogu biti nadopuna, ali ne zamjena za tiskane udžbenike zbog tehničkih poteškoća. Srdačan pozdrav, Martina Simić Meznarić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
185 Dijana Šutak PRILOG 1. Poštovani, Slažem se procjenom o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljenja sam da udžbenici trebaju trajati minimalno četiri godine, ali da trebaju biti kvalitetno tiskani kako bi izdržali navedeno razdoblje. Isto tako, udžbenici za učenike s teškoćama trebaju u većoj mjeri pratiti redovite udžbenike kako se ti učenici ne bi osjećali zakinuto već da pripadaju ostatku razreda, te ih na taj način prilagoditi. S poštovanjem, Dijana Šutak Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
186 Ružica Suton PRILOG 1. Poštovani, Suglasna sam sa izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Također je važno definirati druge obrazovne materijale koji su obvezni uz odobreni udžbenik. Slažem se sa komentarom da bi se kodovi za korištenje e-udžbenika trebali moći koristiti više godina koliko vrijedi i udžbenik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
187 Udruga Dar PRILOG 1. Podržavamo MZO u nastojanju izdavanja udžbenika za darovite učenike za većinu predmeta osnovnih i srednjih škola. Tražimo od MZO, sukladno EU preporukama, razradu udžbenika za darovite učenike sa poteškoćom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
188 Doroteja Vojedilov PRILOG 1. Poštovani, podržavam izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Svake godine nailazimo na probleme, kako mi nastavnici, tako i roditelji, oko udžbenika i ostalih materijala. Slažem se da bi odabrani materijali trebali trajati 4 godine, no od izdavačkih kuća treba tražiti i potrebnu kvalitetu kako bi udžbenici stvarno i izdržali sve četiri godine. Osim toga, neke izdavačke kuće nude radne udžbenike, kako bi doskočili problemu oko odabira dodatnih materijala (radna bilj. i sl) i na taj način čine sebi prednost, a takav udžbenik se onda svake godine treba mijenjati što povećava troškove. Mišljenja sam da udžbenici nikako ne bi trebali biti radni, zato postoji radna bilježnica koja pripada samo jednom učeniku i koju svaki učenik nabavlja na početku školske godine. Udžbenici trebaju ostati očuvani, bez zapisa u njima. Neki materijali su stvarno skupi, mislim da treba imati razumijevanja i za roditelje od kojih se očekuje da to nabave, pogotovo kada roditelji imaju više djece. Npr. kutije za tehnički ili fiziku. Svakako mislim da je to korisno jer učenici uče kroz praktični rad, no treba inzistirati na smanjenju cijene koja nikako ne može biti ovako visoka. Lijep pozdrav, Doroteja Vojedilov Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
189 Ivana Mašić PRILOG 1. Podržavam izmjene Zakona. Predlažem još neke probleme koji su se istaknuli u praksi, a koji bi mogli biti obuhvaćeni ovim izmjenama: Potrebno je mijenjati čl.10., st.3. - odabir udžbenika u razrednoj nastavi treba se vršiti na način da udžbenike bira stručni aktiv učitelja RN koji predaju u tom razredu. Do sada je svaki učitelj imao slobodu biranja udžbenika za sebe što je u praksi značilo da, primjerice, učitelji 1.a,1.b i 1.c mogu imati u upotrebi različite udžbenike, a shodno tome i različiti popis dodatnih obrazovnih materijala što izgleda jako nepraktično u funkcioniranju škole (pa se javljaju i pitanja roditelja zašto oni moraju nešto kupiti, a u drugom odjelu to nije obavezno). Naravno, svaki učitelj se poziva na svoju autonomiju te ne želi poslušati "glas razuma". Smatram da bi to trebalo mijenjati kako bi na nivou škole svi bili jedinstveni. Čl.10, st.6 - Ne vidim smisla da se odluke o odabiru udžbenika dostavljaju Ministarstvu kad se udžbenici biraju preko aplikacije te škole dobivaju od MZO-a i popis odnosno konačan odabir udžbenika. Čl.16. U druge obrazovne materijale ubrajaju se i ispiti znanja. Smatram da ih treba zabraniti jer predstavljaju dodatni trošak roditeljima, najčešće su neprilagođeni učenicima, nisu recenzirani, niti baždareni, pitanja znaju biti dvosmislena, zbunjujuća i sl.; od njih koristi imaju samo izdavačke kuće. Smatram da učitelji imaju kompetencija sami sastaviti ispit znanja. Čl.16., st.8. Što kada jedan dio roditelja ne želi potpisati suglasnost za dodatne obrazovne materijale? Budimo realni, na popisu se nalazi svašta pa su se javile i "kutije" što poskupljuje cjelokupni iznos koji, bez obzira što se ne kupuju udžbenici, nije malen! Što kada jedan ili više roditelja odbije potpisati suglasnost? Smije li se staviti popis dodatnih materijala? Kako postupiti? Trebalo bi to definirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
190 Irina Marić PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama Zakona o udžbenicima o obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljenja sam kako udžbenici ne trebaju biti radni jer se time smanjuje uporaba radnih bilježnica. Potrebno je nakon godine dana uporabe udžbenika izraditi evaluaciju udžbenika kako bi se dobila povratna informacija o kvaliteti istog. Četiri godine je dugo razdoblje uporabe osobito kako i ako se kurikuli dorađuju. Pozdrav, Irina Marić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
191 Mara Brdar PRILOG 1. Poštovani, Suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Potrebno je mijenjati materijale koji su zbog izmjena u kurikulumu sad već zastarjeli. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
192 Alta Pavin Banović PRILOG 1. Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijama za osnovnu i srednju školu jer je potrebno svaki dio detaljno razraditi: postupak uvrštavanja udžbenika..., odabir udžbenika..., izbor i povlačenje iz uporabe udžbenika...posebno je potrebno razmotriti vrijeme uporabe udžbenika... Također, potrebno je definirati koji su to drugi obrazovnim materijali jer danas ima neizmjerno puno obrazovnih materijala u digitalnim oblicima...Posebno podržavam Točku 2.2. koja detaljno navodi razloge o kojima se treba promisliti, definirati i konačno utvriditi za udžbenike i druge obrazovne materijale za osnovne i srednje škole. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
193 Ivana Lovrić PRILOG 1. Poštovani! U potpunosti podržavam prijedlog izmjena Zakona o udžbenicima. No smatram da se treba smanjiti propisano vrijeme korištenja udžbenika od 4 godine te ga dati na evaluaciju nakon perioda od godine dana nastavnica koji su po udžbeniku radili. U današnje vrijeme, vrijeme brzog napretka,4 godine je predug period, a samo oni koji su po udžbeniku radili, mogu znati zadovoljava li on visoke standarde obrazovanja koje je MZO postavilo kurikularnom reformom. S poštovanjem, Ivana Lovrić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
194 SNEŽANA KRANJEC PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog vraćanja postupka odobravanja drugih obrazovnih sadržaja u nadležnost MZO. Smatram da bi isto stručno povjerenstvo koje vrši procjenu određenog udžbenika trebalo vršiti i procjenu drugih obrazovnih sadržaja koji su dio određenog "kompleta". Trenutno razdoblje od 4 godine je predugo. Kurikulumi su podložni/trebaju biti podložni promjenama, razvijati se i prilagođavati novonastalim situacijama i promjenama u društvu. Potrebno je riješiti problem s kodovima za digitalnu verziju i omogućiti dulje korištenje digitalnih udžbenika i na više uređaja jer su uređaji podložni kvarovima. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
195 Bojan Lazić PRILOG 1. Poštovani, slažem se da su predložene izmjene zakona nužne i podržavam ovaj obrazac o prethodnoj procjeni. Radujem se javnoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
196 Ljerka Jareb PRILOG 1. Poštovani, slažem se sa promjenom Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima. Trenutno razdoblje od 4 godine je predugo, jer tek ka se odradi u razredu jedna godina po nekom udžbeniku se može kvalitetnije donijeti odluka i ocjena o tom udžbeniku. Kurikul se mijenja iz godine u godinu, napreduje i razvija se, a udžbenici ostaju isti, a samim time i zastarjeli. Također smatram da b trebalo riješiti i problem sa naslijeđenim udžbenicima, odnosno kodovima za digitalnu verziju. Potrebno je omogućiti dulje korištenje digitalnih udžbenika i na više uređaja. U potpunosti odupirem prijedlog ograničavanja sukoba interesa članova povjerenstva na razdoblje od 5 godina. Mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima je dobrodošla (posebno kada se radi o potrebama učenika strukovnih škola, darovitih učenika i učenika s teškoćama u razvoju). S poštovanjem, Ljerka Jareb Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
197 Miodrag Maksimović PRILOG 1. Poštovani! Suglasan sam s predloženim izmjenama Zakona o udžbenicima o obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da udžbenici ne bi trebali biti radni jer time radne bilježnice postaju neobavezne. Ne korištenjem radnih bilježnica smanjuju se mogućnosti u radu učitelja i učenika. Potrebno je omogućiti dulje korištenje digitalnih udžbenika (kod za digitalni udžbenik može se koristiti samo jednu školsku godinu) i na više uređaja (uređaji se kvare i mijenjaju). S poštovanjem, Miodrag Maksimović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
198 STJEPAN SABOLEK PRILOG 1. Poštovani, Slažem s procjenom o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju i podržavam promjene u zakonu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
199 Darija Mikić PRILOG 1. Poštovani! U potpunosti podržavam prijedlog izmjena Zakona o udžbenicima. Podržavam i postupak odobravanja drugih obrazovnih sadržaja (radne bilježnice, atlasi i slično). Isto tako smatram da se treba smanjiti propisano vrijeme korištenja udžbenika od 4 godine. Trenutno u praksi svjedok sam razlike udžbenika kojeg sam dobila na uvid pri odabiru udžbenika i udžbenika koji su moji učenici dobili na korištenje. Tek kada se udžbenik koristi u nastavi, učitelj dobije pravu sliku kvalitete tih materijala. Zato mu treba omogućiti da kroz godinu dana primjeni i provjeri ostvarenost postavljenih ishoda koje mu omogućava tiskani, ali i digitalni oblik udžbenika i pripadni materijali, te nakon toga pruži mogućnost promjene udžbenika kako bi zadovoljio potrebe svojih učenika. S poštovanjem, Darija Mikić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
200 Tina Matanić PRILOG 1. Poštovani, podržavam prijedlog vraćanja postupka odobravanja drugih obrazovnih sadržaja (radnih bilježnica, zadataka za vrednovanje učeničkih postignuća, atlasa i dr.) u nadležnost MZO. Smatram da bi isto stručno povjerenostvo koje vrši procjenu određenog udžbenika trebalo vršiti i procjenu drugih obrazovnih sadržaja koji su dio određenog "kompleta". Tako bi sagledali širu sliku zašto su neki zadatci u radnim bilježnicama ili drugim obrazovnim materijalima postavljeni na određeni način i koliko su opravdani s obzirom na sadržaj udžbenika, koji se više ili manje može razlikovati za isti predmet i istu godinu učenja. Podupirem prijedlog ograničavanja sukoba interesa članova povjerenstva na razdoblje od 5 godina. Mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima je dobrodošla (posebno kada se radi o potrebama učenika strukovnih škola, darovitih učenika i učenika s teškoćama u razvoju). S poštovanjem, Tina Matanić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
201 Olivera Tadić PRILOG 1. Poštovani, Suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Potrebno mijenjati materijale koji su zbog izmjena u kurikulu sad već zastarjeli. Olivera Tadić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
202 Alemka Lovnički PRILOG 1. Poštovani! Suglasna sam s predloženim izmjenama Zakona o udžbenicima o obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Postoji nezadovoljstvo što su svi udžbenici radni pošto su radne bilježnice postale neobavezni dio udžbeničkog kompleta čime je opetovano ograničena kreativnost učitelja i želja da rad u potpunosti prilagodi mogućnostima i potrebama svojih učenika. Osim toga, svi udžbenici razlikuju se u ponuđenim sadržajima prema odredbama kurikuluma te prema sadržaju udžbenika uočava se da je kurikulum različito tumačen pa se isti sadržaj u nekim udžbenicima nalazi u različitim godinama učenja. Pri tome mislim na nastavne sadržaje čiji se ishodi ostvaruju u jednoj godini učenja. Udžbenici su tiskani u dva dijela za jedan predmet što olakšava učeničku torbu, ali ne dozvoljava učitelju da planira sadržaje prema didaktičnikm načelima jer u tom slučaju učenici trebaju nositi duple udžbenike. Isto tako, potrebno je produljiti vrijeme pristupa digitalnim sadržajima te njihov koncept prilagoditi uzrastu učenika. Smatram da bi trebala postojati određena regulativa o konceptu udžbenika koji treba služiti učeniku za samostalno učenje kako bi bili poštovani metodički principi koji bi i učeniku i učitelju olakšali i pojednostavili njegovo korištenje, neovisno o tome radi li se o tiskanom ili digitalnom udžbeniku. U svemu ponuđenome trebalo bi izdvojiti što je doista potrebno, a što nije. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
203 Antonela Dragobratović PRILOG 1. Poštovani, držim da je vrijeme korištenja udžbenika od četiri godine predug period s obzirom da je pokrenuta Kurikularna reforma koja je dinamički proces podložan promjenama i koja će kroz par godina dovesti do određenih promjena sadržaja u novotiskanim udžbenicima. Naime, brojni su nastavni predmeti, primjerice biologija, u reformi doživjeli velike sadržajne promjene, a nastavnici u školama nailaze na poteškoće u poučavanju tih sadržaja pa je velika vjerojatnost da će se ishodi navedeni u nekim predmetnim kurikulumima, vjerojatno, mijenjati što će voditi i mijenjanju udžbenika. Vezano za digitalnu inačicu udžbenika, kod za digitalni udžbenik može se koristiti samo jednu školsku godinu i može se prijaviti SAMO S JEDNOG UREĐAJA. Ovakva ograničenja koja postavljaju izdavači moraju biti zakonski regulirana (primjerice računala se često kvare, osobito učenički tableti na kojima upisuju kodove za digitalne udžbenike, u takvoj situaciji učenici više ne mogu pristupiti digitalnom udžbeniku). Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
204 Katarina Špiljak Tomić PRILOG 1. Poštovanje! Suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Jasno da je potrebno mijenjati materijale koji su zbog izmjena u kurikulu sad već zastarjeli. Katarina Špiljak Tomić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
205 Karmen Mott Bingula PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. To je naročito bitno zbog novih zanimanja kojima se prate promjene na tržištu rada. Za strukovne škole baš ne postoji velik izbor udžbenika. Mnogo je različitih i novih zanimanja pa je i broj korisnika za te udžbenika manje zanimljiv i za pisanje i izdavanje. Na žalost tako još više zanemarujemo strukovna zanimanja koja bi u stvari trebalo popularizirati. Znamo da postoje različite stipendije kojima se nastoji popularizirati strukovna zanimanja. Jednako tako bi trebalo investirati i u obrazovne materijale i nekako motivirati nastavnike na izradu obrazovnih sadržaja za udžbenike koji se ne mogu "isplatiti" prodajom. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
206 Elizabeta Trepotec Marić PRILOG 1. Poštovani, s ciljem poboljšanja kvalitete udžbenika i prilagodbe učenicima određene dobi potrebno je pri odobravanju udžbenika i obrazovnih materijala voditi računa o najnovijim istraživanjima i strategijama poučavanja vokabulara za razumijevanje teksta. Trebalo bi konzultirati tim stručnjaka s Filozofskog fakulteta koji je radio na projektu Strategije poučavanja vokabulara za razumijevanje teksta. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
207 TATJANA ANDRAKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Zakonom propisano razdoblje da udžbenici moraju biti u uporabi u školama najmanje 4 godine je u današnjim okvirima previše dug period. Nalazimo se u turbulentnoj realnoj stvarnosti ali i dinamičnoj proširenoj i virtualnoj stvarnosti. U takvim okvirima uporaba udžbenika u razdoblju od 4 godine je kontradiktorna pa čak i besmislena. U trenutku kada udžbenik "ugleda svijetlo dana" on je već u velikoj mjeri out of date (zastario). Ovdje prije svega mislim na stručnu literaturu iz područja ekonomije, jer to je područje kojim se ja bavim već dugi niz godina. Najduže razdoblje zadržavanja udžbenika u Katalogu je do 2 godine. To je posebno važno kod novih predmeta koji se svakodnevno pojavljuju. Problem je i s tiskanim udžbenicima s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja na način da jedan aktiviran kod vrijedi učenicima najmanje još jednu školsku godinu. Učenici koji kupe "second hand" udžbenike nemaju više aktivan kod za e-sadržaje i dodatne materijale. Rješenje vidim u aktivacijskom kodu koji vrijedi u razdoblju od barem 2 godine ili dodatnoj produženoj elektroničkoj podršci učenicima na način da im se kodovi ili pristup materijalima pošalje na njihove e-mail adrese s domenom skole.hr. Smatram da nije dovoljno izmijeniti postojeći Zakon i dopuniti ga, već donijeti potpuno novi. Nenormativna rješenja u vidu intenzivnog informiranja javnosti i suradnjom s dionicima sustava imala bi za posljedicu zadržavanje status quo stanja što bi ograničavalo mogućnost optimizacije osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta nastave kako u osnovnom tako i u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. Srdačan pozdrav, Tatjana Andraković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
208 Ljubica Kostanić PRILOG 1. Poštovani, Slažem se s procjenom o izjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima. Međutim potrebno je jasno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom digitalnih obrazovnih sadržaja, na način da jedan aktiviran kod vrijedi učenicima najmanje još jednu školsku godinu. Naime, učenici koji su naslijedili udžbenike nisu u mogućnosti koristiti digitalne inačice udžbenika jer je kod već iskorišten, a učenici koji su udžbenik morali vratiti nisu imali sredstvo za ponavljanje gradiva na početku školske godine ili za korištenje za ponavljanje nekih sadržaja. Najjednostavnije je da im se na raspolaganje da digitalna inačica udžbenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
209 Saša Peričak PRILOG 1. Poštovani, Smatram da je vezano za kvalitetu udžbenika potrebno posebnu pažnju usmjeriti na srednje strukovne škole. Često u strukovnim školama nedostaju udžbenici iz raznih predmeta (pa i nekih općeobrazovnih i to već duži niz godina), pretpostavljam zbog manjeg broja učenika i posljedične komercijalne neisplativosti. Koji god razlog bio, trebalo bi se pobrinuti da se udžbenici izrade i razraditi metode kako potaknuti nastavnike i izdavačke kuće da pišu takve udžbenike te da ne ovise isključivo o zaradi od prodaje pošto je to vjerojatno neostvarivo zbog malog broja učenika u nekim zanimanjima. Također se slažem s već navedenim prijedlozima da se korištenje digitalnih nastavnih sadržaja uz udžbenik omogući više godina, kao što učenik može koristiti i sam udžbenik više godina (npr. za ponavljanje gradiva, pripreme za ispite državne mature itd) Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
210 Dajana Vukadin PRILOG 1. Poštovani, podržavam vraćanje radnih bilježnica u nadležnost Ministarstava. Također, pozdravljam mogućnost nadopunjavanja kataloga novim udžbenicima. Predlažem da se produži trajanje kodova u digitalnim udžbenicima kako bi ih mogli koristiti i učenici koji su naslijedili udžbenik. Predložila bih i mogućnost promjene odabranog udžbenika barem svake dvije godine. Srdačan pozdrav. Dajana Vukadin Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
211 Tomislav Špoljar PRILOG 1. Poštovani, slažem se s navedenim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
212 Mirna Andročec PRILOG 1. Poštovani, slažem se s predloženim. Posebno u dijelu gdje je potrebno mijenjati materijale koji su zbog reforme i promjena u kurikulumu zastarjeli odnosno nisu više adekvatni. Sa štovanjem, Mirna Andročec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
213 Tihana Modrić PRILOG 1. Poštovani, podržavam vraćanje postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica za OŠ) u nadležnost MZO kao i precizno definiranje drugih obrazovnih materijala - korištenje najviše jednoga u nastavnom predmetu (uz iznimku atlasa). Postoji problem s takozvanim KUTIJAMA (tehnička kultura, kemija, fizika, priroda i sl.) koje su cjenovno prelazile neki prosjek kojeg su škole dobile za naručivanje eventualnih radnih bilježnica, stoga su se neki drugi obrazovni materijali morali dokupiti vlastitim sredstvima. Neprikladno je da nakladnici pod jedno obrazovno sredstvo provlače dva - radnu bilježnicu s pokusnom kutijom. Glede radne bilježnice, treba razmisliti o tome da se može odabrati tiskana ili digitalna inačica radne bilježnice. To ujedno olakšava preglednost učenikovog rada, praćenje napretka, kao i lakšu čitljivost rukopisa, osobito u stranim jezicima gdje je svako slovo bitno. Također je potrebno jasno "definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja" na način da jedan aktiviran kod vrijedi učenicima najmanje još jednu školsku godinu. Naime, učenici koji su naslijedili udžbenike nisu u mogućnosti koristiti digitalne inačice udžbenika jer je kod već iskorišten, a učenici koji su udžbenik morali vratiti nisu imali sredstvo za ponavljanje gradiva na početku školske godine ili za korištenje za ponavljanje nekih sadržaja. Najjednostavnije je da im se na raspolaganje da digitalna inačica udžbenika. Nadalje, budući da se nalazimo tek na početku kurikularne reforme, smatram da bi odabir udžbenika trebao biti moguć SVAKE školske godine do godinu poslije potpunog uvođenja reforme u OŠ i SŠ iz svih predmeta jer se stvarna primjena udžbenika vidi tek nakon što se u razredu i odradi. Udžbenik može naoko biti korektan, ali u primjeni se može steći i drugačiji dojam te učitelju treba dati autonomiju da ga i promijeni budući da je ovo prvi ciklus kompletno novog programa. Četverogodišnji ciklus odabira bi onda ponovno bio primjenjiv nakon gore navedenog razdoblja. Postoji još jedan problem koji se ne spominje i nije reguliran zakonom, a to je - što s udžbenicima koje je financiralo MZO, a nisu u rabljenom stanju? Da bi se ozbiljnije shvatila obveza učenika, potrebno je uvesti propisani iznos uplate ukoliko se udžbenici ne vrate ili ako se vrate uništeni, išarani, iskidani ili na bilo koji način neupotrebljivi. To ne mora biti iznos pune cijene udžbenika, ali je ovu stavku potrebno predvidjeti jer inače novac poreznih obveznika odlazi radi nečijeg nemara. Također predlažem da sva ta uplaćena sredstva ostaju školi koju učenik pohađa te da se, u slučaju dugovanja, ne može učeniku izdati svjedodžba na kraju školske godine. Prilikom preuzimanja udžbenika bilo bi potrebno da MZO sastavi jednoobrazan Ugovor kojeg roditelji potpisuju pri preuzimanju udžbenika u kojem će biti navedena i zakonska obveza za njihovo čuvanje, ali i naknada koja bi se platila u slučaju oštećenja. Nepotpisivanje Ugovora do određenog datuma propisanog Zakonom bi rezultirao time da roditelj sam mora snositi trošak i proces narudžbe cjelokupnog kompleta. Lijep pozdrav, Tihana Modrić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
214 Ivana Smolčić Padjen PRILOG 1. Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da je potrebno propisati korištenje najviše jednoga drugog obrazovnog materijala u jednom nastavnom predmetu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Mislim da bi to bilo vrijedno za rad u strukovnim školama, koje kao za rad učenika s posebnim potrebama. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
215 HELENA HORDOV PRILOG 1. Suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
216 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, Slažem se i podržavam izmjene i dopune zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ali mislim da bi se odabir na četiri godine mogao malo fleksibilnije sagledati. Često je izbor ponuđenih udžbenika vrlo velik, pa se ponekad dogodi da novi odabrani udžbenik u praksi ne zadovolji prvotne potrebe nastavnika, a u konačnici i učenika. Zato sam mišljenja da bi se u nekim specifičnim situacijama na zahtjev škole moglo omogućiti i novi odabir nakon 2. godine. Lp Tamara Stipčić Jelenović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
217 Nelica Kljaković Gašpić PRILOG 1. Poštovani, Slažem se i podržavam izmjene i dopune zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ali mislim da bi se odabir na četiri godine mogao malo fleksibilnije sagledati. Često je izbor ponuđenih udžbenika vrlo velik, pa se ponekad dogodi da novi odabrani udžbenik u praksi ne zadovolji prvotne potrebe nastavnika, a u konačnici i učenika. Stoga, imajući na umu autonomiju profesora, bilo bi dobro da se taj udžbenik može i prije isteka roka od četiri godine zamijeniti nekim drugim, za koji profesori misle da bi ih više motivirao i zadovoljio njihove potrebe a i potrebe njihovih učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
218 Ivana Kapetanović PRILOG 1. Poštovani, slažem se i podržavam izmjene i dopune zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Potrebno je jasno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaj na način da jedan aktiviran kod vrijedi učenicima najmanje još jednu školsku godinu. Naime, učenici koji su naslijedili udžbenike nisu u mogućnosti koristiti digitalne inačice udžbenika jer je kod već iskorišten, a učenici koji su udžbenik morali vratiti nisu imali sredstvo za ponavljanje gradiva na početku školske godine ili za korištenje za ponavljanje nekih sadržaja. Rješenje problema je da im se na raspolaganje da digitalna inačica udžbenika. Smatram da odobravanje drugih obrazovnih materijala mora biti u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ako će ispiti znanja biti sastavni dio tih materijala, važno je da prođu metodološku recenziju. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
219 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRILOG 1. Poštovani, U potpunosti se slažem s procjenom o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer treba osigurati unaprjeđenje u skladu s reformom. Silvana Kopajtić Zurak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
220 SANDRA SAMOŠĆANEC PRILOG 1. Poštovani, Slažem se procjenom o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer treba osigurati unaprjeđenje u skladu s reformom. Sandra Samošćanec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
221 Srpsko narodno vijeće PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovane/-i, potpuno podržavamo izmjene Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima, njegovu analizu, vrednovanje i prilagodbu potrebama djece, nastavnika i škola. Isto tako, dajemo podršku Zakonom propisanom razdoblju o upotrebi udžbenika najmanje 4 godine, kao i integriranoj prosudbi udžbenika s radnim bilježnicima i drugim obrazovnim materijalima. U kontekstu obrazovanja na manjinskim jezicima i pismima, nacionalne manjine suočavaju se s problemom pripreme i prilagodbe udžbenika u propisanom roku za modele A i B s obzirom na to da s prijevodom i ostalim procesima rada na udžbenicima (lekturom, korekturom…) mogu krenuti tek nakon odobravanja udžbenika na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U pripremi autorskih udžbenika za model C prisutne su teškoće u pronalasku stručnoga kadra i organizaciji njihova rada, što nerijetko prolongira pripremu. Mogućnost upućivanja udžbenika na prosudbu i njihovo uvrštavanje u Katalog kontinuirano tokom godine rješenje je koje bi pojednostavnilo i ubrzalo proces. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
222 Bosiljka Krešo PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se s postupkom odobravanja drugih obrazovnih sadržaja i materijala za osnovne i srednje škole. Tu prvenstveno mislim na radne bilježnice i geografske atlase za koje smatram da bi trebali biti dio obaveznog kompleta za učenike za nastavu geografije. Podržavam prijedlog evaluacije odabranih udžbenika nakon godinu dana rada s udžbenikom, jer smatram kako je taj vremenski period dovoljan da nastavnik procijeni kvalitetu određenog udžbenika te odredi želi li ga nastaviti koristiti u daljnjem radu. Srdačan pozdrav, Bosiljka Krešo Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
223 MIRELA UGARKOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavamo izmjenu Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Svakako bi se trebalo profesorima omogućiti biranje udžbenika i prije isteka roka od četiri godine kako bi se dozvolila maksimalna kreativnost u poučavanju i svakodnevnom radu. Osobito smatramo da veću pažnju treba posvetiti učenicima s prilagođenim programom kako bi i oni mogli uspješno pratiti i svladati sve nastavne sadržaje jer prema dosadašnjoj praksi velika se pažnja posvećuje učenicima redovnoga programa, a vrlo mala darovitima i onima s poteškoćama. Optimalno bi bilo kada bi svaki predavač mogao odabrati udžbenik svake godine jer udžbenici koji su u uporabi mogu se ponovno primijeniti sljedeće godine ako se za to ukaže potreba ili eventualno udžbenike razmijeniti s drugim školama. Shvaćamo da je to dodatni posao, ali time bi se spriječilo bacanje udžbenika, a omogućila bi se njihova ponovna uporaba u škole koje bi odabrale taj udžbenik. Srdačan pozdrav. Đurđica Patafta i Mirela Ugarković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
224 Mirjana Vuletic PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Navodim nekoliko svojih promišljanja: Ne bi trebalo uvjetovati pisanje udžbenika brojem stranica ni težinom papira jer to može može znatno utjecati na sadržaj i kvalitetu samog udžbenika. Udžbenici bi trebali pratiti svojom kvalitetom i stručnošću napredak u znanosti i suvremenom svijetu, te biti u skladu s razinom znanja i dobi samih učenika za koje su pisani. Jako dobro bi došla evaluacija udžbenika od strane učitelja. Da bi se udžbenik mogao kvalitetno evaluirati potrebno ga je koristiti u nastavi godinu dana. Držim da je potrebno propisati korištenje još jednog obrazovnog materijala u svakom nastavnom predmetu. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Predlažem da se produži trajanje kodova u digitalnim udžbenicima kako bi ih mogli koristiti učenici koji su naslijedili udžbenike. Podržavam izdavanje udžbenika za darovite učenike, ali i za učenike s poteškoćama. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
225 Dejan Goljevački PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, smatram da su izmjene i dopune Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu neophodne i prijeko potrebne. Konkretno mogu reći za strukovne predmete kako su udžbenici zastarjeli i neadekvatni današnjim potrebama te da sve slabije prate ishode učenja. Kako bi se to promijenilo potrebno je urediti proceduru, motivirati stručno osoblje i potaknuti ih na proaktivni rad. Također, potrebna je stroža kontrola prilikom odobravanje postojećih i novonapisanih udžbenika. Udžbenik svakako treba ostati u papirnatom obliku, nikako u digitalnom jer je vidljivo da digitalna tehnologija ima i velik negativan utjecaj na radne navike i učenje učenika. Vezano uz sukobe interesa članova povjerenstva, njihovo razdoblje rada svakako treba vremenski ograničiti, ali isto tako nije potrebno mijenjati članove povjerenstva prilikom prigovora nakladnika. Pozdrav, Dejan Goljevački Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
226 Marcella Vidmar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt prijedloga Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Svakako podržavam razmatranje mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, učenika s posebnim potrebama (učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici u osnovnim i srednjim školama) te učenika pripadnika nacionalnih manjina. Slažem se da je potrebno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja te svakako omogućiti jednostavniji pristup i korištenje istih. Također, podržavam prijedloge kolega kako bi, nakon jednogodišnje primjene u nastavi, među nastavnicima koji koriste pojedini udžbenik, trebalo provesti evaluaciju. Ukoliko se pokaže da udžbenik nije ispunio očekivanja većeg broja nastavnika, nastavnicima bi se trebalo omogućiti da odaberu drugi udžbenik prije isteka roka od 4 godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
227 Karmena Vadlja Rešetar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s promjenom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima. Smatram da bi se vrijeme korištenja udžbenika trebalo smanjiti na dvije godine kada bi se, nakon provedene evaluacije, mogle ispraviti eventualne pogreške i propusti ili da, ako se u radu ustanovi da novo odabrani udžbenik ne odgovara učenicima u nastavi, možemo izabrati drugi. Također, radni materijali su potrebni učenicima uz udžbenike i trebali bi biti dio kompleta s udžbenikom. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
228 Nera Malbaša Kovačić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Uporaba odabranih udžbenika trebala bi se propisati na razdoblje duže od četiri godine, uz iznimku nadopuna. Što se tiče udžbenika za djecu s posebnim potrebama, bilo bi dobro napisati udžbenike iz svih nastavnih predmeta kako za osnovnu tako i za srednju školu kako bi se učenicima omogućilo lakše savladavanje nastavnih sadržaja. Ujedno kodovi za udžbenike često nisu korisni jer imaju licencu na godinu dana, te učenik koji naslijedi udžbenik ne može stari kod iskoristiti za digitalni udžbenik ili dodatni digitalni materijal. Možda bi se ovo moglo izbjeći u dogovor s izdavačkim kućama da se kodovi produže na duže vremensko razdoblje. Srdačan pozdrav, Nera Malbaša Kovačić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
229 Jasna Zovko PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Nadam se da će se izvršiti nadopuna važećeg Kataloga udžbenicima za strukovne škole deficitarnih i ostalih programa kojih je do sada bilo vrlo malo. Lijep pozdrav, Jasna Zovko Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
230 Sofija Tonković PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam evaluaciju korištenih udžbenika nakon određenog vremena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
231 Tajana Matasović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, naročito zbog prijedloga dopune udžbenika kojih nije bilo kod donošenja zakona i kod predmeta koji bi trebali ući u srednju školu, a još nisu ( npr. Permakultura). Kako svake godine imamo sve više učenika sa posebnim potrebama ( ove godine 30 tak), podržavam prijedlog za uvođenjem udžbenika koji bi se bavili tom tematikom ili već postojećih udžbenika prilagođenih učenicima sa posebnim potrebama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
232 Jadranka Dunatov PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani , podržavam i smatram da je vrijedno poraditi na Zakonu o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Odabrani bi se udžbenici trebali koristiti svakako dulje vrijeme, najmanje četiri godine, a ne vidim razloga zašto ne bi i dulje vrijeme. Digitalni sadržaji, koji prate pojedine udžbenike uvijek se mogu sadržajno u kontinuitetu uređivati i dopunjavati i tako će u svakom slučaju pratiti sadržaje iz obveznih udžbenika. Držim kako digitalni udžbenici nikako ne smiju biti zamjena za tiskane udžbenike. Primijetila sam da šifra koju učenici dobiju uz udžbenik traje samo jednu školsku godinu što je nezgodno ukoliko učenici stari udžbenik koriste i dogodine, u tom slučaju ne mogu koristiti digitalne sadržaje koji prate udžbenik. Smatram da bi trebalo iznaći načina da se šifre udžbenika ne bi trebale vremenski ograničavati kako bi se udžbenik mogao koristiti u cjelini. Ostali obrazovni materijali kao što su ispiti znanja i radne bilježnice trebaju biti u nadležnosti MZO. Srdačan pozdrav! Jadranka Dunatov Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
233 JASNA BULJAN PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam inicijativu za izmjenu Zakona. Biranje udžbenika i ostali radni materijali moraju biti pod domenom MZO. Trenutna opcija biranja preko AZOO je zbunjujuća i nepotrebno komplicirana. Strani jezici su specifičan slučaj, udžbenici i radne bilježnice moraju ostati radni materijali. Ovisno o fondu sati neki su predviđeni za rad dvije godine, neki samo jednu. Isto tako, udžbenici iz stranih jezika brzo zastarjevaju sadržajem pa je potrebno držati korak s vremenom. Uz sve udžbenike potrebno je omogućiti i popratne digitalne materijale svim učenicima bez obzira na (tiskane) radne bilježnice, a ne kao dosad da se bira ili obična radna bilježnica ili digitalni sadržaj. Potrebno je riješiti i problem jednokratnog aktiviranja koda za učenike za samo jednu školsku godinu. Smatram i da bi se udžbenici trebali birati svake godine, a nakon odabira udžbenika (6mj-1god) trebalo provesti evaluaciju kojom bi se utvrdilo zadovoljava li udžbenik sve kriterije. Ako ne, omogućiti izmjenu. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
234 Tina PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da nije neophodno definirati popratne odgojno-obrazovne materijale uz udžbenike i da treba otvoriti mogućnost slobodne nadopune izabranih udžbenika i popratnih materijala. Mišljenja sam i da treba skratiti vrijeme obveznog korištenja udžbenika. Praksa nam je najbolji pokazatelj. Podržavam evaluaciju korištenih udžbenika nakon određenog vremena. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
235 Ana Genzić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o udžbenicima. Svako treba izraditi udžbenike za djecu s posebnim potrebama (nadarene i djecu po prilagođenom programu) ali se pri tome treba voditi računa da isti budu dostupni, a ne dodatni trošak samih roditelja/institucija, ukoliko će biti dodatni nastavni materijal uz već postojeće, odabrane udžbenike. Treba obraditi pozornost na samo trajanje koda za preuzimanje digitalnih sadržaja kako bi se udžbenici mogli i naslijediti od prethodnih generacija gdje za to postoji potreba i svakako uz digitalne sadržaje mora se predvidjeti tiskano izdanje za sve. Podržavam odluku o trajanju udžbenika koje može biti i dulje za određene predmete ukoliko prate znanstvene i druge promijene dok za neke predmete (informatika) treba konzultirati stručnjake o iskoristivosti istih u predviđenom trajanju. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
236 ŽELJKO MILNOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unaprjeđenja kvalitete udžbenika u skladu sa cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. Podržavam odluku, da je propisano razdoblje uporabe udžbenika u školama najmanje 4 godine te da se mogu koristiti i dulje od 4 godine ako prate potrebe tržišta rada. Podržavam MZO u nastojanju izdavanja udžbenika za darovite učenike. Predlažem udžbenike za darovite učenike i za učenike s poteškoćama. Digitalni sadržaji koji su popratni uz određene udžbenike trebali bi se dorađivati i mijenjati u skladu sa novonastalim potrebama. Sam udžbenik bi trebao biti temelj koji se nadograđuje digitalnim sadržajima, te bi kao takav trebao služiti učenicima duži niz godina. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
237 Jagoda Zubović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani , suglasna sam s nadolazećim izmjenama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam i vraćanje radnih bilježnica u nadležnost Ministarstava. Odabrani bi se udžbenici trebali koristiti najmanje četiri godine. Ako će se učenici udžbenikom koristiti četiri godine, digitalni bi se sadržaji, kao popratni materijali, trebali dorađivati i osuvremenjivati svake druge godine. .Mišljenja sam da digitalni udžbenici ne bi trebali biti zamjena za tiskane udžbenike, ali kôd koji učenici dobiju uz digitalni udžbenik ne bi smio trajati samo jednu godinu jer ima mnogo učenika koji zbog loše financijske situacije kupuje rabljene udžbenike i pritom su uskraćeni za digitalne sadržaje. Predlažem da se produži trajanje kodova u digitalnim udžbenicima na 2 godine kako bi ih mogli koristiti i učenici koji se koriste rabljenim udžbenicima. Lijepi pozdravi, Jagoda Zubović , prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
238 Renata Grahovac PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u svrhu rješavanja utvrđenih nedostataka propisanih odredbi koje su se pokazale neučinkovitima . Slažem se da u Katalogu treba ostaviti mogućnost nadopunjavanja novoodobrenih udžbenika.. Smatram da propisano vrijeme korištenja udžbenika od 4 godine ne treba mijenjati zbog mogućnosti korištenja istih 4 godine ,a nakon toga treba se na osnovu evaluacije kolega koji su ih koristili odlučiti o njihovoj primjeni u nastavi. Postupak odobravanja radnih bilježnica treba vratiti u nadležnost Ministarstva. Isto tako ako udžbenici imaju kodove za pristup trebalo bi svim učenicima omogućiti naručivanje novih kodova za novu školsku godinu ako se udžbenik nasljeđuje od starijih učenika u školi. Lijep pozdrav, Renata Grahovac Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
239 SPOMENKA BOŠNJAK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu radi osiguranja i unapređenja kvalitete osnovnoškolski i srednjoškolskih udžbenika u skladu s promjenama u odgoju i obrazovanju. Slažem se s prijedlogom da se omogući višegodišnje korištenje digitalnih nastavnih sadržaja kao i omogućiti nadopunjavanje Kataloga udžbenika s novo odabranim udžbenicima. Lijep pozdrav. Spomenka Bošnjak Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
240 Marijana Molnar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Svakako bi trebalo riješiti pitanje digitalnih obrazovnih sadržaja, tako da aktiviran kod vrijedi četiri školske godine. Za postupak odobravanja svih obrazovnih materijala (i radne bilježnice) treba biti nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sve mora proći recenziju. Potrebno je izraditi udžbenike za darovite učenike te za učenike s teškoćama. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
241 Marinela Labaš PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima o obrazovnim materijalima, smatram da bi nastavnik svake godine mogao birati udžbenik, jer tek kada ga počne koristiti može reći nakon nekog vremena je li dobar za nastavu ili ne, i ako ustanovi da nije onda biti "osuđen" na njega 4 godine. također mislim da se trebaju biti ponuđeni i povijesni i geografski atlasi za srednje škole, i smatram da su strukovne škole zakinute jer se identično neuporabljivi udžbenici za povijest vrte veće jedno desetljeće. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
242 Marija Miličević PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima. Nadam se da će ove promjene i izmjene koristiti unaprjeđenju kvalitete osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika. Slažem se da treba vratiti postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala (radnih udžbenika) za osnovnu školu u nadležnost Ministarstva. Također smatram da digitalne obrazovne sadržaje za učenike s poteškoćama treba dodatno pojednostaviti. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
243 Marko Žerjav PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u najvećoj dijelu se slažem izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu radi unaprjeđenja u skladu s reformom. Smatram da bi se postojanje sukoba interesa člana povjerenstva trebalo ograničiti na 3 godine umjesto na predloženih 5. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
244 ĐURĐA IVKOVIĆ-MACUT PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Suglasna sam s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Osobito je važno vratiti postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala (isključivo radnih bilježnica za osnovnu školu od 1. do 8. razreda) u nadležnost ovog ministarstva. Također je bitno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja. Nadam se da će ove promjene doprinijeti unaprjeđenju kvalitete osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika usklađenih s potrebama hrvatskog društva i gospodarstva te s normativima i obrazovnom politikom EU-a. Srdačan pozdrav! Đurđa Ivković-Macut Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
245 Ružica Ivanković Ciotti PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unapređenja kvalitetu udžbenika, a u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. Podržavam mogućnost dopune Kataloga novim udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima te smatram da je nužno definirati način kao i vremensko razdoblje upotrebe koda za pristup digitalnim obrazovnim sadržajima. Postupak odobravanja radnih bilježnica svakako treba vratiti u nadležnost Ministarstva. Slažem se da bi udžbenici trebali biti u uporabi najmanje 4 godine. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
246 Darija Jurič PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u svrhu rješavanja utvrđenih problema i nedostataka pojedinih propisanih odredbi. Drugi obrazovni materijali zahtijevaju jasniju definiciju i uvjete korištenja. Isto tako, ako tiskani udžbenik na sebi ima kod za pristup digitalnim sadržajima treba biti jasno definirana mogućnost narudžbe samo pripadajućeg koda za druge generacije korištenja udžbenika. Slažem se da u Katalogu treba ostaviti mogućnost nadopunjavanja novoodobrenih udžbenika posebice za učenike s posebnim potrebama ( učenici s teškoćama i daroviti učenici) koji su prilično deficitarni. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
247 Mirna Stojanović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se sa predloženim izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Poseban naglasak treba staviti na udžbenike za stručne predmete koji do sada ili nisu postojali ili su zastarjeli. Uvođenje novih digitalnih materijala ne smatram potrebitim, kao niti da se udžbenici pogotovo u općim predmetima trebaju učestalo mijenjati. Uvođenje novih udžbenika i izdavača u katalog bi itekako poboljšalo kvalitetu materijala zbog zdrave tržišne konkurencije. Pojedine materijale bi ili trebalo ukloniti iz kataloga ili ih staviti pod neobavezne - radne kutije i radne bilježnice u osnovnoj školi koje se kupuju, a uglavnom ne koriste. S poštovanjem, Mirna Stojanović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
248 Marija Andrić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unaprjeđenja kvalitete udžbenika u skladu sa cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. S poštovanjem, Marija Andrić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
249 Anđelko Cvijetović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, potrebne su izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. *Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima, posebno zbog novih zanimanja koja prate promjene tržišta rada. *Svakako je vrijedno uskladiti teme, činjenice i vrijednosti ( konkretno katalog znanja) u pojedinom predmetu, a prema novim kurikulumima. Različiti autori s različitim nakladnicima donose šumu informacija i pristupa temama koji ne doprinose ujednačenim rezultatima. Niz udžbenika s većim formatom, gotovo su na svakoj stranici poluprazni, a uz sebe nude još i radnu bilježnicu. Napominjem da ta radna bilježnica nije za upotrebu ( pisanje) nego služi kao drugi dio udžbenika (samo za čitanje). Nadalje, građa do nedavno knjiga- udžbenik u jednom komadu bila je , npr. 110 kuna, a sada ta ista građa podijeljena u dva dijela ( tj. udžbenik čitanka i udžbenik radna bilježnica) koštaju 230 kuna.Kome to ide na mlin? U društveno-humanističkim predmetima koji pružaju spoznaju i vrednote kao univerzalne te činjenice koje su utvrđene, dokazane i zabilježene nužne su biti u svim udžbenicima bez obzira na autore i bez obzira na nacionalnu pripadnost u Republici Hrvatskoj. Univerzalne vrijednosti koje prenosimo kao pedagozi vrijede svugdje bez obzira na područje i nacionalnu pripadnost. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
250 Snježana Matak PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam odobravanje drugih obrazovnih materijala u nadležnost MZO .Ove su godine moja djeca kupila radne kutije koje uopće ne koriste jer su iste provučene pod narudžbu za RB (tehnička kultura, kemija, fizika, priroda i sl.) i cjenovno su prelazile prosjek kojeg su škole dobile za naručivanje drugog radnog materijala.Bila bi dobro razmisliti o postojanju digitalne radne bilježnice. To olakšava preglednost , lakšu čitljivost rukopisa, osobito u stranim jezicima gdje je svako slovo bitno. Nisam za digitalne udžbenike. Dobro je imati ih u tiskanom formatu jer svi smo mi različiti i na različite načine usvajamo znanje. Smatram da su izmjene potrebne i trebale bi pratiti složenost svijeta u kojem živimo. Trenutno imam osjećaj da je školstvo doista ostalo u rangu prosvjete 19. stoljeća. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
251 VALERIJA BRELIH PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. No, smatram da se premalo važnosti dalo i daje općeobrazovnim udžbenicima za srednje trogodišnje strukovne škole, kako tiskanih tako i digitalnih udžbenika. Kurikularna reforma krenula je od četverogodišnjih programa, ali temelj našeg gospodarstva trebala bi biti struka. Također, otvaranje novih obrazovnih programa ne prate i novi udžbenici, niti tiskani, niti digitalni, već je za pojedine predmete potrebno kombinirati nekoliko udžbenika, primjerice je tako u računalnim predmetima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
252 Nikola Friščić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se i podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Potrebno je jasno definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja. Lp. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
253 Josip Strija PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s promjenama koje su predložene. Uslađivanje udžbenika s kurikulumima je neophodno, osim toga slažem se i s ciljem aktualiziranja Kataloga novoodobrenim udžbenicima te se slažem s odobravanjem drugih obrazovnih sadržaja s ciljem poboljšavanja odgojno obrazovnih učinaka edukativnih materijala za učenike. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
254 Jasminka Kuzle PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Potrebno je unaprijediti kvalitetu udžbenika u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja, potrebama hrvatskog društva i gospodarstva, normativima i obrazovnom politikom EU. Srdačno, Jasminka Kuzle Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
255 Ana Škudar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, kao učiteljica razredne nastave, u potpunosti sam suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Također podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. S poštovanjem, Ana Škudar Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
256 Tina Težak PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Osobno smatram da elektronska inačica udžbenika treba trajno biti dostupna učenicima kako bi istu mogli koristiti i učenici koji koriste rabljene udžbenike. U nadležnosti Ministarstva treba biti izbor udžbenika i popratnih nastavnih materijala. Ministarstvo bi se također trebalo pozabaviti pitanjem udžbenika za strukovna zanimanja koja nemaju udžbenike ili su pojedini udžbenici tiskani, ali trenutno nisu uvršteni kao obvezna literatura već samo kao preporuka Agencije za strukovno obrazovanje. S poštovanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
257 ŽELJKA KAJMAK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Kao nastavnica strukovnih predmeta u potpunosti podržavam prijedlog izmjene i dopune Zakona u udžbenicima i obrazovniom materijalima . Opće poznato je da strukovne škole nemaju udžbenike za sve strukovne predmete ili su sadržajno zastarjeli. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
258 Ružica Beljo PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani! Podržavam prijedlog izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Važno je da se korištenje udžbenika omogući najmanje četiri godine, te za to vrijeme omogućiti i korištenje digitalnih udžbenika i dodatnih digitalnih materijala. Posebno podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga udžbenicima za potrebe učenika strukovnih škola (novi strukovni kurikulum) . Ružica Beljo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
259 Ivana Grejza PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Pozdrav i poštovanje. Suglasna sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Izrazito podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima jer ih je potrebno revidirati češće zbog učenika sa posebnim potrebama i učenika sa prilagodbom sadržaja. Važno je i regulirati pitanje digitalnih udžbenika jer nasljeđeni udžbenici već imaju iskorišten kod i učenici ne mogu koristiti DOS. Što se tiče odobravanja drugih obrazovnih materijala - ispita znanja , to mora biti u nadležnosti MZO i proći potrebite recenzije. lp Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
260 Sanja Skrabic PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se sa promjenom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za OŠ. i SŠ.i podržavam ovaj obrazac o prethodnoj procjeni. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
261 Tomislav Kakša PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, suglasan sam s izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Ne da samo podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novo odobrenim udžbenicima, već je to i obavezno provoditi ukoliko želimo pratiti realni sektor. Isto tako potrebno je nadopuniti Kataloge s udžbenicima kojih ni nema za pojedina zanimanja. Kod izrade da fizički udžbenici budu povezani s digitalnim oblicima i aplikacijama na sadržaj istog. Došle su nam nove tehnologije poučavanja i izvori znanja...laički danas rečeno "google sve zna". Svi se moramo prilagoditi. Kod izrade udžbenika da je povezano struka, nastavnici, lektografi, web dizajneri....i sve još kaj treba za današnje vrijeme poučavanja. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
262 Silvana Šebalj-Mačkić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, svakako je vrijedno unaprijediti Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Novi prijedlozi u velikoj mjeri obuhvaćaju važne domene u kojima su potrebne promjene. Radni materijali su uglavnom potrebni učenicima uz udžbenike, ako i oni budu besplatni, to će uvelike pomoći roditeljima i rasteretiti obiteljski budžet. Radni materijali trebaju biti definirani: radne bilježnice (odvojiti od zbirke zadataka, radnih listova), geografski atlas (za 5. razred koji bi se koristio do kraja školovanja u osnovnoj školi), pribor za praktični rad u tehničkoj kulturi (sad je skup u odnosu na druge materijale) . Bilo bi vrijedno uvrstiti i radne materijale za izvođenje pokusa iz kemije, biologije i fizike. Dobro je da se udžbenici biraju svake četiri godine jer u tom vremenu mogu se ispraviti uočeni nedostaci. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
263 Dunja Maričević PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se i podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da bi se vrijeme korištenja udžbenika trebalo smanjiti s četiri na dvije godine iz razloga da bi mogli izvršiti evaluaciju odabranog udžbenika. U tom slučaju ukoliko novo odabrani udžbenik ne zadovoljava naše potrebe u nastavi možemo izabrati drugi. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
264 Marija Jurišić Šarlija PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam prijedlog vraćanja postupka odobravanja drugih obrazovnih sadržaja u nadležnost MZO. Mislim da je potrebno definirati koji su to drugi obrazovnim materijali jer danas ima neizmjerno puno obrazovnih materijala u digitalnim oblicima. Predlažem da se uskladi vrijeme korištenja udžbenika s vremenom korištenja digitalnog udžbenika. Naime, propisano je vrijeme korištenja udžbenika na četiri godine te treba na to vrijeme omogućiti i korištenje digitalnih udžbenika i ostalih digitalnih sadržaja i materijala vezanih uz dani udžbenik kako bi se izbjegla dosadašnja praksa da se kod za digitalni udžbenik može koristiti samo tijekom jedne školske godine. Smatram da se treba smanjiti propisano vrijeme korištenja udžbenika od 4 godine te ga dati na evaluaciju nakon perioda od godine dana nastavnicima koji su po udžbeniku radili. Često je izbor ponuđenih udžbenika vrlo velik, pa se ponekad dogodi da novi odabrani udžbenik u praksi ne zadovolji prvotne potrebe nastavnika, a u konačnici i učenika. Mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima je dobrodošla (posebno kada se radi o potrebama učenika s teškoćama u razvoju). S poštovanjem, Marija Jurišić Šarlija Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
265 Đurđevka Pecikozić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Mišljena sam da Kataloga novoodobrenim udžbenicima treba imati mogućnost nadopune posebno što se tiče predmeta koji su zastupljeni u strukovnim školama za koje često nema adekvatnih udžbenika. Potrebni su nam udžbenici koji prate cjelovitu reformu odgoja i obrazovanja. Slažem se i sa uvođenjem digitalnih obrazovnih sadržaja ali ne kao osnovnog izvora poučavanja. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
266 Ajlin Andreis Sarun PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam inicijativu za promjenom Zakona o udžbenicima te smatram da bi se rok o 4 godine trebao smanjiti, jer se kod nekih udžbenika pokazalo da iako nisu dobri, kako se mislilo prilikom odabira, da se moraju koristiti do kraja predviđenog razdoblja, što za posljedicu ima neučinkovitost u smislu svladavanje gradiva i sticanja potrbnih kompetencija. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
267 Ružica Kotarski PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani ! Pozdravljam što se krenulo u izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; te predlažem da se svakako razmisli o roku uporabe udžbenika na 4 godine zbog održivosti školskih kurikuluma. Isto tako važno je definirati što se točno misli pod druge obrazovne materijale koji su obavezni uz udžbenik, jer u praksi neki biraju i više drugih materijala. U prijedlogu teksta nije navedena tehnička kvaliteta udžbenika (papir, tisak, otisnuti kod) o kojoj bi trebalo voditi računa, iako je to Zakonom predviđeno. Konkretno predlažem da se otisnuti kodovi za korištenje e-udžbenika mogu koristiti ne samo na više računala, nego i više godina; koliko vrijedi udžbenik. Isto tako, za učenike je školska torba fizički još uvijek preteška. Može li se što učiniti ? Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
268 Nikolina Nikolić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE U obrascu prethodne procjene treba promijeniti postavljanje pitanja s Da li i uskladiti ih s pravilima hrvatskoga standardnoga jezika, tj. promijeniti u Je li... Nije prihvaćen Vaš komentar se ne odnosi na predmet ove javne rasprave.
269 Natalija Šnidarić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Podržavam da se zakonskim odredbama podiže kvaliteta odgojno-obrazovnog rada Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
270 Igor Nikičić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani/a suglasan sam s predloženim izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Pozdravljam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima kako bi Obrazac bio aktualan. Posebno pozdravljam i postupak odobravanja drugih obrazovnih sadržaja kao važnog dijela poboljšavanja odgojno obrazovnih učinaka edukativnih materijala za učenike. Lijepi pozdrav, Igor Nikičić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
271 IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, suglasna sam s predloženim izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer treba osigurati unaprjeđenje u skladu s reformama kurikuluma. Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima, posebno zbog novih zanimanja koja prate promjene tržišta rada. Podržavam i postupak odobravanja drugih obrazovnih sadržaja kao što su radne bilježnice, radni listovi, dnevnici praćenja učenika na vježbama ili praktičnom radu, atlasi i slično. Lijepi pozdrav, Irena Eisenkohl Novaković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
272 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s promjenama koje su predložene.Svakako je potrebno uskladiti udžbenike s promjenama u kurikulima. Možda bi bilo potrebno dozvoliti i promjenu udžbenika i u kraćem periodu ( 2. godine ) na zahtjev škole ministarstvu u nekim specifičnim uvjetima. LP Tamara Stipčić Jelenović Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
273 Ivana Kapetanović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s promjenama koje su predložene.Svakako je potrebno uskladiti udžbenike s promjenama u kurikulima . Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
274 Emira Martinić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, slažem se s promjenama koje su predložene, jer mislim da je potrebno uskladiti udžbenike s promjenama u kurikulima . S poštovanjem, Emira Martinić, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
275 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH vezano za definiranje i reguliranje pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja ističe da prema članku 24. Konvencije UN – a o pravima osoba s invaliditetom i Općem komentaru br. 4 osobe s invaliditetom moraju imati „pristup inkluzivnom, kvalitetnom i besplatnom osnovnom i srednjem obrazovanju na ravnopravnoj osnovi s drugima“. Napominjemo da su glavni problemi za učenike s teškoćama u razvoju u vezi s digitalnim sadržajima, a koji se povećavaju u uvjetima COVID – pandemije, osobito prilikom provođenja online nastave: nepristupačni materijali i nastavni sadržaji i tehnička nepristupačnost mrežnih platformi za učenje. Nerijetko se učitelji ne razumiju dovoljno u način kako osigurati inkluzivni obrazovni materijalu digitalnom formatu tijekom izvođenja učenja na daljinu. Uz osiguravanje alternativnih i pristupačnih obrazovnih materijala za učenike s teškoćama u razvoju, ističemo kako je potrebno osigurati i razumnu prilagodbu na temelju individualnih potreba učenika s teškoćama u razvoju. Razumna prilagodba mogla bi uključivati, na primjer postavljanje asistivnih tehnologija koje bi učeniku mogle trebati kao pomoć pri učenju kod kuće (npr. povećalo ekrana), osiguravanje asistenta u nastavi ili tumača znakovnog jezika. Apeliramo da digitalno okruženje bude dostupno za učenje učenicima s teškoćama u razvoju. Naglašavamo važnost ulaganja u povećanje digitalnih vještina učenika s teškoćama u razvoju, osobito ukoliko se ide u smjeru povećanja digitalnih obrazovnih materijala. Digitalne sadržaje treba pojednostaviti bez mnogobrojnih kodova i lozinki jer nekim je učenicima teško to pratiti, a posebice učenicima s teškoćama u razvoju. Predlažemo da udžbenici i ostali materijali za djecu s teškoćama u razvoju izrade tako da vizualno budu isti ili što sličniji udžbenicima koje koriste djeca bez teškoća u razvoju. U nekim komentarima već je navedeno da će takve udžbenike učenici i roditelji lakše prihvatiti ako ne odskaču izgledom i odmah etiketiraju dijete kao različito. Pozdravljamo uvođenje mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, za udžbenike za potrebe učenika s teškoćama u razvoju. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
276 Prosvjeta d.o.o. PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam Izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavamo Zakonom propisano razdoblje da novo odobreni udžbenici moraju biti u upotrebi u školama najmanje 4 školske godine. Nakladnik udžbenika za nastavu na srpskom jeziku uslijed ograničenog broja stručnjaka za sve nastavne predmete nije u mogućnosti pripremiti nove autorske udžbenike za sve nastavne predmete a pogotovo u roku u kojem to mogu napraviti nakladnici udžbenika na hrvatskom jeziku. Za kvalitetno prevođenje i odobravanje udžbenika na jeziku nacionalnih manjina potrebno je određeno vrijeme i nije dobro postavljati rokove. Za odobravanje udžbenika za nastavu na srpskom jeziku kao i njihovo uvrštavanje u Katalog odobrenih udžbenika treba biti omogućeno kontinuirano. Također podržavam da jedno povjerenstvo u MZO pregledava udžbenike i radne bilježnice ali i druge obrazovne materijale jer se nadopunjuju i čine jedinstvenu cjelinu. Potrebno je poboljšati Zakon o udžbenicima i Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala prema kojem prevedeni udžbenici trebaju proći isti ''sastav'' povjerenstva iako su odobreni za nastavu na hrvatskom jeziku a pažnja članova povjerenstva bi trebala biti usmjerena na jezičnu korektnost prijevoda. Podržavam ideju da nakladnik udžbenika ima pravo zatražiti a Ministar promijeniti sastav Povjerenstva uključujući imenovanje novog Povjerenstva ne samo u slučaju odbijanja udžbenika već i u slučaju prekoračena roka za pregled udžbenika. Srdačan pozdrav, Mirko Marković, Prosvjeta d.o.o. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
277 Mirela Dobutović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, kao što sam već navela ranije podržavam Zakon, obvezno bih vratila postupak odobravanja drugih obrazovnih materijala u nadležnost Ministarstva, te bih svakako podržala nadopunjavanje Kataloga novoodabranim udžbenicima, prvenstveno onih deficitarnih. Slažem se kako bi postojanje sukoba interesa člana povjerenstva trebalo ograničiti na razdoblje od pet godina. Ne slažem se s mogućnošću imenovanja novog povjerenstva u slučaju prigovora nakladnika na negativno mišljenje o udžbeniku jer će se taj postupak onda razvući unedogled. Smatram da je bolje povjerenstvu dati više vremena za prosudbu i dati nakladniku više vremena da ukloni moguće nedostatke. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
278 Jitka Stanja Brdar PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavamo izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavamo Zakonom propisano razdoblje da udžbenici moraju biti u uporabi u školama najmanje 4 godine. Nacionalne manjine imaju oprečan problem vezano uz trajanje udžbenika. Nakladnici nacionalnih manjina uslijed nedostataka autora i kapaciteta nisu u mogućnosti proizvesti nove autorske udžbenike za nastavu manjinskih jezika češće od jednom u osam godina. Iz istih razloga traje prevođenje hrvatskih udžbenika više od jedne godine. Za manjinske nakladnike nije moguće hrvatske udžbenike iz više predmeta koji su u proljeće objavljeni u Katalogu do siječnja iduće godine, tj. u roku 9 mjeseci prevesti, lektorirati, prelomiti, korigirati i tiskati za odobravanje. Tako da se cijeli postupak prolongira za još jednu godinu i još jedna generacija učenika ostaje bez udžbenika na manjinskom jeziku. Rješenje bi bilo omogućiti manjinskim udžbenicima ili bar prijevodima hrvatskih udžbenika kontinuirano dopunjavanje u Katalog tijekom cijele godine. S poštovanjem Jitka Stanja Brdar, nadzornica - savjetnica za školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, Lidija Dujmenović, ravnateljica Novinsko izdavačke institucije Jednota Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
279 MAJA BURGER PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Zakon o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu doista je potrebno osvježiti kao i pripadajuće pravilnike. Posebno se slažem s time da bi se trebalo omogućiti nadopunjavanje Kataloga novoodobrenim udžbenicima za deficitirane udžbenike za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina, s posebnim naglaskom na manjinski Model C jer bi se tako skratilo čekanje učenika i učitelja na važeće udžbenike. Također se slažem s time da je postupak odobravanja radnih bilježnica potrebno vratiti pod MZO, riječ je o važnom dodatnom materijalu uz udžbenik. S poštovanjem, Maja Burger Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
280 Sandra Lacić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, mišljenja sam da broj stranica udžbenika ne treba uvjetovati formulama isto za sve predmete, jer neki predmeti imaju procese koje treba slikovno detaljnije prikazati (Biologija, Kemija, Fizika). Također, smatram da radnu bilježnicu koja prati udžbenik treba odobravati isto povjerenstvo, jer se radi o jednoj cjelini. Budući da predajem Kemiju, smatram da bi didaktički pribor koji ide uz radnu bilježnicu trebao biti standard kao što je to u predmetu Tehnička kultura. Srdačan pozdrav! Sandra Lacić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
281 Ines Marković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Zakonom je propisano da udžbenici koji se nalaze u Katalogu, odnosno na školskim Konačnim listama, moraju biti u uporabi u školama najmanje četiri godine, što smatram ne realnim. Učitelji bi trebali imati obavezu da evaluiraju udžbenike nakon godinu dana korištenja i ako taj udžbenik nije "dobar" po mišljenju učitelja, za njegovu nastavu morala bi postojati opcija da se može promijeniti udžbenik za iduću školsku godinu. Dodatni materijali kao što su radni listovi, radne bilježnice ili digitalni obrazovni materijali bi se trebali mijenjati češće ili biti u digitalnom obliku kako bi učitelj sam mogao birati zadatke koji odgovaraju njegovim učenicima. Često se susrećemo u praksi, pogotovo u malim školama da sastavu razreda ove godine ne odgovaraju isti obrazovni materijali od prošle generacije. Lijep pozdrav, Ines Marković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
282 Suzana Turković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram realnim da se udžbenik koristi četiri godine, no u tom slučaju svakako treba voditi računa o kvaliteti udžbenika vezano uz sadržaje, papir i uvez. Aktivacijski kod treba vrijediti koliko i udžbenik, a ne samo jednu godinu kako bi učenici kodove mogli koristiti uz rabljene udžbenike. Treba ostaviti mogućnost dopune i izmjene digitalnih sadržaja kako bi pratili nove trendove u digitalnoj tehnologiji. Važno je i da udžbenici predviđeni za višegodišnje korištenje ne budu radni udžbenici. Trebalo bi uvesti evaluaciju udžbenika koju bi provodili učitelji nakon jednogodišnjeg korištenja jer se relevantno mišljenje o udžbeniku može izreći tek nakon rada s udžbenikom. Važna je i mogućnost dopune Kataloga novim udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima što treba biti u nadležnosti Ministarstva. Lijep pozdrav, Suzana Turković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
283 DIANA GREBLIČKI-MICULINIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Slažem se s odlukom o vraćanju postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala (isključivo radnih bilježnica za osnovnu školu od 1. do 8. razreda) u nadležnost ovog ministarstva jer su integralni dio udžbeničkoga kompleta i proizlaze iz sadržaja udžbenika pa je logično da ih procjenjuje jedno povjerenstvo. Predlažem da se u ovome Zakonu regulira i Članak 9., stavak 3) Udžbenik radnog karaktera može se upotrebljavati za strane jezike u svim razredima osnovne i srednje škole. (NN 9/2019 (25.1.2019.), Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala) tako da glasi: 3) Udžbenik radnog karaktera može se upotrebljavati za hrvatski jezik i strane jezike u svim razredima osnovne i srednje škole. Smatram da je nelogično, metodički neutemeljeno, pa čak i podcjenjivački, udžbenicima hrvatskoga jezika oduzimati radnu komponentu, dok je istodobno udžbenicima stranih jezika to omogućeno. Jezik se jednako poučava bez obzira na to o kojem je jeziku riječ. Osim toga, ovladanost materinskim jezikom podloga je za učenje stranih jezika, a tomu bi uvelike pomogao radni karakter udžbenika iz hrvatskoga jezika. Teško je objasniti učenicima zašto ne smiju zapisivati rješenja i odgovarati na pitanja u udžbeniku hrvatskoga jezika kad to čine svaki sat u udžbenicima stranih jezika. Odgovori zapisani u bilježnicu izvan metodički oblikovanoga konteksta zadatka na koji se odnose gube značenje i ne pridonose ovladavanju ishodima i usvajanju obrazovnih sadržaja. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
284 Katija Kaplan PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se procjenom o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu jer treba osigurati unaprjeđenje u skladu s reformom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
285 Sanja Maričević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu te podržavam evaluaciju korištenih udžbenika nakon 4 godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
286 Željka Mišetić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Podržavam prijedloge da se korištenje digitalnih sadržaja omogući na dulji period, kao i da se omogući nadopunjavanje Kataloga udžbenika pogotovo udžbenicima i digitalnim sadržajima za deficitarna zanimanja i za učenike s posebnim potrebama. Svakako podržavam prijedlog o važnosti evaluacije udžbenika u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovnih materijala i sadržaja odgojno-obrazovnog rada. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
287 Mirta Grandić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se sa izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. U praksi u umjetničkim školama, gdje i sama radim, vidljivo je da udžbenika za strukovnu nastavu nema te da se nastavnici moraju snalaziti sami pri pripremi nastavnih jedinica i često puta koristiti stranu literaturu jer literature na domaćem jeziku većinom nema. Stoga podupirem nadopunjavanje Kataloga udžbenika možebitno novim upravo za takva područja gdje ih nedostaje a također i definiranje i odobravanje uporabe 'drugih obrazovnih materijala'. Što se tiče digitalnih sadržaja slažem se sa kolegama koji navode tehničke probleme pri uporabi istih te ih treba uzeti sa rezervom. Srdačno, Mirta Grandić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
288 Marija Jutriša PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Kao prvo smatram da udžbenici trebaju pratiti promjene u kurikulumu, ali i da bi se trebala provesti evaluacija odabranih udžbenika, te na osnovu nje nadogradnja i promjena digitalnih sadržaja koji su uz taj udžbenik. Udžbenik bi trebao vrijediti minimalno četiri godine kao i kodovi za digitalne obrazovne sadržaje. Smatram isto tako da je neophodno izraditi udžbenike za učenike s poteškoćama u razvoju kao i za napredne. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
289 Marija Blažević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s odlukom Ministarstva kako je potrebno doraditi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Korektno je koristiti udžbenike na razdoblje od 4 godine i više, posebno kod onih predmeta gdje se sadržaj bitno ne mijenja, no potrebno je poraditi na kodovima koji se nalaze unutar udžbenika kako bi ih mogla, bez poteškoća, koristiti djeca koja te iste udžbenike preuzmu od starijih generacija. Digitalne sadržaje treba pojednostaviti bez silnih kodova i lozinki jer nekim je učenicima teško to sve popratiti, posebice učenicima s određenim teškoćama. Ulazak bi trebao biti omogućen, na primjer, AAI@EduHr identitetom učenika. Također, slažem se s kolegicom Krčadinac da bi udžbenici svih izdavača za OŠ trebali imati isti slijed nastavnih tema kako bi se zbog eventualnog prelaska na online nastavu učenici mogli koristiti udžbenikom koji je u skladu s videolekcijama; to vrijedi i u slučaju prelaska učenika u drugu školu kada bi učenik vrlo jednostavno mogao nastaviti s nastavom prema istome redoslijedu. Obavezno treba uvesti evaluaciju udžbenika. Svakako paziti da su digitalni sadržaji samo potpora tiskanom udžbeniku, a ne obrnuto. LP Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
290 Helena Ila Dragičević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, U potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Posebice, jer je potrebno nadopunjavanje Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, učenika s posebnim potrebama (učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici u osnovnim i srednjim školama). Helena Ila Dragičević Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
291 Mirela Prskavac PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Mirela Prskavac, prof. biologije i kemije, mentor U potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu te bi shodno tome navela i neke svoje prijedloge: - Prilikom izrade digitalnih udžbenika trebalo bi uzeti u obzir i mogućnost lošijeg snalaženja učenika s poteškoćama vezano uz digitalne obrazovne sadržaje stoga bi taj dio trebalo dodatno pojednostaviti (previše kodova i lozinki stvara zbrku kod učenika - naročita kod učenika nižih razreda osnovne škole. -Prilikom odabira udžbenika iz određenog predmeta smatram kako bi predmetni nastavnik trebao automatski dobiti primjer udžbenika po prilagođenom programu što bi meni kao predmetnom nastavniku uvelike pomoglo prilikom pripreme za sat i pripreme materijala za određenog učenika u smisli da mu konkretno mogu označiti gdje se što nalazi u njegovom udžbeniku. - Nakon svakog obrazovnog ciklusa od 4 godine autori i izdavači bi trebali kontinuirano provoditi ankete kod nastavnika koji rade po njihovim udžbenicima te obavezno prijedloge i sugestije koji se često ponavljaju uvažiti te korigirati dijelove udžbenika. Ukoliko isto ne provode trebalo bi navedeno biti regulirano Zakonom. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
292 Ksenija Blažević Milosavljević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s prijedlozima da se korištenje digitalnih nastavnih sadržaja uz udžbenike omogući na više godina. Oni bi trebali biti samo dopuna udžbeniku, jer još uvijek postoje tehničke poteškoće pri njihovom korištenju i nisu dostupni svim učenicima. Mišljenja sam da je evaluacija udžbenika vrlo važna, jer bi se poboljšala kvaliteta materijala i obrazovnih sadržaja. Srdačan pozdrav! Ksenija Milosavljević Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
293 Elda Karadža PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Držim da će takvi udžbenici i drugi obrazovni materijali (posebice digitalni sadržaji) unaprijediti obrazovne procese koji u konačnici imaju za cilj osposobiti učenike strukovnih škola za tržište rada. Predlažem da se zakonski regulira i postojanje udžbenika strukovnih predmeta za učenike s teškoćama jer udžbenici trebaju pratiti cjelovitu reformu pritom ne zanemarujući veliki broj učenika s teškoćama u redovnim strukovnim školama. Ukratko, podržavam zakon koji će donijeti red i transparentnost. Srdačan pozdrav, Elda Karadža Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
294 Monika Peša PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu s ciljem unaprjeđenja kvalitete udžbenika u skladu sa cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja. Slažem se s mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, za učenike s posebnim potrebama te učenike pripadnike nacionalnih manjina. Posebno bih naglasila potrebu za kvalitetnijim uvezom udžbenika i obaveznim produljenjem kodova za digitalne obrazovne sadržaje na 4 godine, tj. koliko je predviđeno da se udžbenik koristi. Smatram da je tiskani i digitalni udžbenik jedinstvena cjelina i kao takav mora biti dostupan svakom učeniku. S poštovanjem, Monika Peša Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
295 Sofija Štefanac Klobučar PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu kao i mogućnost nadopunjavanja Kataloga novim udžbenicima i digitalnim materijalima kao i prijedlog vraćanja drugih obrazovnih materijala u nadležnost Ministarstava (zašto ne i standardizirani ispiti znanja?). Ne slažem se s pojedinim komentarima kolegica i kolega koji daju prednost digitalnim materijalima naspram tiskanim, a pogotovo ne za rad u 1.r. osnovne škole. Budući kako upravo ove godine radim u 1.r. ponuđeni digitalni sadržaji jesu zanimljivi, ali za rad u nekom idealnom i malobrojnom prvom razredu. Za dobivanje odobrenja svih materijala potrebne su detaljnije i jače analize (recenzije) materijala jer nam praksa pokazuje što nam sve dolazi za rad u bazi. S poštovanjem, Sofija Štefanac Klobučar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
296 VALERIJA ČMELAK PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani! U potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za Osnovnu i srednju školu naročito nadopunjavanje Kataloga deficitarnim udžbenicima za učenike s posebnim potrebama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
297 Ivana Godec-Vinceković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam i odluku, reguliranu ovim prijedlogom, da je propisano razdoblje uporabe udžbenika u školama najmanje 4 godine kao i prijedlog vraćanja postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala u nadležnost Ministarstva. Skrećem pozornost na činjenicu da bi nakon dugog niza godina trebalo izraditi udžbenike na stranom jeziku za dvojezične gimnazije. Srdačan pozdrav, Ivana Godec-Vinceković Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
298 Moreno Vinceković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Osobno smatram kako je fizički udžbenik nezamjenjiv dio obrazovnog procesa, ali mišljenja sam da bi jedan veći dio nastavnog gradiva trebao biti učenicima dostupan u digitalnom obliku iz više razloga, a prije svega smanjujemo težinu učeničke torbe, čuvamo okoliš, i privikavamo djecu na neizbježan život u digitalnom okruženju. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
299 Viktorija Vranešić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u dijelu koji govori o drugim obrazovnim materijalima koji predviđa dozvoljen samo 1 DOM potrebno je uvrstiti i predmet Tehnička kultura zbog potrebe da učenici u svome radu uz radnu bilježnicu mogu koristiti i radne materijale za izvođenje vježbi kako bi mogli ostvariti odgojno-obrazovne ishode propisane predmetnim kurikulumom. Na ovaj način učitelji bi mogli birati materijale koji bi mogli biti različiti, a upravo da uvaže različito opremljene škole i da budu više prilagođeni školskim kurikulumima. Drugo što bih imala kao prijedlog je da Ministarstvo na svojim stranicama objavom javnog poziva angažira članove stručnih povjerenstava za procjenu, ne samo udžbenika, i drugih obrazovnih materijala (da se ovim poslovima ne bave savjetnici AZOO i/ili ASOO). S poštovanjem, Viktorija Vranešić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
300 Suzana Šestan PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, vezano uz strukovne škole tiskani udžbenik bi trebao biti osnovno sredstvo edukacije, za temeljne sadržaje koji nisu promjenjivi ili su osnova struke i trebali bi svakako biti u funkciji najmanje četiri godine. Treba uzeti u obzir i učenike trogodišnjih zanimanja koji nemaju svi odgovarajuće uvjete korištenja digitalnih sadržaja. Ostali promjenjivi sadržaji i tehnologije koje trebaju pratiti brze promjene u realnom sektoru trebali bi se nadopunjavati digitalnim materijalima, učestalije ažurirati i omogućiti nastavnicima strukovnih predmeta određenu autonomiju u kreiranju i odabiru sadržaja ali u skladu s propisanim ishodima. SP Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
301 Helga Kraljik PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, posebnu je pažnju potrebno posvetiti radnim bilježnicama i digitalnim materijalima. Mišljenja sam da bi MZO treba,o osigurati pristup istima npr skole.hr adresom. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
302 Nada Nekić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Također podržavam odluku, reguliranu ovim prijedlogom, da je propisano razdoblje uporabe udžbenika u školama najmanje 4 godine kao i prijedlog vraćanja postupka odobravanja drugih obrazovnih materijala u nadležnost Ministarstava. Srdačan pozdrav, Nada Nekić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
303 Sanja Majkić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam procjenu u vezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Posebno se referiram i pozdravljam procjenu pod 2.2.; dio koja se odnosi na učenike s posebnim potrebama i očekujem da će konačno i učenici s intelektualnim teškoćama u posebnim programima strukovnog obrazovanja dobiti neophodne udžbenike i druge nastavne naterijale koje do sada nisu imali. Nadam se da će se prethodno donijeti i kurikuli strukovnih predmeta za posebne srednjoškolske programe. S poštovanjem, Sanja Majkić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
304 Smiljana Perić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Razmotriti mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima ne samo za nastavne predmete već i u slučaju promjene kurikula postojećeg nastavnog predmeta kao što se npr. dogodilo u predmetu Informatika. Za ovu školsku godinu nije mogao biti odobren udžbenik pisan po novom kurikulu za 4. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije te učenici rade po udžbenicima koji ne slijede novi kurikulum. Prošle školske godine je ista situacija bila za treći razred prirodoslovno-matematičke gimnazije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
305 Nataša Leverić Špoljarić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu potrebno je dati više prostora i mogućnosti za stvaranje obrazovnih materijala za nastavne predmete u strukovnim školama koji su sami po sebi usko specijalizirani, a time i tržišno nezanimljivi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
306 Vedrana Stanić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani! Slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima. Predlažem da se omogući po jedan dodatni materijal za svaki predmet (radne bilježnice) te da se digitalnim udžbenicima pristupa putem AAI@EduHr identiteta učenika. Lp! Vedrana Stanić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
307 Branka Perić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Smatram da bi se trebalo u obzir uzeti iskustva zemalja u kojima udžbenike i dodatni nastavni materijal nabavlja škola, odnosno nadležno ministarstvo, i to samo za učitelje, a onda učitelji biraju način na koji će ih koristiti u nastavi. Na taj način se omogućuje sloboda i kreativnost učitelja pri kreiranju obrade nastavnih jedinica, a izbjegavaju slučajevi u kojima odabrani udžbenici ne zadovoljavaju (u potpunosti) potrebe učitelja i učenika. Osim ovih prednosti, ovakva praksa bi u mnogome racionalizirala troškove Državnog proračuna Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave, a osobito roditelja te učenicima, konačno, omogućila lakše torbe. Ova praksa je prisutna u mnogim zemljama koje ne samo da imaju visoki životni standard, nego i odlične rezultate u odgoju i obrazovanju te su, na tom području, primjer mnogim drugim zemljama. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
308 Dubravka Karakaš PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Udžbenici bi trebali biti kvalitetno tiskani, kako bi izdržali najmanje 4 godine. Sadržajno prilagođeni određenom uzrastu djece, dobro recenzirani. Digitalni udžbenici bi trebali biti samo(izborna) nadopuna tiskanim udžbenicima jer još uvijek postoje tehničke poteškoće u njihovom korištenju pa nisu jednako dostupni za sve učenike. Trebalo bi pojednostavniti proces pristupa na neke digitalne platforme. Lijepi pozdrav, Dubravka Karakaš Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
309 SANJA ČURKO PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Smatram da bi izmjena udžbenika trebala biti ograničena na najmanje 4 godine, posebno za predmete kod kojih nema bitnih izmjena u tako kratkim razdobljima. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
310 Anita Kopić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Anita Kopić Podržavam izmjene Zakona. Svakako bih istaknula problem koji se javlja u praksi, a koji bi mogao biti obuhvaćen ovim izmjenama: - Većina udžbenika su radni udžbenici što znači da učenici pišu po njima. Kako bi se knjige trebale nasljeđivati to je vrlo nepraktično, jer je kvaliteta papira takva da se vrlo teško briše i ostaju vidljivi tragovi prije napisanog. Svi takvi zadatci bi trebali biti u radnim bilježnicama kao prateći zadatci. Na taj način bi se dobili trajni udžbenici za više generacija, a radne bilježnice se ne bi trebale nasljeđivati odnosno koristiti nekoliko godina. Pri oblikovanju cijene svakako bi trebalo voditi računa da su radne bilježnice po pristupačnim cijenama. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
311 Zdenka Marton PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Važno je dati mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, učenika s posebnim potrebama (učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici u osnovnim i srednjim školama) te učenika pripadnika nacionalnih manjina. Potrebni su nam udžbenici koji prate cjelovitu reformu odgoja i obrazovanja. Slažem se i sa reguliranjem digitalnih obrazovnih sadržaja te ograničavanje postojanja sukoba interesa člana povjerenstva na prihvatljivo vremensko razdoblje (5 godina). S donošenjem i ostalih Zakona potrebno je dobro promisliti o njihovu usklađivanju. Lijep pozdrav, Zdenka Marton Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
312 Tanja Šebalj-Kocet PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, posebnu pažnju trebalo bi obratiti na dio: "definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja", a pri tom mislim da problematiku s kojom se trenutno susrećemo u osnovnoj školi gdje je većina udžbenika radna, a oni koji to nisu, imaju aktivacijske kodove koji prestaju vrijediti nakon godinu dana. Slijedno tome, većina udžbenika je nakon godinu dana bezvrijedna, a to ide u prilog samo izdavačima dok za roditelje predstavlja velik trošak, a za učenike i učitelje zbrku prilikom korištenja digitalnih materijala uz udžbenik jer svaki izdavač toj problematici prilazi na svoj način. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
313 Branka Puljar-Matić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima koji nisu do sada postojali u važećim katalozima. Evidentan je problem nedostatka udžbenika u strukovnim školama i predmetnim kurikulumima u trenutku objave važećeg Kataloga. Ne mali broj profesora morao je konzultirati stranu literaturu kako bi se pripremili za nastavni sat. Također smatram da je nužno onim udžbenicima koji imaju nadopunu elektroničkim sadržajem, omogućiti upotrebu aktivacijskog koda kroz četiri godine, na koliko je udžbenik i propisan. Vraćanjem udžbenika na kraju nastavne godine, učenici više ne mogu pristupiti digitalnim nastavnim sadržajima. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
314 Ina Randić Đorđević PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u novom Zakonu i pripadajućoj legislativi trebalo bi omogućiti i slobodu izbora na način da učitelj može stvarati svoje obrazovne materijale te mu nije potreban udžbenik. Naime, dijeljenjem obrazovnih materijala i suradnjom učitelja sustručnjaka može se stvoriti čvrsta mreža kvalitetnih i priznatih materijala (priznati su tijekom provedbe postupka o napredovanju u zvanje i/ili tijekom provedbe pravilnika o nagrađivanju) prilagođenih zahtjevima predmetnih kurikula i kurikula međupredmetnih tema. Ta opcija zasad u Hrvatskoj ne postoji, ali trebala bi biti omogućena kako bi se struka mogla razvijati i izvan okvira koje postavljaju izdavači. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
315 Jasna Vidmar PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da bi trebalo skratiti rok od 5 godina za ograničenje postojanja sukoba interesa člana povjerenstva na 4 godine jer toliko je pojedini radni materijal (udženik) i u upotrebi ("moraju biti u uporabi u školama najmanje četiri godine računajući i školsku godinu u kojoj su odabrani"). Jasna Vidmar Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
316 sayonara mršić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Sayonara Mršić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
317 Ivanka Matešić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, smatram da bi se ograničenje postojanja sukoba interesa trebalo odnositi na razdoblje od godinu dana od isteka ugovora s izdavačkom kućom. Bitno je razlikovati da li se radi o autoru, recenzentu, ili drugom suradniku u izdavanju udžbenika. Naime osoba koja je npr. autor dobiva financijsku naknadu od izdavača do god je udžbenik akutualan (u katalogu), a npr. recenzent je jednokratno plaćen od strane izdavača, bez obzira na broj prodanih primjeraka i ostalo. Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
318 Danijel Mustafa PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u potpunosti podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, a posebno dio koji se odnosi na " razmotriti mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg Kataloga, prvenstveno za deficitarne udžbenike za potrebe učenika u strukovnim školama deficitarnih programa i predmetnih kurikuluma, učenika s posebnim potrebama (učenici s teškoćama u razvoju i daroviti učenici u osnovnim i srednjim školama) te učenika pripadnika nacionalnih manjina." uz moju sugestiju da se ukloni riječ "razmotriti" čime bi se dozvolila realizacija mogućnosti nadopunjavanja Kataloga ukoliko je potreba za istom opravdana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
319 Lea Ljuba Kocijan PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani! Podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu budući da su nužno potrebne. Odabrani udžbenici koriste se najmanje četiri godine pa je potrebno voditi računa o kvaliteti udžbenika te učenicima omogućiti jednostavniji pristup digitalnim sadržajima. Nužno je definirati i regulirati pitanja tiskanih udžbenika s elektroničkim dijelom i digitalnih obrazovnih sadržaja, ali regulirati i način bržeg osuvremenjivanja tih sadržaja tijekom vremena kako se ne bi našli u situaciji da podučavamo sadržaje koji su zastarjeli bez mogućnosti pravovremenih izmjena što je slučaj s pojedinim nastavnim sadržajima u ovom trenutku. Podržavam inicijativu o evaluaciji udžbenika koju bi trebali provoditi učitelji i nastavnici koji se njima koriste u praksi. S poštovanjem, Lea Ljuba Kocijan Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
320 Jelena Bekavac Krčadinac PRILOG 1., 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, kako koristimo u nastavi u OŠ i tiskani i digitalni obrazovni materijal, ovo su prijedlozi za uspješniji cilj novih zakona: - tiskani udžbenici moraju imati kvalitetniji uvez tako da se ne raspadnu kroz koji mjesec primjene - tiskani udžbenici trebaju vrijediti barem 4 godine - učenici trebaju svim digitalnim materijalima pristupati sa svojim AAI@EduHr identitetom (a ne s kodovima) - udžbenici svih izdavača za OŠ bi trebali imati isti slijed nastavnih tema kako bi se zbog prelaska na online nastavu učenici mogli koristiti udžbenikom koji je u skladu s i_nastava videolekcijama. U slučaju da učenik tijekom nastavne godine preseli u drugu školu, i da tamo predmetni učitelj koristi udžbenik drugog izdavača, opet je korisno da su nastavne teme u istom redoslijedu. - prilikom odabira udžbenika smatram da nije potrebno vršiti odabire u ciklusima (prvo se odabere udžbenik, a kasnije dodatni materijali). Naime ako se odabere izdavač XY za npr. matematiku, onda od tog izdavača želim sve od obrazovnog materijala što učeniku besplatno pripada da se automatski naruči i isporuči za nastavni predmet. A za učenike s posebnim potrebama i za darovite učenike neka se vrši dodatna narudžba obrazovnih materijala (pohvaljujem ove materijale). Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
321 Vesna Pereković Bučar PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, svakako podržavam Zakon o izmjenama Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ. Ako je potrebno u predlaganju jasnijih i jednostavnijih rješenja treba napisati i novi Zakon o udžbenicima. Kvaliteta nastave u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju najviše ovisi o kvalitetnim nastavnicima i kvalitetnim udžbenicima. Katalog novoodobrenih udžbenika i nastavnih materijala za OŠ i općeobrazovne predmete u SŠ je bogat, postoji ogroman izbor koji treba regulirati izborom na 4 godine. Pravilnik o udžbeničkom standardu je jasan, nažalost postoje udžbenici koji ne odgovaraju znanstvenim, pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim zahtjevima. Veći problem javlja se u deficitarnim strukovnim programima, posebice programima u kojima se obrazuju učenici s teškoćama. U ovom segmentu udžbenici ne postoje. Izmjenom Zakona ili eventualno novim Zakonom treba ostaviti mogućnost za lakše izdavanje udžbenika nastavnika/mentora/savjetnika koji rade u takvim područjima. Vesna Pereković Bučar, dipl. ing. agr. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
322 Bojan Klapčić PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Sustav u kojem je ZMN osnova za subvencioniranje države DOM je načelno prihvatljiv, ali jako kompliciran. Osnovna zamjerka je da popis učenika koji dobivaju ZMN škola dobije tek 31.8. (prijedlog je da bude 31.6.), pa tek sredinom rujna kreće obavješćivanje roditelja o obvezi njihovog učešća u ukupnom trošku DOM (participacija roditelja) jer je ukupni trošak za DOM veći od subvencije države, pa se traži participacija roditelja. U našoj školi, koja je s učenicima Romima obavješćivanje i prikupljanje traje do sredine listopada, jer se ZMN isplaćuje oko 20og u mjesecu. U najboljem slučaju narudžba za DOM se može sastaviti tek početkom studenog, pa učenici kojima je DOM od izuzetne koristi za praćenje nastave dobiju DOM sredinom studenog, umjesto početkom rujna. Nije prihvaćen Vaš komentar se ne odnosi na predmet ove javne rasprave.
323 Marica Celjak PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Podržavam odluku, reguliranu ovim prijedlogom, da je propisano razdoblje uporabe udžbenika u školama najmanje 4 godine s time da udžbenici sadržajima i kvalitetom budu u korelaciji s potrebama tržišta rada. Podržavam prijedlog vraćanja radnih bilježnica u nadležnost Ministarstava. Smatram da digitalni udžbenici ne bi trebali biti zamjena za tiskane udžbenike jer se i ovih dana susrećem s nemogućnošću korištenja digitalnih sadržaja zbog teškoća uvjetovanih nedovoljnom mrežnom podrškom. Predlažem i isti slijed nastavnih tema kod svih izdavača kako ne bi bilo nejasnoća i razilaženja prilikom prelaska na on line nastavu. Podržavam MZO u nastojanju izdavanja udžbenika za darovite učenike. Predlažem udžbenike za darovite učenike i za učenike s poteškoćama. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
324 Mirjana Martić PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Kratak osvrt na analizu postojećeg stanja, citiram tekst "razmotriti mogućnosti nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima i to za nastavne predmete i programe koji nisu postojali u trenutku objave važećeg". Prošle godine su napravljeni kvalitetni udžbenici za strukovne škole : Zaštita bilja i Principi povrćarstva koji ove školske godine nisu uvršteni u Katalog novoodobrenih udžbenika. Smatram da bi to trebalo ići žurno budući da strukovne škole, posebno poljoprivredne, nemaju dovoljno novih, stručnih udžbenika. Lijep pozdrav, Mirjana Martić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
325 SUZANA ANIĆ-ANTIĆ PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, Podržavam promjene u zakonu i slažem se s procjenom o izmjenama i dopunama zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Trebalo bi razmisliti o mogućnosti promjene udžbenika i prije isteka četiri godine uz navođenje opravdanog razloga. U slučaju nasljeđivanja udžbenika treba osigurati da se kodovi za digitalne inačice udžbenika mogu ponovo koristiti. Suzana Anić-Antić Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
326 Melita Todorović PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Podržavam nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu čime bi se unaprijedila kvaliteta udžbenika kako za osnovne, tako i za srednje škole te u skladu s cjelovitom reformom odgoja i obrazovanja i potrebama našeg gospodarstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
327 Klaudija Kežman PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, kako sam se uključila u čitanje prijedloga za promjenu nekih od dokumenata vezanih prvenstveno uz školstvo, svaki puta imam problem s čitanjem teksta koji je stavljan na javnu raspravu, a nije lektoriran. Barem pretpostavljam da nije s obzirom na činjenicu da koristite izraz da li u pitanjima npr. " Da li je utvrđena barem jedna kombinacija:" Nije prihvaćen Vaš komentar se ne odnosi na predmet ove javne rasprave.
328 Božica Bagadur PRILOG 1., 6. PRETHODNI TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA (PRETODNI MSP TEST) Poštovani, slažem se s prijedlogom Zakona o izmjeni i dopuni zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.Odabrani udžbenici bi trebali trajati barem četiri godine s time da su kvalitetni i prilagođeni učenicima.Držim da je potrebno propisati korištenje jednog drugog obrazovnog materijala u jednom nastavnom predmetu.Podržavam mogućnost nadopunjavanja Kataloga novoodobrenim udžbenicima. Predlažem da se produži trajanje kodova u digitalnim udžbenicima kako bi ih mogli koristiti učenici koji su nasljedili udžbenike. Pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
329 Slađana Gradski PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, podržavam izmjenu i dopunu Zakona o udžbenicima i obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. U nižim razredima osnovne škole važna je kvaliteta tiskanih i digitalnih izdanja udžbenika. Dobro bi došla evaluacija udžbenika od strane učitelja. Da bi se udžbenik mogao kvalitetno evaluirati potrebno ga je koristiti u nastavi godinu dana. Korisno je da đačke torbe budu lakše, ali ne na način da se naruši kvaliteta udžbenika koristeći takav način izrade da se udžbenik raspadne za mjesec dana korištenja. Dodatni nastavni materijali su potrebni u nižim razredima osnovne škole. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na doprinosu javnoj raspravi.
330 Anto Zubak PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, pozdravljam i podržavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Svrha i cilj ovoga Zakona je dobrobit svi njenih aktera u osnovnim i srednjima škola ali i cjelokupne društvene zajednice. Također podržavam i prijedlog da izdavači osluškuju i prate potrebe učenika, roditelja i nastavnika kako bi se kroz iduće razdoblje stvorila bolja kohezija. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.