Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA Poštovani, Hrvatski Telekom d.d. (HT) ovim putem iznosi svoje komentare u postupku javnog savjetovanja u vezi Nacrta Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Nacrt Uredbe) kako slijedi: Operatori elektroničkih komunikacijskih mreža temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadnom elektroničnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 107/14, Pravilnik) plaćaju sve potrebne naknade za sve komponente električnih uređaja uključujući mobilne uređaje i baterije. Naime, prema čl. 3.st.1.t.3. Pravilnika, EE (električna i elektronična) oprema je definirana na način da: „predstavlja sve proizvode i njihove sastavne dijelove koji su za svoje primarno i pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji…“. S obzirom da mobilni uređaji ne mogu funkcionirati bez električne energije tj. baterije kao njihove sastavne komponente, operatori elektroničkih komunikacija plaćanjem naknade po Pravilniku ispunjavaju u cijelosti svoju obvezu plaćanja naknada za mobilne uređaje u dijelu naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima. Uvođenjem naknade propisane Nacrtom Uredbe te nacrtom prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (na koji se HT već očitovao), na način da se uvodi posebna naknada za bateriju koja služi za rad mobilnog uređaja, operatori elektroničkih komunikacija bi bili obveznici plaćanja dvostruke naknade po istoj osnovi. Ističemo da je gore navedeno u suprotnosti s odredbama Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima članak 16 stavak 2.: „Države članice osiguravaju da primjena stavka 1. izbjegava svako dvostruko zaračunavanje proizvođačima u slučaju baterija ili akumulatora skupljenih u okviru programa uspostavljenih u skladu s Direktivom 2000/53/EZ ili Direktivom 2002/96/EZ.“. Vezano uz plaćanje naknada za otpadne baterije skrećemo pažnju da članak 5. Nacrta Uredbe definira da do završetka javnog poziva za odabir najpovoljnijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora jedinična naknada iznosi 8,40 kuna po kilogramu, a koja naknada je i danas u primjeni. Dodatno, člankom 4. Nacrta Uredbe kroz izračun naknade putem formule otvorena je mogućnost povećanja jedinične naknade. S tim u vezi mišljenja smo da je iznos već današnje naknade previsok uzimajući pri tome usporedive podatke iz zemalja EU (Austrija: 4,1 HRK/kg, Slovačka: 7,4 HRK/kg, izvor: prikupljeni podaci unutar DT grupe). Stoga predlažemo smanjenje iznosa naknade na način da se u određivanju naknade primjeni usporediva naknada iz spomenutih zemalja EU. Zaključno skrećemo pažnju da propisivanje naknade na način kako je to učinjeno Nacrtom Uredbe, čime se uvodi dvostruko zaračunavanje naknade po istoj osnovi, niti bilo kakvo povećanje naknada nije u skladu s primjenjivim direktivama i inicijativom Vlade RH da se smanjuju parafiskalni nameti koji opterećuju privatni sektor. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d. U Zagrebu, 07. kolovoza 2015.g. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Interzero d.o.o. UREDBU O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA, Članak 2. Nedostaje "Organizacija". Zakon o održivom gospodarenju otpadom predviđa da gospodarenjem Posebnim kategorijama otpada bude putem "Sustava kojim upravlja Fond" i "Sustava kojim upravlja Organizacija". Na taj način funkcionira sustav u večini zemalja u EU, te u svim nama susjednim državama. Ukoliko je krovni zakon omogućio rad Organizacija, zašto ga se ovdje diskriminira. Nije prihvaćen Sustav gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima propisuje se Pravilnikom, a ne ovom Uredbom.